Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Saudi-Arabian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2022/2 - 2022/6

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2022/2
%
2022/3
%
2022/4
%
2022/5
%
2022/6
%
Viennistä0,5 0,6 0,5 0,5 0,4
Tuonnista0,6 0,7 0,7 0,8 1,0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,6 0,6 0,6 0,7 0,8

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Saudi-Arabian kanssa, vienti Saudi-Arabiaan ja tuonti Saudi-Arabiasta vuoden 2022 kesäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Saudi-Arabian osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta kesäkuussa 2022 oli 0,8 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 0,4 %:a ja 1,0 %:a tuonnista. Kesäkuussa Saudi-Arabia oli Yhdysvaltain 23. merkittävin ulkomaankauppakumppani, nousua edellisestä kuukaudesta 3 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 3,8 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 50,5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Kesäkuussa kauppatase Saudi-Arabian kanssa oli Yhdysvalloille 2,2 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Saudi-Arabiasta oli 103,5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa, ollen suuruudeltaan 3,0 miljardia dollaria. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc333 (raakaöljy) edustaen 66,5 prosentin osuutta. Toinen tuonnin suuri tuoteryhmä oli Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) vastaten 24,8 prosentin osuutta tuonnista.

Viennin arvo Saudi-Arabiaan supistui 25,6 prosentilla edellisen vuoden kesäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 761 miljoonaa dollaria kesäkuussa 2022. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 14,2 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc598 (erinäiset kemialliset tuotteet) 4,6 % sekä Sitc874 (mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet) 3,9 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2022 tammi-kesäkuun aikana

Tammi-kesäkuun aikana tavarakauppa Saudi-Arabian kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-kesäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-kesäkuussa. Kasvua oli peräti 64,2 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 17,3 miljardiin dollariin. Tammi-kesäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 12,3 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 5,0 miljardia dollaria. Vuoden 2021 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 133,7 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 8,3 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 801 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 4,8 % . Maiden välinen edellisen vuoden tammi-kesäkuun tavaroiden kauppatase oli ollut ylijäämäinen, kun se kuluvan vuoden vastaavalla jaksolla oli alijäämäinen. Vajetta kertyi 7,2 miljardin dollarin.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Saudi-Arabiaan (SA) jaksolla 2022/2 - 2022/6

2022 / 22022 / 32022 / 42022 / 52022 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 74,6 10,2 167,4 14,8 109,9 12,2 102,2 12,5 89,2 11,7
00. Elävät eläimet 13,2 1,8 00 0,3 0,0 1,3 0,2 0,4 0,1
01. Liha ja lihatuotteet 0,5 0,1 1,9 0,2 2,1 0,2 3,3 0,4 4,3 0,6
02. Maitotaloustuotteet ja munat 7,8 1,1 6,9 0,6 8,1 0,9 12,0 1,5 13,5 1,8
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,5 0,1 0,1 0,0 0,5 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0
04. Vilja ja viljatuotteet 13,2 1,8 109,3 9,7 34,0 3,8 33,7 4,1 13,1 1,7
05. Hedelmät ja kasvikset 20,3 2,8 27,1 2,4 24,0 2,7 23,6 2,9 25,3 3,3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,7 0,1 1,0 0,1 0,9 0,1 0,8 0,1 1,2 0,2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 5,3 0,7 6,3 0,6 6,9 0,8 7,6 0,9 8,2 1,1
08. Rehuaineet 5,6 0,8 8,7 0,8 23,6 2,6 13,8 1,7 14,1 1,9
09. Erinäiset elintarvikkeet 7,4 1,0 6,3 0,6 9,3 1,0 6,0 0,7 8,9 1,2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 13,2 1,8 16,0 1,4 61,4 6,8 15,3 1,9 15,3 2,0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 1,4 0,2 2,2 0,2 49,4 5,5 2,3 0,3 3,2 0,4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1,1 0,2 2,2 0,2 0,7 0,1 1,0 0,1 0,3 0,0
24. Puutavara ja korkki 0,5 0,1 0,5 0,0 0,4 0,0 0,6 0,1 0,8 0,1
25. Paperimassa 5,0 0,7 6,7 0,6 5,9 0,7 6,3 0,8 4,7 0,6
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,5 0,1 0,9 0,1 1,0 0,1 0,5 0,1 0,9 0,1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 4,5 0,6 3,5 0,3 3,9 0,4 4,6 0,6 5,4 0,7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 35,1 4,8 191,0 16,9 31,9 3,5 61,6 7,5 3,2 0,4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 35,1 4,8 190,8 16,9 31,8 3,5 61,5 7,5 3,0 0,4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,3 0,0 7,6 0,7 7,6 0,8 0,5 0,1 12,0 1,6
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,3 0,0 7,6 0,7 7,5 0,8 0,5 0,1 12,0 1,6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 97,1 13,2 132,6 11,8 102,8 11,4 132,1 16,1 144,8 19,0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 10,7 1,5 17,2 1,5 10,1 1,1 18,4 2,3 22,1 2,9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 4,2 0,6 17,6 1,6 10,5 1,2 6,2 0,8 3,2 0,4
53. Väri- ja parkitusaineet 0,6 0,1 1,8 0,2 2,5 0,3 2,2 0,3 2,9 0,4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 36,1 4,9 39,8 3,5 24,2 2,7 40,2 4,9 40,3 5,3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 6,7 0,9 11,3 1,0 7,6 0,8 9,2 1,1 6,9 0,9
57. Muovit, valmistamattomat 11,5 1,6 15,9 1,4 14,2 1,6 14,5 1,8 20,8 2,7
58. Muovit, valmistetut 6,2 0,8 3,8 0,3 5,1 0,6 3,9 0,5 5,3 0,7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 20,8 2,8 25,3 2,2 28,5 3,2 37,0 4,5 43,3 5,7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 37,3 5,1 47,5 4,2 47,6 5,3 45,8 5,6 45,9 6,0
62. Kumituotteet 3,4 0,5 4,5 0,4 3,8 0,4 4,3 0,5 4,1 0,5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,4 0,1 1,2 0,1 0,1 0,0 0,4 0,1 0,4 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2,8 0,4 4,0 0,4 4,5 0,5 3,2 0,4 5,2 0,7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2,5 0,3 3,8 0,3 3,6 0,4 4,0 0,5 4,0 0,5
66. Kivennäisainetuotteet 2,2 0,3 1,8 0,2 2,4 0,3 1,7 0,2 1,6 0,2
67. Rauta ja teräs 2,2 0,3 7,8 0,7 4,1 0,4 3,3 0,4 2,9 0,4
68. Muut metallit 12,0 1,6 6,6 0,6 10,4 1,2 9,8 1,2 13,2 1,7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 11,8 1,6 17,7 1,6 18,6 2,1 19,1 2,3 14,5 1,9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 396,3 54,0 387,7 34,4 365,6 40,5 348,3 42,6 355,1 46,7
71. Voimakoneet ja moottorit 35,4 4,8 37,1 3,3 32,7 3,6 22,0 2,7 26,3 3,5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 18,2 2,5 24,8 2,2 30,4 3,4 36,2 4,4 32,8 4,3
73. Metalliteollisuuskoneet 1,8 0,3 2,1 0,2 3,1 0,3 1,3 0,2 2,8 0,4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 56,7 7,7 76,5 6,8 71,4 7,9 67,7 8,3 79,3 10,4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 5,5 0,7 6,2 0,5 7,2 0,8 7,6 0,9 6,5 0,9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 7,7 1,0 12,0 1,1 8,6 0,9 12,6 1,5 12,2 1,6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 29,6 4,0 36,5 3,2 32,8 3,6 38,5 4,7 38,3 5,0
78. Moottoriajoneuvot 226,6 30,9 155,5 13,8 153,5 17,0 151,5 18,5 128,7 16,9
79. Muut kuljetusvälineet 14,9 2,0 37,1 3,3 25,9 2,9 10,9 1,3 28,3 3,7
8. Erinäiset valmiit tavarat 54,1 7,4 131,1 11,6 144,7 16,0 97,6 11,9 81,0 10,6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1,0 0,1 1,4 0,1 1,4 0,2 1,7 0,2 2,5 0,3
82. Huonekalut 2,4 0,3 4,7 0,4 4,4 0,5 4,5 0,6 3,8 0,5
84. Vaatteet 4,2 0,6 2,4 0,2 1,8 0,2 3,1 0,4 2,7 0,4
87. Kojeet,mittarit yms. 31,6 4,3 40,6 3,6 57,9 6,4 41,3 5,1 45,6 6,0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,8 0,1 1,2 0,1 1,3 0,1 0,5 0,1 1,1 0,1
89. Muut valmiit tavarat 13,7 1,9 80,4 7,1 77,6 8,6 46,3 5,7 24,8 3,3
9. Muut tavarat 25,7 3,5 47,4 4,2 31,8 3,5 14,4 1,8 14,1 1,9
93. Erittelemätön 18,7 2,6 36,6 3,2 23,3 2,6 6,7 0,8 7,1 0,9
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 6,9 0,9 10,8 1,0 8,5 0,9 7,6 0,9 6,9 0,9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 733,7 100,0 1.128,6 100,0 903,7 100,0 817,9 100,0 760,9 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Saudi-Arabiasta (SA) Yhdysvaltoihin jaksolla 2022/2 - 2022/6

2022 / 22022 / 32022 / 42022 / 52022 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0,7 0,0 2,8 0,1 0,7 0,0 1,8 0,1 1,7 0,1
03. Kala- ja kalavalmisteet 00 0,3 0,0 00 1,1 0,0 1,4 0,0
05. Hedelmät ja kasvikset 0,7 0,0 2,2 0,1 0,3 0,0 0,5 0,0 0,1 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 5,7 0,4 2,2 0,1 6,5 0,3 15,4 0,7 1,9 0,1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 5,5 0,4 2,0 0,1 3,9 0,2 7,9 0,3 1,1 0,0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,2 0,0 00 1,4 0,1 00 0,0 0,0
28. Malmit ja metalliromu 00 0,1 0,0 1,2 0,1 7,5 0,3 0,8 0,0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1.282,9 88,1 1.708,6 88,1 1.656,3 87,2 2.121,3 90,0 2.729,9 91,3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1.282,9 88,1 1.708,6 88,1 1.656,3 87,2 2.121,3 90,0 2.729,9 91,3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 117,9 8,1 132,9 6,9 155,0 8,2 139,2 5,9 148,6 5,0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 43,5 3,0 34,7 1,8 39,2 2,1 98,9 4,2 43,4 1,5
53. Väri- ja parkitusaineet 0,3 0,0 00 00 0,9 0,0 0,9 0,0
56. Lannoitteet, valmistetut 72,3 5,0 94,8 4,9 112,4 5,9 37,1 1,6 100,6 3,4
57. Muovit, valmistamattomat 1,1 0,1 1,2 0,1 2,1 0,1 0,5 0,0 0,8 0,0
58. Muovit, valmistetut 0,7 0,0 1,3 0,1 0,9 0,0 1,3 0,1 2,3 0,1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 00 0,5 0,0 0,3 0,0 0,4 0,0 0,6 0,0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 25,2 1,7 59,9 3,1 55,4 2,9 58,9 2,5 90,0 3,0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 13,2 0,9 15,0 0,8 15,2 0,8 18,8 0,8 13,4 0,4
66. Kivennäisainetuotteet 0,7 0,0 4,3 0,2 2,1 0,1 3,3 0,1 3,9 0,1
67. Rauta ja teräs 5,8 0,4 13,6 0,7 12,5 0,7 0,5 0,0 39,8 1,3
68. Muut metallit 3,8 0,3 21,8 1,1 15,2 0,8 28,6 1,2 22,5 0,8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1,8 0,1 5,2 0,3 10,3 0,5 7,6 0,3 10,2 0,3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 4,5 0,3 4,3 0,2 4,3 0,2 4,0 0,2 2,6 0,1
71. Voimakoneet ja moottorit 0,5 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1,5 0,1 2,3 0,1 3,2 0,2 2,6 0,1 2,0 0,1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0,0 0,0 1,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0
79. Muut kuljetusvälineet 2,3 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
8. Erinäiset valmiit tavarat 0,7 0,0 0,7 0,0 1,7 0,1 1,4 0,1 0,5 0,0
89. Muut valmiit tavarat 0,3 0,0 0,2 0,0 1,6 0,1 1,2 0,1 0,3 0,0
9. Muut tavarat 17,9 1,2 28,0 1,4 19,0 1,0 16,3 0,7 13,6 0,5
93. Erittelemätön 17,0 1,2 26,5 1,4 18,1 1,0 15,5 0,7 12,3 0,4
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 0,8 0,1 1,5 0,1 0,9 0,0 0,8 0,0 1,3 0,0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.455,8 100,0 1.939,8 100,0 1.898,9 100,0 2.358,2 100,0 2.989,1 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu