Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Ukrainan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2023 tammi-syyskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Ukrainaan (UA) 2023 tammi-syyskuu

2023 1-9
milj. $
2022 1-9
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet33,6 28,6 17,4
01. Liha ja lihatuotteet00,2 ..
02. Maitotaloustuotteet ja munat0,0 0,1 -95,3
03. Kala- ja kalavalmisteet23,9 17,1 39,8
04. Vilja ja viljatuotteet1,0 0,5 93,3
05. Hedelmät ja kasvikset1,3 3,8 -66,2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0,3 0,2 26,5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0,7 0,5 46,4
08. Rehuaineet1,3 1,4 -9,5
09. Erinäiset elintarvikkeet5,2 4,9 6,4
1. Juomat ja tupakka1,1 2,6 -58,5
11. Juomat0,4 0,3 45,4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0,7 2,3 -70,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat33,9 46,1 -26,4
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at00,1 ..
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0,1 8,8 -98,9
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0,0 0,0 166,6
24. Puutavara ja korkki0,0 0,1 -88,7
25. Paperimassa0,3 0,4 -14,7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet30,3 33,0 -8,3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0,1 0,3 -49,3
28. Malmit ja metalliromu0,0 0,4 -98,5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet3,1 3,0 3,0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta10,6 138,6 -92,3
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.10,0 137,4 -92,7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet0,6 1,2 -45,8
34. Kaasut0,0 0..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0,5 0,1 389,5
41. Eläinöljyt ja -rasvat0,5 0,1 413,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat0,0 0,0 19,1
5. Kemian teollisuuden tuotteet52,2 232,7 -77,6
51. Orgaaniset kemialliset aineet0,2 0,4 -49,7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0,5 0,8 -44,0
53. Väri- ja parkitusaineet0,5 0,6 -12,8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet17,2 206,0 -91,7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet12,1 10,6 14,2
56. Lannoitteet, valmistetut0,3 0..
57. Muovit, valmistamattomat7,8 7,8 0,1
58. Muovit, valmistetut2,3 1,8 27,8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet11,3 4,6 147,9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan26,9 50,4 -46,7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0,3 0,0 933,4
62. Kumituotteet1,2 1,3 -8,7
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0,0 0,1 -66,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0,1 0,4 -82,8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet6,1 26,9 -77,4
66. Kivennäisainetuotteet1,6 10,0 -83,5
67. Rauta ja teräs0,7 0,8 -8,1
68. Muut metallit1,3 0,6 123,7
69. Tuotteet epäjalosta metallista15,6 10,4 49,7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet290,9 394,1 -26,2
71. Voimakoneet ja moottorit31,4 10,9 187,5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet54,5 98,2 -44,5
73. Metalliteollisuuskoneet3,0 0,2 ..
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet14,6 20,7 -29,5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet5,3 12,3 -56,7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet16,8 25,5 -34,1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet14,3 7,5 89,7
78. Moottoriajoneuvot142,6 187,2 -23,8
79. Muut kuljetusvälineet8,3 31,6 -73,6
8. Erinäiset valmiit tavarat230,2 295,4 -22,1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet1,2 0,4 179,3
82. Huonekalut0,6 0,7 -18,8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.1,2 1,0 19,1
84. Vaatteet17,1 47,8 -64,3
85. Jalkineet0,6 1,1 -48,4
87. Kojeet,mittarit yms.61,0 57,6 6,0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot1,1 2,0 -47,4
89. Muut valmiit tavarat147,5 184,7 -20,2
9. Muut tavarat36,0 36,9 -2,5
93. Erittelemätön32,9 34,5 -4,7
97. Kulta, ei monetaarinen00,0 ..
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain3,2 2,4 30,7
Kaikki ryhmät yhteensä716,0 1.225,5 -41,6

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Ukrainasta (UA) Yhdysvaltoihin 2023 tammi-syyskuu

2023 1-9
milj. $
2022 1-9
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet88,0 104,8 -16,0
00. Elävät eläimet0,1 0,1 -37,8
02. Maitotaloustuotteet ja munat3,1 0,7 311,2
03. Kala- ja kalavalmisteet10,3 14,7 -29,9
04. Vilja ja viljatuotteet4,4 3,8 16,6
05. Hedelmät ja kasvikset54,8 69,4 -21,1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja9,7 11,0 -11,8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä2,0 1,7 15,4
08. Rehuaineet0,6 0,1 802,3
09. Erinäiset elintarvikkeet3,2 3,3 -3,1
1. Juomat ja tupakka3,3 7,1 -53,5
11. Juomat3,1 4,9 -36,8
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0,2 2,2 -90,9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat24,7 106,0 -76,7
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0,3 0,2 66,5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet6,9 52,4 -86,9
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi00,0 ..
24. Puutavara ja korkki1,7 4,9 -64,8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet2,2 1,2 76,7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0,3 0,1 76,8
28. Malmit ja metalliromu12,9 46,7 -72,4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0,5 0,4 8,3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta2,0 1,3 53,2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet2,0 1,3 53,2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat48,8 81,3 -40,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat48,8 81,3 -40,0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0,0 0,0 -82,8
5. Kemian teollisuuden tuotteet77,3 46,0 68,0
51. Orgaaniset kemialliset aineet49,8 6,4 683,0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet5,3 10,0 -46,9
53. Väri- ja parkitusaineet0,7 4,8 -85,9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet0,1 1,3 -94,8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet1,6 1,7 -4,8
56. Lannoitteet, valmistetut0,2 0,0 ..
57. Muovit, valmistamattomat0,0 0,2 -89,2
58. Muovit, valmistetut4,3 1,3 240,0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet15,3 20,4 -25,0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan650,0 494,3 31,5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0,8 1,1 -28,9
62. Kumituotteet2,2 5,3 -58,6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut10,6 15,9 -33,2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä3,4 0,4 760,5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet28,1 29,5 -4,6
66. Kivennäisainetuotteet4,5 8,2 -46,0
67. Rauta ja teräs583,6 416,6 40,1
68. Muut metallit0,1 0,4 -80,8
69. Tuotteet epäjalosta metallista16,7 16,8 -0,7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet101,3 119,7 -15,4
71. Voimakoneet ja moottorit10,0 2,7 264,6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet5,6 7,8 -28,4
73. Metalliteollisuuskoneet0,1 1,1 -87,4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet7,7 11,5 -33,0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0,3 5,1 -94,4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet25,8 23,9 8,0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet40,2 61,1 -34,2
78. Moottoriajoneuvot4,0 1,7 129,3
79. Muut kuljetusvälineet7,5 4,6 62,5
8. Erinäiset valmiit tavarat57,8 64,9 -10,9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet1,5 1,0 50,9
82. Huonekalut8,2 12,6 -35,2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0,2 0,2 -32,8
84. Vaatteet14,7 19,5 -24,6
85. Jalkineet1,1 1,6 -28,2
87. Kojeet,mittarit yms.6,1 5,1 19,9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0,3 0,5 -47,6
89. Muut valmiit tavarat25,8 24,4 5,9
9. Muut tavarat21,3 34,1 -37,5
93. Erittelemätön6,7 25,9 -74,1
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0,0 0,0 -0,1
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta14,5 8,2 77,1
Kaikki ryhmät yhteensä1.074,3 1.059,3 1,4

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu