Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Perun ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/12 - 2022/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/12
%
2022/1
%
2022/2
%
2022/3
%
2022/4
%
Viennistä0,7 0,6 0,6 0,5 0,7
Tuonnista0,3 0,3 0,3 0,3 0,2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Perun kanssa, vienti Peruun ja tuonti Perusta vuoden 2022 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Peru oli Yhdysvaltain 38. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 1,7 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 58,5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Perun kanssa oli 654 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Perusta oli 47,8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 540 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Perusta olivat Sitc287 (muiden epäjalojen metallien malmit), joka edusti 8,6 prosentin osuutta tuonnista, Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta) 7,8 % sekä Sitc682 (kupari) 7,1 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Peruun kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden huhtikuuhun nähden. Viennin arvo oli 1,2 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), mikä edusti 33,3 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 5,7 % sekä Sitc333 (raakaöljy) 3,6 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2022 tammi-huhtikuun aikana

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Perun kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-huhtikuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-huhtikuussa. Kasvua oli peräti 33,0 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 6,8 miljardiin dollariin. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 2,8 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 4,0 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 48,0 prosentilla ja viennin arvo 24,2 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc057 (hedelmät,tuoreet tai kuivatut,pähkinät), arvon ollessa 734 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 1,6 miljardia dollaria. Tammi-huhtikuun välinen Yhdysvaltain ja Perun välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 1,2 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Peruun (PE) jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 33,6 3,1 43,0 4,8 51,0 5,2 35,0 3,7 75,5 6,3
01. Liha ja lihatuotteet 4,9 0,5 4,7 0,5 4,7 0,5 3,7 0,4 4,8 0,4
02. Maitotaloustuotteet ja munat 7,0 0,7 9,2 1,0 9,9 1,0 15,2 1,6 10,4 0,9
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,5 0,0 0,1 0,0 0,4 0,0 0,3 0,0 1,4 0,1
04. Vilja ja viljatuotteet 1,0 0,1 15,1 1,7 16,1 1,7 0,9 0,1 30,5 2,6
05. Hedelmät ja kasvikset 4,1 0,4 2,5 0,3 4,5 0,5 3,4 0,4 4,6 0,4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,4 0,0 0,4 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,6 0,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1,0 0,1 1,0 0,1 1,0 0,1 0,9 0,1 0,9 0,1
08. Rehuaineet 6,7 0,6 5,4 0,6 9,3 1,0 4,1 0,4 17,9 1,5
09. Erinäiset elintarvikkeet 7,9 0,7 4,7 0,5 4,7 0,5 6,1 0,6 4,3 0,4
1. Juomat ja tupakka 1,1 0,1 0,8 0,1 1,3 0,1 0,8 0,1 1,0 0,1
11. Juomat 0,9 0,1 0,8 0,1 1,1 0,1 0,6 0,1 1,0 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 65,2 6,1 52,5 5,8 59,2 6,1 68,8 7,3 84,7 7,1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 13,2 1,2 7,4 0,8 16,0 1,6 00 28,0 2,3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1,0 0,1 0,7 0,1 1,1 0,1 1,0 0,1 1,0 0,1
24. Puutavara ja korkki 0,4 0,0 0,9 0,1 0,4 0,0 1,2 0,1 0,2 0,0
25. Paperimassa 4,8 0,4 2,9 0,3 3,0 0,3 2,4 0,3 3,3 0,3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 16,6 1,6 19,2 2,1 22,1 2,3 23,3 2,5 26,6 2,2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,6 0,1 0,8 0,1 0,9 0,1 0,6 0,1 0,7 0,1
28. Malmit ja metalliromu 24,7 2,3 18,4 2,0 13,4 1,4 38,2 4,1 22,0 1,8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 3,8 0,3 2,3 0,3 2,3 0,2 2,1 0,2 2,9 0,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 462,6 43,1 410,7 45,8 431,6 44,3 408,4 43,5 469,3 39,3
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0,1 0,0 3,3 0,4 0,0 0,0 2,3 0,2 3,3 0,3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 455,6 42,5 395,7 44,1 431,5 44,3 389,1 41,5 443,0 37,1
34. Kaasut 6,9 0,6 11,7 1,3 0,1 0,0 17,0 1,8 23,0 1,9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 155,7 14,5 134,1 14,9 136,6 14,0 122,4 13,1 228,3 19,1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 20,5 1,9 21,9 2,4 25,1 2,6 30,0 3,2 48,7 4,1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 4,5 0,4 7,5 0,8 10,8 1,1 7,4 0,8 9,9 0,8
53. Väri- ja parkitusaineet 2,8 0,3 4,7 0,5 5,2 0,5 4,4 0,5 3,3 0,3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 41,5 3,9 16,8 1,9 5,1 0,5 12,1 1,3 70,4 5,9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 3,2 0,3 5,3 0,6 3,9 0,4 3,2 0,3 6,1 0,5
56. Lannoitteet, valmistetut 6,3 0,6 0,4 0,0 0,5 0,1 0,6 0,1 1,2 0,1
57. Muovit, valmistamattomat 39,1 3,6 59,9 6,7 62,4 6,4 45,5 4,9 57,4 4,8
58. Muovit, valmistetut 2,7 0,2 2,3 0,3 2,1 0,2 2,2 0,2 3,3 0,3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 35,3 3,3 15,3 1,7 21,5 2,2 17,1 1,8 28,0 2,3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 30,0 2,8 26,3 2,9 31,5 3,2 33,3 3,5 31,2 2,6
62. Kumituotteet 10,4 1,0 4,7 0,5 7,4 0,8 7,7 0,8 5,0 0,4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,1 0,0 0,1 0,0 0,4 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 4,2 0,4 8,1 0,9 3,3 0,3 8,9 1,0 6,8 0,6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3,3 0,3 3,6 0,4 4,1 0,4 3,8 0,4 4,1 0,3
66. Kivennäisainetuotteet 0,9 0,1 1,4 0,2 1,9 0,2 2,1 0,2 2,4 0,2
67. Rauta ja teräs 2,9 0,3 1,1 0,1 4,5 0,5 2,4 0,3 2,6 0,2
68. Muut metallit 1,0 0,1 0,6 0,1 0,8 0,1 0,7 0,1 1,6 0,1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 7,1 0,7 6,8 0,8 9,0 0,9 7,4 0,8 8,2 0,7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 245,7 22,9 156,5 17,4 191,5 19,7 197,5 21,1 226,6 19,0
71. Voimakoneet ja moottorit 8,4 0,8 10,8 1,2 12,0 1,2 29,8 3,2 22,3 1,9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 30,5 2,8 19,1 2,1 29,6 3,0 24,4 2,6 31,0 2,6
73. Metalliteollisuuskoneet 1,6 0,2 0,9 0,1 1,5 0,2 2,3 0,2 1,8 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 31,6 2,9 33,3 3,7 34,6 3,6 39,6 4,2 38,4 3,2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 30,4 2,8 26,9 3,0 25,0 2,6 32,6 3,5 29,8 2,5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 18,5 1,7 18,5 2,1 20,9 2,1 14,2 1,5 17,9 1,5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 21,8 2,0 18,1 2,0 17,3 1,8 20,7 2,2 19,5 1,6
78. Moottoriajoneuvot 32,4 3,0 16,3 1,8 25,9 2,7 23,4 2,5 42,6 3,6
79. Muut kuljetusvälineet 70,6 6,6 12,4 1,4 24,8 2,5 10,5 1,1 23,3 1,9
8. Erinäiset valmiit tavarat 36,0 3,4 26,7 3,0 28,8 3,0 36,7 3,9 34,3 2,9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,8 0,1 0,8 0,1 0,7 0,1 0,8 0,1 1,0 0,1
82. Huonekalut 0,7 0,1 0,5 0,1 0,4 0,0 0,5 0,0 0,4 0,0
84. Vaatteet 1,4 0,1 1,3 0,1 1,4 0,1 1,0 0,1 1,8 0,2
87. Kojeet,mittarit yms. 14,5 1,4 11,2 1,2 11,7 1,2 14,3 1,5 12,6 1,1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2,1 0,2 2,0 0,2 3,6 0,4 2,4 0,3 2,0 0,2
89. Muut valmiit tavarat 16,0 1,5 10,2 1,1 10,7 1,1 17,1 1,8 16,1 1,4
9. Muut tavarat 42,4 4,0 46,7 5,2 41,2 4,2 34,7 3,7 43,7 3,7
93. Erittelemätön 1,0 0,1 0,7 0,1 1,1 0,1 1,7 0,2 1,1 0,1
97. Kulta, ei monetaarinen 13,9 1,3 24,0 2,7 15,5 1,6 9,4 1,0 12,1 1,0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 27,5 2,6 22,0 2,5 24,6 2,5 23,6 2,5 30,4 2,5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.072,8 100,0 897,7 100,0 973,3 100,0 937,7 100,0 1.194,7 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Perusta (PE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 380,6 48,2 458,4 57,6 392,8 53,2 327,9 43,3 186,7 34,6
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,1 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 0,5 0,1
03. Kala- ja kalavalmisteet 17,0 2,2 25,4 3,2 30,5 4,1 57,7 7,6 36,0 6,7
04. Vilja ja viljatuotteet 4,3 0,5 5,1 0,6 3,9 0,5 5,4 0,7 5,4 1,0
05. Hedelmät ja kasvikset 307,5 38,9 370,9 46,6 319,8 43,3 214,0 28,3 98,9 18,3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 49,5 6,3 54,1 6,8 36,5 4,9 47,7 6,3 42,2 7,8
08. Rehuaineet 0,7 0,1 0,0 0,0 00 0,0 0,0 0,4 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 1,2 0,2 2,3 0,3 1,6 0,2 2,4 0,3 3,2 0,6
1. Juomat ja tupakka 0,8 0,1 0,5 0,1 0,6 0,1 0,6 0,1 1,2 0,2
11. Juomat 0,8 0,1 0,5 0,1 0,6 0,1 0,6 0,1 1,2 0,2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 77,0 9,7 70,3 8,8 38,5 5,2 98,4 13,0 81,4 15,1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0,2 0,0 0,6 0,1 0,2 0,0 0,2 0,0 0,4 0,1
24. Puutavara ja korkki 0,5 0,1 0,5 0,1 0,4 0,1 0,4 0,0 0,6 0,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,4 0,1 0,8 0,1 0,1 0,0 0,8 0,1 0,5 0,1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 27,1 3,4 19,7 2,5 19,6 2,7 10,3 1,4 24,2 4,5
28. Malmit ja metalliromu 44,3 5,6 43,1 5,4 14,7 2,0 79,1 10,5 47,4 8,8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 4,4 0,6 5,7 0,7 3,4 0,5 7,6 1,0 8,3 1,5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 25,8 3,3 19,3 2,4 48,4 6,6 32,2 4,2 7,9 1,5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 25,8 3,3 19,3 2,4 48,4 6,6 32,2 4,2 7,9 1,5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 5,3 0,7 4,9 0,6 2,0 0,3 5,4 0,7 5,2 1,0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 5,2 0,7 4,9 0,6 2,0 0,3 5,4 0,7 5,1 1,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 13,6 1,7 16,8 2,1 18,6 2,5 14,4 1,9 23,8 4,4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3,0 0,4 1,8 0,2 2,7 0,4 2,8 0,4 2,1 0,4
53. Väri- ja parkitusaineet 1,8 0,2 1,1 0,1 1,6 0,2 1,5 0,2 2,7 0,5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0,6 0,1 1,0 0,1 1,9 0,3 0,9 0,1 2,0 0,4
57. Muovit, valmistamattomat 2,1 0,3 2,3 0,3 0,5 0,1 0,8 0,1 2,7 0,5
58. Muovit, valmistetut 5,9 0,8 10,2 1,3 12,0 1,6 7,7 1,0 14,0 2,6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 0,1 0,0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 150,8 19,1 105,0 13,2 115,4 15,6 136,5 18,0 111,9 20,7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 8,0 1,0 4,9 0,6 4,9 0,7 7,0 0,9 5,8 1,1
66. Kivennäisainetuotteet 7,4 0,9 4,1 0,5 5,0 0,7 7,5 1,0 15,0 2,8
68. Muut metallit 133,9 17,0 95,1 12,0 104,5 14,2 120,9 16,0 89,9 16,6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0,6 0,1 0,6 0,1 0,7 0,1 0,6 0,1 0,7 0,1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 5,9 0,8 5,7 0,7 3,6 0,5 4,7 0,6 4,4 0,8
71. Voimakoneet ja moottorit 0,7 0,1 1,0 0,1 0,2 0,0 0,6 0,1 0,9 0,2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2,1 0,3 1,2 0,2 1,3 0,2 1,4 0,2 1,9 0,3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0,9 0,1 0,7 0,1 0,7 0,1 1,1 0,1 0,8 0,1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0,3 0,0 0,4 0,0 0,3 0,0 0,5 0,1 0,3 0,1
78. Moottoriajoneuvot 1,8 0,2 2,1 0,3 0,8 0,1 0,8 0,1 0,5 0,1
8. Erinäiset valmiit tavarat 109,7 13,9 96,6 12,1 104,2 14,1 117,1 15,5 101,5 18,8
82. Huonekalut 0,4 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,7 0,1
84. Vaatteet 74,1 9,4 68,9 8,7 68,8 9,3 87,5 11,6 73,9 13,7
85. Jalkineet 0,2 0,0 0,2 0,0 0,7 0,1 0,6 0,1 0,7 0,1
89. Muut valmiit tavarat 34,7 4,4 26,8 3,4 34,0 4,6 28,4 3,7 26,0 4,8
9. Muut tavarat 20,4 2,6 18,0 2,3 14,5 2,0 19,7 2,6 16,2 3,0
93. Erittelemätön 5,9 0,7 9,5 1,2 3,8 0,5 7,1 0,9 8,2 1,5
97. Kulta, ei monetaarinen 13,2 1,7 7,5 0,9 9,9 1,3 11,8 1,6 7,2 1,3
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1,3 0,2 1,0 0,1 0,9 0,1 0,9 0,1 0,8 0,2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 789,9 100,0 795,5 100,0 738,6 100,0 756,8 100,0 540,2 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu