Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Ukrainan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2023/5 - 2023/9

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2023/5
%
2023/6
%
2023/7
%
2023/8
%
2023/9
%
Viennistä0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Tuonnista0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Ukrainan kanssa, vienti Ukrainaan ja tuonti Ukrainasta vuoden 2023 syyskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama.

Syyskuussa Ukraina oli Yhdysvaltain 88. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden maiden välinen tavarakauppa oli huomattavasti pienempi kuin edellisen vuoden syyskuussa. Kaupan arvo oli 145 miljoonaa dollaria ja pudotusta 16,3 prosenttia. Tarkastelukuukauden kauppatase Ukrainan kanssa oli 11 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Ukrainasta supistui voimakkasti eli 36,8 prosentilla edellisen vuoden syyskuuhun nähden. Tuonti oli suuruudeltaan 67 miljoonaa dollaria syyskuussa 2023. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Ukrainasta olivat Sitc671 (harkkorauta, peilirauta, rautasieni, ferroseokset rauta- ja teräsrakeet ja -jauheet ja ferroseokset), joka edusti 18,9 prosentin osuutta tuonnista, Sitc679 (putket, profiiliputket ja putkien osat, rautaa tai terästä) 14,7 % sekä Sitc714 (muut voimakoneet ja moottorit (muut kuin ryhmien 712, 713 ja 718), pl.sähkömoottorit; näiden moottoreiden osat) 11,7 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Ukrainaan oli 16,0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden syyskuussa, ollen suuruudeltaan 78 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 19,5 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc034 (kala,tuore,jäähdytetty tai jäädytetty) 11,1 % sekä Sitc891 (aseet ja ampumatarvikkeet) 10,6 prosenttia viennin arvosta.

Jyrkkä pudotus tavarakaupassa vuoden 2023 tammi-syyskuun aikana

Tammi-syyskuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-21,6 %) vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 1,8 miljardiin dollariin. Tammi-syyskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 1,1 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 716 miljoonaa dollaria. Vuoden 2022 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 1,4 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc671 (harkkorauta, peilirauta, rautasieni, ferroseokset rauta- ja teräsrakeet ja -jauheet ja ferroseokset), arvon ollessa 415 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc891 (aseet ja ampumatarvikkeet), arvon ollessa 140 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 41,6 % . Maiden välinen edellisen vuoden tammi-syyskuun tavaroiden kauppatase oli ollut ylijäämäinen, kun se kuluvan vuoden vastaavalla jaksolla oli alijäämäinen. Vajetta kertyi 358 miljoonan dollarin.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Ukrainaan (UA) jaksolla 2023/5 - 2023/9

2023 / 52023 / 62023 / 72023 / 82023 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 3,2 4,5 2,3 3,1 3,6 4,8 5,5 5,9 10,0 12,9
03. Kala- ja kalavalmisteet 2,4 3,3 0,9 1,3 2,3 3,1 4,6 4,9 8,7 11,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,4 0,6 0,7 1,0 0,8 1,1 0,5 0,5 0,9 1,2
1. Juomat ja tupakka 0,7 1,0 00 0,1 0,1 0,1 0,1 00
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,7 0,9 00 00 00 00
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3,2 4,5 4,1 5,6 3,5 4,7 4,0 4,3 2,7 3,5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2,9 4,0 3,5 4,8 2,9 3,9 3,8 4,1 2,6 3,4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,3 0,4 0,5 0,7 0,5 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 4,3 5,9 3,6 5,0 5,9 8,0 10,9 11,7 5,1 6,6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1,5 2,0 0,9 1,2 2,4 3,3 1,3 1,4 2,1 2,7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1,4 2,0 1,1 1,5 1,0 1,4 1,0 1,1 1,4 1,8
57. Muovit, valmistamattomat 0,6 0,9 0,7 1,0 1,0 1,3 0,9 1,0 0,8 1,0
58. Muovit, valmistetut 0,1 0,2 0,2 0,3 0,6 0,8 0,0 0,0 0,2 0,2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0,6 0,8 0,4 0,6 0,7 0,9 7,4 7,9 0,5 0,7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2,9 4,1 2,8 3,8 4,2 5,7 4,2 4,5 3,5 4,5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,5 0,6 0,9 1,2 1,1 1,5 0,4 0,5 0,6 0,8
68. Muut metallit 00 0,0 0,0 0,8 1,1 0,2 0,2 0,1 0,1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2,3 3,2 1,6 2,2 1,5 2,0 3,0 3,3 2,0 2,6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 29,1 40,5 30,2 41,6 31,8 43,1 29,1 31,3 32,4 41,7
71. Voimakoneet ja moottorit 0,8 1,2 4,6 6,4 0,4 0,6 1,5 1,7 1,2 1,6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 4,7 6,6 2,1 2,8 5,9 8,0 5,8 6,2 3,9 5,0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1,0 1,4 1,5 2,0 1,3 1,8 1,6 1,8 0,8 1,1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0,7 0,9 0,2 0,3 0,4 0,6 0,5 0,5 1,1 1,4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 4,4 6,0 2,0 2,8 1,1 1,4 1,8 2,0 2,2 2,8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0,8 1,1 2,2 3,0 2,3 3,1 1,3 1,4 1,6 2,0
78. Moottoriajoneuvot 16,0 22,2 17,1 23,5 18,4 25,0 16,3 17,5 19,6 25,1
79. Muut kuljetusvälineet 0,7 0,9 0,4 0,6 2,0 2,6 0,2 0,2 2,1 2,6
8. Erinäiset valmiit tavarat 24,7 34,4 27,8 38,3 20,2 27,3 35,6 38,2 20,4 26,2
84. Vaatteet 2,3 3,2 0,5 0,7 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4
87. Kojeet,mittarit yms. 8,0 11,1 4,5 6,2 6,2 8,4 6,7 7,1 10,7 13,8
89. Muut valmiit tavarat 13,6 18,9 22,4 30,8 13,2 17,9 28,5 30,6 9,3 11,9
9. Muut tavarat 3,5 4,8 1,9 2,7 4,5 6,1 3,4 3,7 3,3 4,2
93. Erittelemätön 2,9 4,0 1,7 2,3 4,1 5,6 3,1 3,3 2,8 3,6
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0,6 0,8 0,2 0,3 0,4 0,5 0,3 0,4 0,5 0,6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 72,0 100,0 72,7 100,0 73,8 100,0 93,1 100,0 77,8 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Ukrainasta (UA) Yhdysvaltoihin jaksolla 2023/5 - 2023/9

2023 / 52023 / 62023 / 72023 / 82023 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 17,6 12,1 6,6 4,8 4,6 3,9 2,8 4,1 3,6 5,4
03. Kala- ja kalavalmisteet 4,7 3,2 0,1 0,1 1,0 0,9 0,1 0,2 0,3 0,5
04. Vilja ja viljatuotteet 0,4 0,3 0,4 0,3 0,7 0,6 0,8 1,2 0,3 0,5
05. Hedelmät ja kasvikset 10,7 7,4 4,1 3,0 0,5 0,4 1,0 1,4 0,5 0,8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1,0 0,7 1,3 0,9 1,6 1,4 0,3 0,5 1,8 2,7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0,4 0,3 0,6 0,4 0,7 0,6 0,5 0,7 0,3 0,4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,7 1,0 0,2 0,2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,7 1,0 0,2 0,2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 2,2 1,5 11,1 8,1 9,1 7,7 7,7 11,1 3,5 5,2
42. Kasviöljyt ja -rasvat 2,2 1,5 11,1 8,1 9,1 7,7 7,7 11,1 3,5 5,2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 3,7 2,5 5,1 3,7 3,2 2,7 1,6 2,3 3,2 4,8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1,0 0,7 1,0 0,8 0,6 0,5 0,1 0,2 0,1 0,1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,4 0,3 1,6 1,2 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,3
58. Muovit, valmistetut 0,7 0,5 0,5 0,4 1,0 0,8 0,2 0,2 0,9 1,4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1,4 1,0 1,5 1,1 1,3 1,1 0,8 1,2 1,6 2,3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 99,5 68,7 83,7 61,2 76,4 64,7 35,7 51,8 31,5 47,1
62. Kumituotteet 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 1,1 1,6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1,2 0,8 1,3 1,0 1,6 1,4 1,3 1,9 1,8 2,6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,4 0,3 0,9 0,6 0,8 0,7 0,6 0,9 0,1 0,1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3,5 2,4 2,5 1,8 6,6 5,6 3,0 4,3 3,4 5,1
66. Kivennäisainetuotteet 0,1 0,0 0,5 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,9 1,3
67. Rauta ja teräs 92,1 63,6 76,9 56,2 65,2 55,2 28,7 41,8 22,5 33,6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2,0 1,4 1,3 1,0 1,8 1,5 1,6 2,3 1,8 2,7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 9,3 6,4 16,6 12,1 11,8 10,0 11,1 16,1 17,2 25,7
71. Voimakoneet ja moottorit 0,2 0,2 0,3 0,2 0,6 0,5 0,1 0,2 8,0 11,9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1,0 0,7 0,8 0,6 0,8 0,7 0,4 0,5 0,8 1,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0,6 0,4 1,7 1,2 0,9 0,7 0,3 0,5 0,5 0,8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2,5 1,7 7,9 5,8 2,4 2,0 3,8 5,6 2,0 3,0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3,7 2,5 3,0 2,2 5,7 4,8 5,8 8,4 4,7 7,0
78. Moottoriajoneuvot 0,7 0,5 0,6 0,4 0,9 0,7 0,2 0,2 0,0 0,0
79. Muut kuljetusvälineet 0,5 0,4 2,3 1,7 0,5 0,4 0,4 0,5 1,1 1,7
8. Erinäiset valmiit tavarat 9,0 6,2 9,2 6,7 9,3 7,9 7,0 10,1 5,7 8,6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1
82. Huonekalut 1,2 0,8 1,0 0,8 1,1 1,0 0,9 1,3 0,9 1,4
84. Vaatteet 2,0 1,4 2,1 1,6 1,7 1,4 1,5 2,2 1,7 2,5
87. Kojeet,mittarit yms. 0,7 0,5 0,9 0,6 0,8 0,7 0,9 1,2 0,5 0,7
89. Muut valmiit tavarat 4,8 3,3 4,8 3,5 5,0 4,2 3,6 5,2 2,5 3,8
9. Muut tavarat 2,7 1,9 3,1 2,2 2,5 2,1 1,5 2,2 1,3 1,9
93. Erittelemätön 0,7 0,5 0,8 0,6 1,0 0,8 0,4 0,6 0,3 0,5
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 2,0 1,3 2,2 1,6 1,5 1,3 1,1 1,6 0,9 1,4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 144,8 100,0 136,7 100,0 118,1 100,0 68,8 100,0 66,9 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2023 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu