Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Maltasta ja Suomen vienti Maltaan tuoteryhmittäin (CPA*)) vuosina 2021 - 2023


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
202120222023
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA70,0 80,1 10,0
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet781
C TEOLLISUUSTUOTTEET9.41094,6 28.40798,9 8.15993,1 10.82198,0 9.07199,9 11.66599,3
C 10 Elintarvikkeet22148220,0 10
C 11 Juomat91
C 13 Tekstiilit2.18722,0 171.68719,3 291.81920,0 56
C 14 Vaatteet10,0 920,0 410,0 3
C 15 Nahka ja nahkatuotteet173336
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet113645
C 17 Paperi ja paperituotteet432160,2 896260,3 674
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet10,0 8530,0 1542803,1 199
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet3.03830,5 962.87432,8 2213.50038,5 231
C 22 Kumi- ja muovituotteet7427,5 1866597,5 4962502,7 287
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet10,0 3016370,4 20
C 24 Perusmetallit2442,5 3.165260,3 6.174100,1 4.999
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet400,4 71270,3 149440,5 122
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet1.24912,6 8681.45016,5 4381.57017,3 738
C 27 Sähkölaitteet1.13211,4 2294104,7 1.0512923,2 669
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat6046,1 2498129,3 4771.12212,4 624
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut520,5 65310,4 5110,1 8
C 30 Muut kulkuneuvot22.501462.782
C 31 Huonekalut287327
C 32 Muut tehdasvalmisteet1201,2 1171621,8 381071,2 136
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT1491,7 20,0
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut1491,7 20,0
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT500,5 20,0 240,3 10,0 70,1
J 58 Kustannuspalvelut380,4 240,3 170,1
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut120,1 2
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ9.95010028.7141008.76210011.0391009.08010011.745100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Maltasta Suomeen ja Suomen vientiä Maltaan
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot