Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Israelin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä0.70.70.70.70.7
Tuonnista0.60.60.70.70.6
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.60.70.70.70.7

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Israelin kanssa, vienti Israeliin ja tuonti Israelista vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Kauppa Israelin kanssa edusti vuoden 2021 huhtikuussa 0.7 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 0.7 prosenttia Yhdysvaltain viennistä ja 0.6 prosenttia tuonnista. Huhtikuussa Israel oli Yhdysvaltain 27. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 2.4 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 48.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Israelin kanssa oli Yhdysvalloille 505 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Israelista oli 51.2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 1.5 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Israelista olivat Sitc667 (helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut), joka edusti 27.0 prosentin osuutta tuonnista, Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 12.5 % sekä Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.) 6.1 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Israeliin oli 45.6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 962 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc667 (helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut), mikä edusti 22.3 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.) 8.4 % sekä Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 4.4 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Israelin kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 9.3 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 1.0 prosenttia. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 5.6 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 3.7 miljardia dollaria. Vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 3.8 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc667 (helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut), arvon ollessa 1.4 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc667 (helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut), arvon ollessa 795 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 3.0 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 1.9 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 1.6 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Israeliin (IL) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 40.3 4.6 50.6 5.9 64.7 7.5 95.9 9.3 91.1 9.5
01. Liha ja lihatuotteet 1.0 0.1 0.7 0.1 1.1 0.1 0.7 0.1 0.3 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.8 0.1 0.4 0.0 1.0 0.1 0.9 0.1 1.4 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.2 0.0 1.5 0.2 0.4 0.0 0.8 0.1 0.4 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 4.6 0.5 21.0 2.4 21.7 2.5 50.0 4.9 40.5 4.2
05. Hedelmät ja kasvikset 22.6 2.6 20.9 2.4 21.8 2.5 24.2 2.4 23.8 2.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.5 0.1 0.4 0.0 1.2 0.1 0.7 0.1 0.5 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.8 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1 1.1 0.1
08. Rehuaineet 6.6 0.8 1.6 0.2 12.6 1.5 12.3 1.2 18.1 1.9
09. Erinäiset elintarvikkeet 3.5 0.4 3.8 0.4 4.4 0.5 5.9 0.6 5.3 0.5
1. Juomat ja tupakka 0.8 0.1 0.9 0.1 1.2 0.1 0.5 0.0 0.7 0.1
11. Juomat 0.8 0.1 0.8 0.1 1.2 0.1 0.5 0.0 0.7 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4.5 0.5 11.8 1.4 4.4 0.5 5.0 0.5 5.1 0.5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.4 0.0 8.1 0.9 0.6 0.1 0.3 0.0 0.6 0.1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0.3 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.9 0.1 0.3 0.0
24. Puutavara ja korkki 0.6 0.1 0.8 0.1 1.2 0.1 1.2 0.1 0.9 0.1
25. Paperimassa 0.5 0.0 0.7 0.1 0.4 0.0 0.10 0.1 0.8 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.6 0.2 0.7 0.1 0.9 0.1 1.2 0.1 1.1 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.6 0.1 0.7 0.1 0.5 0.1 0.3 0.0 0.9 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 5.2 0.6 33.6 3.9 22.7 2.6 9.4 0.9 16.3 1.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 5.2 0.6 33.6 3.9 4.4 0.5 6.7 0.6 1.3 0.1
34. Kaasut 0.1 0.0 0.1 0.0 18.3 2.1 2.7 0.3 15.1 1.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.9 0.1 0.2 0.0 0.5 0.1 0.3 0.0 0.4 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.9 0.1 0.2 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 71.3 8.1 99.4 11.6 79.5 9.3 98.1 9.6 98.4 10.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 8.2 0.9 10.8 1.3 8.7 1.0 14.6 1.4 11.8 1.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 4.3 0.5 4.4 0.5 4.3 0.5 7.2 0.7 8.3 0.9
53. Väri- ja parkitusaineet 2.3 0.3 2.9 0.3 2.6 0.3 2.6 0.3 3.2 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 15.9 1.8 30.3 3.5 17.4 2.0 20.6 2.0 29.5 3.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 10.0 1.1 9.6 1.1 12.3 1.4 12.7 1.2 12.3 1.3
57. Muovit, valmistamattomat 13.3 1.5 22.9 2.7 17.3 2.0 19.1 1.9 15.4 1.6
58. Muovit, valmistetut 4.0 0.5 4.4 0.5 4.6 0.5 3.7 0.4 3.4 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 13.5 1.5 14.2 1.6 12.6 1.5 18.0 1.7 14.8 1.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 256.9 29.3 223.10 26.1 228.3 26.6 247.9 24.1 253.4 26.3
62. Kumituotteet 1.7 0.2 1.7 0.2 1.6 0.2 2.1 0.2 2.1 0.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.5 0.1 0.8 0.1 0.5 0.1 0.7 0.1 1.0 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2.5 0.3 4.2 0.5 5.7 0.7 4.0 0.4 4.3 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.1 0.2 2.4 0.3 3.3 0.4 2.0 0.2 2.5 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 225.9 25.8 189.0 22.1 191.1 22.3 212.5 20.7 218.2 22.7
67. Rauta ja teräs 2.5 0.3 3.6 0.4 2.3 0.3 2.6 0.2 3.0 0.3
68. Muut metallit 9.2 1.0 7.9 0.9 13.0 1.5 10.6 1.0 9.1 0.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 12.7 1.4 14.6 1.7 11.0 1.3 13.6 1.3 13.4 1.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 337.1 38.5 283.10 33.1 324.1 37.8 408.7 39.8 331.4 34.4
71. Voimakoneet ja moottorit 32.2 3.7 27.2 3.2 22.5 2.6 19.4 1.9 15.8 1.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 56.8 6.5 49.5 5.8 64.8 7.6 43.6 4.2 24.4 2.5
73. Metalliteollisuuskoneet 1.4 0.2 1.7 0.2 2.8 0.3 1.0 0.1 2.8 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 24.9 2.8 19.9 2.3 21.2 2.5 27.10 2.7 21.8 2.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 24.5 2.8 27.4 3.2 35.4 4.1 21.1 2.1 31.8 3.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 40.1 4.6 40.1 4.7 23.0 2.7 23.9 2.3 28.0 2.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 62.4 7.1 62.3 7.3 87.7 10.2 132.4 12.9 132.2 13.7
78. Moottoriajoneuvot 47.0 5.4 21.2 2.5 24.6 2.9 41.9 4.1 30.8 3.2
79. Muut kuljetusvälineet 48.1 5.5 35.1 4.1 42.5 5.0 97.6 9.5 44.2 4.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 133.6 15.3 125.4 14.6 105.8 12.3 117.9 11.5 132.5 13.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.4 0.0 0.5 0.1 0.6 0.1 1.2 0.1 1.4 0.1
82. Huonekalut 1.2 0.1 0.8 0.1 0.8 0.1 1.9 0.2 0.8 0.1
84. Vaatteet 3.5 0.4 2.10 0.3 1.10 0.2 2.7 0.3 2.2 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 52.9 6.0 50.0 5.8 39.7 4.6 47.5 4.6 47.1 4.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 39.7 4.5 34.4 4.0 20.9 2.4 31.6 3.1 33.3 3.5
89. Muut valmiit tavarat 35.5 4.0 36.6 4.3 41.5 4.8 32.7 3.2 47.5 4.9
9. Muut tavarat 25.0 2.9 27.5 3.2 26.7 3.1 43.6 4.2 33.4 3.5
93. Erittelemätön 6.9 0.8 9.9 1.1 7.8 0.9 23.1 2.2 13.1 1.4
97. Kulta, ei monetaarinen 0.2 0.0 0.2 0.0 0.7 0.1 0.3 0.0 0.1 0.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 17.4 2.0 17.5 2.0 18.3 2.1 20.3 2.0 20.2 2.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 875.2 100.0 856.9 100.0 857.5 100.0 1,026.8 100.0 962.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Israelista (IL) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 32.6 2.4 39.5 3.0 29.7 2.4 31.3 2.0 21.1 1.4
00. Elävät eläimet 0.5 0.0 0.7 0.0 0.5 0.0 0.7 0.0 0.5 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 0.9 0.1 0.10 0.1 1.2 0.1 0.9 0.1 0.9 0.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.8 0.1 1.3 0.1 0.7 0.0 0.9 0.1 0.9 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.6 0.1 1.1 0.1 0.4 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 9.8 0.7 12.3 0.9 8.4 0.7 5.1 0.3 2.9 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 9.5 0.7 12.2 0.9 10.10 0.9 14.8 0.9 8.6 0.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.10 0.1 1.0 0.1 0.6 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 3.6 0.3 3.3 0.2 2.2 0.2 2.9 0.2 2.2 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 5.2 0.4 7.1 0.5 5.3 0.4 5.9 0.4 4.6 0.3
1. Juomat ja tupakka 2.7 0.2 5.7 0.4 5.10 0.5 4.6 0.3 1.9 0.1
11. Juomat 2.7 0.2 5.7 0.4 5.10 0.5 4.6 0.3 1.9 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 6.5 0.5 7.9 0.6 8.4 0.7 9.5 0.6 5.9 0.4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 1.10 0.1 0.2 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.4 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0 0.2 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 3.1 0.2 3.6 0.3 4.4 0.3 3.7 0.2 2.7 0.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2.9 0.2 4.0 0.3 3.6 0.3 3.3 0.2 2.8 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.10 0.1 1.6 0.1 1.0 0.1 0.10 0.1 0.3 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.10 0.1 1.6 0.1 1.0 0.1 0.10 0.1 0.3 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 6.1 0.5 1.6 0.1 2.1 0.2 2.4 0.2 1.6 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 6.1 0.4 1.6 0.1 2.1 0.2 2.4 0.2 1.6 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 182.7 13.6 266.5 20.1 251.3 19.9 291.7 18.8 305.2 20.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 14.4 1.1 16.2 1.2 19.9 1.6 20.3 1.3 20.3 1.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 7.9 0.6 8.0 0.6 5.8 0.5 19.10 1.3 12.3 0.8
53. Väri- ja parkitusaineet 5.7 0.4 3.8 0.3 3.8 0.3 7.1 0.5 5.8 0.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 104.5 7.8 154.0 11.6 165.4 13.1 137.2 8.8 193.5 13.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 15.10 1.2 14.5 1.1 12.8 1.0 18.5 1.2 15.1 1.0
56. Lannoitteet, valmistetut 8.8 0.6 38.4 2.9 6.5 0.5 46.9 3.0 26.5 1.8
57. Muovit, valmistamattomat 6.8 0.5 6.9 0.5 8.1 0.6 12.2 0.8 9.4 0.6
58. Muovit, valmistetut 12.2 0.9 16.8 1.3 15.0 1.2 20.6 1.3 15.7 1.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 6.7 0.5 8.3 0.6 14.3 1.1 9.4 0.6 6.10 0.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 394.8 29.4 437.5 33.0 357.0 28.3 479.7 30.9 473.0 32.2
62. Kumituotteet 2.9 0.2 2.6 0.2 2.7 0.2 3.5 0.2 2.3 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 7.5 0.6 6.9 0.5 5.1 0.4 7.6 0.5 5.2 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 30.5 2.3 27.4 2.1 23.1 1.8 28.5 1.8 16.3 1.1
66. Kivennäisainetuotteet 308.0 23.0 360.8 27.2 285.3 22.6 390.6 25.2 404.8 27.6
67. Rauta ja teräs 7.7 0.6 6.6 0.5 8.9 0.7 8.10 0.6 5.5 0.4
68. Muut metallit 2.9 0.2 6.6 0.5 3.1 0.2 7.0 0.4 5.5 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 35.5 2.6 26.6 2.0 28.8 2.3 33.3 2.1 33.5 2.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 349.6 26.1 275.1 20.8 322.6 25.6 394.7 25.4 359.5 24.5
71. Voimakoneet ja moottorit 15.6 1.2 16.7 1.3 36.4 2.9 30.4 2.0 12.8 0.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 33.1 2.5 25.0 1.9 23.5 1.9 38.3 2.5 24.1 1.6
73. Metalliteollisuuskoneet 2.9 0.2 3.9 0.3 3.7 0.3 5.3 0.3 5.5 0.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 32.6 2.4 26.9 2.0 28.1 2.2 37.2 2.4 27.7 1.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 33.2 2.5 21.3 1.6 15.8 1.2 32.5 2.1 20.9 1.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 87.6 6.5 64.5 4.9 58.6 4.6 57.8 3.7 76.7 5.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 112.3 8.4 80.1 6.0 125.8 10.0 161.1 10.4 162.10 11.1
78. Moottoriajoneuvot 1.10 0.1 2.3 0.2 1.8 0.1 2.4 0.2 2.7 0.2
79. Muut kuljetusvälineet 30.7 2.3 34.7 2.6 29.4 2.3 30.1 1.9 26.5 1.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 256.9 19.2 223.4 16.9 222.10 17.7 275.3 17.7 231.4 15.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 6.1 0.5 5.8 0.4 4.3 0.3 4.7 0.3 2.6 0.2
82. Huonekalut 4.9 0.4 5.1 0.4 7.5 0.6 8.6 0.6 3.2 0.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1.2 0.1 0.9 0.1 0.6 0.0 1.0 0.1 0.8 0.0
84. Vaatteet 3.10 0.3 3.5 0.3 4.6 0.4 4.8 0.3 3.2 0.2
85. Jalkineet 0.9 0.1 0.7 0.0 0.8 0.1 0.6 0.0 1.0 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 124.9 9.3 99.9 7.5 102.9 8.2 138.2 8.9 122.8 8.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 13.8 1.0 12.8 1.0 11.3 0.9 12.9 0.8 9.6 0.7
89. Muut valmiit tavarat 101.4 7.6 95.1 7.2 91.5 7.3 104.8 6.8 88.5 6.0
9. Muut tavarat 108.10 8.1 67.1 5.1 60.2 4.8 61.5 4.0 67.10 4.6
93. Erittelemätön 103.0 7.7 61.9 4.7 54.10 4.4 55.4 3.6 62.3 4.2
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 6.0 0.4 5.2 0.4 5.2 0.4 6.1 0.4 5.7 0.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,341.4 100.0 1,325.3 100.0 1,260.9 100.0 1,551.1 100.0 1,467.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu