Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Venäjän ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2023/8 - 2023/12

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2023/8
%
2023/9
%
2023/10
%
2023/11
%
2023/12
%
Viennistä0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tuonnista0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Venäjälle (RU) jaksolla 2023/8 - 2023/12

2023 / 82023 / 92023 / 102023 / 112023 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 3,4 10,5 5,2 13,5 5,2 14,9 7,4 10,7 7,3 12,4
09. Erinäiset elintarvikkeet 3,2 10,1 5,2 13,4 5,0 14,3 7,3 10,6 7,2 12,1
098. Muut ravintovalmisteet 3,2 10,1 5,2 13,4 5,0 14,3 7,3 10,6 7,2 12,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0,9 3,0 0,7 1,8 0,6 1,7 0,4 0,6 2,4 4,1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,9 2,9 0,7 1,8 0,5 1,4 0,2 0,4 2,0 3,4
291. Muut eläinraaka-aineet 0,9 2,9 0,7 1,8 0,5 1,4 0,2 0,4 2,0 3,4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 17,9 55,8 21,5 56,0 13,7 39,4 28,4 41,2 11,4 19,4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0,7 2,1 0,2 0,6 0,3 0,8 0,3 0,4 0,2 0,4
516. Muut orgaaniset kemikaalit 0,7 2,0 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,3 0,2 0,3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,9 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 00
525. Radioaktiiviset ja niiden kaltaiset aineet 0,9 2,9 00 00 0,0 0,1 00
53. Väri- ja parkitusaineet 00 00 0,5 1,6 00 0,0 0,0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 13,8 42,8 15,1 39,2 8,0 22,9 25,9 37,6 7,0 11,8
541. Lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet 13,1 40,7 6,2 16,1 7,5 21,6 25,6 37,1 6,7 11,3
542. Lääkkeet,myös eläinlääkkeet 0,7 2,1 8,9 23,1 0,5 1,3 0,3 0,5 0,3 0,5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0,9 2,8 5,1 13,4 3,6 10,5 1,1 1,5 1,4 2,4
551. Haihtuvat öljyt ja hajuaineet 0,4 1,3 3,9 10,2 1,9 5,5 0,6 0,9 0,9 1,5
553. Hajuaine- ja kosmeettiset tuotteet, paitsi saippua 0,3 1,0 1,1 2,8 1,5 4,3 0,3 0,5 0,2 0,3
57. Muovit, valmistamattomat 0,6 1,8 0,0 0,0 0,1 0,3 0,0 0,0 0,6 1,0
574. Polyasetaalit, muut polyeetterit ja epoksihartsit, alkumuodossa; polykarbonaatit, alkydihartsit, polyallyyliesterit ja muut polyesterit, alkumuodossa 0,6 1,8 00 0,0 0,1 00 0,3 0,5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0,9 2,8 0,9 2,2 1,1 3,2 1,0 1,5 1,8 3,1
592. Tärkkelys,valkuaisaineet ja liimat 0,1 0,2 00 0,7 2,1 00 0,0 0,1
598. Erinäiset kemialliset tuotteet 0,8 2,6 0,9 2,2 0,4 1,0 1,0 1,5 1,8 3,0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0,6 1,8 0,9 2,3 1,2 3,3 0,9 1,3 0,5 0,8
68. Muut metallit 0,0 0,0 00 0,7 2,0 0,6 0,9 00
683. Nikkeli 00 00 0,7 2,0 0,6 0,9 00
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1,4 4,3 2,3 6,0 6,6 18,8 19,6 28,4 22,5 38,2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0,0 0,1 00 0,0 0,0 00 8,8 14,9
721. Maatalouskoneet ja -laitteet (pl.traktorit) ja niiden osat 0,0 0,0 00 0,0 0,0 00 8,8 14,9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0,2 0,5 0,1 0,4 1,5 4,2 0,2 0,3 0,0 0,1
742. Nestepumput, myös mittauslaittein; neste-elevaattorit; näiden laitteiden osat 0,0 0,0 00 0,7 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0
743. Pumput (muut kuin nestepumput), ilma- ja muut kaasukompressorit sekä tuulettimet; tuuletus- tai ilmankiertokuvut sisäänrakennetuin tuulettimin, myös jos niissä on suodattimet; lingot; nesteiden tai kaasujen suodatus- tai puhdistuskoneet ja -laitteet; 0,0 0,0 00 0,5 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0,3 0,9 0,3 0,7 0,3 0,9 1,0 1,5 2,1 3,5
752. Automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat 0,3 0,9 0,3 0,7 0,3 0,9 1,0 1,5 2,1 3,5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0,1 0,3 1,6 4,2 4,4 12,6 17,6 25,6 10,1 17,2
774. Sähkölääkintä- ja röntgenlaitteet 0,1 0,3 0,9 2,5 4,2 12,0 17,5 25,4 9,8 16,7
776. Elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms. 00 0,6 1,6 0,1 0,3 0,0 0,0 0,1 0,2
78. Moottoriajoneuvot 0,4 1,1 00 00 0,1 0,1 0,9 1,6
786. Perävaunut ja puoliperävaunut sekä muut kuljetusvälineet ilman mekaanista kuljetuskoneistoa; niiden osat 00 00 00 0,1 0,1 0,8 1,3
8. Erinäiset valmiit tavarat 7,8 24,4 7,3 19,0 7,4 21,1 12,1 17,6 14,6 24,8
84. Vaatteet 1,4 4,4 1,6 4,2 1,4 4,1 2,2 3,1 2,5 4,3
845. Muut vaatteet,tekstiiliainetta 1,1 3,3 1,1 2,8 0,9 2,7 1,5 2,1 1,9 3,2
85. Jalkineet 1,2 3,8 1,4 3,7 0,9 2,6 1,1 1,6 1,2 2,0
851. Jalkineet 1,2 3,8 1,4 3,7 0,9 2,6 1,1 1,6 1,2 2,0
87. Kojeet,mittarit yms. 3,0 9,5 1,9 4,9 3,4 9,8 7,2 10,5 8,5 14,4
872. Lääkintäkojeet ja -laitteet kirurgisia ja hammas- tai eläinlääketieteellisiä tarkoituksia varten 0,6 1,8 0,5 1,4 1,3 3,9 3,8 5,5 6,9 11,7
874. Mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet 2,3 7,3 1,3 3,5 2,1 6,0 3,5 5,0 1,6 2,7
89. Muut valmiit tavarat 1,9 6,0 2,2 5,6 1,6 4,5 1,5 2,1 2,3 3,8
899. Muut valmiit tavarat 1,5 4,5 1,9 5,0 1,1 3,0 1,1 1,6 1,9 3,3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 32,1 100,0 38,4 100,0 34,8 100,0 69,0 100,0 58,9 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Venäjältä (RU) Yhdysvaltoihin jaksolla 2023/8 - 2023/12

2023 / 82023 / 92023 / 102023 / 112023 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 10,8 3,6 1,2 0,5 1,9 0,7 6,3 1,7 3,9 1,3
05. Hedelmät ja kasvikset 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 3,5 1,0 2,6 0,9
054. Kasvikset,tuoreet tai kuivatut 0,0 0,0 00 00 3,4 0,9 2,4 0,8
08. Rehuaineet 9,9 3,3 0,1 0,0 0,9 0,3 2,0 0,5 0,4 0,1
081. Rehuaineet 9,9 3,3 0,1 0,0 0,9 0,3 2,0 0,5 0,4 0,1
1. Juomat ja tupakka 0,2 0,1 0,3 0,1 0,6 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0,8 0,3 0,2 0,1 0,8 0,3 8,5 2,3 0,3 0,1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 8,0 2,2 0,1 0,0
222. Öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 8,0 2,2 0,1 0,0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 00 00 00 0,7 0,2 00
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 00 00 00 0,7 0,2 00
333. Raakaöljy 00 00 00 0,7 0,2 00
5. Kemian teollisuuden tuotteet 140,2 47,0 117,7 46,7 136,4 49,7 203,8 56,2 274,1 93,8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 58,7 19,7 35,7 14,1 66,2 24,1 103,2 28,5 194,5 66,6
523. Epäorgaanisten happojen metallisuolat ja peroksisuolat 5,7 1,9 00 00 5,0 1,4 00
525. Radioaktiiviset ja niiden kaltaiset aineet 52,9 17,7 35,5 14,1 66,2 24,1 98,2 27,1 194,4 66,5
56. Lannoitteet, valmistetut 79,2 26,6 80,7 32,0 68,8 25,1 99,3 27,4 79,2 27,1
562. Valmistetut lannoitteet, muut kuin ryhmän 272 lannoitteet 79,2 26,6 80,7 32,0 68,8 25,1 99,3 27,4 79,2 27,1
57. Muovit, valmistamattomat 0,6 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0
573. Vinyylikloridi- yms. polymeerit alkumuodossa 0,6 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1,3 0,4 0,4 0,2 0,8 0,3 0,6 0,2 0,0 0,0
592. Tärkkelys,valkuaisaineet ja liimat 1,2 0,4 0,3 0,1 0,8 0,3 0,5 0,1 0,0 0,0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 115,1 38,6 121,6 48,2 111,6 40,7 127,9 35,3 8,9 3,0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 9,9 3,3 5,5 2,2 11,9 4,3 4,8 1,3 4,7 1,6
634. Viilu, ristiinliimattu vaneri, lastulevy ja muu valmistettu puu, muu kuin aiemmin mainittu 9,6 3,2 5,3 2,1 11,7 4,2 4,5 1,2 4,7 1,6
67. Rauta ja teräs 0,4 0,1 0,0 0,0 00 29,4 8,1 00
671. Harkkorauta, peilirauta, rautasieni, ferroseokset rauta- ja teräsrakeet ja -jauheet ja ferroseokset 0,4 0,1 00 00 29,4 8,1 00
68. Muut metallit 97,9 32,8 113,6 45,0 97,6 35,6 88,0 24,3 1,5 0,5
681. Hopea, platina ja muut platinaryhmän metallit 84,3 28,3 111,5 44,2 95,8 34,9 87,0 24,0 0,0 0,0
684. Alumiini 11,3 3,8 00 00 00 0,1 0,0
689. Muut epäjalot metallit käsittelyä ja muokkausta varten; kermetit 2,2 0,8 2,1 0,8 1,8 0,7 1,0 0,3 1,4 0,5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 6,6 2,2 2,5 1,0 1,8 0,6 5,6 1,5 2,6 0,9
699. Muut tavarat epäjalosta metallista 6,5 2,2 2,4 0,9 1,7 0,6 5,5 1,5 2,6 0,9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 29,2 9,8 9,4 3,7 21,3 7,8 13,8 3,8 3,3 1,1
71. Voimakoneet ja moottorit 19,2 6,4 3,9 1,5 17,5 6,4 7,3 2,0 0,3 0,1
714. Muut voimakoneet ja moottorit (muut kuin ryhmien 712, 713 ja 718), pl.sähkömoottorit; näiden moottoreiden osat 19,0 6,4 3,6 1,4 17,4 6,3 7,2 2,0 0,1 0,0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0,9 0,3 1,4 0,5 0,4 0,2 0,7 0,2 0,3 0,1
741. Kuumennus- ja jäähdytyskoneet ja -laitteet ja niiden osat 0,6 0,2 0,9 0,3 0,3 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1,6 0,5 2,1 0,8 1,1 0,4 1,0 0,3 0,7 0,2
772. Sähkövirtapiirin kytkentä- yms. laitteet 0,6 0,2 0,5 0,2 0,0 0,0 0,3 0,1 0,0 0,0
773. Eristetty sähkölanka,kaapeli,eristimet yms. 0,0 0,0 1,4 0,6 0,6 0,2 0,3 0,1 0,1 0,0
776. Elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms. 0,6 0,2 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,5 0,2
79. Muut kuljetusvälineet 7,4 2,5 1,8 0,7 2,3 0,8 4,6 1,3 1,8 0,6
792. Ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat 7,4 2,5 1,7 0,7 2,3 0,8 4,6 1,3 1,7 0,6
8. Erinäiset valmiit tavarat 1,2 0,4 1,0 0,4 1,2 0,4 0,8 0,2 1,1 0,4
87. Kojeet,mittarit yms. 0,7 0,2 0,7 0,3 0,5 0,2 0,4 0,1 0,7 0,2
874. Mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet 0,5 0,2 0,5 0,2 0,4 0,1 0,3 0,1 0,6 0,2
9. Muut tavarat 0,5 0,2 0,4 0,2 0,5 0,2 0,4 0,1 0,4 0,1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 298,1 100,0 252,3 100,0 274,4 100,0 362,4 100,0 292,2 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu