Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Myanmarista ja Suomen vienti Myanmariin tuoteryhmittäin (CPA*)) vuosina 2021 - 2023


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
202120222023
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET370,1 250,1 700,2
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut370,1 220,1 610,2
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut30,0 80,0
C TEOLLISUUSTUOTTEET24.70179,3 2.398100,0 38.58595,4 2.120100,0 31.66599,8 1.446100,0
C 10 Elintarvikkeet230,1 190,0 2070,7
C 11 Juomat10,0 20,0
C 13 Tekstiilit3451,1 5311,3 4161,3
C 14 Vaatteet21.51669,1 33.80183,6 27.26885,9
C 15 Nahka ja nahkatuotteet2.3207,4 2193.6429,0 763.30710,4
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet770,2 180,0 100,0
C 17 Paperi ja paperituotteet401530,0 41
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet70,0 219100,0 23770,0 294
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet11410,0 355
C 22 Kumi- ja muovituotteet1430,5 41940,5 382400,8
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet1712330,0 21
C 24 Perusmetallit65
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet300,1 540,1 60140,0
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet540,2 120960,2 689410,1 271
C 27 Sähkölaitteet220,1 1.459270,1 78150,0 132
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat30,0 69820,2 339740,2 595
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut
C 30 Muut kulkuneuvot590,2 30,0 40,0
C 31 Huonekalut60,0 220,0 10,0 3
C 32 Muut tehdasvalmisteet970,3 701220,3 108500,2 88
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT
J 58 Kustannuspalvelut
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ31.1371002.39810040.4361002.12010031.7371001.446100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Myanmarista Suomeen ja Suomen vientiä Myanmariin
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot