Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Norjan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.10.20.30.20.2
Tuonnista0.30.20.30.20.3
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.30.20.2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Norjan kanssa, vienti Norjaan ja tuonti Norjasta vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Norja oli Yhdysvaltain 46. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 884 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 71.2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Norjan kanssa oli Yhdysvalloille 419 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Norjasta oli 119.2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 652 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Norjasta olivat Sitc333 (raakaöljy), joka edusti 19.8 prosentin osuutta tuonnista, Sitc931 (erittelemätön) 15.4 % sekä Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) 14.7 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Norjaan oli 6.0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 232 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc333 (raakaöljy), mikä edusti 10.4 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 8.1 % sekä Sitc511 (hiilivedyt ja niiden johdannaiset) 6.5 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-heinäkuun aikana

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Norjan kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-heinäkuussa. Kasvua oli peräti 46.8 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 5.9 miljardiin dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 3.9 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 1.9 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 69.8 prosentilla ja viennin arvo 14.8813859578093. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc931 (erittelemätön), arvon ollessa 604 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 371 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 2.0 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 644 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Norjaan (NO) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 3.10 1.8 5.9 2.3 4.10 1.1 5.4 2.0 8.2 3.5
05. Hedelmät ja kasvikset 2.7 1.2 3.9 1.5 3.4 0.8 3.9 1.4 5.5 2.4
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.7 0.3 1.3 0.5 0.10 0.2 0.8 0.3 1.8 0.7
1. Juomat ja tupakka 1.6 0.7 2.6 1.0 2.6 0.6 2.0 0.7 2.5 1.0
11. Juomat 1.6 0.7 2.6 1.0 2.6 0.6 2.0 0.7 2.5 1.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.3 1.4 2.9 1.1 5.1 1.2 4.4 1.6 16.0 6.9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 13.2 5.7
24. Puutavara ja korkki 0.10 0.4 0.5 0.2 1.9 0.4 1.9 0.7 1.3 0.6
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2.2 1.0 2.3 0.9 2.9 0.7 2.3 0.9 1.5 0.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 9.5 4.2 52.3 20.2 165.5 38.5 47.7 17.8 34.6 14.9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 0 0.0 1.10 0.5 0 0.0 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 9.5 4.2 52.3 20.2 163.6 38.0 47.7 17.8 27.9 12.0
34. Kaasut 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6.7 2.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.3 0.1 1.2 0.5 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.3 0.1 1.2 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 27.2 12.1 30.1 11.6 25.9 6.0 28.5 10.6 23.8 10.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 9.4 4.2 15.7 6.1 14.3 3.3 15.2 5.7 15.9 6.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 7.2 3.2 3.1 1.2 3.1 0.7 4.4 1.6 2.4 1.0
53. Väri- ja parkitusaineet 0.4 0.1 0.8 0.3 0.5 0.1 0.5 0.2 0.2 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2.3 1.0 1.10 0.7 1.3 0.3 1.7 0.6 1.5 0.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.9 1.3 2.8 1.1 2.1 0.5 2.5 0.9 1.3 0.5
57. Muovit, valmistamattomat 0.10 0.4 2.7 1.0 0.7 0.2 0.9 0.3 0.9 0.4
58. Muovit, valmistetut 0.10 0.4 0.5 0.2 1.4 0.3 0.7 0.3 0.5 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 3.4 1.5 2.10 1.1 2.7 0.6 2.9 1.1 1.5 0.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 15.1 6.7 11.5 4.4 15.1 3.5 16.5 6.2 9.4 4.0
62. Kumituotteet 1.6 0.7 0.9 0.3 0.9 0.2 0.9 0.3 1.5 0.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.3 0.1 1.1 0.4 0.8 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.7 0.3 1.5 0.5 1.1 0.2 3.1 1.1 0.3 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 0.9 0.4 0.4 0.1 0.7 0.2 0.4 0.1 0.6 0.2
67. Rauta ja teräs 0.9 0.4 1.0 0.4 1.2 0.3 1.2 0.4 1.6 0.7
68. Muut metallit 4.1 1.8 1.7 0.6 1.0 0.2 0.4 0.1 1.0 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 6.9 3.0 5.2 2.0 9.6 2.2 10.6 4.0 4.5 1.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 109.7 48.9 95.8 37.0 117.2 27.2 117.9 44.1 92.8 40.0
71. Voimakoneet ja moottorit 16.6 7.4 8.1 3.1 7.0 1.6 6.9 2.5 10.1 4.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 14.7 6.5 13.8 5.3 37.4 8.7 24.5 9.1 19.9 8.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 15.3 6.8 11.1 4.3 15.4 3.6 12.2 4.6 11.3 4.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 6.3 2.8 7.3 2.8 3.10 0.9 3.6 1.3 3.9 1.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 6.1 2.7 5.8 2.2 8.1 1.9 11.9 4.4 10.8 4.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 15.5 6.9 14.9 5.8 17.6 4.1 16.4 6.1 11.7 5.0
78. Moottoriajoneuvot 13.4 6.0 20.5 7.9 9.5 2.2 8.6 3.2 6.2 2.7
79. Muut kuljetusvälineet 21.7 9.7 14.6 5.6 18.3 4.2 34.2 12.7 18.9 8.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 40.5 18.1 41.7 16.1 67.10 15.8 27.5 10.3 31.7 13.6
84. Vaatteet 1.4 0.6 0.8 0.3 0.9 0.2 0.4 0.1 0.6 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 21.3 9.5 23.3 9.0 51.7 12.0 15.5 5.8 16.7 7.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.1 0.5 0.5 0.2 0.7 0.1 0.7 0.2 1.1 0.5
89. Muut valmiit tavarat 16.1 7.2 16.4 6.3 14.3 3.3 10.3 3.8 12.3 5.3
9. Muut tavarat 13.4 6.0 15.1 5.8 26.2 6.1 18.1 6.8 13.6 5.8
93. Erittelemätön 0.9 0.4 0.7 0.2 2.5 0.6 3.7 1.4 0.8 0.3
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 11.10 5.3 14.4 5.5 23.4 5.4 13.10 5.2 12.9 5.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 224.0 100.0 258.7 100.0 430.0 100.0 267.6 100.0 232.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Norjasta (NO) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 98.5 15.6 93.3 16.7 84.10 14.2 99.4 16.8 103.5 15.9
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.3 0.2 0.7 0.1 0.3 0.0 0.2 0.0 0.5 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 93.1 14.7 88.4 15.8 80.2 13.4 94.3 15.9 97.8 15.0
04. Vilja ja viljatuotteet 0.8 0.1 1.1 0.2 0.4 0.1 1.4 0.2 0.6 0.1
08. Rehuaineet 2.0 0.3 2.2 0.4 2.6 0.4 1.9 0.3 3.2 0.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.5 0.2 1.0 0.2 1.7 0.3 1.6 0.3 1.6 0.2
1. Juomat ja tupakka 2.7 0.4 1.6 0.3 1.3 0.2 1.8 0.3 3.5 0.5
11. Juomat 2.7 0.4 1.6 0.3 1.3 0.2 1.8 0.3 3.5 0.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2.1 0.3 1.6 0.3 2.2 0.4 15.4 2.6 1.9 0.3
25. Paperimassa 0.7 0.1 0.7 0.1 0.9 0.1 0.5 0.1 0.9 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.9 0.1 0.5 0.1 1.0 0.2 0.6 0.1 0.8 0.1
28. Malmit ja metalliromu 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 14.0 2.4 0.1 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 189.7 30.1 115.10 20.7 233.8 39.0 204.6 34.5 224.6 34.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 189.7 30.1 115.10 20.7 233.7 39.0 204.6 34.5 224.6 34.5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 5.2 0.8 8.1 1.4 7.5 1.2 9.6 1.6 7.8 1.2
41. Eläinöljyt ja -rasvat 2.5 0.4 4.6 0.8 4.6 0.8 5.2 0.9 5.7 0.9
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 2.7 0.4 3.5 0.6 2.9 0.5 4.4 0.7 2.2 0.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 69.1 11.0 68.3 12.2 79.4 13.2 80.3 13.5 74.8 11.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2.8 0.4 8.7 1.5 1.3 0.2 3.9 0.6 3.7 0.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 5.6 0.9 6.9 1.2 6.4 1.1 7.5 1.3 6.2 0.9
53. Väri- ja parkitusaineet 1.4 0.2 0.5 0.1 0.6 0.1 0.8 0.1 1.2 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 35.5 5.6 29.1 5.2 39.8 6.6 39.3 6.6 32.7 5.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.5 0.1 1.2 0.2 0.9 0.1 0.8 0.1 0.7 0.1
56. Lannoitteet, valmistetut 5.9 0.9 7.0 1.3 12.8 2.1 6.7 1.1 10.5 1.6
57. Muovit, valmistamattomat 6.4 1.0 4.1 0.7 3.4 0.6 3.7 0.6 5.3 0.8
58. Muovit, valmistetut 0.4 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 2.2 0.4 0.6 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 11.1 1.7 10.7 1.9 14.2 2.4 15.7 2.6 14.3 2.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 63.0 10.0 55.7 9.9 51.7 8.6 56.4 9.5 31.3 4.8
62. Kumituotteet 0.4 0.1 0.3 0.1 0.6 0.1 0.4 0.1 0.3 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.3 0.2 1.3 0.2 3.4 0.6 2.10 0.5 5.9 0.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.4 0.1 0.5 0.1 0.7 0.1 0.10 0.2 0.7 0.1
67. Rauta ja teräs 9.9 1.6 7.4 1.3 9.7 1.6 17.1 2.9 4.1 0.6
68. Muut metallit 47.9 7.6 43.2 7.7 33.8 5.6 31.4 5.3 14.9 2.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3.2 0.5 2.10 0.5 3.4 0.6 3.2 0.5 5.2 0.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 60.5 9.6 54.7 9.8 73.6 12.3 54.3 9.2 84.0 12.9
71. Voimakoneet ja moottorit 18.10 3.0 4.1 0.7 16.4 2.7 8.1 1.4 15.8 2.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2.7 0.4 6.2 1.1 3.10 0.7 3.5 0.6 5.1 0.8
73. Metalliteollisuuskoneet 1.2 0.2 1.4 0.2 1.1 0.2 1.4 0.2 1.1 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 6.0 0.9 7.6 1.4 7.3 1.2 5.7 0.9 5.7 0.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2.10 0.5 6.3 1.1 2.1 0.3 2.5 0.4 2.0 0.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 9.3 1.5 6.8 1.2 12.1 2.0 10.8 1.8 9.3 1.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 9.4 1.5 9.8 1.7 12.5 2.1 12.1 2.0 27.3 4.2
78. Moottoriajoneuvot 1.10 0.3 3.2 0.6 2.4 0.4 4.4 0.7 2.5 0.4
79. Muut kuljetusvälineet 8.5 1.3 9.7 1.7 16.2 2.7 6.3 1.1 15.6 2.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 21.4 3.4 47.4 8.5 51.4 8.6 34.2 5.8 18.8 2.9
82. Huonekalut 2.4 0.4 5.1 0.9 12.1 2.0 3.3 0.5 3.2 0.5
87. Kojeet,mittarit yms. 12.7 2.0 18.5 3.3 26.0 4.3 20.4 3.4 11.9 1.8
89. Muut valmiit tavarat 6.1 1.0 23.5 4.2 12.9 2.1 10.5 1.8 3.4 0.5
9. Muut tavarat 118.9 18.8 112.10 20.2 13.8 2.3 36.10 6.2 101.7 15.6
93. Erittelemätön 117.6 18.6 111.7 20.0 12.6 2.1 35.7 6.0 100.5 15.4
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1.3 0.2 1.3 0.2 1.2 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 630.6 100.0 559.1 100.0 599.2 100.0 592.5 100.0 651.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu