Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Saudi-Arabian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.70.70.50.70.7
Tuonnista0.40.40.40.60.6
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.50.50.50.60.6

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Saudi-Arabian kanssa, vienti Saudi-Arabiaan ja tuonti Saudi-Arabiasta vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Saudi-Arabia oli Yhdysvaltain 28. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Saudi-Arabian osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta heinäkuussa 2021 oli 0.6 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 0.7 %:a ja 0.6 %:a tuonnista. Kuukauden suuruudeltaan 2.3 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 44.2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Saudi-Arabian kanssa oli Yhdysvalloille 371 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Saudi-Arabiasta oli 92.0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 1.3 miljardia dollaria. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc333 (raakaöljy) edustaen 61.2 prosentin osuutta. Toinen tuonnin suuri tuoteryhmä oli Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) vastaten 21.5 prosentin osuutta tuonnista.

Viennin arvo Saudi-Arabiaan oli 7.1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 948 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 24.0 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc891 (aseet ja ampumatarvikkeet) 8.6 % sekä Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 8.3 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2021 tammi-heinäkuun kehitys

Vuoden 2021 tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakaupan arvo oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoa alempi. Kaupan arvo jäi 12.8 miljardiin dollariin, laskun ollessa 0.6 %. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 6.5 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 6.3 miljardia dollaria. Vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 2.1 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 4.0 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 841 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 3.2 % . Maiden välinen edellisen vuoden tammi-heinäkuun tavaroiden kauppatase oli ollut ylijäämäinen, kun se kuluvan vuoden vastaavalla jaksolla oli alijäämäinen. Vajetta kertyi 267 miljoonan dollarin.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Saudi-Arabiaan (SA) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 122.6 12.2 103.4 9.8 66.5 9.0 55.9 5.4 88.1 9.3
01. Liha ja lihatuotteet 1.6 0.2 0.7 0.1 1.1 0.1 0.7 0.1 0.5 0.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 10.8 1.1 10.2 1.0 12.5 1.7 5.10 0.6 4.7 0.5
04. Vilja ja viljatuotteet 55.8 5.5 43.1 4.1 13.1 1.8 10.8 1.0 48.1 5.1
05. Hedelmät ja kasvikset 25.8 2.6 19.5 1.8 18.1 2.5 16.9 1.6 15.2 1.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1.7 0.2 0.10 0.1 1.1 0.1 2.3 0.2 0.7 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 4.4 0.4 4.4 0.4 4.7 0.6 4.9 0.5 3.2 0.3
08. Rehuaineet 11.8 1.2 15.8 1.5 8.3 1.1 6.8 0.6 7.4 0.8
09. Erinäiset elintarvikkeet 11.1 1.1 8.6 0.8 7.8 1.1 7.9 0.7 8.6 0.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 12.2 1.2 39.10 3.8 64.3 8.7 46.10 4.5 17.7 1.9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 2.8 0.3 29.4 2.8 32.10 4.5 3.8 0.4 8.0 0.8
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1.9 0.2 2.4 0.2 0.10 0.1 0.8 0.1 0.9 0.1
24. Puutavara ja korkki 0.3 0.0 0.5 0.0 0.10 0.1 0.7 0.1 0.5 0.0
25. Paperimassa 4.4 0.4 4.9 0.5 5.4 0.7 5.1 0.5 4.3 0.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.4 0.0 0.6 0.0 1.2 0.1 0.6 0.1 0.9 0.1
28. Malmit ja metalliromu 0.7 0.1 0.1 0.0 19.1 2.6 34.3 3.3 0.4 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.9 0.2 2.5 0.2 3.9 0.5 1.10 0.2 2.9 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 9.3 0.9 101.2 9.5 9.7 1.3 2.0 0.2 1.9 0.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 8.9 0.9 101.2 9.5 9.5 1.3 1.9 0.2 1.8 0.2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 6.2 0.6 5.6 0.5 5.3 0.7 5.5 0.5 8.0 0.8
42. Kasviöljyt ja -rasvat 6.1 0.6 5.5 0.5 5.3 0.7 5.5 0.5 8.0 0.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 113.1 11.2 111.6 10.5 111.8 15.2 147.3 14.1 155.4 16.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 18.7 1.8 10.5 1.0 18.6 2.5 13.7 1.3 17.2 1.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 6.4 0.6 8.3 0.8 7.9 1.1 13.10 1.3 3.6 0.4
53. Väri- ja parkitusaineet 1.6 0.1 2.3 0.2 1.5 0.2 1.5 0.1 1.4 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 36.1 3.6 35.4 3.3 31.0 4.2 50.10 4.9 76.8 8.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 8.1 0.8 9.2 0.9 8.1 1.1 9.7 0.9 5.8 0.6
57. Muovit, valmistamattomat 6.0 0.6 11.9 1.1 17.7 2.4 13.8 1.3 11.5 1.2
58. Muovit, valmistetut 10.10 1.1 7.1 0.7 3.7 0.5 4.4 0.4 2.5 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 25.5 2.5 27.2 2.6 23.3 3.2 39.5 3.8 36.9 3.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 51.1 5.1 54.5 5.1 42.2 5.7 39.2 3.8 39.9 4.2
62. Kumituotteet 3.1 0.3 6.1 0.6 4.4 0.6 4.5 0.4 4.5 0.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 3.3 0.3 0.3 0.0 0.7 0.1 0.7 0.1 0.6 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 4.5 0.4 3.6 0.3 2.5 0.3 2.2 0.2 3.5 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3.9 0.4 3.3 0.3 2.6 0.3 3.6 0.3 1.10 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 5.5 0.5 2.2 0.2 3.8 0.5 3.8 0.4 2.3 0.2
67. Rauta ja teräs 4.9 0.5 3.8 0.4 3.6 0.5 6.1 0.6 2.8 0.3
68. Muut metallit 8.4 0.8 15.6 1.5 8.7 1.2 4.1 0.4 5.4 0.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 17.8 1.8 19.10 1.9 16.4 2.2 14.3 1.4 19.0 2.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 568.2 56.4 372.4 35.1 321.0 43.7 461.2 44.2 470.7 49.7
71. Voimakoneet ja moottorit 26.0 2.6 22.10 2.2 20.0 2.7 30.8 2.9 25.2 2.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 28.6 2.8 19.6 1.8 13.3 1.8 18.6 1.8 16.6 1.7
73. Metalliteollisuuskoneet 3.1 0.3 1.5 0.1 2.3 0.3 1.9 0.2 1.9 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 75.9 7.5 75.9 7.2 60.7 8.2 56.9 5.4 56.9 6.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 5.6 0.5 6.8 0.6 8.2 1.1 6.4 0.6 5.7 0.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 44.9 4.4 37.1 3.5 13.1 1.8 24.10 2.4 9.0 0.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 47.5 4.7 40.3 3.8 34.2 4.6 46.8 4.5 38.1 4.0
78. Moottoriajoneuvot 262.2 26.0 128.8 12.2 115.1 15.7 135.1 12.9 89.10 9.5
79. Muut kuljetusvälineet 74.9 7.4 39.8 3.7 54.4 7.4 140.3 13.4 227.6 24.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 76.10 7.6 214.8 20.3 83.7 11.4 226.5 21.7 141.9 15.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.2 0.1 0.8 0.1 1.5 0.2 1.0 0.1 0.9 0.1
82. Huonekalut 5.9 0.6 4.9 0.5 5.3 0.7 3.7 0.3 2.7 0.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.1 0.0 0.6 0.1 0.4 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0
84. Vaatteet 2.8 0.3 2.8 0.3 3.0 0.4 4.4 0.4 3.2 0.3
85. Jalkineet 1.1 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 33.9 3.4 41.0 3.9 30.9 4.2 28.2 2.7 38.9 4.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.2 0.1 0.7 0.1 0.3 0.0 0.7 0.1 0.6 0.1
89. Muut valmiit tavarat 31.1 3.1 164.2 15.5 42.5 5.8 188.4 18.1 95.5 10.1
9. Muut tavarat 48.9 4.8 56.5 5.3 30.7 4.2 58.8 5.6 24.3 2.6
93. Erittelemätön 39.3 3.9 46.4 4.4 24.0 3.3 49.9 4.8 17.2 1.8
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 9.2 0.9 10.1 0.9 6.7 0.9 8.9 0.8 7.1 0.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,008.2 100.0 1,059.7 100.0 735.3 100.0 1,043.3 100.0 947.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Saudi-Arabiasta (SA) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.5 0.2 1.5 0.2 1.8 0.2 2.9 0.2 1.7 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.4 0.0 0.7 0.1 1.5 0.1 2.4 0.2 1.7 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 0.8 0.1 0.6 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
1. Juomat ja tupakka 0.6 0.1 0 0.0 0.5 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0
11. Juomat 0.6 0.1 0 0.0 0.5 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 28.10 3.4 2.6 0.3 3.9 0.4 5.1 0.3 5.9 0.4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0.4 0.0 1.7 0.2 1.0 0.1 0.6 0.0 1.8 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.5 0.0 0.5 0.1 2.1 0.2 0.9 0.1 2.7 0.2
28. Malmit ja metalliromu 28.2 3.3 0.5 0.1 0.9 0.1 3.7 0.2 1.4 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 611.2 71.0 671.9 80.0 823.1 83.5 1,243.7 84.3 1,090.8 82.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 611.2 71.0 671.9 80.0 823.1 83.5 1,243.7 84.3 1,090.8 82.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet 142.7 16.6 112.0 13.3 79.6 8.1 91.5 6.2 118.6 9.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 28.9 3.3 21.5 2.6 55.9 5.7 56.4 3.8 56.4 4.3
53. Väri- ja parkitusaineet 0 0.0 0 0.0 1.2 0.1 0.8 0.0 0 0.0
56. Lannoitteet, valmistetut 108.2 12.6 84.5 10.1 12.4 1.3 28.6 1.9 50.3 3.8
57. Muovit, valmistamattomat 4.10 0.6 5.1 0.6 8.3 0.8 3.2 0.2 9.1 0.7
58. Muovit, valmistetut 0.6 0.1 0.9 0.1 1.4 0.1 2.3 0.2 2.7 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 53.2 6.2 39.0 4.6 54.4 5.5 56.4 3.8 43.10 3.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 11.2 1.3 5.10 0.7 11.5 1.2 8.3 0.6 10.5 0.8
66. Kivennäisainetuotteet 3.5 0.4 5.10 0.7 4.7 0.5 4.8 0.3 3.0 0.2
67. Rauta ja teräs 1.2 0.1 1.6 0.2 1.7 0.2 2.5 0.2 1.8 0.1
68. Muut metallit 27.5 3.2 19.8 2.3 30.1 3.0 31.9 2.2 25.2 1.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 10.2 1.2 5.9 0.7 6.3 0.6 9.0 0.6 3.7 0.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1.2 0.1 3.6 0.4 4.6 0.5 3.8 0.3 3.2 0.2
71. Voimakoneet ja moottorit 0.1 0.0 0.5 0.1 0.6 0.1 0.1 0.0 0.4 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.0 0.1 2.8 0.3 3.4 0.3 3.4 0.2 1.5 0.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.10 0.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 0.6 0.1 0.3 0.0 0.3 0.0 1.0 0.1 0.5 0.0
89. Muut valmiit tavarat 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.9 0.1 0.1 0.0
9. Muut tavarat 20.8 2.4 8.8 1.0 18.0 1.8 71.9 4.9 54.8 4.2
93. Erittelemätön 20.3 2.4 8.3 1.0 17.6 1.8 71.3 4.8 54.3 4.1
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 0.5 0.1 0.5 0.1 0.5 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 860.5 100.0 839.4 100.0 985.6 100.0 1,476.1 100.0 1,319.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu