Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Itävallan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2021 tammi-huhtikuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Itävaltaan (AT) 2021 tammi-huhtikuu

2021 1-4
milj. $
2020 1-4
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet24.10 16.0 56.3
00. Elävät eläimet0.2 0.1 128.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.1 0.1 40.0
03. Kala- ja kalavalmisteet0.1 0.1 883.4
04. Vilja ja viljatuotteet0.4 0.7 -43.8
05. Hedelmät ja kasvikset0.6 0.4 44.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.8 1.3 -41.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.7 0.9 -24.1
08. Rehuaineet2.6 2.1 25.4
09. Erinäiset elintarvikkeet19.9 10.7 85.8
1. Juomat ja tupakka0.9 1.4 -39.2
11. Juomat0.9 1.4 -39.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat31.7 28.3 12.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet16.1 16.9 -4.9
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.2 0.2 37.3
24. Puutavara ja korkki0.2 0.2 -13.6
25. Paperimassa1.6 0.2 896.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet2.7 1.10 36.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat1.3 1.2 17.1
28. Malmit ja metalliromu9.5 7.6 24.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0.5 0.4 47.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta52.4 81.4 -35.7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.52.2 81.3 -35.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet0.2 0.2 76.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.1 0.1 ..
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.1 0.1 ..
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.1 0..
5. Kemian teollisuuden tuotteet583.7 475.7 22.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet14.0 13.8 1.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet1.10 2.0 -2.9
53. Väri- ja parkitusaineet1.2 1.1 8.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet495.9 403.4 22.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet3.2 2.7 19.7
56. Lannoitteet, valmistetut0.4 0.2 91.8
57. Muovit, valmistamattomat4.9 3.7 32.2
58. Muovit, valmistetut5.6 4.7 20.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet56.10 44.5 28.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan43.4 86.7 -50.0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.5 0.9 -45.7
62. Kumituotteet2.4 4.2 -44.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut1.4 0.9 54.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä3.9 3.6 9.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet2.2 2.2 1.4
66. Kivennäisainetuotteet15.8 17.9 -11.9
67. Rauta ja teräs3.0 34.5 -91.4
68. Muut metallit3.3 3.4 -2.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista11.3 19.5 -42.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet261.9 252.4 3.8
71. Voimakoneet ja moottorit30.3 23.8 27.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet42.1 28.4 48.2
73. Metalliteollisuuskoneet6.6 2.5 163.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet33.1 29.5 12.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet18.7 13.8 35.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet16.4 17.4 -5.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet54.9 50.7 8.2
78. Moottoriajoneuvot29.8 23.5 26.8
79. Muut kuljetusvälineet30.5 63.2 -51.8
8. Erinäiset valmiit tavarat106.8 135.2 -21.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet2.3 1.4 65.9
82. Huonekalut4.6 3.3 42.0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.1.0 1.4 -26.0
84. Vaatteet1.5 1.0 44.9
85. Jalkineet0.1 0.2 -80.6
87. Kojeet,mittarit yms.53.0 49.7 6.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot5.4 4.2 28.3
89. Muut valmiit tavarat39.3 74.4 -47.3
9. Muut tavarat64.7 72.1 -10.2
93. Erittelemätön1.10 3.9 -49.2
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.9 0.5 73.3
97. Kulta, ei monetaarinen3.8 0.10 302.2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain52.8 50.5 4.7
Kaikki ryhmät yhteensä1,170.2 1,148.7 1.9

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Itävallasta (AT) Yhdysvaltoihin 2021 tammi-huhtikuu

2021 1-4
milj. $
2020 1-4
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet36.10 29.3 26.3
00. Elävät eläimet0.1 0.2 -75.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat2.4 2.2 7.8
04. Vilja ja viljatuotteet4.8 4.1 16.5
05. Hedelmät ja kasvikset5.0 5.10 -15.9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja2.2 1.10 10.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä7.1 4.7 53.1
08. Rehuaineet7.7 5.3 45.3
09. Erinäiset elintarvikkeet8.0 5.1 57.2
1. Juomat ja tupakka340.4 337.5 0.8
11. Juomat340.4 337.5 0.8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat71.0 41.10 69.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.3 0.2 48.2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.2 0.1 439.5
24. Puutavara ja korkki51.10 20.6 152.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet16.8 19.6 -14.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat1.5 1.1 33.8
28. Malmit ja metalliromu0.2 0.2 -24.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0.5 0.5 0.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta1.1 1.5 -30.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet1.1 1.5 -30.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.6 0.2 209.7
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.6 0.2 209.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet828.8 697.1 18.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet59.3 15.5 283.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet23.0 25.8 -10.8
53. Väri- ja parkitusaineet3.0 2.9 5.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet621.8 560.10 10.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet7.9 4.8 64.3
56. Lannoitteet, valmistetut00.1 ..
57. Muovit, valmistamattomat53.1 33.8 57.1
58. Muovit, valmistetut16.7 18.5 -9.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet44.2 35.1 25.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan456.3 444.7 2.6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat3.3 3.0 8.8
62. Kumituotteet5.5 5.0 8.9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut19.3 17.5 10.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä33.3 28.9 15.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet12.1 10.2 18.7
66. Kivennäisainetuotteet50.5 53.8 -6.1
67. Rauta ja teräs121.7 140.2 -13.3
68. Muut metallit77.8 65.9 18.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista133.3 120.5 10.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet2,053.3 1,717.7 19.5
71. Voimakoneet ja moottorit325.7 244.8 33.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet314.3 259.2 21.3
73. Metalliteollisuuskoneet62.9 65.3 -3.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet298.6 327.7 -8.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet26.8 19.5 37.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet25.3 33.6 -24.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet286.2 243.3 17.6
78. Moottoriajoneuvot658.5 458.1 43.7
79. Muut kuljetusvälineet55.4 66.6 -16.9
8. Erinäiset valmiit tavarat495.7 373.9 32.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet4.10 4.5 10.0
82. Huonekalut11.5 14.2 -18.7
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.3 0.5 -52.9
84. Vaatteet3.7 1.9 99.3
85. Jalkineet3.3 2.3 41.2
87. Kojeet,mittarit yms.142.6 99.4 43.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot13.8 14.7 -6.1
89. Muut valmiit tavarat315.10 236.7 33.5
9. Muut tavarat247.3 103.1 139.9
93. Erittelemätön38.4 27.9 38.1
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.8 0.2 539.7
97. Kulta, ei monetaarinen8.1 0.1 ..
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta42.3 32.4 30.6
Kaikki ryhmät yhteensä4,530.10 3,746.5 20.9

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu