Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Jordanian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.10.10.10.10.1
Tuonnista0.10.10.10.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Jordanian kanssa, vienti Jordaniaan ja tuonti Jordaniasta vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Jordania oli Yhdysvaltain 65. merkittävin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 319 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 43.5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Jordanian kanssa oli Yhdysvalloille 146 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Jordaniasta oli 46.8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 233 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Jordaniasta olivat Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta), joka edusti 22.2 prosentin osuutta tuonnista, Sitc843 (miesten ja poikien vaatteet, neulosta) 15.5 % sekä Sitc562 (valmistetut lannoitteet, muut kuin ryhmän 272 lannoitteet) 15.5 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Jordaniaan oli 35.4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 86 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 24.4 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 16.9 % sekä Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 10.7 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2021 tammi-heinäkuun kehitys

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Jordanian kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 2.1 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 16.4 prosenttia. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 1.4 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 700 miljoonaa dollaria. Vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 39.9 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta), arvon ollessa 284 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 175 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 13.0 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 704 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 200 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Jordaniaan (JO) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 33.1 30.2 14.5 16.2 13.8 17.3 14.1 12.3 12.3 14.2
01. Liha ja lihatuotteet 1.4 1.3 0.4 0.3 1.4 1.7 1.5 1.2 1.3 1.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.5 0.4 0.8 0.8 0.9 1.0 1.1 0.9 0.2 0.2
04. Vilja ja viljatuotteet 20.10 19.1 6.2 6.9 3.2 3.9 3.6 3.1 3.8 4.4
05. Hedelmät ja kasvikset 4.9 4.4 4.5 5.0 4.9 6.0 3.5 3.1 3.9 4.4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.6 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 0.9 0.8 0.8 0.9
08. Rehuaineet 1.5 1.3 0.5 0.5 1.1 1.3 0.5 0.4 0.5 0.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 3.1 2.8 1.10 2.1 2.1 2.6 2.7 2.3 1.9 2.2
1. Juomat ja tupakka 0.6 0.5 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4 0.2 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.4 1.3 2.3 2.5 2.1 2.5 2.3 2.0 2.2 2.5
24. Puutavara ja korkki 0.3 0.2 0.4 0.4 0.6 0.7 0.3 0.2 0.2 0.1
25. Paperimassa 0.4 0.3 0.8 0.9 0.6 0.7 1.5 1.2 1.3 1.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.3 0.3 6.3 7.0 0.5 0.5 0.3 0.3 0.4 0.4
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 5.8 6.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.6 0.5 0.2 0.2 0.5 0.5 0.1 0.1 0.3 0.2
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.6 0.5 0.2 0.2 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 5.4 4.8 4.7 5.2 4.4 5.5 4.2 3.6 11.9 13.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2.2 2.0 2.1 2.3 1.4 1.8 0.9 0.8 9.9 11.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.7 0.6 0.8 0.8 1.2 1.5 0.8 0.7 0.8 0.9
57. Muovit, valmistamattomat 1.0 0.9 0.6 0.7 0.6 0.7 0.5 0.4 0.1 0.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.7 0.6 0.7 0.8 0.8 1.0 1.2 1.0 0.7 0.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 3.5 3.1 2.4 2.6 1.7 2.1 21.2 18.5 2.4 2.7
62. Kumituotteet 0.3 0.2 0.3 0.3 0.1 0.0 0.3 0.2 0.7 0.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.2 0.1 0.6 0.6 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 0.3 0.2 0.1 0.0 0.4 0.4 0.1 0.0 0.6 0.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.3 2.1 1.0 1.1 0.4 0.4 20.4 17.8 0.7 0.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 46.6 42.5 44.5 49.7 46.7 58.5 61.4 53.8 44.9 51.9
71. Voimakoneet ja moottorit 0.7 0.6 0.5 0.6 0.7 0.8 0.6 0.5 0.3 0.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.10 0.9 1.4 1.6 1.7 2.1 0.10 0.8 1.0 1.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2.8 2.5 3.1 3.4 6.6 8.3 2.4 2.0 2.7 3.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.10 1.8 0.7 0.7 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2.2 1.9 0.8 0.8 1.5 1.8 1.0 0.8 0.7 0.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.1 0.9 0.8 0.8 1.9 2.3 3.2 2.7 1.4 1.6
78. Moottoriajoneuvot 32.5 29.6 31.4 35.1 28.0 35.1 46.7 40.9 23.9 27.6
79. Muut kuljetusvälineet 4.8 4.3 5.10 6.6 6.0 7.5 6.3 5.5 14.8 17.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 15.6 14.2 11.8 13.2 6.7 8.3 6.10 6.1 8.8 10.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.1 0.0 0.7 0.7 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3 0.3
82. Huonekalut 0.4 0.3 0.5 0.5 0.7 0.8 0.8 0.6 0.5 0.6
87. Kojeet,mittarit yms. 2.6 2.3 2.2 2.4 2.1 2.6 1.10 1.7 3.3 3.8
89. Muut valmiit tavarat 12.3 11.2 7.8 8.7 3.7 4.5 3.8 3.3 4.6 5.3
9. Muut tavarat 2.9 2.6 2.9 3.2 3.5 4.3 3.5 3.0 3.5 4.0
93. Erittelemätön 0.9 0.8 1.2 1.3 2.0 2.5 1.3 1.1 1.10 2.2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 2.1 1.9 1.7 1.9 1.5 1.9 2.2 1.9 1.6 1.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 109.7 100.0 89.5 100.0 79.8 100.0 114.2 100.0 86.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Jordaniasta (JO) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.8 0.7 1.10 1.1 1.10 1.1 1.3 0.6 1.4 0.6
04. Vilja ja viljatuotteet 0.5 0.2 1.0 0.5 0.5 0.2 0.5 0.2 0.4 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 0.4 0.1 0.4 0.2 0.3 0.1 0.2 0.1 0.6 0.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.3 0.1 0.1 0.1 0.8 0.4 0.3 0.1 0.2 0.1
1. Juomat ja tupakka 0.4 0.1 0.7 0.3 0.8 0.4 0.5 0.2 1.1 0.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.4 0.1 0.6 0.3 0.7 0.3 0.5 0.2 0.10 0.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.2 0.0 2.2 1.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1
28. Malmit ja metalliromu 0 0.0 2.1 1.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 82.8 33.6 29.0 16.3 7.3 3.9 36.7 16.9 40.10 17.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 4.8 1.9 4.7 2.6 4.9 2.6 0.1 0.0 1.6 0.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2.9 1.1 4.2 2.4 1.8 1.0 2.10 1.3 2.7 1.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.2 0.1 0.1 0.0 0.5 0.3 0.1 0.0 0.6 0.2
56. Lannoitteet, valmistetut 74.9 30.4 20.1 11.3 0 0.0 33.7 15.6 36.1 15.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2.3 0.9 3.4 1.9 6.2 3.4 3.3 1.5 1.2 0.5
68. Muut metallit 0.8 0.3 1.4 0.8 3.1 1.7 2.2 1.0 0.5 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.3 0.5 1.10 1.1 3.2 1.7 1.1 0.5 0.7 0.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 8.9 3.6 11.3 6.3 7.5 4.1 12.10 6.0 6.3 2.7
71. Voimakoneet ja moottorit 0 0.0 0.5 0.3 0 0.0 0.1 0.0 0.6 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 6.8 2.7 10.6 6.0 5.4 2.9 9.5 4.3 5.3 2.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.5 0.6 0.1 0.0 1.5 0.8 2.10 1.3 0.1 0.0
78. Moottoriajoneuvot 0.5 0.2 0.2 0.1 0.6 0.3 0.6 0.2 0.5 0.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 146.7 59.6 123.3 69.4 153.1 83.2 150.9 69.7 175.5 75.4
84. Vaatteet 126.5 51.4 105.6 59.4 128.9 70.1 119.6 55.2 145.2 62.3
89. Muut valmiit tavarat 20.1 8.1 17.7 10.0 24.1 13.1 31.3 14.4 30.2 12.9
9. Muut tavarat 3.6 1.4 6.1 3.4 7.0 3.8 11.0 5.1 6.5 2.8
93. Erittelemätön 3.4 1.4 5.10 3.3 6.9 3.7 10.9 5.0 6.3 2.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 246.3 100.0 177.7 100.0 183.9 100.0 216.5 100.0 232.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu