Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Itävallan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2023/3 - 2023/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2023/3
%
2023/4
%
2023/5
%
2023/6
%
2023/7
%
Viennistä0,3 0,2 0,2 0,2 0,3
Tuonnista0,7 0,7 0,7 0,6 0,6
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,5 0,5 0,5 0,5 0,4

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Itävallan kanssa, vienti Itävaltaan ja tuonti Itävallasta vuoden 2023 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Itävalta oli Yhdysvaltain 34. merkittävin ulkomaankauppakumppani, laskua edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 1,8 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 7,8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Itävallan kanssa oli Yhdysvalloille 1,0 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Itävallasta oli 0,8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 1,4 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Itävallasta olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), joka edusti 6,9 prosentin osuutta tuonnista, Sitc931 (erittelemätön) 6,9 % sekä Sitc728 (muut jonkin tietyn toimialan käyttöön tarkoitetut erikoiskoneet ja -laitteet ja niiden osat) 6,3 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Itävaltaan oli 40,5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 421 miljoonaa dollaria.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2023 tammi-heinäkuun aikana

Alkuvuoden tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-heinäkuussa. Kasvua oli peräti 22,5 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 15,1 miljardiin dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 11,7 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 3,4 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 16,8 prosentilla ja viennin arvo 47,2 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), arvon ollessa 1,5 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), arvon ollessa 1,8 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 8,3 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2022 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 7,7 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Itävaltaan (AT) jaksolla 2023/3 - 2023/7

2023 / 32023 / 42023 / 52023 / 62023 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0,7 0,1 1,9 0,5 1,2 0,3 1,6 0,4 1,3 0,3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,1 0,0 0,1 0,0 0,5 0,1 1,1 0,3 0,7 0,2
08. Rehuaineet 0,4 0,1 1,0 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0
1. Juomat ja tupakka 1,0 0,2 3,1 0,8 2,2 0,6 1,6 0,4 1,2 0,3
11. Juomat 1,0 0,2 3,1 0,8 2,2 0,6 1,6 0,4 1,2 0,3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0,6 0,1 0,8 0,2 1,4 0,4 2,5 0,7 1,3 0,3
25. Paperimassa 00 0,1 0,0 0,1 0,0 0,6 0,1 00
28. Malmit ja metalliromu 0,1 0,0 0,4 0,1 1,1 0,3 1,5 0,4 0,9 0,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 83,8 15,6 23,8 6,2 20,2 5,2 0,2 0,1 42,5 10,1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 83,8 15,6 23,7 6,2 20,1 5,2 00 42,4 10,1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 236,6 44,0 180,3 46,9 215,5 55,9 208,8 53,9 206,1 49,0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 6,8 1,3 3,6 0,9 1,7 0,4 3,5 0,9 3,2 0,8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,9 0,2 0,8 0,2 0,6 0,2 0,3 0,1 0,2 0,0
53. Väri- ja parkitusaineet 0,5 0,1 0,4 0,1 0,7 0,2 0,6 0,1 0,4 0,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 213,9 39,8 161,4 41,9 196,8 51,0 189,2 48,9 191,8 45,6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0,4 0,1 1,9 0,5 0,8 0,2 0,4 0,1 0,7 0,2
57. Muovit, valmistamattomat 1,1 0,2 1,9 0,5 0,9 0,2 1,2 0,3 0,6 0,2
58. Muovit, valmistetut 1,7 0,3 2,2 0,6 2,0 0,5 1,8 0,5 1,4 0,3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 11,3 2,1 8,2 2,1 12,0 3,1 11,8 3,0 7,8 1,9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 66,0 12,3 17,9 4,7 23,0 6,0 29,9 7,7 16,3 3,9
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0,2 0,0 0,2 0,1 4,0 1,0 0,3 0,1 0,2 0,0
62. Kumituotteet 0,7 0,1 0,5 0,1 0,6 0,2 0,4 0,1 0,7 0,2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,8 0,2 0,6 0,2 0,6 0,2 0,2 0,1 0,4 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1,4 0,3 1,1 0,3 0,9 0,2 1,0 0,3 1,1 0,3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,9 0,2 1,0 0,3 0,9 0,2 0,7 0,2 0,7 0,2
66. Kivennäisainetuotteet 2,5 0,5 5,4 1,4 3,2 0,8 2,6 0,7 2,8 0,7
67. Rauta ja teräs 45,9 8,6 1,5 0,4 1,2 0,3 12,7 3,3 1,2 0,3
68. Muut metallit 8,1 1,5 3,2 0,8 6,2 1,6 2,8 0,7 3,9 0,9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 5,5 1,0 4,5 1,2 5,2 1,4 9,3 2,4 5,4 1,3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 81,8 15,2 98,5 25,6 67,0 17,4 90,0 23,2 79,3 18,9
71. Voimakoneet ja moottorit 6,9 1,3 9,1 2,4 5,0 1,3 6,9 1,8 4,2 1,0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 19,9 3,7 13,3 3,5 14,9 3,9 12,0 3,1 13,1 3,1
73. Metalliteollisuuskoneet 0,5 0,1 0,4 0,1 0,9 0,2 0,4 0,1 2,7 0,6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 10,6 2,0 18,1 4,7 8,9 2,3 8,8 2,3 8,3 2,0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 3,2 0,6 2,8 0,7 3,3 0,9 1,8 0,5 2,2 0,5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 6,2 1,2 5,5 1,4 4,0 1,0 11,2 2,9 6,6 1,6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 21,0 3,9 15,2 3,9 17,4 4,5 15,2 3,9 22,9 5,4
78. Moottoriajoneuvot 4,9 0,9 8,5 2,2 7,1 1,8 4,5 1,2 6,6 1,6
79. Muut kuljetusvälineet 8,7 1,6 25,6 6,7 5,5 1,4 29,1 7,5 12,7 3,0
8. Erinäiset valmiit tavarat 37,1 6,9 35,3 9,2 32,9 8,5 31,9 8,3 46,5 11,1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,9 0,2 1,3 0,3 0,4 0,1 0,8 0,2 0,4 0,1
82. Huonekalut 0,7 0,1 0,5 0,1 0,3 0,1 0,6 0,2 0,6 0,1
84. Vaatteet 0,3 0,1 0,1 0,0 0,4 0,1 0,1 0,0 0,7 0,2
87. Kojeet,mittarit yms. 18,9 3,5 17,8 4,6 14,3 3,7 17,1 4,4 16,7 4,0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1,8 0,3 1,1 0,3 2,0 0,5 1,1 0,3 0,7 0,2
89. Muut valmiit tavarat 14,4 2,7 14,3 3,7 15,1 3,9 12,0 3,1 27,0 6,4
9. Muut tavarat 29,6 5,5 23,1 6,0 22,4 5,8 20,5 5,3 25,9 6,2
93. Erittelemätön 0,5 0,1 1,0 0,3 1,1 0,3 0,2 0,1 1,6 0,4
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0,9 0,2 0,0 0,0 00 00 00
97. Kulta, ei monetaarinen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,2 2,0 0,5
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 28,2 5,2 18,9 4,9 20,4 5,3 19,0 4,9 21,2 5,0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 537,1 100,0 384,8 100,0 385,8 100,0 387,2 100,0 420,5 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Itävallasta (AT) Yhdysvaltoihin jaksolla 2023/3 - 2023/7

2023 / 32023 / 42023 / 52023 / 62023 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 14,4 0,8 10,7 0,6 15,3 0,9 11,5 0,7 13,4 0,9
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1,0 0,1 0,7 0,0 1,8 0,1 0,6 0,0 0,6 0,0
04. Vilja ja viljatuotteet 1,2 0,1 0,9 0,0 1,3 0,1 1,0 0,1 0,6 0,0
05. Hedelmät ja kasvikset 2,4 0,1 1,3 0,1 1,2 0,1 1,8 0,1 0,9 0,1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,9 0,1 0,8 0,0 1,3 0,1 0,3 0,0 0,5 0,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2,8 0,2 1,3 0,1 2,0 0,1 2,4 0,1 3,9 0,3
08. Rehuaineet 2,8 0,2 1,6 0,1 2,6 0,1 1,7 0,1 3,0 0,2
09. Erinäiset elintarvikkeet 3,3 0,2 4,2 0,2 5,1 0,3 3,8 0,2 3,9 0,3
1. Juomat ja tupakka 64,0 3,6 47,2 2,7 35,7 2,0 35,1 2,2 26,7 1,9
11. Juomat 64,0 3,6 47,2 2,7 35,7 2,0 35,1 2,2 26,7 1,9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 12,0 0,7 6,3 0,4 12,5 0,7 14,2 0,9 11,5 0,8
24. Puutavara ja korkki 8,5 0,5 2,7 0,2 6,8 0,4 10,0 0,6 7,0 0,5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 3,0 0,2 2,2 0,1 5,0 0,3 3,9 0,2 3,9 0,3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,4 0,0 0,8 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,1 0,0 0,5 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 482,0 26,7 299,4 17,1 426,0 23,6 377,4 23,2 221,2 15,5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 14,9 0,8 14,2 0,8 5,3 0,3 7,6 0,5 5,2 0,4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 7,3 0,4 7,1 0,4 6,7 0,4 6,2 0,4 7,8 0,5
53. Väri- ja parkitusaineet 0,9 0,0 0,9 0,1 1,0 0,1 0,7 0,0 0,7 0,0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 427,9 23,7 247,0 14,1 366,9 20,4 331,5 20,4 172,3 12,1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1,2 0,1 0,9 0,1 1,2 0,1 1,7 0,1 1,2 0,1
57. Muovit, valmistamattomat 10,3 0,6 7,5 0,4 25,4 1,4 11,6 0,7 12,7 0,9
58. Muovit, valmistetut 10,2 0,6 7,8 0,4 7,3 0,4 7,4 0,5 8,5 0,6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 9,4 0,5 13,9 0,8 12,1 0,7 10,7 0,7 12,9 0,9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 232,0 12,9 214,8 12,2 197,7 11,0 174,9 10,7 185,2 13,0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0,5 0,0 0,4 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,8 0,1
62. Kumituotteet 1,6 0,1 1,5 0,1 1,7 0,1 1,2 0,1 1,6 0,1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 8,8 0,5 6,9 0,4 6,3 0,3 8,4 0,5 8,2 0,6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 8,3 0,5 7,6 0,4 8,9 0,5 8,5 0,5 8,3 0,6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3,4 0,2 3,6 0,2 2,7 0,1 3,3 0,2 4,5 0,3
66. Kivennäisainetuotteet 14,0 0,8 14,0 0,8 15,1 0,8 15,8 1,0 15,4 1,1
67. Rauta ja teräs 107,4 6,0 108,8 6,2 72,6 4,0 45,0 2,8 69,0 4,8
68. Muut metallit 32,7 1,8 30,4 1,7 29,8 1,7 34,4 2,1 24,9 1,7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 55,2 3,1 41,6 2,4 60,1 3,3 57,8 3,5 52,4 3,7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 781,4 43,4 849,1 48,4 920,0 51,1 721,7 44,4 703,0 49,3
71. Voimakoneet ja moottorit 112,1 6,2 94,0 5,4 157,7 8,8 119,7 7,4 84,3 5,9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 148,0 8,2 153,6 8,8 165,3 9,2 122,5 7,5 142,9 10,0
73. Metalliteollisuuskoneet 20,1 1,1 24,6 1,4 16,4 0,9 27,7 1,7 22,4 1,6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 120,0 6,7 149,3 8,5 128,4 7,1 124,4 7,6 128,2 9,0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 5,2 0,3 4,0 0,2 5,8 0,3 5,6 0,3 5,9 0,4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 16,3 0,9 12,5 0,7 14,3 0,8 14,8 0,9 8,6 0,6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 98,5 5,5 93,4 5,3 91,1 5,1 114,7 7,0 107,2 7,5
78. Moottoriajoneuvot 237,0 13,2 291,1 16,6 318,7 17,7 166,3 10,2 166,2 11,6
79. Muut kuljetusvälineet 24,2 1,3 26,6 1,5 22,4 1,2 26,2 1,6 37,3 2,6
8. Erinäiset valmiit tavarat 120,7 6,7 189,9 10,8 139,8 7,8 220,8 13,6 137,7 9,6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1,1 0,1 0,7 0,0 1,1 0,1 1,2 0,1 1,3 0,1
82. Huonekalut 2,5 0,1 2,9 0,2 2,8 0,2 2,7 0,2 3,6 0,3
84. Vaatteet 0,5 0,0 0,5 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0 1,2 0,1
85. Jalkineet 1,0 0,1 3,0 0,2 1,6 0,1 1,5 0,1 1,8 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 36,1 2,0 34,0 1,9 39,6 2,2 36,6 2,2 37,8 2,6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 4,4 0,2 4,3 0,2 3,6 0,2 3,5 0,2 5,2 0,4
89. Muut valmiit tavarat 75,0 4,2 144,1 8,2 90,6 5,0 174,8 10,7 86,6 6,1
9. Muut tavarat 95,0 5,3 137,9 7,9 53,6 3,0 71,2 4,4 128,0 9,0
93. Erittelemätön 6,6 0,4 48,5 2,8 10,6 0,6 24,9 1,5 97,9 6,9
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 60,9 3,4 42,5 2,4 21,0 1,2 25,0 1,5 15,1 1,1
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 11,0 0,6 10,1 0,6 10,7 0,6 10,7 0,7 10,3 0,7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.802,0 100,0 1.755,4 100,0 1.801,2 100,0 1.627,3 100,0 1.427,0 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2023 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu