Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Turkin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.60.60.50.70.5
Tuonnista0.50.60.60.60.6
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.50.60.50.60.6

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Turkin kanssa, vienti Turkkiin ja tuonti Turkista vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Turkki oli Yhdysvaltain 29. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Heinäkuussa 2021 Turkki edusti 0.6 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 0.5 prosenttia USAn viennistä ja 0.6 prosenttia tuonnista. Kuukauden suuruudeltaan 2.2 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 31.8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Turkin kanssa oli Yhdysvalloille 669 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Turkista oli 66.3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 1.5 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Turkista olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), joka edusti 14.0 prosentin osuutta tuonnista, Sitc659 (lattianpäällysteet yms.) 8.6 % sekä Sitc661 (kalkki,sementti yms. rakennusaineet (paitsi lasi ja savi)) 6.1 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Turkkiin supistui 4.8 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 787 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2021. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc282 (rauta- ja teräsromu), mikä edusti 15.6 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 10.8 % sekä Sitc263 (puuvilla) 8.6 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2021 tammi-heinäkuun kehitys

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Turkin kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 14.8 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 19.5 prosenttia. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 8.9 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 5.8 miljardia dollaria. Vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 47.1 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 865 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 1.0 miljardia dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 7.3 % . Maiden välinen edellisen vuoden tammi-heinäkuun tavaroiden kauppatase oli ollut ylijäämäinen, kun se kuluvan vuoden vastaavalla jaksolla oli alijäämäinen. Vajetta kertyi 3.1 miljardin dollarin.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Turkkiin (TR) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 48.0 5.3 45.3 5.7 40.7 5.6 34.9 3.3 61.8 7.8
00. Elävät eläimet 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 2.4 0.2 0 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 0.1 0.0 0.6 0.1 1.7 0.2 2.1 0.2 0.6 0.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.6 0.1 1.4 0.2 0.8 0.1 0.1 0.0 0.5 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 23.5 2.6 14.8 1.8 13.2 1.8 12.10 1.2 14.8 1.9
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.2 0.0 0.9 0.1 0.7 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0
08. Rehuaineet 19.4 2.1 24.6 3.1 21.6 3.0 14.2 1.3 44.2 5.6
09. Erinäiset elintarvikkeet 3.10 0.4 3.0 0.4 2.5 0.3 3.1 0.3 1.7 0.2
1. Juomat ja tupakka 0.10 0.1 0.9 0.1 2.5 0.3 0.8 0.1 0.5 0.1
11. Juomat 0.5 0.0 0.7 0.1 2.4 0.3 0.8 0.1 0.5 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.6 0.1 0.3 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 272.9 30.2 178.4 22.4 219.3 30.1 138.9 13.0 221.3 28.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.5 0.0 0 0.0 11.1 1.5 0.1 0.0 0 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1.6 0.2 1.9 0.2 2.8 0.4 3.9 0.4 3.0 0.4
24. Puutavara ja korkki 2.2 0.2 2.0 0.2 1.9 0.3 2.2 0.2 1.6 0.2
25. Paperimassa 8.1 0.9 9.6 1.2 9.3 1.3 17.8 1.7 20.3 2.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 71.7 7.9 71.1 8.9 70.1 9.6 72.6 6.8 68.9 8.7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.1 0.1 1.0 0.1 1.1 0.1 1.4 0.1 1.1 0.1
28. Malmit ja metalliromu 186.6 20.7 90.3 11.3 121.7 16.7 40.1 3.8 125.5 15.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.4 0.1 2.5 0.3 1.3 0.2 1.1 0.1 1.0 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 36.9 4.1 150.3 18.9 79.3 10.9 71.7 6.7 89.9 11.4
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 15.8 1.7 12.10 1.6 13.1 1.8 0 0.0 11.8 1.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 10.4 1.1 14.9 1.9 20.5 2.8 13.5 1.3 21.4 2.7
34. Kaasut 10.7 1.2 122.5 15.4 45.7 6.3 58.3 5.5 56.7 7.2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.9 0.1 0.4 0.1 0.5 0.1 0.7 0.1 1.7 0.2
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.4 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 1.3 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 109.2 12.1 105.5 13.2 118.1 16.2 130.5 12.2 131.2 16.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 46.6 5.2 42.1 5.3 55.1 7.6 55.6 5.2 74.5 9.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.1 0.1 1.5 0.2 1.4 0.2 0.6 0.1 1.3 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 1.4 0.2 1.5 0.2 0.9 0.1 1.1 0.1 1.4 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 17.7 2.0 10.8 1.3 16.6 2.3 29.6 2.8 16.4 2.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.9 0.2 3.4 0.4 1.7 0.2 1.10 0.2 2.6 0.3
56. Lannoitteet, valmistetut 1.2 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1 0.5 0.0 0.2 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 29.6 3.3 33.2 4.2 32.10 4.5 27.7 2.6 23.8 3.0
58. Muovit, valmistetut 3.5 0.4 3.8 0.5 2.6 0.3 2.6 0.2 2.3 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 6.6 0.7 8.9 1.1 6.8 0.9 11.1 1.0 9.3 1.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 35.7 4.0 32.4 4.1 32.4 4.4 33.0 3.1 35.4 4.5
62. Kumituotteet 1.5 0.2 1.7 0.2 1.4 0.2 2.8 0.3 3.1 0.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.5 0.1 0.6 0.1 0.4 0.1 0.5 0.0 0.2 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 9.3 1.0 8.0 1.0 7.3 1.0 6.3 0.6 7.8 1.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3.3 0.4 2.7 0.3 3.7 0.5 3.2 0.3 2.4 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 3.4 0.4 2.7 0.3 2.5 0.3 5.3 0.5 3.1 0.4
67. Rauta ja teräs 1.6 0.2 2.5 0.3 1.4 0.2 1.10 0.2 2.0 0.3
68. Muut metallit 3.7 0.4 2.3 0.3 2.8 0.4 2.8 0.3 6.2 0.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 12.7 1.4 12.1 1.5 13.1 1.8 10.5 1.0 10.8 1.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 331.7 36.7 216.4 27.2 184.4 25.3 603.3 56.5 189.4 24.1
71. Voimakoneet ja moottorit 24.7 2.7 17.10 2.3 22.4 3.1 23.6 2.2 9.7 1.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 12.7 1.4 10.4 1.3 9.8 1.3 9.1 0.8 7.8 1.0
73. Metalliteollisuuskoneet 4.10 0.5 4.9 0.6 4.10 0.7 2.9 0.3 1.6 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 18.10 2.1 17.5 2.2 16.6 2.3 12.7 1.2 17.5 2.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 10.2 1.1 6.3 0.8 7.10 1.1 5.2 0.5 4.0 0.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 9.7 1.1 14.2 1.8 14.4 2.0 7.2 0.7 13.9 1.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 25.5 2.8 26.4 3.3 23.7 3.2 20.7 1.9 29.10 3.8
78. Moottoriajoneuvot 39.5 4.4 24.6 3.1 10.4 1.4 7.7 0.7 16.1 2.0
79. Muut kuljetusvälineet 185.10 20.6 94.5 11.9 74.6 10.2 514.6 48.2 89.2 11.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 36.5 4.0 34.6 4.3 34.2 4.7 37.1 3.5 39.2 5.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.4 0.0 0.5 0.1 0.3 0.0 0.5 0.0 0.6 0.1
84. Vaatteet 0.7 0.1 0.10 0.1 0.6 0.1 0.5 0.0 0.9 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 20.4 2.3 19.3 2.4 21.1 2.9 20.2 1.9 21.9 2.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.6 0.2 1.1 0.1 1.9 0.3 1.1 0.1 1.6 0.2
89. Muut valmiit tavarat 13.0 1.4 12.3 1.5 9.10 1.4 14.0 1.3 13.9 1.8
9. Muut tavarat 30.4 3.4 32.7 4.1 17.1 2.3 17.1 1.6 17.2 2.2
93. Erittelemätön 19.6 2.2 19.9 2.5 6.1 0.8 5.5 0.5 5.8 0.7
97. Kulta, ei monetaarinen 2.6 0.3 5.3 0.7 3.9 0.5 5.3 0.5 3.9 0.5
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 8.2 0.9 7.6 1.0 7.2 1.0 6.5 0.6 7.6 1.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 902.7 100.0 796.5 100.0 727.9 100.0 1,067.7 100.0 787.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Turkista (TR) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 76.0 6.6 103.9 7.1 87.8 6.6 84.3 5.9 104.3 7.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.4 0.0 0.9 0.1 0.5 0.0 0.7 0.0 0.8 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 3.7 0.3 5.10 0.4 6.2 0.5 6.2 0.4 5.8 0.4
04. Vilja ja viljatuotteet 12.10 1.1 12.8 0.9 8.4 0.6 9.4 0.7 10.2 0.7
05. Hedelmät ja kasvikset 38.5 3.3 47.2 3.2 44.2 3.3 44.3 3.1 45.3 3.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 9.4 0.8 12.4 0.8 14.1 1.1 13.4 0.9 13.6 0.9
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 6.0 0.5 8.2 0.6 10.1 0.8 5.8 0.4 8.2 0.6
08. Rehuaineet 0.7 0.1 12.5 0.9 0.10 0.1 1.2 0.1 15.1 1.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 4.6 0.4 4.3 0.3 3.6 0.3 3.6 0.2 5.6 0.4
1. Juomat ja tupakka 14.7 1.3 6.5 0.4 0.7 0.1 8.2 0.6 4.5 0.3
11. Juomat 0.9 0.1 1.1 0.1 0.5 0.0 0.10 0.1 1.5 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 13.8 1.2 5.5 0.4 0.3 0.0 7.2 0.5 3.1 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 13.7 1.2 23.6 1.6 21.1 1.6 13.6 1.0 17.7 1.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.7 0.1 1.4 0.1 0.10 0.1 0.6 0.0 3.8 0.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 5.5 0.5 4.7 0.3 6.1 0.5 4.6 0.3 5.4 0.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 3.4 0.3 11.5 0.8 10.7 0.8 6.7 0.5 5.8 0.4
28. Malmit ja metalliromu 2.5 0.2 3.4 0.2 2.2 0.2 0.8 0.0 1.7 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.6 0.1 2.6 0.2 1.1 0.1 1.1 0.1 1.1 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 61.1 5.3 246.9 16.9 138.4 10.4 138.1 9.7 224.3 15.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 61.1 5.3 246.9 16.9 138.4 10.4 138.1 9.7 224.3 15.4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 3.9 0.3 8.10 0.6 5.3 0.4 5.4 0.4 4.10 0.3
42. Kasviöljyt ja -rasvat 3.9 0.3 8.10 0.6 5.2 0.4 5.4 0.4 4.10 0.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 41.10 3.6 57.5 3.9 37.6 2.8 57.4 4.0 72.5 5.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.5 0.1 3.5 0.2 4.2 0.3 3.2 0.2 2.9 0.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 8.7 0.7 21.10 1.5 2.0 0.1 19.5 1.4 8.3 0.6
53. Väri- ja parkitusaineet 3.0 0.3 1.9 0.1 1.3 0.1 2.2 0.2 2.7 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.8 0.1 0.7 0.0 1.5 0.1 3.2 0.2 2.1 0.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 11.1 1.0 10.1 0.7 10.7 0.8 9.6 0.7 10.4 0.7
56. Lannoitteet, valmistetut 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 24.6 1.7
57. Muovit, valmistamattomat 2.1 0.2 3.1 0.2 2.7 0.2 4.3 0.3 5.6 0.4
58. Muovit, valmistetut 11.9 1.0 14.1 1.0 13.10 1.0 13.5 0.9 13.4 0.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2.3 0.2 2.6 0.2 1.5 0.1 2.3 0.2 2.10 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 389.8 33.7 445.1 30.5 495.2 37.2 527.9 37.1 482.2 33.1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.4 0.0 1.2 0.1 0.7 0.0 1.1 0.1 0.7 0.0
62. Kumituotteet 17.1 1.5 23.7 1.6 22.2 1.7 24.7 1.7 19.10 1.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2.4 0.2 3.1 0.2 6.1 0.5 2.5 0.2 2.9 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 10.6 0.9 14.1 1.0 9.1 0.7 8.2 0.6 8.4 0.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 164.9 14.2 175.2 12.0 191.10 14.4 189.4 13.3 199.3 13.7
66. Kivennäisainetuotteet 83.8 7.2 89.2 6.1 115.9 8.7 117.8 8.3 121.4 8.3
67. Rauta ja teräs 25.4 2.2 46.7 3.2 47.8 3.6 77.1 5.4 49.7 3.4
68. Muut metallit 36.10 3.2 52.7 3.6 62.0 4.7 68.2 4.8 42.4 2.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 48.5 4.2 39.6 2.7 39.8 3.0 39.3 2.8 37.7 2.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 267.8 23.1 276.6 18.9 271.7 20.4 275.5 19.3 282.6 19.4
71. Voimakoneet ja moottorit 33.0 2.8 32.6 2.2 35.2 2.6 40.5 2.8 29.0 2.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 26.4 2.3 27.7 1.9 35.7 2.7 33.6 2.4 22.8 1.6
73. Metalliteollisuuskoneet 3.7 0.3 5.1 0.3 5.7 0.4 6.4 0.4 6.10 0.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 40.10 3.5 51.10 3.6 42.9 3.2 40.9 2.9 60.3 4.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.6 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.7 0.0 0.6 0.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2.6 0.2 2.7 0.2 2.4 0.2 2.5 0.2 2.10 0.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 42.3 3.7 55.3 3.8 51.8 3.9 54.3 3.8 55.2 3.8
78. Moottoriajoneuvot 88.9 7.7 78.6 5.4 72.2 5.4 73.7 5.2 87.9 6.0
79. Muut kuljetusvälineet 29.7 2.6 22.9 1.6 26.0 2.0 23.3 1.6 17.3 1.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 218.4 18.9 233.4 16.0 222.6 16.7 262.3 18.4 228.1 15.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 2.3 0.2 2.9 0.2 2.5 0.2 2.6 0.2 3.2 0.2
82. Huonekalut 19.2 1.7 30.8 2.1 25.3 1.9 25.6 1.8 23.8 1.6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1.6 0.1 1.7 0.1 2.5 0.2 2.1 0.1 1.10 0.1
84. Vaatteet 72.1 6.2 70.8 4.8 70.10 5.3 64.6 4.5 79.6 5.5
85. Jalkineet 1.6 0.1 1.8 0.1 1.4 0.1 1.8 0.1 1.10 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 3.7 0.3 4.1 0.3 3.5 0.3 4.7 0.3 3.4 0.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.2 0.1 1.3 0.1 1.2 0.1 1.2 0.1 1.2 0.1
89. Muut valmiit tavarat 117.1 10.1 120.3 8.2 115.6 8.7 160.1 11.2 113.3 7.8
9. Muut tavarat 70.5 6.1 57.7 3.9 50.2 3.8 51.6 3.6 35.3 2.4
93. Erittelemätön 37.9 3.3 28.7 2.0 22.10 1.7 27.5 1.9 22.9 1.6
97. Kulta, ei monetaarinen 20.3 1.8 16.2 1.1 14.7 1.1 12.10 0.9 0.1 0.0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 12.4 1.1 12.9 0.9 12.5 0.9 11.2 0.8 12.4 0.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,157.6 100.0 1,459.8 100.0 1,330.2 100.0 1,423.9 100.0 1,456.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu