Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Israelin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2021 tammi-huhtikuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Israeliin (IL) 2021 tammi-huhtikuu

2021 1-4
milj. $
2020 1-4
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet302.1 199.3 51.6
00. Elävät eläimet0.4 0.3 53.0
01. Liha ja lihatuotteet2.7 4.3 -37.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat3.5 3.8 -7.8
03. Kala- ja kalavalmisteet3.0 2.9 2.5
04. Vilja ja viljatuotteet133.1 42.8 211.5
05. Hedelmät ja kasvikset90.6 77.9 16.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja2.7 1.2 137.6
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä2.8 2.6 8.0
08. Rehuaineet44.4 49.2 -9.7
09. Erinäiset elintarvikkeet19.3 14.8 30.9
1. Juomat ja tupakka3.1 3.2 -2.0
11. Juomat3.0 3.2 -5.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.2 0.1 ..
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat26.3 35.8 -26.7
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.5 0.4 18.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet9.5 17.8 -46.8
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi1.9 1.7 9.9
24. Puutavara ja korkki4.0 2.9 37.7
25. Paperimassa2.8 3.7 -26.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet3.8 4.1 -8.9
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat1.6 1.9 -17.7
28. Malmit ja metalliromu0.3 0.4 -3.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet2.3 3.2 -28.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta81.9 191.1 -57.2
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.2 0.1 116.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet45.8 174.2 -73.7
34. Kaasut35.10 16.10 112.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat1.3 1.7 -27.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.3 0.3 6.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat1.0 1.5 -32.6
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 14.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet375.2 386.5 -2.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet45.8 60.1 -23.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet24.1 32.5 -26.0
53. Väri- ja parkitusaineet11.2 13.8 -19.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet97.6 85.5 14.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet46.7 44.3 5.5
56. Lannoitteet, valmistetut0.5 0.4 28.4
57. Muovit, valmistamattomat74.5 79.7 -6.5
58. Muovit, valmistetut15.8 17.4 -8.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet59.4 53.2 11.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan953.4 1,121.2 -15.0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.5 0.2 158.7
62. Kumituotteet7.4 8.5 -13.9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut2.9 3.5 -17.9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä18.0 23.7 -24.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet10.1 12.6 -20.3
66. Kivennäisainetuotteet810.7 951.6 -14.8
67. Rauta ja teräs11.4 14.9 -23.3
68. Muut metallit40.5 45.3 -10.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista52.4 61.3 -14.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet1,347.10 1,294.9 4.1
71. Voimakoneet ja moottorit84.8 93.2 -9.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet182.2 104.0 75.2
73. Metalliteollisuuskoneet8.2 5.6 47.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet90.7 94.7 -4.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet115.6 125.8 -8.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet114.9 125.2 -8.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet414.5 222.8 86.0
78. Moottoriajoneuvot118.3 122.9 -3.8
79. Muut kuljetusvälineet219.3 401.1 -45.3
8. Erinäiset valmiit tavarat481.5 480.6 0.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet3.5 4.5 -22.6
82. Huonekalut4.2 4.5 -6.0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.10 0.8 16.0
84. Vaatteet9.7 9.0 7.6
85. Jalkineet1.0 1.5 -33.1
87. Kojeet,mittarit yms.184.1 169.2 8.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot120.1 117.6 2.2
89. Muut valmiit tavarat158.2 173.9 -9.1
9. Muut tavarat131.1 103.7 26.4
93. Erittelemätön53.8 32.6 65.3
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0.1 959.4
97. Kulta, ei monetaarinen1.2 0.3 277.2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain76.2 70.9 7.4
Kaikki ryhmät yhteensä3,703.4 3,817.6 -3.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Israelista (IL) Yhdysvaltoihin 2021 tammi-huhtikuu

2021 1-4
milj. $
2020 1-4
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet121.4 115.1 5.5
00. Elävät eläimet2.1 1.5 44.3
01. Liha ja lihatuotteet3.7 4.7 -21.6
02. Maitotaloustuotteet ja munat3.6 3.4 5.5
03. Kala- ja kalavalmisteet1.8 2.3 -22.1
04. Vilja ja viljatuotteet28.6 29.1 -1.9
05. Hedelmät ja kasvikset46.3 49.7 -6.9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja2.5 3.6 -30.6
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä10.4 6.3 66.8
08. Rehuaineet0.1 0..
09. Erinäiset elintarvikkeet22.8 14.9 52.6
1. Juomat ja tupakka18.1 16.2 12.0
11. Juomat18.1 16.2 12.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat31.5 26.4 19.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet2.5 2.5 -2.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0.1 32.2
25. Paperimassa0.1 0..
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet1.2 0.3 404.9
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat14.1 10.7 32.0
28. Malmit ja metalliromu0.4 0.4 -10.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet13.5 12.7 6.8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta3.7 9.0 -59.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet3.7 9.0 -59.4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat7.6 8.10 -15.7
41. Eläinöljyt ja -rasvat00.1 ..
42. Kasviöljyt ja -rasvat7.6 8.9 -15.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.00.1 ..
5. Kemian teollisuuden tuotteet1,114.6 1,157.6 -3.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet76.5 72.8 5.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet46.0 54.4 -15.4
53. Väri- ja parkitusaineet20.4 21.2 -4.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet649.10 768.5 -15.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet60.8 56.1 8.4
56. Lannoitteet, valmistetut118.1 41.2 186.8
57. Muovit, valmistamattomat36.4 37.10 -4.2
58. Muovit, valmistetut67.9 71.0 -4.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet38.9 34.8 11.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan1,747.1 1,560.4 12.0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.2 0.1 362.1
62. Kumituotteet10.10 11.2 -2.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut1.2 0.5 189.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä24.6 26.3 -6.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet95.3 77.5 22.9
66. Kivennäisainetuotteet1,441.3 1,295.9 11.2
67. Rauta ja teräs29.8 24.2 23.3
68. Muut metallit21.10 21.4 3.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista122.1 103.8 17.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet1,351.8 1,162.10 16.2
71. Voimakoneet ja moottorit96.2 80.1 20.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet110.8 115.9 -4.4
73. Metalliteollisuuskoneet18.2 14.2 28.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet119.8 100.5 19.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet90.3 102.0 -11.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet257.5 235.9 9.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet529.8 390.5 35.7
78. Moottoriajoneuvot9.1 9.9 -8.4
79. Muut kuljetusvälineet120.5 114.4 5.3
8. Erinäiset valmiit tavarat952.9 865.4 10.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet17.3 11.9 45.3
82. Huonekalut24.2 10.5 132.5
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.3.1 1.10 58.7
84. Vaatteet15.8 14.2 11.5
85. Jalkineet2.9 7.10 -63.5
87. Kojeet,mittarit yms.463.6 489.4 -5.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot46.5 36.5 27.3
89. Muut valmiit tavarat379.7 293.4 29.4
9. Muut tavarat256.6 478.0 -46.3
93. Erittelemätön234.4 458.2 -48.8
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0.1 60.9
97. Kulta, ei monetaarinen0.1 0.1 -5.9
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta22.1 19.8 11.3
Kaikki ryhmät yhteensä5,604.8 5,399.8 3.8

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu