Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Thaimaan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2021 tammi-heinäkuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Thaimaahan (TH) 2021 tammi-heinäkuu

2021 1-7
milj. $
2020 1-7
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet577,8 659,1 -12.3
00. Elävät eläimet13,8 6,7 106.3
01. Liha ja lihatuotteet6,10 3,9 81.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat39,8 39,8 -0.2
03. Kala- ja kalavalmisteet20,1 33,3 -39.5
04. Vilja ja viljatuotteet138,8 128,1 8.3
05. Hedelmät ja kasvikset48,5 61,1 -20.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja15,7 12,6 24.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä27,8 20,3 37.3
08. Rehuaineet140,8 245,5 -42.6
09. Erinäiset elintarvikkeet126,0 108,3 16.3
1. Juomat ja tupakka4,7 8,5 -45.4
11. Juomat4,6 8,4 -44.9
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0,1 0,2 -67.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat922,6 670,4 37.6
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at40,9 27,3 50.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet164,3 173,0 -5.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi37,7 29,6 27.6
24. Puutavara ja korkki11,10 13,1 -8.7
25. Paperimassa280,7 82,8 239.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet107,4 97,8 9.8
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat21,6 13,4 61.2
28. Malmit ja metalliromu244,7 218,4 12.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet13,7 15,4 -11.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta726,1 1.114,9 -34.9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0,4 0,3 41.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet676,5 976,7 -30.7
34. Kaasut49,3 137,10 -64.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0,7 1,2 -42.6
41. Eläinöljyt ja -rasvat0,2 0,2 -33.9
42. Kasviöljyt ja -rasvat0,4 0,7 -43.9
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0,2 0,4 -45.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet1.047,4 882,9 18.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet82,4 96,3 -14.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet115,0 66,10 71.9
53. Väri- ja parkitusaineet58,3 55,5 5.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet118,1 93,8 25.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet98,6 91,8 7.4
56. Lannoitteet, valmistetut15,0 5,3 184.9
57. Muovit, valmistamattomat260,5 215,3 21.0
58. Muovit, valmistetut58,1 54,2 7.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet241,8 203,10 18.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan397,4 428,1 -7.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat20,2 17,7 14.5
62. Kumituotteet33,5 24,3 37.9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut1,2 1,5 -18.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä34,9 38,8 -10.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet36,6 43,5 -15.9
66. Kivennäisainetuotteet137,3 189,3 -27.5
67. Rauta ja teräs22,10 24,1 -4.4
68. Muut metallit29,9 22,8 31.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista81,2 66,7 21.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet2.694,2 2.459,3 9.6
71. Voimakoneet ja moottorit128,10 85,10 50.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet110,5 92,0 20.1
73. Metalliteollisuuskoneet22,9 26,2 -12.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet262,4 227,3 15.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet223,10 179,7 24.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet284,3 274,7 3.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet962,6 953,7 0.9
78. Moottoriajoneuvot497,5 354,7 40.2
79. Muut kuljetusvälineet201,5 265,5 -24.1
8. Erinäiset valmiit tavarat489,6 507,6 -3.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet1,4 4,7 -70.1
82. Huonekalut15,9 14,8 7.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.1,6 1,4 13.2
84. Vaatteet8,6 2,8 206.2
85. Jalkineet1,4 2,9 -53.0
87. Kojeet,mittarit yms.240,6 227,4 5.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot47,6 34,4 38.3
89. Muut valmiit tavarat172,8 219,5 -21.3
9. Muut tavarat551,8 132,9 315.4
93. Erittelemätön11,6 15,9 -27.0
97. Kulta, ei monetaarinen418,5 5,4 ..
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain121,7 111,6 9.1
Kaikki ryhmät yhteensä7.411,8 6.864,4 8.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Thaimaasta (TH) Yhdysvaltoihin 2021 tammi-heinäkuu

2021 1-7
milj. $
2020 1-7
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet2.148,5 2.216,6 -3.1
00. Elävät eläimet1,4 0,9 60.6
01. Liha ja lihatuotteet0,1 0,2 -67.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat8,4 5,6 50.7
03. Kala- ja kalavalmisteet660,1 708,9 -6.9
04. Vilja ja viljatuotteet409,0 556,1 -26.5
05. Hedelmät ja kasvikset468,8 420,6 11.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja57,8 48,3 19.6
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä15,5 10,0 54.7
08. Rehuaineet309,6 241,6 28.2
09. Erinäiset elintarvikkeet218,2 224,8 -2.9
1. Juomat ja tupakka52,8 55,8 -5.5
11. Juomat52,3 53,6 -2.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0,5 2,3 -80.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat424,4 322,4 31.6
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0,1 0,3 -74.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0,3 0,3 -6.9
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi252,4 189,7 33.0
24. Puutavara ja korkki2,3 0,10 139.8
25. Paperimassa0,7 0,5 36.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet78,9 43,9 79.8
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0,7 6,9 -90.5
28. Malmit ja metalliromu36,7 34,3 7.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet52,7 46,0 14.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta6,9 8,2 -15.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet6,9 8,2 -15.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat2,10 1,9 57.4
42. Kasviöljyt ja -rasvat2,6 1,7 48.6
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0,5 0,2 146.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet592,10 478,3 24.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet125,1 105,4 18.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet30,1 20,9 43.8
53. Väri- ja parkitusaineet8,3 5,4 53.8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet20,9 19,5 6.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet41,1 27,5 49.5
56. Lannoitteet, valmistetut0,3 0..
57. Muovit, valmistamattomat133,6 101,4 31.8
58. Muovit, valmistetut132,4 104,7 26.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet101,5 93,8 8.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan3.683,6 2.918,7 26.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat6,7 2,3 196.0
62. Kumituotteet1.925,6 1.603,9 20.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut79,6 53,9 47.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä29,5 41,0 -28.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet141,9 147,4 -3.7
66. Kivennäisainetuotteet254,9 199,6 27.7
67. Rauta ja teräs87,10 110,6 -20.4
68. Muut metallit300,10 150,0 100.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista856,8 610,3 40.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet14.874,1 11.538,8 28.9
71. Voimakoneet ja moottorit277,7 269,9 2.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet435,9 297,0 46.8
73. Metalliteollisuuskoneet64,4 68,9 -6.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet1.422,2 913,6 55.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet5.010,8 4.241,2 18.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet3.087,3 2.472,4 24.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet3.497,1 2.650,7 31.9
78. Moottoriajoneuvot1.059,9 607,4 74.5
79. Muut kuljetusvälineet19,3 17,10 7.3
8. Erinäiset valmiit tavarat4.446,5 2.861,2 55.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet101,1 44,10 125.0
82. Huonekalut467,8 328,4 42.5
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.79,5 64,3 23.7
84. Vaatteet1.587,0 858,8 84.8
85. Jalkineet62,1 50,4 23.1
87. Kojeet,mittarit yms.452,10 401,4 12.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot306,3 180,5 69.7
89. Muut valmiit tavarat1.389,10 932,7 49.0
9. Muut tavarat275,1 233,5 17.8
93. Erittelemätön153,8 136,4 12.8
97. Kulta, ei monetaarinen0,5 0,4 24.8
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta120,10 96,8 25.0
Kaikki ryhmät yhteensä26.507,3 20.634,10 28.5

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu