Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Ukrainan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.10.10.10.10.1
Tuonnista0.10.10.10.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Ukrainan kanssa, vienti Ukrainaan ja tuonti Ukrainasta vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Ukraina oli Yhdysvaltain 62. merkittävin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 3 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 394 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 34.3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Ukrainan kanssa oli 12 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Ukrainasta oli 15.5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 191 miljoonaa dollaria. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc671 (harkkorauta, peilirauta, rautasieni, ferroseokset rauta- ja teräsrakeet ja -jauheet ja ferroseokset) edustaen 64.6 prosentin osuutta.

Vienti Ukrainaan kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden heinäkuuhun nähden. Viennin arvo oli 203 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 29.7 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc321 (kivihiili, ei agglomeroitu) 17.5 % sekä Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 4.9 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-heinäkuun aikana

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Ukrainan kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-heinäkuussa. Kasvua oli peräti 26.2 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 2.4 miljardiin dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 1.1 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 1.3 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 42.6 prosentilla ja viennin arvo 15.5931284760329. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc671 (harkkorauta, peilirauta, rautasieni, ferroseokset rauta- ja teräsrakeet ja -jauheet ja ferroseokset), arvon ollessa 611 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 517 miljoonaa dollaria. Tammi-heinäkuun välinen Yhdysvaltain ja Ukrainan välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 275 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Ukrainaan (UA) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 11.1 5.8 9.9 4.6 8.5 4.1 9.1 5.6 12.4 6.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 4.6 2.4 3.8 1.8 1.10 0.9 4.8 2.9 8.10 4.4
05. Hedelmät ja kasvikset 2.10 1.5 3.4 1.6 3.2 1.6 2.6 1.6 1.9 0.9
08. Rehuaineet 0.7 0.3 0.3 0.1 0.5 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.9 1.0 1.7 0.8 2.2 1.1 1.3 0.8 0.8 0.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 7.3 3.8 8.7 4.0 4.5 2.2 5.4 3.3 5.2 2.6
25. Paperimassa 0.4 0.2 0.3 0.1 0.2 0.1 0.4 0.2 0.8 0.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 4.0 2.1 6.1 2.8 3.9 1.9 3.7 2.3 3.9 1.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2.9 1.5 2.0 0.9 0.5 0.2 0.8 0.5 0.5 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 20.1 10.5 24.2 11.2 47.1 23.2 20.0 12.4 35.9 17.7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 19.9 10.4 23.8 11.0 46.6 23.0 19.6 12.1 35.7 17.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet 7.6 4.0 13.9 6.4 8.9 4.4 9.3 5.8 26.2 12.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.5 0.2 0.2 0.1 0.6 0.3 0.6 0.3 0.4 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2.6 1.3 7.7 3.5 1.9 0.9 2.0 1.2 15.2 7.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.2 1.1 3.5 1.6 1.2 0.6 2.10 1.8 1.8 0.9
57. Muovit, valmistamattomat 1.4 0.7 1.2 0.5 3.2 1.6 1.6 1.0 3.5 1.7
58. Muovit, valmistetut 0.2 0.1 0.5 0.2 0.7 0.3 0.5 0.3 0.9 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.9 0.5 0.7 0.3 1.3 0.6 1.6 0.9 4.3 2.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4.3 2.2 2.9 1.3 3.6 1.7 3.4 2.1 9.5 4.7
62. Kumituotteet 0.9 0.4 0.3 0.1 0.5 0.2 0.7 0.4 0.3 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 0.1 0.0 0.2 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1 1.4 0.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.8 1.4 1.9 0.8 2.6 1.3 2.4 1.4 7.5 3.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 131.4 68.6 145.4 67.3 120.5 59.3 102.5 63.6 103.8 51.1
71. Voimakoneet ja moottorit 3.3 1.7 4.5 2.0 4.4 2.1 1.9 1.1 2.9 1.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 11.6 6.0 17.7 8.2 13.6 6.7 8.8 5.4 19.1 9.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 4.7 2.4 4.2 1.9 4.5 2.2 3.4 2.1 2.4 1.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2.1 1.1 1.0 0.5 1.3 0.6 0.8 0.5 0.9 0.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2.6 1.3 18.0 8.3 1.5 0.7 1.1 0.7 2.6 1.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.9 1.0 3.1 1.4 1.6 0.8 1.7 1.0 2.4 1.2
78. Moottoriajoneuvot 102.9 53.7 94.2 43.6 91.2 44.9 83.1 51.6 68.6 33.7
79. Muut kuljetusvälineet 2.7 1.4 2.9 1.3 2.7 1.3 1.9 1.2 5.2 2.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 6.6 3.4 8.6 4.0 7.6 3.7 9.7 6.0 7.3 3.6
87. Kojeet,mittarit yms. 1.9 1.0 3.2 1.4 2.1 1.0 4.0 2.5 2.6 1.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.3 0.1 1.6 0.7 0.3 0.1 0.4 0.2 0.4 0.2
89. Muut valmiit tavarat 4.1 2.1 3.7 1.7 4.5 2.2 4.6 2.8 3.8 1.9
9. Muut tavarat 3.2 1.7 2.1 1.0 2.4 1.2 1.8 1.1 3.0 1.5
93. Erittelemätön 2.8 1.5 1.7 0.7 2.0 1.0 1.4 0.8 2.6 1.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 191.5 100.0 215.9 100.0 203.1 100.0 161.0 100.0 203.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Ukrainasta (UA) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 5.3 3.2 7.0 5.5 7.9 4.1 5.1 2.7 5.1 2.6
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.2 0.1 0.9 0.6 1.5 0.8 0.3 0.1 0.3 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 0.8 0.5 0.9 0.7 1.4 0.7 1.4 0.7 1.5 0.8
05. Hedelmät ja kasvikset 1.5 0.9 3.5 2.7 2.7 1.4 1.7 0.9 0.8 0.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2.5 1.4 1.2 0.9 1.10 1.0 1.2 0.6 1.3 0.7
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1 0.9 0.5
1. Juomat ja tupakka 0.4 0.2 0.7 0.5 0.5 0.2 0.7 0.4 0.6 0.3
11. Juomat 0.3 0.2 0.4 0.3 0.5 0.2 0.7 0.4 0.5 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 21.7 13.0 6.8 5.4 0.7 0.4 18.0 9.8 5.7 3.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 2.1 1.3 5.9 4.7 0.1 0.0 16.8 9.1 5.0 2.6
28. Malmit ja metalliromu 19.1 11.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.9 0.4 0.2 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.1 0.0 0.9 0.7 1.0 0.5 0.2 0.1 0.3 0.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.1 0.0 0.9 0.7 1.0 0.5 0.2 0.1 0.3 0.2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 2.8 1.6 6.7 5.2 3.3 1.7 12.10 7.0 5.4 2.8
42. Kasviöljyt ja -rasvat 2.8 1.6 6.7 5.2 3.3 1.7 12.10 7.0 5.4 2.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 4.8 2.8 4.7 3.7 4.1 2.1 4.3 2.3 5.1 2.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.6 0.4 0.9 0.7 0.8 0.4 0.7 0.3 1.1 0.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.5 0.9 1.4 1.0 1.2 0.6 1.1 0.6 0.6 0.3
53. Väri- ja parkitusaineet 1.3 0.7 0.6 0.4 0.5 0.2 0.5 0.3 0.5 0.2
58. Muovit, valmistetut 0.1 0.0 0.2 0.1 0.3 0.2 0.4 0.2 0.10 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.3 0.7 1.4 1.1 1.1 0.5 1.6 0.8 2.1 1.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 111.6 66.8 82.2 65.0 154.4 80.6 122.8 66.9 142.8 74.7
62. Kumituotteet 1.0 0.6 1.6 1.2 1.0 0.5 1.3 0.7 1.1 0.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.10 0.5 1.1 0.8 0.8 0.4 1.4 0.7 1.4 0.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 4.3 2.5 5.7 4.5 5.2 2.7 5.8 3.1 3.10 2.1
66. Kivennäisainetuotteet 1.10 1.2 1.7 1.3 2.1 1.1 1.8 1.0 1.3 0.7
67. Rauta ja teräs 101.4 60.7 69.0 54.5 142.8 74.5 110.9 60.4 133.8 69.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.7 1.0 3.1 2.4 2.0 1.0 1.6 0.9 1.3 0.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 12.5 7.5 9.8 7.7 11.1 5.7 9.2 5.0 11.10 6.2
71. Voimakoneet ja moottorit 0.4 0.2 0.7 0.5 0.5 0.2 0.8 0.4 0.7 0.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.3 0.7 0.3 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2
73. Metalliteollisuuskoneet 0 0.0 0.8 0.6 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.8 0.4 1.0 0.8 0.8 0.4 1.0 0.5 0.6 0.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2.6 1.5 1.6 1.2 4.5 2.3 2.4 1.3 3.1 1.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 5.5 3.3 3.9 3.0 3.9 2.0 3.1 1.7 5.8 3.0
79. Muut kuljetusvälineet 1.6 0.9 1.6 1.2 1.0 0.5 1.3 0.7 1.5 0.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 6.3 3.7 5.7 4.5 6.7 3.5 8.2 4.5 11.2 5.8
82. Huonekalut 1.5 0.9 2.3 1.7 1.2 0.6 2.2 1.2 1.9 1.0
84. Vaatteet 1.7 1.0 1.1 0.8 1.4 0.7 1.6 0.9 3.9 2.0
85. Jalkineet 0.2 0.1 0.4 0.3 0.1 0.0 0.6 0.3 0.3 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 0.8 0.4 0.6 0.4 0.6 0.3 0.9 0.4 0.5 0.2
89. Muut valmiit tavarat 2.2 1.3 1.4 1.1 3.5 1.8 3.0 1.6 4.8 2.5
9. Muut tavarat 2.0 1.2 2.2 1.7 2.2 1.1 2.4 1.3 3.5 1.8
93. Erittelemätön 0.4 0.2 0.6 0.4 0.5 0.2 0.7 0.4 1.8 0.9
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1.6 0.9 1.7 1.3 1.8 0.9 1.7 0.9 1.7 0.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 167.0 100.0 126.5 100.0 191.6 100.0 183.4 100.0 191.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu