Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Turkin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2021 tammi-heinäkuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Turkkiin (TR) 2021 tammi-heinäkuu

2021 1-7
milj. $
2020 1-7
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet304,8 249,1 22.4
00. Elävät eläimet3,1 2,4 31.2
01. Liha ja lihatuotteet5,8 5,10 -2.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat5,2 4,7 11.6
03. Kala- ja kalavalmisteet0,5 0,3 44.5
04. Vilja ja viljatuotteet1,7 14,8 -88.7
05. Hedelmät ja kasvikset126,5 118,3 6.9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0,1 0,6 -83.4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä2,6 0,4 674.1
08. Rehuaineet139,8 88,5 57.9
09. Erinäiset elintarvikkeet19,9 13,6 46.8
1. Juomat ja tupakka18,2 21,6 -15.7
11. Juomat4,9 8,8 -44.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet13,3 12,9 3.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat1.335,9 1.202,6 11.1
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at1,1 2,5 -55.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet11,6 1,4 728.1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi17,2 13,0 32.5
24. Puutavara ja korkki13,2 16,1 -18.1
25. Paperimassa84,9 87,5 -2.9
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet422,3 477,6 -11.6
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat7,0 5,8 21.1
28. Malmit ja metalliromu767,7 591,0 29.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet11,1 8,1 37.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta816,4 866,0 -5.7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.73,6 207,4 -64.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet96,2 88,0 9.3
34. Kaasut646,7 570,7 13.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat7,2 22,0 -67.5
41. Eläinöljyt ja -rasvat2,5 9,4 -73.4
42. Kasviöljyt ja -rasvat4,5 12,5 -64.2
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0,2 0,2 23.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet855,6 685,3 24.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet388,2 242,4 60.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet7,2 7,3 -0.8
53. Väri- ja parkitusaineet8,2 6,2 32.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet137,8 105,0 31.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet15,10 15,2 5.4
56. Lannoitteet, valmistetut5,0 7,8 -35.3
57. Muovit, valmistamattomat219,2 224,5 -2.4
58. Muovit, valmistetut20,1 21,9 -8.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet54,3 55,4 -2.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan223,1 262,9 -15.1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0,4 0,4 -9.7
62. Kumituotteet13,9 9,9 41.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut2,8 4,0 -30.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä50,5 62,9 -19.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet19,1 12,2 57.1
66. Kivennäisainetuotteet22,5 21,8 3.3
67. Rauta ja teräs11,9 34,1 -65.4
68. Muut metallit24,7 34,8 -29.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista77,8 83,3 -6.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet1.865,0 2.569,7 -27.4
71. Voimakoneet ja moottorit141,8 116,2 22.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet61,5 56,7 8.5
73. Metalliteollisuuskoneet29,3 24,9 17.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet116,8 109,1 7.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet48,2 52,5 -8.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet82,7 104,5 -20.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet172,8 170,3 1.4
78. Moottoriajoneuvot141,10 110,4 28.6
79. Muut kuljetusvälineet1.070,4 1.825,4 -41.4
8. Erinäiset valmiit tavarat242,9 269,4 -9.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet3,1 2,8 8.8
82. Huonekalut2,7 8,8 -70.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0,6 0,6 2.0
84. Vaatteet4,9 3,0 64.0
85. Jalkineet1,4 0,5 201.8
87. Kojeet,mittarit yms.137,6 153,5 -10.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot10,5 15,1 -30.4
89. Muut valmiit tavarat82,4 85,4 -3.5
9. Muut tavarat153,5 132,0 16.3
93. Erittelemätön68,7 62,4 10.1
97. Kulta, ei monetaarinen32,9 19,7 67.3
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain51,10 50,0 4.0
Kaikki ryhmät yhteensä5.822,3 6.280,3 -7.3

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Turkista (TR) Yhdysvaltoihin 2021 tammi-heinäkuu

2021 1-7
milj. $
2020 1-7
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet604,1 473,2 27.7
00. Elävät eläimet0,2 0,1 118.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat4,5 3,3 37.6
03. Kala- ja kalavalmisteet35,1 20,8 69.3
04. Vilja ja viljatuotteet69,2 67,1 3.1
05. Hedelmät ja kasvikset298,0 232,8 28.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja82,1 62,8 30.6
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä50,8 42,10 18.1
08. Rehuaineet35,1 20,3 73.0
09. Erinäiset elintarvikkeet29,5 23,4 26.1
1. Juomat ja tupakka88,10 68,2 30.4
11. Juomat6,8 3,1 122.5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet82,2 65,2 26.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat115,2 119,5 -3.5
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0,1 0,1 ..
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet8,10 9,5 -5.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0,4 0,1 ..
24. Puutavara ja korkki0,3 0,5 -46.7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet35,0 23,8 47.5
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat48,2 73,9 -34.8
28. Malmit ja metalliromu11,9 3,5 242.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet10,6 8,5 25.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta905,4 112,8 703.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet905,4 111,3 714.0
34. Kaasut01,5 ..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat40,8 39,7 2.8
42. Kasviöljyt ja -rasvat40,7 39,7 2.7
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0,1 0,1 200.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet364,6 263,5 38.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet24,6 28,6 -14.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet84,2 63,9 31.7
53. Väri- ja parkitusaineet14,8 11,8 25.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet11,7 3,6 227.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet72,9 68,9 5.9
56. Lannoitteet, valmistetut24,6 0,1 ..
57. Muovit, valmistamattomat23,10 13,6 76.3
58. Muovit, valmistetut86,0 53,9 59.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet22,1 19,4 14.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan3.078,4 1.870,6 64.6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat5,2 3,4 54.7
62. Kumituotteet140,5 90,6 55.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut21,5 10,1 113.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä78,6 67,7 16.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet1.254,10 733,8 71.0
66. Kivennäisainetuotteet681,8 442,4 54.1
67. Rauta ja teräs317,2 171,0 85.5
68. Muut metallit302,10 150,7 101.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista275,10 201,3 37.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet1.848,8 1.489,5 24.1
71. Voimakoneet ja moottorit244,9 297,2 -17.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet178,8 118,4 51.0
73. Metalliteollisuuskoneet33,5 26,5 26.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet314,1 224,9 39.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet2,10 3,6 -16.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet15,7 9,7 62.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet335,7 253,10 32.2
78. Moottoriajoneuvot554,1 368,8 50.3
79. Muut kuljetusvälineet169,4 186,10 -9.4
8. Erinäiset valmiit tavarat1.534,0 1.375,0 11.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet17,4 12,9 34.6
82. Huonekalut170,2 144,1 18.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.12,3 7,8 57.6
84. Vaatteet478,1 420,6 13.7
85. Jalkineet10,6 7,6 39.4
87. Kojeet,mittarit yms.26,4 19,1 38.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot8,2 7,2 14.6
89. Muut valmiit tavarat811,2 756,1 7.3
9. Muut tavarat363,1 268,8 35.1
93. Erittelemätön204,6 192,2 6.5
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0,1 0,1 47.6
97. Kulta, ei monetaarinen77,9 20,7 276.7
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta80,6 55,9 44.1
Kaikki ryhmät yhteensä8.943,1 6.080,3 47.1

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu