Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Saudi-Arabian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2021 tammi-heinäkuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Saudi-Arabiaan (SA) 2021 tammi-heinäkuu

2021 1-7
milj. $
2020 1-7
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet625,2 615,4 1.6
00. Elävät eläimet4,6 8,3 -45.1
01. Liha ja lihatuotteet8,2 3,10 107.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat61,9 50,8 21.8
03. Kala- ja kalavalmisteet0,5 1,2 -61.8
04. Vilja ja viljatuotteet238,2 202,8 17.4
05. Hedelmät ja kasvikset144,10 158,2 -8.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja8,7 6,1 42.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä29,2 26,3 11.0
08. Rehuaineet68,2 106,2 -35.9
09. Erinäiset elintarvikkeet61,4 51,9 18.2
1. Juomat ja tupakka1,6 1,2 29.9
11. Juomat1,5 1,1 38.5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0,1 0,1 -94.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat255,9 159,7 60.2
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0,1 0..
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet133,5 32,1 316.7
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi8,7 13,2 -34.0
24. Puutavara ja korkki3,4 3,9 -14.5
25. Paperimassa31,10 33,3 -3.9
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0,2 0,3 -26.5
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat4,6 4,7 -2.6
28. Malmit ja metalliromu54,8 47,3 15.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet18,10 25,3 -25.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta145,5 79,4 83.2
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0,6 0,6 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet144,8 77,9 85.9
34. Kaasut0,3 1,1 -80.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat54,3 29,3 85.5
41. Eläinöljyt ja -rasvat00,3 ..
42. Kasviöljyt ja -rasvat54,1 28,10 86.8
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0,3 0,1 170.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet820,1 747,3 9.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet106,2 83,9 26.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet50,4 34,3 47.1
53. Väri- ja parkitusaineet11,0 9,9 11.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet282,8 206,9 36.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet53,10 62,5 -13.7
56. Lannoitteet, valmistetut0,4 0,5 -19.2
57. Muovit, valmistamattomat79,10 84,7 -5.5
58. Muovit, valmistetut37,6 41,5 -9.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet198,1 223,4 -11.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan304,6 315,5 -3.5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0,5 0,10 -46.7
62. Kumituotteet29,2 34,6 -15.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut5,9 3,3 77.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä22,0 30,3 -27.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet20,1 24,0 -16.6
66. Kivennäisainetuotteet22,1 14,1 57.3
67. Rauta ja teräs36,6 47,8 -23.4
68. Muut metallit56,2 49,7 13.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista112,4 111,1 1.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet2.913,3 3.489,1 -16.5
71. Voimakoneet ja moottorit167,1 200,9 -16.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet135,4 195,8 -30.9
73. Metalliteollisuuskoneet15,1 18,1 -16.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet426,3 482,6 -11.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet42,2 107,9 -60.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet145,8 100,9 44.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet277,4 281,4 -1.4
78. Moottoriajoneuvot989,9 771,2 28.4
79. Muut kuljetusvälineet714,4 1.330,8 -46.3
8. Erinäiset valmiit tavarat863,8 755,7 14.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet6,6 12,5 -47.1
82. Huonekalut31,8 31,0 2.6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.2,2 1,8 26.1
84. Vaatteet19,4 15,2 28.3
85. Jalkineet1,7 1,4 23.0
87. Kojeet,mittarit yms.239,1 264,6 -9.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot5,6 4,8 18.3
89. Muut valmiit tavarat557,7 424,8 31.3
9. Muut tavarat285,8 285,7 0.0
93. Erittelemätön230,7 229,2 0.7
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0,1 0..
97. Kulta, ei monetaarinen0,5 0,4 20.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain54,6 56,1 -2.7
Kaikki ryhmät yhteensä6.269,6 6.477,9 -3.2

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Saudi-Arabiasta (SA) Yhdysvaltoihin 2021 tammi-heinäkuu

2021 1-7
milj. $
2020 1-7
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet13,7 12,10 5.6
00. Elävät eläimet0,1 0,1 -12.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat0,3 0..
03. Kala- ja kalavalmisteet8,3 9,6 -13.9
04. Vilja ja viljatuotteet1,1 0,7 50.1
05. Hedelmät ja kasvikset3,7 2,2 66.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0,4 0,3 43.6
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0,2 0,3 -15.8
09. Erinäiset elintarvikkeet00,1 ..
1. Juomat ja tupakka1,9 1,6 19.5
11. Juomat1,9 1,6 19.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat51,2 39,3 30.4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi5,10 2,6 129.9
24. Puutavara ja korkki00,1 ..
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet8,1 1,2 575.9
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0,2 0,8 -85.1
28. Malmit ja metalliromu37,1 34,7 7.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta5.213,8 5.599,2 -6.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet5.213,8 5.599,2 -6.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet680,9 269,3 152.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet273,4 123,7 121.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0,3 0,3 -18.4
53. Väri- ja parkitusaineet2,8 0,2 ..
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet0,1 0,1 -33.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet0,8 0,6 40.1
56. Lannoitteet, valmistetut355,9 117,6 202.8
57. Muovit, valmistamattomat37,5 11,8 217.3
58. Muovit, valmistetut9,4 11,4 -17.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet1,3 3,10 -67.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan329,8 259,6 27.0
62. Kumituotteet0,1 0,1 -88.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0,1 0,1 296.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0,5 0,4 58.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet67,6 53,3 26.7
66. Kivennäisainetuotteet27,7 11,4 143.8
67. Rauta ja teräs9,8 21,3 -54.1
68. Muut metallit172,1 158,8 8.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista52,3 14,6 258.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet27,6 22,10 20.1
71. Voimakoneet ja moottorit1,9 6,4 -70.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet0,3 0,3 45.8
73. Metalliteollisuuskoneet0,1 0,1 -66.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet13,10 12,8 9.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0,4 0,2 121.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0,5 0,7 -35.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet2,6 2,0 28.0
78. Moottoriajoneuvot0,1 0,1 76.9
79. Muut kuljetusvälineet8,1 0,7 ..
8. Erinäiset valmiit tavarat3,2 3,1 2.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet00,1 ..
82. Huonekalut0,3 0,2 20.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0,1 0,1 -77.1
84. Vaatteet0,1 0,6 -83.5
85. Jalkineet0,1 0,1 ..
87. Kojeet,mittarit yms.0,8 1,2 -33.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0,1 0..
89. Muut valmiit tavarat1,10 1,2 69.8
9. Muut tavarat214,7 194,6 10.3
93. Erittelemätön211,2 173,6 21.7
97. Kulta, ei monetaarinen017,4 ..
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta3,5 3,7 -5.6
Kaikki ryhmät yhteensä6.536,4 6.402,2 2.1

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu