Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Ukrainan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
Tuonnista0,1 0,0 0,1 0,1 0,1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Ukrainan kanssa, vienti Ukrainaan ja tuonti Ukrainasta vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Ukraina oli Yhdysvaltain 62. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 416 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 52,9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Ukrainan kanssa oli 87 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Ukrainasta oli 50,1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 165 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Ukrainasta olivat Sitc671 (harkkorauta, peilirauta, rautasieni, ferroseokset rauta- ja teräsrakeet ja -jauheet ja ferroseokset), joka edusti 40,6 prosentin osuutta tuonnista, Sitc679 (putket, profiiliputket ja putkien osat, rautaa tai terästä) 18,0 % sekä Sitc222 (öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen) 4,8 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Ukrainaan kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden marraskuuhun nähden. Viennin arvo oli 251 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 29,8 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc321 (kivihiili, ei agglomeroitu) 19,4 % sekä Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 12,1 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-marraskuun aikana

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Ukrainan kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-marraskuussa. Kasvua oli peräti 38,7 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 4,0 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 1,7 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 2,2 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 52,6 prosentilla ja viennin arvo 29,6 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc671 (harkkorauta, peilirauta, rautasieni, ferroseokset rauta- ja teräsrakeet ja -jauheet ja ferroseokset), arvon ollessa 881 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 793 miljoonaa dollaria. Tammi-marraskuun välinen Yhdysvaltain ja Ukrainan välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 522 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Ukrainaan (UA) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 12,4 6,1 13,2 7,6 28,5 14,0 21,9 7,9 16,1 6,4
03. Kala- ja kalavalmisteet 8,9 4,4 8,6 5,0 24,2 11,9 17,6 6,4 10,9 4,3
05. Hedelmät ja kasvikset 1,8 0,9 0,9 0,5 1,6 0,8 1,7 0,6 2,0 0,8
08. Rehuaineet 0,1 0,1 0,4 0,3 0,2 0,1 00 0,6 0,3
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,8 0,4 2,5 1,4 1,3 0,6 1,9 0,7 2,0 0,8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 5,2 2,6 4,4 2,6 4,3 2,1 7,2 2,6 10,6 4,2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 00 00 00 1,6 0,6 5,7 2,3
25. Paperimassa 0,8 0,4 0,2 0,1 0,3 0,2 0,4 0,2 0,1 0,0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 3,9 1,9 3,7 2,2 3,8 1,9 4,4 1,6 4,3 1,7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,4 0,2 0,4 0,3 0,1 0,0 0,7 0,2 0,3 0,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 35,9 17,7 15,3 8,9 33,5 16,5 76,5 27,6 49,1 19,5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 35,6 17,5 14,9 8,6 33,2 16,4 75,9 27,4 48,7 19,4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0,3 0,1 0,4 0,3 0,3 0,1 0,6 0,2 0,4 0,2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 26,1 12,9 10,4 6,0 10,7 5,3 11,4 4,1 41,4 16,5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 15,2 7,5 2,9 1,7 4,1 2,0 4,0 1,4 31,1 12,4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1,8 0,9 2,4 1,4 1,7 0,8 3,5 1,3 3,0 1,2
57. Muovit, valmistamattomat 3,5 1,7 2,3 1,3 2,5 1,2 1,8 0,6 4,1 1,7
58. Muovit, valmistetut 0,9 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,5 0,2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 4,2 2,1 1,7 1,0 1,8 0,9 1,6 0,6 1,8 0,7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 9,5 4,7 10,8 6,3 3,1 1,5 3,1 1,1 4,8 1,9
62. Kumituotteet 0,3 0,1 0,3 0,2 1,6 0,8 0,6 0,2 0,5 0,2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,1 0,0 7,4 4,3 0,1 0,1 0,3 0,1 1,7 0,7
66. Kivennäisainetuotteet 1,3 0,6 1,0 0,6 0,1 0,0 0,2 0,1 0,2 0,1
67. Rauta ja teräs 0,2 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 0,7 0,3 0,3 0,1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 7,5 3,7 1,6 1,0 0,8 0,4 1,1 0,4 1,7 0,7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 103,8 51,1 109,9 63,7 113,4 55,9 145,1 52,4 114,8 45,7
71. Voimakoneet ja moottorit 2,8 1,4 1,5 0,8 2,2 1,1 4,2 1,5 0,9 0,3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 19,0 9,4 12,9 7,5 18,4 9,1 8,9 3,2 10,6 4,2
73. Metalliteollisuuskoneet 0,1 0,1 1,0 0,6 0,0 0,0 4,9 1,8 2,6 1,0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2,4 1,2 5,1 3,0 3,5 1,7 4,6 1,7 8,1 3,2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0,9 0,4 1,0 0,6 1,1 0,5 1,9 0,7 1,1 0,4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2,6 1,3 5,0 2,9 2,0 1,0 4,2 1,5 3,6 1,4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2,4 1,2 1,9 1,1 4,4 2,1 2,0 0,7 2,4 1,0
78. Moottoriajoneuvot 68,5 33,7 79,3 46,0 72,8 35,9 83,9 30,3 84,2 33,5
79. Muut kuljetusvälineet 5,1 2,5 2,2 1,3 9,0 4,4 30,6 11,0 1,4 0,5
8. Erinäiset valmiit tavarat 7,2 3,6 5,9 3,4 7,0 3,5 8,5 3,1 8,2 3,2
87. Kojeet,mittarit yms. 2,5 1,2 3,0 1,7 3,8 1,9 4,8 1,7 4,7 1,9
89. Muut valmiit tavarat 3,8 1,9 2,2 1,3 2,5 1,3 2,7 1,0 2,9 1,2
9. Muut tavarat 3,0 1,5 2,4 1,4 2,4 1,2 3,1 1,1 5,9 2,3
93. Erittelemätön 2,5 1,2 2,0 1,1 1,9 1,0 2,5 0,9 5,3 2,1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 203,1 100,0 172,6 100,0 202,9 100,0 277,0 100,0 251,2 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Ukrainasta (UA) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 5,0 2,6 6,3 6,1 7,2 3,0 5,8 3,9 14,8 9,0
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,2 0,1 1,4 1,4 0,6 0,3 1,1 0,7 2,1 1,3
04. Vilja ja viljatuotteet 1,5 0,8 0,4 0,4 0,8 0,3 0,4 0,3 0,8 0,5
05. Hedelmät ja kasvikset 0,7 0,4 2,5 2,4 4,4 1,8 3,2 2,1 10,4 6,3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1,3 0,7 1,1 1,1 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,9 0,5 0,7 0,7 0,5 0,2 0,3 0,2 0,5 0,3
1. Juomat ja tupakka 0,6 0,3 0,6 0,6 0,9 0,4 0,8 0,5 0,8 0,5
11. Juomat 0,5 0,3 0,4 0,4 0,5 0,2 0,4 0,2 0,6 0,4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 5,7 3,0 6,7 6,4 28,8 12,0 25,1 16,9 8,9 5,4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 5,0 2,6 0,1 0,1 0,1 0,0 1,4 0,9 7,9 4,8
24. Puutavara ja korkki 0,3 0,2 0,5 0,5 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 0,3
28. Malmit ja metalliromu 0,2 0,1 6,0 5,8 28,0 11,7 22,9 15,4 0,3 0,2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 5,3 2,8 7,1 6,8 14,6 6,1 4,7 3,1 2,5 1,5
42. Kasviöljyt ja -rasvat 5,3 2,8 7,1 6,8 14,6 6,1 4,7 3,1 2,5 1,5
5. Kemian teollisuuden tuotteet 5,1 2,7 4,1 3,9 8,0 3,3 7,7 5,1 7,2 4,4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1,0 0,5 0,9 0,9 2,9 1,2 2,3 1,6 1,3 0,8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,6 0,3 0,5 0,5 0,3 0,1 1,1 0,8 0,5 0,3
53. Väri- ja parkitusaineet 0,5 0,2 0,8 0,8 1,0 0,4 0,5 0,4 0,8 0,5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,5 0,3 0,2 0,1
58. Muovit, valmistetut 0,9 0,5 0,2 0,2 0,5 0,2 0,4 0,3 0,5 0,3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2,1 1,1 1,4 1,3 3,1 1,3 2,7 1,8 3,8 2,3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 142,8 74,7 55,1 53,3 155,7 65,1 77,8 52,3 108,1 65,7
62. Kumituotteet 1,0 0,5 0,4 0,3 2,4 1,0 1,0 0,7 0,9 0,5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1,4 0,7 1,0 1,0 1,9 0,8 1,4 0,9 1,1 0,7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3,9 2,1 3,2 3,1 5,8 2,4 5,2 3,5 5,3 3,2
66. Kivennäisainetuotteet 1,3 0,7 1,6 1,5 1,6 0,7 1,5 1,0 1,0 0,6
67. Rauta ja teräs 133,7 69,9 46,6 45,1 141,8 59,3 67,3 45,2 98,0 59,6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1,2 0,6 1,4 1,4 1,8 0,8 1,1 0,7 1,6 1,0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 11,9 6,2 12,8 12,3 11,5 4,8 12,8 8,6 11,1 6,8
71. Voimakoneet ja moottorit 0,7 0,4 0,5 0,5 0,7 0,3 0,7 0,5 0,8 0,5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0,4 0,2 0,6 0,5 0,3 0,1 0,4 0,3 0,4 0,3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0,6 0,3 1,0 1,0 1,0 0,4 1,2 0,8 2,1 1,3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 3,0 1,6 1,9 1,8 2,1 0,9 3,7 2,5 1,8 1,1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 5,7 3,0 6,8 6,6 5,6 2,3 5,4 3,7 5,1 3,1
79. Muut kuljetusvälineet 1,4 0,7 1,6 1,5 1,3 0,6 1,0 0,7 0,6 0,4
8. Erinäiset valmiit tavarat 11,2 5,8 8,5 8,2 10,2 4,3 8,3 5,6 7,2 4,4
82. Huonekalut 1,9 1,0 1,6 1,6 2,3 0,9 1,7 1,1 1,1 0,7
84. Vaatteet 3,8 2,0 2,4 2,3 2,3 1,0 1,8 1,2 1,9 1,1
87. Kojeet,mittarit yms. 0,4 0,2 0,5 0,5 2,0 0,8 0,8 0,5 0,6 0,3
89. Muut valmiit tavarat 4,7 2,5 3,5 3,3 3,3 1,4 3,5 2,4 3,4 2,0
9. Muut tavarat 3,4 1,8 2,3 2,2 2,3 0,9 5,8 3,9 3,9 2,3
93. Erittelemätön 1,7 0,9 0,8 0,8 0,7 0,3 4,2 2,8 2,4 1,5
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1,7 0,9 1,5 1,4 1,6 0,7 1,6 1,1 1,5 0,9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 191,2 100,0 103,5 100,0 239,1 100,0 148,9 100,0 164,5 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu