Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Norjan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2021 tammi-huhtikuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Norjaan (NO) 2021 tammi-huhtikuu

2021 1-4
milj. $
2020 1-4
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet17.10 22.8 -21.1
00. Elävät eläimet00.1 ..
01. Liha ja lihatuotteet00.1 ..
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.1 0.1 49.6
03. Kala- ja kalavalmisteet0.7 3.2 -79.9
04. Vilja ja viljatuotteet0.9 1.2 -26.5
05. Hedelmät ja kasvikset12.2 14.8 -17.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.4 0.4 20.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.4 0.2 172.7
08. Rehuaineet0.1 0.4 -78.6
09. Erinäiset elintarvikkeet3.5 2.9 23.4
1. Juomat ja tupakka6.9 4.9 40.9
11. Juomat6.9 4.9 41.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.1 0.1 -25.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat10.2 7.3 39.7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.3 0..
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0.4 -79.0
24. Puutavara ja korkki2.9 2.3 27.7
25. Paperimassa0.1 0.1 -55.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.1 0.1 265.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat6.8 4.5 51.9
28. Malmit ja metalliromu0.1 0.2 -73.6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0.2 0.1 150.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta210.5 136.3 54.5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.2.5 3.4 -27.8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet208.0 132.9 56.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat1.5 0.9 67.7
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.1 0.1 -88.9
42. Kasviöljyt ja -rasvat1.5 0.8 98.9
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.2 -78.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet117.9 108.6 8.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet61.1 66.8 -8.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet13.4 9.2 46.4
53. Väri- ja parkitusaineet1.8 1.9 -5.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet7.2 8.3 -13.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet9.4 6.8 39.2
56. Lannoitteet, valmistetut0.3 0.2 5.8
57. Muovit, valmistamattomat5.4 4.1 31.5
58. Muovit, valmistetut2.9 3.8 -21.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet16.8 7.9 114.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan47.9 52.5 -8.6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 816.6
62. Kumituotteet4.9 6.5 -25.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.2 0.9 -79.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä1.8 1.9 -2.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet2.6 3.4 -24.5
66. Kivennäisainetuotteet2.8 4.6 -40.6
67. Rauta ja teräs4.5 6.8 -33.8
68. Muut metallit6.1 2.8 116.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista25.4 25.9 -1.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet373.0 564.6 -33.9
71. Voimakoneet ja moottorit37.4 44.1 -15.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet48.5 64.5 -24.8
73. Metalliteollisuuskoneet1.7 1.2 41.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet59.3 99.5 -40.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet18.1 13.7 31.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet21.4 128.4 -83.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet59.3 74.4 -20.4
78. Moottoriajoneuvot54.5 30.0 81.5
79. Muut kuljetusvälineet73.3 109.1 -32.8
8. Erinäiset valmiit tavarat150.1 123.6 21.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.9 0.8 23.2
82. Huonekalut1.4 1.0 39.5
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.6 0.5 42.0
84. Vaatteet3.5 1.9 83.0
85. Jalkineet0.2 0.2 -14.5
87. Kojeet,mittarit yms.76.3 67.4 13.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot3.3 3.8 -13.4
89. Muut valmiit tavarat64.2 48.4 32.8
9. Muut tavarat58.6 64.3 -8.8
93. Erittelemätön3.2 6.8 -53.7
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0.1 -92.4
97. Kulta, ei monetaarinen0.1 0.1 447.2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain54.1 55.7 -2.8
Kaikki ryhmät yhteensä994.2 1,085.3 -8.4

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Norjasta (NO) Yhdysvaltoihin 2021 tammi-huhtikuu

2021 1-4
milj. $
2020 1-4
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet351.6 293.3 19.9
00. Elävät eläimet0.1 0..
01. Liha ja lihatuotteet0.2 0.1 107.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat4.2 8.2 -48.6
03. Kala- ja kalavalmisteet330.10 270.2 22.5
04. Vilja ja viljatuotteet3.8 3.9 -1.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.1 0.1 147.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.3 0.1 ..
08. Rehuaineet8.3 8.7 -5.0
09. Erinäiset elintarvikkeet4.1 2.4 72.7
1. Juomat ja tupakka7.10 15.6 -49.2
11. Juomat7.10 15.6 -49.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat8.5 18.6 -54.2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0.1 -74.1
24. Puutavara ja korkki1.9 2.2 -13.2
25. Paperimassa3.2 1.10 65.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.1 0..
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat2.6 2.0 30.2
28. Malmit ja metalliromu0.1 12.1 -99.6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0.9 0.5 99.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta444.4 93.8 374.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet433.4 73.2 492.5
34. Kaasut11.0 20.6 -46.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat27.8 22.8 22.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat16.4 13.1 25.5
42. Kasviöljyt ja -rasvat00.3 ..
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.11.4 9.5 20.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet254.6 269.9 -5.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet14.3 28.0 -49.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet24.5 20.6 18.5
53. Väri- ja parkitusaineet3.4 3.6 -5.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet118.6 129.5 -8.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet2.3 3.6 -36.4
56. Lannoitteet, valmistetut28.8 19.7 46.1
57. Muovit, valmistamattomat18.5 12.2 52.0
58. Muovit, valmistetut1.7 1.3 28.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet42.9 51.6 -16.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan196.3 204.1 -3.8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 -24.4
62. Kumituotteet1.1 1.7 -37.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.3 0.3 -13.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä5.3 15.9 -66.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet1.3 2.0 -35.7
66. Kivennäisainetuotteet0.6 7.4 -92.1
67. Rauta ja teräs40.5 34.9 16.1
68. Muut metallit136.1 133.3 2.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista11.4 8.9 28.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet204.7 223.9 -8.6
71. Voimakoneet ja moottorit41.3 45.0 -8.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet13.5 23.9 -43.5
73. Metalliteollisuuskoneet3.10 4.4 -9.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet21.10 24.2 -9.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet14.3 9.3 54.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet28.5 39.6 -28.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet33.1 38.8 -14.8
78. Moottoriajoneuvot7.6 8.7 -13.0
79. Muut kuljetusvälineet40.9 30.4 34.6
8. Erinäiset valmiit tavarat138.5 90.2 53.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.5 0.7 -21.4
82. Huonekalut22.1 4.10 346.9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.1 116.7
84. Vaatteet0.4 0.1 247.5
85. Jalkineet0.1 0.1 -87.6
87. Kojeet,mittarit yms.50.10 60.1 -15.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.3 1.0 -70.2
89. Muut valmiit tavarat64.3 23.4 174.8
9. Muut tavarat460.4 64.6 613.2
93. Erittelemätön455.3 59.4 667.1
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta5.0 5.3 -4.1
Kaikki ryhmät yhteensä2,094.4 1,296.3 61.6

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu