Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Turkin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2022/6 - 2022/10

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2022/6
%
2022/7
%
2022/8
%
2022/9
%
2022/10
%
Viennistä0,9 0,6 0,6 0,6 0,6
Tuonnista0,6 0,6 0,6 0,5 0,6
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,7 0,6 0,6 0,6 0,6

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Turkin kanssa, vienti Turkkiin ja tuonti Turkista vuoden 2022 lokakuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Kauppa Turkin kanssa edusti vuoden 2022 lokakuussa 0,6 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 0,6 prosenttia Yhdysvaltain viennistä ja 0,6 prosenttia tuonnista. Lokakuussa Turkki oli Yhdysvaltain 28. merkittävin ulkomaankauppakumppani, nousua edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 2,6 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 1,4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden lokakuussa. Lokakuussa kauppatase Turkin kanssa oli Yhdysvalloille 641 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Turkista oli 11,9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden lokakuussa, ollen suuruudeltaan 1,6 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Turkista olivat Sitc897 (koruesineet,kulta- ja hopeasepäntuotteet), joka edusti 6,7 prosentin osuutta tuonnista, Sitc661 (kalkki,sementti yms. rakennusaineet (paitsi lasi ja savi)) 6,3 % sekä Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) 4,8 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Turkkiin supistui 12,2 prosentilla edellisen vuoden lokakuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 994 miljoonaa dollaria lokakuussa 2022. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 13,5 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc343 (luonnonkaasu) 12,6 % sekä Sitc282 (rauta- ja teräsromu) 6,6 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2022 tammi-lokakuun aikana

Tammi-lokakuun aikana tavarakauppa Turkin kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-lokakuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-lokakuussa. Kasvua oli peräti 28,0 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 28,1 miljardiin dollariin. Tammi-lokakuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 15,8 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 12,3 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 21,2 prosentilla ja viennin arvo 37,9 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc661 (kalkki,sementti yms. rakennusaineet (paitsi lasi ja savi)), arvon ollessa 993 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 1,8 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-lokakuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 3,5 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2021 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 4,1 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Turkkiin (TR) jaksolla 2022/6 - 2022/10

2022 / 62022 / 72022 / 82022 / 92022 / 10
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 94,8 5,7 72,6 7,2 44,1 4,1 32,8 3,0 33,9 3,4
00. Elävät eläimet 8,2 0,5 0,0 0,0 00 0,2 0,0 00
01. Liha ja lihatuotteet 1,5 0,1 0,6 0,1 0,2 0,0 0,6 0,1 0,4 0,0
05. Hedelmät ja kasvikset 56,5 3,4 28,9 2,9 37,9 3,5 16,0 1,5 26,0 2,6
08. Rehuaineet 23,9 1,4 39,7 3,9 2,9 0,3 12,7 1,2 3,2 0,3
09. Erinäiset elintarvikkeet 3,8 0,2 2,7 0,3 2,5 0,2 2,8 0,3 3,4 0,3
1. Juomat ja tupakka 1,4 0,1 1,1 0,1 3,0 0,3 1,6 0,1 1,3 0,1
11. Juomat 1,4 0,1 0,6 0,1 0,7 0,1 1,5 0,1 1,0 0,1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 00 0,5 0,0 2,3 0,2 0,2 0,0 0,3 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 354,9 21,2 198,6 19,8 282,1 26,1 168,5 15,3 135,1 13,6
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 3,1 0,2 2,1 0,2 1,2 0,1 0,8 0,1 1,1 0,1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2,7 0,2 3,0 0,3 5,3 0,5 5,0 0,5 4,9 0,5
24. Puutavara ja korkki 3,6 0,2 6,7 0,7 3,1 0,3 5,2 0,5 7,5 0,8
25. Paperimassa 20,9 1,2 24,4 2,4 32,6 3,0 19,2 1,7 31,3 3,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 152,0 9,1 100,3 10,0 118,4 11,0 49,3 4,5 19,6 2,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1,3 0,1 1,3 0,1 2,2 0,2 1,8 0,2 1,8 0,2
28. Malmit ja metalliromu 169,5 10,1 60,3 6,0 117,7 10,9 85,4 7,8 67,4 6,8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1,8 0,1 0,3 0,0 1,6 0,1 1,7 0,2 1,6 0,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 356,5 21,3 140,5 14,0 154,5 14,3 224,4 20,4 214,2 21,5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 54,8 3,3 57,5 5,7 73,1 6,8 87,7 8,0 20,2 2,0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 52,9 3,2 23,7 2,4 29,8 2,8 43,9 4,0 15,1 1,5
34. Kaasut 248,8 14,9 59,2 5,9 51,6 4,8 92,9 8,5 179,0 18,0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0,1 0,0 00 0,0 0,0 00 0,6 0,1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 206,0 12,3 135,5 13,5 148,1 13,7 207,8 18,9 161,1 16,2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 92,2 5,5 46,9 4,7 54,7 5,1 67,9 6,2 50,4 5,1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 7,5 0,5 6,8 0,7 3,9 0,4 4,9 0,4 5,6 0,6
53. Väri- ja parkitusaineet 2,7 0,2 1,6 0,2 1,7 0,2 1,6 0,1 1,7 0,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 30,2 1,8 6,6 0,7 17,5 1,6 36,3 3,3 28,7 2,9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 3,4 0,2 3,8 0,4 4,9 0,5 3,9 0,4 4,4 0,4
56. Lannoitteet, valmistetut 0,4 0,0 2,1 0,2 2,8 0,3 3,3 0,3 2,1 0,2
57. Muovit, valmistamattomat 56,1 3,4 56,9 5,7 46,7 4,3 36,7 3,3 47,8 4,8
58. Muovit, valmistetut 4,2 0,3 2,8 0,3 3,8 0,3 6,3 0,6 10,2 1,0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 9,3 0,6 8,0 0,8 12,1 1,1 46,9 4,3 10,2 1,0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 54,9 3,3 52,8 5,3 43,7 4,1 39,9 3,6 41,8 4,2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0,0 0,0 0,5 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
62. Kumituotteet 2,7 0,2 2,8 0,3 2,2 0,2 2,1 0,2 2,3 0,2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,8 0,0 0,5 0,1 0,4 0,0 0,6 0,1 1,3 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 10,4 0,6 11,4 1,1 10,2 0,9 5,3 0,5 6,3 0,6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 4,5 0,3 2,9 0,3 1,8 0,2 2,7 0,2 3,2 0,3
66. Kivennäisainetuotteet 8,3 0,5 8,2 0,8 7,2 0,7 5,1 0,5 6,1 0,6
67. Rauta ja teräs 4,9 0,3 4,7 0,5 2,9 0,3 2,9 0,3 3,4 0,3
68. Muut metallit 7,3 0,4 7,6 0,8 4,7 0,4 4,8 0,4 4,7 0,5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 16,1 1,0 14,4 1,4 14,3 1,3 16,3 1,5 14,5 1,5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 526,0 31,5 320,2 31,9 257,6 23,9 265,7 24,2 286,8 28,8
71. Voimakoneet ja moottorit 32,1 1,9 21,6 2,1 25,3 2,3 20,9 1,9 24,4 2,5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 24,4 1,5 15,1 1,5 10,8 1,0 18,7 1,7 8,9 0,9
73. Metalliteollisuuskoneet 4,8 0,3 3,4 0,3 3,2 0,3 4,3 0,4 6,2 0,6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 24,7 1,5 20,6 2,1 23,4 2,2 28,5 2,6 25,3 2,5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 7,3 0,4 8,4 0,8 8,7 0,8 9,8 0,9 15,5 1,6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 13,2 0,8 8,9 0,9 8,3 0,8 10,8 1,0 9,7 1,0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 29,8 1,8 27,4 2,7 30,6 2,8 30,6 2,8 32,4 3,3
78. Moottoriajoneuvot 20,8 1,2 17,5 1,7 33,7 3,1 32,7 3,0 21,9 2,2
79. Muut kuljetusvälineet 368,8 22,1 197,2 19,6 113,6 10,5 109,3 9,9 142,4 14,3
8. Erinäiset valmiit tavarat 44,8 2,7 43,4 4,3 47,2 4,4 57,9 5,3 60,0 6,0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,6 0,0 0,7 0,1 2,6 0,2 0,7 0,1 0,5 0,1
82. Huonekalut 1,0 0,1 0,7 0,1 1,1 0,1 1,2 0,1 1,0 0,1
84. Vaatteet 1,3 0,1 0,8 0,1 1,2 0,1 2,0 0,2 2,1 0,2
85. Jalkineet 0,3 0,0 0,6 0,1 0,2 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 21,8 1,3 22,9 2,3 25,0 2,3 31,2 2,8 30,3 3,0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,9 0,1 1,3 0,1 1,0 0,1 2,1 0,2 2,4 0,2
89. Muut valmiit tavarat 18,7 1,1 16,4 1,6 15,8 1,5 20,1 1,8 23,2 2,3
9. Muut tavarat 32,1 1,9 39,8 4,0 99,1 9,2 99,6 9,1 59,3 6,0
93. Erittelemätön 15,5 0,9 17,7 1,8 13,5 1,2 12,8 1,2 16,6 1,7
97. Kulta, ei monetaarinen 2,7 0,2 13,2 1,3 72,8 6,7 73,5 6,7 31,2 3,1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 13,9 0,8 8,9 0,9 12,8 1,2 13,3 1,2 11,5 1,2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.671,6 100,0 1.004,4 100,0 1.079,5 100,0 1.098,4 100,0 994,2 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Turkista (TR) Yhdysvaltoihin jaksolla 2022/6 - 2022/10

2022 / 62022 / 72022 / 82022 / 92022 / 10
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 121,4 7,5 121,2 7,6 90,3 5,4 106,2 7,4 119,8 7,3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 3,4 0,2 2,4 0,1 3,3 0,2 1,7 0,1 2,9 0,2
03. Kala- ja kalavalmisteet 6,0 0,4 7,6 0,5 4,8 0,3 4,8 0,3 4,9 0,3
04. Vilja ja viljatuotteet 16,0 1,0 9,9 0,6 15,3 0,9 20,7 1,4 6,2 0,4
05. Hedelmät ja kasvikset 54,6 3,4 52,8 3,3 40,9 2,4 39,6 2,8 57,8 3,5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 14,8 0,9 16,6 1,0 15,8 0,9 19,9 1,4 21,5 1,3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 10,6 0,7 11,2 0,7 5,7 0,3 11,4 0,8 10,3 0,6
08. Rehuaineet 9,8 0,6 16,9 1,1 1,3 0,1 4,0 0,3 10,2 0,6
09. Erinäiset elintarvikkeet 6,4 0,4 3,8 0,2 3,2 0,2 3,9 0,3 5,9 0,4
1. Juomat ja tupakka 2,1 0,1 8,7 0,5 9,1 0,5 4,8 0,3 13,3 0,8
11. Juomat 1,7 0,1 1,0 0,1 2,4 0,1 1,2 0,1 1,6 0,1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,5 0,0 7,7 0,5 6,7 0,4 3,6 0,2 11,6 0,7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 34,3 2,1 37,7 2,4 42,0 2,5 17,6 1,2 20,2 1,2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 11,1 0,7 10,8 0,7 20,1 1,2 1,0 0,1 0,8 0,0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 8,7 0,5 7,2 0,5 6,5 0,4 4,4 0,3 2,9 0,2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 9,2 0,6 11,3 0,7 9,8 0,6 8,3 0,6 7,2 0,4
28. Malmit ja metalliromu 0,4 0,0 4,6 0,3 0,3 0,0 1,5 0,1 7,5 0,5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 4,4 0,3 3,6 0,2 5,1 0,3 2,2 0,2 1,8 0,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 145,7 9,0 105,3 6,6 134,7 8,1 59,6 4,2 100,6 6,2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 145,7 9,0 105,3 6,6 134,7 8,1 59,6 4,2 100,6 6,2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 14,8 0,9 7,5 0,5 16,5 1,0 9,9 0,7 20,0 1,2
42. Kasviöljyt ja -rasvat 14,8 0,9 7,5 0,5 16,5 1,0 9,9 0,7 20,0 1,2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 66,9 4,1 91,7 5,7 66,8 4,0 76,3 5,3 70,2 4,3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 6,0 0,4 4,1 0,3 8,5 0,5 4,0 0,3 5,2 0,3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 4,5 0,3 27,0 1,7 4,3 0,3 25,5 1,8 12,2 0,7
53. Väri- ja parkitusaineet 3,6 0,2 7,7 0,5 6,8 0,4 6,1 0,4 4,5 0,3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1,6 0,1 1,6 0,1 1,9 0,1 0,1 0,0 0,9 0,1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 12,4 0,8 12,2 0,8 13,1 0,8 12,6 0,9 15,3 0,9
57. Muovit, valmistamattomat 14,9 0,9 11,7 0,7 9,8 0,6 7,7 0,5 12,7 0,8
58. Muovit, valmistetut 18,4 1,1 19,5 1,2 16,6 1,0 14,7 1,0 12,3 0,7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 5,5 0,3 7,7 0,5 5,9 0,4 5,5 0,4 7,2 0,4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 602,8 37,1 632,6 39,6 614,4 36,7 570,3 39,8 586,4 35,9
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 1,2 0,1 0,7 0,0 0,8 0,0 0,8 0,1 1,5 0,1
62. Kumituotteet 39,4 2,4 30,4 1,9 27,2 1,6 28,2 2,0 19,5 1,2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 4,6 0,3 4,7 0,3 3,5 0,2 3,8 0,3 6,0 0,4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 16,6 1,0 13,8 0,9 14,9 0,9 17,8 1,2 12,8 0,8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 185,9 11,5 155,1 9,7 151,9 9,1 124,7 8,7 145,7 8,9
66. Kivennäisainetuotteet 139,5 8,6 153,6 9,6 178,6 10,7 134,6 9,4 143,4 8,8
67. Rauta ja teräs 56,9 3,5 122,3 7,6 84,3 5,0 83,3 5,8 98,7 6,0
68. Muut metallit 87,9 5,4 76,7 4,8 90,1 5,4 82,7 5,8 96,3 5,9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 70,7 4,4 75,3 4,7 62,9 3,8 94,4 6,6 62,7 3,8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 321,9 19,8 279,2 17,5 337,9 20,2 292,1 20,4 352,3 21,5
71. Voimakoneet ja moottorit 47,8 2,9 37,8 2,4 37,2 2,2 40,1 2,8 54,2 3,3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 35,5 2,2 32,0 2,0 42,8 2,6 30,8 2,1 32,7 2,0
73. Metalliteollisuuskoneet 7,5 0,5 9,0 0,6 6,5 0,4 8,6 0,6 10,8 0,7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 48,2 3,0 60,4 3,8 68,8 4,1 53,2 3,7 56,3 3,4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0,1 0,0 1,1 0,1 0,4 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2,1 0,1 1,0 0,1 6,8 0,4 1,9 0,1 2,5 0,2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 64,1 3,9 64,8 4,1 73,6 4,4 66,0 4,6 59,1 3,6
78. Moottoriajoneuvot 101,1 6,2 56,6 3,5 85,1 5,1 79,0 5,5 100,7 6,2
79. Muut kuljetusvälineet 15,6 1,0 16,6 1,0 16,8 1,0 12,3 0,9 35,5 2,2
8. Erinäiset valmiit tavarat 273,6 16,9 262,0 16,4 276,5 16,5 258,7 18,0 306,9 18,8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 3,1 0,2 3,2 0,2 2,4 0,1 2,3 0,2 3,0 0,2
82. Huonekalut 29,0 1,8 25,6 1,6 23,4 1,4 20,6 1,4 21,5 1,3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 2,7 0,2 2,7 0,2 2,3 0,1 2,4 0,2 3,8 0,2
84. Vaatteet 90,2 5,6 98,3 6,2 106,5 6,4 99,4 6,9 95,9 5,9
85. Jalkineet 1,8 0,1 2,1 0,1 2,1 0,1 2,5 0,2 3,1 0,2
87. Kojeet,mittarit yms. 5,8 0,4 4,2 0,3 6,5 0,4 6,9 0,5 6,6 0,4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,8 0,1 0,7 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,3 0,0
89. Muut valmiit tavarat 140,3 8,6 125,3 7,8 133,0 7,9 124,3 8,7 172,8 10,6
9. Muut tavarat 40,0 2,5 52,2 3,3 85,0 5,1 38,3 2,7 45,5 2,8
93. Erittelemätön 26,6 1,6 40,8 2,6 65,1 3,9 20,1 1,4 20,3 1,2
97. Kulta, ei monetaarinen 0,4 0,0 0,3 0,0 8,5 0,5 5,9 0,4 12,3 0,8
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 12,6 0,8 11,1 0,7 11,3 0,7 12,3 0,9 12,8 0,8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.623,5 100,0 1.598,2 100,0 1.673,1 100,0 1.433,8 100,0 1.635,1 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu