Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Israelin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2021 tammi-heinäkuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Israeliin (IL) 2021 tammi-heinäkuu

2021 1-7
milj. $
2020 1-7
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet466,3 349,1 33.6
00. Elävät eläimet0,8 0,6 35.0
01. Liha ja lihatuotteet4,5 5,7 -22.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat6,9 5,7 22.0
03. Kala- ja kalavalmisteet3,4 3,7 -6.5
04. Vilja ja viljatuotteet178,9 115,3 55.2
05. Hedelmät ja kasvikset128,10 109,7 17.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja4,1 1,10 112.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä4,8 3,9 23.6
08. Rehuaineet101,1 75,5 33.9
09. Erinäiset elintarvikkeet33,4 27,6 21.2
1. Juomat ja tupakka5,8 6,4 -9.5
11. Juomat5,6 6,4 -11.9
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0,3 0,1 282.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat41,6 57,5 -27.6
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at1,1 0,8 29.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet12,7 29,3 -56.9
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi4,1 2,5 67.2
24. Puutavara ja korkki6,8 4,4 54.6
25. Paperimassa5,1 6,3 -19.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet5,5 6,5 -15.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat3,1 3,1 0.9
28. Malmit ja metalliromu0,6 0,5 10.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet3,1 4,4 -30.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta225,2 321,6 -30.0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0,2 0,1 284.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet189,1 268,4 -29.6
34. Kaasut36,0 53,2 -32.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat2,5 2,5 -2.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat0,6 0,4 48.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat1,9 2,2 -11.9
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0,1 0,1 160.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet668,2 672,5 -0.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet85,10 94,8 -9.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet42,5 54,6 -22.1
53. Väri- ja parkitusaineet19,10 20,4 -2.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet161,4 159,4 1.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet85,1 78,7 8.1
56. Lannoitteet, valmistetut0,6 0,7 -17.4
57. Muovit, valmistamattomat139,7 141,3 -1.1
58. Muovit, valmistetut28,0 28,2 -0.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet105,3 94,7 11.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan1.798,4 1.566,7 14.8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0,9 0,6 58.3
62. Kumituotteet13,2 13,3 -0.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut4,10 5,8 -14.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä31,5 39,5 -20.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet20,7 20,8 -0.4
66. Kivennäisainetuotteet1.547,10 1.288,2 20.2
67. Rauta ja teräs19,10 22,6 -11.5
68. Muut metallit67,5 78,1 -13.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista91,9 98,1 -6.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet2.621,6 2.044,5 28.2
71. Voimakoneet ja moottorit158,9 163,6 -2.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet272,4 186,5 46.1
73. Metalliteollisuuskoneet12,1 9,8 24.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet173,7 160,4 8.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet191,4 217,0 -11.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet179,9 185,4 -3.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet1.028,6 400,2 157.0
78. Moottoriajoneuvot232,4 164,9 41.0
79. Muut kuljetusvälineet372,6 557,1 -33.1
8. Erinäiset valmiit tavarat896,7 828,5 8.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet5,7 5,10 -5.5
82. Huonekalut8,8 6,5 34.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.1,9 1,7 9.8
84. Vaatteet16,2 15,1 7.3
85. Jalkineet1,10 1,9 3.1
87. Kojeet,mittarit yms.331,5 296,2 11.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot206,3 201,10 2.2
89. Muut valmiit tavarat324,8 299,4 8.5
9. Muut tavarat226,3 174,7 29.6
93. Erittelemätön82,3 52,0 58.4
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0,2 0,1 942.5
97. Kulta, ei monetaarinen2,7 0,4 591.9
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain141,3 122,3 15.6
Kaikki ryhmät yhteensä6.952,3 6.023,5 15.4

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Israelista (IL) Yhdysvaltoihin 2021 tammi-heinäkuu

2021 1-7
milj. $
2020 1-7
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet201,9 187,0 8.0
00. Elävät eläimet3,5 2,5 39.2
01. Liha ja lihatuotteet7,1 7,1 -0.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat7,8 5,9 33.6
03. Kala- ja kalavalmisteet4,5 3,9 16.8
04. Vilja ja viljatuotteet45,10 43,3 6.2
05. Hedelmät ja kasvikset70,3 73,8 -4.8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja4,4 6,4 -32.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä19,2 13,6 41.2
08. Rehuaineet0,1 0,1 -32.9
09. Erinäiset elintarvikkeet39,6 30,8 28.5
1. Juomat ja tupakka29,9 21,8 37.5
11. Juomat29,9 21,8 37.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat51,1 40,9 24.9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet3,0 3,0 -0.6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0,1 0,1 -48.9
24. Puutavara ja korkki0,1 0,1 -33.0
25. Paperimassa0,1 0..
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet2,1 0,6 299.8
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat23,0 17,7 29.8
28. Malmit ja metalliromu0,9 0,9 2.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet22,2 18,8 18.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta8,4 13,4 -37.3
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.00,1 ..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet8,4 13,4 -37.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat12,6 14,6 -13.6
41. Eläinöljyt ja -rasvat00,1 ..
42. Kasviöljyt ja -rasvat12,6 14,5 -13.1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.00,1 ..
5. Kemian teollisuuden tuotteet1.901,8 1.911,10 -0.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet133,1 128,2 3.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet82,7 85,5 -3.4
53. Väri- ja parkitusaineet44,5 35,9 23.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet1.064,10 1.252,5 -15.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet117,7 96,9 21.5
56. Lannoitteet, valmistetut169,4 62,3 171.8
57. Muovit, valmistamattomat85,5 65,2 31.2
58. Muovit, valmistetut136,3 126,5 7.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet68,1 59,3 14.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan3.266,0 2.332,4 40.0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0,3 0,2 179.4
62. Kumituotteet19,3 20,8 -7.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut1,8 0,8 146.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä46,8 39,6 18.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet156,3 138,2 13.1
66. Kivennäisainetuotteet2.721,10 1.891,3 43.9
67. Rauta ja teräs53,8 40,9 31.5
68. Muut metallit42,8 33,3 28.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista223,4 167,7 33.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet2.599,9 2.069,6 25.6
71. Voimakoneet ja moottorit171,1 124,1 37.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet206,6 196,2 5.3
73. Metalliteollisuuskoneet32,2 22,8 40.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet216,1 174,7 23.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet211,10 191,5 10.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet462,9 494,3 -6.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet1.073,3 657,9 63.1
78. Moottoriajoneuvot14,5 12,8 13.7
79. Muut kuljetusvälineet211,7 195,7 8.2
8. Erinäiset valmiit tavarat1.731,6 1.490,1 16.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet28,3 23,10 17.9
82. Huonekalut38,7 19,10 94.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.4,6 4,3 6.5
84. Vaatteet28,3 24,5 15.6
85. Jalkineet6,5 10,1 -35.9
87. Kojeet,mittarit yms.864,5 836,4 3.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot87,2 71,2 22.5
89. Muut valmiit tavarat673,9 500,1 34.8
9. Muut tavarat626,9 706,6 -11.3
93. Erittelemätön586,10 671,8 -12.6
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0,1 0,1 10.1
97. Kulta, ei monetaarinen0,1 0,1 19.5
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta39,7 34,7 14.5
Kaikki ryhmät yhteensä10.429,7 8.787,9 18.7

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu