Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Ecuadorin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2021 tammi-huhtikuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Ecuadoriin (EC) 2021 tammi-huhtikuu

2021 1-4
milj. $
2020 1-4
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet186.7 189.0 -1.2
00. Elävät eläimet0.7 1.8 -64.5
01. Liha ja lihatuotteet2.5 2.3 8.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat1.3 1.1 16.3
03. Kala- ja kalavalmisteet0.7 2.9 -76.9
04. Vilja ja viljatuotteet43.2 57.3 -24.7
05. Hedelmät ja kasvikset4.6 4.10 -6.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja1.2 1.7 -32.8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä2.7 3.0 -9.8
08. Rehuaineet120.3 105.3 14.2
09. Erinäiset elintarvikkeet10.0 9.1 10.6
1. Juomat ja tupakka1.7 2.3 -24.3
11. Juomat1.6 2.2 -26.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.2 0.1 21.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat77.7 34.5 125.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.4 3.9 -90.2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi1.7 0.10 75.7
24. Puutavara ja korkki00.1 ..
25. Paperimassa14.4 8.3 74.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet7.4 5.4 37.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat1.8 1.1 58.9
28. Malmit ja metalliromu46.3 6.5 611.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet6.0 8.6 -29.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta595.9 700.1 -14.9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.14.6 0.2 ..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet404.6 590.2 -31.4
34. Kaasut176.8 109.8 61.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat2.3 0.8 176.7
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.3 0.1 184.6
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.8 0.3 251.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.1.3 0.5 143.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet209.4 175.3 19.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet18.3 12.4 47.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet4.9 4.9 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet11.5 8.5 36.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet13.9 13.10 -0.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet10.8 9.4 15.0
56. Lannoitteet, valmistetut3.3 6.4 -48.8
57. Muovit, valmistamattomat103.3 81.1 27.4
58. Muovit, valmistetut5.0 4.3 18.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet38.7 34.7 11.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan72.0 88.2 -18.4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.3 -68.0
62. Kumituotteet3.9 3.0 29.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.4 0.9 -57.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä42.7 58.6 -27.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet4.6 4.5 3.6
66. Kivennäisainetuotteet2.8 3.1 -6.9
67. Rauta ja teräs3.6 2.9 25.7
68. Muut metallit1.3 1.1 11.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista12.10 14.2 -9.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet381.1 266.8 42.8
71. Voimakoneet ja moottorit15.6 10.7 46.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet27.8 24.3 14.3
73. Metalliteollisuuskoneet2.7 2.3 19.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet58.5 44.7 31.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet71.0 52.8 34.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet99.4 54.4 82.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet53.9 35.5 51.8
78. Moottoriajoneuvot19.3 30.4 -36.5
79. Muut kuljetusvälineet33.2 11.10 178.3
8. Erinäiset valmiit tavarat52.10 56.6 -6.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet1.7 0.9 88.1
82. Huonekalut2.1 1.9 9.6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.2 0.4 -56.1
84. Vaatteet2.3 3.8 -39.5
85. Jalkineet0.2 0.2 34.8
87. Kojeet,mittarit yms.25.8 27.7 -6.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot4.9 5.6 -13.9
89. Muut valmiit tavarat16.2 16.4 -1.2
9. Muut tavarat35.4 42.5 -16.6
93. Erittelemätön1.3 1.8 -27.7
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)00.1 ..
97. Kulta, ei monetaarinen0.1 0..
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain34.1 36.6 -6.7
Kaikki ryhmät yhteensä1,614.8 1,555.7 3.8

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Ecuadorista (EC) Yhdysvaltoihin 2021 tammi-huhtikuu

2021 1-4
milj. $
2020 1-4
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet791.1 593.3 33.3
00. Elävät eläimet0.7 0.2 351.3
01. Liha ja lihatuotteet0.1 0.1 396.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.1 0.1 -6.6
03. Kala- ja kalavalmisteet424.3 272.0 56.0
04. Vilja ja viljatuotteet2.10 3.3 -10.0
05. Hedelmät ja kasvikset247.0 236.7 4.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.7 6.10 -90.5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä110.4 69.7 58.5
08. Rehuaineet2.5 3.5 -29.7
09. Erinäiset elintarvikkeet2.9 1.4 114.5
1. Juomat ja tupakka1.2 1.2 -1.4
11. Juomat0.5 0.8 -35.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.7 0.4 71.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat180.8 122.3 47.8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.1 0..
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi00.1 ..
24. Puutavara ja korkki4.7 5.2 -9.9
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.1 0.1 82.3
28. Malmit ja metalliromu1.7 0.5 285.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet174.4 116.7 49.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta1,285.7 1,220.4 5.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet1,285.7 1,220.4 5.4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat3.4 3.7 -9.9
42. Kasviöljyt ja -rasvat3.4 3.7 -9.7
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 -61.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet7.1 7.6 -6.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet0.2 0.1 58.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.2 0..
53. Väri- ja parkitusaineet0.1 0.1 103.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet0.1 0.1 -78.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet2.4 1.10 18.6
57. Muovit, valmistamattomat3.5 3.3 5.5
58. Muovit, valmistetut0.6 1.9 -70.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet0.6 0.5 15.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan70.4 56.4 24.9
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 -92.8
62. Kumituotteet5.4 5.1 6.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut40.0 32.7 22.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä1.5 1.3 8.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet1.1 0.6 72.2
66. Kivennäisainetuotteet2.2 1.7 29.8
67. Rauta ja teräs00.1 ..
68. Muut metallit18.5 14.6 27.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista2.0 0.6 273.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet16.9 16.1 5.0
71. Voimakoneet ja moottorit0.7 0.1 ..
72. Eri toimialojen erikoiskoneet0.5 0.2 197.1
73. Metalliteollisuuskoneet0.2 0.1 608.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet1.1 1.1 5.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.2 0.1 80.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0.2 0.1 776.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet14.3 14.8 -3.5
78. Moottoriajoneuvot0.1 0.1 793.8
8. Erinäiset valmiit tavarat9.10 8.9 12.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet1.0 1.3 -18.1
82. Huonekalut1.4 0.9 59.8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.1 207.1
84. Vaatteet3.3 3.6 -8.6
85. Jalkineet0.1 0.1 89.7
87. Kojeet,mittarit yms.0.3 0.3 -26.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.1 0..
89. Muut valmiit tavarat4.1 2.9 39.1
9. Muut tavarat180.5 134.8 33.9
93. Erittelemätön9.9 9.6 2.3
97. Kulta, ei monetaarinen88.10 67.6 31.6
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta81.8 57.6 42.0
Kaikki ryhmät yhteensä2,546.6 2,164.3 17.7

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu