Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Saudi-Arabian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2021 tammi-huhtikuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Saudi-Arabiaan (SA) 2021 tammi-huhtikuu

2021 1-4
milj. $
2020 1-4
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet414.8 387.7 7.0
00. Elävät eläimet4.5 8.1 -44.0
01. Liha ja lihatuotteet6.0 3.4 81.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat38.8 26.1 49.0
03. Kala- ja kalavalmisteet0.5 1.2 -62.1
04. Vilja ja viljatuotteet166.3 115.8 43.5
05. Hedelmät ja kasvikset94.9 117.5 -19.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja4.8 4.4 8.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä16.5 14.8 11.5
08. Rehuaineet45.8 66.4 -31.1
09. Erinäiset elintarvikkeet37.2 30.4 22.2
1. Juomat ja tupakka0.6 0.8 -22.6
11. Juomat0.6 0.8 -21.9
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet00.1 ..
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat126.10 97.6 30.1
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.1 0..
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet88.9 28.8 209.4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi6.1 8.10 -31.6
24. Puutavara ja korkki1.4 3.4 -61.2
25. Paperimassa17.3 16.9 2.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.1 0.2 -60.8
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat2.1 3.2 -33.5
28. Malmit ja metalliromu1.1 22.10 -95.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet10.3 13.5 -23.8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta132.1 52.10 149.6
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.5 0.4 29.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet131.7 51.9 153.9
34. Kaasut0.1 0.8 -96.8
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat35.6 21.6 65.4
41. Eläinöljyt ja -rasvat00.3 ..
42. Kasviöljyt ja -rasvat35.4 21.3 66.7
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.3 0.1 170.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet405.7 430.1 -5.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet56.10 46.1 23.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet25.1 18.4 36.2
53. Väri- ja parkitusaineet6.7 6.2 8.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet124.1 112.10 9.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet30.4 37.1 -18.1
56. Lannoitteet, valmistetut0.2 0.4 -60.6
57. Muovit, valmistamattomat36.10 59.3 -37.6
58. Muovit, valmistetut27.1 28.1 -3.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet98.5 121.10 -19.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan183.4 182.9 0.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.2 0.8 -77.8
62. Kumituotteet15.9 24.2 -34.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut4.0 2.4 71.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä13.9 15.8 -11.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet12.0 12.0 -0.2
66. Kivennäisainetuotteet12.4 8.4 46.9
67. Rauta ja teräs24.2 27.1 -10.7
68. Muut metallit38.2 27.7 37.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista62.8 64.9 -3.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet1,660.5 2,373.2 -30.0
71. Voimakoneet ja moottorit91.3 130.7 -30.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet87.0 119.7 -27.3
73. Metalliteollisuuskoneet9.1 13.0 -30.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet251.10 279.10 -10.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet22.1 47.1 -53.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet98.8 55.3 78.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet158.5 161.3 -1.8
78. Moottoriajoneuvot649.8 639.10 1.5
79. Muut kuljetusvälineet292.3 926.5 -68.5
8. Erinäiset valmiit tavarat411.9 367.3 12.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet3.4 8.1 -58.9
82. Huonekalut20.2 21.1 -4.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.1.5 1.0 47.1
84. Vaatteet9.0 10.1 -10.9
85. Jalkineet1.4 1.1 30.6
87. Kojeet,mittarit yms.141.3 160.4 -11.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot4.1 2.7 50.3
89. Muut valmiit tavarat231.4 163.1 41.9
9. Muut tavarat172.2 135.5 27.0
93. Erittelemätön139.7 100.9 38.5
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0..
97. Kulta, ei monetaarinen0.5 0.4 24.7
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain32.1 34.3 -6.6
Kaikki ryhmät yhteensä3,543.4 4,049.4 -12.5

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Saudi-Arabiasta (SA) Yhdysvaltoihin 2021 tammi-huhtikuu

2021 1-4
milj. $
2020 1-4
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet7.4 6.1 21.9
00. Elävät eläimet0.1 0.1 -12.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.1 0..
03. Kala- ja kalavalmisteet2.9 3.6 -21.3
04. Vilja ja viljatuotteet0.9 0.4 144.6
05. Hedelmät ja kasvikset3.3 1.9 81.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.3 0.1 128.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.1 0.2 -56.4
09. Erinäiset elintarvikkeet00.1 ..
1. Juomat ja tupakka1.3 0.9 47.8
11. Juomat1.3 0.9 47.8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat36.5 4.3 763.2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi2.8 2.0 37.8
24. Puutavara ja korkki00.1 ..
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet2.4 1.2 102.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.1 0.7 -86.5
28. Malmit ja metalliromu31.3 0.4 ..
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta2,056.4 2,884.7 -28.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet2,056.4 2,884.7 -28.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet391.4 195.6 100.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet104.9 96.8 8.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.2 0.1 395.6
53. Väri- ja parkitusaineet0.9 0..
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet0.1 0.1 -83.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet0.6 0.6 8.0
56. Lannoitteet, valmistetut264.7 83.5 217.1
57. Muovit, valmistamattomat16.10 7.4 129.5
58. Muovit, valmistetut3.1 6.3 -51.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet0.4 1.2 -64.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan175.2 155.6 12.6
62. Kumituotteet0.1 0.1 -84.9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.1 0.1 296.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.1 0.3 -73.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet37.4 27.0 38.7
66. Kivennäisainetuotteet15.3 7.4 108.0
67. Rauta ja teräs4.0 10.6 -62.1
68. Muut metallit84.10 104.5 -18.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista33.5 5.10 465.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet16.2 14.8 8.9
71. Voimakoneet ja moottorit0.10 3.6 -73.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet0.1 0.1 -5.4
73. Metalliteollisuuskoneet00.1 ..
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet5.8 8.8 -34.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.2 0.1 176.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0.2 0.5 -56.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet1.6 1.2 36.6
78. Moottoriajoneuvot0.1 0.1 -14.4
79. Muut kuljetusvälineet7.4 0.7 ..
8. Erinäiset valmiit tavarat1.5 1.7 -12.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet00.1 ..
82. Huonekalut0.1 0.2 -37.8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.1 -95.3
84. Vaatteet0.1 0.2 -83.2
85. Jalkineet0.1 0.1 ..
87. Kojeet,mittarit yms.0.5 0.6 -13.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.1 0..
89. Muut valmiit tavarat0.9 0.9 -5.3
9. Muut tavarat70.1 94.9 -26.1
93. Erittelemätön68.2 92.6 -26.3
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta1.10 2.3 -15.8
Kaikki ryhmät yhteensä2,755.6 3,358.2 -17.9

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu