Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Jordanian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/11 - 2022/3

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/11
%
2021/12
%
2022/1
%
2022/2
%
2022/3
%
Viennistä0,0 0,1 0,0 0,1 0,1
Tuonnista0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Jordanian kanssa, vienti Jordaniaan ja tuonti Jordaniasta vuoden 2022 maaliskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Maaliskuussa Jordania oli Yhdysvaltain 74. merkittävin ulkomaankauppakumppani, laskua edellisestä kuukaudesta 7 sijaa. Kuukauden 331 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 7,1 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Maaliskuussa kauppatase Jordanian kanssa oli Yhdysvalloille 147 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Jordaniasta supistui 3,0 prosentilla edellisen vuoden maaliskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 239 miljoonaa dollaria maaliskuussa 2022. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Jordaniasta olivat Sitc897 (koruesineet,kulta- ja hopeasepäntuotteet), joka edusti 26,4 prosentin osuutta tuonnista, Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta) 19,1 % sekä Sitc844 (naisten ja tyttöjen vaatteet,neulosta) 15,9 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Jordaniaan supistui 16,4 prosentilla edellisen vuoden maaliskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 92 miljoonaa dollaria maaliskuussa 2022. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 30,3 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc057 (hedelmät,tuoreet tai kuivatut,pähkinät) 7,9 % sekä Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 6,8 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2022 kehitys

Tammi-maaliskuun aikana tavarakauppa Jordanian kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-maaliskuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 932 miljoonaan dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 0,8 prosenttia. Tammi-maaliskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 691 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 241 miljoonaa dollaria. Vuoden 2021 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 16,4 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc897 (koruesineet,kulta- ja hopeasepäntuotteet), arvon ollessa 167 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 72 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 27,2 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-maaliskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 450 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2021 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 263 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Jordaniaan (JO) jaksolla 2021/11 - 2022/3

2021 / 112021 / 122022 / 12022 / 22022 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 19,0 24,5 12,2 10,7 14,5 20,7 12,7 16,1 18,6 20,3
01. Liha ja lihatuotteet 1,6 2,1 1,8 1,6 1,0 1,4 0,8 1,0 1,3 1,4
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,2 0,2 0,1 0,1 0,5 0,7 0,6 0,7 0,1 0,1
04. Vilja ja viljatuotteet 7,5 9,7 2,5 2,2 1,1 1,6 1,6 2,0 2,7 2,9
05. Hedelmät ja kasvikset 6,5 8,4 3,6 3,2 7,4 10,6 6,4 8,2 8,2 9,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,7 0,8 0,8 0,7 0,6 0,8 0,3 0,4 0,7 0,8
08. Rehuaineet 0,6 0,8 0,9 0,8 0,7 1,1 0,6 0,8 1,8 2,0
09. Erinäiset elintarvikkeet 1,7 2,2 2,1 1,8 2,4 3,5 2,3 2,9 3,2 3,5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2,4 3,1 1,3 1,1 1,4 2,0 1,9 2,4 1,5 1,6
25. Paperimassa 1,2 1,5 0,5 0,4 0,6 0,9 1,0 1,3 0,7 0,8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0,1 0,1 29,0 25,6 0,1 0,2 0,6 0,7 0,4 0,4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0,1 0,1 0,8 0,7 0,1 0,2 0,6 0,7 0,4 0,4
34. Kaasut 00 28,2 24,9 00 00 00
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1,8 2,4 0,4 0,4 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1,8 2,3 0,4 0,4 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 6,4 8,3 7,1 6,3 4,8 6,9 5,0 6,3 8,5 9,3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 0,7 0,6 0,8 0,6 0,7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2,3 3,0 1,3 1,1 1,3 1,9 1,3 1,6 3,6 4,0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1,0 1,3 0,8 0,7 0,6 0,8 1,1 1,4 1,2 1,3
57. Muovit, valmistamattomat 1,2 1,5 0,8 0,7 0,7 1,0 0,6 0,8 1,6 1,7
58. Muovit, valmistetut 0,3 0,4 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,7 0,7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1,2 1,5 3,4 3,0 1,5 2,1 1,1 1,3 0,7 0,8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1,9 2,4 1,4 1,3 2,3 3,2 1,6 2,0 3,0 3,3
62. Kumituotteet 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,7 0,0 0,0 0,1 0,1
66. Kivennäisainetuotteet 0,6 0,8 0,1 0,1 0,6 0,8 0,2 0,2 1,0 1,1
68. Muut metallit 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,8 0,9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0,6 0,8 0,6 0,5 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5 0,5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 34,7 44,8 47,3 41,6 38,4 54,7 41,9 53,1 48,2 52,6
71. Voimakoneet ja moottorit 1,4 1,8 0,3 0,3 0,2 0,3 2,2 2,7 0,3 0,4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1,0 1,3 2,8 2,4 1,7 2,4 0,8 1,0 1,8 2,0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2,0 2,6 2,3 2,0 1,7 2,4 2,8 3,6 2,8 3,1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0,3 0,4 0,9 0,8 0,6 0,8 0,6 0,7 0,7 0,8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0,2 0,2 1,8 1,6 3,4 4,9 1,2 1,6 3,2 3,5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1,2 1,5 2,9 2,5 2,0 2,9 0,5 0,7 1,7 1,9
78. Moottoriajoneuvot 24,0 30,9 27,6 24,3 21,2 30,2 26,8 34,0 31,3 34,1
79. Muut kuljetusvälineet 4,5 5,9 8,7 7,7 7,5 10,7 6,7 8,5 6,2 6,8
8. Erinäiset valmiit tavarat 7,5 9,7 9,2 8,1 5,6 8,0 7,5 9,4 7,0 7,7
82. Huonekalut 0,9 1,2 0,5 0,4 0,3 0,4 0,6 0,7 0,4 0,4
87. Kojeet,mittarit yms. 3,3 4,2 5,0 4,4 2,9 4,2 4,8 6,1 2,0 2,2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,2 0,3 1,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
89. Muut valmiit tavarat 2,8 3,7 2,3 2,0 1,9 2,7 1,9 2,4 4,4 4,7
9. Muut tavarat 3,2 4,2 5,1 4,5 2,7 3,9 7,2 9,1 4,1 4,4
93. Erittelemätön 1,6 2,1 2,9 2,6 0,8 1,1 5,7 7,3 2,2 2,5
97. Kulta, ei monetaarinen 0,2 0,3 00 0,7 1,0 00 00
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 1,4 1,8 2,1 1,9 1,3 1,8 1,5 1,8 1,8 2,0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 77,4 100,0 113,5 100,0 70,1 100,0 78,9 100,0 91,7 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Jordaniasta (JO) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/11 - 2022/3

2021 / 112021 / 122022 / 12022 / 22022 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2,1 0,7 2,2 0,9 2,7 1,1 1,6 0,7 3,8 1,6
04. Vilja ja viljatuotteet 0,8 0,3 0,5 0,2 1,0 0,4 0,5 0,2 0,9 0,4
05. Hedelmät ja kasvikset 0,7 0,2 0,7 0,3 0,5 0,2 0,4 0,2 1,1 0,5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,1 0,0 0,4 0,2 0,4 0,2 0,1 0,0 0,7 0,3
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,2 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,9 0,4
1. Juomat ja tupakka 0,3 0,1 0,5 0,2 0,7 0,3 0,1 0,0 0,2 0,1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,2 0,1 0,5 0,2 0,5 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 39,5 13,4 13,3 5,5 27,1 11,7 16,4 7,5 4,3 1,8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1,1 0,4 4,0 1,7 0,1 0,0 3,9 1,8 0,2 0,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 10,2 3,4 4,9 2,0 2,6 1,1 4,5 2,1 3,6 1,5
56. Lannoitteet, valmistetut 27,8 9,4 4,0 1,7 24,1 10,4 8,0 3,6 00
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2,4 0,8 2,2 0,9 7,8 3,4 3,9 1,8 4,3 1,8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,5 0,2
68. Muut metallit 0,7 0,2 2,1 0,9 7,2 3,1 2,5 1,2 3,3 1,4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1,6 0,5 0,0 0,0 0,4 0,2 1,2 0,6 0,4 0,2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 2,3 0,8 7,7 3,2 4,5 1,9 2,4 1,1 4,7 2,0
71. Voimakoneet ja moottorit 0,1 0,0 1,9 0,8 00 0,0 0,0 0,0 0,0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1,4 0,5 4,2 1,8 3,7 1,6 1,3 0,6 2,9 1,2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0,1 0,0 0,5 0,2 0,3 0,1 0,4 0,2 0,8 0,3
78. Moottoriajoneuvot 0,7 0,2 0,9 0,4 0,5 0,2 0,7 0,3 1,0 0,4
8. Erinäiset valmiit tavarat 242,1 82,0 209,8 87,2 180,9 77,8 191,7 87,3 217,6 91,1
84. Vaatteet 170,1 57,7 148,9 61,9 134,9 58,0 133,0 60,6 153,9 64,4
89. Muut valmiit tavarat 71,8 24,3 60,5 25,1 45,9 19,7 58,6 26,7 63,5 26,6
9. Muut tavarat 6,2 2,1 4,8 2,0 8,4 3,6 3,4 1,6 3,8 1,6
93. Erittelemätön 6,0 2,0 4,6 1,9 8,2 3,5 3,3 1,5 3,7 1,5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 295,1 100,0 240,7 100,0 232,4 100,0 219,6 100,0 238,9 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2022 tammi-maaliskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2022 tammi-maaliskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu