Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Venäjän ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä0,3 0,3 0,4 0,3 0,3
Tuonnista1,3 1,1 1,1 1,0 1,1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,9 0,8 0,8 0,7 0,8

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Venäjän kanssa, vienti Venäjälle ja tuonti Venäjältä vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Venäjä oli Yhdysvaltain 22. merkittävin ulkomaankauppakumppani, nousua edellisestä kuukaudesta 5 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kauppa Venäjän kanssa edusti vuoden 2021 marraskuussa 0,8 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 0,3 prosenttia Yhdysvaltain viennistä ja 1,1 prosenttia tuonnista. Kuukauden suuruudeltaan 3,3 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 66,3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Venäjän kanssa oli Yhdysvalloille 2,2 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Venäjältä oli 78,9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 2,8 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Venäjältä olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), joka edusti 40,5 prosentin osuutta tuonnista, Sitc333 (raakaöljy) 13,3 % sekä Sitc672 (rauta ja teräs valanteina tai muussa alkumuodossa; puolivalmisteet rautaa tai terästä) 6,7 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Venäjälle oli 21,3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 524 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat), mikä edusti 9,4 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 8,7 % sekä Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 5,5 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-marraskuun aikana

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Venäjän kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-marraskuussa. Kasvua oli peräti 69,0 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 33,6 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 27,8 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 5,8 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 79,6 prosentilla ja viennin arvo 31,7 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 12,1 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 1,0 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 22,0 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 11,0 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Venäjälle (RU) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 13,9 2,8 10,8 2,2 14,5 2,5 11,7 2,2 13,8 2,6
00. Elävät eläimet 0,4 0,1 1,8 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 1,4 0,3
05. Hedelmät ja kasvikset 0,8 0,2 0,5 0,1 0,6 0,1 1,5 0,3 2,4 0,5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1,5 0,3 0,6 0,1 0,6 0,1 0,6 0,1 0,6 0,1
08. Rehuaineet 00 0,6 0,1 0,5 0,1 0,8 0,2 1,1 0,2
09. Erinäiset elintarvikkeet 10,7 2,1 7,0 1,4 12,4 2,2 8,4 1,6 7,8 1,5
1. Juomat ja tupakka 2,7 0,5 3,9 0,8 1,6 0,3 4,3 0,8 1,7 0,3
11. Juomat 1,7 0,3 1,8 0,4 0,6 0,1 1,6 0,3 0,7 0,1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1,0 0,2 2,1 0,4 1,0 0,2 2,8 0,5 1,0 0,2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 21,8 4,4 17,4 3,5 14,8 2,6 18,2 3,5 24,6 4,7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 00 00 00 1,1 0,2 1,1 0,2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0,5 0,1 0,2 0,0 0,4 0,1 0,7 0,1 0,3 0,1
25. Paperimassa 4,2 0,8 2,9 0,6 2,4 0,4 5,8 1,1 7,6 1,5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,8 0,2 0,8 0,2 0,9 0,2 1,8 0,3 2,4 0,5
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,4 0,1 0,4 0,1 0,3 0,1 0,4 0,1 0,6 0,1
28. Malmit ja metalliromu 14,7 2,9 11,1 2,3 9,5 1,7 6,7 1,3 9,4 1,8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1,3 0,3 1,6 0,3 1,2 0,2 1,6 0,3 3,2 0,6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1,4 0,3 0,6 0,1 1,2 0,2 1,0 0,2 1,9 0,4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1,4 0,3 0,6 0,1 1,2 0,2 1,0 0,2 1,9 0,4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,4 0,1 0,9 0,2 0,8 0,1 1,1 0,2 0,9 0,2
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0,2 0,0 0,9 0,2 0,8 0,1 1,0 0,2 0,8 0,1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 66,8 13,4 93,2 18,9 81,5 14,3 75,8 14,5 95,9 18,3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1,6 0,3 1,9 0,4 1,4 0,2 1,7 0,3 1,8 0,3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1,8 0,4 1,2 0,2 0,6 0,1 0,8 0,1 2,1 0,4
53. Väri- ja parkitusaineet 1,8 0,4 1,8 0,4 1,1 0,2 1,4 0,3 1,6 0,3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 16,7 3,3 45,8 9,3 27,5 4,8 25,6 4,9 31,2 6,0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 15,9 3,2 17,8 3,6 17,3 3,0 21,9 4,2 16,1 3,1
57. Muovit, valmistamattomat 7,1 1,4 8,8 1,8 10,3 1,8 7,4 1,4 10,2 2,0
58. Muovit, valmistetut 4,5 0,9 5,6 1,1 6,4 1,1 3,6 0,7 6,5 1,2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 17,3 3,5 10,3 2,1 17,1 3,0 13,4 2,6 26,3 5,0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 32,2 6,5 23,6 4,8 28,4 5,0 25,6 4,9 31,7 6,1
62. Kumituotteet 13,3 2,7 8,8 1,8 8,3 1,5 7,6 1,4 11,0 2,1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,5 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,8 0,2 0,1 0,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,8 0,2 0,8 0,2 1,3 0,2 0,9 0,2 0,9 0,2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3,0 0,6 1,3 0,3 2,0 0,3 2,4 0,5 1,6 0,3
66. Kivennäisainetuotteet 4,1 0,8 2,6 0,5 4,0 0,7 4,0 0,8 3,1 0,6
67. Rauta ja teräs 1,1 0,2 0,8 0,2 0,9 0,2 1,0 0,2 1,2 0,2
68. Muut metallit 0,8 0,2 0,3 0,1 1,1 0,2 0,8 0,1 3,4 0,7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 8,5 1,7 8,9 1,8 10,6 1,9 8,1 1,5 10,4 2,0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 297,4 59,7 281,4 57,1 360,8 63,2 306,7 58,7 286,9 54,8
71. Voimakoneet ja moottorit 32,7 6,6 17,2 3,5 15,8 2,8 30,3 5,8 11,0 2,1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 37,7 7,6 38,0 7,7 31,8 5,6 46,1 8,8 53,7 10,2
73. Metalliteollisuuskoneet 2,4 0,5 4,3 0,9 4,0 0,7 1,6 0,3 2,3 0,4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 32,2 6,5 31,4 6,4 29,3 5,1 48,5 9,3 37,7 7,2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 30,6 6,1 6,9 1,4 9,5 1,7 7,6 1,5 11,0 2,1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 9,5 1,9 7,9 1,6 13,4 2,4 11,8 2,3 10,1 1,9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 38,3 7,7 31,7 6,4 49,9 8,7 36,5 7,0 35,1 6,7
78. Moottoriajoneuvot 77,4 15,5 60,9 12,4 77,4 13,6 96,5 18,5 78,0 14,9
79. Muut kuljetusvälineet 36,7 7,4 83,0 16,8 129,7 22,7 27,7 5,3 48,0 9,2
8. Erinäiset valmiit tavarat 59,0 11,8 55,1 11,2 64,1 11,2 72,4 13,9 59,7 11,4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1,1 0,2 0,6 0,1 0,5 0,1 0,7 0,1 0,8 0,2
82. Huonekalut 8,6 1,7 4,6 0,9 6,5 1,1 9,2 1,8 8,9 1,7
84. Vaatteet 1,4 0,3 2,0 0,4 1,8 0,3 2,6 0,5 2,8 0,5
87. Kojeet,mittarit yms. 27,7 5,6 28,2 5,7 34,8 6,1 35,3 6,8 27,5 5,3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2,4 0,5 4,8 1,0 3,3 0,6 3,7 0,7 2,5 0,5
89. Muut valmiit tavarat 17,3 3,5 14,3 2,9 16,5 2,9 20,0 3,8 16,6 3,2
9. Muut tavarat 2,7 0,5 6,0 1,2 2,9 0,5 5,5 1,1 6,6 1,3
93. Erittelemätön 1,4 0,3 4,8 1,0 1,6 0,3 3,9 0,7 5,2 1,0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 1,3 0,3 1,2 0,3 1,3 0,2 1,4 0,3 1,4 0,3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 498,2 100,0 492,9 100,0 570,7 100,0 522,2 100,0 523,8 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Venäjältä (RU) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 116,1 3,9 138,5 4,9 108,1 4,2 136,2 5,6 153,4 5,5
02. Maitotaloustuotteet ja munat 2,5 0,1 2,5 0,1 3,2 0,1 1,9 0,1 1,3 0,0
03. Kala- ja kalavalmisteet 105,6 3,5 133,8 4,7 99,0 3,8 118,4 4,8 134,5 4,9
04. Vilja ja viljatuotteet 0,9 0,0 0,4 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0 0,6 0,0
05. Hedelmät ja kasvikset 0,5 0,0 1,0 0,0 0,3 0,0 0,9 0,0 3,8 0,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,6 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,7 0,0 0,8 0,0
08. Rehuaineet 5,5 0,2 0,0 0,0 4,5 0,2 13,2 0,5 11,7 0,4
1. Juomat ja tupakka 2,1 0,1 2,6 0,1 2,0 0,1 2,0 0,1 4,2 0,2
11. Juomat 1,9 0,1 2,4 0,1 1,5 0,1 1,7 0,1 4,1 0,1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,2 0,0 0,1 0,0 0,5 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 40,3 1,3 24,6 0,9 29,8 1,2 19,7 0,8 20,2 0,7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0,6 0,0 0,5 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 3,1 0,1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 14,2 0,5 10,5 0,4 15,3 0,6 12,0 0,5 11,5 0,4
24. Puutavara ja korkki 4,1 0,1 4,6 0,2 4,6 0,2 4,8 0,2 4,5 0,2
28. Malmit ja metalliromu 20,5 0,7 8,7 0,3 9,2 0,4 2,1 0,1 0,4 0,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,6 0,0 0,1 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0 0,4 0,0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1.952,2 65,1 1.699,0 60,1 1.547,6 60,0 1.509,1 61,5 1.490,8 53,9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 5,4 0,2 7,4 0,3 3,7 0,1 00 00
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1.946,8 64,9 1.691,6 59,9 1.543,9 59,8 1.509,1 61,5 1.490,8 53,9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 202,3 6,7 200,3 7,1 148,2 5,7 177,3 7,2 272,4 9,8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 5,4 0,2 5,4 0,2 4,3 0,2 3,8 0,2 4,5 0,2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 67,2 2,2 142,4 5,0 75,2 2,9 27,3 1,1 128,5 4,6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1,7 0,1 2,6 0,1 4,4 0,2 5,8 0,2 5,5 0,2
56. Lannoitteet, valmistetut 122,0 4,1 44,1 1,6 58,7 2,3 129,7 5,3 128,9 4,7
57. Muovit, valmistamattomat 1,7 0,1 1,3 0,0 1,8 0,1 4,9 0,2 1,6 0,1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 3,9 0,1 3,9 0,1 3,2 0,1 5,0 0,2 3,1 0,1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 625,9 20,9 660,3 23,4 674,0 26,1 525,2 21,4 753,7 27,2
62. Kumituotteet 5,0 0,2 4,9 0,2 6,1 0,2 5,6 0,2 4,0 0,1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 32,6 1,1 34,5 1,2 46,6 1,8 53,3 2,2 69,0 2,5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,4 0,0 0,4 0,0 0,5 0,0 3,3 0,1 2,9 0,1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,8 0,0 0,5 0,0 0,4 0,0 0,7 0,0 0,2 0,0
66. Kivennäisainetuotteet 19,8 0,7 26,9 1,0 21,9 0,8 36,6 1,5 40,0 1,4
67. Rauta ja teräs 397,4 13,3 317,3 11,2 159,5 6,2 209,9 8,6 393,2 14,2
68. Muut metallit 165,0 5,5 263,8 9,3 428,0 16,6 205,8 8,4 233,1 8,4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 4,8 0,2 12,0 0,4 10,9 0,4 10,0 0,4 11,4 0,4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 28,9 1,0 28,6 1,0 31,2 1,2 29,4 1,2 32,4 1,2
71. Voimakoneet ja moottorit 4,7 0,2 2,5 0,1 3,4 0,1 3,1 0,1 3,8 0,1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1,1 0,0 1,2 0,0 0,5 0,0 0,3 0,0 1,6 0,1
73. Metalliteollisuuskoneet 0,2 0,0 0,1 0,0 1,5 0,1 0,8 0,0 0,2 0,0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 5,7 0,2 4,9 0,2 5,1 0,2 8,6 0,3 4,4 0,2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 14,3 0,5 11,4 0,4 10,9 0,4 8,5 0,3 11,3 0,4
78. Moottoriajoneuvot 1,2 0,0 1,2 0,0 1,6 0,1 1,4 0,1 3,1 0,1
79. Muut kuljetusvälineet 1,2 0,0 6,7 0,2 7,5 0,3 6,2 0,3 7,6 0,3
8. Erinäiset valmiit tavarat 14,8 0,5 59,5 2,1 31,4 1,2 41,9 1,7 28,1 1,0
82. Huonekalut 2,5 0,1 2,4 0,1 1,9 0,1 2,3 0,1 3,1 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 4,6 0,2 4,3 0,2 3,6 0,1 4,7 0,2 3,6 0,1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,7 0,0 0,5 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0
89. Muut valmiit tavarat 6,6 0,2 51,8 1,8 24,3 0,9 33,8 1,4 20,5 0,7
9. Muut tavarat 16,3 0,5 12,4 0,4 8,7 0,3 11,3 0,5 12,6 0,5
93. Erittelemätön 14,4 0,5 11,2 0,4 7,5 0,3 10,1 0,4 11,2 0,4
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1,9 0,1 1,2 0,0 1,2 0,0 1,2 0,0 1,4 0,1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2.998,9 100,0 2.825,9 100,0 2.580,9 100,0 2.452,0 100,0 2.767,9 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu