Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Itävallan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä0.20.20.30.20.2
Tuonnista0.50.50.50.50.6
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.40.40.40.40.4

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Itävallan kanssa, vienti Itävaltaan ja tuonti Itävallasta vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Itävalta oli Yhdysvaltain 35. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 1.6 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 32.7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Itävallan kanssa oli Yhdysvalloille 973 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Itävallasta oli 41.2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 1.3 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Itävallasta olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), joka edusti 9.3 prosentin osuutta tuonnista, Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 9.3 % sekä Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 7.7 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Itävaltaan oli 6.1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 304 miljoonaa dollaria.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Itävallan kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 5.7 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 16.5 prosenttia. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 4.5 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 1.2 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 20.9 prosentilla ja viennin arvo 1.87355254994656. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 537 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), arvon ollessa 491 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 3.4 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 2.6 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Itävaltaan (AT) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 3.7 1.1 8.2 3.4 2.9 0.9 11.6 3.6 2.4 0.8
08. Rehuaineet 0.1 0.0 0.8 0.3 0.2 0.0 0.10 0.3 0.8 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 3.5 1.1 6.10 2.9 2.0 0.6 10.4 3.3 0.6 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 9.3 2.9 9.10 4.2 16.5 5.3 3.5 1.1 1.9 0.6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 6.0 1.9 7.8 3.3 8.3 2.6 0.1 0.0 0 0.0
25. Paperimassa 0.1 0.0 0.1 0.0 1.1 0.3 0.3 0.1 0.2 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.7 0.2 0.4 0.2 0.4 0.1 1.2 0.4 0.7 0.2
28. Malmit ja metalliromu 2.3 0.7 1.3 0.5 6.5 2.1 1.5 0.4 0.4 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 11.8 3.6 9.4 3.9 19.8 6.3 0.1 0.0 23.3 7.7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 11.7 3.6 9.3 3.9 19.7 6.3 0 0.0 23.3 7.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 133.9 41.5 103.4 43.6 159.2 50.9 173.7 54.8 147.6 48.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2.9 0.9 1.7 0.7 4.10 1.6 4.10 1.6 2.6 0.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.7 0.2 0.4 0.1 0.5 0.2 0.5 0.1 0.7 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 0.2 0.0 0.2 0.1 0.3 0.1 0.6 0.2 0.3 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 98.9 30.7 86.3 36.4 135.10 43.5 146.1 46.1 127.6 42.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.8 0.2 0.7 0.3 1.0 0.3 0.9 0.3 0.8 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 1.0 0.3 0.6 0.3 0.8 0.2 2.2 0.7 1.4 0.4
58. Muovit, valmistetut 0.6 0.2 1.2 0.5 1.3 0.4 1.5 0.5 1.7 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 28.8 8.9 12.6 5.3 14.4 4.6 17.3 5.4 12.9 4.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 7.7 2.4 8.2 3.4 11.1 3.5 11.2 3.5 13.1 4.3
62. Kumituotteet 0.3 0.1 0.2 0.0 0.9 0.3 1.0 0.3 0.4 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.1 0.0 0.3 0.1 0.1 0.0 0.5 0.1 0.6 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.7 0.2 0.2 0.0 1.6 0.5 1.1 0.3 1.3 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.7 0.2 0.6 0.3 0.6 0.2 0.5 0.1 0.6 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 2.3 0.7 3.3 1.4 3.5 1.1 3.9 1.2 5.3 1.7
67. Rauta ja teräs 0.7 0.2 0.6 0.2 0.9 0.3 0.10 0.3 0.7 0.2
68. Muut metallit 0.7 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 1.1 0.3 1.1 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.4 0.7 2.6 1.1 3.2 1.0 2.5 0.8 3.2 1.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 107.1 33.2 55.6 23.4 60.1 19.2 73.1 23.1 73.2 24.1
71. Voimakoneet ja moottorit 5.2 1.6 5.2 2.2 8.4 2.7 9.3 2.9 7.5 2.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 7.2 2.2 7.3 3.1 8.10 2.8 11.9 3.8 14.0 4.6
73. Metalliteollisuuskoneet 0.5 0.1 2.0 0.8 2.9 0.9 0.6 0.2 1.2 0.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 7.6 2.3 9.3 3.9 8.1 2.6 7.1 2.2 8.9 2.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 5.3 1.6 5.0 2.1 2.9 0.9 7.2 2.3 3.7 1.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2.3 0.7 4.3 1.8 3.7 1.2 4.2 1.3 4.4 1.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 12.4 3.8 11.2 4.7 13.9 4.4 17.2 5.4 12.7 4.2
78. Moottoriajoneuvot 4.6 1.4 6.2 2.6 4.2 1.3 11.2 3.5 8.3 2.7
79. Muut kuljetusvälineet 62.4 19.3 5.5 2.3 7.4 2.4 4.8 1.5 12.9 4.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 34.8 10.8 26.6 11.2 25.7 8.2 26.8 8.5 27.8 9.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.3 0.1 0.3 0.1 0.5 0.2 1.1 0.3 0.5 0.2
82. Huonekalut 1.0 0.3 1.5 0.6 1.0 0.3 1.5 0.4 0.8 0.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.1 0.0 0.1 0.0 0.9 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0
84. Vaatteet 0.2 0.0 0.7 0.3 0.2 0.1 0.4 0.1 0.3 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 16.1 5.0 14.4 6.0 11.3 3.6 14.1 4.4 13.4 4.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.1 0.3 1.1 0.4 1.9 0.6 1.8 0.5 0.8 0.2
89. Muut valmiit tavarat 15.8 4.9 8.8 3.7 10.1 3.2 8.2 2.6 12.2 4.0
9. Muut tavarat 14.2 4.4 16.1 6.8 17.7 5.7 16.7 5.3 14.4 4.7
93. Erittelemätön 0.2 0.0 1.6 0.7 0.2 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0 0.0 0 0.0 0.8 0.3 0 0.0 0.1 0.0
97. Kulta, ei monetaarinen 1.5 0.5 2.8 1.2 0.4 0.1 0.6 0.2 0.1 0.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 12.3 3.8 10.8 4.5 14.4 4.6 13.9 4.4 13.9 4.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 322.5 100.0 237.3 100.0 312.8 100.0 316.7 100.0 303.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Itävallasta (AT) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 6.10 0.6 7.5 0.7 7.7 0.8 10.2 0.8 11.7 0.9
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.4 0.0 0.10 0.1 0.3 0.0 0.5 0.0 0.7 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 0.8 0.1 0.8 0.1 0.7 0.1 1.2 0.1 2.1 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 0.9 0.1 1.1 0.1 1.1 0.1 2.0 0.2 0.10 0.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.6 0.0 0.4 0.0 0.7 0.1 0.4 0.0 0.8 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.8 0.2 1.4 0.1 2.1 0.2 1.10 0.2 1.8 0.1
08. Rehuaineet 1.3 0.1 1.7 0.2 1.3 0.1 1.6 0.1 3.2 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.3 0.1 1.4 0.1 1.8 0.2 2.7 0.2 2.4 0.2
1. Juomat ja tupakka 109.7 9.5 101.8 10.2 75.3 7.4 89.1 7.2 74.3 5.8
11. Juomat 109.7 9.5 101.8 10.2 75.3 7.4 89.1 7.2 74.3 5.8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 15.9 1.4 15.5 1.5 11.8 1.2 17.7 1.4 26.2 2.1
24. Puutavara ja korkki 10.7 0.9 11.6 1.2 6.7 0.7 13.9 1.1 19.9 1.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 4.5 0.4 3.8 0.4 4.5 0.4 3.3 0.3 5.3 0.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.4 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 1.0 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.6 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.6 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 130.2 11.3 169.3 16.9 192.3 19.0 192.6 15.5 274.7 21.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 6.8 0.6 14.4 1.4 16.9 1.7 16.3 1.3 11.8 0.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 6.1 0.5 5.0 0.5 4.10 0.5 4.8 0.4 8.4 0.7
53. Väri- ja parkitusaineet 0.9 0.1 0.9 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1 0.10 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 88.3 7.6 120.9 12.1 144.9 14.3 139.4 11.2 216.8 17.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.5 0.2 1.9 0.2 1.4 0.1 2.8 0.2 1.10 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 10.8 0.9 14.7 1.5 10.8 1.1 8.8 0.7 19.0 1.5
58. Muovit, valmistetut 4.0 0.3 3.7 0.4 3.1 0.3 5.1 0.4 5.0 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 11.0 1.0 8.2 0.8 10.0 1.0 14.10 1.2 11.2 0.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 97.7 8.4 93.7 9.4 104.3 10.3 120.7 9.7 137.7 10.8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.8 0.1 0.8 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1 1.3 0.1
62. Kumituotteet 1.4 0.1 1.1 0.1 1.4 0.1 1.5 0.1 1.6 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 6.1 0.5 4.6 0.5 4.5 0.4 4.5 0.4 5.8 0.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 7.5 0.6 6.7 0.7 7.8 0.8 6.6 0.5 12.4 1.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.5 0.2 3.1 0.3 1.9 0.2 3.9 0.3 3.4 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 11.7 1.0 13.3 1.3 10.8 1.1 12.9 1.0 13.7 1.1
67. Rauta ja teräs 21.6 1.9 22.0 2.2 32.3 3.2 29.8 2.4 37.7 2.9
68. Muut metallit 13.4 1.2 16.5 1.7 16.6 1.6 22.5 1.8 22.4 1.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 33.2 2.9 26.0 2.6 28.7 2.8 38.7 3.1 39.9 3.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 616.9 53.4 456.7 45.7 418.7 41.3 626.3 50.4 551.7 43.2
71. Voimakoneet ja moottorit 58.4 5.1 87.6 8.8 72.1 7.1 79.6 6.4 86.6 6.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 74.4 6.4 76.7 7.7 59.9 5.9 89.0 7.2 88.8 6.9
73. Metalliteollisuuskoneet 14.4 1.2 8.10 0.9 14.9 1.5 14.5 1.2 24.7 1.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 73.2 6.3 60.5 6.1 67.4 6.6 84.5 6.8 86.3 6.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 5.8 0.5 4.2 0.4 3.7 0.4 11.4 0.9 7.6 0.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 7.2 0.6 5.4 0.5 5.1 0.5 6.8 0.5 8.1 0.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 65.1 5.6 67.7 6.8 53.8 5.3 71.2 5.7 93.5 7.3
78. Moottoriajoneuvot 301.1 26.0 132.7 13.3 124.7 12.3 256.6 20.6 144.8 11.3
79. Muut kuljetusvälineet 17.7 1.5 13.2 1.3 17.4 1.7 13.1 1.1 11.7 0.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 145.3 12.6 108.7 10.9 119.3 11.8 131.9 10.6 136.0 10.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.4 0.1 1.2 0.1 1.3 0.1 1.2 0.1 1.3 0.1
82. Huonekalut 3.8 0.3 2.6 0.3 3.2 0.3 3.2 0.3 2.7 0.2
84. Vaatteet 0.8 0.1 2.3 0.2 0.6 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0
85. Jalkineet 0.2 0.0 1.8 0.2 0.2 0.0 0.3 0.0 1.1 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 39.8 3.4 22.6 2.3 35.10 3.5 44.4 3.6 39.8 3.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 5.1 0.4 3.6 0.4 3.3 0.3 3.7 0.3 3.4 0.3
89. Muut valmiit tavarat 94.5 8.2 74.8 7.5 75.1 7.4 78.8 6.3 87.4 6.8
9. Muut tavarat 32.7 2.8 45.7 4.6 83.2 8.2 54.5 4.4 64.1 5.0
93. Erittelemätön 10.6 0.9 6.3 0.6 6.3 0.6 10.4 0.8 15.6 1.2
97. Kulta, ei monetaarinen 0 0.0 0.8 0.1 6.6 0.6 0.7 0.1 0 0.0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 9.1 0.8 8.9 0.9 10.4 1.0 11.8 0.9 11.3 0.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,155.7 100.0 998.10 100.0 1,012.7 100.0 1,242.8 100.0 1,276.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu