Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Norjan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2021 tammi-heinäkuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Norjaan (NO) 2021 tammi-heinäkuu

2021 1-7
milj. $
2020 1-7
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet36,4 40,8 -10.8
00. Elävät eläimet0,1 0,1 57.3
01. Liha ja lihatuotteet00,1 ..
02. Maitotaloustuotteet ja munat0,1 0,1 489.8
03. Kala- ja kalavalmisteet1,5 3,4 -56.9
04. Vilja ja viljatuotteet1,9 1,9 0.8
05. Hedelmät ja kasvikset24,8 28,10 -14.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0,9 0,7 35.9
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0,5 0,3 115.0
08. Rehuaineet0,1 0,5 -76.0
09. Erinäiset elintarvikkeet6,8 5,4 27.1
1. Juomat ja tupakka13,9 9,8 41.9
11. Juomat13,8 9,8 42.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0,1 0,1 5.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat35,5 12,1 194.7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet13,7 0..
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0,3 0,5 -53.5
24. Puutavara ja korkki7,10 4,2 89.1
25. Paperimassa0,1 0,1 -55.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0,1 0,1 51.8
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat13,4 7,0 91.2
28. Malmit ja metalliromu0,1 0,2 -59.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0,3 0,3 12.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta458,1 195,7 134.0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.4,4 5,6 -21.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet447,0 183,9 143.1
34. Kaasut6,7 6,3 7.2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat1,5 4,7 -68.9
41. Eläinöljyt ja -rasvat0,1 1,9 -99.5
42. Kasviöljyt ja -rasvat1,5 2,7 -46.7
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0,1 0,2 -86.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet195,9 181,6 7.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet106,4 97,8 8.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet23,1 20,6 12.2
53. Väri- ja parkitusaineet2,8 3,1 -9.8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet11,5 15,7 -26.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet15,1 12,8 18.0
56. Lannoitteet, valmistetut0,4 0,3 13.6
57. Muovit, valmistamattomat7,7 7,3 6.7
58. Muovit, valmistetut5,4 6,2 -12.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet23,7 18,2 30.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan88,8 85,7 3.7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0,1 0,1 54.9
62. Kumituotteet8,1 10,5 -23.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0,3 1,1 -73.9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä2,8 2,5 11.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet6,9 5,3 32.0
66. Kivennäisainetuotteet4,4 7,1 -39.0
67. Rauta ja teräs8,3 10,8 -23.3
68. Muut metallit8,4 3,9 119.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista49,9 44,8 11.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet700,8 833,8 -16.0
71. Voimakoneet ja moottorit61,3 63,2 -3.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet130,2 120,0 8.5
73. Metalliteollisuuskoneet2,3 2,0 12.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet98,1 137,7 -28.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet29,4 22,8 28.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet51,10 151,2 -65.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet104,8 124,10 -16.1
78. Moottoriajoneuvot78,6 51,1 54.0
79. Muut kuljetusvälineet144,5 161,2 -10.3
8. Erinäiset valmiit tavarat277,0 211,2 31.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet1,8 1,1 67.0
82. Huonekalut2,1 1,8 16.6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.1,2 0,7 80.9
84. Vaatteet5,2 3,6 45.6
85. Jalkineet0,4 0,4 -3.3
87. Kojeet,mittarit yms.160,0 119,4 34.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot5,7 6,3 -9.4
89. Muut valmiit tavarat100,10 78,3 28.9
9. Muut tavarat116,5 99,6 16.9
93. Erittelemätön10,0 9,3 7.5
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0,1 0,1 -21.4
97. Kulta, ei monetaarinen0,1 0,1 447.2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain104,2 87,2 19.6
Kaikki ryhmät yhteensä1.923,9 1.674,7 14.9

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Norjasta (NO) Yhdysvaltoihin 2021 tammi-heinäkuu

2021 1-7
milj. $
2020 1-7
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet639,3 512,0 24.9
00. Elävät eläimet0,1 0,1 -59.9
01. Liha ja lihatuotteet0,3 0,2 177.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat5,1 16,2 -68.5
03. Kala- ja kalavalmisteet603,1 466,0 29.4
04. Vilja ja viljatuotteet5,10 6,9 -12.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0,1 0,1 19.4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0,4 0,3 30.9
08. Rehuaineet15,8 16,6 -4.7
09. Erinäiset elintarvikkeet8,8 6,2 43.6
1. Juomat ja tupakka14,4 24,4 -41.3
11. Juomat14,4 24,4 -41.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat27,9 22,8 22.7
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0,1 0,1 71.2
24. Puutavara ja korkki2,7 3,2 -16.2
25. Paperimassa5,3 3,3 61.9
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0,1 0,1 -49.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat4,8 3,2 53.2
28. Malmit ja metalliromu14,1 12,2 15.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet1,2 1,1 7.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta1.107,3 306,5 261.3
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0,1 0..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet1.096,2 263,4 316.3
34. Kaasut11,1 43,2 -74.5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat52,5 42,8 22.7
41. Eläinöljyt ja -rasvat31,8 27,0 17.7
42. Kasviöljyt ja -rasvat00,3 ..
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.20,8 15,6 33.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet488,10 462,8 5.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet23,0 43,4 -47.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet44,4 44,9 -1.0
53. Väri- ja parkitusaineet5,9 10,1 -41.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet230,2 195,5 17.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet4,5 6,3 -27.9
56. Lannoitteet, valmistetut58,7 37,7 56.0
57. Muovit, valmistamattomat30,7 16,7 83.9
58. Muovit, valmistetut4,9 2,7 80.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet86,10 105,9 -17.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan335,5 271,0 23.8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0,2 0,1 360.3
62. Kumituotteet2,2 3,1 -28.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0,10 0,4 171.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä17,4 20,8 -16.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet3,6 2,9 25.3
66. Kivennäisainetuotteet1,1 8,5 -87.0
67. Rauta ja teräs71,2 45,6 56.1
68. Muut metallit216,1 172,3 25.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista22,10 17,8 29.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet416,5 414,1 0.6
71. Voimakoneet ja moottorit81,4 82,6 -1.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet25,9 35,3 -26.6
73. Metalliteollisuuskoneet7,5 7,3 2.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet40,5 49,8 -18.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet20,8 16,9 23.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet60,5 70,4 -14.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet84,7 70,9 19.4
78. Moottoriajoneuvot16,8 13,7 22.4
79. Muut kuljetusvälineet78,8 67,6 16.5
8. Erinäiset valmiit tavarat242,8 153,3 58.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0,9 1,1 -25.7
82. Huonekalut40,5 8,7 370.0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0,3 0,1 241.7
84. Vaatteet0,5 0,2 159.9
85. Jalkineet0,1 0,1 -87.6
87. Kojeet,mittarit yms.109,1 101,6 7.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0,8 1,2 -39.4
89. Muut valmiit tavarat91,1 40,6 124.7
9. Muut tavarat612,8 109,0 462.1
93. Erittelemätön603,9 100,5 501.3
97. Kulta, ei monetaarinen0,1 0..
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta8,8 8,6 2.2
Kaikki ryhmät yhteensä3.937,5 2.318,3 69.8

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu