Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Norjan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä0.20.20.20.10.2
Tuonnista0.20.20.30.30.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.30.20.2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Norjan kanssa, vienti Norjaan ja tuonti Norjasta vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Norja oli Yhdysvaltain 47. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 818 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 32.4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Norjan kanssa oli Yhdysvalloille 300 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Norjasta oli 82.0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 559 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Norjasta olivat Sitc931 (erittelemätön), joka edusti 20.0 prosentin osuutta tuonnista, Sitc333 (raakaöljy) 16.1 % sekä Sitc034 (kala,tuore,jäähdytetty tai jäädytetty) 13.5 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Norjaan supistui 16.7 prosentilla edellisen vuoden huhtikuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 259 miljoonaa dollaria huhtikuussa 2021. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc333 (raakaöljy), mikä edusti 16.2 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc874 (mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet) 6.7 % sekä Sitc511 (hiilivedyt ja niiden johdannaiset) 6.0 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Norjan kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-huhtikuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-huhtikuussa. Kasvua oli peräti 29.7 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 3.1 miljardiin dollariin. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 2.1 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 994 miljoonaa dollaria. Vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 61.6 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc931 (erittelemätön), arvon ollessa 455 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 150 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 8.4 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 1.1 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 211 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Norjaan (NO) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 4.8 1.8 3.5 1.2 4.7 2.1 3.10 1.8 5.9 2.3
04. Vilja ja viljatuotteet 0.6 0.2 0.3 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.4 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 3.2 1.2 2.2 0.7 3.6 1.6 2.7 1.2 3.9 1.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.6 0.2 0.9 0.3 0.8 0.3 0.7 0.3 1.3 0.5
1. Juomat ja tupakka 2.4 0.9 1.5 0.5 1.4 0.6 1.6 0.7 2.6 1.0
11. Juomat 2.4 0.9 1.5 0.5 1.4 0.6 1.6 0.7 2.6 1.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2.1 0.8 1.8 0.6 2.4 1.1 3.3 1.4 2.9 1.1
24. Puutavara ja korkki 0.6 0.2 0.6 0.2 1.0 0.4 0.10 0.4 0.5 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.4 0.5 1.1 0.4 1.3 0.6 2.2 1.0 2.3 0.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 50.7 18.9 100.10 34.7 47.9 21.7 9.5 4.2 52.3 20.2
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 1.4 0.5 1.1 0.5 0 0.0 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 50.7 18.9 99.6 34.2 46.8 21.2 9.5 4.2 52.3 20.2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.3 0.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 0.1 1.2 0.5
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1.3 0.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 0.1 1.2 0.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 21.6 8.0 28.9 9.9 31.7 14.4 27.2 12.1 30.1 11.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 12.7 4.7 15.9 5.4 20.3 9.2 9.4 4.2 15.7 6.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.4 0.9 2.1 0.7 1.1 0.5 7.2 3.2 3.1 1.2
53. Väri- ja parkitusaineet 0.4 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 0.8 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.0 0.4 1.6 0.5 1.4 0.6 2.3 1.0 1.10 0.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.7 0.6 1.9 0.6 2.1 0.9 2.9 1.3 2.8 1.1
57. Muovit, valmistamattomat 1.2 0.4 1.3 0.4 0.6 0.2 0.10 0.4 2.7 1.0
58. Muovit, valmistetut 0.3 0.1 0.9 0.3 0.8 0.3 0.10 0.4 0.5 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2.2 0.8 5.2 1.8 5.4 2.4 3.4 1.5 2.10 1.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 10.6 3.9 12.4 4.2 9.1 4.1 15.1 6.7 11.5 4.4
62. Kumituotteet 1.4 0.5 1.3 0.4 1.2 0.5 1.6 0.7 0.9 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.10 0.3 0.2 0.0 0.4 0.2 0.3 0.1 1.1 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.5 0.2 0.2 0.1 0.4 0.1 0.7 0.3 1.5 0.5
66. Kivennäisainetuotteet 0.7 0.2 0.7 0.2 0.8 0.3 0.9 0.4 0.4 0.1
67. Rauta ja teräs 1.8 0.7 1.8 0.6 0.9 0.4 0.9 0.4 1.0 0.4
68. Muut metallit 0.2 0.0 0.1 0.0 0.4 0.1 4.1 1.8 1.7 0.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 5.4 2.0 8.3 2.8 5.2 2.3 6.9 3.0 5.2 2.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 116.7 43.4 88.2 30.3 79.6 36.1 109.7 48.9 95.8 37.0
71. Voimakoneet ja moottorit 7.6 2.8 7.3 2.5 5.6 2.5 16.6 7.4 8.1 3.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 16.3 6.1 10.5 3.6 9.7 4.4 14.7 6.5 13.8 5.3
73. Metalliteollisuuskoneet 0.1 0.0 1.1 0.4 0.2 0.1 0.4 0.1 0.1 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 27.5 10.2 16.9 5.8 16.1 7.3 15.3 6.8 11.1 4.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 6.5 2.4 2.3 0.8 2.3 1.0 6.3 2.8 7.3 2.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 6.1 2.3 4.6 1.6 5.1 2.3 6.1 2.7 5.8 2.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 14.2 5.3 16.8 5.7 12.2 5.5 15.5 6.9 14.9 5.8
78. Moottoriajoneuvot 18.1 6.7 11.3 3.9 9.3 4.2 13.4 6.0 20.5 7.9
79. Muut kuljetusvälineet 20.7 7.7 17.9 6.1 19.3 8.7 21.7 9.7 14.6 5.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 43.1 16.0 37.2 12.8 30.7 13.9 40.5 18.1 41.7 16.1
84. Vaatteet 0.2 0.1 1.1 0.4 0.4 0.1 1.4 0.6 0.8 0.3
87. Kojeet,mittarit yms. 21.2 7.9 14.1 4.8 17.7 8.0 21.3 9.5 23.3 9.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.10 0.3 1.2 0.4 0.5 0.2 1.1 0.5 0.5 0.2
89. Muut valmiit tavarat 19.9 7.4 20.2 6.9 11.6 5.3 16.1 7.2 16.4 6.3
9. Muut tavarat 15.9 5.9 17.0 5.8 13.3 6.0 13.4 6.0 15.1 5.8
93. Erittelemätön 0.5 0.2 0.8 0.2 1.0 0.4 0.9 0.4 0.7 0.2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 15.1 5.6 16.1 5.5 11.8 5.3 11.10 5.3 14.4 5.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 268.7 100.0 291.2 100.0 220.5 100.0 224.0 100.0 258.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Norjasta (NO) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 79.6 23.0 85.8 26.3 74.0 12.8 98.5 15.6 93.3 16.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.5 0.4 1.4 0.4 0.10 0.2 1.3 0.2 0.7 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 73.8 21.3 80.2 24.6 69.5 12.0 93.1 14.7 88.4 15.8
04. Vilja ja viljatuotteet 0.7 0.2 1.2 0.3 0.10 0.2 0.8 0.1 1.1 0.2
08. Rehuaineet 3.2 0.9 2.7 0.8 1.5 0.3 2.0 0.3 2.2 0.4
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.4 0.1 0.5 0.1 1.3 0.2 1.5 0.2 1.0 0.2
1. Juomat ja tupakka 2.2 0.6 1.10 0.6 1.9 0.3 2.7 0.4 1.6 0.3
11. Juomat 2.2 0.6 1.10 0.6 1.9 0.3 2.7 0.4 1.6 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2.1 0.6 3.5 1.1 1.5 0.3 2.1 0.3 1.6 0.3
24. Puutavara ja korkki 0.9 0.2 0.7 0.2 0.6 0.1 0.3 0.0 0.5 0.1
25. Paperimassa 0.4 0.1 1.2 0.4 0.8 0.1 0.7 0.1 0.7 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.4 0.1 1.2 0.4 0.2 0.0 0.9 0.1 0.5 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.6 0.2 0.5 0.1 0.1 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 47.8 13.8 55.10 17.1 82.9 14.3 189.7 30.1 115.10 20.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 34.8 10.0 44.10 13.8 82.9 14.3 189.7 30.1 115.10 20.7
34. Kaasut 12.9 3.7 11.0 3.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 5.8 1.7 8.4 2.6 6.3 1.1 5.2 0.8 8.1 1.4
41. Eläinöljyt ja -rasvat 4.3 1.2 5.7 1.7 3.8 0.6 2.5 0.4 4.6 0.8
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 1.5 0.4 2.8 0.8 2.6 0.4 2.7 0.4 3.5 0.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 58.7 17.0 45.9 14.1 71.4 12.3 69.1 11.0 68.3 12.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2.3 0.7 1.9 0.6 1.1 0.2 2.8 0.4 8.7 1.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 4.2 1.2 7.4 2.3 4.7 0.8 5.6 0.9 6.9 1.2
53. Väri- ja parkitusaineet 2.1 0.6 1.3 0.4 0.3 0.1 1.4 0.2 0.5 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 19.8 5.7 15.2 4.6 38.10 6.7 35.5 5.6 29.1 5.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.7 0.2 0.3 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 1.2 0.2
56. Lannoitteet, valmistetut 7.6 2.2 6.7 2.0 9.4 1.6 5.9 0.9 7.0 1.3
57. Muovit, valmistamattomat 4.0 1.1 3.0 0.9 5.2 0.9 6.4 1.0 4.1 0.7
58. Muovit, valmistetut 1.3 0.4 0.4 0.1 0.5 0.1 0.4 0.1 0.5 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 16.9 4.9 10.2 3.1 11.2 1.9 11.1 1.7 10.7 1.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 51.5 14.9 39.7 12.2 38.1 6.6 63.0 10.0 55.7 9.9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.8 0.5 2.1 0.6 0.8 0.1 1.3 0.2 1.3 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.6 0.2 0.2 0.0 0.3 0.1 0.4 0.1 0.5 0.1
67. Rauta ja teräs 14.1 4.1 10.7 3.3 12.7 2.2 9.9 1.6 7.4 1.3
68. Muut metallit 31.9 9.2 23.5 7.2 21.6 3.7 47.9 7.6 43.2 7.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.8 0.8 2.8 0.9 2.5 0.4 3.2 0.5 2.10 0.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 52.3 15.1 30.1 9.2 59.4 10.3 60.5 9.6 54.7 9.8
71. Voimakoneet ja moottorit 8.7 2.5 3.7 1.1 14.7 2.5 18.10 3.0 4.1 0.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2.1 0.6 2.4 0.7 2.4 0.4 2.7 0.4 6.2 1.1
73. Metalliteollisuuskoneet 2.8 0.8 0.7 0.2 0.9 0.1 1.2 0.2 1.4 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 8.4 2.4 2.10 0.9 5.5 0.9 6.0 0.9 7.6 1.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2.10 0.8 2.1 0.6 3.1 0.5 2.10 0.5 6.3 1.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 11.2 3.2 6.6 2.0 5.9 1.0 9.3 1.5 6.8 1.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 7.9 2.3 6.8 2.1 7.2 1.2 9.4 1.5 9.8 1.7
78. Moottoriajoneuvot 0.7 0.2 0.9 0.2 1.8 0.3 1.10 0.3 3.2 0.6
79. Muut kuljetusvälineet 7.10 2.3 4.3 1.3 18.5 3.2 8.5 1.3 9.7 1.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 22.2 6.4 40.7 12.5 29.2 5.0 21.4 3.4 47.4 8.5
82. Huonekalut 2.5 0.7 12.1 3.7 2.6 0.4 2.4 0.4 5.1 0.9
87. Kojeet,mittarit yms. 15.8 4.6 9.3 2.8 10.5 1.8 12.7 2.0 18.5 3.3
89. Muut valmiit tavarat 3.8 1.1 19.2 5.9 15.7 2.7 6.1 1.0 23.5 4.2
9. Muut tavarat 24.1 7.0 14.6 4.5 214.1 37.0 118.9 18.8 112.10 20.2
93. Erittelemätön 22.9 6.6 13.4 4.1 212.8 36.8 117.6 18.6 111.7 20.0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1.2 0.3 1.2 0.4 1.3 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 345.9 100.0 326.3 100.0 578.5 100.0 630.6 100.0 559.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu