Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Perun ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä0.60.70.60.60.5
Tuonnista0.30.30.30.20.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.40.40.40.40.3

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Perun kanssa, vienti Peruun ja tuonti Perusta vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Peru oli USAn 42. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 5 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 1.1 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 81.1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Perun kanssa oli 362 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Perusta oli 73.7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 365 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Perusta olivat Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta), joka edusti 11.1 prosentin osuutta tuonnista, Sitc897 (koruesineet,kulta- ja hopeasepäntuotteet) 6.3 % sekä Sitc034 (kala,tuore,jäähdytetty tai jäädytetty) 6.0 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Peruun kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden huhtikuussa nähden. Viennin arvo oli 727 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), mikä edusti 30.2 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc571 (eteenipolymeerit alkumuodossa) 3.5 % sekä Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat) 3.3 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Perun kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 5.1 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 8.3 prosenttia. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 1.9 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 3.2 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 1.0 prosentilla ja viennin arvo 13.1359541997922. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc057 (hedelmät,tuoreet tai kuivatut,pähkinät), arvon ollessa 538 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 839 miljoonaa dollaria. Tammi-huhtikuun välinen Yhdysvaltain ja Perun välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 1.3 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Peruun (PE) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 61.1 8.0 103.8 12.0 107.1 15.3 80.4 8.9 40.5 5.6
01. Liha ja lihatuotteet 4.5 0.6 6.3 0.7 6.1 0.9 7.7 0.8 6.10 1.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 11.0 1.4 9.9 1.1 10.1 1.4 13.8 1.5 12.8 1.8
04. Vilja ja viljatuotteet 12.3 1.6 63.8 7.4 68.10 9.8 26.2 2.9 1.0 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 8.2 1.1 7.5 0.9 5.7 0.8 7.8 0.9 5.3 0.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.3 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.6 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2.0 0.3 1.8 0.2 1.3 0.2 2.2 0.2 2.0 0.3
08. Rehuaineet 17.4 2.3 9.0 1.0 11.2 1.6 14.1 1.6 4.3 0.6
09. Erinäiset elintarvikkeet 5.6 0.7 5.6 0.6 3.6 0.5 8.5 0.9 7.7 1.1
1. Juomat ja tupakka 0.4 0.0 0.8 0.1 1.1 0.2 1.0 0.1 1.1 0.1
11. Juomat 0.4 0.0 0.8 0.1 1.1 0.2 1.0 0.1 1.1 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 36.0 4.7 42.7 4.9 63.6 9.1 42.8 4.7 16.8 2.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 5.3 0.7 15.1 1.7 15.2 2.2 5.6 0.6 0.1 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0.8 0.1 0.9 0.1 1.0 0.1 1.1 0.1 0.6 0.1
24. Puutavara ja korkki 0.7 0.1 0.4 0.0 0.8 0.1 1.3 0.1 0.1 0.0
25. Paperimassa 1.9 0.2 1.7 0.2 2.10 0.4 1.7 0.2 2.3 0.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 5.4 0.7 9.8 1.1 9.8 1.4 15.3 1.7 9.6 1.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.8 0.1 0.5 0.1 0.9 0.1 0.7 0.1 0.4 0.1
28. Malmit ja metalliromu 17.9 2.3 11.3 1.3 30.1 4.3 13.10 1.5 0.7 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 3.5 0.4 3.3 0.4 3.3 0.5 3.6 0.4 3.3 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 256.8 33.6 290.8 33.6 146.6 20.9 330.10 36.5 253.9 34.9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 2.7 0.3 0.1 0.0 0.2 0.0 3.8 0.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 246.4 32.3 276.0 31.9 136.8 19.5 309.4 34.1 243.8 33.5
34. Kaasut 10.5 1.4 12.2 1.4 9.9 1.4 21.6 2.4 6.5 0.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.4 0.0 17.0 2.0 28.9 4.1 0.1 0.0 0.7 0.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.2 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.6 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.2 0.0 16.8 1.9 28.8 4.1 0.1 0.0 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 100.6 13.2 95.4 11.0 95.4 13.6 123.5 13.6 107.4 14.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 18.1 2.4 13.7 1.6 10.7 1.5 16.4 1.8 14.5 2.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 10.10 1.4 6.8 0.8 3.9 0.6 13.7 1.5 4.5 0.6
53. Väri- ja parkitusaineet 5.5 0.7 5.2 0.6 6.3 0.9 6.1 0.7 4.9 0.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 3.9 0.5 8.4 1.0 9.4 1.3 7.9 0.9 8.2 1.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 3.4 0.4 3.9 0.4 3.8 0.5 6.2 0.7 5.4 0.7
56. Lannoitteet, valmistetut 2.3 0.3 0.5 0.1 3.9 0.5 1.7 0.2 4.0 0.5
57. Muovit, valmistamattomat 36.7 4.8 41.4 4.8 39.7 5.7 48.2 5.3 46.0 6.3
58. Muovit, valmistetut 2.6 0.3 3.2 0.4 2.8 0.4 3.5 0.4 3.6 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 17.5 2.3 12.7 1.5 15.2 2.2 20.1 2.2 16.6 2.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 26.6 3.5 28.10 3.3 24.3 3.5 26.5 2.9 34.1 4.7
62. Kumituotteet 7.4 1.0 11.5 1.3 5.9 0.8 7.7 0.8 10.10 1.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3.9 0.5 3.5 0.4 3.6 0.5 3.6 0.4 4.9 0.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3.9 0.5 3.4 0.4 3.7 0.5 4.1 0.4 3.0 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 1.5 0.2 1.6 0.2 1.5 0.2 1.4 0.1 1.4 0.2
67. Rauta ja teräs 1.2 0.1 1.4 0.2 1.5 0.2 1.7 0.2 3.5 0.5
68. Muut metallit 0.7 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1 0.8 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 8.2 1.1 6.9 0.8 7.8 1.1 7.6 0.8 9.8 1.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 223.5 29.3 225.8 26.1 170.8 24.4 220.8 24.4 199.10 27.5
71. Voimakoneet ja moottorit 9.5 1.2 8.6 1.0 10.1 1.4 17.10 2.0 8.7 1.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 29.2 3.8 44.5 5.1 21.6 3.1 27.2 3.0 27.2 3.7
73. Metalliteollisuuskoneet 1.5 0.2 1.6 0.2 1.6 0.2 2.1 0.2 2.1 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 37.2 4.9 36.9 4.3 36.0 5.1 38.2 4.2 41.8 5.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 48.5 6.3 37.9 4.4 40.0 5.7 33.9 3.7 37.4 5.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 22.5 2.9 19.9 2.3 17.5 2.5 23.7 2.6 22.8 3.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 21.2 2.8 22.5 2.6 24.0 3.4 23.8 2.6 21.6 3.0
78. Moottoriajoneuvot 33.3 4.4 27.6 3.2 11.3 1.6 29.6 3.3 32.4 4.4
79. Muut kuljetusvälineet 21.0 2.7 26.8 3.1 8.10 1.3 24.7 2.7 6.4 0.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 33.1 4.3 28.5 3.3 28.5 4.1 41.2 4.5 36.3 5.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.5 0.1 0.6 0.1 1.0 0.1 1.1 0.1 2.1 0.3
82. Huonekalut 0.6 0.1 0.7 0.1 0.8 0.1 0.9 0.1 0.8 0.1
84. Vaatteet 1.5 0.2 1.5 0.2 1.3 0.2 1.0 0.1 1.4 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 13.2 1.7 12.2 1.4 12.2 1.7 16.2 1.8 15.9 2.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.9 0.2 1.8 0.2 2.4 0.3 2.3 0.2 2.3 0.3
89. Muut valmiit tavarat 15.1 2.0 11.8 1.4 10.8 1.5 19.4 2.1 13.7 1.9
9. Muut tavarat 25.9 3.4 32.6 3.8 34.5 4.9 39.2 4.3 37.3 5.1
93. Erittelemätön 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.6 0.1 0.6 0.1
97. Kulta, ei monetaarinen 7.2 0.9 11.5 1.3 18.1 2.6 16.5 1.8 19.5 2.7
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 18.6 2.4 21.1 2.4 16.3 2.3 22.2 2.4 17.3 2.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 763.8 100.0 865.9 100.0 700.4 100.0 906.1 100.0 727.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Perusta (PE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 406.5 64.1 370.2 64.0 299.7 59.2 190.4 41.2 127.9 35.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 17.2 2.7 15.4 2.6 21.3 4.2 33.1 7.1 32.5 8.9
04. Vilja ja viljatuotteet 4.10 0.8 4.3 0.7 3.5 0.7 4.5 1.0 4.8 1.3
05. Hedelmät ja kasvikset 321.9 50.8 319.3 55.2 249.2 49.2 126.4 27.3 73.3 20.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 15.8 2.5 5.6 1.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 44.3 7.0 23.3 4.0 23.8 4.7 23.7 5.1 14.9 4.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.1 0.3 2.5 0.4 1.9 0.4 2.3 0.5 2.3 0.6
1. Juomat ja tupakka 0.7 0.1 0.4 0.1 0.8 0.1 0.6 0.1 0.7 0.2
11. Juomat 0.7 0.1 0.4 0.1 0.8 0.1 0.6 0.1 0.7 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 31.1 4.9 34.2 5.9 21.7 4.3 49.5 10.7 39.7 10.9
24. Puutavara ja korkki 0.3 0.0 0.3 0.0 0.5 0.1 0.6 0.1 0.3 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 17.3 2.7 10.9 1.9 17.6 3.5 14.1 3.0 14.6 4.0
28. Malmit ja metalliromu 9.7 1.5 20.7 3.6 0.5 0.1 30.7 6.6 19.2 5.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 3.7 0.6 2.1 0.4 3.1 0.6 3.9 0.8 5.6 1.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.1 0.0 6.1 1.1 0 0.0 26.7 5.8 14.9 4.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.1 0.0 6.1 1.1 0 0.0 26.7 5.8 14.9 4.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 5.2 0.8 3.10 0.7 2.6 0.5 1.7 0.4 1.6 0.4
41. Eläinöljyt ja -rasvat 5.1 0.8 3.10 0.7 2.6 0.5 1.7 0.4 1.6 0.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 9.0 1.4 7.8 1.3 6.10 1.4 10.2 2.2 10.2 2.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.5 0.2 1.9 0.3 1.10 0.4 1.3 0.3 1.5 0.4
53. Väri- ja parkitusaineet 0.9 0.1 1.8 0.3 0.8 0.2 1.7 0.4 1.1 0.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.4 0.0 0.5 0.1 0.2 0.0 0.6 0.1 0.4 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 0.7 0.1 0.5 0.1 0.7 0.1 1.5 0.3 0.6 0.2
58. Muovit, valmistetut 5.4 0.8 3.0 0.5 3.4 0.7 5.1 1.1 6.5 1.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 70.8 11.2 57.9 10.0 71.1 14.0 73.9 16.0 60.2 16.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 7.5 1.2 3.9 0.7 5.8 1.1 6.6 1.4 5.7 1.6
66. Kivennäisainetuotteet 3.10 0.6 2.9 0.5 3.4 0.7 3.1 0.7 2.5 0.7
68. Muut metallit 58.1 9.2 49.9 8.6 60.9 12.0 62.9 13.6 50.8 13.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.10 0.1 0.9 0.2 0.6 0.1 0.9 0.2 0.10 0.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 3.10 0.6 4.6 0.8 5.7 1.1 4.10 1.1 2.9 0.8
71. Voimakoneet ja moottorit 0.6 0.1 1.0 0.2 0.1 0.0 0.9 0.2 0.4 0.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.4 0.1 1.2 0.2 0.8 0.2 0.3 0.1 0.5 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.10 0.1 1.1 0.2 0.5 0.1 0.9 0.2 0.7 0.2
78. Moottoriajoneuvot 1.9 0.3 0.8 0.1 3.10 0.8 2.4 0.5 0.10 0.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 82.1 12.9 63.1 10.9 76.7 15.1 82.7 17.9 88.2 24.1
84. Vaatteet 48.7 7.7 49.2 8.5 52.1 10.3 54.4 11.7 60.5 16.5
89. Muut valmiit tavarat 32.2 5.1 12.6 2.2 23.10 4.7 27.7 6.0 26.9 7.4
9. Muut tavarat 24.10 3.9 30.1 5.2 21.6 4.3 22.2 4.8 19.6 5.3
93. Erittelemätön 6.3 1.0 7.8 1.3 4.7 0.9 6.7 1.4 6.5 1.8
97. Kulta, ei monetaarinen 17.7 2.8 21.6 3.7 16.1 3.2 14.7 3.2 12.3 3.4
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1.1 0.2 0.8 0.1 0.9 0.2 0.9 0.2 0.9 0.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 633.9 100.0 578.1 100.0 506.5 100.0 462.5 100.0 365.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu