Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Perun ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2021 tammi-heinäkuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Peruun (PE) 2021 tammi-heinäkuu

2021 1-7
milj. $
2020 1-7
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet431,3 385,7 11.8
00. Elävät eläimet0,8 0,9 -3.3
01. Liha ja lihatuotteet41,2 33,9 21.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat73,1 51,0 43.4
03. Kala- ja kalavalmisteet0,7 1,1 -39.3
04. Vilja ja viljatuotteet169,8 122,2 39.0
05. Hedelmät ja kasvikset38,6 38,5 0.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja2,2 2,1 6.4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä11,7 9,8 19.1
08. Rehuaineet50,8 98,10 -48.7
09. Erinäiset elintarvikkeet42,7 27,8 53.5
1. Juomat ja tupakka6,2 4,4 40.4
11. Juomat6,1 4,1 48.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0,1 0,3 -71.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat245,7 176,9 38.9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet35,8 51,4 -30.2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi5,7 3,6 60.1
24. Puutavara ja korkki3,8 2,8 39.3
25. Paperimassa15,8 11,8 34.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet83,7 37,6 122.6
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat4,7 4,6 2.9
28. Malmit ja metalliromu76,8 43,7 75.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet19,7 21,9 -10.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta1.727,1 1.322,7 30.6
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.6,5 0,2 ..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet1.623,5 1.296,7 25.2
34. Kaasut97,2 25,9 275.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat48,3 23,9 102.5
41. Eläinöljyt ja -rasvat2,3 3,1 -25.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat45,9 20,7 122.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0,2 0,2 -11.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet894,3 561,1 59.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet122,1 82,5 48.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet50,4 36,4 38.3
53. Väri- ja parkitusaineet39,1 31,5 24.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet176,5 37,5 371.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet36,1 28,5 26.6
56. Lannoitteet, valmistetut33,7 47,0 -28.2
57. Muovit, valmistamattomat293,5 188,10 55.3
58. Muovit, valmistetut18,9 18,8 0.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet124,4 90,3 37.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan210,8 184,4 14.3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0,4 0,3 42.3
62. Kumituotteet66,8 54,2 23.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut1,1 1,1 3.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä26,1 29,9 -12.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet25,7 26,2 -1.7
66. Kivennäisainetuotteet15,1 9,4 60.6
67. Rauta ja teräs12,10 9,9 30.4
68. Muut metallit5,9 2,8 113.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista57,0 51,1 11.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet1.460,3 1.183,6 23.4
71. Voimakoneet ja moottorit73,10 94,9 -22.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet225,3 191,9 17.4
73. Metalliteollisuuskoneet11,8 6,7 76.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet264,2 211,2 25.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet262,6 237,1 10.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet136,3 107,4 26.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet157,10 115,8 36.5
78. Moottoriajoneuvot210,4 146,8 43.3
79. Muut kuljetusvälineet118,2 72,2 63.9
8. Erinäiset valmiit tavarat224,2 189,5 18.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet6,7 4,3 54.9
82. Huonekalut4,3 3,4 25.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.1,0 0,7 43.2
84. Vaatteet9,3 6,1 52.7
85. Jalkineet1,3 1,2 10.8
87. Kojeet,mittarit yms.100,7 81,5 23.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot15,3 14,2 7.2
89. Muut valmiit tavarat85,9 78,3 9.7
9. Muut tavarat250,4 152,1 64.6
93. Erittelemätön2,7 7,8 -65.3
97. Kulta, ei monetaarinen115,4 40,7 183.6
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain132,3 103,7 27.6
Kaikki ryhmät yhteensä5.498,1 4.184,0 31.4

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Perusta (PE) Yhdysvaltoihin 2021 tammi-heinäkuu

2021 1-7
milj. $
2020 1-7
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet1.502,4 1.395,1 7.7
00. Elävät eläimet0,2 0,1 28.7
01. Liha ja lihatuotteet0,1 0,1 157.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat0,10 0,5 99.8
03. Kala- ja kalavalmisteet171,6 112,8 52.2
04. Vilja ja viljatuotteet29,2 36,7 -20.3
05. Hedelmät ja kasvikset1.139,7 1.092,10 4.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja7,3 0,9 733.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä138,10 141,1 -1.5
08. Rehuaineet0,5 0,10 -45.9
09. Erinäiset elintarvikkeet14,2 9,5 49.9
1. Juomat ja tupakka4,10 3,0 65.3
11. Juomat4,6 3,0 52.6
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0,4 0..
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat253,9 222,10 13.9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet1,5 1,1 39.5
24. Puutavara ja korkki3,1 1,7 80.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet1,5 0,6 148.8
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat93,1 78,8 18.2
28. Malmit ja metalliromu124,4 113,2 9.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet30,5 27,8 9.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta94,9 250,5 -62.1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.00,1 ..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet94,9 243,9 -61.1
34. Kaasut06,6 ..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat20,5 21,4 -4.2
41. Eläinöljyt ja -rasvat20,0 20,8 -3.5
42. Kasviöljyt ja -rasvat0,5 0,6 -23.8
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0,1 0,1 -86.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet78,4 68,1 15.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet0,4 0,6 -31.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet14,2 9,3 53.3
53. Väri- ja parkitusaineet10,9 8,3 32.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet0,6 0,4 53.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet2,9 3,9 -27.1
57. Muovit, valmistamattomat6,2 4,7 31.7
58. Muovit, valmistetut42,9 40,8 5.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet0,7 0,6 28.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan481,10 316,7 52.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0,2 0,2 37.9
62. Kumituotteet0,4 0,3 42.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut2,0 0,9 126.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0,8 0,5 58.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet38,9 18,7 107.8
66. Kivennäisainetuotteet21,8 19,1 13.8
67. Rauta ja teräs0,8 0,2 338.5
68. Muut metallit411,10 275,3 49.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista5,5 1,8 216.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet32,9 33,4 -1.6
71. Voimakoneet ja moottorit4,6 4,2 10.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet4,0 2,3 80.1
73. Metalliteollisuuskoneet0,7 0,1 ..
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet4,9 3,6 37.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0,3 0,6 -58.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0,2 0,3 -34.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet2,5 1,9 32.6
78. Moottoriajoneuvot15,5 20,9 -25.9
79. Muut kuljetusvälineet0,6 0,1 ..
8. Erinäiset valmiit tavarat601,7 339,7 77.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0,2 0,1 86.8
82. Huonekalut2,6 1,5 77.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0,9 0,5 81.8
84. Vaatteet409,3 260,9 56.9
85. Jalkineet2,1 1,8 14.7
87. Kojeet,mittarit yms.0,9 0,8 14.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot00,1 ..
89. Muut valmiit tavarat186,1 74,4 150.3
9. Muut tavarat175,8 178,2 -1.4
93. Erittelemätön51,10 47,7 9.0
97. Kulta, ei monetaarinen118,1 126,1 -6.3
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta5,7 4,5 26.3
Kaikki ryhmät yhteensä3.246,8 2.828,6 14.8

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu