Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Ecuadorin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä0.30.30.30.30.3
Tuonnista0.20.30.30.30.4
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.30.30.30.30.3

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Ecuadorin kanssa, vienti Ecuadoriin ja tuonti Ecuadorista vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Ecuador oli Yhdysvaltain 37. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 5 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 1.3 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 99.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Ecuadorin kanssa oli Yhdysvalloille 365 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Ecuadorista oli 160.4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 811 miljoonaa dollaria. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc333 (raakaöljy) edustaen 54.9 prosentin osuutta. Muita suuria tuonnin tuoteryhmiä olivat Sitc036 (äyriäiset ja nilviäiset), 12.1 prosenttia tuonnista ja Sitc292 (muut kasviraaka-aineet) 6.6 %.

Viennin arvo Ecuadoriin oli 40.5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 445 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), mikä edusti 17.7 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani) 17.5 % sekä Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 5.4 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Ecuadorin kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 4.2 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 11.9 prosenttia. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 2.5 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 1.6 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 17.7 prosentilla ja viennin arvo 3.80275755329243. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 1.2 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 391 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 932 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 609 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Ecuadoriin (EC) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 47.7 13.0 60.3 14.4 57.4 16.2 33.0 8.3 36.2 8.1
01. Liha ja lihatuotteet 0.8 0.2 0.5 0.1 0.9 0.3 0.6 0.1 0.6 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 0.9 0.2 23.10 5.7 6.4 1.8 4.6 1.1 8.4 1.9
05. Hedelmät ja kasvikset 1.6 0.4 0.8 0.2 1.1 0.3 1.5 0.4 1.5 0.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.2 0.0 0.3 0.1 0.1 0.0 0.3 0.1 0.6 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.7 0.2 0.5 0.1 0.9 0.2 1.2 0.3 0.3 0.1
08. Rehuaineet 39.5 10.8 32.7 7.8 45.1 12.7 21.7 5.4 20.10 4.7
09. Erinäiset elintarvikkeet 3.5 0.9 1.4 0.3 2.8 0.8 2.6 0.7 3.4 0.8
1. Juomat ja tupakka 0.6 0.2 0.3 0.1 0.3 0.1 0.7 0.2 0.5 0.1
11. Juomat 0.6 0.2 0.3 0.1 0.3 0.1 0.7 0.2 0.5 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 8.8 2.4 8.0 1.9 35.4 10.0 8.9 2.2 25.6 5.7
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0.2 0.1 0.2 0.0 0.6 0.2 0.3 0.1 0.8 0.2
25. Paperimassa 2.1 0.6 2.9 0.7 4.2 1.2 3.4 0.8 4.1 0.9
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2.2 0.6 1.2 0.3 0.6 0.2 2.3 0.6 3.4 0.8
28. Malmit ja metalliromu 0.10 0.3 1.9 0.5 28.2 7.9 1.3 0.3 14.10 3.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2.10 0.8 1.3 0.3 1.4 0.4 1.3 0.3 2.2 0.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 131.5 35.8 178.5 42.8 96.4 27.1 145.7 36.7 175.4 39.4
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 14.6 3.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 99.2 27.0 140.7 33.7 74.0 20.8 107.2 27.0 82.9 18.6
34. Kaasut 32.3 8.8 37.9 9.1 22.4 6.3 38.6 9.7 78.0 17.5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.3 0.1 0.6 0.1 0.7 0.2 0.5 0.1 0.5 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 45.5 12.4 51.10 12.4 53.8 15.1 54.10 13.8 48.8 10.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3.0 0.8 4.8 1.1 6.1 1.7 4.1 1.0 3.3 0.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.4 0.1 1.7 0.4 0.7 0.2 1.3 0.3 1.3 0.3
53. Väri- ja parkitusaineet 2.5 0.7 1.6 0.4 2.7 0.8 4.1 1.0 3.2 0.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2.5 0.7 3.6 0.8 3.4 0.9 3.4 0.9 3.7 0.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 3.1 0.8 2.9 0.7 1.7 0.5 3.1 0.8 3.2 0.7
56. Lannoitteet, valmistetut 3.2 0.9 0.4 0.1 0.6 0.2 1.6 0.4 0.8 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 22.0 6.0 26.1 6.2 27.9 7.9 26.3 6.6 23.1 5.2
58. Muovit, valmistetut 1.0 0.3 0.8 0.2 1.2 0.3 1.5 0.4 1.6 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 8.1 2.2 10.4 2.5 9.8 2.7 9.8 2.5 8.9 2.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 14.9 4.0 17.2 4.1 17.7 5.0 18.7 4.7 18.6 4.2
62. Kumituotteet 1.3 0.3 1.0 0.2 0.8 0.2 0.9 0.2 1.3 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 7.4 2.0 10.6 2.5 11.5 3.2 9.5 2.4 11.2 2.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.6 0.4 1.1 0.3 1.3 0.3 1.2 0.3 1.2 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 0.6 0.1 0.10 0.2 0.6 0.2 0.8 0.2 0.5 0.1
67. Rauta ja teräs 0.4 0.1 0.6 0.1 0.4 0.1 1.8 0.4 0.9 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3.5 0.9 2.8 0.7 2.8 0.8 4.4 1.1 3.2 0.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 89.10 24.5 77.3 18.5 75.7 21.3 112.9 28.4 115.4 25.9
71. Voimakoneet ja moottorit 2.2 0.6 6.7 1.6 2.7 0.7 2.5 0.6 3.9 0.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 5.5 1.5 4.6 1.1 5.9 1.7 8.2 2.0 9.2 2.1
73. Metalliteollisuuskoneet 0.10 0.2 0.10 0.2 0.5 0.1 0.9 0.2 0.5 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 11.10 3.2 13.0 3.1 10.9 3.0 18.9 4.8 15.9 3.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 22.1 6.0 19.3 4.6 15.9 4.5 18.1 4.6 17.8 4.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 29.8 8.1 19.1 4.6 23.3 6.5 32.3 8.1 24.8 5.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 9.9 2.7 9.3 2.2 8.5 2.4 21.8 5.5 14.4 3.2
78. Moottoriajoneuvot 4.3 1.2 3.0 0.7 4.4 1.2 5.8 1.4 6.3 1.4
79. Muut kuljetusvälineet 3.6 1.0 1.8 0.4 4.0 1.1 4.8 1.2 22.7 5.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 17.1 4.6 13.7 3.3 10.2 2.9 13.7 3.4 15.6 3.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.5 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.8 0.2 0.7 0.1
82. Huonekalut 0.5 0.1 0.3 0.0 0.4 0.1 0.5 0.1 1.1 0.2
84. Vaatteet 0.4 0.1 0.3 0.1 0.5 0.1 0.8 0.2 0.9 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 9.9 2.7 7.9 1.9 4.3 1.2 5.8 1.4 8.1 1.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.10 0.2 1.7 0.4 1.8 0.5 0.6 0.1 0.9 0.2
89. Muut valmiit tavarat 4.9 1.3 3.6 0.9 3.4 0.9 5.2 1.3 4.1 0.9
9. Muut tavarat 11.3 3.1 9.7 2.3 7.9 2.2 8.5 2.1 9.5 2.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 7.9 2.1 9.3 2.2 7.5 2.1 8.3 2.1 9.2 2.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 367.4 100.0 417.2 100.0 355.2 100.0 397.1 100.0 445.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Ecuadorista (EC) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 207.1 40.6 174.7 30.3 178.9 35.3 229.0 35.1 208.6 25.7
03. Kala- ja kalavalmisteet 89.5 17.6 77.2 13.4 91.1 18.0 128.2 19.6 127.8 15.8
04. Vilja ja viljatuotteet 1.1 0.2 0.7 0.1 0.8 0.1 0.8 0.1 0.8 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 77.2 15.1 64.7 11.2 62.8 12.4 61.9 9.5 57.9 7.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 6.6 1.3 0.3 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 31.2 6.1 31.0 5.4 22.9 4.5 36.1 5.5 20.4 2.5
08. Rehuaineet 0.3 0.0 0.4 0.1 0.7 0.1 0.4 0.1 1.1 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.3 0.2 0.5 0.1 0.5 0.1 1.5 0.2 0.6 0.1
1. Juomat ja tupakka 0.6 0.1 0.2 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.5 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 21.9 4.3 46.5 8.1 53.5 10.5 25.0 3.8 55.9 6.9
24. Puutavara ja korkki 0.10 0.2 1.6 0.3 0.9 0.2 1.3 0.2 1.1 0.1
28. Malmit ja metalliromu 0.4 0.1 0.4 0.1 0.2 0.0 0.5 0.1 0.8 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 20.6 4.0 44.7 7.7 52.5 10.4 23.3 3.6 54.1 6.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 219.9 43.1 284.0 49.3 215.7 42.6 318.10 48.8 467.1 57.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 219.9 43.1 284.0 49.3 215.7 42.6 318.10 48.8 467.1 57.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.7 0.1 1.0 0.2 1.1 0.2 0.8 0.1 0.5 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.7 0.1 1.0 0.2 1.1 0.2 0.8 0.1 0.5 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.2 0.2 2.6 0.4 1.5 0.3 1.3 0.2 1.9 0.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.2 0.0 1.1 0.2 0.5 0.1 0.4 0.0 0.6 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 0.8 0.2 0.10 0.2 0.9 0.2 0.9 0.1 0.9 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 16.5 3.2 15.3 2.6 14.4 2.8 19.10 3.0 20.9 2.6
62. Kumituotteet 1.4 0.3 1.2 0.2 0.8 0.1 1.7 0.3 1.9 0.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 8.8 1.7 8.6 1.5 8.3 1.6 11.2 1.7 11.10 1.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.4 0.1 0.2 0.0 0.3 0.0 0.6 0.1 0.5 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 0.7 0.1 0.5 0.1 0.7 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1
68. Muut metallit 4.5 0.9 4.1 0.7 4.2 0.8 5.3 0.8 5.0 0.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.7 0.1 0.6 0.1 0.2 0.0 0.5 0.1 0.8 0.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 3.10 0.8 5.5 0.9 3.4 0.7 4.5 0.7 3.7 0.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.6 0.1 0.7 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.9 0.6 3.10 0.7 2.10 0.6 4.2 0.6 3.3 0.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 3.0 0.6 2.4 0.4 2.1 0.4 2.6 0.4 3.1 0.4
84. Vaatteet 1.5 0.3 0.9 0.1 0.8 0.2 1.1 0.2 0.6 0.1
89. Muut valmiit tavarat 0.6 0.1 0.8 0.1 0.7 0.1 0.9 0.1 1.8 0.2
9. Muut tavarat 35.5 6.9 44.5 7.7 36.2 7.1 51.2 7.8 48.8 6.0
93. Erittelemätön 0.10 0.2 1.2 0.2 1.2 0.2 6.0 0.9 1.6 0.2
97. Kulta, ei monetaarinen 18.2 3.6 25.2 4.4 16.6 3.3 26.5 4.1 20.8 2.6
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 16.4 3.2 18.2 3.1 18.5 3.7 18.7 2.9 26.5 3.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 509.9 100.0 576.3 100.0 506.6 100.0 653.2 100.0 810.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu