Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Venäjän ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/12 - 2022/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/12
%
2022/1
%
2022/2
%
2022/3
%
2022/4
%
Viennistä0,3 0,3 0,3 0,1 0,1
Tuonnista0,7 0,8 1,1 0,9 0,8
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,6 0,6 0,8 0,6 0,5

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Venäjän kanssa, vienti Venäjälle ja tuonti Venäjältä vuoden 2022 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Venäjä oli Yhdysvaltain 31. merkittävin ulkomaankauppakumppani, laskua edellisestä kuukaudesta 3 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden maiden välinen tavarakauppa oli huomattavasti pienempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Kaupan arvo oli 2,2 miljardia dollaria ja pudotusta 30,0 prosenttia. Huhtikuussa kauppatase Venäjän kanssa oli Yhdysvalloille 2,0 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Venäjältä supistui 15,3 prosentilla edellisen vuoden huhtikuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 2,1 miljardia dollaria huhtikuussa 2022. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) edustaen 58,1 prosentin osuutta. Muita suuria tuonnin tuoteryhmiä olivat Sitc681 (hopea, platina ja muut platinaryhmän metallit), 8,8 prosenttia tuonnista ja Sitc562 (valmistetut lannoitteet, muut kuin ryhmän 272 lannoitteet) 6,7 %.

Viennin arvo Venäjälle supistui rajusti (86,1 prosentilla) edellisen vuoden huhtikuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 89 miljoonaa dollaria huhtikuussa 2022. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), mikä edusti 17,3 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc714 (muut voimakoneet ja moottorit (muut kuin ryhmien 712, 713 ja 718), pl.sähkömoottorit; näiden moottoreiden osat) 9,4 % sekä Sitc747 (hanat, venttiilit ja niiden kaltaiset laitteet putkijohtoja, höyrykattiloita, säiliöitä, astioita tai niiden kaltaisia tavaroita varten, myös paineenalennusventtiilit ja termostaatin ohjaamat venttiilit) 7,0 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2022 kehitys

Vuoden 2022 tammi-huhtikuun aikana maiden välinen tavarakaupan arvo oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoa alempi. Kaupan arvo jäi 10,5 miljardiin dollariin, laskun ollessa 3,0 %. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 9,4 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 1,1 miljardia dollaria. Vuoden 2021 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 7,9 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 4,6 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), arvon ollessa 95 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 48,4 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 8,3 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2021 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 6,6 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Venäjälle (RU) jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 11,8 2,2 8,9 2,2 11,4 2,3 7,1 7,0 6,4 7,2
00. Elävät eläimet 2,1 0,4 1,0 0,3 0,6 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 0,1 1,0 1,0 0,3 0,3
05. Hedelmät ja kasvikset 0,8 0,1 0,7 0,2 2,2 0,4 0,9 0,9 00
08. Rehuaineet 00 0,6 0,1 0,4 0,1 00 00
09. Erinäiset elintarvikkeet 8,3 1,5 5,9 1,5 6,9 1,4 4,9 4,8 6,0 6,8
1. Juomat ja tupakka 2,5 0,5 2,3 0,6 3,3 0,7 0,2 0,2 00
11. Juomat 0,5 0,1 1,1 0,3 0,6 0,1 0,1 0,1 00
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 2,0 0,4 1,3 0,3 2,7 0,5 0,0 0,0 00
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 19,7 3,6 15,3 3,9 20,2 4,1 5,0 4,9 0,6 0,7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 2,1 0,4 3,0 0,8 3,2 0,6 0,0 0,0 00
25. Paperimassa 4,7 0,9 3,4 0,8 7,7 1,6 3,6 3,5 00
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,5 0,1 2,5 0,6 0,6 0,1 00 00
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,6 0,1 0,5 0,1 0,8 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1
28. Malmit ja metalliromu 8,1 1,5 2,0 0,5 4,8 1,0 0,9 0,8 0,0 0,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 3,3 0,6 3,5 0,9 2,6 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1,3 0,2 1,2 0,3 1,6 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1,3 0,2 1,2 0,3 1,6 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1,0 0,2 0,8 0,2 1,0 0,2 1,1 1,0 1,1 1,2
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0,9 0,2 0,7 0,2 0,8 0,2 1,0 1,0 1,0 1,2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 71,2 13,0 71,4 18,0 111,3 22,4 24,0 23,8 24,9 27,9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 5,1 0,9 1,3 0,3 8,9 1,8 0,3 0,3 0,1 0,1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,6 0,1 1,3 0,3 1,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
53. Väri- ja parkitusaineet 1,4 0,3 0,9 0,2 1,4 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 23,3 4,3 19,6 4,9 61,2 12,3 13,1 12,9 17,5 19,7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 15,4 2,8 10,1 2,5 11,6 2,3 2,6 2,6 4,9 5,5
57. Muovit, valmistamattomat 5,5 1,0 11,7 3,0 9,4 1,9 1,4 1,4 0,3 0,3
58. Muovit, valmistetut 5,0 0,9 2,3 0,6 2,6 0,5 1,0 1,0 0,5 0,5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 14,7 2,7 24,3 6,1 15,1 3,0 5,0 4,9 1,3 1,4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 25,2 4,6 26,2 6,6 29,6 6,0 3,2 3,1 2,9 3,3
62. Kumituotteet 8,0 1,5 12,0 3,0 7,9 1,6 0,7 0,7 0,6 0,6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,8 0,1 1,0 0,3 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1,9 0,3 1,3 0,3 2,0 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2
66. Kivennäisainetuotteet 2,7 0,5 2,0 0,5 10,0 2,0 0,4 0,4 0,2 0,2
67. Rauta ja teräs 1,7 0,3 0,7 0,2 1,8 0,4 0,5 0,5 0,2 0,2
68. Muut metallit 1,2 0,2 1,3 0,3 0,7 0,1 0,0 0,0 0,5 0,5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 8,6 1,6 7,7 1,9 6,2 1,3 1,0 1,0 1,2 1,4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 332,5 60,8 220,4 55,5 256,4 51,5 50,1 49,6 42,0 47,1
71. Voimakoneet ja moottorit 24,8 4,5 22,1 5,6 23,1 4,6 1,5 1,5 10,1 11,3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 35,7 6,5 36,6 9,2 47,8 9,6 15,7 15,5 8,7 9,7
73. Metalliteollisuuskoneet 2,1 0,4 3,7 0,9 3,2 0,6 0,3 0,3 0,6 0,7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 35,0 6,4 26,3 6,6 32,1 6,4 11,9 11,8 10,6 11,9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 7,5 1,4 8,3 2,1 3,4 0,7 0,7 0,7 0,5 0,6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 12,8 2,3 9,7 2,5 9,8 2,0 1,2 1,2 0,3 0,3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 43,2 7,9 21,7 5,5 30,5 6,1 6,3 6,2 3,5 4,0
78. Moottoriajoneuvot 86,9 15,9 57,1 14,4 68,2 13,7 11,3 11,1 7,6 8,5
79. Muut kuljetusvälineet 84,4 15,4 34,8 8,8 38,3 7,7 1,3 1,3 0,0 0,0
8. Erinäiset valmiit tavarat 76,7 14,0 46,7 11,8 57,2 11,5 10,0 9,9 10,7 12,1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,4 0,1 0,4 0,1 0,6 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
82. Huonekalut 7,2 1,3 4,1 1,0 5,6 1,1 0,2 0,2 00
84. Vaatteet 2,5 0,5 2,1 0,5 2,0 0,4 0,5 0,5 0,1 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 36,8 6,7 22,4 5,6 30,3 6,1 5,7 5,7 5,6 6,3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 4,1 0,7 1,5 0,4 2,5 0,5 1,0 0,9 1,1 1,2
89. Muut valmiit tavarat 25,0 4,6 15,5 3,9 15,4 3,1 2,3 2,3 3,8 4,2
9. Muut tavarat 5,4 1,0 3,4 0,9 5,6 1,1 0,3 0,3 0,3 0,4
93. Erittelemätön 4,0 0,7 2,3 0,6 4,2 0,9 00 0,1 0,1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 1,3 0,2 1,1 0,3 1,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 547,3 100,0 396,8 100,0 497,5 100,0 101,1 100,0 89,1 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Venäjältä (RU) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 138,9 7,4 188,3 9,6 158,0 6,1 96,9 3,5 102,1 4,9
02. Maitotaloustuotteet ja munat 3,0 0,2 2,6 0,1 2,7 0,1 1,5 0,1 1,5 0,1
03. Kala- ja kalavalmisteet 120,9 6,4 171,1 8,7 139,8 5,4 89,6 3,3 88,3 4,2
04. Vilja ja viljatuotteet 1,3 0,1 1,1 0,1 0,6 0,0 0,8 0,0 0,6 0,0
05. Hedelmät ja kasvikset 6,3 0,3 1,1 0,1 2,8 0,1 4,2 0,2 6,6 0,3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,9 0,0 1,9 0,1 0,6 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0
08. Rehuaineet 5,8 0,3 9,8 0,5 11,0 0,4 00 4,6 0,2
1. Juomat ja tupakka 2,7 0,1 2,2 0,1 2,8 0,1 1,2 0,0 0,9 0,0
11. Juomat 2,6 0,1 1,8 0,1 2,6 0,1 1,0 0,0 0,3 0,0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,1 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,6 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 23,2 1,2 44,3 2,3 44,6 1,7 44,9 1,6 29,7 1,4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 7,0 0,4 20,8 1,1 20,6 0,8 1,2 0,0 10,9 0,5
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 5,8 0,3 13,9 0,7 9,6 0,4 8,3 0,3 9,7 0,5
24. Puutavara ja korkki 3,2 0,2 5,9 0,3 3,9 0,2 4,3 0,2 6,4 0,3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,3 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0 16,3 0,6 0,3 0,0
28. Malmit ja metalliromu 6,7 0,4 2,4 0,1 9,7 0,4 14,8 0,5 1,9 0,1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,2 0,0 1,0 0,0 0,6 0,0 0,2 0,0 0,5 0,0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 928,0 49,1 724,4 37,0 1.397,4 54,2 1.712,5 62,4 1.301,3 62,5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 10,0 0,5 0,0 0,0 00 1,2 0,0 0,3 0,0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 918,1 48,6 724,4 37,0 1.368,1 53,1 1.711,3 62,3 1.301,0 62,5
34. Kaasut 00 00 29,3 1,1 00 00
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,0 0,0 0,2 0,0 6,4 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,0 0,0 0,2 0,0 6,4 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 106,5 5,6 242,3 12,4 236,0 9,2 193,1 7,0 201,1 9,7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 9,4 0,5 3,1 0,2 3,1 0,1 5,8 0,2 3,0 0,1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 16,1 0,9 88,1 4,5 71,9 2,8 19,4 0,7 51,7 2,5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 5,9 0,3 3,7 0,2 6,5 0,3 3,1 0,1 3,1 0,1
56. Lannoitteet, valmistetut 68,3 3,6 142,4 7,3 147,7 5,7 157,2 5,7 139,5 6,7
57. Muovit, valmistamattomat 2,1 0,1 1,4 0,1 2,3 0,1 3,3 0,1 0,9 0,0
58. Muovit, valmistetut 0,2 0,0 0,3 0,0 0,7 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 4,1 0,2 3,3 0,2 3,5 0,1 3,5 0,1 1,9 0,1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 634,8 33,6 681,2 34,8 639,4 24,8 601,5 21,9 389,3 18,7
62. Kumituotteet 4,9 0,3 6,2 0,3 6,0 0,2 3,5 0,1 2,3 0,1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 51,5 2,7 62,3 3,2 48,3 1,9 55,3 2,0 39,9 1,9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1,2 0,1 0,9 0,0 1,3 0,0 0,9 0,0 0,8 0,0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,7 0,0 0,7 0,0 0,6 0,0 0,2 0,0 0,7 0,0
66. Kivennäisainetuotteet 26,3 1,4 10,0 0,5 28,7 1,1 3,7 0,1 0,6 0,0
67. Rauta ja teräs 250,5 13,3 375,1 19,1 198,0 7,7 255,6 9,3 53,5 2,6
68. Muut metallit 292,2 15,5 221,1 11,3 345,5 13,4 264,3 9,6 282,6 13,6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 7,5 0,4 5,0 0,3 10,9 0,4 17,9 0,7 8,9 0,4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 27,2 1,4 26,9 1,4 38,4 1,5 27,6 1,0 28,4 1,4
71. Voimakoneet ja moottorit 6,6 0,4 2,7 0,1 3,8 0,1 2,0 0,1 1,7 0,1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1,2 0,1 0,5 0,0 0,6 0,0 0,4 0,0 0,3 0,0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 3,7 0,2 3,6 0,2 4,3 0,2 2,5 0,1 3,8 0,2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1,0 0,1 0,1 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0,6 0,0 0,4 0,0 1,1 0,0 0,5 0,0 0,1 0,0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 7,5 0,4 13,4 0,7 12,3 0,5 13,2 0,5 16,9 0,8
78. Moottoriajoneuvot 1,6 0,1 1,7 0,1 1,7 0,1 2,2 0,1 1,0 0,0
79. Muut kuljetusvälineet 4,9 0,3 4,3 0,2 13,9 0,5 6,3 0,2 4,4 0,2
8. Erinäiset valmiit tavarat 16,7 0,9 25,9 1,3 36,6 1,4 61,8 2,3 23,7 1,1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,1 0,0 0,5 0,0 0,3 0,0 1,0 0,0 0,1 0,0
82. Huonekalut 3,3 0,2 3,7 0,2 5,2 0,2 4,5 0,2 4,3 0,2
87. Kojeet,mittarit yms. 4,8 0,3 3,6 0,2 4,5 0,2 2,9 0,1 2,1 0,1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,6 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0
89. Muut valmiit tavarat 7,4 0,4 17,0 0,9 25,8 1,0 52,5 1,9 16,3 0,8
9. Muut tavarat 10,8 0,6 23,6 1,2 18,4 0,7 6,6 0,2 6,1 0,3
93. Erittelemätön 9,2 0,5 22,4 1,1 17,2 0,7 5,8 0,2 5,5 0,3
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1,6 0,1 1,2 0,1 1,2 0,0 0,8 0,0 0,6 0,0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.888,8 100,0 1.959,4 100,0 2.577,8 100,0 2.746,3 100,0 2.082,7 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu