Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Israelin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.70.70.70.80.7
Tuonnista0.70.60.60.70.7
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.70.70.70.80.7

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Israelin kanssa, vienti Israeliin ja tuonti Israelista vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Israelin osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta heinäkuussa 2021 oli 0.7 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 0.7 %:a ja 0.7 %:a tuonnista. Heinäkuussa Israel oli Yhdysvaltain 26. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 2.6 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 28.7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Israelin kanssa oli Yhdysvalloille 521 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Israelista oli 27.4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 1.5 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Israelista olivat Sitc667 (helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut), joka edusti 28.2 prosentin osuutta tuonnista, Sitc931 (erittelemätön) 7.5 % sekä Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.) 7.2 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Israeliin oli 30.6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 1.0 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc667 (helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut), mikä edusti 24.0 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.) 18.5 % sekä Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 4.5 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2021 tammi-heinäkuun kehitys

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Israelin kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 17.4 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 17.4 prosenttia. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 10.4 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 7.0 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 18.7 prosentilla ja viennin arvo 15.420671595727. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc667 (helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut), arvon ollessa 2.7 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc667 (helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut), arvon ollessa 1.5 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 3.5 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 2.8 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Israeliin (IL) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 95.9 9.3 91.1 9.5 91.3 9.0 34.7 2.9 38.4 3.7
01. Liha ja lihatuotteet 0.7 0.1 0.3 0.0 1.2 0.1 0.3 0.0 0.4 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.9 0.1 1.4 0.1 1.6 0.2 0.8 0.1 1.1 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.8 0.1 0.4 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 50.0 4.9 40.5 4.2 41.1 4.0 2.8 0.2 2.1 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 24.2 2.4 23.8 2.5 17.7 1.7 10.10 0.9 9.8 1.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.7 0.1 0.5 0.0 0.3 0.0 0.8 0.1 0.5 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.7 0.1 1.1 0.1 0.9 0.1 0.8 0.1 0.4 0.0
08. Rehuaineet 12.3 1.2 18.1 1.9 22.4 2.2 14.0 1.2 20.3 2.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 5.9 0.6 5.3 0.5 6.2 0.6 4.2 0.3 3.8 0.4
1. Juomat ja tupakka 0.5 0.0 0.7 0.1 1.2 0.1 0.10 0.1 0.6 0.1
11. Juomat 0.5 0.0 0.7 0.1 1.2 0.1 0.9 0.1 0.6 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 5.0 0.5 5.1 0.5 4.2 0.4 7.2 0.6 4.1 0.4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.3 0.0 0.6 0.1 0.5 0.0 2.5 0.2 0.3 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0.9 0.1 0.3 0.0 0.10 0.1 1.1 0.1 0.3 0.0
24. Puutavara ja korkki 1.2 0.1 0.9 0.1 0.10 0.1 0.9 0.1 1.0 0.1
25. Paperimassa 0.10 0.1 0.8 0.1 0.8 0.1 0.7 0.1 1.0 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.2 0.1 1.1 0.1 0.4 0.0 1.1 0.1 0.3 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.4 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0 0.7 0.1 0.6 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.3 0.0 0.9 0.1 0.3 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 9.4 0.9 16.3 1.7 41.2 4.0 96.1 8.0 6.3 0.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 6.7 0.6 1.3 0.1 41.1 4.0 96.0 8.0 6.2 0.6
34. Kaasut 2.7 0.3 15.1 1.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.3 0.0 0.4 0.0 0.6 0.1 0.5 0.0 0.3 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 98.1 9.6 98.4 10.2 95.2 9.3 94.7 7.9 103.3 10.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 14.6 1.4 11.8 1.2 14.0 1.4 12.8 1.1 13.5 1.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 7.2 0.7 8.3 0.9 6.3 0.6 5.5 0.5 6.9 0.7
53. Väri- ja parkitusaineet 2.6 0.3 3.2 0.3 3.7 0.4 2.6 0.2 2.6 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 20.6 2.0 29.5 3.1 16.4 1.6 22.8 1.9 24.8 2.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 12.7 1.2 12.3 1.3 14.9 1.5 10.10 0.9 12.7 1.2
57. Muovit, valmistamattomat 19.1 1.9 15.4 1.6 23.1 2.3 22.7 1.9 19.5 1.9
58. Muovit, valmistetut 3.7 0.4 3.4 0.3 4.6 0.4 2.9 0.2 4.9 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 18.0 1.7 14.8 1.5 12.6 1.2 14.9 1.2 18.6 1.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 247.9 24.1 253.4 26.3 251.5 24.7 306.1 25.5 287.6 27.9
62. Kumituotteet 2.1 0.2 2.1 0.2 1.8 0.2 2.1 0.2 2.1 0.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.7 0.1 1.0 0.1 0.8 0.1 0.9 0.1 0.6 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 4.0 0.4 4.3 0.4 5.2 0.5 3.9 0.3 4.5 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.0 0.2 2.5 0.3 3.8 0.4 3.1 0.3 3.9 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 212.5 20.7 218.2 22.7 214.0 21.0 270.9 22.5 252.5 24.5
67. Rauta ja teräs 2.6 0.2 3.0 0.3 2.7 0.3 2.8 0.2 3.2 0.3
68. Muut metallit 10.6 1.0 9.1 0.9 9.2 0.9 8.8 0.7 9.2 0.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 13.6 1.3 13.4 1.4 14.1 1.4 13.9 1.2 11.7 1.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 408.7 39.8 331.4 34.4 367.2 36.1 473.10 39.4 432.7 42.1
71. Voimakoneet ja moottorit 19.4 1.9 15.8 1.6 24.7 2.4 35.8 3.0 13.8 1.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 43.6 4.2 24.4 2.5 27.1 2.7 39.3 3.3 23.10 2.3
73. Metalliteollisuuskoneet 1.0 0.1 2.8 0.3 1.3 0.1 1.8 0.1 1.1 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 27.10 2.7 21.8 2.3 22.3 2.2 25.5 2.1 35.3 3.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 21.1 2.1 31.8 3.3 30.10 3.0 21.6 1.8 23.3 2.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 23.9 2.3 28.0 2.9 23.3 2.3 24.6 2.0 17.2 1.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 132.4 12.9 132.2 13.7 160.1 15.7 224.5 18.7 229.7 22.3
78. Moottoriajoneuvot 41.9 4.1 30.8 3.2 36.4 3.6 37.5 3.1 40.4 3.9
79. Muut kuljetusvälineet 97.6 9.5 44.2 4.6 41.4 4.1 63.8 5.3 48.3 4.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 117.9 11.5 132.5 13.8 136.0 13.4 150.7 12.5 128.6 12.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.2 0.1 1.4 0.1 0.6 0.1 0.3 0.0 1.5 0.1
82. Huonekalut 1.9 0.2 0.8 0.1 1.7 0.2 1.5 0.1 1.4 0.1
84. Vaatteet 2.7 0.3 2.2 0.2 2.2 0.2 2.0 0.2 2.4 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 47.5 4.6 47.1 4.9 45.5 4.5 54.2 4.5 47.8 4.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 31.6 3.1 33.3 3.5 30.0 2.9 27.9 2.3 28.4 2.8
89. Muut valmiit tavarat 32.7 3.2 47.5 4.9 55.6 5.5 64.3 5.3 46.9 4.6
9. Muut tavarat 43.6 4.2 33.4 3.5 30.4 3.0 37.7 3.1 27.4 2.7
93. Erittelemätön 23.1 2.2 13.1 1.4 8.3 0.8 13.4 1.1 7.0 0.7
97. Kulta, ei monetaarinen 0.3 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 1.3 0.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 20.3 2.0 20.2 2.1 21.9 2.2 24.2 2.0 19.1 1.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,026.8 100.0 962.3 100.0 1,018.3 100.0 1,202.0 100.0 1,028.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Israelista (IL) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 31.3 2.0 21.1 1.4 26.2 1.8 27.8 1.5 26.6 1.7
00. Elävät eläimet 0.7 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 0.9 0.1 0.9 0.1 1.3 0.1 1.3 0.1 0.9 0.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.9 0.1 0.9 0.1 0.9 0.1 1.5 0.1 1.10 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.1 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 1.8 0.1 0.6 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 5.1 0.3 2.9 0.2 6.2 0.4 5.4 0.3 5.9 0.4
05. Hedelmät ja kasvikset 14.8 0.9 8.6 0.6 7.7 0.5 8.9 0.5 7.5 0.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.5 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0 0.9 0.0 0.7 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2.9 0.2 2.2 0.1 3.2 0.2 2.5 0.1 3.3 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 5.9 0.4 4.6 0.3 6.2 0.4 5.1 0.3 5.6 0.4
1. Juomat ja tupakka 4.6 0.3 1.9 0.1 3.7 0.2 3.10 0.2 4.3 0.3
11. Juomat 4.6 0.3 1.9 0.1 3.7 0.2 3.10 0.2 4.3 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 9.5 0.6 5.9 0.4 6.8 0.5 7.1 0.4 5.9 0.4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 1.10 0.1 0.2 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.6 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 3.7 0.2 2.7 0.2 3.2 0.2 3.3 0.2 2.6 0.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 3.3 0.2 2.8 0.2 2.10 0.2 3.2 0.2 2.7 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.10 0.1 0.3 0.0 1.6 0.1 1.5 0.1 1.7 0.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.10 0.1 0.3 0.0 1.6 0.1 1.5 0.1 1.7 0.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 2.4 0.2 1.6 0.1 1.5 0.1 2.7 0.1 1.1 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 2.4 0.2 1.6 0.1 1.5 0.1 2.7 0.1 1.1 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 291.7 18.8 305.2 20.8 304.4 20.6 278.9 15.5 204.0 13.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 20.3 1.3 20.3 1.4 15.2 1.0 24.5 1.4 16.10 1.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 19.10 1.3 12.3 0.8 7.7 0.5 18.5 1.0 10.5 0.7
53. Väri- ja parkitusaineet 7.1 0.5 5.8 0.4 7.6 0.5 8.1 0.4 8.7 0.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 137.2 8.8 193.5 13.2 209.3 14.1 127.2 7.1 78.6 5.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 18.5 1.2 15.1 1.0 18.7 1.3 22.2 1.2 16.2 1.0
56. Lannoitteet, valmistetut 46.9 3.0 26.5 1.8 1.6 0.1 23.10 1.3 25.8 1.7
57. Muovit, valmistamattomat 12.2 0.8 9.4 0.6 11.8 0.8 16.3 0.9 21.1 1.4
58. Muovit, valmistetut 20.6 1.3 15.7 1.1 25.3 1.7 23.9 1.3 19.4 1.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 9.4 0.6 6.10 0.5 7.6 0.5 14.7 0.8 7.1 0.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 479.7 30.9 473.0 32.2 434.6 29.4 564.7 31.4 519.8 33.5
62. Kumituotteet 3.5 0.2 2.3 0.2 2.5 0.2 2.4 0.1 3.5 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 7.6 0.5 5.2 0.4 8.2 0.6 8.2 0.5 5.9 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 28.5 1.8 16.3 1.1 21.7 1.5 22.5 1.3 16.9 1.1
66. Kivennäisainetuotteet 390.6 25.2 404.8 27.6 353.9 23.9 476.3 26.5 450.5 29.1
67. Rauta ja teräs 8.10 0.6 5.5 0.4 7.5 0.5 8.4 0.5 8.2 0.5
68. Muut metallit 7.0 0.4 5.5 0.4 6.9 0.5 6.3 0.3 7.7 0.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 33.3 2.1 33.5 2.3 33.8 2.3 40.6 2.3 27.0 1.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 394.7 25.4 359.5 24.5 364.2 24.6 464.7 25.9 419.4 27.1
71. Voimakoneet ja moottorit 30.4 2.0 12.8 0.9 14.1 1.0 39.7 2.2 21.2 1.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 38.3 2.5 24.1 1.6 32.8 2.2 42.4 2.4 20.7 1.3
73. Metalliteollisuuskoneet 5.3 0.3 5.5 0.4 4.3 0.3 5.5 0.3 4.3 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 37.2 2.4 27.7 1.9 29.2 2.0 36.1 2.0 31.2 2.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 32.5 2.1 20.9 1.4 33.6 2.3 51.3 2.9 36.8 2.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 57.8 3.7 76.7 5.2 54.8 3.7 77.0 4.3 73.7 4.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 161.1 10.4 162.10 11.1 171.8 11.6 181.7 10.1 190.1 12.3
78. Moottoriajoneuvot 2.4 0.2 2.7 0.2 1.7 0.1 1.6 0.1 2.3 0.1
79. Muut kuljetusvälineet 30.1 1.9 26.5 1.8 22.2 1.5 29.7 1.6 39.4 2.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 275.3 17.7 231.4 15.8 241.6 16.3 291.8 16.2 245.4 15.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 4.7 0.3 2.6 0.2 3.6 0.2 3.9 0.2 3.6 0.2
82. Huonekalut 8.6 0.6 3.2 0.2 6.2 0.4 4.3 0.2 4.1 0.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1.0 0.1 0.8 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0
84. Vaatteet 4.8 0.3 3.2 0.2 4.4 0.3 4.3 0.2 3.9 0.3
85. Jalkineet 0.6 0.0 1.0 0.1 1.0 0.1 1.5 0.1 1.1 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 138.2 8.9 122.8 8.4 117.8 8.0 156.3 8.7 127.1 8.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 12.9 0.8 9.6 0.7 13.1 0.9 15.1 0.8 12.7 0.8
89. Muut valmiit tavarat 104.8 6.8 88.5 6.0 95.3 6.4 106.3 5.9 92.8 6.0
9. Muut tavarat 61.5 4.0 67.10 4.6 95.3 6.4 153.6 8.5 121.6 7.8
93. Erittelemätön 55.4 3.6 62.3 4.2 89.6 6.1 147.4 8.2 115.6 7.5
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 6.1 0.4 5.7 0.4 5.7 0.4 6.2 0.3 5.10 0.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,551.1 100.0 1,467.6 100.0 1,479.5 100.0 1,796.2 100.0 1,549.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu