Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Itävallan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2021 tammi-heinäkuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Itävaltaan (AT) 2021 tammi-heinäkuu

2021 1-7
milj. $
2020 1-7
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet30,7 25,10 18.1
00. Elävät eläimet0,2 0,2 85.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat0,1 0,3 -84.4
03. Kala- ja kalavalmisteet0,1 0,1 883.4
04. Vilja ja viljatuotteet1,0 1,5 -30.5
05. Hedelmät ja kasvikset1,2 0,9 30.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja2,3 2,1 12.6
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0,9 0,10 -6.7
08. Rehuaineet4,8 2,4 99.6
09. Erinäiset elintarvikkeet20,4 18,1 13.1
1. Juomat ja tupakka1,3 1,6 -19.3
11. Juomat1,3 1,6 -19.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat50,4 38,5 30.9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet27,9 16,9 65.3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0,3 0,3 32.6
24. Puutavara ja korkki0,4 0,3 49.1
25. Paperimassa1,7 0,5 300.8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet4,3 2,8 52.6
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat2,2 1,8 28.3
28. Malmit ja metalliromu13,0 15,8 -17.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0,9 0,6 48.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta69,1 112,3 -38.5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.68,9 112,1 -38.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet0,3 0,2 48.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0,2 0,1 ..
41. Eläinöljyt ja -rasvat0,2 0,1 888.2
42. Kasviöljyt ja -rasvat0,1 0,1 ..
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0,1 0..
5. Kemian teollisuuden tuotteet1.328,3 788,2 68.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet21,8 19,1 13.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet4,5 4,3 6.3
53. Väri- ja parkitusaineet2,5 1,8 38.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet1.180,0 664,4 77.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet5,5 4,7 17.4
56. Lannoitteet, valmistetut0,6 0,3 109.6
57. Muovit, valmistamattomat8,5 5,6 52.0
58. Muovit, valmistetut9,6 7,10 21.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet95,6 80,4 19.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan80,9 118,7 -31.8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat1,0 1,3 -22.4
62. Kumituotteet3,6 5,6 -36.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut2,2 1,6 37.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä5,10 6,10 -14.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet4,1 3,9 5.3
66. Kivennäisainetuotteet29,8 27,10 6.4
67. Rauta ja teräs5,9 36,5 -83.9
68. Muut metallit5,8 4,9 16.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista22,10 30,1 -23.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet459,0 515,8 -11.0
71. Voimakoneet ja moottorit51,8 35,4 46.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet74,4 49,5 50.3
73. Metalliteollisuuskoneet8,7 5,1 69.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet61,2 48,3 26.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet29,8 20,2 47.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet25,2 24,7 2.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet100,10 80,4 25.7
78. Moottoriajoneuvot55,8 33,7 65.4
79. Muut kuljetusvälineet51,5 218,9 -76.5
8. Erinäiset valmiit tavarat205,10 209,10 -1.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet3,6 2,8 29.4
82. Huonekalut8,1 6,0 35.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.3,1 1,6 91.4
84. Vaatteet2,2 1,7 30.3
85. Jalkineet0,2 0,2 -7.2
87. Kojeet,mittarit yms.94,2 94,9 -0.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot9,1 6,9 32.0
89. Muut valmiit tavarat85,7 96,2 -10.8
9. Muut tavarat125,3 110,6 13.3
93. Erittelemätön4,6 6,8 -32.4
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0,9 5,5 -84.6
97. Kulta, ei monetaarinen4,0 1,2 242.6
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain107,1 79,6 34.6
Kaikki ryhmät yhteensä2.350,7 1.921,2 22.4

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Itävallasta (AT) Yhdysvaltoihin 2021 tammi-heinäkuu

2021 1-7
milj. $
2020 1-7
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet68,1 51,8 31.6
00. Elävät eläimet0,2 0,4 -69.9
02. Maitotaloustuotteet ja munat4,8 3,5 37.6
04. Vilja ja viljatuotteet9,1 8,6 5.6
05. Hedelmät ja kasvikset8,4 8,6 -2.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja4,0 3,9 2.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä13,6 9,8 39.8
08. Rehuaineet12,7 8,8 45.0
09. Erinäiset elintarvikkeet15,7 8,5 83.9
1. Juomat ja tupakka600,2 547,4 9.6
11. Juomat600,2 547,4 9.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat130,4 77,9 67.4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0,6 0,4 65.8
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0,2 0,1 558.0
24. Puutavara ja korkki98,5 42,1 134.3
25. Paperimassa0,4 0..
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet27,5 32,4 -15.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat2,3 2,2 4.5
28. Malmit ja metalliromu0,3 0,3 -1.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0,9 0,8 28.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta1,7 1,8 -8.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet1,7 1,8 -8.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat1,3 0,3 329.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat1,3 0,3 329.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet1.325,6 1.182,7 12.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet83,5 39,8 110.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet48,7 40,1 21.5
53. Väri- ja parkitusaineet6,0 4,10 21.8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet949,7 950,1 0.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet14,5 9,7 50.7
56. Lannoitteet, valmistetut00,1 ..
57. Muovit, valmistamattomat115,0 55,2 108.5
58. Muovit, valmistetut36,2 29,9 20.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet72,3 53,3 35.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan867,0 715,9 21.1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat5,8 5,7 1.5
62. Kumituotteet9,5 7,9 20.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut40,7 31,0 31.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä59,2 48,3 22.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet23,7 15,8 50.3
66. Kivennäisainetuotteet93,1 91,0 2.3
67. Rauta ja teräs232,2 198,2 17.2
68. Muut metallit148,6 116,4 27.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista254,6 201,10 26.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet3.817,4 2.759,2 38.4
71. Voimakoneet ja moottorit563,6 389,3 44.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet573,1 428,4 33.8
73. Metalliteollisuuskoneet119,3 107,1 11.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet631,7 527,1 19.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet44,0 33,6 30.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet52,8 63,6 -17.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet493,1 386,3 27.7
78. Moottoriajoneuvot1.230,1 722,9 70.2
79. Muut kuljetusvälineet110,2 101,3 8.7
8. Erinäiset valmiit tavarat912,3 657,4 38.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet9,4 7,7 22.1
82. Huonekalut24,2 19,4 24.5
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0,4 0,7 -36.6
84. Vaatteet6,0 2,8 116.4
85. Jalkineet7,7 5,7 35.4
87. Kojeet,mittarit yms.257,3 170,6 50.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot26,8 20,1 33.6
89. Muut valmiit tavarat580,7 430,7 34.8
9. Muut tavarat370,9 166,6 122.7
93. Erittelemätön55,8 45,3 23.2
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0,8 0,2 379.8
97. Kulta, ei monetaarinen8,1 0,1 ..
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta74,3 54,4 36.6
Kaikki ryhmät yhteensä8.094,4 6.160,7 31.4

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu