Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Saudi-Arabian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä0,7 0,4 0,6 0,8 0,6
Tuonnista0,6 0,5 0,6 0,5 0,6
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,6 0,5 0,6 0,6 0,6

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Saudi-Arabian kanssa, vienti Saudi-Arabiaan ja tuonti Saudi-Arabiasta vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa 2021 Saudi-Arabia edusti 0,6 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 0,6 prosenttia USAn viennistä ja 0,6 prosenttia tuonnista. Marraskuussa Saudi-Arabia oli Yhdysvaltain 30. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 2,5 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 91,9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Saudi-Arabian kanssa oli Yhdysvalloille 483 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Saudi-Arabiasta oli 178,4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 1,5 miljardia dollaria. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc333 (raakaöljy) edustaen 77,3 prosentin osuutta. Muita suuria tuonnin tuoteryhmiä olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), 9,5 prosenttia tuonnista ja Sitc562 (valmistetut lannoitteet, muut kuin ryhmän 272 lannoitteet) 5,6 %.

Viennin arvo Saudi-Arabiaan oli 31,5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 1,0 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc891 (aseet ja ampumatarvikkeet), mikä edusti 14,0 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 12,3 % sekä Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 9,5 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2021 tammi-marraskuun kehitys

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Saudi-Arabian kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-marraskuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 21,9 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 17,3 prosenttia. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 11,9 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 10,1 miljardia dollaria. Vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 37,7 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 7,7 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 1,3 miljardia dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 0,1 % . Maiden välinen edellisen vuoden tammi-marraskuun tavaroiden kauppatase oli ollut ylijäämäinen, kun se kuluvan vuoden vastaavalla jaksolla oli alijäämäinen. Vajetta kertyi 1,8 miljardin dollarin.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Saudi-Arabiaan (SA) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 88,1 9,3 50,7 8,2 56,5 6,7 57,6 4,4 80,9 8,0
01. Liha ja lihatuotteet 0,5 0,1 0,5 0,1 0,9 0,1 1,2 0,1 0,6 0,1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 4,6 0,5 5,5 0,9 7,4 0,9 7,2 0,6 6,1 0,6
04. Vilja ja viljatuotteet 48,0 5,1 12,2 2,0 9,9 1,2 10,2 0,8 36,3 3,6
05. Hedelmät ja kasvikset 15,2 1,6 11,8 1,9 15,1 1,8 17,7 1,4 18,4 1,8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,7 0,1 0,8 0,1 0,9 0,1 2,1 0,2 1,6 0,2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 3,2 0,3 3,8 0,6 4,7 0,6 5,3 0,4 4,3 0,4
08. Rehuaineet 7,3 0,8 8,6 1,4 9,9 1,2 5,4 0,4 6,9 0,7
09. Erinäiset elintarvikkeet 8,6 0,9 7,5 1,2 7,4 0,9 8,1 0,6 6,6 0,7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 17,7 1,9 20,8 3,3 12,0 1,4 28,6 2,2 44,3 4,4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 8,0 0,8 00 00 0,1 0,0 31,8 3,1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0,9 0,1 0,9 0,1 0,5 0,1 1,5 0,1 0,6 0,1
24. Puutavara ja korkki 0,5 0,0 0,9 0,1 1,4 0,2 1,0 0,1 0,8 0,1
25. Paperimassa 4,2 0,4 4,6 0,7 3,5 0,4 5,1 0,4 6,5 0,6
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,8 0,1 0,8 0,1 0,5 0,1 0,3 0,0 0,3 0,0
28. Malmit ja metalliromu 0,4 0,0 10,6 1,7 0,3 0,0 16,3 1,2 0,0 0,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2,9 0,3 3,0 0,5 5,8 0,7 4,2 0,3 4,3 0,4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1,8 0,2 1,3 0,2 19,0 2,2 15,8 1,2 0,7 0,1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1,8 0,2 1,1 0,2 18,9 2,2 15,7 1,2 0,7 0,1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 8,0 0,8 5,8 0,9 3,2 0,4 0,7 0,1 10,4 1,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 8,0 0,8 5,8 0,9 3,2 0,4 0,7 0,1 10,4 1,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 155,4 16,4 154,1 24,8 213,3 25,1 184,7 14,2 184,7 18,3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 17,1 1,8 25,5 4,1 17,1 2,0 18,9 1,5 32,2 3,2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3,6 0,4 3,2 0,5 3,7 0,4 2,7 0,2 3,0 0,3
53. Väri- ja parkitusaineet 1,3 0,1 0,8 0,1 0,9 0,1 1,7 0,1 1,6 0,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 76,8 8,1 64,8 10,4 138,8 16,3 105,0 8,0 87,8 8,7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 5,7 0,6 6,3 1,0 5,7 0,7 9,7 0,7 7,5 0,7
57. Muovit, valmistamattomat 11,5 1,2 11,2 1,8 6,1 0,7 12,2 0,9 12,0 1,2
58. Muovit, valmistetut 2,5 0,3 2,6 0,4 4,0 0,5 4,3 0,3 5,2 0,5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 36,9 3,9 39,6 6,4 37,0 4,4 30,3 2,3 35,3 3,5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 39,8 4,2 33,0 5,3 37,8 4,4 48,6 3,7 34,6 3,4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0,0 0,0 00 0,1 0,0 0,7 0,1 0,5 0,0
62. Kumituotteet 4,5 0,5 3,6 0,6 3,9 0,5 7,1 0,5 3,2 0,3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,6 0,1 0,2 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3,5 0,4 1,9 0,3 2,6 0,3 2,3 0,2 1,3 0,1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1,9 0,2 2,5 0,4 3,2 0,4 3,4 0,3 2,4 0,2
66. Kivennäisainetuotteet 2,2 0,2 1,5 0,2 1,1 0,1 1,8 0,1 2,5 0,2
67. Rauta ja teräs 2,8 0,3 4,3 0,7 3,5 0,4 6,7 0,5 4,4 0,4
68. Muut metallit 5,3 0,6 7,0 1,1 6,6 0,8 9,8 0,7 7,0 0,7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 19,0 2,0 12,0 1,9 16,5 1,9 16,7 1,3 13,1 1,3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 470,6 49,7 255,9 41,1 378,9 44,6 685,3 52,5 415,7 41,1
71. Voimakoneet ja moottorit 25,2 2,7 24,2 3,9 33,5 3,9 55,8 4,3 32,9 3,3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 16,6 1,7 26,4 4,2 20,3 2,4 21,8 1,7 23,7 2,3
73. Metalliteollisuuskoneet 1,9 0,2 1,2 0,2 2,4 0,3 1,1 0,1 2,7 0,3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 56,9 6,0 51,1 8,2 54,3 6,4 67,1 5,1 60,6 6,0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 5,6 0,6 10,5 1,7 6,3 0,7 8,6 0,7 4,7 0,5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 9,0 0,9 12,0 1,9 11,7 1,4 15,0 1,2 15,6 1,5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 38,1 4,0 33,5 5,4 38,4 4,5 47,5 3,6 37,6 3,7
78. Moottoriajoneuvot 89,9 9,5 71,5 11,5 196,4 23,1 147,0 11,3 112,9 11,2
79. Muut kuljetusvälineet 227,6 24,0 25,5 4,1 15,5 1,8 321,3 24,6 125,0 12,4
8. Erinäiset valmiit tavarat 141,8 15,0 67,6 10,9 91,0 10,7 247,6 19,0 199,9 19,8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,9 0,1 1,1 0,2 0,4 0,0 2,1 0,2 0,7 0,1
82. Huonekalut 2,7 0,3 2,9 0,5 3,7 0,4 4,4 0,3 3,3 0,3
84. Vaatteet 3,1 0,3 5,9 1,0 2,3 0,3 2,4 0,2 1,7 0,2
85. Jalkineet 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,7 0,1 0,6 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 38,8 4,1 28,8 4,6 46,5 5,5 43,9 3,4 29,8 2,9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,6 0,1 0,8 0,1 0,5 0,1 0,5 0,0 3,3 0,3
89. Muut valmiit tavarat 95,5 10,1 27,7 4,5 37,3 4,4 193,7 14,8 160,4 15,9
9. Muut tavarat 24,2 2,6 32,7 5,3 37,4 4,4 35,7 2,7 40,1 4,0
93. Erittelemätön 17,2 1,8 26,7 4,3 29,5 3,5 27,0 2,1 31,4 3,1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 7,0 0,7 6,0 1,0 7,9 0,9 8,7 0,7 8,7 0,9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 947,7 100,0 622,1 100,0 849,2 100,0 1.305,0 100,0 1.011,5 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Saudi-Arabiasta (SA) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1,7 0,1 1,4 0,1 0,4 0,0 0,2 0,0 0,7 0,0
03. Kala- ja kalavalmisteet 1,6 0,1 1,2 0,1 0,3 0,0 00 0,6 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 5,8 0,4 11,9 1,0 4,2 0,3 6,2 0,5 6,0 0,4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1,8 0,1 0,7 0,1 1,4 0,1 1,4 0,1 2,9 0,2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2,7 0,2 3,0 0,2 1,4 0,1 4,8 0,4 2,9 0,2
28. Malmit ja metalliromu 1,3 0,1 8,2 0,7 1,4 0,1 00 0,1 0,0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1.090,7 82,7 992,4 79,8 1.136,1 82,5 1.052,9 87,9 1.296,6 86,8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1.090,7 82,7 992,4 79,8 1.136,1 82,5 1.052,9 87,9 1.296,6 86,8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 118,6 9,0 156,3 12,6 152,2 11,1 72,4 6,0 113,0 7,6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 56,3 4,3 77,8 6,3 73,8 5,4 31,9 2,7 19,0 1,3
53. Väri- ja parkitusaineet 00 0,7 0,1 1,5 0,1 00 00
56. Lannoitteet, valmistetut 50,3 3,8 53,1 4,3 51,9 3,8 21,2 1,8 84,1 5,6
57. Muovit, valmistamattomat 9,0 0,7 20,3 1,6 21,6 1,6 17,9 1,5 7,9 0,5
58. Muovit, valmistetut 2,7 0,2 4,0 0,3 2,7 0,2 1,3 0,1 1,6 0,1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 43,9 3,3 61,6 5,0 65,5 4,8 47,7 4,0 61,2 4,1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 10,5 0,8 10,4 0,8 12,9 0,9 15,5 1,3 9,1 0,6
66. Kivennäisainetuotteet 3,0 0,2 4,1 0,3 2,6 0,2 2,7 0,2 4,2 0,3
67. Rauta ja teräs 1,7 0,1 17,7 1,4 19,0 1,4 2,3 0,2 12,2 0,8
68. Muut metallit 25,1 1,9 23,7 1,9 25,1 1,8 22,8 1,9 32,9 2,2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3,6 0,3 5,8 0,5 5,9 0,4 4,4 0,4 2,9 0,2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 3,1 0,2 3,9 0,3 2,7 0,2 4,3 0,4 3,7 0,2
71. Voimakoneet ja moottorit 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 1,2 0,1 0,2 0,0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1,4 0,1 2,1 0,2 1,3 0,1 2,6 0,2 2,3 0,2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0,9 0,1 1,5 0,1 0,7 0,0 0,4 0,0 0,7 0,0
8. Erinäiset valmiit tavarat 0,4 0,0 3,7 0,3 0,4 0,0 0,9 0,1 1,6 0,1
84. Vaatteet 0,0 0,0 3,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 0,3 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 1,5 0,1
89. Muut valmiit tavarat 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,7 0,1 0,1 0,0
9. Muut tavarat 54,7 4,2 12,9 1,0 16,0 1,2 13,7 1,1 11,4 0,8
93. Erittelemätön 54,2 4,1 12,1 1,0 15,3 1,1 12,8 1,1 10,8 0,7
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 0,5 0,0 0,7 0,1 0,7 0,1 0,9 0,1 0,6 0,0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.319,1 100,0 1.244,1 100,0 1.377,6 100,0 1.198,4 100,0 1.494,2 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu