Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Itävallan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.20.20.20.40.2
Tuonnista0.50.60.50.50.5
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.40.40.40.50.4

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Itävallan kanssa, vienti Itävaltaan ja tuonti Itävallasta vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Itävalta oli Yhdysvaltain 37. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 1.5 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 28.3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Itävallan kanssa oli Yhdysvalloille 913 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Itävallasta oli 29.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 1.2 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Itävallasta olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), joka edusti 10.6 prosentin osuutta tuonnista, Sitc713 (mäntämoottorit ja niiden osat) 6.7 % sekä Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 6.4 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Itävaltaan oli 22.0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 279 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), mikä edusti 39.3 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc896 (taideteokset,kokoelma- ja antiikkiesineet) 6.2 % sekä Sitc222 (öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen) 4.2 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-heinäkuun aikana

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Itävallan kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-heinäkuussa. Kasvua oli peräti 29.2 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 10.4 miljardiin dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 8.1 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 2.4 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 31.4 prosentilla ja viennin arvo 22.354352336063. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 943 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), arvon ollessa 1.2 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 5.7 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 4.2 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Itävaltaan (AT) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 11.6 3.6 2.4 0.8 2.5 1.0 1.8 0.3 1.6 0.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.2 0.1 0.1 0.0 0.6 0.2 0.4 0.0 0.7 0.2
08. Rehuaineet 0.10 0.3 0.8 0.2 1.4 0.6 0.7 0.1 0.3 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 10.4 3.3 0.6 0.2 0.1 0.0 0.5 0.1 0.1 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.5 1.1 1.9 0.6 2.1 0.8 2.8 0.4 13.9 5.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 11.9 4.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.2 0.4 0.7 0.2 0.5 0.2 0.2 0.0 1.1 0.4
28. Malmit ja metalliromu 1.5 0.4 0.4 0.1 0.9 0.3 2.2 0.3 0.6 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.1 0.0 23.3 7.7 7.2 2.8 9.7 1.5 0.1 0.0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 23.3 7.6 7.1 2.8 9.7 1.5 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 173.7 54.8 147.6 48.6 119.7 47.4 498.6 76.9 126.4 45.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 4.10 1.6 2.6 0.8 2.2 0.9 3.8 0.6 1.9 0.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.5 0.1 0.7 0.2 0.8 0.3 1.4 0.2 0.5 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 0.6 0.2 0.3 0.1 0.4 0.2 0.5 0.1 0.5 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 146.1 46.1 127.6 42.0 96.6 38.2 476.6 73.5 111.1 39.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.9 0.3 0.8 0.2 0.9 0.4 0.5 0.1 0.10 0.3
57. Muovit, valmistamattomat 2.2 0.7 1.4 0.4 1.3 0.5 1.5 0.2 1.1 0.4
58. Muovit, valmistetut 1.5 0.5 1.7 0.5 1.1 0.4 1.6 0.2 1.5 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 17.3 5.4 12.9 4.2 16.7 6.6 12.8 2.0 9.2 3.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 11.2 3.5 13.1 4.3 15.3 6.0 11.9 1.8 10.4 3.7
62. Kumituotteet 1.0 0.3 0.4 0.1 0.7 0.3 0.5 0.1 0.2 0.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.5 0.1 0.6 0.2 0.3 0.1 0.4 0.1 0.2 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.1 0.3 1.3 0.4 1.1 0.4 0.4 0.1 0.7 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.5 0.1 0.6 0.2 0.7 0.3 0.8 0.1 0.5 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 3.9 1.2 5.3 1.7 6.4 2.5 4.3 0.7 3.4 1.2
67. Rauta ja teräs 0.10 0.3 0.7 0.2 0.8 0.3 0.8 0.1 1.4 0.5
68. Muut metallit 1.1 0.3 1.1 0.4 0.5 0.2 0.10 0.1 1.1 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.5 0.8 3.2 1.0 4.9 1.9 3.8 0.6 3.1 1.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 73.1 23.1 73.2 24.1 69.3 27.4 59.9 9.2 68.0 24.3
71. Voimakoneet ja moottorit 9.3 2.9 7.5 2.5 8.10 3.5 6.2 1.0 6.5 2.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 11.9 3.8 14.0 4.6 10.0 4.0 7.5 1.2 14.9 5.3
73. Metalliteollisuuskoneet 0.6 0.2 1.2 0.4 0.9 0.3 0.7 0.1 0.7 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 7.1 2.2 8.9 2.9 8.5 3.3 10.4 1.6 9.3 3.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 7.2 2.3 3.7 1.2 3.4 1.3 3.8 0.6 4.1 1.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 4.2 1.3 4.4 1.4 2.5 1.0 3.0 0.5 3.4 1.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 17.2 5.4 12.7 4.2 13.6 5.4 14.6 2.2 18.0 6.4
78. Moottoriajoneuvot 11.2 3.5 8.3 2.7 15.6 6.2 5.9 0.9 4.7 1.7
79. Muut kuljetusvälineet 4.8 1.5 12.9 4.2 6.2 2.5 8.0 1.2 6.9 2.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 26.8 8.5 27.8 9.2 24.5 9.7 30.2 4.7 44.6 15.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.1 0.3 0.5 0.2 0.7 0.3 0.5 0.1 0.2 0.1
82. Huonekalut 1.5 0.4 0.8 0.2 1.6 0.6 0.10 0.1 1.1 0.4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 1.10 0.3 0.2 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 14.1 4.4 13.4 4.4 12.7 5.0 11.5 1.8 17.2 6.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.8 0.5 0.8 0.2 1.2 0.5 1.2 0.2 1.5 0.5
89. Muut valmiit tavarat 8.2 2.6 12.2 4.0 8.3 3.3 14.0 2.2 24.3 8.7
9. Muut tavarat 16.7 5.3 14.4 4.7 12.5 4.9 33.6 5.2 14.6 5.2
93. Erittelemätön 0.2 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 1.1 0.2 1.6 0.5
97. Kulta, ei monetaarinen 0.6 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 13.9 4.4 13.9 4.6 11.4 4.5 31.1 4.8 11.8 4.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 316.7 100.0 303.6 100.0 252.7 100.0 648.4 100.0 279.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Itävallasta (AT) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 10.2 0.8 11.7 0.9 10.6 0.9 9.5 0.8 11.1 0.9
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.5 0.0 0.7 0.1 0.6 0.0 0.8 0.1 1.1 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 1.2 0.1 2.1 0.2 1.7 0.1 1.6 0.1 1.2 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 2.0 0.2 0.10 0.1 1.1 0.1 1.1 0.1 1.4 0.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.4 0.0 0.8 0.1 0.8 0.1 0.7 0.1 0.5 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.10 0.2 1.8 0.1 1.9 0.2 2.3 0.2 2.4 0.2
08. Rehuaineet 1.6 0.1 3.2 0.2 1.4 0.1 1.5 0.1 2.2 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.7 0.2 2.4 0.2 3.3 0.3 1.9 0.2 2.6 0.2
1. Juomat ja tupakka 89.1 7.2 74.3 5.8 103.9 8.6 75.9 6.5 80.2 6.7
11. Juomat 89.1 7.2 74.3 5.8 103.9 8.6 75.9 6.5 80.2 6.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 17.7 1.4 26.2 2.1 21.4 1.8 24.4 2.1 13.8 1.2
24. Puutavara ja korkki 13.9 1.1 19.9 1.6 16.8 1.4 20.2 1.7 9.7 0.8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 3.3 0.3 5.3 0.4 3.8 0.3 3.9 0.3 3.2 0.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.3 0.0 1.0 0.1 0.4 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 192.6 15.5 274.7 21.5 152.5 12.6 185.1 16.0 159.4 13.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 16.3 1.3 11.8 0.9 8.2 0.7 7.8 0.7 8.4 0.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 4.8 0.4 8.4 0.7 7.5 0.6 7.8 0.7 10.5 0.9
53. Väri- ja parkitusaineet 0.7 0.1 0.10 0.1 1.2 0.1 1.1 0.1 0.8 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 139.4 11.2 216.8 17.0 101.5 8.4 114.9 9.9 111.6 9.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.8 0.2 1.10 0.1 1.8 0.1 2.5 0.2 2.5 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 8.8 0.7 19.0 1.5 16.1 1.3 36.3 3.1 9.7 0.8
58. Muovit, valmistetut 5.1 0.4 5.0 0.4 7.3 0.6 5.6 0.5 6.7 0.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 14.10 1.2 11.2 0.9 9.3 0.8 9.5 0.8 9.5 0.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 120.7 9.7 137.7 10.8 125.4 10.3 136.8 11.8 148.6 12.5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.7 0.1 1.3 0.1 0.9 0.1 0.6 0.0 1.2 0.1
62. Kumituotteet 1.5 0.1 1.6 0.1 1.4 0.1 1.2 0.1 1.6 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 4.5 0.4 5.8 0.5 6.5 0.5 6.7 0.6 8.4 0.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 6.6 0.5 12.4 1.0 7.1 0.6 8.3 0.7 10.7 0.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3.9 0.3 3.4 0.3 2.10 0.2 4.5 0.4 4.3 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 12.9 1.0 13.7 1.1 14.5 1.2 13.8 1.2 14.3 1.2
67. Rauta ja teräs 29.8 2.4 37.7 2.9 35.0 2.9 39.9 3.4 35.9 3.0
68. Muut metallit 22.5 1.8 22.4 1.7 19.10 1.6 22.0 1.9 28.10 2.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 38.7 3.1 39.9 3.1 37.5 3.1 40.2 3.5 43.7 3.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 626.3 50.4 551.7 43.2 630.2 52.0 527.3 45.5 606.8 50.9
71. Voimakoneet ja moottorit 79.6 6.4 86.6 6.8 84.6 7.0 64.5 5.6 89.0 7.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 89.0 7.2 88.8 6.9 94.7 7.8 78.7 6.8 85.5 7.2
73. Metalliteollisuuskoneet 14.5 1.2 24.7 1.9 17.10 1.5 20.1 1.7 18.4 1.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 84.5 6.8 86.3 6.8 112.4 9.3 106.9 9.2 114.0 9.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 11.4 0.9 7.6 0.6 5.9 0.5 5.6 0.5 5.8 0.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 6.8 0.5 8.1 0.6 8.9 0.7 9.10 0.9 8.8 0.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 71.2 5.7 93.5 7.3 65.5 5.4 58.3 5.0 83.4 7.0
78. Moottoriajoneuvot 256.6 20.6 144.8 11.3 222.7 18.4 167.9 14.5 181.2 15.2
79. Muut kuljetusvälineet 13.1 1.1 11.7 0.9 17.10 1.5 15.8 1.4 21.2 1.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 131.9 10.6 136.0 10.6 129.3 10.7 152.2 13.1 135.3 11.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.2 0.1 1.3 0.1 1.2 0.1 1.5 0.1 1.8 0.1
82. Huonekalut 3.2 0.3 2.7 0.2 2.7 0.2 6.2 0.5 4.0 0.3
84. Vaatteet 0.5 0.0 0.5 0.0 0.8 0.1 0.5 0.0 1.1 0.1
85. Jalkineet 0.3 0.0 1.1 0.1 1.3 0.1 1.7 0.1 1.6 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 44.4 3.6 39.8 3.1 36.7 3.0 45.4 3.9 32.8 2.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 3.7 0.3 3.4 0.3 3.8 0.3 4.8 0.4 4.5 0.4
89. Muut valmiit tavarat 78.8 6.3 87.4 6.8 82.9 6.8 92.3 8.0 89.6 7.5
9. Muut tavarat 54.5 4.4 64.1 5.0 38.4 3.2 47.10 4.1 37.3 3.1
93. Erittelemätön 10.4 0.8 15.6 1.2 3.2 0.3 8.6 0.7 5.8 0.5
97. Kulta, ei monetaarinen 0.7 0.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 11.8 0.9 11.3 0.9 10.8 0.9 10.5 0.9 10.9 0.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,242.8 100.0 1,276.6 100.0 1,211.7 100.0 1,159.3 100.0 1,192.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu