Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Israelin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/11 - 2022/3

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/11
%
2021/12
%
2022/1
%
2022/2
%
2022/3
%
Viennistä0,7 0,7 0,8 0,8 0,7
Tuonnista0,7 0,7 0,7 0,7 0,6
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Israelin kanssa, vienti Israeliin ja tuonti Israelista vuoden 2022 maaliskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Maaliskuussa 2022 Israel edusti 0,7 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 0,7 prosenttia USAn viennistä ja 0,6 prosenttia tuonnista. Maaliskuussa Israel oli Yhdysvaltain 25. merkittävin ulkomaankauppakumppani, nousua edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 3,2 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 23,0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Maaliskuussa kauppatase Israelin kanssa oli Yhdysvalloille 611 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Israelista oli 21,9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa, ollen suuruudeltaan 1,9 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Israelista olivat Sitc667 (helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut), joka edusti 32,6 prosentin osuutta tuonnista, Sitc931 (erittelemätön) 5,4 % sekä Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 5,0 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Israeliin oli 24,7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa, ollen suuruudeltaan 1,3 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc667 (helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut), mikä edusti 24,1 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.) 10,4 % sekä Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 4,9 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2022 tammi-maaliskuun aikana

Tammi-maaliskuun aikana tavarakauppa Israelin kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-maaliskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-maaliskuussa. Kasvua oli peräti 28,3 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 8,8 miljardiin dollariin. Tammi-maaliskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 5,2 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 3,6 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 25,8 prosentilla ja viennin arvo 32,0 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc667 (helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut), arvon ollessa 1,8 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc667 (helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut), arvon ollessa 1,0 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-maaliskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 1,6 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2021 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 1,4 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Israeliin (IL) jaksolla 2021/11 - 2022/3

2021 / 112021 / 122022 / 12022 / 22022 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 54,4 4,7 34,5 2,9 34,9 3,0 48,8 4,2 92,4 7,2
01. Liha ja lihatuotteet 1,9 0,2 1,2 0,1 2,0 0,2 1,7 0,1 1,8 0,1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1,2 0,1 0,8 0,1 0,6 0,1 1,4 0,1 0,9 0,1
03. Kala- ja kalavalmisteet 1,0 0,1 0,7 0,1 0,8 0,1 0,4 0,0 0,2 0,0
04. Vilja ja viljatuotteet 3,6 0,3 3,2 0,3 3,6 0,3 2,5 0,2 59,2 4,6
05. Hedelmät ja kasvikset 29,2 2,5 23,1 2,0 16,2 1,4 23,6 2,0 21,2 1,7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,3 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0 0,6 0,1 0,3 0,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,9 0,1 1,1 0,1 0,8 0,1 1,5 0,1 1,7 0,1
08. Rehuaineet 11,1 1,0 1,1 0,1 6,2 0,5 11,8 1,0 2,3 0,2
09. Erinäiset elintarvikkeet 5,2 0,4 3,0 0,3 4,2 0,4 5,1 0,4 4,7 0,4
1. Juomat ja tupakka 0,8 0,1 0,7 0,1 0,5 0,0 0,5 0,0 0,7 0,1
11. Juomat 0,8 0,1 0,7 0,1 0,4 0,0 0,5 0,0 0,7 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4,5 0,4 5,7 0,5 4,5 0,4 4,1 0,3 4,7 0,4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0,6 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,3 0,0 0,8 0,1
24. Puutavara ja korkki 0,7 0,1 0,7 0,1 0,7 0,1 0,8 0,1 0,5 0,0
25. Paperimassa 0,8 0,1 1,4 0,1 1,0 0,1 0,5 0,0 1,5 0,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,6 0,0 1,5 0,1 0,6 0,1 1,4 0,1 0,9 0,1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,7 0,1 0,8 0,1 0,4 0,0 0,3 0,0 0,4 0,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,7 0,1 0,6 0,1 0,9 0,1 0,4 0,0 0,3 0,0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 32,3 2,8 0,9 0,1 43,7 3,7 0,5 0,0 0,5 0,0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 32,3 2,8 0,7 0,1 43,6 3,7 0,5 0,0 0,3 0,0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,7 0,1 1,3 0,1 0,5 0,0 0,7 0,1 0,3 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,7 0,1 1,2 0,1 0,3 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 114,5 9,8 116,6 9,9 121,5 10,4 110,3 9,5 135,7 10,6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 16,6 1,4 10,6 0,9 28,7 2,4 18,3 1,6 17,3 1,4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 9,9 0,9 4,7 0,4 7,3 0,6 7,3 0,6 11,0 0,9
53. Väri- ja parkitusaineet 1,6 0,1 2,0 0,2 2,8 0,2 2,3 0,2 3,1 0,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 37,9 3,3 18,5 1,6 22,5 1,9 18,9 1,6 28,4 2,2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 9,0 0,8 12,6 1,1 12,5 1,1 14,2 1,2 12,0 0,9
56. Lannoitteet, valmistetut 0,0 0,0 0,1 0,0 0,7 0,1 0,1 0,0 0,6 0,0
57. Muovit, valmistamattomat 22,1 1,9 44,5 3,8 25,6 2,2 26,7 2,3 39,2 3,1
58. Muovit, valmistetut 4,1 0,4 4,9 0,4 4,7 0,4 5,1 0,4 5,8 0,5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 13,4 1,1 18,8 1,6 16,8 1,4 17,6 1,5 18,3 1,4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 302,4 25,9 383,3 32,7 371,1 31,7 442,6 37,9 355,5 27,8
62. Kumituotteet 1,8 0,2 1,7 0,1 2,0 0,2 2,5 0,2 4,5 0,4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,5 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,9 0,1 1,0 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 8,1 0,7 3,8 0,3 3,7 0,3 4,0 0,3 5,0 0,4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3,5 0,3 2,9 0,2 3,3 0,3 2,7 0,2 2,5 0,2
66. Kivennäisainetuotteet 260,9 22,4 352,9 30,1 335,8 28,7 408,4 35,0 311,2 24,3
67. Rauta ja teräs 4,7 0,4 2,7 0,2 4,5 0,4 3,7 0,3 7,8 0,6
68. Muut metallit 9,5 0,8 6,1 0,5 6,8 0,6 8,5 0,7 6,6 0,5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 13,4 1,1 13,0 1,1 14,7 1,3 11,8 1,0 16,8 1,3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 490,8 42,1 471,8 40,2 440,1 37,6 403,9 34,6 482,4 37,7
71. Voimakoneet ja moottorit 49,2 4,2 33,1 2,8 59,1 5,1 21,8 1,9 47,2 3,7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 34,0 2,9 18,5 1,6 19,3 1,7 16,8 1,4 29,0 2,3
73. Metalliteollisuuskoneet 0,7 0,1 1,5 0,1 1,7 0,1 2,3 0,2 2,2 0,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 42,3 3,6 39,7 3,4 30,3 2,6 23,6 2,0 25,9 2,0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 33,7 2,9 32,3 2,8 32,2 2,8 23,3 2,0 31,6 2,5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 23,8 2,0 28,2 2,4 26,8 2,3 25,2 2,2 33,8 2,6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 234,3 20,1 224,7 19,1 201,0 17,2 166,0 14,2 183,7 14,3
78. Moottoriajoneuvot 34,0 2,9 38,8 3,3 21,6 1,8 67,7 5,8 65,2 5,1
79. Muut kuljetusvälineet 38,8 3,3 54,9 4,7 48,1 4,1 57,2 4,9 63,9 5,0
8. Erinäiset valmiit tavarat 136,9 11,7 129,3 11,0 127,2 10,9 131,6 11,3 166,8 13,0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,4 0,0 0,6 0,1 0,5 0,0 0,4 0,0 0,7 0,1
82. Huonekalut 1,2 0,1 1,6 0,1 1,3 0,1 1,0 0,1 2,0 0,2
84. Vaatteet 1,7 0,1 1,8 0,2 2,0 0,2 2,7 0,2 3,3 0,3
85. Jalkineet 2,2 0,2 1,3 0,1 0,8 0,1 1,3 0,1 1,5 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 47,2 4,0 44,6 3,8 47,4 4,1 50,8 4,4 68,5 5,3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 28,4 2,4 24,4 2,1 30,3 2,6 27,8 2,4 36,9 2,9
89. Muut valmiit tavarat 55,4 4,8 54,6 4,7 44,5 3,8 47,3 4,0 53,7 4,2
9. Muut tavarat 28,1 2,4 29,5 2,5 25,8 2,2 24,3 2,1 41,3 3,2
93. Erittelemätön 5,0 0,4 8,8 0,7 4,7 0,4 4,5 0,4 15,7 1,2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 23,1 2,0 20,7 1,8 21,1 1,8 19,7 1,7 25,5 2,0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.165,5 100,0 1.173,8 100,0 1.169,8 100,0 1.167,2 100,0 1.280,3 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Israelista (IL) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/11 - 2022/3

2021 / 112021 / 122022 / 12022 / 22022 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 27,5 1,5 35,9 2,1 40,0 2,3 35,2 2,2 35,3 1,9
00. Elävät eläimet 0,3 0,0 0,5 0,0 0,7 0,0 0,9 0,1 0,9 0,0
01. Liha ja lihatuotteet 1,7 0,1 1,1 0,1 1,5 0,1 1,4 0,1 1,1 0,1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1,0 0,1 1,2 0,1 1,3 0,1 1,4 0,1 1,9 0,1
03. Kala- ja kalavalmisteet 1,8 0,1 1,0 0,1 1,2 0,1 0,6 0,0 0,6 0,0
04. Vilja ja viljatuotteet 6,0 0,3 7,9 0,5 9,9 0,6 10,0 0,6 9,4 0,5
05. Hedelmät ja kasvikset 6,1 0,3 11,0 0,6 10,5 0,6 13,7 0,9 13,2 0,7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1,0 0,1 1,4 0,1 1,2 0,1 1,1 0,1 0,7 0,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 3,0 0,2 5,2 0,3 5,2 0,3 1,9 0,1 1,3 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 6,5 0,3 6,7 0,4 8,6 0,5 4,2 0,3 6,2 0,3
1. Juomat ja tupakka 3,3 0,2 2,9 0,2 5,1 0,3 6,4 0,4 6,7 0,4
11. Juomat 3,3 0,2 2,9 0,2 5,1 0,3 6,4 0,4 6,7 0,4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 6,6 0,4 7,2 0,4 9,0 0,5 8,3 0,5 7,4 0,4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0,4 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 1,3 0,1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2,7 0,1 2,3 0,1 4,8 0,3 3,8 0,2 2,7 0,1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 3,2 0,2 4,4 0,3 4,0 0,2 4,2 0,3 3,1 0,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 10,2 0,5 0,7 0,0 0,2 0,0 1,0 0,1 3,7 0,2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 10,2 0,5 0,7 0,0 0,2 0,0 1,0 0,1 3,7 0,2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 2,0 0,1 6,6 0,4 1,8 0,1 1,5 0,1 1,4 0,1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 2,0 0,1 6,6 0,4 1,8 0,1 1,5 0,1 1,4 0,1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 300,6 15,9 206,6 11,9 240,3 13,8 201,9 12,9 267,0 14,1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 18,6 1,0 19,4 1,1 15,0 0,9 20,3 1,3 35,3 1,9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 12,3 0,7 10,9 0,6 8,5 0,5 18,2 1,2 21,1 1,1
53. Väri- ja parkitusaineet 12,1 0,6 4,4 0,3 4,1 0,2 2,9 0,2 6,0 0,3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 182,8 9,7 111,6 6,4 83,8 4,8 78,6 5,0 118,7 6,3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 15,7 0,8 19,0 1,1 13,9 0,8 13,9 0,9 19,8 1,0
56. Lannoitteet, valmistetut 16,2 0,9 2,8 0,2 75,1 4,3 27,0 1,7 16,1 0,8
57. Muovit, valmistamattomat 11,2 0,6 13,7 0,8 11,1 0,6 8,5 0,5 10,6 0,6
58. Muovit, valmistetut 23,5 1,2 18,9 1,1 18,7 1,1 18,3 1,2 21,9 1,2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 8,2 0,4 5,8 0,3 10,1 0,6 14,2 0,9 17,4 0,9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 766,1 40,6 549,5 31,7 684,2 39,2 629,6 40,1 726,5 38,4
62. Kumituotteet 3,4 0,2 2,9 0,2 2,2 0,1 2,4 0,2 4,0 0,2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,3 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,8 0,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 9,8 0,5 7,5 0,4 8,3 0,5 4,6 0,3 6,5 0,3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 31,5 1,7 22,0 1,3 21,7 1,2 17,7 1,1 24,2 1,3
66. Kivennäisainetuotteet 673,5 35,7 465,0 26,8 600,6 34,4 562,3 35,8 624,9 33,0
67. Rauta ja teräs 10,0 0,5 9,0 0,5 10,7 0,6 7,2 0,5 12,3 0,6
68. Muut metallit 6,7 0,4 12,3 0,7 10,9 0,6 9,6 0,6 12,7 0,7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 30,8 1,6 30,8 1,8 29,6 1,7 25,6 1,6 41,1 2,2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 380,1 20,2 480,4 27,7 375,4 21,5 340,0 21,6 425,7 22,5
71. Voimakoneet ja moottorit 23,8 1,3 20,6 1,2 18,8 1,1 21,1 1,3 33,0 1,7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 33,4 1,8 29,5 1,7 25,5 1,5 26,4 1,7 40,2 2,1
73. Metalliteollisuuskoneet 3,9 0,2 4,5 0,3 4,1 0,2 3,4 0,2 5,9 0,3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 29,8 1,6 26,8 1,5 31,5 1,8 26,8 1,7 38,4 2,0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 32,0 1,7 42,8 2,5 25,0 1,4 23,3 1,5 25,2 1,3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 71,7 3,8 80,1 4,6 55,4 3,2 44,2 2,8 72,0 3,8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 163,1 8,6 213,1 12,3 181,2 10,4 166,0 10,6 171,0 9,0
78. Moottoriajoneuvot 3,1 0,2 3,3 0,2 3,7 0,2 3,6 0,2 4,8 0,3
79. Muut kuljetusvälineet 19,3 1,0 59,7 3,4 30,1 1,7 25,3 1,6 35,3 1,9
8. Erinäiset valmiit tavarat 285,6 15,1 303,7 17,5 290,5 16,6 248,5 15,8 308,1 16,3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 6,3 0,3 5,1 0,3 5,5 0,3 4,0 0,3 6,3 0,3
82. Huonekalut 4,4 0,2 3,7 0,2 5,8 0,3 6,4 0,4 9,7 0,5
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0,7 0,0 0,6 0,0 0,7 0,0 0,6 0,0 0,7 0,0
84. Vaatteet 4,3 0,2 4,9 0,3 5,3 0,3 3,8 0,2 5,2 0,3
85. Jalkineet 2,1 0,1 1,1 0,1 1,0 0,1 1,4 0,1 1,6 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 147,2 7,8 169,5 9,8 150,8 8,6 120,7 7,7 160,6 8,5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 16,4 0,9 12,7 0,7 11,1 0,6 12,9 0,8 15,8 0,8
89. Muut valmiit tavarat 104,2 5,5 106,2 6,1 110,3 6,3 98,7 6,3 108,1 5,7
9. Muut tavarat 104,1 5,5 139,1 8,0 98,3 5,6 98,3 6,3 109,1 5,8
93. Erittelemätön 98,0 5,2 132,6 7,7 92,2 5,3 92,9 5,9 102,9 5,4
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 6,1 0,3 6,5 0,4 6,1 0,3 5,4 0,3 6,1 0,3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.886,1 100,0 1.732,6 100,0 1.744,7 100,0 1.570,8 100,0 1.890,9 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2022 tammi-maaliskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2022 tammi-maaliskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu