Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Venäjän ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2021 tammi-heinäkuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Venäjälle (RU) 2021 tammi-heinäkuu

2021 1-7
milj. $
2020 1-7
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet86,2 52,3 64.9
00. Elävät eläimet1,6 0,3 472.6
02. Maitotaloustuotteet ja munat1,4 2,7 -49.9
03. Kala- ja kalavalmisteet0,1 0,1 -1.1
04. Vilja ja viljatuotteet2,9 2,8 0.5
05. Hedelmät ja kasvikset5,7 7,7 -25.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja1,3 1,5 -17.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä11,6 3,10 195.2
08. Rehuaineet2,9 7,1 -60.3
09. Erinäiset elintarvikkeet59,2 26,4 124.3
1. Juomat ja tupakka26,4 24,8 6.3
11. Juomat6,6 3,10 68.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet19,8 20,9 -5.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat132,9 89,9 47.8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet1,8 2,3 -22.5
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi2,6 2,10 -11.9
24. Puutavara ja korkki0,10 0,3 246.8
25. Paperimassa24,6 22,9 7.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet7,2 6,5 11.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat3,8 2,0 85.3
28. Malmit ja metalliromu79,8 39,5 102.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet12,6 13,8 -8.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta9,5 12,5 -24.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet9,5 12,5 -24.2
34. Kaasut0,1 0,1 -23.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat5,7 2,10 94.7
41. Eläinöljyt ja -rasvat5,4 2,9 88.5
42. Kasviöljyt ja -rasvat0,4 0,1 283.4
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0,1 0,1 125.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet523,7 552,8 -5.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet19,5 20,7 -6.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet9,4 9,10 -5.3
53. Väri- ja parkitusaineet9,6 8,10 6.8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet176,1 213,8 -17.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet119,9 80,5 49.1
56. Lannoitteet, valmistetut0,1 0,2 -96.2
57. Muovit, valmistamattomat47,7 64,1 -25.6
58. Muovit, valmistetut36,8 29,1 26.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet105,2 125,9 -16.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan198,4 184,6 7.5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0,3 0,2 39.1
62. Kumituotteet82,4 50,9 61.9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut2,1 1,2 78.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä5,9 5,5 8.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet12,9 11,3 14.4
66. Kivennäisainetuotteet20,2 48,7 -58.7
67. Rauta ja teräs7,1 14,7 -52.0
68. Muut metallit13,9 5,10 133.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista54,0 46,5 16.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet2.319,6 1.397,2 66.0
71. Voimakoneet ja moottorit152,5 116,1 31.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet295,0 235,1 25.5
73. Metalliteollisuuskoneet15,9 22,7 -29.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet234,5 307,1 -23.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet66,7 48,1 38.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet54,8 40,10 33.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet250,2 180,10 38.3
78. Moottoriajoneuvot509,8 232,5 119.3
79. Muut kuljetusvälineet740,4 214,1 245.9
8. Erinäiset valmiit tavarat389,3 304,10 27.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet4,3 7,9 -46.2
82. Huonekalut48,5 26,5 83.0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.1,9 0,7 199.9
84. Vaatteet11,6 6,2 88.3
85. Jalkineet2,3 2,0 11.6
87. Kojeet,mittarit yms.177,7 171,7 3.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot20,8 13,6 52.7
89. Muut valmiit tavarat122,7 76,7 60.2
9. Muut tavarat41,8 51,3 -18.4
93. Erittelemätön32,10 40,10 -19.6
97. Kulta, ei monetaarinen0,2 2,10 -95.6
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain8,8 7,4 19.3
Kaikki ryhmät yhteensä3.733,2 2.672,9 39.7

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Venäjältä (RU) Yhdysvaltoihin 2021 tammi-heinäkuu

2021 1-7
milj. $
2020 1-7
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet648,5 468,4 38.5
00. Elävät eläimet1,4 0,4 338.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat13,5 3,5 295.2
03. Kala- ja kalavalmisteet596,2 438,8 35.9
04. Vilja ja viljatuotteet4,6 4,0 13.8
05. Hedelmät ja kasvikset6,6 15,7 -58.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja1,2 1,2 -3.4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä6,5 2,7 146.4
08. Rehuaineet17,7 1,0 ..
09. Erinäiset elintarvikkeet1,2 1,5 -21.2
1. Juomat ja tupakka12,10 8,6 50.7
11. Juomat11,8 7,5 58.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet1,2 1,2 1.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat177,0 168,6 5.0
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0,1 0..
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet20,4 38,3 -46.6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi59,6 50,7 17.4
24. Puutavara ja korkki31,1 18,3 69.8
25. Paperimassa00,1 ..
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0,1 0,1 595.7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat10,9 23,5 -53.7
28. Malmit ja metalliromu52,9 36,4 45.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet2,3 1,6 49.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta10.379,7 5.091,2 103.9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.23,10 18,8 27.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet10.355,7 5.072,4 104.2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0,2 0,3 -55.4
42. Kasviöljyt ja -rasvat0,2 0,3 -55.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet1.297,7 994,9 30.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet31,5 54,8 -42.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet481,10 480,3 0.4
53. Väri- ja parkitusaineet0,5 0,3 93.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet0,4 2,7 -85.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet10,8 6,1 78.5
56. Lannoitteet, valmistetut736,9 422,6 74.4
57. Muovit, valmistamattomat16,3 14,6 11.6
58. Muovit, valmistetut2,2 2,7 -16.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet17,4 11,3 54.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan4.048,3 2.703,9 49.7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0,1 0,1 24.3
62. Kumituotteet29,9 27,4 8.9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut151,2 116,1 30.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä3,3 1,8 87.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet4,3 1,10 124.0
66. Kivennäisainetuotteet145,1 95,9 51.4
67. Rauta ja teräs1.452,2 724,1 100.5
68. Muut metallit2.182,0 1.647,6 32.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista80,6 89,2 -9.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet304,3 231,5 31.5
71. Voimakoneet ja moottorit137,3 42,2 225.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet4,0 5,9 -32.3
73. Metalliteollisuuskoneet2,5 2,6 -1.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet26,7 30,1 -11.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet1,5 0,5 206.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet2,7 2,5 9.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet70,1 45,10 52.6
78. Moottoriajoneuvot7,7 4,2 84.7
79. Muut kuljetusvälineet52,1 97,9 -46.8
8. Erinäiset valmiit tavarat235,3 123,5 90.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0,9 3,2 -72.0
82. Huonekalut16,1 10,10 46.7
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0,1 0,1 404.0
84. Vaatteet1,5 0,9 78.4
85. Jalkineet1,2 0,8 60.7
87. Kojeet,mittarit yms.28,3 18,2 55.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot3,8 3,3 15.8
89. Muut valmiit tavarat183,6 86,5 112.4
9. Muut tavarat75,10 61,1 24.5
93. Erittelemätön65,3 54,1 20.8
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)00,1 ..
97. Kulta, ei monetaarinen0,1 0..
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta10,7 6,9 54.6
Kaikki ryhmät yhteensä17.179,5 9.851,5 74.4

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu