Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Jordanian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2021 tammi-marraskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Jordaniaan (JO) 2021 tammi-marraskuu

2021 1-11
milj. $
2020 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet207,3 176,7 17,3
00. Elävät eläimet0,2 0..
01. Liha ja lihatuotteet13,6 10,2 32,8
02. Maitotaloustuotteet ja munat4,9 3,2 53,8
03. Kala- ja kalavalmisteet0,7 0,7 -9,5
04. Vilja ja viljatuotteet88,7 71,3 24,5
05. Hedelmät ja kasvikset56,3 58,5 -3,9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja2,4 1,7 45,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä6,2 4,1 50,0
08. Rehuaineet7,9 7,4 6,8
09. Erinäiset elintarvikkeet26,4 19,5 35,4
1. Juomat ja tupakka3,4 1,9 77,3
11. Juomat1,5 1,3 15,2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet1,9 0,6 210,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat22,5 20,1 11,8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet2,4 1,2 107,8
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0,1 0,0 106,0
24. Puutavara ja korkki2,7 1,7 61,7
25. Paperimassa9,7 9,5 1,2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet2,5 3,3 -22,8
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat1,8 2,2 -18,3
28. Malmit ja metalliromu0,5 0,0 ..
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet2,8 2,2 28,4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta115,7 188,4 -38,6
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.5,8 4,2 39,4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet3,2 5,8 -46,0
34. Kaasut106,7 178,4 -40,2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat4,3 3,2 36,3
41. Eläinöljyt ja -rasvat0,2 0,1 209,8
42. Kasviöljyt ja -rasvat4,1 3,1 33,3
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0,1 0,1 18,4
5. Kemian teollisuuden tuotteet74,2 46,5 59,7
51. Orgaaniset kemialliset aineet4,0 2,9 36,7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0,4 1,1 -63,3
53. Väri- ja parkitusaineet1,3 0,9 49,9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet39,6 18,5 114,1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet8,8 6,8 29,6
56. Lannoitteet, valmistetut0,6 0,7 -9,6
57. Muovit, valmistamattomat7,7 6,8 12,5
58. Muovit, valmistetut2,1 1,7 20,0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet9,8 7,1 37,5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan45,5 23,1 96,6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0,1 0,2 -71,4
62. Kumituotteet2,7 2,7 -2,2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0,0 1,2 -97,7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä3,1 5,4 -42,5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet3,0 1,4 123,7
66. Kivennäisainetuotteet2,7 1,2 128,7
67. Rauta ja teräs1,2 1,7 -28,3
68. Muut metallit3,2 2,7 20,7
69. Tuotteet epäjalosta metallista29,4 6,7 342,1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet517,6 609,3 -15,0
71. Voimakoneet ja moottorit6,9 13,1 -47,3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet10,9 11,9 -8,6
73. Metalliteollisuuskoneet2,4 0,7 223,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet32,9 32,2 1,9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet7,6 5,4 39,6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet23,1 14,2 62,9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet16,5 16,8 -1,7
78. Moottoriajoneuvot321,5 394,7 -18,5
79. Muut kuljetusvälineet95,7 120,1 -20,3
8. Erinäiset valmiit tavarat92,8 119,0 -21,9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet1,6 0,9 75,5
82. Huonekalut5,6 4,0 38,8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0,3 0,3 -21,4
84. Vaatteet2,1 2,0 3,0
85. Jalkineet0,7 1,2 -41,2
87. Kojeet,mittarit yms.29,7 34,4 -13,7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot2,1 0,8 163,4
89. Muut valmiit tavarat50,8 75,2 -32,5
9. Muut tavarat37,1 32,7 13,3
93. Erittelemätön15,3 9,9 54,0
97. Kulta, ei monetaarinen0,2 0..
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain21,6 22,8 -5,3
Kaikki ryhmät yhteensä1.120,4 1.220,9 -8,2

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Jordaniasta (JO) Yhdysvaltoihin 2021 tammi-marraskuu

2021 1-11
milj. $
2020 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet19,0 15,0 26,4
00. Elävät eläimet0,0 0,1 -95,8
02. Maitotaloustuotteet ja munat0,5 0,5 -3,3
03. Kala- ja kalavalmisteet00,1 ..
04. Vilja ja viljatuotteet5,8 4,6 26,2
05. Hedelmät ja kasvikset4,3 2,4 76,9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja1,5 0,4 275,9
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä3,6 3,8 -3,9
08. Rehuaineet0,0 0,0 281,2
09. Erinäiset elintarvikkeet3,2 3,1 3,5
1. Juomat ja tupakka6,3 2,6 145,7
11. Juomat0,9 0,4 127,6
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet5,4 2,2 148,9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat4,0 0,9 317,8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0,0 0,1 -79,4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0,0 0..
24. Puutavara ja korkki0,0 0..
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0,0 0..
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0,0 0..
28. Malmit ja metalliromu2,1 0..
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet1,8 0,9 104,0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta021,4 ..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet021,4 ..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0,4 0,6 -37,1
42. Kasviöljyt ja -rasvat0,4 0,6 -33,2
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0,0 0,1 -73,7
5. Kemian teollisuuden tuotteet421,4 88,7 375,0
51. Orgaaniset kemialliset aineet0,2 0,0 370,1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet28,0 9,8 187,2
53. Väri- ja parkitusaineet0,0 0,2 -98,6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet39,3 66,0 -40,5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet2,9 2,0 48,0
56. Lannoitteet, valmistetut350,5 10,1 ..
57. Muovit, valmistamattomat0,1 0,0 89,9
58. Muovit, valmistetut0,4 0,1 201,0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet0,1 0,5 -86,6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan36,9 7,6 386,2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0,1 0,1 -19,9
62. Kumituotteet0,0 0,0 857,9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0,0 0,0 -41,3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0,3 0,2 63,1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet2,0 3,6 -44,1
66. Kivennäisainetuotteet0,2 0,4 -57,5
67. Rauta ja teräs00,0 ..
68. Muut metallit16,2 1,8 820,8
69. Tuotteet epäjalosta metallista18,1 1,5 ..
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet69,1 33,3 107,7
71. Voimakoneet ja moottorit1,7 0,1 ..
72. Eri toimialojen erikoiskoneet0,4 0,0 ..
73. Metalliteollisuuskoneet0,0 0,0 -74,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet54,4 26,7 104,2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0,1 0,1 120,9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0,2 0,2 15,7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet6,9 3,0 128,9
78. Moottoriajoneuvot5,4 3,2 69,5
79. Muut kuljetusvälineet0,0 0..
8. Erinäiset valmiit tavarat1.873,4 1.512,3 23,9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0,0 0..
82. Huonekalut0,8 0,5 57,6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0,2 0,4 -58,7
84. Vaatteet1.527,1 1.431,4 6,7
87. Kojeet,mittarit yms.0,2 0,3 -31,0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0,1 0,2 -36,2
89. Muut valmiit tavarat344,9 79,5 333,8
9. Muut tavarat74,1 50,0 48,2
93. Erittelemätön72,4 48,3 49,9
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta1,7 1,7 0,2
Kaikki ryhmät yhteensä2.504,5 1.732,4 44,6

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu