Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Itävallan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Tuonnista0,5 0,5 0,5 0,6 0,5
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Itävallan kanssa, vienti Itävaltaan ja tuonti Itävallasta vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Itävalta oli Yhdysvaltain 35. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 1,8 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 23,5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Itävallan kanssa oli Yhdysvalloille 1,0 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Itävallasta oli 28,3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 1,4 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Itävallasta olivat Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), joka edusti 14,5 prosentin osuutta tuonnista, Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 11,8 % sekä Sitc713 (mäntämoottorit ja niiden osat) 5,3 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Itävaltaan oli 7,6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 357 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), mikä edusti 42,8 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc598 (erinäiset kemialliset tuotteet) 6,1 % sekä Sitc222 (öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen) 5,6 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-marraskuun aikana

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Itävallan kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-marraskuussa. Kasvua oli peräti 26,2 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 17,1 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 13,5 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 3,7 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 28,6 prosentilla ja viennin arvo 18,2 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 1,5 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), arvon ollessa 1,7 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 9,8 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 7,4 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Itävaltaan (AT) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1,5 0,5 2,2 0,6 0,5 0,2 0,9 0,3 0,7 0,2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,7 0,2 1,1 0,3 0,0 0,0 0,3 0,1 0,0 0,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,0 0,0 0,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1
1. Juomat ja tupakka 0,1 0,0 0,3 0,1 0,7 0,3 0,5 0,2 0,7 0,2
11. Juomat 0,1 0,0 0,3 0,1 0,7 0,3 0,5 0,2 0,7 0,2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 13,9 5,0 1,5 0,4 1,9 0,6 5,0 1,6 20,4 5,7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 11,8 4,2 00 00 3,5 1,1 19,8 5,6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,1 0,4 00 0,1 0,0 0,6 0,2 0,0 0,0
28. Malmit ja metalliromu 0,6 0,2 0,6 0,2 1,5 0,5 0,4 0,1 0,2 0,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0,0 0,0 10,1 2,8 20,6 7,0 18,4 5,9 32,5 9,1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 00 10,1 2,8 20,6 7,0 18,4 5,9 16,4 4,6
34. Kaasut 00 00 00 00 16,1 4,5
5. Kemian teollisuuden tuotteet 126,4 45,2 140,2 39,2 127,0 42,8 156,9 50,3 182,7 51,2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1,8 0,6 4,4 1,2 2,7 0,9 2,4 0,8 3,2 0,9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,4 0,2 0,6 0,2 0,4 0,1 0,4 0,1 0,3 0,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 111,0 39,7 118,0 33,0 101,9 34,4 133,9 42,9 153,6 43,1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0,9 0,3 0,4 0,1 0,5 0,2 0,5 0,2 0,8 0,2
57. Muovit, valmistamattomat 1,0 0,4 1,7 0,5 1,2 0,4 1,1 0,4 1,3 0,4
58. Muovit, valmistetut 1,4 0,5 1,6 0,4 1,3 0,4 1,4 0,5 1,1 0,3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 9,2 3,3 13,3 3,7 18,8 6,4 16,6 5,3 22,1 6,2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 10,4 3,7 74,4 20,8 12,8 4,3 12,3 3,9 11,2 3,1
62. Kumituotteet 0,1 0,0 0,6 0,2 0,5 0,2 0,4 0,1 0,3 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,7 0,2 1,0 0,3 1,2 0,4 0,3 0,1 0,6 0,2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,5 0,2 0,7 0,2 0,7 0,2 0,5 0,2 0,7 0,2
66. Kivennäisainetuotteet 3,3 1,2 4,8 1,3 4,1 1,4 5,1 1,6 2,7 0,8
67. Rauta ja teräs 1,4 0,5 63,2 17,7 0,6 0,2 1,1 0,4 1,5 0,4
68. Muut metallit 1,1 0,4 0,8 0,2 1,3 0,4 1,3 0,4 1,3 0,4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3,0 1,1 3,3 0,9 4,1 1,4 3,2 1,0 3,8 1,1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 68,0 24,3 75,6 21,2 62,5 21,1 68,5 22,0 63,2 17,7
71. Voimakoneet ja moottorit 6,5 2,3 8,7 2,4 6,6 2,2 6,3 2,0 7,6 2,1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 14,9 5,3 18,1 5,1 11,5 3,9 13,6 4,4 7,7 2,2
73. Metalliteollisuuskoneet 0,6 0,2 1,2 0,3 2,5 0,8 0,3 0,1 0,7 0,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 9,3 3,3 7,1 2,0 8,5 2,9 8,9 2,9 10,5 2,9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 4,0 1,4 3,6 1,0 3,0 1,0 2,8 0,9 4,8 1,3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 3,3 1,2 2,2 0,6 2,7 0,9 6,0 1,9 6,5 1,8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 18,0 6,4 17,4 4,9 14,4 4,9 14,3 4,6 13,9 3,9
78. Moottoriajoneuvot 4,6 1,7 6,1 1,7 6,8 2,3 9,6 3,1 6,0 1,7
79. Muut kuljetusvälineet 6,8 2,4 11,3 3,2 6,5 2,2 6,5 2,1 5,5 1,5
8. Erinäiset valmiit tavarat 44,5 15,9 34,6 9,7 54,7 18,4 33,1 10,6 28,3 7,9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,2 0,1 0,1 0,0 0,6 0,2 0,7 0,2 0,2 0,1
82. Huonekalut 1,1 0,4 0,9 0,3 0,8 0,3 1,3 0,4 1,2 0,3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 1,2 0,3
84. Vaatteet 0,4 0,1 0,4 0,1 0,5 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 17,1 6,1 17,3 4,8 14,1 4,8 17,5 5,6 12,6 3,5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1,4 0,5 1,0 0,3 1,3 0,5 1,4 0,4 1,0 0,3
89. Muut valmiit tavarat 24,3 8,7 14,9 4,2 37,2 12,5 12,0 3,8 11,8 3,3
9. Muut tavarat 14,6 5,2 18,4 5,1 15,7 5,3 16,2 5,2 17,2 4,8
93. Erittelemätön 1,5 0,5 0,3 0,1 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 00 0,9 0,3 1,1 0,4 00 00
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 11,8 4,2 16,1 4,5 12,7 4,3 14,2 4,5 16,6 4,6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 279,5 100,0 357,3 100,0 296,5 100,0 311,9 100,0 356,8 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Itävallasta (AT) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 11,0 0,9 10,3 0,8 7,9 0,6 10,0 0,7 13,0 0,9
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1,0 0,1 0,4 0,0 0,6 0,0 0,3 0,0 0,9 0,1
04. Vilja ja viljatuotteet 1,2 0,1 1,6 0,1 1,0 0,1 1,2 0,1 1,7 0,1
05. Hedelmät ja kasvikset 1,3 0,1 1,6 0,1 1,2 0,1 2,1 0,1 3,2 0,2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,5 0,0 0,9 0,1 0,7 0,1 0,7 0,1 0,6 0,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2,4 0,2 1,6 0,1 1,9 0,2 1,6 0,1 1,9 0,1
08. Rehuaineet 2,2 0,2 2,1 0,2 1,3 0,1 1,5 0,1 1,9 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 2,5 0,2 2,1 0,2 1,2 0,1 2,5 0,2 2,8 0,2
1. Juomat ja tupakka 80,2 6,7 75,2 5,7 55,9 4,5 60,4 4,2 72,7 5,2
11. Juomat 80,2 6,7 75,2 5,7 55,9 4,5 60,4 4,2 72,7 5,2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 13,8 1,2 25,4 1,9 14,5 1,2 12,6 0,9 13,1 0,9
24. Puutavara ja korkki 9,6 0,8 19,6 1,5 9,8 0,8 6,0 0,4 5,2 0,4
25. Paperimassa 0,3 0,0 0,6 0,0 0,6 0,1 2,5 0,2 1,3 0,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 3,1 0,3 4,3 0,3 3,4 0,3 3,3 0,2 5,8 0,4
28. Malmit ja metalliromu 0,1 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0 0,6 0,0 0,1 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 159,3 13,4 263,1 20,1 315,5 25,7 327,6 23,0 292,4 21,0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 8,3 0,7 8,3 0,6 8,4 0,7 8,2 0,6 5,2 0,4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 10,4 0,9 11,2 0,9 8,7 0,7 7,7 0,5 8,8 0,6
53. Väri- ja parkitusaineet 0,8 0,1 1,0 0,1 0,9 0,1 0,9 0,1 0,7 0,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 111,6 9,4 217,8 16,6 266,0 21,6 274,1 19,3 250,5 18,0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2,5 0,2 2,6 0,2 2,0 0,2 1,0 0,1 2,1 0,1
57. Muovit, valmistamattomat 9,6 0,8 8,2 0,6 11,0 0,9 19,7 1,4 9,1 0,7
58. Muovit, valmistetut 6,7 0,6 5,5 0,4 6,0 0,5 4,3 0,3 6,2 0,4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 9,4 0,8 8,4 0,6 12,3 1,0 11,7 0,8 9,8 0,7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 148,6 12,5 149,0 11,4 157,7 12,8 155,0 10,9 166,4 11,9
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 1,1 0,1 1,6 0,1 0,6 0,0 1,1 0,1 0,7 0,1
62. Kumituotteet 1,6 0,1 1,2 0,1 1,6 0,1 1,2 0,1 1,4 0,1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 8,3 0,7 10,1 0,8 10,4 0,8 9,1 0,6 10,5 0,8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 10,6 0,9 8,0 0,6 8,9 0,7 10,5 0,7 9,7 0,7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 4,3 0,4 2,2 0,2 3,8 0,3 3,8 0,3 3,0 0,2
66. Kivennäisainetuotteet 14,3 1,2 12,4 0,9 11,4 0,9 14,1 1,0 12,8 0,9
67. Rauta ja teräs 35,8 3,0 48,1 3,7 45,8 3,7 33,3 2,3 45,5 3,3
68. Muut metallit 28,9 2,4 19,4 1,5 35,1 2,8 26,1 1,8 26,8 1,9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 43,7 3,7 46,1 3,5 40,2 3,3 55,8 3,9 56,0 4,0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 606,8 50,9 629,3 48,0 505,1 41,1 653,8 45,9 609,0 43,7
71. Voimakoneet ja moottorit 89,0 7,5 131,3 10,0 126,1 10,3 95,6 6,7 84,1 6,0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 85,4 7,2 77,6 5,9 46,9 3,8 104,6 7,3 72,7 5,2
73. Metalliteollisuuskoneet 18,4 1,5 18,9 1,4 20,1 1,6 14,7 1,0 15,9 1,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 114,0 9,6 123,4 9,4 94,3 7,7 103,6 7,3 108,1 7,8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 5,7 0,5 11,0 0,8 9,1 0,7 5,4 0,4 4,9 0,3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 8,7 0,7 11,7 0,9 11,6 0,9 9,9 0,7 10,4 0,7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 83,3 7,0 66,1 5,0 67,9 5,5 77,5 5,4 70,6 5,1
78. Moottoriajoneuvot 181,1 15,2 171,3 13,1 111,1 9,0 226,6 15,9 229,9 16,5
79. Muut kuljetusvälineet 21,1 1,8 17,9 1,4 18,0 1,5 15,8 1,1 12,4 0,9
8. Erinäiset valmiit tavarat 135,2 11,3 125,7 9,6 139,8 11,4 140,1 9,8 149,4 10,7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1,8 0,1 2,1 0,2 1,2 0,1 1,3 0,1 1,9 0,1
82. Huonekalut 4,0 0,3 4,9 0,4 3,3 0,3 3,2 0,2 4,3 0,3
84. Vaatteet 1,1 0,1 0,6 0,0 2,1 0,2 1,0 0,1 3,6 0,3
85. Jalkineet 1,6 0,1 0,7 0,1 0,5 0,0 1,1 0,1 0,6 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 32,7 2,7 41,2 3,1 37,8 3,1 35,0 2,5 36,0 2,6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 4,5 0,4 3,6 0,3 3,8 0,3 3,6 0,3 4,2 0,3
89. Muut valmiit tavarat 89,6 7,5 72,5 5,5 91,0 7,4 94,5 6,6 98,9 7,1
9. Muut tavarat 37,3 3,1 32,5 2,5 33,5 2,7 64,0 4,5 77,9 5,6
93. Erittelemätön 5,7 0,5 7,4 0,6 8,1 0,7 29,3 2,1 14,4 1,0
97. Kulta, ei monetaarinen 0,0 0,0 0,6 0,0 0,7 0,1 3,3 0,2 00
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 10,9 0,9 10,1 0,8 10,2 0,8 10,5 0,7 10,5 0,8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.192,5 100,0 1.310,7 100,0 1.229,9 100,0 1.423,7 100,0 1.394,2 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu