Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Perun ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2022/6 - 2022/10

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2022/6
%
2022/7
%
2022/8
%
2022/9
%
2022/10
%
Viennistä0,7 0,6 0,8 0,8 0,6
Tuonnista0,2 0,2 0,3 0,2 0,3
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,4 0,4 0,5 0,5 0,4

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Perun kanssa, vienti Peruun ja tuonti Perusta vuoden 2022 lokakuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Lokakuussa Peru oli Yhdysvaltain 34. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 2,0 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 13,4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden lokakuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Perun kanssa oli 277 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Perusta oli 1,2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden lokakuussa, ollen suuruudeltaan 851 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Perusta olivat Sitc057 (hedelmät,tuoreet tai kuivatut,pähkinät), joka edusti 25,9 prosentin osuutta tuonnista, Sitc682 (kupari) 7,3 % sekä Sitc054 (kasvikset,tuoreet tai kuivatut) 6,0 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Peruun oli 24,8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden lokakuussa, ollen suuruudeltaan 1,1 miljardia dollaria.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2022 tammi-lokakuun aikana

Tammi-lokakuun aikana tavarakauppa Perun kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-lokakuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-lokakuussa. Kasvua oli peräti 37,5 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 18,7 miljardiin dollariin. Tammi-lokakuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 7,0 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 11,7 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 31,6 prosentilla ja viennin arvo 41,4 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc057 (hedelmät,tuoreet tai kuivatut,pähkinät), arvon ollessa 1,7 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 5,1 miljardia dollaria. Tammi-lokakuun välinen Yhdysvaltain ja Perun välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 4,7 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Peruun (PE) jaksolla 2022/6 - 2022/10

2022 / 62022 / 72022 / 82022 / 92022 / 10
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 37,7 2,9 48,8 4,3 54,8 3,9 42,3 2,9 40,0 3,5
01. Liha ja lihatuotteet 6,1 0,5 4,8 0,4 6,1 0,4 8,0 0,5 8,6 0,8
02. Maitotaloustuotteet ja munat 12,5 1,0 10,3 0,9 23,8 1,7 11,8 0,8 11,6 1,0
03. Kala- ja kalavalmisteet 1,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 1,2 0,1 0,9 0,1
04. Vilja ja viljatuotteet 0,9 0,1 19,2 1,7 8,9 0,6 9,0 0,6 1,3 0,1
05. Hedelmät ja kasvikset 3,9 0,3 2,2 0,2 2,3 0,2 2,7 0,2 4,7 0,4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1,8 0,1 0,9 0,1 2,6 0,2 1,0 0,1 2,1 0,2
08. Rehuaineet 5,3 0,4 5,5 0,5 4,5 0,3 4,3 0,3 4,4 0,4
09. Erinäiset elintarvikkeet 5,7 0,4 5,6 0,5 6,2 0,4 3,7 0,3 5,8 0,5
1. Juomat ja tupakka 1,2 0,1 0,9 0,1 1,6 0,1 0,7 0,0 1,5 0,1
11. Juomat 0,9 0,1 0,7 0,1 1,3 0,1 0,4 0,0 1,4 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 51,3 3,9 62,7 5,6 26,9 1,9 50,9 3,5 37,7 3,3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0,0 0,0 7,9 0,7 0,0 0,0 00 00
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 3,0 0,2 1,0 0,1 0,7 0,0 0,2 0,0 1,2 0,1
24. Puutavara ja korkki 0,1 0,0 0,4 0,0 0,7 0,0 0,5 0,0 0,9 0,1
25. Paperimassa 3,9 0,3 2,8 0,2 3,6 0,3 2,3 0,2 3,5 0,3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 20,8 1,6 21,5 1,9 12,6 0,9 8,7 0,6 7,8 0,7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1,3 0,1 2,8 0,2 0,8 0,1 0,4 0,0 0,4 0,0
28. Malmit ja metalliromu 20,3 1,6 24,4 2,2 7,5 0,5 37,9 2,6 22,6 2,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1,9 0,1 2,0 0,2 1,0 0,1 1,0 0,1 1,3 0,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 698,2 53,6 546,6 48,5 797,5 56,7 873,0 59,2 538,7 47,7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 3,3 0,3 00 00 0,0 0,0 00
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 690,2 53,0 494,5 43,9 781,3 55,5 844,0 57,3 513,9 45,5
34. Kaasut 4,7 0,4 52,0 4,6 16,3 1,2 29,0 2,0 24,8 2,2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,7 0,1 0,5 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 0,7 0,1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,6 0,1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 148,8 11,4 177,0 15,7 123,1 8,7 178,5 12,1 168,3 14,9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 31,5 2,4 38,1 3,4 22,7 1,6 10,2 0,7 21,9 1,9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 13,1 1,0 11,0 1,0 9,1 0,6 8,5 0,6 3,6 0,3
53. Väri- ja parkitusaineet 5,3 0,4 6,4 0,6 4,4 0,3 4,3 0,3 5,0 0,4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 9,9 0,8 6,5 0,6 10,9 0,8 81,8 5,5 58,1 5,1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 5,8 0,4 4,7 0,4 4,7 0,3 5,5 0,4 3,3 0,3
56. Lannoitteet, valmistetut 8,2 0,6 16,6 1,5 2,4 0,2 11,3 0,8 11,6 1,0
57. Muovit, valmistamattomat 49,5 3,8 63,8 5,7 38,8 2,8 28,0 1,9 38,3 3,4
58. Muovit, valmistetut 2,0 0,2 2,5 0,2 2,6 0,2 3,5 0,2 3,4 0,3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 23,6 1,8 27,5 2,4 27,4 1,9 25,5 1,7 23,1 2,0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 35,3 2,7 33,9 3,0 51,4 3,7 40,5 2,7 43,4 3,8
62. Kumituotteet 13,1 1,0 5,0 0,4 21,5 1,5 12,4 0,8 21,4 1,9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,0 0,0 0,1 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0 1,0 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 4,5 0,3 11,6 1,0 10,6 0,8 8,9 0,6 3,5 0,3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2,5 0,2 3,4 0,3 4,2 0,3 4,4 0,3 2,8 0,2
66. Kivennäisainetuotteet 2,2 0,2 1,9 0,2 2,5 0,2 2,1 0,1 2,5 0,2
67. Rauta ja teräs 2,6 0,2 1,6 0,1 2,2 0,2 2,7 0,2 1,4 0,1
68. Muut metallit 1,5 0,1 1,3 0,1 0,9 0,1 1,2 0,1 1,4 0,1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 8,9 0,7 9,0 0,8 9,1 0,6 8,6 0,6 9,2 0,8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 251,3 19,3 178,1 15,8 259,2 18,4 197,3 13,4 212,7 18,8
71. Voimakoneet ja moottorit 11,6 0,9 13,2 1,2 9,5 0,7 13,2 0,9 20,7 1,8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 25,9 2,0 25,4 2,3 51,3 3,6 24,3 1,6 25,4 2,3
73. Metalliteollisuuskoneet 0,9 0,1 1,1 0,1 2,5 0,2 2,2 0,1 1,3 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 40,0 3,1 49,8 4,4 44,2 3,1 46,7 3,2 50,3 4,5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 22,8 1,8 29,2 2,6 27,6 2,0 39,4 2,7 30,6 2,7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 18,8 1,4 14,0 1,2 15,8 1,1 16,3 1,1 18,9 1,7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 15,8 1,2 19,0 1,7 23,9 1,7 22,1 1,5 22,8 2,0
78. Moottoriajoneuvot 23,9 1,8 14,4 1,3 20,9 1,5 17,0 1,2 22,5 2,0
79. Muut kuljetusvälineet 91,7 7,0 11,9 1,1 63,7 4,5 16,0 1,1 20,2 1,8
8. Erinäiset valmiit tavarat 32,8 2,5 32,8 2,9 34,3 2,4 33,5 2,3 40,6 3,6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,6 0,0 0,7 0,1 1,4 0,1 0,5 0,0 1,0 0,1
82. Huonekalut 0,5 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 0,4 0,0 0,7 0,1
84. Vaatteet 1,2 0,1 1,5 0,1 1,8 0,1 2,1 0,1 1,8 0,2
85. Jalkineet 0,2 0,0 0,1 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,7 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 15,4 1,2 14,1 1,2 15,4 1,1 12,8 0,9 16,8 1,5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2,2 0,2 2,8 0,2 2,0 0,1 3,1 0,2 2,8 0,3
89. Muut valmiit tavarat 12,4 1,0 12,7 1,1 12,6 0,9 13,7 0,9 16,5 1,5
9. Muut tavarat 44,9 3,5 46,5 4,1 57,0 4,1 56,4 3,8 45,2 4,0
93. Erittelemätön 1,0 0,1 0,5 0,0 5,1 0,4 0,6 0,0 4,6 0,4
97. Kulta, ei monetaarinen 11,7 0,9 17,7 1,6 15,4 1,1 17,6 1,2 13,1 1,2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 32,2 2,5 28,4 2,5 36,5 2,6 38,2 2,6 27,4 2,4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.302,3 100,0 1.127,8 100,0 1.406,6 100,0 1.473,7 100,0 1.128,7 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Perusta (PE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2022/6 - 2022/10

2022 / 62022 / 72022 / 82022 / 92022 / 10
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 214,8 33,9 245,4 38,6 370,1 46,7 367,4 53,7 430,6 50,6
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,1 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0 1,0 0,1
03. Kala- ja kalavalmisteet 18,1 2,9 18,2 2,9 15,0 1,9 9,7 1,4 11,4 1,3
04. Vilja ja viljatuotteet 4,1 0,6 3,9 0,6 4,9 0,6 5,2 0,8 5,5 0,6
05. Hedelmät ja kasvikset 167,2 26,4 195,0 30,7 307,4 38,8 299,8 43,8 330,5 38,8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,3 0,0 0,2 0,0 0,5 0,1 0,3 0,0 8,1 1,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 22,7 3,6 25,3 4,0 40,2 5,1 48,2 7,0 70,0 8,2
09. Erinäiset elintarvikkeet 2,3 0,4 2,5 0,4 1,9 0,2 3,9 0,6 3,9 0,5
1. Juomat ja tupakka 0,7 0,1 0,8 0,1 1,0 0,1 1,0 0,1 0,9 0,1
11. Juomat 0,7 0,1 0,8 0,1 1,0 0,1 1,0 0,1 0,9 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 88,0 13,9 66,8 10,5 95,2 12,0 56,0 8,2 56,6 6,6
24. Puutavara ja korkki 0,4 0,1 0,4 0,1 0,6 0,1 0,5 0,1 1,1 0,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,7 0,1 0,3 0,0 1,4 0,2 0,1 0,0 1,3 0,1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 18,9 3,0 27,1 4,3 39,6 5,0 27,2 4,0 22,3 2,6
28. Malmit ja metalliromu 59,5 9,4 31,6 5,0 49,1 6,2 22,5 3,3 28,2 3,3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 8,4 1,3 7,1 1,1 4,1 0,5 5,4 0,8 3,5 0,4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 00 52,0 8,2 28,2 3,6 16,3 2,4 41,4 4,9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 00 52,0 8,2 28,2 3,6 16,3 2,4 41,4 4,9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 5,7 0,9 3,9 0,6 6,9 0,9 5,9 0,9 7,5 0,9
41. Eläinöljyt ja -rasvat 5,5 0,9 3,5 0,6 6,6 0,8 5,7 0,8 7,5 0,9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 22,9 3,6 17,6 2,8 21,3 2,7 12,1 1,8 19,5 2,3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1,9 0,3 3,0 0,5 3,7 0,5 1,9 0,3 4,7 0,6
53. Väri- ja parkitusaineet 2,2 0,3 1,6 0,2 3,1 0,4 2,5 0,4 3,1 0,4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2,1 0,3 0,8 0,1 1,5 0,2 0,3 0,0 3,2 0,4
57. Muovit, valmistamattomat 2,7 0,4 3,9 0,6 0,9 0,1 0,5 0,1 0,6 0,1
58. Muovit, valmistetut 13,0 2,0 8,0 1,3 11,5 1,4 6,7 1,0 7,2 0,8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0,5 0,1 0,2 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 158,8 25,0 108,9 17,1 107,7 13,6 78,4 11,5 151,5 17,8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,1 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,6 0,1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 7,4 1,2 5,2 0,8 6,4 0,8 6,9 1,0 7,0 0,8
66. Kivennäisainetuotteet 11,5 1,8 8,3 1,3 8,6 1,1 11,2 1,6 14,5 1,7
68. Muut metallit 138,5 21,8 93,8 14,8 91,7 11,6 59,0 8,6 127,4 15,0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1,0 0,2 0,9 0,1 0,5 0,1 0,6 0,1 1,4 0,2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 8,3 1,3 6,9 1,1 8,8 1,1 9,6 1,4 7,9 0,9
71. Voimakoneet ja moottorit 1,1 0,2 0,5 0,1 1,1 0,1 1,4 0,2 1,8 0,2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3,3 0,5 1,3 0,2 1,4 0,2 0,9 0,1 1,7 0,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0,4 0,1 0,9 0,1 1,7 0,2 0,6 0,1 0,7 0,1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 0,1 0,0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2,5 0,4 3,0 0,5 1,5 0,2 1,6 0,2 1,8 0,2
78. Moottoriajoneuvot 0,8 0,1 0,9 0,1 3,0 0,4 4,5 0,7 1,6 0,2
8. Erinäiset valmiit tavarat 116,5 18,4 108,5 17,1 123,7 15,6 112,3 16,4 111,5 13,1
82. Huonekalut 0,2 0,0 0,6 0,1 0,2 0,0 0,3 0,0 0,7 0,1
84. Vaatteet 91,0 14,4 87,1 13,7 94,3 11,9 86,6 12,7 88,2 10,4
85. Jalkineet 0,8 0,1 0,5 0,1 0,5 0,1 0,7 0,1 0,5 0,1
89. Muut valmiit tavarat 24,1 3,8 19,9 3,1 28,4 3,6 24,3 3,6 21,8 2,6
9. Muut tavarat 18,1 2,8 25,0 3,9 29,9 3,8 24,9 3,6 24,0 2,8
93. Erittelemätön 9,1 1,4 14,9 2,3 22,3 2,8 12,0 1,8 16,0 1,9
97. Kulta, ei monetaarinen 8,1 1,3 9,3 1,5 6,8 0,9 12,0 1,8 7,0 0,8
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 0,9 0,1 0,8 0,1 0,8 0,1 0,8 0,1 1,0 0,1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 633,9 100,0 635,8 100,0 793,0 100,0 683,8 100,0 851,4 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu