Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Perun ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä0,5 0,6 0,6 0,5 0,6
Tuonnista0,2 0,2 0,2 0,3 0,3
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,3 0,4 0,4 0,4 0,4

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Perun kanssa, vienti Peruun ja tuonti Perusta vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Peru oli Yhdysvaltain 36. merkittävin ulkomaankauppakumppani, laskua edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 1,7 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 40,9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Perun kanssa oli 153 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Perusta oli 51,8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 795 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Perusta olivat Sitc057 (hedelmät,tuoreet tai kuivatut,pähkinät), joka edusti 27,4 prosentin osuutta tuonnista, Sitc333 (raakaöljy) 9,4 % sekä Sitc687 (tina) 6,7 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Peruun oli 33,0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 949 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), mikä edusti 27,6 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 10,3 % sekä Sitc333 (raakaöljy) 3,8 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-marraskuun aikana

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Perun kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-marraskuussa. Kasvua oli peräti 30,1 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 15,2 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 6,1 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 9,1 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 24,7 prosentilla ja viennin arvo 34,0 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc057 (hedelmät,tuoreet tai kuivatut,pähkinät), arvon ollessa 1,5 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 2,5 miljardia dollaria. Tammi-marraskuun välinen Yhdysvaltain ja Perun välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 3,0 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Peruun (PE) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 39,0 5,1 41,6 4,8 47,8 5,3 35,4 3,9 57,2 6,0
01. Liha ja lihatuotteet 3,3 0,4 5,7 0,7 5,9 0,6 10,7 1,2 11,5 1,2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 11,2 1,5 9,5 1,1 4,0 0,4 5,2 0,6 8,7 0,9
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,1 0,0 0,4 0,1 2,2 0,2 0,4 0,0 0,4 0,0
04. Vilja ja viljatuotteet 8,6 1,1 11,5 1,3 20,3 2,2 1,6 0,2 6,2 0,7
05. Hedelmät ja kasvikset 4,5 0,6 3,0 0,3 4,0 0,4 3,1 0,3 5,1 0,5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1,2 0,2 1,7 0,2 0,8 0,1 1,1 0,1 0,6 0,1
08. Rehuaineet 5,0 0,7 5,4 0,6 3,4 0,4 4,8 0,5 19,4 2,0
09. Erinäiset elintarvikkeet 4,8 0,6 3,8 0,4 7,0 0,8 8,1 0,9 4,8 0,5
1. Juomat ja tupakka 0,6 0,1 0,7 0,1 0,5 0,1 0,7 0,1 0,4 0,0
11. Juomat 0,6 0,1 0,7 0,1 0,5 0,1 0,7 0,1 0,4 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 21,5 2,8 33,4 3,8 67,8 7,5 35,3 3,9 56,0 5,9
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0,8 0,1 0,5 0,1 0,7 0,1 0,7 0,1 1,6 0,2
24. Puutavara ja korkki 0,4 0,0 0,4 0,0 0,9 0,1 1,4 0,2 0,9 0,1
25. Paperimassa 1,9 0,2 1,5 0,2 1,1 0,1 3,8 0,4 3,2 0,3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 13,8 1,8 9,2 1,1 5,9 0,7 3,7 0,4 8,1 0,9
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,6 0,1 1,0 0,1 0,6 0,1 0,9 0,1 4,2 0,4
28. Malmit ja metalliromu 1,5 0,2 19,4 2,2 55,9 6,2 22,3 2,5 35,0 3,7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2,6 0,3 1,2 0,1 2,4 0,3 2,1 0,2 2,8 0,3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 271,1 35,7 326,3 37,3 319,2 35,3 291,2 32,4 317,6 33,5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 00 2,0 0,2 0,0 0,0 00 0,2 0,0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 255,7 33,7 318,0 36,4 295,0 32,6 274,7 30,5 299,4 31,6
34. Kaasut 15,4 2,0 6,3 0,7 24,2 2,7 16,6 1,8 18,1 1,9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,6 0,1 0,8 0,1 0,4 0,0 0,4 0,0 0,5 0,0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0,5 0,1 0,6 0,1 0,4 0,0 0,3 0,0 0,4 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 144,3 19,0 143,3 16,4 162,2 17,9 189,2 21,0 216,6 22,8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 19,9 2,6 18,9 2,2 27,0 3,0 29,7 3,3 26,5 2,8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3,1 0,4 9,8 1,1 5,2 0,6 10,6 1,2 6,6 0,7
53. Väri- ja parkitusaineet 6,3 0,8 5,2 0,6 2,6 0,3 5,9 0,7 3,6 0,4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 50,0 6,6 44,7 5,1 60,7 6,7 78,9 8,8 99,9 10,5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 4,7 0,6 3,2 0,4 3,8 0,4 4,4 0,5 3,8 0,4
56. Lannoitteet, valmistetut 1,4 0,2 10,7 1,2 7,1 0,8 0,7 0,1 13,8 1,5
57. Muovit, valmistamattomat 35,2 4,6 28,6 3,3 34,8 3,8 37,5 4,2 38,2 4,0
58. Muovit, valmistetut 2,1 0,3 2,3 0,3 2,6 0,3 2,4 0,3 2,3 0,2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 21,6 2,8 20,0 2,3 18,5 2,0 19,3 2,1 21,9 2,3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 31,1 4,1 31,0 3,5 27,5 3,0 34,8 3,9 32,1 3,4
62. Kumituotteet 8,3 1,1 11,5 1,3 9,6 1,1 11,1 1,2 13,9 1,5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3,9 0,5 3,5 0,4 2,7 0,3 4,9 0,5 5,4 0,6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3,9 0,5 3,3 0,4 3,1 0,3 3,7 0,4 2,3 0,2
66. Kivennäisainetuotteet 2,2 0,3 1,9 0,2 1,1 0,1 1,7 0,2 1,8 0,2
67. Rauta ja teräs 1,5 0,2 1,4 0,2 2,7 0,3 2,3 0,3 1,1 0,1
68. Muut metallit 1,6 0,2 0,7 0,1 0,7 0,1 1,3 0,1 1,0 0,1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 9,7 1,3 8,6 1,0 7,7 0,8 9,6 1,1 6,6 0,7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 182,9 24,1 226,1 25,9 211,8 23,4 237,1 26,3 187,6 19,8
71. Voimakoneet ja moottorit 10,8 1,4 12,9 1,5 11,5 1,3 12,3 1,4 14,1 1,5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 28,3 3,7 21,6 2,5 40,1 4,4 33,1 3,7 23,1 2,4
73. Metalliteollisuuskoneet 1,6 0,2 1,6 0,2 1,2 0,1 2,2 0,2 1,2 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 39,2 5,2 31,9 3,6 35,7 3,9 41,1 4,6 36,2 3,8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 41,2 5,4 30,1 3,4 30,3 3,3 41,8 4,6 32,4 3,4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 16,7 2,2 15,8 1,8 20,5 2,3 18,5 2,1 16,7 1,8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 19,6 2,6 17,5 2,0 16,3 1,8 24,7 2,7 19,9 2,1
78. Moottoriajoneuvot 14,5 1,9 70,4 8,0 38,9 4,3 41,6 4,6 31,1 3,3
79. Muut kuljetusvälineet 11,2 1,5 24,4 2,8 17,4 1,9 21,8 2,4 12,9 1,4
8. Erinäiset valmiit tavarat 30,1 4,0 30,8 3,5 26,0 2,9 34,1 3,8 32,6 3,4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,5 0,1 1,4 0,2 0,5 0,1 0,7 0,1 1,4 0,1
82. Huonekalut 0,4 0,1 0,6 0,1 0,4 0,0 0,5 0,1 0,6 0,1
84. Vaatteet 1,9 0,3 1,2 0,1 0,8 0,1 1,9 0,2 1,7 0,2
85. Jalkineet 0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,5 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 14,9 2,0 14,7 1,7 11,5 1,3 14,2 1,6 14,4 1,5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2,9 0,4 1,9 0,2 2,5 0,3 2,5 0,3 2,4 0,2
89. Muut valmiit tavarat 8,9 1,2 10,6 1,2 10,1 1,1 13,9 1,5 11,6 1,2
9. Muut tavarat 37,6 4,9 40,3 4,6 41,7 4,6 41,8 4,6 48,2 5,1
93. Erittelemätön 0,1 0,0 0,5 0,1 0,7 0,1 0,8 0,1 1,3 0,1
97. Kulta, ei monetaarinen 19,2 2,5 18,1 2,1 18,5 2,0 19,1 2,1 23,3 2,5
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 18,2 2,4 21,7 2,5 22,5 2,5 21,9 2,4 23,6 2,5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 758,8 100,0 874,2 100,0 905,0 100,0 900,0 100,0 948,9 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Perusta (PE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 221,6 46,0 239,6 39,4 297,0 48,8 430,9 51,5 380,5 47,8
03. Kala- ja kalavalmisteet 18,5 3,8 13,8 2,3 15,1 2,5 12,8 1,5 16,5 2,1
04. Vilja ja viljatuotteet 4,3 0,9 5,1 0,8 5,2 0,9 5,6 0,7 5,1 0,6
05. Hedelmät ja kasvikset 171,8 35,7 191,1 31,4 235,7 38,8 361,8 43,2 303,5 38,1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,3 0,1 0,0 0,0 4,6 0,8 3,1 0,4 9,6 1,2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 23,9 5,0 27,8 4,6 33,9 5,6 45,4 5,4 44,0 5,5
09. Erinäiset elintarvikkeet 2,6 0,5 1,8 0,3 2,2 0,4 1,9 0,2 1,7 0,2
1. Juomat ja tupakka 1,2 0,3 1,0 0,2 0,7 0,1 0,9 0,1 0,9 0,1
11. Juomat 0,9 0,2 1,0 0,2 0,7 0,1 0,9 0,1 0,6 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 50,6 10,5 45,2 7,4 50,2 8,3 64,1 7,7 65,3 8,2
24. Puutavara ja korkki 0,5 0,1 0,4 0,1 0,7 0,1 0,8 0,1 0,6 0,1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 18,1 3,8 14,9 2,4 17,4 2,9 19,4 2,3 8,9 1,1
28. Malmit ja metalliromu 26,6 5,5 24,6 4,0 26,1 4,3 40,2 4,8 51,2 6,4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 4,9 1,0 4,7 0,8 5,4 0,9 3,1 0,4 4,3 0,5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0,5 0,1 20,9 3,4 7,6 1,2 90,1 10,8 77,5 9,7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0,5 0,1 20,9 3,4 7,6 1,2 90,1 10,8 77,5 9,7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 4,1 0,9 2,3 0,4 3,3 0,5 4,0 0,5 5,6 0,7
41. Eläinöljyt ja -rasvat 4,0 0,8 2,3 0,4 3,2 0,5 3,6 0,4 5,6 0,7
5. Kemian teollisuuden tuotteet 15,7 3,3 19,6 3,2 16,4 2,7 13,9 1,7 18,8 2,4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2,3 0,5 1,4 0,2 1,3 0,2 1,7 0,2 2,5 0,3
53. Väri- ja parkitusaineet 2,2 0,5 1,5 0,3 0,8 0,1 1,2 0,1 2,0 0,2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0,8 0,2 1,3 0,2 1,4 0,2 0,4 0,1 1,0 0,1
57. Muovit, valmistamattomat 1,1 0,2 2,5 0,4 0,8 0,1 2,5 0,3 2,6 0,3
58. Muovit, valmistetut 9,0 1,9 12,5 2,0 11,7 1,9 7,9 0,9 10,2 1,3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 65,5 13,6 140,9 23,2 107,9 17,7 96,2 11,5 113,4 14,3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 4,7 1,0 5,2 0,9 7,5 1,2 5,2 0,6 6,1 0,8
66. Kivennäisainetuotteet 2,8 0,6 4,3 0,7 3,8 0,6 4,5 0,5 5,9 0,7
68. Muut metallit 56,6 11,8 129,9 21,4 94,8 15,6 84,7 10,1 100,1 12,6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1,0 0,2 0,9 0,1 0,6 0,1 0,8 0,1 0,8 0,1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 4,5 0,9 4,2 0,7 4,9 0,8 5,0 0,6 7,8 1,0
71. Voimakoneet ja moottorit 0,4 0,1 1,3 0,2 0,5 0,1 0,6 0,1 1,0 0,1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0,7 0,1 0,2 0,0 0,4 0,1 0,4 0,0 0,7 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0,4 0,1 1,0 0,2 0,5 0,1 0,7 0,1 0,9 0,1
78. Moottoriajoneuvot 2,6 0,5 1,2 0,2 3,0 0,5 2,5 0,3 4,7 0,6
8. Erinäiset valmiit tavarat 95,2 19,8 113,4 18,6 94,4 15,5 111,7 13,3 101,7 12,8
82. Huonekalut 0,2 0,0 0,3 0,0 0,5 0,1 0,4 0,0 0,7 0,1
84. Vaatteet 65,4 13,6 71,2 11,7 61,6 10,1 78,1 9,3 59,3 7,5
85. Jalkineet 0,4 0,1 0,3 0,1 0,6 0,1 0,4 0,0 0,5 0,1
89. Muut valmiit tavarat 29,0 6,0 41,4 6,8 31,3 5,1 32,5 3,9 40,7 5,1
9. Muut tavarat 22,3 4,6 21,0 3,5 26,0 4,3 20,6 2,5 23,9 3,0
93. Erittelemätön 4,6 1,0 4,5 0,7 9,8 1,6 8,8 1,0 11,6 1,5
97. Kulta, ei monetaarinen 16,9 3,5 15,7 2,6 15,3 2,5 10,7 1,3 10,7 1,3
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 0,8 0,2 0,8 0,1 0,9 0,2 1,1 0,1 1,5 0,2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 481,3 100,0 608,1 100,0 608,3 100,0 837,2 100,0 795,5 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu