Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Venäjän ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.30.40.40.40.3
Tuonnista1.11.11.21.11.3
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.80.80.90.80.9

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Venäjän kanssa, vienti Venäjälle ja tuonti Venäjältä vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Venäjän osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta heinäkuussa 2021 oli 0.9 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 0.3 %:a ja 1.3 %:a tuonnista. Heinäkuussa Venäjä oli Yhdysvaltain 21. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 3.5 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 117.3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Venäjän kanssa oli Yhdysvalloille 2.5 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Venäjältä oli 137.5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 3.0 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Venäjältä olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), joka edusti 41.6 prosentin osuutta tuonnista, Sitc333 (raakaöljy) 23.1 % sekä Sitc671 (harkkorauta, peilirauta, rautasieni, ferroseokset rauta- ja teräsrakeet ja -jauheet ja ferroseokset) 7.4 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Venäjälle oli 43.8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 498 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat), mikä edusti 9.3 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 7.1 % sekä Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat) 6.0 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-heinäkuun aikana

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Venäjän kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-heinäkuussa. Kasvua oli peräti 67.0 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 20.9 miljardiin dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 17.2 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 3.7 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 74.4 prosentilla ja viennin arvo 39.6678441948529. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 7.7 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 731 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 13.4 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 7.2 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Venäjälle (RU) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 17.0 3.6 11.2 1.7 13.7 2.3 13.5 2.5 13.9 2.8
04. Vilja ja viljatuotteet 0.6 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1 0.3 0.0 0.4 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 1.1 0.2 0.5 0.1 0.10 0.2 0.8 0.1 0.8 0.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2.0 0.4 0.5 0.1 4.3 0.7 2.2 0.4 1.6 0.3
08. Rehuaineet 0.6 0.1 0.2 0.0 0.3 0.0 0.7 0.1 0 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 12.2 2.6 8.5 1.3 7.2 1.2 9.4 1.7 10.7 2.1
1. Juomat ja tupakka 1.5 0.3 2.4 0.4 1.1 0.2 3.2 0.6 2.8 0.5
11. Juomat 0.5 0.1 1.7 0.3 0.6 0.1 1.5 0.3 1.8 0.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1.0 0.2 0.8 0.1 0.5 0.1 1.8 0.3 1.0 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 16.7 3.5 23.2 3.6 17.3 2.9 27.7 5.1 21.9 4.4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0.0 0.1 0.0 0 0.0 1.5 0.3 0 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0.5 0.1 0.3 0.0 0.8 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1
25. Paperimassa 2.2 0.4 4.1 0.6 4.5 0.8 3.5 0.7 4.3 0.8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.9 0.2 1.6 0.2 1.7 0.3 1.5 0.3 0.8 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.6 0.1 0.8 0.1 0.9 0.1 0.6 0.1 0.4 0.1
28. Malmit ja metalliromu 10.6 2.2 14.5 2.3 7.8 1.3 17.8 3.3 14.7 2.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.9 0.4 2.0 0.3 1.7 0.3 2.4 0.4 1.3 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1.8 0.4 1.3 0.2 1.3 0.2 1.4 0.3 1.4 0.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1.8 0.4 1.3 0.2 1.3 0.2 1.4 0.3 1.4 0.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.1 0.2 1.5 0.2 0.2 0.0 1.5 0.3 0.4 0.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 1.0 0.2 1.5 0.2 0.2 0.0 1.4 0.2 0.3 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 88.9 18.7 88.4 13.8 73.5 12.4 68.6 12.7 66.8 13.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3.2 0.7 2.5 0.4 3.5 0.6 2.1 0.4 1.6 0.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.8 0.6 0.7 0.1 1.3 0.2 1.2 0.2 1.8 0.4
53. Väri- ja parkitusaineet 1.4 0.3 1.7 0.3 1.4 0.2 1.0 0.2 1.9 0.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 25.3 5.3 31.2 4.9 27.4 4.6 26.3 4.9 16.7 3.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 20.3 4.3 18.8 2.9 15.8 2.7 18.4 3.4 15.10 3.2
57. Muovit, valmistamattomat 7.9 1.6 9.5 1.5 5.4 0.9 3.5 0.6 7.2 1.4
58. Muovit, valmistetut 5.9 1.2 5.7 0.9 8.0 1.3 6.1 1.1 4.6 0.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 22.5 4.7 18.5 2.9 10.9 1.8 10.3 1.9 17.3 3.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 32.1 6.7 25.0 3.9 30.9 5.2 31.7 5.9 32.2 6.5
62. Kumituotteet 17.1 3.6 7.9 1.2 10.9 1.8 14.1 2.6 13.4 2.7
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.3 0.1 0.3 0.0 0.5 0.1 0.2 0.0 0.6 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.8 0.2 0.9 0.1 1.3 0.2 0.8 0.1 0.9 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.6 0.5 1.4 0.2 2.0 0.3 1.0 0.2 3.1 0.6
66. Kivennäisainetuotteet 2.6 0.5 3.6 0.5 2.4 0.4 2.5 0.5 4.2 0.8
67. Rauta ja teräs 1.2 0.2 1.6 0.2 0.10 0.2 0.6 0.1 1.1 0.2
68. Muut metallit 1.6 0.3 0.8 0.1 2.0 0.3 6.3 1.2 0.8 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 6.1 1.3 8.8 1.4 11.1 1.9 6.4 1.2 8.5 1.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 255.10 53.7 422.0 65.8 396.7 66.8 317.6 59.0 297.4 59.7
71. Voimakoneet ja moottorit 20.9 4.4 19.8 3.1 21.5 3.6 23.9 4.4 32.7 6.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 47.3 9.9 44.4 6.9 38.2 6.4 43.0 8.0 37.7 7.6
73. Metalliteollisuuskoneet 1.8 0.4 2.0 0.3 2.6 0.4 2.1 0.4 2.4 0.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 33.8 7.1 33.3 5.2 37.1 6.2 46.9 8.7 32.3 6.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 4.8 1.0 11.4 1.8 8.7 1.5 4.7 0.9 30.6 6.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 8.3 1.7 7.7 1.2 7.6 1.3 9.5 1.8 9.5 1.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 32.2 6.7 33.5 5.2 40.8 6.9 39.1 7.3 38.3 7.7
78. Moottoriajoneuvot 66.8 14.0 74.7 11.6 101.7 17.1 59.7 11.1 77.5 15.5
79. Muut kuljetusvälineet 40.5 8.5 195.7 30.5 138.8 23.4 89.0 16.5 36.8 7.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 58.7 12.3 55.9 8.7 57.6 9.7 57.1 10.6 59.1 11.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.4 0.1 0.8 0.1 0.5 0.1 0.9 0.1 1.1 0.2
82. Huonekalut 5.4 1.1 8.4 1.3 7.7 1.3 4.7 0.9 8.6 1.7
84. Vaatteet 2.2 0.5 2.1 0.3 1.6 0.3 1.8 0.3 1.5 0.3
85. Jalkineet 0.6 0.1 0.3 0.0 0.6 0.1 0.3 0.1 0.3 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 27.1 5.7 25.9 4.0 29.3 4.9 24.10 4.6 27.8 5.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 4.4 0.9 1.6 0.2 3.1 0.5 4.4 0.8 2.5 0.5
89. Muut valmiit tavarat 18.8 3.9 16.10 2.6 14.8 2.5 19.9 3.7 17.4 3.5
9. Muut tavarat 2.9 0.6 11.2 1.7 1.8 0.3 16.1 3.0 2.7 0.5
93. Erittelemätön 1.6 0.3 9.9 1.5 0.5 0.1 14.8 2.7 1.5 0.3
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 1.4 0.3 1.3 0.2 1.4 0.2 1.4 0.3 1.3 0.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 476.3 100.0 641.8 100.0 593.7 100.0 537.9 100.0 498.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Venäjältä (RU) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 136.7 5.3 82.3 3.3 50.8 1.9 75.5 2.8 116.1 3.9
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.10 0.1 2.3 0.1 1.1 0.0 3.5 0.1 2.5 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 131.8 5.2 77.1 3.1 44.9 1.6 57.8 2.1 105.6 3.5
04. Vilja ja viljatuotteet 0.8 0.0 0.7 0.0 0.6 0.0 0.8 0.0 0.9 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 0.3 0.0 0.5 0.0 3.2 0.1 0.4 0.0 0.6 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.4 0.1 1.4 0.1 0.6 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0
08. Rehuaineet 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0 11.10 0.4 5.6 0.2
1. Juomat ja tupakka 0.4 0.0 2.9 0.1 1.4 0.1 2.7 0.1 2.1 0.1
11. Juomat 0.3 0.0 2.3 0.1 1.4 0.0 2.7 0.1 1.10 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.2 0.0 0.6 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 20.6 0.8 29.7 1.2 19.10 0.7 21.0 0.8 40.4 1.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 4.0 0.2 7.3 0.3 0.1 0.0 2.9 0.1 0.6 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 5.10 0.2 7.8 0.3 10.6 0.4 9.7 0.4 14.2 0.5
24. Puutavara ja korkki 3.4 0.1 5.5 0.2 5.10 0.2 6.3 0.2 4.1 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.3 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0
28. Malmit ja metalliromu 6.8 0.3 8.6 0.3 2.6 0.1 1.5 0.1 20.6 0.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.3 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1,443.1 56.5 1,435.4 57.7 1,801.7 65.8 1,703.6 62.7 1,952.3 65.1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0.1 0.0 0.1 0.0 11.10 0.4 3.5 0.1 5.4 0.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1,443.1 56.5 1,435.4 57.7 1,789.8 65.4 1,700.2 62.5 1,946.9 64.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 193.5 7.6 271.0 10.9 212.6 7.8 202.7 7.5 202.4 6.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 4.5 0.2 3.3 0.1 3.10 0.1 4.1 0.2 5.4 0.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 86.0 3.4 102.1 4.1 89.3 3.3 79.7 2.9 67.3 2.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.1 0.0 1.8 0.1 1.9 0.1 1.2 0.0 1.8 0.1
56. Lannoitteet, valmistetut 96.9 3.8 159.1 6.4 110.8 4.0 112.2 4.1 122.0 4.1
57. Muovit, valmistamattomat 2.4 0.1 2.8 0.1 3.0 0.1 2.6 0.1 1.7 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2.5 0.1 1.7 0.1 3.3 0.1 2.5 0.1 3.10 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 692.5 27.1 473.2 19.0 585.1 21.4 586.4 21.6 625.10 20.9
62. Kumituotteet 3.2 0.1 3.9 0.2 4.5 0.2 5.6 0.2 5.0 0.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 16.1 0.6 18.6 0.7 21.3 0.8 30.8 1.1 32.7 1.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.4 0.0 0.7 0.0 0.5 0.0 0.9 0.0 0.5 0.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.5 0.0 0.5 0.0 1.2 0.0 0.7 0.0 0.8 0.0
66. Kivennäisainetuotteet 21.8 0.9 12.8 0.5 20.4 0.7 22.1 0.8 19.9 0.7
67. Rauta ja teräs 206.1 8.1 106.9 4.3 245.1 9.0 327.8 12.1 397.5 13.3
68. Muut metallit 433.6 17.0 309.4 12.4 274.4 10.0 189.5 7.0 165.1 5.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 11.1 0.4 20.8 0.8 18.0 0.7 9.3 0.3 4.9 0.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 25.2 1.0 154.1 6.2 22.9 0.8 28.8 1.1 28.9 1.0
71. Voimakoneet ja moottorit 1.7 0.1 127.10 5.1 0.6 0.0 0.6 0.0 4.7 0.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.4 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0 0.8 0.0 1.2 0.0
73. Metalliteollisuuskoneet 0.6 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2.2 0.1 4.7 0.2 2.7 0.1 4.8 0.2 5.7 0.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.2 0.0 0.1 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0 0.2 0.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.4 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 12.2 0.5 8.0 0.3 8.8 0.3 13.1 0.5 14.3 0.5
78. Moottoriajoneuvot 0.8 0.0 1.0 0.0 1.2 0.0 2.3 0.1 1.2 0.0
79. Muut kuljetusvälineet 7.1 0.3 11.2 0.4 8.1 0.3 6.2 0.2 1.3 0.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 35.3 1.4 32.8 1.3 33.8 1.2 84.5 3.1 14.8 0.5
82. Huonekalut 2.0 0.1 2.2 0.1 3.2 0.1 2.6 0.1 2.5 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 3.5 0.1 5.3 0.2 4.6 0.2 4.6 0.2 4.6 0.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.5 0.0 0.8 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 0.7 0.0
89. Muut valmiit tavarat 28.6 1.1 24.1 1.0 25.2 0.9 76.3 2.8 6.7 0.2
9. Muut tavarat 8.1 0.3 7.3 0.3 10.1 0.4 14.2 0.5 16.3 0.5
93. Erittelemätön 6.6 0.3 5.8 0.2 8.7 0.3 12.4 0.5 14.5 0.5
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1.5 0.1 1.6 0.1 1.5 0.1 1.9 0.1 1.9 0.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2,555.1 100.0 2,488.3 100.0 2,738.1 100.0 2,719.2 100.0 2,998.10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu