Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Ukrainan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/12 - 2022/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/12
%
2022/1
%
2022/2
%
2022/3
%
2022/4
%
Viennistä0,2 0,1 0,2 0,1 0,0
Tuonnista0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,1 0,1 0,1 0,1 0,0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Ukrainan kanssa, vienti Ukrainaan ja tuonti Ukrainasta vuoden 2022 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Ukraina oli Yhdysvaltain 88. merkittävin ulkomaankauppakumppani, laskua edellisestä kuukaudesta 15 sijaa. Kuukauden maiden välinen tavarakauppa oli huomattavasti pienempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Kaupan arvo oli 161 miljoonaa dollaria ja pudotusta 52,8 prosenttia. Tarkastelukuukauden kauppatase Ukrainan kanssa oli 11 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Ukrainasta supistui voimakkasti eli 40,4 prosentilla edellisen vuoden huhtikuuhun nähden. Tuonti oli suuruudeltaan 75 miljoonaa dollaria huhtikuussa 2022. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Ukrainasta olivat Sitc222 (öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen), joka edusti 15,0 prosentin osuutta tuonnista, Sitc679 (putket, profiiliputket ja putkien osat, rautaa tai terästä) 13,6 % sekä Sitc421 (kasviöljyt ja -rasvat, 'pehmeät') 8,3 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Ukrainaan supistui rajusti (60,1 prosentilla) edellisen vuoden huhtikuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 86 miljoonaa dollaria huhtikuussa 2022. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), mikä edusti 31,1 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc871 (optiset kojeet ja laitteet) 12,4 % sekä Sitc722 (traktorit (muut kuin nimikkeisiin 74414 ja 74415 kuuluvat)) 10,4 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2022 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Ukrainan kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 1,4 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 11,0 prosenttia. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 602 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 795 miljoonaa dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 22,3 prosentilla ja viennin arvo 3,8 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc671 (harkkorauta, peilirauta, rautasieni, ferroseokset rauta- ja teräsrakeet ja -jauheet ja ferroseokset), arvon ollessa 191 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc891 (aseet ja ampumatarvikkeet), arvon ollessa 143 miljoonaa dollaria. Tammi-huhtikuun välinen Yhdysvaltain ja Ukrainan välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 193 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Ukrainaan (UA) jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 10,8 3,7 9,7 5,1 7,0 2,3 4,4 2,1 0,5 0,6
03. Kala- ja kalavalmisteet 6,6 2,3 5,6 2,9 2,9 1,0 2,3 1,1 0,3 0,3
05. Hedelmät ja kasvikset 1,6 0,5 1,1 0,6 1,9 0,6 0,9 0,4 0,1 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 1,2 0,4 2,0 1,0 1,7 0,5 1,0 0,5 0,0 0,1
1. Juomat ja tupakka 0,2 0,1 0,1 0,1 1,2 0,4 0,0 0,0 00
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,1 0,0 0,1 0,0 1,2 0,4 00 00
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 14,6 5,0 11,1 5,8 9,8 3,2 2,0 0,9 7,0 8,1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 5,6 1,9 4,7 2,4 4,1 1,3 00 00
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 8,1 2,8 5,9 3,1 4,7 1,5 1,8 0,9 7,0 8,1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,8 0,3 0,4 0,2 0,8 0,3 00 0,0 0,0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 102,3 35,4 41,3 21,7 97,0 31,4 0,0 0,0 00
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 97,6 33,8 40,9 21,5 96,5 31,2 00 00
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 4,7 1,6 0,4 0,2 0,5 0,2 0,0 0,0 00
5. Kemian teollisuuden tuotteet 23,0 7,9 14,1 7,4 83,0 26,9 8,0 3,8 29,7 34,5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2,5 0,9 0,1 0,1 0,4 0,1 00 00
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 9,2 3,2 5,1 2,7 75,1 24,3 6,5 3,1 29,2 33,9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1,4 0,5 4,3 2,3 2,4 0,8 0,1 0,0 0,3 0,3
57. Muovit, valmistamattomat 4,9 1,7 3,7 1,9 2,8 0,9 1,0 0,5 0,2 0,2
58. Muovit, valmistetut 0,5 0,2 0,2 0,1 0,7 0,2 0,3 0,2 00
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 4,0 1,4 0,3 0,2 1,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 6,4 2,2 4,9 2,6 2,3 0,7 3,7 1,8 1,8 2,1
62. Kumituotteet 1,0 0,3 0,3 0,2 0,3 0,1 00 0,1 0,2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 4,1 1,4 0,3 0,1 0,1 0,0 2,6 1,2 0,3 0,4
66. Kivennäisainetuotteet 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 1,1 0,5 0,9 1,0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0,9 0,3 3,9 2,0 1,3 0,4 0,1 0,0 0,2 0,2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 118,7 41,0 101,0 53,1 97,6 31,6 25,3 12,0 22,0 25,6
71. Voimakoneet ja moottorit 1,9 0,6 1,0 0,6 4,7 1,5 2,6 1,2 0,1 0,1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 8,9 3,1 11,7 6,2 14,8 4,8 4,7 2,3 12,9 14,9
73. Metalliteollisuuskoneet 1,0 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 00 00
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 9,3 3,2 7,8 4,1 5,6 1,8 0,9 0,4 0,6 0,7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1,5 0,5 0,7 0,4 0,6 0,2 0,0 0,0 0,4 0,4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 4,2 1,5 2,4 1,2 1,6 0,5 5,4 2,6 0,8 0,9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3,0 1,1 0,9 0,5 0,8 0,2 0,3 0,2 0,7 0,8
78. Moottoriajoneuvot 84,4 29,2 75,4 39,6 68,2 22,1 11,2 5,3 6,4 7,4
79. Muut kuljetusvälineet 4,5 1,6 0,9 0,5 1,4 0,4 0,1 0,1 0,3 0,3
8. Erinäiset valmiit tavarat 9,2 3,2 5,5 2,9 8,9 2,9 160,6 76,5 20,8 24,2
84. Vaatteet 0,1 0,0 0,1 0,1 0,3 0,1 19,8 9,4 4,1 4,8
87. Kojeet,mittarit yms. 5,9 2,0 3,5 1,8 2,2 0,7 3,7 1,8 12,3 14,3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,5 0,2 0,3 0,1 0,1 0,0 0,3 0,2 0,2 0,2
89. Muut valmiit tavarat 2,4 0,8 1,3 0,7 5,7 1,8 136,7 65,1 4,1 4,8
9. Muut tavarat 3,8 1,3 2,5 1,3 2,1 0,7 5,9 2,8 4,2 4,9
93. Erittelemätön 3,2 1,1 2,1 1,1 1,6 0,5 5,4 2,6 4,1 4,7
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0,6 0,2 0,4 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,1 0,1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 289,2 100,0 190,3 100,0 309,0 100,0 209,9 100,0 86,1 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Ukrainasta (UA) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 12,0 6,9 10,1 4,8 10,4 5,5 17,4 13,8 9,4 12,4
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,7 0,4 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 0,6
03. Kala- ja kalavalmisteet 2,9 1,7 1,9 0,9 2,5 1,3 2,5 2,0 0,3 0,4
04. Vilja ja viljatuotteet 0,8 0,5 0,5 0,2 0,6 0,3 0,7 0,5 0,0 0,0
05. Hedelmät ja kasvikset 6,6 3,8 7,1 3,3 6,5 3,5 10,9 8,7 5,9 7,8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 2,7 2,2 2,2 2,9
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 0,5 0,7
1. Juomat ja tupakka 0,4 0,2 0,4 0,2 0,3 0,2 0,5 0,4 0,9 1,2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 8,4 4,8 29,1 13,7 39,0 20,7 7,4 5,9 11,8 15,6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 7,2 4,1 6,3 3,0 25,3 13,4 6,2 4,9 11,5 15,2
24. Puutavara ja korkki 0,5 0,3 0,3 0,2 0,5 0,3 0,4 0,3 0,0 0,1
28. Malmit ja metalliromu 0,3 0,2 22,2 10,5 13,1 7,0 0,5 0,4 0,2 0,3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 12,6 7,2 12,4 5,8 19,8 10,5 16,5 13,1 6,3 8,3
42. Kasviöljyt ja -rasvat 12,6 7,2 12,4 5,8 19,8 10,5 16,5 13,1 6,3 8,3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 6,3 3,6 7,2 3,4 6,2 3,3 3,8 3,0 6,6 8,7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1,1 0,6 0,7 0,3 1,1 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,8 0,4 2,0 0,9 1,4 0,7 0,8 0,6 1,1 1,5
53. Väri- ja parkitusaineet 0,4 0,3 0,3 0,2 0,8 0,4 1,4 1,1 0,6 0,9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 3,6 2,1 3,8 1,8 2,9 1,5 1,1 0,9 4,3 5,7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 100,7 57,8 126,6 59,6 90,3 48,0 59,0 46,8 20,6 27,3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,4 0,0 0,0
62. Kumituotteet 1,1 0,6 0,4 0,2 0,3 0,2 1,7 1,3 1,7 2,3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2,2 1,3 1,1 0,5 1,1 0,6 1,4 1,1 0,6 0,8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3,9 2,2 3,0 1,4 3,7 2,0 4,3 3,4 2,9 3,8
66. Kivennäisainetuotteet 2,1 1,2 1,1 0,5 1,0 0,5 1,1 0,9 1,4 1,8
67. Rauta ja teräs 88,4 50,7 119,0 56,1 82,1 43,7 48,2 38,2 11,9 15,8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2,8 1,6 1,9 0,9 1,8 1,0 1,7 1,4 2,0 2,7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 19,0 10,9 13,9 6,5 13,5 7,2 14,9 11,8 11,8 15,7
71. Voimakoneet ja moottorit 0,9 0,5 0,8 0,4 1,3 0,7 0,3 0,2 0,1 0,1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0,8 0,5 1,4 0,7 1,2 0,7 0,8 0,6 0,3 0,4
73. Metalliteollisuuskoneet 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,8 00
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1,1 0,6 0,7 0,3 1,9 1,0 3,0 2,4 0,2 0,3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 5,4 3,1 3,1 1,4 2,6 1,4 2,7 2,1 4,2 5,5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 9,0 5,2 7,0 3,3 5,7 3,1 6,4 5,1 6,8 9,1
79. Muut kuljetusvälineet 1,2 0,7 0,8 0,4 0,3 0,2 0,6 0,4 0,2 0,2
8. Erinäiset valmiit tavarat 8,3 4,8 8,0 3,8 6,2 3,3 5,4 4,2 5,0 6,7
82. Huonekalut 1,6 0,9 1,3 0,6 1,2 0,6 2,3 1,8 1,2 1,6
84. Vaatteet 2,1 1,2 3,1 1,5 2,0 1,0 1,5 1,2 2,3 3,0
87. Kojeet,mittarit yms. 1,3 0,7 0,7 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
89. Muut valmiit tavarat 3,1 1,8 2,5 1,2 2,2 1,2 1,0 0,8 1,0 1,3
9. Muut tavarat 6,5 3,7 4,6 2,2 2,3 1,2 1,2 1,0 2,9 3,9
93. Erittelemätön 4,8 2,8 3,2 1,5 0,9 0,5 0,6 0,5 2,5 3,3
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1,6 0,9 1,4 0,6 1,4 0,8 0,6 0,5 0,5 0,6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 174,3 100,0 212,2 100,0 188,1 100,0 126,2 100,0 75,4 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu