Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Turkin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/12 - 2022/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/12
%
2022/1
%
2022/2
%
2022/3
%
2022/4
%
Viennistä1,0 1,0 1,0 0,6 0,7
Tuonnista0,6 0,5 0,6 0,6 0,6
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,7 0,7 0,8 0,6 0,6

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Turkin kanssa, vienti Turkkiin ja tuonti Turkista vuoden 2022 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa 2022 Turkki edusti 0,6 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 0,7 prosenttia USAn viennistä ja 0,6 prosenttia tuonnista. Huhtikuussa Turkki oli Yhdysvaltain 27. merkittävin ulkomaankauppakumppani, nousua edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 2,8 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 28,9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Turkin kanssa oli Yhdysvalloille 460 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Turkista oli 12,9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 1,7 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Turkista olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), joka edusti 8,6 prosentin osuutta tuonnista, Sitc897 (koruesineet,kulta- ja hopeasepäntuotteet) 6,5 % sekä Sitc661 (kalkki,sementti yms. rakennusaineet (paitsi lasi ja savi)) 5,8 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Turkkiin kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden huhtikuuhun nähden. Viennin arvo oli 1,2 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc282 (rauta- ja teräsromu), mikä edusti 18,6 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc263 (puuvilla) 12,2 % sekä Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani) 9,5 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2022 tammi-huhtikuun aikana

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Turkin kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-huhtikuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-huhtikuussa. Kasvua oli peräti 43,0 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 11,3 miljardiin dollariin. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 6,1 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 5,2 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 28,1 prosentilla ja viennin arvo 65,5 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 410 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc343 (luonnonkaasu), arvon ollessa 1,0 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 855 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2021 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 1,6 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Turkkiin (TR) jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 51,9 3,4 47,2 3,2 36,5 2,5 37,9 3,5 52,7 4,4
00. Elävät eläimet 3,5 0,2 0,0 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0 00
01. Liha ja lihatuotteet 2,0 0,1 1,2 0,1 1,8 0,1 1,3 0,1 1,7 0,1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,1 0,0 0,2 0,0 0,6 0,0 0,2 0,0 1,1 0,1
04. Vilja ja viljatuotteet 0,0 0,0 0,7 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
05. Hedelmät ja kasvikset 31,0 2,0 21,7 1,5 22,8 1,6 30,9 2,9 44,2 3,7
08. Rehuaineet 11,6 0,7 20,7 1,4 6,7 0,5 1,6 0,1 3,3 0,3
09. Erinäiset elintarvikkeet 3,5 0,2 2,2 0,1 4,0 0,3 3,4 0,3 2,0 0,2
1. Juomat ja tupakka 0,9 0,1 0,7 0,0 0,4 0,0 4,4 0,4 0,5 0,0
11. Juomat 0,9 0,1 0,5 0,0 0,1 0,0 2,2 0,2 0,5 0,0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 00 0,2 0,0 0,2 0,0 2,2 0,2 00
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 272,3 17,7 235,8 16,0 284,3 19,3 276,6 25,5 399,7 33,5
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 0,4 0,0 0,3 0,0 0,6 0,0 0,8 0,1 0,8 0,1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 96,9 6,3 20,5 1,4 00 0,2 0,0 0,3 0,0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 4,2 0,3 2,6 0,2 3,0 0,2 2,6 0,2 2,8 0,2
24. Puutavara ja korkki 3,0 0,2 5,8 0,4 2,6 0,2 6,3 0,6 2,3 0,2
25. Paperimassa 15,3 1,0 12,6 0,9 16,3 1,1 15,7 1,4 15,2 1,3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 39,1 2,5 49,5 3,4 89,9 6,1 123,3 11,4 146,6 12,3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1,0 0,1 0,7 0,0 1,1 0,1 1,1 0,1 1,4 0,1
28. Malmit ja metalliromu 111,3 7,2 140,8 9,6 168,7 11,5 124,7 11,5 229,2 19,2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1,1 0,1 2,9 0,2 2,0 0,1 2,0 0,2 1,2 0,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 476,3 30,9 513,3 34,9 608,2 41,4 245,4 22,6 260,8 21,9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 15,4 1,0 00 91,3 6,2 6,7 0,6 52,8 4,4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 38,0 2,5 24,4 1,7 24,6 1,7 32,0 2,9 66,8 5,6
34. Kaasut 422,9 27,4 489,0 33,2 492,3 33,5 206,7 19,1 141,2 11,8
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,1 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 0,7 0,1 0,1 0,0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0,1 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 0,6 0,1 00
5. Kemian teollisuuden tuotteet 182,0 11,8 172,5 11,7 129,7 8,8 177,6 16,4 155,8 13,1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 119,8 7,8 92,1 6,3 52,3 3,6 56,0 5,2 63,0 5,3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1,1 0,1 0,6 0,0 2,7 0,2 2,2 0,2 11,3 0,9
53. Väri- ja parkitusaineet 1,2 0,1 0,8 0,1 1,4 0,1 1,5 0,1 1,6 0,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 8,2 0,5 17,4 1,2 13,6 0,9 34,0 3,1 10,9 0,9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2,8 0,2 1,9 0,1 1,7 0,1 4,2 0,4 2,7 0,2
56. Lannoitteet, valmistetut 1,4 0,1 1,8 0,1 2,3 0,2 1,1 0,1 0,7 0,1
57. Muovit, valmistamattomat 35,9 2,3 49,1 3,3 45,2 3,1 63,1 5,8 52,3 4,4
58. Muovit, valmistetut 3,9 0,3 2,6 0,2 2,8 0,2 2,8 0,3 3,9 0,3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 7,7 0,5 6,2 0,4 7,6 0,5 12,7 1,2 9,4 0,8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 42,0 2,7 33,2 2,3 69,7 4,7 50,6 4,7 45,4 3,8
62. Kumituotteet 2,0 0,1 1,5 0,1 2,3 0,2 2,0 0,2 1,7 0,1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,4 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 0,6 0,1 0,9 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 10,7 0,7 9,8 0,7 12,6 0,9 14,1 1,3 14,8 1,2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2,7 0,2 1,3 0,1 4,0 0,3 3,3 0,3 2,2 0,2
66. Kivennäisainetuotteet 9,3 0,6 4,2 0,3 5,6 0,4 8,3 0,8 6,0 0,5
67. Rauta ja teräs 1,7 0,1 1,3 0,1 27,5 1,9 3,0 0,3 1,8 0,2
68. Muut metallit 2,0 0,1 2,5 0,2 4,7 0,3 5,4 0,5 3,4 0,3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 13,1 0,8 12,1 0,8 12,5 0,9 13,9 1,3 14,6 1,2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 443,6 28,8 401,8 27,3 265,8 18,1 223,5 20,6 198,5 16,6
71. Voimakoneet ja moottorit 29,9 1,9 18,0 1,2 23,3 1,6 19,6 1,8 27,6 2,3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 13,2 0,9 6,6 0,4 11,0 0,7 8,0 0,7 9,3 0,8
73. Metalliteollisuuskoneet 2,0 0,1 3,7 0,2 3,8 0,3 2,3 0,2 6,0 0,5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 15,2 1,0 16,0 1,1 18,6 1,3 24,0 2,2 19,9 1,7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 6,7 0,4 12,9 0,9 4,8 0,3 5,8 0,5 9,0 0,8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 7,2 0,5 4,6 0,3 4,8 0,3 13,0 1,2 7,6 0,6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 29,7 1,9 24,0 1,6 26,9 1,8 31,2 2,9 32,4 2,7
78. Moottoriajoneuvot 10,3 0,7 19,8 1,3 22,6 1,5 31,8 2,9 28,4 2,4
79. Muut kuljetusvälineet 329,4 21,4 296,3 20,1 150,0 10,2 87,9 8,1 58,2 4,9
8. Erinäiset valmiit tavarat 40,7 2,6 35,3 2,4 42,3 2,9 36,8 3,4 39,9 3,3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,3 0,0 0,3 0,0 0,4 0,0 0,6 0,1 0,6 0,0
82. Huonekalut 0,3 0,0 0,5 0,0 0,4 0,0 0,3 0,0 0,7 0,1
84. Vaatteet 1,6 0,1 0,6 0,0 1,3 0,1 1,4 0,1 1,1 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 21,7 1,4 21,2 1,4 25,3 1,7 20,4 1,9 24,9 2,1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2,1 0,1 1,7 0,1 0,4 0,0 0,9 0,1 0,9 0,1
89. Muut valmiit tavarat 14,7 1,0 10,8 0,7 14,0 0,9 12,9 1,2 11,6 1,0
9. Muut tavarat 32,7 2,1 32,6 2,2 33,1 2,3 31,8 2,9 39,4 3,3
93. Erittelemätön 18,3 1,2 19,7 1,3 15,6 1,1 17,1 1,6 25,9 2,2
97. Kulta, ei monetaarinen 1,5 0,1 1,0 0,1 3,3 0,2 4,1 0,4 1,6 0,1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 12,9 0,8 12,0 0,8 14,2 1,0 10,6 1,0 11,9 1,0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.542,6 100,0 1.472,8 100,0 1.470,1 100,0 1.085,2 100,0 1.192,7 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Turkista (TR) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 104,9 7,2 109,8 8,8 101,0 6,8 135,8 8,1 126,8 7,7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1,3 0,1 2,9 0,2 5,2 0,3 3,8 0,2 2,6 0,2
03. Kala- ja kalavalmisteet 6,0 0,4 5,6 0,4 4,8 0,3 6,5 0,4 5,8 0,4
04. Vilja ja viljatuotteet 11,3 0,8 12,5 1,0 15,7 1,0 13,2 0,8 9,4 0,6
05. Hedelmät ja kasvikset 47,4 3,3 58,3 4,7 44,1 3,0 77,5 4,6 71,2 4,3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 13,9 1,0 12,1 1,0 14,4 1,0 15,3 0,9 12,8 0,8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 10,5 0,7 12,8 1,0 6,9 0,5 11,2 0,7 6,2 0,4
08. Rehuaineet 12,8 0,9 1,6 0,1 3,4 0,2 1,7 0,1 15,4 0,9
09. Erinäiset elintarvikkeet 1,8 0,1 4,0 0,3 6,5 0,4 6,6 0,4 3,5 0,2
1. Juomat ja tupakka 6,2 0,4 11,5 0,9 27,8 1,9 13,6 0,8 3,5 0,2
11. Juomat 1,3 0,1 2,1 0,2 1,2 0,1 2,4 0,1 1,4 0,1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 5,0 0,3 9,4 0,8 26,6 1,8 11,1 0,7 2,2 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 21,7 1,5 12,0 1,0 24,9 1,7 32,3 1,9 30,1 1,8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 6,6 0,5 1,6 0,1 3,7 0,2 13,1 0,8 18,4 1,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 7,5 0,5 3,1 0,3 6,1 0,4 5,6 0,3 6,2 0,4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 5,7 0,4 4,7 0,4 9,7 0,6 8,3 0,5 4,0 0,2
28. Malmit ja metalliromu 0,5 0,0 1,3 0,1 3,3 0,2 2,5 0,1 0,1 0,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1,3 0,1 1,2 0,1 1,9 0,1 2,7 0,2 1,1 0,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 94,9 6,5 14,7 1,2 137,8 9,2 160,2 9,5 151,3 9,2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 94,9 6,5 14,7 1,2 137,8 9,2 160,2 9,5 151,3 9,2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 4,5 0,3 11,9 1,0 11,2 0,7 13,0 0,8 6,4 0,4
42. Kasviöljyt ja -rasvat 4,5 0,3 11,8 0,9 11,2 0,7 13,0 0,8 6,4 0,4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 89,2 6,1 60,2 4,8 59,2 4,0 64,1 3,8 79,6 4,8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2,8 0,2 4,4 0,4 2,8 0,2 7,5 0,4 4,0 0,2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 22,9 1,6 3,2 0,3 13,6 0,9 8,1 0,5 21,8 1,3
53. Väri- ja parkitusaineet 5,0 0,3 1,4 0,1 3,5 0,2 5,1 0,3 4,3 0,3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,2 0,0 1,6 0,1 0,3 0,0 1,9 0,1 1,1 0,1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 13,0 0,9 11,9 1,0 9,3 0,6 10,7 0,6 15,3 0,9
57. Muovit, valmistamattomat 7,6 0,5 7,5 0,6 8,3 0,6 9,9 0,6 11,4 0,7
58. Muovit, valmistetut 20,0 1,4 17,3 1,4 15,1 1,0 16,2 1,0 16,4 1,0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 17,7 1,2 12,9 1,0 6,4 0,4 4,6 0,3 5,3 0,3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 512,0 35,3 477,6 38,3 486,7 32,5 583,6 34,8 597,8 36,2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 1,0 0,1 1,1 0,1 0,7 0,0 0,8 0,0 0,7 0,0
62. Kumituotteet 26,8 1,8 24,8 2,0 26,9 1,8 26,9 1,6 25,5 1,5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1,2 0,1 1,9 0,2 1,2 0,1 1,7 0,1 2,2 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 10,8 0,7 7,9 0,6 9,8 0,7 11,0 0,7 10,5 0,6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 151,3 10,4 147,8 11,8 150,2 10,0 169,7 10,1 156,3 9,5
66. Kivennäisainetuotteet 96,2 6,6 104,5 8,4 104,0 7,0 126,3 7,5 126,8 7,7
67. Rauta ja teräs 110,2 7,6 82,5 6,6 84,4 5,6 98,6 5,9 137,0 8,3
68. Muut metallit 52,9 3,6 54,2 4,3 59,8 4,0 69,5 4,1 73,3 4,4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 61,4 4,2 53,0 4,2 49,8 3,3 79,2 4,7 65,5 4,0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 308,3 21,2 266,3 21,3 324,4 21,7 314,7 18,7 291,3 17,6
71. Voimakoneet ja moottorit 34,9 2,4 53,8 4,3 40,2 2,7 29,7 1,8 41,4 2,5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 44,0 3,0 12,6 1,0 27,6 1,8 36,2 2,2 29,9 1,8
73. Metalliteollisuuskoneet 3,9 0,3 4,6 0,4 13,4 0,9 8,1 0,5 6,1 0,4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 44,3 3,1 40,1 3,2 63,0 4,2 43,5 2,6 53,2 3,2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 5,1 0,3 2,3 0,2 3,6 0,2 2,0 0,1 6,1 0,4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 63,4 4,4 44,8 3,6 57,6 3,9 53,4 3,2 58,1 3,5
78. Moottoriajoneuvot 79,5 5,5 78,5 6,3 95,6 6,4 115,8 6,9 69,7 4,2
79. Muut kuljetusvälineet 33,1 2,3 29,5 2,4 22,9 1,5 25,6 1,5 26,5 1,6
8. Erinäiset valmiit tavarat 260,0 17,9 246,7 19,8 267,2 17,9 305,9 18,2 297,0 18,0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 2,2 0,2 3,0 0,2 2,5 0,2 2,0 0,1 2,3 0,1
82. Huonekalut 24,3 1,7 21,3 1,7 22,4 1,5 27,7 1,6 25,6 1,6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 2,8 0,2 2,5 0,2 3,0 0,2 3,3 0,2 2,5 0,1
84. Vaatteet 86,2 5,9 77,7 6,2 87,6 5,9 97,7 5,8 91,9 5,6
85. Jalkineet 2,5 0,2 2,1 0,2 2,6 0,2 2,5 0,1 2,3 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 4,9 0,3 6,0 0,5 7,3 0,5 5,3 0,3 4,8 0,3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1,6 0,1 0,5 0,0 0,9 0,1 0,7 0,0 1,2 0,1
89. Muut valmiit tavarat 135,4 9,3 133,5 10,7 141,0 9,4 166,8 9,9 166,6 10,1
9. Muut tavarat 50,4 3,5 37,9 3,0 55,3 3,7 56,0 3,3 68,4 4,1
93. Erittelemätön 36,7 2,5 24,9 2,0 43,8 2,9 40,0 2,4 55,0 3,3
97. Kulta, ei monetaarinen 00 0,3 0,0 0,2 0,0 1,8 0,1 0,2 0,0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 13,6 0,9 12,5 1,0 11,3 0,8 14,2 0,8 13,1 0,8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.452,1 100,0 1.248,5 100,0 1.495,5 100,0 1.679,2 100,0 1.652,3 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu