Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Suomen vienti ja tuonti BEC*)-luokitus: Tunisia (TN) 2023 neljäs vuosineljännes

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

Tunisia

Tunisia

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Tunisiaan (TN)

Q4 / 2023Q4 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 00,0 0
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 00,0 010,5
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 00,0 0..
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 00 0..
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 5.98784,4 14.950
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 60,1 37-84,8
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 5.98184,3 14.913-59,9
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 1.04214,7 1.125
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 90612,8 71227,2
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 1351,9 413-67,2
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 40,1 39
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 40,1 39-88,5
6. Kulutustavarat 590,8 7
62. Puolikestokulutustavarat 20,0 3-49,8
63. Kertakulutustavarat 580,8 4..
Kaikki ryhmät 7.092100,0 16.121-56,0

Lähde: Tulli

Tunisia

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Tunisiasta (TN)

Q4 / 2023Q4 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 42913,3 216
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 34710,7 174100,1
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 34710,7 174100,1
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 822,5 4392,2
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 30,1 0..
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 792,4 4385,0
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 1394,3 167
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 00,0 1-73,4
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 1384,3 166-16,7
3. Poltto- ja voiteluaineet 00,0 0
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 00,0 05,0
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 00,0 05,0
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 1.07533,3 1.072
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 64419,9 6351,4
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 43113,3 437-1,4
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 40712,6 478
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 10,0 0..
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 10,0 0..
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 40612,6 478-15,1
6. Kulutustavarat 1.18236,6 1.440
61. Kestokulutustavarat 20,0 0338,8
62. Puolikestokulutustavarat 1.01031,2 1.169-13,6
63. Kertakulutustavarat 1705,3 271-37,1
7. Muut tavarat 10,0 1
Kaikki ryhmät 3.233100,0 3.375-4,2

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Tunisiasta Suomeen ja Suomen vientiä Tunisiaan
Neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot