Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Thaimaan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2021 tammi-marraskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Thaimaahan (TH) 2021 tammi-marraskuu

2021 1-11
milj. $
2020 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet917,1 1.010,1 -9,2
00. Elävät eläimet19,1 12,7 50,6
01. Liha ja lihatuotteet8,7 7,8 11,8
02. Maitotaloustuotteet ja munat59,0 51,8 13,8
03. Kala- ja kalavalmisteet75,5 91,1 -17,1
04. Vilja ja viljatuotteet195,8 185,4 5,6
05. Hedelmät ja kasvikset78,4 99,0 -20,8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja22,9 20,0 14,9
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä41,2 35,1 17,3
08. Rehuaineet228,8 333,3 -31,4
09. Erinäiset elintarvikkeet187,6 173,8 7,9
1. Juomat ja tupakka7,6 13,8 -45,0
11. Juomat7,4 13,4 -44,5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0,1 0,4 -64,5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat1.565,1 1.175,3 33,2
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at72,2 30,8 134,2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet397,9 448,2 -11,2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi65,4 48,8 33,9
24. Puutavara ja korkki17,0 19,2 -11,3
25. Paperimassa425,1 131,5 223,2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet132,2 125,1 5,7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat35,0 21,9 60,1
28. Malmit ja metalliromu400,3 328,7 21,8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet19,9 21,1 -5,3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta979,8 1.359,4 -27,9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0,6 0,3 118,4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet900,4 1.198,0 -24,8
34. Kaasut78,7 161,1 -51,2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat1,4 1,6 -13,3
41. Eläinöljyt ja -rasvat0,2 0,3 -24,4
42. Kasviöljyt ja -rasvat0,8 0,8 -2,1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0,3 0,4 -26,8
5. Kemian teollisuuden tuotteet1.680,7 1.297,0 29,6
51. Orgaaniset kemialliset aineet130,5 141,1 -7,5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet166,6 110,0 51,5
53. Väri- ja parkitusaineet81,1 80,1 1,3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet225,0 141,9 58,6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet157,1 135,7 15,7
56. Lannoitteet, valmistetut24,6 5,7 329,9
57. Muovit, valmistamattomat418,6 304,5 37,5
58. Muovit, valmistetut85,9 78,7 9,1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet391,3 299,3 30,7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan614,6 602,4 2,0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat27,4 25,8 5,9
62. Kumituotteet50,5 37,2 35,9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut1,5 2,2 -31,3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä53,0 54,6 -2,8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet54,2 65,0 -16,7
66. Kivennäisainetuotteet213,3 244,7 -12,8
67. Rauta ja teräs36,8 35,1 4,6
68. Muut metallit52,2 33,8 54,4
69. Tuotteet epäjalosta metallista125,7 104,0 20,9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet4.348,0 3.751,5 15,9
71. Voimakoneet ja moottorit183,0 118,8 54,1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet164,0 144,7 13,3
73. Metalliteollisuuskoneet31,9 34,4 -7,3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet555,6 347,7 59,8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet348,5 311,1 12,0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet414,0 416,7 -0,6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet1.597,8 1.462,9 9,2
78. Moottoriajoneuvot762,8 578,7 31,8
79. Muut kuljetusvälineet290,4 336,5 -13,7
8. Erinäiset valmiit tavarat782,8 824,9 -5,1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet2,3 8,0 -70,6
82. Huonekalut24,6 21,2 16,0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.2,5 2,5 1,4
84. Vaatteet10,8 4,5 138,9
85. Jalkineet1,7 3,7 -52,7
87. Kojeet,mittarit yms.375,2 357,7 4,9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot67,7 55,6 21,8
89. Muut valmiit tavarat298,0 371,8 -19,9
9. Muut tavarat693,1 262,1 164,4
93. Erittelemätön22,0 22,7 -3,1
97. Kulta, ei monetaarinen481,2 72,1 567,2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain189,8 167,2 13,5
Kaikki ryhmät yhteensä11.590,1 10.298,0 12,5

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Thaimaasta (TH) Yhdysvaltoihin 2021 tammi-marraskuu

2021 1-11
milj. $
2020 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet3.377,0 3.522,6 -4,1
00. Elävät eläimet1,9 1,4 35,6
01. Liha ja lihatuotteet0,2 0,3 -32,7
02. Maitotaloustuotteet ja munat12,0 8,7 37,7
03. Kala- ja kalavalmisteet1.067,7 1.232,1 -13,3
04. Vilja ja viljatuotteet616,4 791,0 -22,1
05. Hedelmät ja kasvikset732,9 648,6 13,0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja103,2 87,2 18,4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä24,4 15,1 61,9
08. Rehuaineet486,1 378,5 28,4
09. Erinäiset elintarvikkeet332,2 359,6 -7,6
1. Juomat ja tupakka88,2 86,4 2,1
11. Juomat87,7 82,9 5,8
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0,5 3,5 -86,3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat697,5 516,8 35,0
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0,2 0,2 8,1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0,4 0,3 6,3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi438,9 285,4 53,8
24. Puutavara ja korkki2,8 1,1 155,6
25. Paperimassa1,3 1,2 11,6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet124,8 78,1 59,7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat1,3 7,1 -81,8
28. Malmit ja metalliromu42,0 68,0 -38,2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet85,8 75,3 13,9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta13,6 11,6 17,6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet13,6 11,6 17,6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat4,7 2,8 65,7
42. Kasviöljyt ja -rasvat4,0 2,5 59,5
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0,7 0,3 109,9
5. Kemian teollisuuden tuotteet1.038,5 742,1 39,9
51. Orgaaniset kemialliset aineet241,3 156,5 54,1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet57,5 36,3 58,4
53. Väri- ja parkitusaineet12,4 8,1 52,8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet31,9 31,6 0,9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet79,0 51,5 53,3
56. Lannoitteet, valmistetut0,4 0,1 241,5
57. Muovit, valmistamattomat242,9 151,1 60,8
58. Muovit, valmistetut209,3 171,5 22,0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet163,8 135,2 21,1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan6.116,4 4.876,4 25,4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat14,4 3,9 269,6
62. Kumituotteet3.102,4 2.773,2 11,9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut133,2 95,0 40,2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä53,8 56,8 -5,4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet219,8 237,8 -7,6
66. Kivennäisainetuotteet429,8 285,1 50,8
67. Rauta ja teräs196,0 155,1 26,3
68. Muut metallit574,5 210,5 173,0
69. Tuotteet epäjalosta metallista1.392,6 1.059,0 31,5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet24.203,3 19.111,3 26,6
71. Voimakoneet ja moottorit431,7 414,1 4,3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet681,9 517,5 31,8
73. Metalliteollisuuskoneet108,7 95,9 13,3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet2.145,7 1.429,1 50,1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet8.272,6 6.760,1 22,4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet5.188,3 4.406,2 17,7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet5.704,4 4.479,0 27,4
78. Moottoriajoneuvot1.638,2 982,2 66,8
79. Muut kuljetusvälineet31,8 27,2 16,7
8. Erinäiset valmiit tavarat7.126,0 5.084,1 40,2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet190,6 90,9 109,7
82. Huonekalut741,7 606,0 22,4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.133,4 97,2 37,2
84. Vaatteet2.290,8 1.464,8 56,4
85. Jalkineet103,1 73,5 40,2
87. Kojeet,mittarit yms.747,8 663,1 12,8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot500,5 358,4 39,6
89. Muut valmiit tavarat2.418,0 1.730,1 39,8
9. Muut tavarat431,9 377,2 14,5
93. Erittelemätön236,8 217,0 9,1
97. Kulta, ei monetaarinen0,6 0,6 0,0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta194,5 159,5 21,9
Kaikki ryhmät yhteensä43.097,1 34.331,4 25,5

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu