Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Ecuadorin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/12 - 2022/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/12
%
2022/1
%
2022/2
%
2022/3
%
2022/4
%
Viennistä0,3 0,4 0,3 0,5 0,4
Tuonnista0,3 0,2 0,3 0,3 0,3
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Ecuadorin kanssa, vienti Ecuadoriin ja tuonti Ecuadorista vuoden 2022 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Ecuador oli Yhdysvaltain 40. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 1,5 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 24,6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Ecuadorin kanssa oli Yhdysvalloille 271 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Ecuadorista oli 11,1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 900 miljoonaa dollaria. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc333 (raakaöljy) edustaen 53,0 prosentin osuutta. Muita suuria tuonnin tuoteryhmiä olivat Sitc036 (äyriäiset ja nilviäiset), 12,7 prosenttia tuonnista ja Sitc292 (muut kasviraaka-aineet) 7,1 %.

Vienti Ecuadoriin kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden huhtikuuhun nähden. Viennin arvo oli 630 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), mikä edusti 30,3 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani) 10,8 % sekä Sitc081 (rehuaineet) 10,3 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2022 tammi-huhtikuun aikana

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Ecuadorin kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-huhtikuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-huhtikuussa. Kasvua oli peräti 32,7 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 5,4 miljardiin dollariin. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 3,0 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 2,4 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 17,6 prosentilla ja viennin arvo 57,4 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 1,3 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 983 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 562 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2021 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 1,0 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Ecuadoriin (EC) jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 30,2 7,1 57,7 10,7 48,9 11,4 29,6 3,5 80,7 12,8
01. Liha ja lihatuotteet 1,3 0,3 0,1 0,0 0,4 0,1 0,7 0,1 0,7 0,1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,5 0,1 0,4 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,5 0,1
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,3 0,1 3,0 0,6 0,1 0,0 0,2 0,0 0,8 0,1
04. Vilja ja viljatuotteet 0,7 0,2 0,7 0,1 10,6 2,5 0,8 0,1 8,5 1,4
05. Hedelmät ja kasvikset 0,8 0,2 0,9 0,2 1,2 0,3 1,0 0,1 1,3 0,2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,1 0,0 0,4 0,1 0,2 0,1 0,2 0,0 0,5 0,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,2 0,0 0,9 0,2 0,7 0,2 1,1 0,1 0,9 0,1
08. Rehuaineet 22,9 5,4 49,2 9,2 32,1 7,5 23,0 2,7 65,0 10,3
09. Erinäiset elintarvikkeet 3,3 0,8 1,9 0,4 3,0 0,7 2,6 0,3 2,3 0,4
1. Juomat ja tupakka 1,0 0,2 0,8 0,1 1,2 0,3 1,1 0,1 1,1 0,2
11. Juomat 1,0 0,2 0,8 0,1 1,2 0,3 1,1 0,1 1,1 0,2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 11,1 2,6 24,7 4,6 11,3 2,6 18,5 2,2 27,7 4,4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0,8 0,2 0,9 0,2 0,6 0,1 0,5 0,1 0,6 0,1
25. Paperimassa 3,6 0,9 1,8 0,3 3,7 0,9 7,1 0,8 7,4 1,2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2,7 0,6 2,5 0,5 3,0 0,7 3,9 0,5 1,1 0,2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,8 0,2 0,5 0,1 0,6 0,1 0,9 0,1 0,8 0,1
28. Malmit ja metalliromu 1,2 0,3 16,1 3,0 1,2 0,3 3,8 0,5 15,3 2,4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2,0 0,5 2,9 0,5 1,8 0,4 2,1 0,3 2,4 0,4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 152,5 35,9 241,6 45,0 175,0 40,9 563,0 67,1 265,1 42,1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 00 1,7 0,3 00 00 00
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 139,4 32,9 213,3 39,7 129,6 30,3 462,8 55,2 197,3 31,3
34. Kaasut 13,1 3,1 26,6 5,0 45,4 10,6 100,2 12,0 67,8 10,8
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,4 0,1 0,4 0,1 1,8 0,4 0,9 0,1 0,4 0,1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0,4 0,1 0,4 0,1 1,6 0,4 0,6 0,1 0,2 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 61,9 14,6 70,3 13,1 62,2 14,5 71,1 8,5 74,4 11,8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 6,5 1,5 2,3 0,4 6,4 1,5 9,1 1,1 6,1 1,0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1,0 0,2 0,6 0,1 2,0 0,5 1,2 0,1 2,4 0,4
53. Väri- ja parkitusaineet 2,9 0,7 2,2 0,4 2,0 0,5 2,8 0,3 3,5 0,6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 12,1 2,8 3,0 0,6 3,5 0,8 3,1 0,4 3,6 0,6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 3,0 0,7 1,8 0,3 2,8 0,7 2,4 0,3 3,7 0,6
56. Lannoitteet, valmistetut 7,5 1,8 14,9 2,8 0,7 0,2 1,3 0,2 4,2 0,7
57. Muovit, valmistamattomat 20,3 4,8 36,4 6,8 36,0 8,4 38,6 4,6 39,3 6,3
58. Muovit, valmistetut 0,9 0,2 0,9 0,2 0,8 0,2 1,0 0,1 1,0 0,2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 7,7 1,8 8,1 1,5 8,0 1,9 11,6 1,4 10,5 1,7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 39,5 9,3 28,0 5,2 27,1 6,3 28,9 3,5 38,0 6,0
62. Kumituotteet 1,3 0,3 0,8 0,1 1,1 0,2 1,4 0,2 0,8 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 31,9 7,5 20,8 3,9 18,8 4,4 19,0 2,3 29,4 4,7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1,0 0,2 0,8 0,1 0,8 0,2 1,2 0,1 1,2 0,2
66. Kivennäisainetuotteet 0,4 0,1 1,5 0,3 1,1 0,3 1,7 0,2 0,5 0,1
67. Rauta ja teräs 0,8 0,2 0,7 0,1 0,8 0,2 1,1 0,1 0,8 0,1
68. Muut metallit 0,4 0,1 0,3 0,1 0,4 0,1 0,9 0,1 0,7 0,1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3,6 0,9 3,1 0,6 3,9 0,9 3,5 0,4 4,5 0,7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 101,4 23,9 86,3 16,1 77,5 18,1 88,8 10,6 108,3 17,2
71. Voimakoneet ja moottorit 5,7 1,3 2,1 0,4 3,1 0,7 3,1 0,4 3,3 0,5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 8,0 1,9 9,7 1,8 6,3 1,5 7,1 0,8 10,4 1,7
73. Metalliteollisuuskoneet 0,6 0,1 0,5 0,1 0,7 0,2 0,9 0,1 1,0 0,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 13,3 3,1 11,8 2,2 11,5 2,7 13,7 1,6 18,3 2,9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 20,4 4,8 22,6 4,2 16,4 3,8 18,9 2,3 18,6 3,0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 20,7 4,9 18,1 3,4 15,7 3,7 18,3 2,2 21,3 3,4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 11,2 2,6 8,3 1,5 11,2 2,6 14,1 1,7 17,9 2,8
78. Moottoriajoneuvot 5,9 1,4 5,0 0,9 10,0 2,3 8,9 1,1 13,1 2,1
79. Muut kuljetusvälineet 15,5 3,7 8,3 1,5 2,6 0,6 3,8 0,5 4,4 0,7
8. Erinäiset valmiit tavarat 16,2 3,8 14,4 2,7 13,2 3,1 16,3 1,9 19,6 3,1
82. Huonekalut 0,4 0,1 0,6 0,1 0,6 0,1 0,3 0,0 0,5 0,1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0,1 0,0 0,5 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
84. Vaatteet 0,8 0,2 0,8 0,2 0,8 0,2 1,5 0,2 1,6 0,3
87. Kojeet,mittarit yms. 7,7 1,8 6,1 1,1 6,7 1,6 7,8 0,9 9,3 1,5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1,3 0,3 1,1 0,2 0,8 0,2 1,1 0,1 2,3 0,4
89. Muut valmiit tavarat 5,6 1,3 4,9 0,9 3,9 0,9 5,4 0,6 5,0 0,8
9. Muut tavarat 10,1 2,4 12,8 2,4 9,6 2,3 20,2 2,4 14,3 2,3
93. Erittelemätön 0,3 0,1 0,7 0,1 0,1 0,0 0,7 0,1 0,1 0,0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 9,8 2,3 12,1 2,3 9,6 2,2 19,5 2,3 14,2 2,3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 424,4 100,0 536,9 100,0 427,9 100,0 838,6 100,0 629,6 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Ecuadorista (EC) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 276,1 32,3 229,5 38,7 244,5 35,2 270,5 33,5 240,3 26,7
03. Kala- ja kalavalmisteet 176,1 20,6 148,0 25,0 154,0 22,2 189,2 23,4 161,6 17,9
04. Vilja ja viljatuotteet 1,1 0,1 0,7 0,1 0,8 0,1 1,0 0,1 0,8 0,1
05. Hedelmät ja kasvikset 77,7 9,1 62,6 10,6 66,3 9,6 59,7 7,4 53,1 5,9
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 18,6 2,2 15,6 2,6 21,9 3,1 17,7 2,2 23,2 2,6
08. Rehuaineet 1,5 0,2 1,5 0,2 0,1 0,0 1,6 0,2 0,4 0,0
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,9 0,1 0,8 0,1 1,0 0,1 1,1 0,1 1,1 0,1
1. Juomat ja tupakka 0,4 0,0 0,3 0,1 0,8 0,1 0,5 0,1 0,2 0,0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,1 0,0 0,2 0,0 0,6 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 29,5 3,5 71,5 12,1 54,0 7,8 30,7 3,8 66,1 7,3
28. Malmit ja metalliromu 0,2 0,0 0,4 0,1 0,3 0,0 1,0 0,1 1,4 0,2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 29,0 3,4 70,7 11,9 53,3 7,7 29,3 3,6 64,4 7,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 456,0 53,4 219,4 37,0 315,0 45,3 418,3 51,9 500,4 55,6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 456,0 53,4 219,3 37,0 315,0 45,3 418,3 51,9 500,4 55,6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,9 0,1 0,7 0,1 0,5 0,1 0,8 0,1 1,1 0,1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,9 0,1 0,7 0,1 0,5 0,1 0,8 0,1 1,1 0,1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 5,6 0,7 3,6 0,6 2,5 0,4 2,5 0,3 4,0 0,4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1,4 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
57. Muovit, valmistamattomat 3,2 0,4 3,1 0,5 2,0 0,3 1,7 0,2 3,3 0,4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0,9 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,4 0,0 0,3 0,0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 26,4 3,1 20,0 3,4 18,6 2,7 27,2 3,4 25,8 2,9
62. Kumituotteet 2,1 0,3 2,8 0,5 0,9 0,1 1,5 0,2 2,8 0,3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 13,9 1,6 7,0 1,2 8,4 1,2 12,6 1,6 8,8 1,0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,5 0,1 0,6 0,1 0,5 0,1 0,4 0,1 0,4 0,0
66. Kivennäisainetuotteet 0,8 0,1 0,3 0,1 0,5 0,1 0,7 0,1 0,7 0,1
68. Muut metallit 7,5 0,9 7,9 1,3 7,6 1,1 10,6 1,3 11,9 1,3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1,2 0,1 1,4 0,2 0,7 0,1 1,1 0,1 1,1 0,1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 6,9 0,8 4,9 0,8 3,0 0,4 6,2 0,8 6,8 0,8
71. Voimakoneet ja moottorit 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,5 0,1 0,0 0,0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0,7 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 0,0 0,0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 5,8 0,7 4,5 0,8 2,8 0,4 5,1 0,6 6,6 0,7
8. Erinäiset valmiit tavarat 4,7 0,5 3,1 0,5 3,7 0,5 3,3 0,4 4,0 0,4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,4 0,0 0,5 0,1 0,6 0,1 0,1 0,0 0,6 0,1
82. Huonekalut 1,0 0,1 0,5 0,1 0,7 0,1 0,4 0,1 0,9 0,1
84. Vaatteet 1,0 0,1 0,6 0,1 0,8 0,1 0,7 0,1 0,7 0,1
89. Muut valmiit tavarat 2,0 0,2 1,5 0,2 1,4 0,2 2,0 0,2 1,8 0,2
9. Muut tavarat 47,3 5,5 40,1 6,8 52,1 7,5 46,6 5,8 51,7 5,7
93. Erittelemätön 1,6 0,2 2,0 0,3 1,7 0,3 1,0 0,1 1,3 0,1
97. Kulta, ei monetaarinen 25,2 2,9 16,3 2,8 28,4 4,1 23,7 2,9 22,0 2,4
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 20,6 2,4 21,7 3,7 22,0 3,2 21,9 2,7 28,4 3,2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 853,9 100,0 593,0 100,0 694,8 100,0 806,7 100,0 900,3 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu