Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Suomen vienti ja tuonti BEC*)-luokitus: Turkki (TR) 2023 neljäs vuosineljännes

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

Turkki

Turkki

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Turkkiin (TR)

Q4 / 2023Q4 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 4600,2 634
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 690,0 155-55,3
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 690,0 155-55,3
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 3910,1 478-18,3
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 1580,1 10549,5
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 2330,1 373-37,5
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 161.04956,0 236.266
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 40.79714,2 35.59114,6
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 120.25241,8 200.674-40,1
3. Poltto- ja voiteluaineet 7210,3 3.096
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 7150,2 818-12,5
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 50,0 2.278-99,8
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 50,0 2.278-99,8
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 107.66437,4 93.153
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 82.52428,7 70.26017,5
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 25.1418,7 22.8939,8
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 16.0925,6 9.761
51. Henkilöautot 260,0 0..
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 7.5012,6 5.69331,8
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 4.9221,7 4.6555,7
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 2.5790,9 1.038148,4
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 8.5653,0 4.069110,5
6. Kulutustavarat 1.5020,5 2.719
61. Kestokulutustavarat 1300,0 1.212-89,3
62. Puolikestokulutustavarat 1.2630,4 1.1757,5
63. Kertakulutustavarat 1090,0 332-67,2
7. Muut tavarat 2020,1 0
Kaikki ryhmät 287.689100,0 345.629-16,8

Lähde: Tulli

Turkki

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Turkista (TR)

Q4 / 2023Q4 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 6.9613,7 5.886
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 2.2451,2 1.99812,3
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 400,0 100-59,5
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 2.2041,2 1.89816,1
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 4.7172,5 3.88821,3
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 3190,2 132142,0
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 4.3982,3 3.75617,1
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 76.15340,6 92.983
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 6.3323,4 11.268-43,8
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 69.82137,2 81.716-14,6
3. Poltto- ja voiteluaineet 640,0 142
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 00 0..
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 640,0 142-54,8
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 640,0 142-54,8
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 16.6818,9 32.941
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 7.7174,1 9.479-18,6
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 8.9644,8 23.461-61,8
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 43.38023,1 61.718
51. Henkilöautot 14.1057,5 12.71910,9
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 16.4768,8 32.328-49,0
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 16.4238,7 14.9999,5
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 530,0 17.328-99,7
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 12.8006,8 16.672-23,2
6. Kulutustavarat 44.31423,6 45.651
61. Kestokulutustavarat 16.8269,0 15.25310,3
62. Puolikestokulutustavarat 18.1919,7 21.180-14,1
63. Kertakulutustavarat 9.2965,0 9.2180,9
7. Muut tavarat 1460,1 240
Kaikki ryhmät 187.699100,0 239.560-21,6

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Turkista Suomeen ja Suomen vientiä Turkkiin
Neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot