Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Uruguaysta ja Suomen vienti Uruguayhin tuoteryhmittäin (CPA*)) vuosina 2021 - 2023


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
202120222023
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET400,2 150,0 16.88149,3 820,9
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut400,2 15460,1 820,9
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet16.83549,1
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA1480,1 1510,1 6890,9
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet148151689
C TEOLLISUUSTUOTTEET18.91399,8 283.03299,9 17.37050,7 105.40499,8 9.28699,1 73.69299,1
C 10 Elintarvikkeet3.28617,3 953.1179,1 262.57027,4 36
C 11 Juomat1230,7 1030,3 1381,5
C 13 Tekstiilit400,2 117100,0 52570,1 503
C 14 Vaatteet10,0 25420,0 280120,1 291
C 15 Nahka ja nahkatuotteet746410,0 115
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet50,0 293489270,3 307
C 17 Paperi ja paperituotteet15.36581,1 2.92513.55839,6 6.4833.94042,1 1.651
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus873
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet70,0 5.4853651,1 2.70810,0 1.485
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet30230,1 169225
C 22 Kumi- ja muovituotteet7.7612.25620,0 2.079
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet7510,0 30060,1 425
C 24 Perusmetallit6.0806.0851131,2 1.962
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet600,3 61.072300,1 8.6401.98721,2 3.332
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet100,1 8.309470,1 5.958830,9 3.011
C 27 Sähkölaitteet40,0 12.72410,0 6.380240,3 4.393
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat60,0 169.441570,2 50.881850,9 41.483
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut30,0 7.24820,0 13.0052492,7 11.689
C 30 Muut kulkuneuvot81210,0 56020,0 65
C 31 Huonekalut2530110,0 90
C 32 Muut tehdasvalmisteet20,0 204520,2 287370,4 547
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT700,0 220,0 140,0
J 58 Kustannuspalvelut11174
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut58410
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT
M 71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT
R 91 Kirjastojen, arkistojen ja museoiden palvelut sekä muut kulttuuripalvelut
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ18.955100283.26510034.252100105.5771009.37010074.395100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Uruguaysta Suomeen ja Suomen vientiä Uruguayhin
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot