Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Norjan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä0,2 0,3 0,2 0,3 0,2
Tuonnista0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Norjan kanssa, vienti Norjaan ja tuonti Norjasta vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Norja oli Yhdysvaltain 49. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 853 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 52,0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Norjan kanssa oli Yhdysvalloille 185 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Norjasta oli 44,1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 519 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Norjasta olivat Sitc333 (raakaöljy), joka edusti 20,1 prosentin osuutta tuonnista, Sitc034 (kala,tuore,jäähdytetty tai jäädytetty) 15,2 % sekä Sitc931 (erittelemätön) 11,1 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Norjaan kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden marraskuuhun nähden. Viennin arvo oli 334 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani), mikä edusti 19,4 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc333 (raakaöljy) 18,3 % sekä Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) 8,8 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-marraskuun aikana

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Norjan kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-marraskuussa. Kasvua oli peräti 54,8 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 9,5 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 6,1 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 3,4 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 69,1 prosentilla ja viennin arvo 34,5 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 1,0 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 686 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 2,7 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 1,1 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Norjaan (NO) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 8,1 3,5 5,8 1,4 3,3 1,1 5,9 1,4 7,3 2,2
04. Vilja ja viljatuotteet 0,4 0,2 0,5 0,1 0,2 0,1 0,6 0,1 0,4 0,1
05. Hedelmät ja kasvikset 5,5 2,4 4,2 1,0 1,9 0,6 3,9 0,9 5,2 1,6
09. Erinäiset elintarvikkeet 1,7 0,7 0,6 0,2 0,6 0,2 1,0 0,3 1,3 0,4
1. Juomat ja tupakka 2,4 1,0 2,8 0,7 2,6 0,8 1,6 0,4 2,2 0,6
11. Juomat 2,4 1,0 2,8 0,7 2,6 0,8 1,6 0,4 2,2 0,6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 16,0 6,9 3,3 0,8 2,9 1,0 1,9 0,5 3,5 1,0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 13,2 5,7 0,1 0,0 00 00 0,0 0,0
24. Puutavara ja korkki 1,3 0,6 1,9 0,5 1,3 0,4 0,6 0,1 1,1 0,3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1,4 0,6 1,3 0,3 1,6 0,5 1,3 0,3 2,3 0,7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 34,5 14,9 194,7 48,8 82,5 26,7 182,5 44,2 159,3 47,7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 00 1,2 0,3 0,8 0,3 00 00
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 27,9 12,0 167,8 42,0 81,7 26,4 156,3 37,9 94,6 28,3
34. Kaasut 6,7 2,9 25,8 6,5 00 26,2 6,3 64,8 19,4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 23,8 10,2 31,5 7,9 34,1 11,0 27,6 6,7 28,3 8,5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 15,8 6,8 10,7 2,7 12,2 3,9 11,7 2,8 15,1 4,5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2,4 1,0 13,2 3,3 12,1 3,9 5,4 1,3 5,8 1,7
53. Väri- ja parkitusaineet 0,1 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,5 0,1 0,1 0,0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1,5 0,6 1,2 0,3 2,1 0,7 0,7 0,2 0,8 0,3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1,2 0,5 1,9 0,5 2,4 0,8 2,3 0,6 1,8 0,5
57. Muovit, valmistamattomat 0,8 0,4 0,7 0,2 0,3 0,1 0,7 0,2 0,7 0,2
58. Muovit, valmistetut 0,4 0,2 0,5 0,1 0,7 0,2 0,6 0,1 0,8 0,2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1,4 0,6 2,8 0,7 3,8 1,2 5,6 1,4 3,2 1,0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 9,4 4,0 8,8 2,2 10,3 3,3 11,9 2,9 14,2 4,2
62. Kumituotteet 1,5 0,6 1,5 0,4 0,8 0,3 1,2 0,3 1,2 0,4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,1 0,0 0,3 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,8 0,2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,3 0,1 0,3 0,1 0,5 0,2 0,3 0,1 0,4 0,1
66. Kivennäisainetuotteet 0,6 0,2 1,7 0,4 1,2 0,4 0,7 0,2 1,5 0,4
67. Rauta ja teräs 1,5 0,7 0,8 0,2 1,2 0,4 1,3 0,3 0,9 0,3
68. Muut metallit 1,0 0,4 0,3 0,1 0,3 0,1 0,6 0,1 0,1 0,0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 4,4 1,9 3,9 1,0 6,1 2,0 7,5 1,8 9,3 2,8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 92,8 40,0 98,1 24,6 111,6 36,1 114,5 27,8 75,0 22,4
71. Voimakoneet ja moottorit 10,1 4,3 11,0 2,7 8,1 2,6 11,2 2,7 5,5 1,6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 19,8 8,6 18,4 4,6 26,3 8,5 21,4 5,2 10,0 3,0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 11,3 4,8 13,8 3,5 13,7 4,4 11,2 2,7 8,7 2,6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 3,9 1,7 2,4 0,6 6,9 2,2 3,1 0,8 3,9 1,2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 10,7 4,6 8,0 2,0 5,5 1,8 6,7 1,6 3,7 1,1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 11,7 5,0 15,6 3,9 16,0 5,2 13,5 3,3 14,1 4,2
78. Moottoriajoneuvot 6,2 2,7 10,0 2,5 13,5 4,4 6,7 1,6 11,5 3,4
79. Muut kuljetusvälineet 18,9 8,1 18,7 4,7 21,3 6,9 40,6 9,8 17,5 5,2
8. Erinäiset valmiit tavarat 31,6 13,6 27,9 7,0 43,0 13,9 42,3 10,3 25,1 7,5
84. Vaatteet 0,5 0,2 0,3 0,1 0,4 0,1 0,5 0,1 0,2 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 16,7 7,2 15,1 3,8 12,2 4,0 19,2 4,7 15,6 4,7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1,1 0,5 1,9 0,5 0,4 0,1 0,9 0,2 0,6 0,2
89. Muut valmiit tavarat 12,3 5,3 9,9 2,5 29,1 9,4 21,0 5,1 8,0 2,4
9. Muut tavarat 13,6 5,8 26,5 6,6 18,4 5,9 23,8 5,8 18,9 5,7
93. Erittelemätön 0,7 0,3 3,7 0,9 1,4 0,5 1,6 0,4 0,4 0,1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 12,8 5,5 22,3 5,6 16,8 5,4 22,1 5,4 18,5 5,5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 232,1 100,0 399,4 100,0 308,9 100,0 412,5 100,0 333,9 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Norjasta (NO) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 103,5 15,9 98,6 19,1 91,0 15,9 97,3 18,0 94,0 18,1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,5 0,1 1,8 0,3 1,4 0,2 1,6 0,3 3,2 0,6
03. Kala- ja kalavalmisteet 97,8 15,0 93,1 18,0 84,9 14,8 89,5 16,6 86,0 16,6
04. Vilja ja viljatuotteet 0,5 0,1 1,4 0,3 0,4 0,1 0,5 0,1 0,9 0,2
08. Rehuaineet 3,1 0,5 1,2 0,2 3,0 0,5 3,7 0,7 2,5 0,5
09. Erinäiset elintarvikkeet 1,6 0,2 0,8 0,2 1,0 0,2 1,9 0,3 1,2 0,2
1. Juomat ja tupakka 3,4 0,5 2,1 0,4 2,8 0,5 4,3 0,8 4,4 0,8
11. Juomat 3,4 0,5 2,1 0,4 2,8 0,5 4,3 0,8 4,4 0,8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1,9 0,3 1,6 0,3 18,3 3,2 1,5 0,3 1,4 0,3
25. Paperimassa 0,8 0,1 0,5 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,5 0,1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,8 0,1 0,4 0,1 0,7 0,1 0,8 0,1 0,8 0,2
28. Malmit ja metalliromu 0,0 0,0 0,0 0,0 16,8 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,1 0,0 0,6 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 224,6 34,5 139,5 27,0 201,7 35,2 193,8 35,9 104,5 20,2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 224,6 34,5 139,5 27,0 201,7 35,2 193,8 35,9 104,5 20,2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 7,8 1,2 4,6 0,9 5,1 0,9 6,7 1,2 10,8 2,1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 5,6 0,9 3,9 0,7 3,1 0,5 2,9 0,5 5,4 1,0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 2,1 0,3 0,8 0,2 2,1 0,4 3,8 0,7 5,3 1,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 74,7 11,5 63,2 12,2 62,5 10,9 65,9 12,2 79,5 15,3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3,6 0,6 2,4 0,5 0,3 0,0 2,3 0,4 6,7 1,3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 6,1 0,9 6,9 1,3 5,2 0,9 8,8 1,6 10,2 2,0
53. Väri- ja parkitusaineet 1,1 0,2 1,0 0,2 1,0 0,2 1,0 0,2 1,3 0,3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 32,6 5,0 28,5 5,5 29,5 5,1 27,5 5,1 25,6 4,9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0,7 0,1 0,4 0,1 0,6 0,1 0,7 0,1 0,9 0,2
56. Lannoitteet, valmistetut 10,5 1,6 9,9 1,9 9,9 1,7 4,5 0,8 17,3 3,3
57. Muovit, valmistamattomat 5,3 0,8 3,5 0,7 4,4 0,8 3,8 0,7 4,5 0,9
58. Muovit, valmistetut 0,6 0,1 0,2 0,0 0,7 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 14,2 2,2 10,3 2,0 10,9 1,9 16,9 3,1 12,8 2,5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 31,2 4,8 96,8 18,7 68,1 11,9 65,9 12,2 70,7 13,6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 5,8 0,9 3,7 0,7 2,8 0,5 3,3 0,6 4,2 0,8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,7 0,1 0,2 0,0 0,3 0,1 0,5 0,1 0,2 0,0
66. Kivennäisainetuotteet 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,9 0,2 0,5 0,1
67. Rauta ja teräs 4,0 0,6 27,0 5,2 25,6 4,5 14,5 2,7 33,9 6,5
68. Muut metallit 14,9 2,3 62,3 12,1 35,5 6,2 42,2 7,8 28,9 5,6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 5,1 0,8 3,2 0,6 3,3 0,6 3,8 0,7 2,5 0,5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 84,0 12,9 46,8 9,1 79,2 13,8 64,8 12,0 60,7 11,7
71. Voimakoneet ja moottorit 15,7 2,4 4,5 0,9 11,1 1,9 13,5 2,5 10,2 2,0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 5,1 0,8 6,2 1,2 10,6 1,9 4,9 0,9 7,8 1,5
73. Metalliteollisuuskoneet 1,1 0,2 0,7 0,1 0,7 0,1 1,1 0,2 1,3 0,3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 5,6 0,9 5,6 1,1 33,2 5,8 11,6 2,2 7,8 1,5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2,0 0,3 1,4 0,3 2,0 0,3 2,1 0,4 3,0 0,6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 9,2 1,4 7,9 1,5 6,1 1,1 8,2 1,5 11,3 2,2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 27,3 4,2 11,1 2,2 7,2 1,2 14,9 2,8 8,9 1,7
78. Moottoriajoneuvot 2,4 0,4 3,5 0,7 1,5 0,3 3,4 0,6 1,8 0,3
79. Muut kuljetusvälineet 15,5 2,4 5,8 1,1 6,8 1,2 5,1 0,9 8,7 1,7
8. Erinäiset valmiit tavarat 18,8 2,9 30,2 5,8 19,3 3,4 21,0 3,9 33,9 6,5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,1 0,0 0,5 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,4 0,1
82. Huonekalut 3,2 0,5 11,0 2,1 1,2 0,2 2,1 0,4 6,2 1,2
87. Kojeet,mittarit yms. 11,8 1,8 15,2 2,9 13,5 2,4 14,1 2,6 10,9 2,1
89. Muut valmiit tavarat 3,4 0,5 3,2 0,6 4,1 0,7 3,8 0,7 15,6 3,0
9. Muut tavarat 101,7 15,6 33,1 6,4 25,4 4,4 18,7 3,5 58,9 11,4
93. Erittelemätön 100,4 15,4 31,9 6,2 24,1 4,2 17,3 3,2 57,6 11,1
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1,3 0,2 1,2 0,2 1,2 0,2 1,4 0,3 1,4 0,3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 651,5 100,0 516,5 100,0 573,5 100,0 539,8 100,0 518,7 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu