Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Turkin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä0,5 0,6 0,8 0,7 0,9
Tuonnista0,6 0,5 0,6 0,6 0,5
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,6 0,5 0,7 0,6 0,7

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Turkin kanssa, vienti Turkkiin ja tuonti Turkista vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Kauppa Turkin kanssa edusti vuoden 2021 marraskuussa 0,7 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 0,9 prosenttia Yhdysvaltain viennistä ja 0,5 prosenttia tuonnista. Marraskuussa Turkki oli Yhdysvaltain 28. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 2,7 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 60,9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Turkin kanssa oli Yhdysvalloille 16 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Turkista oli 48,3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 1,4 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Turkista olivat Sitc659 (lattianpäällysteet yms.), joka edusti 6,5 prosentin osuutta tuonnista, Sitc897 (koruesineet,kulta- ja hopeasepäntuotteet) 6,3 % sekä Sitc661 (kalkki,sementti yms. rakennusaineet (paitsi lasi ja savi)) 4,9 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Turkkiin kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden marraskuuhun nähden. Viennin arvo oli 1,4 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc343 (luonnonkaasu), mikä edusti 28,1 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc282 (rauta- ja teräsromu) 10,7 % sekä Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 7,1 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-marraskuun aikana

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Turkin kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-marraskuussa. Kasvua oli peräti 28,7 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 24,8 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 14,5 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 10,4 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 44,8 prosentilla ja viennin arvo 11,4 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc659 (lattianpäällysteet yms.), arvon ollessa 1,1 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 1,7 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 4,1 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 684 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Turkkiin (TR) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 61,8 7,8 39,0 4,5 29,7 2,5 75,4 6,7 75,7 5,5
00. Elävät eläimet 00 00 0,2 0,0 00 5,4 0,4
01. Liha ja lihatuotteet 0,6 0,1 1,4 0,2 1,2 0,1 0,3 0,0 0,4 0,0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,4 0,1 0,5 0,1 00 0,4 0,0 0,4 0,0
05. Hedelmät ja kasvikset 14,8 1,9 7,5 0,9 15,7 1,3 46,7 4,2 54,7 4,0
08. Rehuaineet 44,1 5,6 26,9 3,1 9,2 0,8 24,9 2,2 12,3 0,9
09. Erinäiset elintarvikkeet 1,7 0,2 2,4 0,3 3,1 0,3 2,3 0,2 2,2 0,2
1. Juomat ja tupakka 0,5 0,1 0,8 0,1 1,1 0,1 1,1 0,1 3,9 0,3
11. Juomat 0,4 0,1 0,7 0,1 1,1 0,1 1,0 0,1 2,4 0,2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 221,2 28,1 264,0 30,5 196,7 16,6 228,9 20,4 212,0 15,5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 00 00 00 65,7 5,9 25,4 1,9
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 3,0 0,4 4,3 0,5 2,5 0,2 3,0 0,3 3,0 0,2
24. Puutavara ja korkki 1,6 0,2 3,3 0,4 1,6 0,1 5,5 0,5 2,5 0,2
25. Paperimassa 20,3 2,6 12,3 1,4 13,3 1,1 14,8 1,3 14,0 1,0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 68,9 8,7 54,6 6,3 26,6 2,2 13,5 1,2 14,9 1,1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1,1 0,1 1,1 0,1 1,6 0,1 1,3 0,1 1,3 0,1
28. Malmit ja metalliromu 125,4 15,9 187,0 21,6 150,2 12,7 122,6 10,9 149,7 11,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1,0 0,1 1,3 0,2 0,8 0,1 2,4 0,2 1,0 0,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 89,8 11,4 114,7 13,3 306,7 25,8 285,2 25,4 547,1 40,0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 11,8 1,5 3,2 0,4 17,3 1,5 00 40,7 3,0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 21,4 2,7 37,3 4,3 25,5 2,1 6,0 0,5 34,8 2,5
34. Kaasut 56,6 7,2 74,2 8,6 263,9 22,2 279,2 24,9 471,6 34,5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1,6 0,2 1,0 0,1 0,8 0,1 1,2 0,1 1,6 0,1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 1,2 0,2 00 0,2 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,4 0,1 1,0 0,1 0,5 0,0 1,0 0,1 1,5 0,1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 131,2 16,7 143,3 16,6 128,1 10,8 169,6 15,1 243,5 17,8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 74,4 9,5 92,8 10,7 62,7 5,3 97,2 8,7 98,9 7,2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1,2 0,2 1,5 0,2 2,6 0,2 1,2 0,1 1,6 0,1
53. Väri- ja parkitusaineet 1,3 0,2 1,3 0,2 1,1 0,1 1,3 0,1 1,5 0,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 16,3 2,1 11,7 1,4 16,1 1,4 8,6 0,8 82,9 6,1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2,6 0,3 1,9 0,2 2,8 0,2 3,1 0,3 2,4 0,2
56. Lannoitteet, valmistetut 0,2 0,0 0,4 0,1 0,8 0,1 1,7 0,2 1,1 0,1
57. Muovit, valmistamattomat 23,7 3,0 24,5 2,8 32,1 2,7 45,1 4,0 45,8 3,4
58. Muovit, valmistetut 2,2 0,3 3,2 0,4 2,3 0,2 2,6 0,2 2,1 0,2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 9,2 1,2 5,8 0,7 7,6 0,6 8,9 0,8 7,1 0,5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 35,3 4,5 30,3 3,5 28,9 2,4 37,3 3,3 32,0 2,3
62. Kumituotteet 3,1 0,4 1,4 0,2 1,4 0,1 2,0 0,2 1,6 0,1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,2 0,0 0,5 0,1 0,7 0,1 0,5 0,0 1,0 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 7,8 1,0 5,2 0,6 5,5 0,5 8,4 0,7 13,3 1,0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2,4 0,3 2,6 0,3 3,2 0,3 3,3 0,3 1,2 0,1
66. Kivennäisainetuotteet 3,0 0,4 4,0 0,5 4,7 0,4 6,8 0,6 3,6 0,3
67. Rauta ja teräs 2,0 0,3 3,6 0,4 2,2 0,2 3,1 0,3 1,8 0,1
68. Muut metallit 6,1 0,8 1,8 0,2 1,3 0,1 2,1 0,2 1,3 0,1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 10,7 1,4 11,2 1,3 10,0 0,8 11,1 1,0 8,3 0,6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 189,3 24,1 212,7 24,6 445,3 37,5 249,6 22,3 185,1 13,5
71. Voimakoneet ja moottorit 9,6 1,2 21,5 2,5 32,2 2,7 29,5 2,6 12,7 0,9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 7,7 1,0 6,8 0,8 6,0 0,5 11,2 1,0 7,3 0,5
73. Metalliteollisuuskoneet 1,5 0,2 2,0 0,2 2,7 0,2 3,2 0,3 6,5 0,5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 17,4 2,2 15,6 1,8 16,8 1,4 20,4 1,8 19,3 1,4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 4,0 0,5 4,7 0,5 3,9 0,3 5,8 0,5 6,7 0,5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 13,9 1,8 8,5 1,0 6,5 0,5 10,1 0,9 6,3 0,5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 29,9 3,8 27,3 3,2 23,2 2,0 23,3 2,1 21,2 1,6
78. Moottoriajoneuvot 16,1 2,0 18,3 2,1 18,7 1,6 20,3 1,8 7,9 0,6
79. Muut kuljetusvälineet 89,2 11,3 108,0 12,5 335,4 28,3 125,7 11,2 97,0 7,1
8. Erinäiset valmiit tavarat 39,2 5,0 32,3 3,7 32,3 2,7 38,0 3,4 41,8 3,1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,6 0,1 0,8 0,1 0,3 0,0 0,7 0,1 0,3 0,0
82. Huonekalut 0,4 0,1 0,5 0,1 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0
84. Vaatteet 0,9 0,1 0,9 0,1 0,9 0,1 1,0 0,1 1,2 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 21,9 2,8 17,2 2,0 17,6 1,5 19,6 1,7 20,4 1,5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1,5 0,2 0,9 0,1 0,7 0,1 2,1 0,2 0,5 0,0
89. Muut valmiit tavarat 13,9 1,8 11,7 1,4 12,0 1,0 13,9 1,2 18,7 1,4
9. Muut tavarat 17,1 2,2 26,8 3,1 17,2 1,5 34,9 3,1 24,0 1,8
93. Erittelemätön 5,8 0,7 16,7 1,9 6,4 0,5 21,6 1,9 8,1 0,6
97. Kulta, ei monetaarinen 3,8 0,5 1,9 0,2 1,6 0,1 2,7 0,2 2,6 0,2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 7,5 1,0 8,1 0,9 9,3 0,8 10,7 1,0 13,2 1,0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 787,1 100,0 865,0 100,0 1.186,9 100,0 1.121,1 100,0 1.366,7 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Turkista (TR) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 104,3 7,2 84,6 6,5 84,5 6,1 117,1 8,0 101,9 7,4
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,7 0,0 0,7 0,1 0,5 0,0 0,6 0,0 0,5 0,0
03. Kala- ja kalavalmisteet 5,8 0,4 5,5 0,4 4,4 0,3 4,7 0,3 5,0 0,4
04. Vilja ja viljatuotteet 10,2 0,7 9,2 0,7 11,9 0,9 6,3 0,4 7,0 0,5
05. Hedelmät ja kasvikset 45,3 3,1 39,3 3,0 40,9 3,0 56,3 3,9 58,3 4,2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 13,6 0,9 14,0 1,1 12,1 0,9 13,9 1,0 13,9 1,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 8,1 0,6 10,9 0,8 9,5 0,7 11,1 0,8 12,3 0,9
08. Rehuaineet 15,0 1,0 1,3 0,1 1,1 0,1 19,6 1,3 1,0 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 5,6 0,4 3,8 0,3 3,9 0,3 4,7 0,3 3,9 0,3
1. Juomat ja tupakka 4,4 0,3 4,7 0,4 10,7 0,8 19,3 1,3 18,9 1,4
11. Juomat 1,4 0,1 1,2 0,1 0,9 0,1 0,8 0,1 0,8 0,1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 3,0 0,2 3,5 0,3 9,8 0,7 18,5 1,3 18,1 1,3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 17,7 1,2 17,4 1,3 24,9 1,8 16,0 1,1 18,6 1,3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 3,8 0,3 0,4 0,0 1,1 0,1 0,7 0,1 0,9 0,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 5,4 0,4 5,9 0,5 6,1 0,4 6,5 0,4 3,9 0,3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 5,8 0,4 5,4 0,4 3,5 0,3 7,4 0,5 11,1 0,8
28. Malmit ja metalliromu 1,6 0,1 4,6 0,4 12,1 0,9 00 1,8 0,1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1,1 0,1 1,0 0,1 2,2 0,2 1,3 0,1 0,8 0,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 224,2 15,4 99,3 7,7 138,4 10,1 9,7 0,7 16,6 1,2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 224,2 15,4 99,3 7,7 138,4 10,1 9,7 0,7 16,6 1,2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 4,9 0,3 11,1 0,9 9,6 0,7 5,9 0,4 23,9 1,7
42. Kasviöljyt ja -rasvat 4,9 0,3 11,1 0,9 9,6 0,7 5,9 0,4 23,9 1,7
5. Kemian teollisuuden tuotteet 72,4 5,0 49,1 3,8 55,4 4,0 64,1 4,4 51,6 3,7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2,9 0,2 4,4 0,3 4,8 0,4 4,2 0,3 5,6 0,4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 8,3 0,6 9,8 0,8 13,4 1,0 14,9 1,0 3,4 0,2
53. Väri- ja parkitusaineet 2,6 0,2 0,8 0,1 3,5 0,3 3,2 0,2 2,4 0,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2,0 0,1 2,4 0,2 0,3 0,0 1,8 0,1 1,3 0,1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 10,3 0,7 8,1 0,6 8,0 0,6 13,7 0,9 7,4 0,5
56. Lannoitteet, valmistetut 24,5 1,7 00 00 00 00
57. Muovit, valmistamattomat 5,5 0,4 5,4 0,4 4,4 0,3 5,2 0,4 7,7 0,6
58. Muovit, valmistetut 13,3 0,9 15,2 1,2 16,3 1,2 16,1 1,1 16,1 1,2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2,9 0,2 2,9 0,2 4,6 0,3 5,1 0,3 7,7 0,6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 482,2 33,1 431,8 33,4 473,5 34,4 560,1 38,4 529,6 38,3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0,7 0,0 1,0 0,1 1,6 0,1 0,4 0,0 1,6 0,1
62. Kumituotteet 19,9 1,4 21,7 1,7 23,4 1,7 26,6 1,8 23,9 1,7
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2,9 0,2 3,7 0,3 1,9 0,1 1,7 0,1 1,7 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 8,3 0,6 8,6 0,7 8,6 0,6 7,0 0,5 10,2 0,7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 199,2 13,7 151,9 11,7 165,3 12,0 160,6 11,0 154,7 11,2
66. Kivennäisainetuotteet 121,4 8,3 98,9 7,6 81,6 5,9 113,8 7,8 103,6 7,5
67. Rauta ja teräs 49,7 3,4 52,6 4,1 104,5 7,6 128,5 8,8 115,7 8,4
68. Muut metallit 42,4 2,9 49,0 3,8 41,9 3,0 63,3 4,3 67,6 4,9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 37,7 2,6 44,3 3,4 44,7 3,3 58,3 4,0 50,6 3,7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 282,5 19,4 294,3 22,7 288,4 21,0 330,4 22,6 252,4 18,2
71. Voimakoneet ja moottorit 29,0 2,0 85,5 6,6 42,9 3,1 45,7 3,1 36,9 2,7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 22,7 1,6 34,7 2,7 38,6 2,8 31,1 2,1 33,9 2,4
73. Metalliteollisuuskoneet 6,9 0,5 6,7 0,5 3,9 0,3 4,7 0,3 5,5 0,4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 60,2 4,1 45,5 3,5 39,0 2,8 57,4 3,9 36,5 2,6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0,5 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0 0,2 0,0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2,9 0,2 2,3 0,2 3,7 0,3 2,2 0,2 4,3 0,3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 55,2 3,8 47,6 3,7 46,2 3,4 62,2 4,3 51,6 3,7
78. Moottoriajoneuvot 87,8 6,0 53,9 4,2 85,7 6,2 94,9 6,5 50,4 3,6
79. Muut kuljetusvälineet 17,3 1,2 17,8 1,4 28,2 2,0 31,7 2,2 33,1 2,4
8. Erinäiset valmiit tavarat 228,1 15,7 254,5 19,7 236,7 17,2 270,4 18,5 289,4 20,9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 3,1 0,2 2,0 0,2 2,9 0,2 3,1 0,2 3,1 0,2
82. Huonekalut 23,8 1,6 25,0 1,9 22,5 1,6 27,0 1,9 26,3 1,9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1,9 0,1 3,2 0,2 2,3 0,2 3,4 0,2 3,6 0,3
84. Vaatteet 79,6 5,5 88,5 6,8 92,3 6,7 97,4 6,7 83,3 6,0
85. Jalkineet 1,9 0,1 2,0 0,2 2,0 0,1 2,8 0,2 1,7 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 3,4 0,2 5,1 0,4 4,4 0,3 4,5 0,3 5,7 0,4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1,1 0,1 1,6 0,1 0,8 0,1 1,5 0,1 1,4 0,1
89. Muut valmiit tavarat 113,3 7,8 127,1 9,8 109,4 8,0 130,7 9,0 164,2 11,9
9. Muut tavarat 35,2 2,4 47,2 3,6 53,8 3,9 66,9 4,6 80,1 5,8
93. Erittelemätön 22,9 1,6 34,9 2,7 34,7 2,5 46,5 3,2 59,1 4,3
97. Kulta, ei monetaarinen 0,0 0,0 0,2 0,0 6,3 0,5 6,6 0,4 2,9 0,2
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 12,3 0,8 12,0 0,9 12,8 0,9 13,9 1,0 13,3 1,0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.456,0 100,0 1.293,9 100,0 1.375,9 100,0 1.459,9 100,0 1.383,0 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu