Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Perun ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.60.50.50.50.5
Tuonnista0.20.20.20.20.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.40.30.30.30.3

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Perun kanssa, vienti Peruun ja tuonti Perusta vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Peru oli Yhdysvaltain 40. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 1.2 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 20.2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Perun kanssa oli 277 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Perusta oli 15.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 481 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Perusta olivat Sitc057 (hedelmät,tuoreet tai kuivatut,pähkinät), joka edusti 19.8 prosentin osuutta tuonnista, Sitc054 (kasvikset,tuoreet tai kuivatut) 9.0 % sekä Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta) 8.7 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Peruun oli 23.0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 759 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), mikä edusti 28.9 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 6.1 % sekä Sitc333 (raakaöljy) 4.7 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-heinäkuun aikana

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Perun kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-heinäkuussa. Kasvua oli peräti 24.7 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 8.7 miljardiin dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 3.2 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 5.5 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 14.8 prosentilla ja viennin arvo 31.4084035310104. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc057 (hedelmät,tuoreet tai kuivatut,pähkinät), arvon ollessa 709 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 1.4 miljardia dollaria. Tammi-heinäkuun välinen Yhdysvaltain ja Perun välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 2.3 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Peruun (PE) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 80.4 8.9 40.5 5.6 37.1 4.7 23.6 3.2 39.0 5.1
01. Liha ja lihatuotteet 7.7 0.8 6.10 1.0 7.7 1.0 3.4 0.5 3.3 0.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat 13.8 1.5 12.8 1.8 10.4 1.3 5.1 0.7 11.2 1.5
04. Vilja ja viljatuotteet 26.2 2.9 1.0 0.1 0.5 0.1 0.10 0.1 8.7 1.1
05. Hedelmät ja kasvikset 7.8 0.9 5.3 0.7 4.6 0.6 3.5 0.5 4.5 0.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.3 0.0 0.6 0.1 0.6 0.1 0.3 0.0 0.3 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2.2 0.2 2.0 0.3 1.9 0.2 1.6 0.2 1.2 0.2
08. Rehuaineet 14.1 1.6 4.3 0.6 4.8 0.6 2.6 0.3 5.0 0.7
09. Erinäiset elintarvikkeet 8.5 0.9 7.7 1.1 6.5 0.8 6.2 0.8 4.9 0.6
1. Juomat ja tupakka 1.0 0.1 1.1 0.1 0.10 0.1 0.8 0.1 0.7 0.1
11. Juomat 1.0 0.1 1.1 0.1 0.10 0.1 0.8 0.1 0.7 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 42.8 4.7 16.8 2.3 21.6 2.7 37.0 5.0 21.6 2.8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 5.6 0.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1.1 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1 0.9 0.1 0.8 0.1
24. Puutavara ja korkki 1.3 0.1 0.1 0.0 0.6 0.1 0.6 0.1 0.4 0.0
25. Paperimassa 1.7 0.2 2.3 0.3 3.6 0.4 2.0 0.3 1.9 0.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 15.3 1.7 9.6 1.3 13.9 1.8 11.7 1.6 13.8 1.8
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.7 0.1 0.4 0.1 0.9 0.1 0.9 0.1 0.6 0.1
28. Malmit ja metalliromu 13.10 1.5 0.7 0.1 0.3 0.0 19.2 2.6 1.5 0.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 3.6 0.4 3.3 0.4 1.9 0.2 2.0 0.3 2.6 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 330.10 36.5 253.9 34.9 231.10 29.3 201.10 27.0 271.2 35.7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0.2 0.0 3.8 0.5 0 0.0 0.1 0.0 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 309.4 34.1 243.8 33.5 215.2 27.1 186.9 25.0 255.8 33.7
34. Kaasut 21.6 2.4 6.5 0.9 16.9 2.1 15.1 2.0 15.5 2.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 0.7 0.1 0.8 0.1 0.4 0.0 0.7 0.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 0.6 0.1 0.6 0.1 0.3 0.0 0.6 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 123.5 13.6 107.4 14.8 178.0 22.4 150.6 20.2 144.3 19.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 16.4 1.8 14.5 2.0 20.4 2.6 26.7 3.6 19.10 2.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 13.7 1.5 4.5 0.6 11.8 1.5 6.9 0.9 3.1 0.4
53. Väri- ja parkitusaineet 6.1 0.7 4.9 0.7 5.7 0.7 4.8 0.6 6.3 0.8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 7.9 0.9 8.2 1.1 48.6 6.1 44.1 5.9 50.1 6.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 6.2 0.7 5.4 0.7 7.10 1.0 4.2 0.6 4.8 0.6
56. Lannoitteet, valmistetut 1.7 0.2 4.0 0.5 16.4 2.1 6.0 0.8 1.4 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 48.2 5.3 46.0 6.3 43.7 5.5 39.6 5.3 35.2 4.6
58. Muovit, valmistetut 3.5 0.4 3.6 0.5 2.1 0.3 1.9 0.2 2.2 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 20.1 2.2 16.6 2.3 21.8 2.7 16.8 2.2 21.7 2.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 26.5 2.9 34.1 4.7 35.4 4.5 30.7 4.1 31.1 4.1
62. Kumituotteet 7.7 0.8 10.10 1.5 13.8 1.7 9.0 1.2 8.3 1.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3.6 0.4 4.9 0.7 2.5 0.3 4.3 0.6 3.9 0.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 4.1 0.4 3.0 0.4 3.9 0.5 3.10 0.5 3.9 0.5
66. Kivennäisainetuotteet 1.4 0.1 1.4 0.2 5.7 0.7 1.7 0.2 2.2 0.3
67. Rauta ja teräs 1.7 0.2 3.5 0.5 1.1 0.1 2.5 0.3 1.5 0.2
68. Muut metallit 0.6 0.1 0.8 0.1 0.10 0.1 1.1 0.1 1.6 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 7.6 0.8 9.8 1.3 7.5 0.9 8.0 1.1 9.8 1.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 220.8 24.4 199.10 27.5 219.7 27.7 240.6 32.2 182.10 24.1
71. Voimakoneet ja moottorit 17.10 2.0 8.7 1.2 9.2 1.2 8.10 1.2 10.8 1.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 27.2 3.0 27.2 3.7 25.8 3.2 51.1 6.8 28.3 3.7
73. Metalliteollisuuskoneet 2.1 0.2 2.1 0.3 1.5 0.2 1.6 0.2 1.6 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 38.2 4.2 41.8 5.7 36.9 4.6 35.4 4.7 39.2 5.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 33.9 3.7 37.4 5.1 36.4 4.6 36.0 4.8 41.2 5.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 23.7 2.6 22.8 3.1 17.3 2.2 18.8 2.5 16.8 2.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 23.8 2.6 21.6 3.0 30.2 3.8 16.4 2.2 19.6 2.6
78. Moottoriajoneuvot 29.6 3.3 32.4 4.4 54.4 6.9 40.9 5.5 14.5 1.9
79. Muut kuljetusvälineet 24.7 2.7 6.4 0.9 8.6 1.1 31.9 4.3 11.3 1.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 41.2 4.5 36.3 5.0 30.8 3.9 29.0 3.9 30.1 4.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.1 0.1 2.1 0.3 0.6 0.1 1.1 0.1 0.6 0.1
82. Huonekalut 0.9 0.1 0.8 0.1 0.4 0.0 0.5 0.1 0.5 0.1
84. Vaatteet 1.0 0.1 1.4 0.2 1.2 0.1 1.2 0.1 1.10 0.3
87. Kojeet,mittarit yms. 16.2 1.8 15.9 2.2 16.2 2.0 13.3 1.8 14.9 2.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2.3 0.2 2.3 0.3 1.9 0.2 1.9 0.3 2.10 0.4
89. Muut valmiit tavarat 19.4 2.1 13.7 1.9 10.5 1.3 11.1 1.5 8.9 1.2
9. Muut tavarat 39.2 4.3 37.3 5.1 36.9 4.6 32.6 4.4 37.6 4.9
93. Erittelemätön 0.6 0.1 0.6 0.1 1.1 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0
97. Kulta, ei monetaarinen 16.5 1.8 19.5 2.7 16.8 2.1 14.1 1.9 19.3 2.5
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 22.2 2.4 17.3 2.4 19.0 2.4 18.4 2.5 18.3 2.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 906.1 100.0 727.5 100.0 792.8 100.0 746.8 100.0 758.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Perusta (PE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 190.4 41.2 127.9 35.0 118.5 30.3 174.2 37.7 221.7 46.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 33.1 7.1 32.5 8.9 24.4 6.2 26.8 5.8 18.5 3.8
04. Vilja ja viljatuotteet 4.5 1.0 4.8 1.3 3.4 0.9 4.7 1.0 4.3 0.9
05. Hedelmät ja kasvikset 126.4 27.3 73.3 20.1 75.7 19.4 124.1 26.8 171.8 35.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.2 0.0 0.2 0.0 0.6 0.1 0.5 0.1 0.4 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 23.7 5.1 14.9 4.1 13.1 3.3 16.5 3.6 23.10 5.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.3 0.5 2.3 0.6 1.4 0.3 1.5 0.3 2.6 0.5
1. Juomat ja tupakka 0.6 0.1 0.7 0.2 0.7 0.2 0.7 0.1 1.3 0.3
11. Juomat 0.6 0.1 0.7 0.2 0.7 0.2 0.7 0.1 0.9 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 49.5 10.7 39.7 10.9 31.3 8.0 27.1 5.8 50.7 10.5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.3 0.1 0.1 0.0 0.8 0.2 0.1 0.0 0.2 0.0
24. Puutavara ja korkki 0.6 0.1 0.3 0.1 0.5 0.1 0.8 0.2 0.6 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 14.1 3.0 14.6 4.0 9.3 2.4 8.7 1.9 18.2 3.8
28. Malmit ja metalliromu 30.7 6.6 19.2 5.3 14.6 3.7 12.3 2.7 26.6 5.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 3.9 0.8 5.6 1.5 6.0 1.5 5.1 1.1 4.9 1.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 26.7 5.8 14.9 4.1 24.2 6.2 22.6 4.9 0.5 0.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 26.7 5.8 14.9 4.1 24.2 6.2 22.6 4.9 0.5 0.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.7 0.4 1.6 0.4 3.3 0.8 3.4 0.7 4.2 0.9
41. Eläinöljyt ja -rasvat 1.7 0.4 1.6 0.4 3.2 0.8 3.3 0.7 4.0 0.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 10.2 2.2 10.2 2.8 13.7 3.5 14.1 3.0 15.8 3.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.3 0.3 1.5 0.4 3.4 0.9 2.0 0.4 2.3 0.5
53. Väri- ja parkitusaineet 1.7 0.4 1.1 0.3 1.9 0.5 1.7 0.4 2.2 0.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.6 0.1 0.4 0.1 0.2 0.0 0.4 0.1 0.9 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 1.5 0.3 0.6 0.2 1.1 0.3 0.10 0.2 1.2 0.2
58. Muovit, valmistetut 5.1 1.1 6.5 1.8 7.2 1.8 9.0 1.9 9.0 1.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 73.9 16.0 60.2 16.5 70.4 18.0 83.2 18.0 65.5 13.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 6.6 1.4 5.7 1.6 6.3 1.6 6.0 1.3 4.7 1.0
66. Kivennäisainetuotteet 3.1 0.7 2.5 0.7 3.3 0.8 3.10 0.9 2.9 0.6
68. Muut metallit 62.9 13.6 50.8 13.9 59.6 15.2 71.5 15.5 56.6 11.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.9 0.2 0.10 0.3 0.4 0.1 1.0 0.2 1.0 0.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 4.10 1.1 2.9 0.8 4.3 1.1 6.1 1.3 4.5 0.9
71. Voimakoneet ja moottorit 0.9 0.2 0.4 0.1 0.10 0.2 1.0 0.2 0.5 0.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.3 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.4 0.1 0.7 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.9 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2 0.9 0.2 0.4 0.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.3 0.1 0.5 0.1 0.2 0.0 0.7 0.1 0.4 0.1
78. Moottoriajoneuvot 2.4 0.5 0.10 0.3 1.8 0.5 3.2 0.7 2.7 0.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 82.7 17.9 88.2 24.1 91.6 23.4 104.4 22.6 95.3 19.8
82. Huonekalut 0.4 0.1 0.5 0.1 0.4 0.1 0.7 0.1 0.3 0.0
84. Vaatteet 54.4 11.7 60.5 16.5 61.10 15.8 66.0 14.3 65.5 13.6
89. Muut valmiit tavarat 27.7 6.0 26.9 7.4 28.9 7.4 37.2 8.0 29.1 6.0
9. Muut tavarat 22.2 4.8 19.6 5.3 33.3 8.5 26.10 5.8 22.3 4.6
93. Erittelemätön 6.7 1.4 6.5 1.8 9.7 2.5 12.2 2.6 4.6 1.0
97. Kulta, ei monetaarinen 14.7 3.2 12.3 3.4 22.9 5.8 13.9 3.0 16.10 3.5
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 0.9 0.2 0.9 0.2 0.8 0.2 0.9 0.2 0.8 0.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 462.5 100.0 365.5 100.0 390.8 100.0 462.3 100.0 481.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu