Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Norjan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/12 - 2022/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/12
%
2022/1
%
2022/2
%
2022/3
%
2022/4
%
Viennistä0,3 0,2 0,3 0,2 0,2
Tuonnista0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,3 0,2 0,2 0,2 0,2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Norjan kanssa, vienti Norjaan ja tuonti Norjasta vuoden 2022 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Norja oli Yhdysvaltain 53. merkittävin ulkomaankauppakumppani, laskua edellisestä kuukaudesta 4 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 909 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 10,7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Norjan kanssa oli Yhdysvalloille 149 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Norjasta supistui 4,6 prosentilla edellisen vuoden huhtikuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 529 miljoonaa dollaria huhtikuussa 2022. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Norjasta olivat Sitc034 (kala,tuore,jäähdytetty tai jäädytetty), joka edusti 17,7 prosentin osuutta tuonnista, Sitc333 (raakaöljy) 9,1 % sekä Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) 7,8 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Norjaan oli 42,7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 380 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 27,6 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) 11,5 % sekä Sitc874 (mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet) 8,1 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2022 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Norjan kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 3,4 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 7,7 prosenttia. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 2,0 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 1,5 miljardia dollaria. Vuoden 2021 tammi-huhtikuun nähden kuluvan vuoden tuonnin arvo väheni 6,5 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc034 (kala,tuore,jäähdytetty tai jäädytetty), arvon ollessa 395 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 251 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla kasvu oli 34,9 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 497 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2021 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 1,0 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Norjaan (NO) jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 5,7 1,4 3,7 1,4 4,8 1,2 6,0 1,4 5,9 1,5
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,5 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,5 0,1 0,1 0,0
05. Hedelmät ja kasvikset 4,2 1,0 2,8 1,1 3,1 0,8 3,9 0,9 4,6 1,2
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,5 0,1 0,3 0,1 1,0 0,3 0,6 0,1 0,9 0,2
1. Juomat ja tupakka 1,1 0,3 0,8 0,3 1,9 0,5 1,9 0,4 1,7 0,4
11. Juomat 1,1 0,3 0,8 0,3 1,9 0,5 1,9 0,4 1,7 0,4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2,4 0,6 1,7 0,7 4,3 1,1 4,2 1,0 3,4 0,9
24. Puutavara ja korkki 0,6 0,1 0,7 0,3 1,0 0,3 1,3 0,3 1,4 0,4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1,8 0,4 0,8 0,3 2,9 0,8 2,5 0,6 1,9 0,5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 139,2 33,1 67,8 26,3 137,3 35,4 166,3 38,6 50,9 13,4
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 00 1,7 0,7 00 1,8 0,4 1,8 0,5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 123,8 29,5 43,2 16,8 94,3 24,3 164,5 38,1 48,4 12,7
34. Kaasut 15,3 3,6 22,9 8,9 43,1 11,1 00 0,8 0,2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 55,1 13,1 44,4 17,2 31,3 8,1 38,9 9,0 55,6 14,6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 41,3 9,8 19,4 7,5 22,0 5,7 2,2 0,5 30,6 8,1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3,7 0,9 17,8 6,9 0,7 0,2 22,7 5,3 12,5 3,3
53. Väri- ja parkitusaineet 0,4 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,6 0,1 0,2 0,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1,1 0,3 1,9 0,7 1,3 0,3 2,7 0,6 3,4 0,9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2,2 0,5 1,6 0,6 2,3 0,6 2,6 0,6 2,1 0,5
57. Muovit, valmistamattomat 0,6 0,1 0,6 0,2 0,9 0,2 1,1 0,2 1,5 0,4
58. Muovit, valmistetut 0,6 0,1 0,9 0,3 0,6 0,1 0,6 0,1 0,6 0,2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 5,2 1,2 1,9 0,8 3,1 0,8 6,4 1,5 4,6 1,2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 9,3 2,2 12,2 4,7 10,9 2,8 12,6 2,9 11,1 2,9
62. Kumituotteet 0,8 0,2 1,7 0,7 0,8 0,2 1,4 0,3 1,1 0,3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,7 0,2 0,0 0,0 0,3 0,1 0,4 0,1 0,3 0,1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,4 0,1 0,5 0,2 0,5 0,1 0,5 0,1 2,5 0,7
66. Kivennäisainetuotteet 0,7 0,2 0,5 0,2 0,6 0,2 1,0 0,2 1,1 0,3
67. Rauta ja teräs 1,4 0,3 1,5 0,6 1,2 0,3 1,8 0,4 1,5 0,4
68. Muut metallit 1,4 0,3 0,2 0,1 0,9 0,2 0,1 0,0 0,3 0,1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 4,0 0,9 7,7 3,0 6,6 1,7 7,3 1,7 4,4 1,2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 152,2 36,2 77,9 30,2 147,3 37,9 145,3 33,7 179,0 47,1
71. Voimakoneet ja moottorit 22,7 5,4 6,3 2,4 23,6 6,1 7,5 1,7 10,4 2,7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 16,1 3,8 15,8 6,1 11,4 2,9 9,7 2,3 8,6 2,3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 11,2 2,7 10,1 3,9 12,1 3,1 14,0 3,3 14,9 3,9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2,6 0,6 3,7 1,4 2,1 0,5 4,2 1,0 7,4 1,9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 9,5 2,3 6,7 2,6 6,7 1,7 11,1 2,6 7,4 1,9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 18,9 4,5 14,2 5,5 14,9 3,8 19,0 4,4 17,2 4,5
78. Moottoriajoneuvot 9,6 2,3 5,2 2,0 7,3 1,9 16,7 3,9 6,9 1,8
79. Muut kuljetusvälineet 61,6 14,7 15,9 6,2 68,9 17,7 62,9 14,6 106,1 27,9
8. Erinäiset valmiit tavarat 33,5 8,0 33,8 13,1 30,1 7,7 32,2 7,5 55,0 14,5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,0 0,2 0,1 0,8 0,2
82. Huonekalut 0,3 0,1 0,1 0,0 0,4 0,1 1,3 0,3 0,4 0,1
84. Vaatteet 0,2 0,1 0,4 0,2 0,4 0,1 0,5 0,1 0,8 0,2
87. Kojeet,mittarit yms. 16,0 3,8 10,4 4,0 15,6 4,0 16,4 3,8 34,2 9,0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,6 0,1 0,5 0,2 0,6 0,1 1,2 0,3 0,7 0,2
89. Muut valmiit tavarat 16,2 3,9 22,2 8,6 13,0 3,3 12,4 2,9 17,9 4,7
9. Muut tavarat 21,2 5,1 15,5 6,0 20,4 5,2 23,8 5,5 17,3 4,6
93. Erittelemätön 0,7 0,2 0,9 0,4 0,9 0,2 1,1 0,3 0,8 0,2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 20,3 4,8 14,1 5,5 18,7 4,8 21,4 5,0 15,4 4,1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 420,2 100,0 257,9 100,0 388,4 100,0 431,3 100,0 380,0 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Norjasta (NO) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 108,6 16,8 114,5 24,4 105,2 25,0 128,6 24,0 106,9 20,2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 2,8 0,4 3,0 0,6 2,8 0,7 2,4 0,4 1,0 0,2
03. Kala- ja kalavalmisteet 101,1 15,6 105,9 22,6 98,7 23,4 120,7 22,5 99,6 18,8
04. Vilja ja viljatuotteet 0,5 0,1 1,3 0,3 0,9 0,2 1,0 0,2 0,9 0,2
08. Rehuaineet 2,6 0,4 3,0 0,6 1,6 0,4 1,2 0,2 3,0 0,6
09. Erinäiset elintarvikkeet 1,5 0,2 1,2 0,3 1,2 0,3 3,1 0,6 2,2 0,4
1. Juomat ja tupakka 3,8 0,6 6,1 1,3 1,5 0,4 2,9 0,5 3,7 0,7
11. Juomat 3,8 0,6 6,1 1,3 1,5 0,4 2,9 0,5 3,7 0,7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 16,3 2,5 3,6 0,8 0,7 0,2 1,4 0,3 16,9 3,2
25. Paperimassa 0,6 0,1 0,4 0,1 0,5 0,1 0,6 0,1 0,1 0,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,4 0,1 1,5 0,3 0,0 0,0 0,4 0,1 1,2 0,2
28. Malmit ja metalliromu 15,0 2,3 1,6 0,3 0,0 0,0 00 15,2 2,9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 95,3 14,7 70,3 15,0 82,4 19,6 54,0 10,1 89,6 16,9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 95,3 14,7 59,9 12,8 82,4 19,6 53,8 10,0 89,4 16,9
34. Kaasut 00 10,4 2,2 00 00 00
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 7,5 1,2 7,7 1,7 5,5 1,3 7,2 1,3 5,2 1,0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 4,9 0,8 4,7 1,0 2,3 0,5 4,0 0,7 4,2 0,8
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 2,6 0,4 3,0 0,6 3,2 0,8 3,2 0,6 1,0 0,2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 68,4 10,6 80,2 17,1 65,3 15,5 90,1 16,8 61,6 11,7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2,9 0,4 2,5 0,5 0,7 0,2 4,5 0,8 2,8 0,5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 10,4 1,6 5,9 1,2 7,0 1,7 9,8 1,8 10,0 1,9
53. Väri- ja parkitusaineet 1,4 0,2 0,4 0,1 1,7 0,4 1,4 0,3 1,6 0,3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 26,5 4,1 30,3 6,5 30,2 7,2 32,2 6,0 10,2 1,9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0,6 0,1 1,0 0,2 0,7 0,2 0,6 0,1 0,5 0,1
56. Lannoitteet, valmistetut 9,2 1,4 18,6 4,0 12,3 2,9 21,0 3,9 18,9 3,6
57. Muovit, valmistamattomat 3,6 0,6 3,1 0,7 2,9 0,7 5,4 1,0 4,5 0,9
58. Muovit, valmistetut 0,6 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,9 0,2 0,9 0,2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 13,2 2,0 18,1 3,9 9,5 2,3 14,2 2,7 12,1 2,3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 38,2 5,9 72,2 15,4 51,2 12,2 78,1 14,5 84,7 16,0
62. Kumituotteet 0,4 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,5 0,1 0,2 0,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2,3 0,4 6,3 1,3 3,4 0,8 4,3 0,8 1,8 0,3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1,6 0,2 0,5 0,1 0,3 0,1 0,4 0,1 0,2 0,0
66. Kivennäisainetuotteet 0,6 0,1 0,2 0,1 0,5 0,1 0,3 0,1 0,2 0,0
67. Rauta ja teräs 11,4 1,8 22,5 4,8 5,8 1,4 23,6 4,4 14,1 2,7
68. Muut metallit 18,8 2,9 38,8 8,3 37,3 8,9 44,7 8,3 47,0 8,9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2,9 0,5 3,4 0,7 3,4 0,8 4,1 0,8 21,2 4,0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 96,1 14,8 63,1 13,5 56,1 13,3 54,2 10,1 107,5 20,3
71. Voimakoneet ja moottorit 34,7 5,3 10,8 2,3 10,9 2,6 10,1 1,9 14,3 2,7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 5,6 0,9 7,1 1,5 3,8 0,9 7,8 1,4 7,1 1,3
73. Metalliteollisuuskoneet 1,6 0,2 0,9 0,2 0,9 0,2 1,5 0,3 1,4 0,3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 7,4 1,1 10,3 2,2 4,4 1,0 5,2 1,0 29,2 5,5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1,7 0,3 2,8 0,6 5,3 1,3 2,2 0,4 2,7 0,5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 10,7 1,6 10,2 2,2 5,2 1,2 5,0 0,9 7,3 1,4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 23,3 3,6 7,9 1,7 11,7 2,8 9,1 1,7 30,0 5,7
78. Moottoriajoneuvot 0,9 0,1 1,5 0,3 0,8 0,2 1,7 0,3 3,1 0,6
79. Muut kuljetusvälineet 10,4 1,6 11,5 2,5 13,1 3,1 11,6 2,2 12,5 2,4
8. Erinäiset valmiit tavarat 31,0 4,8 18,6 4,0 19,7 4,7 26,1 4,9 24,9 4,7
82. Huonekalut 7,2 1,1 3,9 0,8 3,2 0,8 8,7 1,6 6,7 1,3
87. Kojeet,mittarit yms. 12,7 2,0 8,7 1,9 11,7 2,8 11,7 2,2 13,5 2,6
89. Muut valmiit tavarat 10,6 1,6 5,7 1,2 4,4 1,0 5,3 1,0 4,2 0,8
9. Muut tavarat 182,8 28,2 32,0 6,8 33,1 7,9 94,4 17,6 27,8 5,3
93. Erittelemätön 181,5 28,0 30,8 6,6 31,9 7,6 93,1 17,3 26,6 5,0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1,3 0,2 1,2 0,3 1,1 0,3 1,4 0,3 1,2 0,2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 647,8 100,0 468,3 100,0 420,7 100,0 536,9 100,0 528,8 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu