Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Turkin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä0.50.60.60.60.6
Tuonnista0.50.50.50.50.6
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.50.60.50.50.6

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Turkin kanssa, vienti Turkkiin ja tuonti Turkista vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa 2021 Turkki edusti 0.6 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 0.6 prosenttia USAn viennistä ja 0.6 prosenttia tuonnista. Huhtikuussa Turkki oli Yhdysvaltain 29. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 2.3 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 58.7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Turkin kanssa oli Yhdysvalloille 663 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Turkista oli 86.3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 1.5 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Turkista olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), joka edusti 16.9 prosentin osuutta tuonnista, Sitc659 (lattianpäällysteet yms.) 6.9 % sekä Sitc891 (aseet ja ampumatarvikkeet) 4.5 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Turkkiin oli 24.8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 796 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani), mikä edusti 15.4 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 11.7 % sekä Sitc282 (rauta- ja teräsromu) 11.1 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Turkin kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 8.0 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 4.0 prosenttia. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 4.7 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 3.2 miljardia dollaria. Vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 38.3 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc659 (lattianpäällysteet yms.), arvon ollessa 414 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc282 (rauta- ja teräsromu), arvon ollessa 473 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 23.7 % . Maiden välinen edellisen vuoden tammi-huhtikuun tavaroiden kauppatase oli ollut ylijäämäinen, kun se kuluvan vuoden vastaavalla jaksolla oli alijäämäinen. Vajetta kertyi 1.5 miljardin dollarin.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Turkkiin (TR) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 47.9 7.0 33.2 4.2 41.1 5.5 48.0 5.3 45.3 5.7
01. Liha ja lihatuotteet 0.7 0.1 0.3 0.0 0.7 0.1 0.1 0.0 0.6 0.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.1 0.0 0.8 0.1 1.3 0.2 0.6 0.1 1.4 0.2
04. Vilja ja viljatuotteet 1.5 0.2 0.5 0.1 0.5 0.1 0.4 0.0 0.3 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 29.2 4.2 20.4 2.6 27.1 3.6 23.5 2.6 14.8 1.8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.1 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 0.9 0.1
08. Rehuaineet 14.1 2.0 7.8 1.0 8.4 1.1 19.4 2.1 24.6 3.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.1 0.3 2.9 0.4 2.10 0.4 3.10 0.4 3.0 0.4
1. Juomat ja tupakka 2.1 0.3 6.1 0.8 6.7 0.9 0.10 0.1 0.9 0.1
11. Juomat 0.7 0.1 0.2 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 0.7 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1.4 0.2 6.0 0.8 6.4 0.9 0.6 0.1 0.3 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 88.1 12.8 136.8 17.2 168.6 22.6 272.9 30.2 178.4 22.4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 3.6 0.5 1.7 0.2 2.7 0.4 1.6 0.2 1.9 0.2
24. Puutavara ja korkki 4.2 0.6 1.8 0.2 1.8 0.2 2.2 0.2 2.0 0.2
25. Paperimassa 10.1 1.5 7.7 1.0 12.3 1.6 8.1 0.9 9.6 1.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 20.7 3.0 30.5 3.8 37.6 5.0 71.7 7.9 71.1 8.9
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.7 0.1 0.7 0.1 0.9 0.1 1.1 0.1 1.0 0.1
28. Malmit ja metalliromu 46.1 6.7 92.0 11.6 111.9 15.0 186.6 20.7 90.3 11.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2.10 0.4 2.6 0.3 1.6 0.2 1.4 0.1 2.5 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 184.4 26.8 214.7 26.9 174.1 23.4 36.9 4.1 150.3 18.9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 24.2 3.5 0 0.0 20.0 2.7 15.8 1.7 12.10 1.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 16.3 2.4 8.4 1.1 7.4 1.0 10.4 1.1 14.9 1.9
34. Kaasut 144.0 20.9 206.3 25.9 146.8 19.7 10.7 1.2 122.5 15.4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 4.4 0.6 0.5 0.1 2.7 0.4 0.9 0.1 0.4 0.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 4.4 0.6 0 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0 0.0 0.4 0.0 2.4 0.3 0.5 0.1 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 104.10 15.2 128.9 16.2 132.5 17.8 109.2 12.1 105.5 13.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 47.8 6.9 46.1 5.8 68.5 9.2 46.6 5.2 42.1 5.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.3 0.3 0.6 0.1 0.10 0.1 1.1 0.1 1.5 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 1.0 0.1 1.2 0.1 0.10 0.1 1.4 0.2 1.5 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 13.3 1.9 29.5 3.7 17.4 2.3 17.7 2.0 10.8 1.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.4 0.2 2.3 0.3 2.4 0.3 1.9 0.2 3.4 0.4
56. Lannoitteet, valmistetut 1.6 0.2 1.4 0.2 1.0 0.1 1.2 0.1 0.6 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 30.5 4.4 38.0 4.8 34.1 4.6 29.6 3.3 33.2 4.2
58. Muovit, valmistetut 2.4 0.3 2.10 0.4 2.6 0.3 3.5 0.4 3.8 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 4.10 0.7 7.2 0.9 4.7 0.6 6.6 0.7 8.9 1.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 27.9 4.0 29.2 3.7 25.3 3.4 35.7 4.0 32.4 4.1
62. Kumituotteet 1.6 0.2 1.8 0.2 1.7 0.2 1.5 0.2 1.7 0.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.3 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.5 0.1 0.6 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 9.3 1.3 6.6 0.8 5.4 0.7 9.3 1.0 8.0 1.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.8 0.3 1.5 0.2 2.5 0.3 3.3 0.4 2.7 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 2.2 0.3 3.5 0.4 2.2 0.3 3.4 0.4 2.7 0.3
67. Rauta ja teräs 1.9 0.3 1.4 0.2 1.3 0.2 1.6 0.2 2.5 0.3
68. Muut metallit 1.7 0.2 4.9 0.6 2.5 0.3 3.7 0.4 2.3 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 9.5 1.4 9.4 1.2 9.6 1.3 12.7 1.4 12.1 1.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 168.8 24.5 188.8 23.7 151.4 20.3 331.7 36.7 216.4 27.2
71. Voimakoneet ja moottorit 19.8 2.9 25.8 3.2 17.10 2.4 24.7 2.7 17.10 2.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 4.9 0.7 4.7 0.6 7.5 1.0 12.7 1.4 10.4 1.3
73. Metalliteollisuuskoneet 5.6 0.8 5.3 0.7 5.0 0.7 4.10 0.5 4.9 0.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 16.10 2.5 17.8 2.2 16.1 2.2 18.10 2.1 17.5 2.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 8.10 1.3 7.0 0.9 7.8 1.0 10.2 1.1 6.3 0.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 9.3 1.3 13.4 1.7 10.1 1.4 9.7 1.1 14.2 1.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 25.5 3.7 22.2 2.8 24.5 3.3 25.5 2.8 26.4 3.3
78. Moottoriajoneuvot 27.9 4.0 24.6 3.1 19.4 2.6 39.5 4.4 24.6 3.1
79. Muut kuljetusvälineet 50.3 7.3 68.3 8.6 43.5 5.8 185.10 20.6 94.5 11.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 42.8 6.2 35.3 4.4 26.4 3.5 36.5 4.0 34.6 4.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.6 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1 0.4 0.0 0.5 0.1
82. Huonekalut 0.3 0.0 0.2 0.0 0.6 0.1 0.4 0.0 0.4 0.0
84. Vaatteet 0.9 0.1 0.5 0.1 1.0 0.1 0.7 0.1 0.10 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 28.0 4.1 21.4 2.7 13.7 1.8 20.4 2.3 19.3 2.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2.1 0.3 2.2 0.3 1.2 0.2 1.6 0.2 1.1 0.1
89. Muut valmiit tavarat 11.0 1.6 10.4 1.3 9.0 1.2 13.0 1.4 12.3 1.5
9. Muut tavarat 17.10 2.6 23.4 2.9 15.9 2.1 30.4 3.4 32.7 4.1
93. Erittelemätön 4.9 0.7 6.5 0.8 5.5 0.7 19.6 2.2 19.9 2.5
97. Kulta, ei monetaarinen 6.0 0.9 9.2 1.1 3.1 0.4 2.6 0.3 5.3 0.7
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 7.1 1.0 7.8 1.0 7.4 1.0 8.2 0.9 7.6 1.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 688.9 100.0 796.4 100.0 744.3 100.0 902.7 100.0 796.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Turkista (TR) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 86.1 8.4 78.10 7.1 69.1 6.9 76.0 6.6 103.9 7.1
00. Elävät eläimet 10.1 1.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.8 0.1 0.8 0.1 0.6 0.1 0.4 0.0 0.9 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 3.1 0.3 3.7 0.3 3.8 0.4 3.7 0.3 5.10 0.4
04. Vilja ja viljatuotteet 9.4 0.9 5.8 0.5 9.9 1.0 12.10 1.1 12.8 0.9
05. Hedelmät ja kasvikset 39.9 3.9 43.1 3.9 35.7 3.6 38.5 3.3 47.2 3.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 11.7 1.1 10.3 0.9 9.2 0.9 9.4 0.8 12.4 0.8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 7.4 0.7 7.5 0.7 5.3 0.5 6.0 0.5 8.2 0.6
08. Rehuaineet 0.5 0.0 4.1 0.4 0.8 0.1 0.7 0.1 12.5 0.9
09. Erinäiset elintarvikkeet 3.5 0.3 3.10 0.4 4.1 0.4 4.6 0.4 4.3 0.3
1. Juomat ja tupakka 6.2 0.6 18.3 1.6 36.3 3.6 14.7 1.3 6.5 0.4
11. Juomat 0.8 0.1 1.5 0.1 0.6 0.1 0.9 0.1 1.1 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 5.4 0.5 16.9 1.5 35.7 3.6 13.8 1.2 5.5 0.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 17.3 1.7 14.6 1.3 11.1 1.1 13.7 1.2 23.6 1.6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 1.1 0.1 1.0 0.1 0.7 0.1 0.7 0.1 1.4 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 6.2 0.6 4.8 0.4 4.2 0.4 5.5 0.5 4.7 0.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 8.9 0.9 6.6 0.6 3.8 0.4 3.4 0.3 11.5 0.8
28. Malmit ja metalliromu 0.1 0.0 0.3 0.0 1.3 0.1 2.5 0.2 3.4 0.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.8 0.1 1.10 0.2 1.4 0.1 1.6 0.1 2.6 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 32.7 3.2 62.8 5.6 34.2 3.4 61.1 5.3 246.9 16.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 32.6 3.2 62.8 5.6 34.2 3.4 61.1 5.3 246.9 16.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 6.6 0.6 10.6 0.9 1.10 0.2 3.9 0.3 8.10 0.6
42. Kasviöljyt ja -rasvat 6.6 0.6 10.6 0.9 1.10 0.2 3.9 0.3 8.10 0.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 45.9 4.5 45.3 4.0 52.7 5.3 41.10 3.6 57.5 3.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.2 0.1 4.9 0.4 4.7 0.5 1.5 0.1 3.5 0.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 9.8 1.0 3.0 0.3 21.1 2.1 8.7 0.7 21.10 1.5
53. Väri- ja parkitusaineet 1.6 0.2 3.1 0.3 0.9 0.1 3.0 0.3 1.9 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.6 0.2 0.2 0.0 2.5 0.2 1.8 0.1 0.7 0.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 14.8 1.4 13.4 1.2 8.0 0.8 11.1 1.0 10.1 0.7
57. Muovit, valmistamattomat 2.3 0.2 3.9 0.3 2.5 0.2 2.1 0.2 3.1 0.2
58. Muovit, valmistetut 10.7 1.0 9.10 0.9 9.5 1.0 11.9 1.0 14.1 1.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 4.1 0.4 6.9 0.6 3.8 0.4 2.3 0.2 2.6 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 317.4 31.1 389.4 34.8 349.0 35.0 389.8 33.7 445.1 30.5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 1.3 0.1 0.4 0.0 0.9 0.1 0.4 0.0 1.2 0.1
62. Kumituotteet 15.1 1.5 17.2 1.5 15.8 1.6 17.1 1.5 23.7 1.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 3.1 0.3 2.6 0.2 2.2 0.2 2.4 0.2 3.1 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 6.10 0.7 13.6 1.2 15.0 1.5 10.6 0.9 14.1 1.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 152.8 15.0 176.2 15.8 158.3 15.9 164.9 14.2 175.2 12.0
66. Kivennäisainetuotteet 77.4 7.6 87.4 7.8 66.5 6.7 83.8 7.2 89.2 6.1
67. Rauta ja teräs 8.6 0.8 35.4 3.2 35.4 3.5 25.4 2.2 46.7 3.2
68. Muut metallit 17.6 1.7 19.0 1.7 21.9 2.2 36.10 3.2 52.7 3.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 34.9 3.4 37.10 3.4 33.4 3.3 48.5 4.2 39.6 2.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 280.5 27.5 253.5 22.7 221.4 22.2 267.8 23.1 276.6 18.9
71. Voimakoneet ja moottorit 31.1 3.0 46.9 4.2 27.8 2.8 33.0 2.8 32.6 2.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 36.7 3.6 12.1 1.1 20.8 2.1 26.4 2.3 27.7 1.9
73. Metalliteollisuuskoneet 4.6 0.4 2.7 0.2 3.2 0.3 3.7 0.3 5.1 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 29.3 2.9 41.8 3.7 35.6 3.6 40.10 3.5 51.10 3.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.6 0.1 0.7 0.1 0.4 0.0 0.6 0.0 0.2 0.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.6 0.1 1.7 0.1 1.0 0.1 2.6 0.2 2.7 0.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 50.8 5.0 39.1 3.5 37.10 3.8 42.3 3.7 55.3 3.8
78. Moottoriajoneuvot 97.1 9.5 83.9 7.5 69.3 6.9 88.9 7.7 78.6 5.4
79. Muut kuljetusvälineet 29.1 2.9 24.9 2.2 25.6 2.6 29.7 2.6 22.9 1.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 172.10 17.0 190.3 17.0 179.2 17.9 218.4 18.9 233.4 16.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 2.5 0.2 2.5 0.2 1.7 0.2 2.3 0.2 2.9 0.2
82. Huonekalut 20.1 2.0 24.3 2.2 21.5 2.1 19.2 1.7 30.8 2.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1.6 0.2 1.4 0.1 1.3 0.1 1.6 0.1 1.7 0.1
84. Vaatteet 57.0 5.6 61.5 5.5 58.8 5.9 72.1 6.2 70.8 4.8
85. Jalkineet 1.6 0.2 0.9 0.1 1.4 0.1 1.6 0.1 1.8 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 3.4 0.3 3.6 0.3 3.7 0.4 3.7 0.3 4.1 0.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.8 0.2 1.4 0.1 1.0 0.1 1.2 0.1 1.3 0.1
89. Muut valmiit tavarat 85.3 8.4 94.9 8.5 90.2 9.0 117.1 10.1 120.3 8.2
9. Muut tavarat 54.2 5.3 54.5 4.9 43.6 4.4 70.5 6.1 57.7 3.9
93. Erittelemätön 43.7 4.3 44.9 4.0 20.1 2.0 37.9 3.3 28.7 2.0
97. Kulta, ei monetaarinen 0.3 0.0 0.1 0.0 13.8 1.4 20.3 1.8 16.2 1.1
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 10.3 1.0 9.7 0.9 9.8 1.0 12.4 1.1 12.9 0.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,019.4 100.0 1,117.7 100.0 998.0 100.0 1,157.6 100.0 1,459.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu