Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Jordanian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä0.10.10.10.10.1
Tuonnista0.10.10.10.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Jordanian kanssa, vienti Jordaniaan ja tuonti Jordaniasta vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Jordania oli USAn 69. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 3 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 267 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 44.2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Jordanian kanssa oli Yhdysvalloille 88 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Jordaniasta oli 54.1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 178 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Jordaniasta olivat Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta), joka edusti 20.3 prosentin osuutta tuonnista, Sitc844 (naisten ja tyttöjen vaatteet,neulosta) 14.8 % sekä Sitc843 (miesten ja poikien vaatteet, neulosta) 14.5 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Jordaniaan oli 27.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 89 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 31.8 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc891 (aseet ja ampumatarvikkeet) 6.9 % sekä Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 6.6 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Vuoden 2021 tammi-huhtikuun aikana maiden välinen tavarakaupan arvo oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoa alempi. Kaupan arvo jäi 1.2 miljardiin dollariin, laskun ollessa 1.7 %. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 771 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 420 miljoonaa dollaria. Vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 14.6 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta), arvon ollessa 144 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 109 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 22.1 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 352 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 134 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Jordaniaan (JO) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 18.1 18.4 16.1 15.1 26.7 23.4 33.1 30.2 14.5 16.2
01. Liha ja lihatuotteet 0.5 0.4 0.4 0.3 0.2 0.1 1.4 1.3 0.4 0.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.4 0.3 0.3 0.2 0.6 0.5 0.5 0.4 0.8 0.8
04. Vilja ja viljatuotteet 7.9 8.0 5.5 5.1 16.4 14.4 20.10 19.1 6.2 6.9
05. Hedelmät ja kasvikset 6.7 6.7 7.5 6.9 5.7 5.0 4.9 4.4 4.5 5.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.9 0.8 0.3 0.2 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5
08. Rehuaineet 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6 0.5 1.5 1.3 0.5 0.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.3 1.3 1.6 1.4 2.2 1.9 3.1 2.8 1.10 2.1
1. Juomat ja tupakka 0.4 0.4 0.4 0.3 0.1 0.1 0.6 0.5 0.3 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.10 2.0 1.10 1.8 1.8 1.5 1.4 1.3 2.3 2.5
25. Paperimassa 0.7 0.7 0.9 0.8 0.3 0.2 0.4 0.3 0.8 0.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 9.2 9.4 23.9 22.3 21.9 19.2 0.3 0.3 6.3 7.0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5.8 6.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.6 0.5 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5
34. Kaasut 8.7 8.8 23.7 22.1 21.6 18.9 0 0.0 0 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.6 0.5 0.2 0.2
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.6 0.5 0.2 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 4.8 4.9 5.7 5.3 5.5 4.8 5.4 4.8 4.7 5.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2.3 2.3 1.10 1.8 2.4 2.1 2.2 2.0 2.1 2.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.5 0.5 0.8 0.7 0.5 0.4 0.7 0.6 0.8 0.8
57. Muovit, valmistamattomat 0.7 0.7 0.9 0.8 1.1 0.9 1.0 0.9 0.6 0.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.9 0.8 1.2 1.1 0.6 0.5 0.7 0.6 0.7 0.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2.0 2.0 3.5 3.3 2.3 2.0 3.5 3.1 2.4 2.6
62. Kumituotteet 0.3 0.2 0.6 0.5 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.2 0.1 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.6 0.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.8 0.7 1.6 1.5 0.9 0.7 2.3 2.1 1.0 1.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 50.0 51.0 46.0 43.0 46.3 40.6 46.6 42.5 44.5 49.7
71. Voimakoneet ja moottorit 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.7 0.6 0.5 0.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2.9 2.9 0.7 0.6 1.0 0.9 0.10 0.9 1.4 1.6
73. Metalliteollisuuskoneet 0.1 0.0 0.1 0.0 1.5 1.2 0.1 0.1 0.1 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2.1 2.1 2.10 2.7 2.2 1.9 2.8 2.5 3.1 3.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.6 0.6 0.5 0.4 0.8 0.6 1.10 1.8 0.7 0.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2.7 2.7 1.1 1.0 4.7 4.1 2.2 1.9 0.8 0.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.7 2.7 0.7 0.6 1.7 1.4 1.1 0.9 0.8 0.8
78. Moottoriajoneuvot 32.2 32.8 29.8 27.8 25.6 22.5 32.5 29.6 31.4 35.1
79. Muut kuljetusvälineet 6.5 6.6 10.2 9.5 8.9 7.8 4.8 4.3 5.10 6.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 8.9 9.0 6.5 6.0 5.9 5.1 15.6 14.2 11.8 13.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.7 0.7
82. Huonekalut 0.6 0.6 0.3 0.3 0.6 0.5 0.4 0.3 0.5 0.5
84. Vaatteet 0.2 0.1 0.1 0.1 0.7 0.5 0.2 0.2 0.4 0.4
87. Kojeet,mittarit yms. 3.6 3.6 2.0 1.9 1.6 1.3 2.6 2.3 2.2 2.4
89. Muut valmiit tavarat 4.5 4.5 3.7 3.4 3.0 2.6 12.3 11.2 7.8 8.7
9. Muut tavarat 2.10 3.0 3.1 2.9 3.6 3.1 2.9 2.6 2.9 3.2
93. Erittelemätön 1.1 1.1 1.1 1.0 1.5 1.2 0.9 0.8 1.2 1.3
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 1.9 1.9 2.0 1.9 2.2 1.9 2.1 1.9 1.7 1.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 98.1 100.0 106.9 100.0 113.9 100.0 109.7 100.0 89.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Jordaniasta (JO) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.8 1.3 1.8 0.9 2.7 1.6 1.8 0.7 1.10 1.1
04. Vilja ja viljatuotteet 0.7 0.5 0.3 0.1 0.8 0.5 0.5 0.2 1.0 0.5
05. Hedelmät ja kasvikset 0.6 0.4 0.8 0.4 0.6 0.4 0.4 0.1 0.4 0.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.1 0.1 0.4 0.2 0.7 0.4 0.3 0.1 0.1 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.3 0.2 0.3 0.1 0.6 0.4 0.5 0.2 0.2 0.1
1. Juomat ja tupakka 0.4 0.2 0.5 0.2 1.2 0.8 0.4 0.1 0.7 0.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.4 0.2 0.4 0.2 1.1 0.7 0.4 0.1 0.6 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.1 0.0 0.1 0.0 0.4 0.2 0.2 0.0 2.2 1.2
28. Malmit ja metalliromu 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2.1 1.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 14.2 10.3 46.8 24.8 3.4 2.1 82.8 33.6 29.0 16.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 5.1 3.7 1.0 0.5 0.4 0.2 4.8 1.9 4.7 2.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 8.8 6.4 3.2 1.7 2.7 1.6 2.9 1.1 4.2 2.4
56. Lannoitteet, valmistetut 0 0.0 42.3 22.4 0 0.0 74.9 30.4 20.1 11.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.3 0.9 3.3 1.7 3.5 2.1 2.3 0.9 3.4 1.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0 0.0 0.9 0.5 0.8 0.5 0.3 0.1 0.1 0.0
68. Muut metallit 0.6 0.4 0.6 0.3 0.5 0.3 0.8 0.3 1.4 0.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.7 0.5 1.8 0.9 2.2 1.3 1.3 0.5 1.10 1.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 2.8 2.0 2.0 1.0 2.1 1.3 8.9 3.6 11.3 6.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2.4 1.7 1.5 0.8 1.6 1.0 6.8 2.7 10.6 6.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.1 0.0 0.1 0.0 0 0.0 1.5 0.6 0.1 0.0
78. Moottoriajoneuvot 0.3 0.2 0.3 0.2 0.6 0.3 0.5 0.2 0.2 0.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 109.4 79.7 127.0 67.4 142.2 89.4 146.7 59.6 123.3 69.4
84. Vaatteet 97.0 70.7 116.1 61.6 126.0 79.2 126.5 51.4 105.6 59.4
89. Muut valmiit tavarat 12.3 9.0 10.8 5.7 16.1 10.1 20.1 8.1 17.7 10.0
9. Muut tavarat 7.7 5.5 7.3 3.9 3.9 2.4 3.6 1.4 6.1 3.4
93. Erittelemätön 7.5 5.4 7.2 3.8 3.7 2.3 3.4 1.4 5.10 3.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 137.3 100.0 188.6 100.0 159.1 100.0 246.3 100.0 177.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu