Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Ukrainan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä0.10.10.10.10.1
Tuonnista0.10.00.10.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Ukrainan kanssa, vienti Ukrainaan ja tuonti Ukrainasta vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Ukraina oli Yhdysvaltain 65. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 342 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 30.0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Ukrainan kanssa oli 89 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Ukrainasta oli 12.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 126 miljoonaa dollaria. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc671 (harkkorauta, peilirauta, rautasieni, ferroseokset rauta- ja teräsrakeet ja -jauheet ja ferroseokset) edustaen 52.5 prosentin osuutta. Toinen tuonnin suuri tuoteryhmä oli Sitc421 (kasviöljyt ja -rasvat, 'pehmeät') vastaten 5.2 prosentin osuutta tuonnista.

Viennin arvo Ukrainaan oli 42.7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 216 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 39.3 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc321 (kivihiili, ei agglomeroitu) 11.0 % sekä Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 8.0 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Ukrainan kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 1.3 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 18.1 prosenttia. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 492 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 766 miljoonaa dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 31.6 prosentilla ja viennin arvo 10.8705507965579. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc671 (harkkorauta, peilirauta, rautasieni, ferroseokset rauta- ja teräsrakeet ja -jauheet ja ferroseokset), arvon ollessa 261 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 302 miljoonaa dollaria. Tammi-huhtikuun välinen Yhdysvaltain ja Ukrainan välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 274 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Ukrainaan (UA) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 6.10 3.8 4.6 2.5 6.3 3.6 11.1 5.8 9.9 4.6
03. Kala- ja kalavalmisteet 2.6 1.4 1.0 0.5 1.5 0.9 4.6 2.4 3.8 1.8
04. Vilja ja viljatuotteet 0.3 0.1 0.2 0.1 0.8 0.4 0.4 0.2 0.3 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 2.2 1.2 1.6 0.8 2.3 1.3 2.10 1.5 3.4 1.6
08. Rehuaineet 0.1 0.0 0.2 0.1 0.3 0.1 0.7 0.3 0.3 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.5 0.8 1.6 0.8 1.3 0.7 1.9 1.0 1.7 0.8
1. Juomat ja tupakka 0.1 0.1 3.2 1.7 1.4 0.8 0.2 0.1 0.4 0.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.1 0.0 3.2 1.7 1.4 0.8 0.1 0.0 0.4 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 10.5 5.7 12.3 6.7 5.5 3.1 7.3 3.8 8.7 4.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 5.3 2.9 7.8 4.2 0.8 0.4 0.1 0.0 0 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 4.5 2.4 3.6 1.9 3.7 2.1 4.0 2.1 6.1 2.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.5 0.2 0.10 0.5 0.10 0.5 2.9 1.5 2.0 0.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 33.9 18.6 27.5 14.9 37.0 21.2 20.1 10.5 24.2 11.2
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 33.6 18.4 27.4 14.9 36.6 21.0 19.9 10.4 23.8 11.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 10.1 5.5 8.4 4.5 11.8 6.7 7.6 4.0 13.9 6.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 4.5 2.4 1.4 0.7 3.9 2.2 2.6 1.3 7.7 3.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 3.6 1.9 3.4 1.8 4.1 2.3 2.2 1.1 3.5 1.6
57. Muovit, valmistamattomat 0.6 0.3 2.4 1.3 1.9 1.1 1.4 0.7 1.2 0.5
58. Muovit, valmistetut 0.2 0.1 0.6 0.3 0.7 0.4 0.2 0.1 0.5 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.1 0.6 0.5 0.2 0.8 0.4 0.9 0.5 0.7 0.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 8.2 4.4 3.1 1.7 3.6 2.0 4.3 2.2 2.9 1.3
62. Kumituotteet 0.2 0.1 1.1 0.6 1.2 0.7 0.9 0.4 0.3 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 7.6 4.1 1.5 0.8 2.0 1.1 2.8 1.4 1.9 0.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 99.7 54.6 116.5 63.3 99.3 56.8 131.4 68.6 145.4 67.3
71. Voimakoneet ja moottorit 2.2 1.2 0.4 0.2 5.1 2.9 3.3 1.7 4.5 2.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 12.2 6.6 29.9 16.2 12.2 6.9 11.6 6.0 17.7 8.2
73. Metalliteollisuuskoneet 3.1 1.7 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 3.5 1.9 4.1 2.2 4.6 2.6 4.7 2.4 4.2 1.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.6 0.9 0.6 0.3 1.3 0.7 2.1 1.1 1.0 0.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2.10 1.6 1.2 0.6 1.7 0.9 2.6 1.3 18.0 8.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.4 0.7 1.1 0.6 2.4 1.3 1.9 1.0 3.1 1.4
78. Moottoriajoneuvot 72.3 39.6 78.6 42.7 70.6 40.4 102.9 53.7 94.2 43.6
79. Muut kuljetusvälineet 0.10 0.5 0.9 0.5 1.8 1.0 2.7 1.4 2.9 1.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 8.9 4.9 5.4 2.9 7.7 4.4 6.6 3.4 8.6 4.0
82. Huonekalut 0.1 0.0 0.2 0.1 2.8 1.6 0.1 0.0 0.1 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 3.7 2.0 2.1 1.1 2.2 1.2 1.9 1.0 3.2 1.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.7 0.4 0.3 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 1.6 0.7
89. Muut valmiit tavarat 4.0 2.2 2.8 1.5 1.10 1.1 4.1 2.1 3.7 1.7
9. Muut tavarat 4.4 2.4 3.3 1.8 2.5 1.4 3.2 1.7 2.1 1.0
93. Erittelemätön 4.1 2.2 2.9 1.5 2.1 1.2 2.8 1.5 1.7 0.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 182.5 100.0 184.1 100.0 174.7 100.0 191.5 100.0 215.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Ukrainasta (UA) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 9.1 4.9 5.3 5.8 3.7 3.4 5.3 3.2 7.0 5.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.1 0.5 0.4 0.4 0.1 0.0 0.1 0.1 0.3 0.2
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1 0.9 0.6
04. Vilja ja viljatuotteet 0.8 0.4 0.6 0.6 0.5 0.5 0.8 0.5 0.9 0.7
05. Hedelmät ja kasvikset 2.4 1.3 1.4 1.5 1.1 0.9 1.5 0.9 3.5 2.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 4.4 2.4 2.3 2.5 1.8 1.6 2.5 1.4 1.2 0.9
1. Juomat ja tupakka 1.2 0.6 0.4 0.3 0.6 0.5 0.4 0.2 0.7 0.5
11. Juomat 1.1 0.6 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.4 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 15.1 8.2 1.9 2.1 5.4 4.9 21.7 13.0 6.8 5.4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.7 0.3 0.9 0.9 4.9 4.5 2.1 1.3 5.9 4.7
28. Malmit ja metalliromu 13.5 7.4 0.5 0.5 0.2 0.1 19.1 11.4 0.3 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.1 0.0 0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.9 0.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.1 0.0 0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.9 0.7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 8.4 4.6 1.4 1.5 7.4 6.8 2.8 1.6 6.7 5.2
42. Kasviöljyt ja -rasvat 8.4 4.6 1.4 1.5 7.4 6.8 2.8 1.6 6.7 5.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 5.0 2.7 2.9 3.1 2.8 2.6 4.8 2.8 4.7 3.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.6 0.3 0.4 0.4 0.7 0.6 0.6 0.4 0.9 0.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.0 1.1 0.3 0.3 0.5 0.4 1.5 0.9 1.4 1.0
53. Väri- ja parkitusaineet 0.8 0.4 0.10 1.0 0.7 0.6 1.3 0.7 0.6 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.2 0.6 1.2 1.2 0.7 0.6 1.3 0.7 1.4 1.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 105.0 57.3 60.9 67.3 65.2 60.0 111.6 66.8 82.2 65.0
62. Kumituotteet 1.0 0.5 0.10 1.0 0.7 0.6 1.0 0.6 1.6 1.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.6 0.3 0.8 0.8 0.7 0.6 0.10 0.5 1.1 0.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 5.6 3.0 2.6 2.9 3.4 3.1 4.3 2.5 5.7 4.5
66. Kivennäisainetuotteet 4.10 2.7 4.10 5.4 3.2 2.9 1.10 1.2 1.7 1.3
67. Rauta ja teräs 90.8 49.6 48.9 54.0 55.6 51.2 101.4 60.7 69.0 54.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.9 1.0 2.7 2.9 1.8 1.6 1.7 1.0 3.1 2.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 12.5 6.8 10.8 11.8 17.7 16.3 12.5 7.5 9.8 7.7
71. Voimakoneet ja moottorit 0.4 0.2 0.2 0.2 0.7 0.6 0.4 0.2 0.7 0.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.8 0.4 1.2 1.3 1.9 1.7 1.3 0.7 0.3 0.2
73. Metalliteollisuuskoneet 0.1 0.0 0.3 0.3 6.7 6.1 0 0.0 0.8 0.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2.9 1.6 1.2 1.3 0.7 0.6 0.8 0.4 1.0 0.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2.2 1.2 2.9 3.1 1.9 1.8 2.6 1.5 1.6 1.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 4.4 2.4 3.7 4.1 4.4 4.0 5.5 3.3 3.9 3.0
78. Moottoriajoneuvot 0.7 0.4 0.5 0.4 1.0 0.9 0.3 0.2 0.2 0.1
79. Muut kuljetusvälineet 1.4 0.7 1.0 1.1 0.6 0.5 1.6 0.9 1.6 1.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 6.4 3.5 5.8 6.3 4.2 3.9 6.3 3.7 5.7 4.5
82. Huonekalut 1.6 0.8 1.5 1.6 0.9 0.8 1.5 0.9 2.3 1.7
84. Vaatteet 1.4 0.8 2.5 2.7 1.5 1.3 1.7 1.0 1.1 0.8
87. Kojeet,mittarit yms. 1.1 0.6 0.7 0.7 0.5 0.4 0.8 0.4 0.6 0.4
89. Muut valmiit tavarat 1.10 1.0 0.9 1.0 1.2 1.0 2.2 1.3 1.4 1.1
9. Muut tavarat 20.7 11.3 1.7 1.8 1.8 1.6 2.0 1.2 2.2 1.7
93. Erittelemätön 19.3 10.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.2 0.6 0.4
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1.5 0.8 1.3 1.4 1.5 1.3 1.6 0.9 1.7 1.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 183.1 100.0 90.6 100.0 108.6 100.0 167.0 100.0 126.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu