Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Turkin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2022 tammi-kesäkuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Turkkiin (TR) 2022 tammi-kesäkuu

2022 1-6
milj. $
2021 1-6
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet321,7 243,7 32,0
00. Elävät eläimet8,8 3,0 189,0
01. Liha ja lihatuotteet9,6 5,1 87,9
02. Maitotaloustuotteet ja munat3,1 4,7 -33,7
03. Kala- ja kalavalmisteet1,3 0,3 366,3
04. Vilja ja viljatuotteet0,9 1,7 -45,5
05. Hedelmät ja kasvikset222,2 111,8 98,7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0,1 0,1 33,4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0,5 2,5 -80,2
08. Rehuaineet56,9 96,3 -40,9
09. Erinäiset elintarvikkeet18,2 18,2 -0,0
1. Juomat ja tupakka11,2 17,7 -37,0
11. Juomat5,8 4,5 30,4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet5,3 13,2 -59,7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat1.854,3 1.115,1 66,3
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at7,5 1,0 615,0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet21,0 11,6 81,4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi16,8 14,2 18,6
24. Puutavara ja korkki27,3 11,6 135,8
25. Paperimassa92,9 64,4 44,3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet727,2 353,4 105,8
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat7,0 5,8 20,4
28. Malmit ja metalliromu943,5 643,3 46,7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet11,1 9,9 12,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta2.089,0 616,8 238,7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.205,6 61,8 232,7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet211,8 75,5 180,5
34. Kaasut1.671,6 479,5 248,6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat2,0 5,5 -63,8
41. Eläinöljyt ja -rasvat1,6 1,3 28,8
42. Kasviöljyt ja -rasvat0,1 4,1 -96,6
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0,2 0,2 37,2
5. Kemian teollisuuden tuotteet990,3 725,7 36,5
51. Orgaaniset kemialliset aineet415,9 315,7 31,7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet28,4 5,9 380,5
53. Väri- ja parkitusaineet9,7 6,7 44,9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet117,4 121,2 -3,1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet17,3 13,6 27,0
56. Lannoitteet, valmistetut6,7 4,8 38,2
57. Muovit, valmistamattomat320,1 195,3 63,8
58. Muovit, valmistetut19,4 17,8 8,8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet55,5 44,6 24,4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan325,7 187,2 73,9
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0,3 0,3 10,3
62. Kumituotteet12,8 10,8 19,1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut3,6 2,6 41,3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä69,8 42,2 65,5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet17,3 16,8 3,4
66. Kivennäisainetuotteet38,3 19,2 99,2
67. Rauta ja teräs69,9 9,8 613,7
68. Muut metallit28,3 18,6 52,6
69. Tuotteet epäjalosta metallista85,3 67,1 27,1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet2.096,9 1.677,9 25,0
71. Voimakoneet ja moottorit156,2 135,1 15,6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet68,2 53,8 26,8
73. Metalliteollisuuskoneet27,6 27,7 -0,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet135,1 99,7 35,5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet45,5 44,1 3,0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet51,5 68,4 -24,6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet173,5 142,5 21,8
78. Moottoriajoneuvot153,6 125,9 22,1
79. Muut kuljetusvälineet1.285,6 980,8 31,1
8. Erinäiset valmiit tavarat246,9 203,2 21,5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet3,0 2,4 21,6
82. Huonekalut3,5 2,2 59,6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0,7 0,5 37,3
84. Vaatteet6,7 4,0 68,4
85. Jalkineet1,7 1,4 23,7
87. Kojeet,mittarit yms.138,9 115,3 20,5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot5,5 8,9 -38,5
89. Muut valmiit tavarat87,0 68,5 27,0
9. Muut tavarat201,1 136,3 47,5
93. Erittelemätön111,9 62,9 77,9
97. Kulta, ei monetaarinen16,8 29,0 -42,0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain72,4 44,4 62,8
Kaikki ryhmät yhteensä8.138,9 4.929,2 65,1

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Turkista (TR) Yhdysvaltoihin 2022 tammi-kesäkuu

2022 1-6
milj. $
2021 1-6
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet726,2 500,4 45,1
00. Elävät eläimet0,0 0,1 -90,1
01. Liha ja lihatuotteet0,5 0..
02. Maitotaloustuotteet ja munat19,5 3,8 417,5
03. Kala- ja kalavalmisteet35,1 29,3 19,6
04. Vilja ja viljatuotteet72,1 59,2 21,9
05. Hedelmät ja kasvikset372,9 253,2 47,3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja87,1 68,4 27,4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä56,7 42,5 33,3
08. Rehuaineet50,4 20,0 151,5
09. Erinäiset elintarvikkeet31,9 23,9 33,8
1. Juomat ja tupakka69,2 84,5 -18,1
11. Juomat10,9 5,3 104,0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet58,3 79,2 -26,4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat152,2 97,5 56,2
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at00,0 ..
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet50,1 5,2 870,3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0,3 0,3 -18,6
24. Puutavara ja korkki0,9 0,2 263,4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet34,0 29,6 14,8
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat44,6 42,4 5,2
28. Malmit ja metalliromu8,3 10,2 -18,9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet14,2 9,5 48,8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta764,9 685,6 11,6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet764,8 685,6 11,6
34. Kaasut0,0 0..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat61,0 35,8 70,3
42. Kasviöljyt ja -rasvat61,0 35,8 70,4
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0,1 0,0 32,4
5. Kemian teollisuuden tuotteet401,5 291,6 37,7
51. Orgaaniset kemialliset aineet34,7 21,7 59,8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet60,7 75,9 -20,0
53. Väri- ja parkitusaineet21,5 12,0 78,6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet7,2 9,6 -25,8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet72,8 62,2 17,1
56. Lannoitteet, valmistetut00,0 ..
57. Muovit, valmistamattomat61,5 18,4 234,4
58. Muovit, valmistetut102,4 72,4 41,4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet40,7 19,3 110,8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan3.381,9 2.568,0 31,7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat6,5 4,5 45,9
62. Kumituotteet176,8 120,5 46,8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut16,3 18,6 -12,2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä72,7 70,3 3,4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet960,5 1.055,5 -9,0
66. Kivennäisainetuotteet752,6 557,4 35,0
67. Rauta ja teräs590,4 263,9 123,7
68. Muut metallit424,7 236,5 79,5
69. Tuotteet epäjalosta metallista381,4 240,8 58,4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet1.951,7 1.561,6 25,0
71. Voimakoneet ja moottorit274,2 215,3 27,4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet187,5 155,9 20,3
73. Metalliteollisuuskoneet50,1 24,5 104,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet320,4 253,9 26,2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet1,6 2,4 -34,4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet22,0 12,7 72,9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet341,1 280,6 21,6
78. Moottoriajoneuvot600,7 464,6 29,3
79. Muut kuljetusvälineet154,0 151,7 1,6
8. Erinäiset valmiit tavarat1.642,9 1.302,9 26,1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet15,3 14,2 7,4
82. Huonekalut150,2 143,7 4,5
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.17,0 10,2 66,1
84. Vaatteet528,8 398,3 32,8
85. Jalkineet13,8 8,6 59,8
87. Kojeet,mittarit yms.35,2 23,0 53,1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot4,8 7,1 -32,6
89. Muut valmiit tavarat878,0 697,8 25,8
9. Muut tavarat308,2 327,8 -6,0
93. Erittelemätön212,9 181,7 17,2
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0,0 0,0 -74,6
97. Kulta, ei monetaarinen17,5 77,8 -77,5
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta77,2 68,2 13,2
Kaikki ryhmät yhteensä9.459,7 7.455,7 26,9

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu