Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Venäjän ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä0.30.30.50.30.4
Tuonnista0.71.00.91.11.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.50.70.70.80.8

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Venäjän kanssa, vienti Venäjälle ja tuonti Venäjältä vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Venäjän osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta huhtikuussa 2021 oli 0.8 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 0.4 %:a ja 1.1 %:a tuonnista. Huhtikuussa Venäjä oli Yhdysvaltain 23. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 3.1 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 117.4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Venäjän kanssa oli Yhdysvalloille 1.8 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Venäjältä oli 130.8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 2.5 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Venäjältä olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), joka edusti 42.3 prosentin osuutta tuonnista, Sitc333 (raakaöljy) 15.4 % sekä Sitc681 (hopea, platina ja muut platinaryhmän metallit) 10.1 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Venäjälle kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden huhtikuussa nähden. Viennin arvo oli 642 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 30.2 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat) 7.7 % sekä Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 4.5 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Venäjän kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-huhtikuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-huhtikuussa. Kasvua oli peräti 34.1 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 10.8 miljardiin dollariin. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 8.7 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 2.1 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 33.6 prosentilla ja viennin arvo 36.3122593535066. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 4.0 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 470 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 6.6 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 5.0 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Venäjälle (RU) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 11.9 2.6 8.2 2.1 8.10 1.5 17.0 3.6 11.2 1.7
00. Elävät eläimet 0.8 0.2 0.2 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.4 0.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.7 0.1 0.1 0.0 0.3 0.0 0.4 0.1 0.5 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 0.4 0.1 0.5 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 0.5 0.1 0.3 0.1 1.4 0.2 1.1 0.2 0.5 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.9 0.2 0.9 0.2 0.3 0.0 2.0 0.4 0.5 0.1
08. Rehuaineet 1.8 0.4 0.8 0.2 0.6 0.1 0.6 0.1 0.2 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 6.10 1.5 5.6 1.4 5.8 1.0 12.2 2.6 8.5 1.3
1. Juomat ja tupakka 0.6 0.1 5.7 1.5 10.0 1.7 1.5 0.3 2.4 0.4
11. Juomat 0.6 0.1 0.2 0.0 0.7 0.1 0.5 0.1 1.7 0.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.1 0.0 5.6 1.4 9.4 1.6 1.0 0.2 0.8 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 17.4 3.8 11.7 3.0 14.7 2.5 16.7 3.5 23.2 3.6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 3.3 0.7 0.2 0.0 0.2 0.0 0 0.0 0.1 0.0
25. Paperimassa 3.9 0.9 3.4 0.9 2.9 0.5 2.2 0.4 4.1 0.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.7 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1 0.9 0.2 1.6 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.5 0.1 0.3 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1 0.8 0.1
28. Malmit ja metalliromu 5.9 1.3 6.7 1.7 8.0 1.3 10.6 2.2 14.5 2.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 3.0 0.7 0.10 0.2 2.5 0.4 1.9 0.4 2.0 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1.2 0.2 1.2 0.3 1.3 0.2 1.8 0.4 1.3 0.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1.2 0.2 1.2 0.3 1.3 0.2 1.8 0.4 1.3 0.2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.8 0.2 0.7 0.2 0.6 0.1 1.1 0.2 1.5 0.2
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.7 0.1 0.7 0.2 0.6 0.1 1.0 0.2 1.5 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 75.6 16.7 62.8 16.1 75.0 12.6 88.9 18.7 88.4 13.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2.10 0.7 2.8 0.7 4.2 0.7 3.2 0.7 2.5 0.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.2 0.2 0.5 0.1 1.4 0.2 2.8 0.6 0.7 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 2.1 0.5 0.9 0.2 1.5 0.3 1.4 0.3 1.7 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 28.7 6.3 19.7 5.0 29.7 5.0 25.3 5.3 31.2 4.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 13.3 2.9 12.8 3.3 17.10 3.0 20.3 4.3 18.8 2.9
57. Muovit, valmistamattomat 5.7 1.2 8.2 2.1 6.3 1.0 7.9 1.6 9.5 1.5
58. Muovit, valmistetut 5.3 1.2 4.4 1.1 2.3 0.4 5.9 1.2 5.7 0.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 16.7 3.7 13.9 3.5 12.1 2.0 22.5 4.7 18.5 2.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 29.0 6.4 22.8 5.8 23.10 4.0 32.1 6.7 25.0 3.9
62. Kumituotteet 9.3 2.0 10.2 2.6 9.1 1.5 17.1 3.6 7.9 1.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.6 0.1 0.9 0.2 0.6 0.1 0.8 0.2 0.9 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.3 0.3 1.2 0.3 1.9 0.3 2.6 0.5 1.4 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 4.5 1.0 1.4 0.4 3.8 0.6 2.6 0.5 3.6 0.5
67. Rauta ja teräs 0.9 0.2 1.1 0.3 0.8 0.1 1.2 0.2 1.6 0.2
68. Muut metallit 2.2 0.5 0.9 0.2 1.7 0.3 1.6 0.3 0.8 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 10.4 2.3 7.2 1.8 6.2 1.0 6.1 1.3 8.8 1.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 259.6 57.5 228.7 58.6 401.5 67.4 255.10 53.7 422.0 65.8
71. Voimakoneet ja moottorit 16.4 3.6 17.0 4.3 16.9 2.8 20.9 4.4 19.8 3.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 54.4 12.0 47.10 12.3 36.8 6.2 47.3 9.9 44.4 6.9
73. Metalliteollisuuskoneet 4.4 1.0 4.1 1.0 1.2 0.2 1.8 0.4 2.0 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 29.5 6.5 24.2 6.2 27.1 4.5 33.8 7.1 33.3 5.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 9.1 2.0 3.5 0.9 3.3 0.6 4.8 1.0 11.4 1.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 8.4 1.8 5.9 1.5 6.6 1.1 8.3 1.7 7.7 1.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 27.3 6.0 37.7 9.7 28.8 4.8 32.2 6.7 33.5 5.2
78. Moottoriajoneuvot 70.9 15.7 68.9 17.6 60.9 10.2 66.8 14.0 74.7 11.6
79. Muut kuljetusvälineet 39.7 8.8 19.8 5.1 220.2 37.0 40.5 8.5 195.7 30.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 53.2 11.8 43.5 11.1 57.7 9.7 58.7 12.3 55.9 8.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.4 0.1 0.4 0.1 0.5 0.1 0.4 0.1 0.8 0.1
82. Huonekalut 5.0 1.1 6.2 1.6 7.8 1.3 5.4 1.1 8.4 1.3
84. Vaatteet 1.8 0.4 1.8 0.4 1.0 0.2 2.2 0.5 2.1 0.3
85. Jalkineet 0.4 0.1 0.3 0.1 0.2 0.0 0.6 0.1 0.3 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 31.7 7.0 19.3 4.9 23.7 4.0 27.1 5.7 25.9 4.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.3 0.3 2.6 0.6 2.5 0.4 4.4 0.9 1.6 0.2
89. Muut valmiit tavarat 12.6 2.8 13.2 3.4 22.0 3.7 18.8 3.9 16.10 2.6
9. Muut tavarat 2.9 0.6 5.4 1.4 1.9 0.3 2.9 0.6 11.2 1.7
93. Erittelemätön 1.5 0.3 4.2 1.1 0.8 0.1 1.6 0.3 9.9 1.5
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 1.3 0.3 1.1 0.3 1.1 0.2 1.4 0.3 1.3 0.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 451.7 100.0 390.4 100.0 595.3 100.0 476.3 100.0 641.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Venäjältä (RU) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 135.7 9.5 94.1 4.8 93.3 5.4 136.7 5.3 82.3 3.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 2.1 0.1 1.7 0.1 0.7 0.0 1.10 0.1 2.3 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 127.7 9.0 88.8 4.5 90.5 5.3 131.8 5.2 77.1 3.1
04. Vilja ja viljatuotteet 0.10 0.1 0.6 0.0 0.6 0.0 0.8 0.0 0.7 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 4.2 0.3 1.6 0.1 0.3 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.4 0.0 1.1 0.1 1.0 0.1 1.4 0.1 1.4 0.1
1. Juomat ja tupakka 1.6 0.1 2.4 0.1 1.2 0.1 0.4 0.0 2.9 0.1
11. Juomat 1.4 0.1 2.4 0.1 1.0 0.1 0.3 0.0 2.3 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.2 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.6 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 15.8 1.1 36.7 1.9 8.9 0.5 20.6 0.8 29.7 1.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.2 0.0 5.2 0.3 0.6 0.0 4.0 0.2 7.3 0.3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 6.4 0.4 7.3 0.4 4.2 0.2 5.10 0.2 7.8 0.3
24. Puutavara ja korkki 2.8 0.2 3.9 0.2 2.1 0.1 3.4 0.1 5.5 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 3.8 0.3 8.9 0.4 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0
28. Malmit ja metalliromu 2.7 0.2 11.4 0.6 1.7 0.1 6.8 0.3 8.6 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 594.1 41.8 1,185.9 60.3 857.10 50.0 1,443.1 56.5 1,435.4 57.7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 5.3 0.4 3.2 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 588.9 41.4 1,182.8 60.2 857.9 50.0 1,443.1 56.5 1,435.4 57.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet 119.0 8.4 103.3 5.3 112.6 6.6 193.5 7.6 271.0 10.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3.9 0.3 7.9 0.4 2.7 0.2 4.5 0.2 3.3 0.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 60.7 4.3 44.7 2.3 13.1 0.8 86.0 3.4 102.1 4.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.7 0.1 2.0 0.1 1.3 0.1 1.1 0.0 1.8 0.1
56. Lannoitteet, valmistetut 46.7 3.3 43.10 2.2 92.1 5.4 96.9 3.8 159.1 6.4
57. Muovit, valmistamattomat 2.9 0.2 2.8 0.1 1.2 0.1 2.4 0.1 2.8 0.1
58. Muovit, valmistetut 0.8 0.1 0.5 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2.1 0.1 1.6 0.1 2.2 0.1 2.5 0.1 1.7 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 496.7 34.9 484.4 24.6 601.1 35.1 692.5 27.1 473.2 19.0
62. Kumituotteet 4.3 0.3 5.4 0.3 2.4 0.1 3.2 0.1 3.9 0.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 14.9 1.0 18.7 0.9 13.3 0.8 16.1 0.6 18.6 0.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.4 0.0 0.5 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.7 0.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.6 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0
66. Kivennäisainetuotteet 20.4 1.4 30.1 1.5 18.4 1.1 21.8 0.9 12.8 0.5
67. Rauta ja teräs 96.9 6.8 112.0 5.7 57.1 3.3 206.1 8.1 106.9 4.3
68. Muut metallit 352.4 24.8 309.10 15.8 500.5 29.2 433.6 17.0 309.4 12.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 7.2 0.5 7.8 0.4 9.0 0.5 11.1 0.4 20.8 0.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 26.4 1.9 28.7 1.5 15.9 0.9 25.2 1.0 154.1 6.2
71. Voimakoneet ja moottorit 1.1 0.1 1.7 0.1 0.3 0.0 1.7 0.1 127.10 5.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.7 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0
73. Metalliteollisuuskoneet 0.1 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 3.6 0.3 4.0 0.2 2.8 0.2 2.2 0.1 4.7 0.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.6 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.6 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 9.1 0.6 8.8 0.4 5.1 0.3 12.2 0.5 8.0 0.3
78. Moottoriajoneuvot 1.2 0.1 0.5 0.0 0.9 0.0 0.8 0.0 1.0 0.0
79. Muut kuljetusvälineet 9.8 0.7 12.5 0.6 5.9 0.3 7.1 0.3 11.2 0.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 21.9 1.5 20.4 1.0 13.9 0.8 35.3 1.4 32.8 1.3
82. Huonekalut 2.3 0.2 1.9 0.1 1.8 0.1 2.0 0.1 2.2 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 3.7 0.3 2.1 0.1 3.9 0.2 3.5 0.1 5.3 0.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.7 0.0 0.5 0.0 0.7 0.0 0.5 0.0 0.8 0.0
89. Muut valmiit tavarat 15.0 1.1 15.10 0.8 7.1 0.4 28.6 1.1 24.1 1.0
9. Muut tavarat 11.2 0.8 9.8 0.5 10.3 0.6 8.1 0.3 7.3 0.3
93. Erittelemätön 9.9 0.7 8.7 0.4 8.9 0.5 6.6 0.3 5.8 0.2
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1.4 0.1 1.2 0.1 1.4 0.1 1.5 0.1 1.6 0.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,422.0 100.0 1,965.4 100.0 1,714.8 100.0 2,555.1 100.0 2,488.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu