Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Ecuadorin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä0,3 0,3 0,2 0,3 0,3
Tuonnista0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,3 0,3 0,2 0,3 0,3

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Ecuadorin kanssa, vienti Ecuadoriin ja tuonti Ecuadorista vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Ecuador oli Yhdysvaltain 40. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 1,2 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 37,6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Ecuadorin kanssa oli Yhdysvalloille 220 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Ecuadorista oli 44,6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 732 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Ecuadorista olivat Sitc333 (raakaöljy), joka edusti 49,7 prosentin osuutta tuonnista, Sitc036 (äyriäiset ja nilviäiset) 15,7 % sekä Sitc057 (hedelmät,tuoreet tai kuivatut,pähkinät) 7,4 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Ecuadoriin oli 28,8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 512 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), mikä edusti 40,1 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc081 (rehuaineet) 7,2 % sekä Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 4,8 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-marraskuun aikana

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Ecuadorin kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-marraskuussa. Kasvua oli peräti 29,1 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 11,9 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 7,3 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 4,6 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 34,6 prosentilla ja viennin arvo 21,2 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 3,3 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 1,2 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 2,7 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 1,7 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Ecuadoriin (EC) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 63,3 13,1 45,3 11,3 27,4 8,8 56,3 10,4 44,5 8,7
01. Liha ja lihatuotteet 0,4 0,1 0,6 0,1 0,3 0,1 1,1 0,2 1,1 0,2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,4 0,1 0,5 0,1 0,4 0,1 0,7 0,1 0,4 0,1
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,2 0,0 2,1 0,5 0,2 0,1 0,5 0,1 0,5 0,1
04. Vilja ja viljatuotteet 10,9 2,3 12,7 3,2 0,6 0,2 10,7 2,0 0,8 0,1
05. Hedelmät ja kasvikset 1,8 0,4 1,9 0,5 0,9 0,3 1,7 0,3 1,2 0,2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,4 0,1 0,3 0,1 0,4 0,1 0,6 0,1 0,3 0,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,6 0,1 0,9 0,2 0,8 0,3 1,9 0,4 0,8 0,2
08. Rehuaineet 46,4 9,6 23,7 5,9 21,2 6,8 36,3 6,7 36,9 7,2
09. Erinäiset elintarvikkeet 2,2 0,5 2,4 0,6 2,5 0,8 2,8 0,5 2,2 0,4
1. Juomat ja tupakka 1,2 0,2 0,4 0,1 1,7 0,5 1,1 0,2 1,6 0,3
11. Juomat 1,2 0,2 0,4 0,1 1,7 0,5 1,0 0,2 1,6 0,3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 22,1 4,6 10,4 2,6 13,2 4,3 31,7 5,8 26,3 5,1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 3,6 0,7 0,0 0,0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0,3 0,1 0,7 0,2 0,8 0,3 1,6 0,3 0,9 0,2
25. Paperimassa 3,6 0,7 4,6 1,1 6,0 1,9 5,2 1,0 4,2 0,8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,8 0,4 2,4 0,6 2,2 0,7 3,8 0,7 1,4 0,3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,4 0,1 0,4 0,1 0,5 0,2 0,5 0,1 1,0 0,2
28. Malmit ja metalliromu 14,9 3,1 1,7 0,4 2,1 0,7 15,5 2,9 16,0 3,1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1,1 0,2 0,6 0,1 1,5 0,5 1,5 0,3 2,7 0,5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 175,4 36,3 158,3 39,5 62,5 20,1 220,5 40,6 219,0 42,8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 00 0,0 0,0 00 1,2 0,2 0,0 0,0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 127,9 26,5 112,7 28,1 35,9 11,5 169,4 31,2 205,6 40,2
34. Kaasut 47,5 9,8 45,5 11,4 26,6 8,6 49,9 9,2 13,3 2,6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 80,2 16,6 60,9 15,2 58,3 18,7 72,6 13,4 69,0 13,5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2,7 0,6 3,8 0,9 6,7 2,2 5,5 1,0 8,8 1,7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2,9 0,6 0,8 0,2 0,7 0,2 2,6 0,5 1,5 0,3
53. Väri- ja parkitusaineet 2,8 0,6 1,9 0,5 2,7 0,9 3,6 0,7 2,6 0,5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 36,6 7,6 23,9 6,0 13,7 4,4 18,5 3,4 17,5 3,4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 3,1 0,6 3,5 0,9 2,5 0,8 2,7 0,5 3,3 0,6
56. Lannoitteet, valmistetut 1,7 0,3 0,7 0,2 4,3 1,4 1,0 0,2 2,9 0,6
57. Muovit, valmistamattomat 19,5 4,0 16,4 4,1 17,1 5,5 26,8 4,9 23,1 4,5
58. Muovit, valmistetut 1,1 0,2 0,8 0,2 1,0 0,3 0,9 0,2 0,9 0,2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 9,7 2,0 9,0 2,3 9,5 3,1 10,9 2,0 8,5 1,7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 21,3 4,4 16,8 4,2 24,3 7,8 26,9 5,0 25,2 4,9
62. Kumituotteet 1,1 0,2 0,9 0,2 1,4 0,4 0,9 0,2 0,9 0,2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 13,5 2,8 10,7 2,7 14,5 4,6 16,8 3,1 16,9 3,3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1,9 0,4 1,2 0,3 2,3 0,7 1,2 0,2 0,8 0,2
66. Kivennäisainetuotteet 0,5 0,1 0,6 0,1 0,5 0,2 0,8 0,1 0,9 0,2
67. Rauta ja teräs 0,7 0,1 0,8 0,2 1,3 0,4 1,9 0,3 1,0 0,2
68. Muut metallit 0,4 0,1 0,1 0,0 0,7 0,2 0,5 0,1 0,4 0,1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3,0 0,6 2,4 0,6 3,5 1,1 4,7 0,9 4,2 0,8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 92,8 19,2 85,1 21,2 100,4 32,3 102,5 18,9 97,8 19,1
71. Voimakoneet ja moottorit 4,5 0,9 3,3 0,8 3,4 1,1 4,3 0,8 5,5 1,1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 9,8 2,0 9,0 2,3 8,1 2,6 10,0 1,8 10,1 2,0
73. Metalliteollisuuskoneet 1,2 0,2 0,8 0,2 0,8 0,2 0,8 0,2 0,8 0,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 12,9 2,7 10,3 2,6 11,3 3,6 14,8 2,7 15,8 3,1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 22,6 4,7 16,1 4,0 20,8 6,7 16,6 3,1 18,0 3,5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 19,2 4,0 17,1 4,3 17,5 5,6 23,2 4,3 25,1 4,9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 11,3 2,3 13,6 3,4 10,6 3,4 13,5 2,5 10,6 2,1
78. Moottoriajoneuvot 6,4 1,3 6,7 1,7 5,9 1,9 7,9 1,5 7,7 1,5
79. Muut kuljetusvälineet 4,9 1,0 8,2 2,1 21,9 7,1 11,5 2,1 4,2 0,8
8. Erinäiset valmiit tavarat 15,6 3,2 14,1 3,5 16,1 5,2 17,7 3,3 16,6 3,2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,2 0,0 0,1 0,0 0,3 0,1 0,3 0,0 0,7 0,1
82. Huonekalut 0,6 0,1 0,4 0,1 0,6 0,2 0,7 0,1 1,1 0,2
84. Vaatteet 0,4 0,1 1,0 0,2 1,0 0,3 1,8 0,3 1,8 0,4
87. Kojeet,mittarit yms. 7,4 1,5 7,4 1,8 8,3 2,7 8,2 1,5 7,5 1,5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1,3 0,3 1,0 0,3 1,1 0,4 1,4 0,3 0,5 0,1
89. Muut valmiit tavarat 5,4 1,1 4,1 1,0 4,7 1,5 5,2 1,0 4,5 0,9
9. Muut tavarat 10,4 2,1 9,0 2,2 7,0 2,3 13,3 2,4 11,4 2,2
93. Erittelemätön 0,1 0,0 0,2 0,1 0,9 0,3 1,3 0,2 0,2 0,0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 10,2 2,1 8,7 2,2 6,2 2,0 11,9 2,2 11,3 2,2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 482,7 100,0 400,6 100,0 311,2 100,0 542,9 100,0 511,7 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Ecuadorista (EC) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 230,1 36,8 217,7 30,6 203,6 32,4 207,9 32,3 234,2 32,0
03. Kala- ja kalavalmisteet 160,8 25,7 154,6 21,7 130,1 20,7 125,1 19,5 141,0 19,3
04. Vilja ja viljatuotteet 0,9 0,1 0,4 0,1 0,8 0,1 0,7 0,1 0,9 0,1
05. Hedelmät ja kasvikset 54,1 8,6 47,3 6,7 48,9 7,8 60,0 9,3 75,3 10,3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,3 0,0 0,4 0,1 0,3 0,0 8,4 1,3 0,2 0,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 12,2 1,9 13,9 2,0 21,9 3,5 12,5 1,9 15,5 2,1
08. Rehuaineet 1,4 0,2 0,2 0,0 0,7 0,1 0,5 0,1 0,7 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,4 0,1 0,8 0,1 0,8 0,1 0,7 0,1 0,6 0,1
1. Juomat ja tupakka 0,5 0,1 0,3 0,0 0,4 0,1 0,6 0,1 0,6 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 26,1 4,2 28,1 4,0 30,2 4,8 35,8 5,6 29,4 4,0
24. Puutavara ja korkki 1,0 0,2 0,9 0,1 0,4 0,1 0,7 0,1 0,5 0,1
28. Malmit ja metalliromu 0,4 0,1 0,7 0,1 1,1 0,2 0,3 0,0 0,2 0,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 24,7 3,9 26,5 3,7 28,7 4,6 34,8 5,4 28,6 3,9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 287,6 46,0 391,6 55,0 316,2 50,3 321,3 50,0 393,8 53,8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 287,6 46,0 391,6 55,0 316,2 50,3 321,3 50,0 393,8 53,8
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,7 0,1 0,6 0,1 0,8 0,1 0,8 0,1 0,7 0,1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,7 0,1 0,6 0,1 0,8 0,1 0,8 0,1 0,7 0,1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1,8 0,3 2,5 0,3 3,1 0,5 2,1 0,3 1,8 0,3
57. Muovit, valmistamattomat 1,5 0,2 1,7 0,2 2,2 0,4 1,6 0,2 1,5 0,2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 22,8 3,6 23,1 3,2 20,9 3,3 15,6 2,4 16,9 2,3
62. Kumituotteet 1,7 0,3 3,2 0,4 2,1 0,3 1,1 0,2 1,8 0,2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 11,8 1,9 11,8 1,7 11,3 1,8 6,8 1,1 7,5 1,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,7 0,1 0,3 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,6 0,1 0,5 0,1 0,4 0,1 0,5 0,1 0,6 0,1
66. Kivennäisainetuotteet 0,5 0,1 0,9 0,1 0,6 0,1 0,6 0,1 0,4 0,1
68. Muut metallit 6,0 1,0 5,7 0,8 5,8 0,9 5,8 0,9 5,0 0,7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1,4 0,2 0,8 0,1 0,5 0,1 0,7 0,1 1,4 0,2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 5,1 0,8 4,2 0,6 6,3 1,0 4,5 0,7 3,6 0,5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0,6 0,1 0,1 0,0 0,3 0,0 0,5 0,1 0,1 0,0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 4,3 0,7 3,9 0,5 6,0 0,9 3,6 0,6 3,4 0,5
8. Erinäiset valmiit tavarat 3,4 0,6 3,6 0,5 4,0 0,6 3,5 0,6 3,3 0,4
82. Huonekalut 0,5 0,1 0,6 0,1 0,6 0,1 0,6 0,1 0,2 0,0
84. Vaatteet 1,1 0,2 1,4 0,2 1,2 0,2 1,2 0,2 1,1 0,2
89. Muut valmiit tavarat 1,4 0,2 1,3 0,2 1,5 0,2 1,3 0,2 1,7 0,2
9. Muut tavarat 47,2 7,5 39,6 5,6 42,9 6,8 50,5 7,9 47,6 6,5
93. Erittelemätön 4,9 0,8 1,8 0,3 2,7 0,4 2,1 0,3 0,7 0,1
97. Kulta, ei monetaarinen 22,8 3,6 18,0 2,5 18,2 2,9 24,2 3,8 26,4 3,6
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 19,5 3,1 19,8 2,8 22,0 3,5 24,2 3,8 20,5 2,8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 625,4 100,0 711,3 100,0 628,5 100,0 642,6 100,0 731,8 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu