Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Jordanian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2021 tammi-heinäkuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Jordaniaan (JO) 2021 tammi-heinäkuu

2021 1-7
milj. $
2020 1-7
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet130,4 117,6 10.9
00. Elävät eläimet0,3 0..
01. Liha ja lihatuotteet6,2 7,7 -19.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat3,10 1,10 103.2
03. Kala- ja kalavalmisteet0,5 0,7 -29.8
04. Vilja ja viljatuotteet59,4 48,3 23.0
05. Hedelmät ja kasvikset34,5 41,1 -16.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja1,9 1,0 90.4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä3,7 2,3 64.0
08. Rehuaineet5,1 5,1 -0.5
09. Erinäiset elintarvikkeet15,3 9,9 55.2
1. Juomat ja tupakka2,3 1,1 122.3
11. Juomat0,9 0,9 4.6
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet1,4 0,2 724.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat13,7 12,8 6.9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet1,6 0,8 94.2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0,1 0,1 508.4
24. Puutavara ja korkki1,8 0,10 87.0
25. Paperimassa5,5 6,3 -12.7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet1,5 1,9 -20.7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat1,4 1,8 -23.3
28. Malmit ja metalliromu0,5 0..
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet1,7 1,3 33.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta53,4 91,3 -41.5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.5,8 0..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet2,4 4,2 -43.2
34. Kaasut45,3 87,1 -48.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat1,8 2,8 -37.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat0,2 0,1 265.2
42. Kasviöljyt ja -rasvat1,6 2,7 -42.3
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0,1 0,1 11.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet41,4 30,2 37.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet2,3 1,10 16.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0,3 0,9 -71.5
53. Väri- ja parkitusaineet0,10 0,5 103.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet20,7 12,3 69.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet5,4 3,7 46.6
56. Lannoitteet, valmistetut0,5 0,4 7.6
57. Muovit, valmistamattomat4,5 5,0 -9.8
58. Muovit, valmistetut1,4 0,9 64.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet5,7 4,9 16.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan36,7 15,3 140.5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0,1 0,2 -48.6
62. Kumituotteet2,1 1,8 16.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0,1 1,2 -99.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä1,6 4,6 -67.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet1,7 0,6 185.5
66. Kivennäisainetuotteet1,7 0,9 95.3
67. Rauta ja teräs0,8 0,5 72.0
68. Muut metallit1,10 2,0 -1.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista27,1 3,8 617.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet336,1 426,10 -21.3
71. Voimakoneet ja moottorit3,3 11,3 -70.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet7,6 6,6 13.9
73. Metalliteollisuuskoneet1,8 0,7 167.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet22,4 20,4 9.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet4,10 3,1 59.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet11,7 9,5 23.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet10,4 11,2 -6.7
78. Moottoriajoneuvot217,7 275,3 -20.9
79. Muut kuljetusvälineet56,6 89,2 -36.5
8. Erinäiset valmiit tavarat62,0 85,6 -27.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet1,3 0,7 98.2
82. Huonekalut3,5 2,10 17.9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0,3 0,3 7.4
84. Vaatteet1,5 1,2 26.5
85. Jalkineet0,6 0,9 -37.9
87. Kojeet,mittarit yms.15,5 25,9 -40.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot1,1 0,7 46.0
89. Muut valmiit tavarat38,6 53,4 -27.7
9. Muut tavarat22,8 21,2 7.5
93. Erittelemätön9,7 6,3 54.3
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain13,2 14,10 -12.1
Kaikki ryhmät yhteensä700,2 804,5 -13.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Jordaniasta (JO) Yhdysvaltoihin 2021 tammi-heinäkuu

2021 1-7
milj. $
2020 1-7
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet12,6 8,6 46.0
00. Elävät eläimet00,1 ..
02. Maitotaloustuotteet ja munat0,4 0,4 5.5
03. Kala- ja kalavalmisteet00,1 ..
04. Vilja ja viljatuotteet3,7 2,8 35.3
05. Hedelmät ja kasvikset3,1 1,4 125.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0,9 0,3 327.8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä2,6 2,1 21.5
08. Rehuaineet0,1 0,1 281.2
09. Erinäiset elintarvikkeet2,2 1,8 21.2
1. Juomat ja tupakka4,9 1,4 267.7
11. Juomat0,6 0,2 287.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet4,4 1,2 265.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat3,3 0,8 316.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0,1 0,1 -79.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0,1 0..
24. Puutavara ja korkki0,1 0..
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0,1 0..
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0,1 0..
28. Malmit ja metalliromu2,1 0..
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet1,1 0,8 46.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta021,5 ..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet021,5 ..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0,3 0,4 -28.6
42. Kasviöljyt ja -rasvat0,3 0,4 -29.5
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0,1 0,1 -5.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet246,6 43,5 467.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet0,2 0,1 991.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet17,3 4,9 257.6
53. Väri- ja parkitusaineet00,3 ..
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet20,2 37,2 -45.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet1,9 1,2 65.4
56. Lannoitteet, valmistetut206,9 0,1 ..
57. Muovit, valmistamattomat0,1 0,1 75.7
58. Muovit, valmistetut0,4 0,1 ..
59. Erinäiset kemialliset tuotteet0,1 0,1 -34.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan22,8 4,8 381.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0,1 0,1 48.9
62. Kumituotteet0,1 0,1 ..
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0,1 0,1 -58.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0,1 0,2 -42.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet2,0 3,3 -39.5
66. Kivennäisainetuotteet0,1 0,3 -82.4
67. Rauta ja teräs00,1 ..
68. Muut metallit8,9 0,7 ..
69. Tuotteet epäjalosta metallista11,9 0,4 ..
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet50,9 18,7 172.1
71. Voimakoneet ja moottorit1,2 0,2 919.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet0,4 0,1 ..
73. Metalliteollisuuskoneet0,1 0..
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet40,4 14,6 177.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0,1 0,1 -27.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0,2 0,3 -7.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet5,9 1,8 229.6
78. Moottoriajoneuvot3,1 2,1 47.3
8. Erinäiset valmiit tavarat1.018,4 873,1 16.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0,1 0..
82. Huonekalut0,6 0,2 216.4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0,1 0,3 -63.4
84. Vaatteet867,6 838,1 3.5
87. Kojeet,mittarit yms.0,2 0,3 -45.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0,1 0,2 -88.1
89. Muut valmiit tavarat150,1 34,3 338.5
9. Muut tavarat45,3 31,9 41.7
93. Erittelemätön44,2 30,9 42.9
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta1,2 1,1 7.7
Kaikki ryhmät yhteensä1.404,7 1.004,3 39.9

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu