Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Ukrainan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2021 tammi-heinäkuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Ukrainaan (UA) 2021 tammi-heinäkuu

2021 1-7
milj. $
2020 1-7
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet61,6 57,3 7.5
00. Elävät eläimet0,3 0,2 8.3
01. Liha ja lihatuotteet1,4 1,9 -25.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat0,2 0,1 ..
03. Kala- ja kalavalmisteet26,4 29,6 -10.9
04. Vilja ja viljatuotteet2,5 1,3 88.5
05. Hedelmät ja kasvikset17,6 11,4 54.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0,2 0,2 -5.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0,10 0,8 28.7
08. Rehuaineet2,0 1,3 60.6
09. Erinäiset elintarvikkeet10,5 10,9 -4.0
1. Juomat ja tupakka5,7 7,5 -23.9
11. Juomat0,6 0,5 21.8
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet5,1 7,0 -26.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat48,6 40,6 19.7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet8,10 7,3 23.4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0,1 0..
24. Puutavara ja korkki0,4 0,1 ..
25. Paperimassa1,9 0,3 643.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet28,7 27,3 5.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0,4 0,5 -26.5
28. Malmit ja metalliromu0,2 0,7 -76.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet8,3 4,8 73.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta211,7 344,9 -38.6
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.209,3 265,1 -21.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet2,4 79,9 -97.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0,5 0,9 -47.6
41. Eläinöljyt ja -rasvat0,5 0,9 -47.7
42. Kasviöljyt ja -rasvat0,1 0,1 61.3
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.00,1 ..
5. Kemian teollisuuden tuotteet85,8 56,8 51.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet1,4 1,1 19.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet2,2 1,1 106.0
53. Väri- ja parkitusaineet0,7 0,9 -15.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet34,5 11,1 210.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet18,9 11,8 60.1
56. Lannoitteet, valmistetut0,1 0,5 -83.6
57. Muovit, valmistamattomat14,9 19,2 -22.7
58. Muovit, valmistetut3,7 2,3 65.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet9,8 9,2 6.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan30,1 17,2 75.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0,1 0..
62. Kumituotteet4,7 3,5 36.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0,1 0,2 -51.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0,4 0,3 49.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet0,8 0,9 -15.5
66. Kivennäisainetuotteet1,10 1,9 2.8
67. Rauta ja teräs0,7 0,9 -20.8
68. Muut metallit1,2 0,9 39.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista20,5 8,10 129.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet819,0 569,4 43.8
71. Voimakoneet ja moottorit22,1 16,6 33.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet112,4 50,2 123.8
73. Metalliteollisuuskoneet0,5 1,5 -71.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet27,6 28,6 -3.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet7,7 7,1 9.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet28,4 37,2 -23.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet13,9 13,7 1.9
78. Moottoriajoneuvot588,9 403,5 46.0
79. Muut kuljetusvälineet17,8 11,4 55.7
8. Erinäiset valmiit tavarat52,6 40,7 29.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0,5 0,6 -8.8
82. Huonekalut3,9 1,0 284.7
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0,1 0,1 75.6
84. Vaatteet1,4 0,4 268.9
85. Jalkineet0,7 1,1 -33.9
87. Kojeet,mittarit yms.17,8 20,8 -14.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot3,3 2,4 35.5
89. Muut valmiit tavarat25,2 14,7 71.8
9. Muut tavarat18,1 18,4 -1.7
93. Erittelemätön15,2 16,1 -6.0
97. Kulta, ei monetaarinen0,2 0,1 845.8
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain2,8 2,3 22.5
Kaikki ryhmät yhteensä1.333,2 1.153,4 15.6

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Ukrainasta (UA) Yhdysvaltoihin 2021 tammi-heinäkuu

2021 1-7
milj. $
2020 1-7
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet39,2 41,2 -5.0
00. Elävät eläimet1,3 0,6 125.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat1,0 1,3 -17.7
03. Kala- ja kalavalmisteet3,0 6,7 -55.5
04. Vilja ja viljatuotteet6,9 2,5 180.3
05. Hedelmät ja kasvikset12,4 15,7 -20.9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja12,1 12,10 -7.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä1,1 1,2 -8.3
08. Rehuaineet0,1 0..
09. Erinäiset elintarvikkeet1,5 0,6 187.1
1. Juomat ja tupakka3,6 4,1 -13.7
11. Juomat2,9 3,8 -23.8
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0,8 0,4 84.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat60,1 36,9 63.1
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0,2 0,2 2.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet35,4 14,6 143.3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0,1 0..
24. Puutavara ja korkki2,6 2,0 27.9
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0,3 0,4 -23.8
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0,2 0,2 -5.2
28. Malmit ja metalliromu20,10 18,6 13.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0,7 1,2 -46.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta2,5 0,7 253.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet2,5 0,7 253.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat39,6 65,5 -39.6
42. Kasviöljyt ja -rasvat39,6 65,5 -39.6
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0,1 0,1 -57.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet28,5 28,4 0.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet4,10 4,3 15.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet6,3 8,9 -29.3
53. Väri- ja parkitusaineet4,8 8,1 -41.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet0,4 0,1 ..
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet1,2 1,1 3.9
56. Lannoitteet, valmistetut0,1 0..
57. Muovit, valmistamattomat0,1 0..
58. Muovit, valmistetut2,1 0,10 120.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet8,10 5,1 75.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan739,7 443,5 66.8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat1,1 0,6 95.0
62. Kumituotteet7,4 2,4 216.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut6,9 3,8 81.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0,7 0,1 603.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet30,8 11,2 175.8
66. Kivennäisainetuotteet16,8 13,7 22.3
67. Rauta ja teräs662,1 400,5 65.3
68. Muut metallit0,5 3,2 -85.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista13,8 8,4 65.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet82,7 77,8 6.2
71. Voimakoneet ja moottorit3,8 2,9 31.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet5,6 8,1 -30.9
73. Metalliteollisuuskoneet7,7 1,0 684.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet5,9 6,9 -14.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0,7 2,2 -69.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet18,8 24,3 -22.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet30,0 24,6 22.0
78. Moottoriajoneuvot2,2 1,1 102.4
79. Muut kuljetusvälineet8,3 7,0 17.7
8. Erinäiset valmiit tavarat47,9 34,5 38.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0,4 0,4 9.3
82. Huonekalut11,2 6,6 68.7
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0,3 0,2 71.2
84. Vaatteet13,3 10,2 31.5
85. Jalkineet1,7 0,10 83.8
87. Kojeet,mittarit yms.4,2 3,6 15.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0,3 0,2 133.7
89. Muut valmiit tavarat16,8 12,8 31.5
9. Muut tavarat15,5 9,9 56.5
93. Erittelemätön4,5 3,4 34.0
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0,1 0..
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta11,0 6,5 69.2
Kaikki ryhmät yhteensä1.058,7 742,2 42.6

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu