Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Kambodzasta ja Suomen vienti Kambodzaan tuoteryhmittäin (CPA*)) vuosina 2021 - 2023


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
202120222023
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET10,0 97.88097,7 60.65598,2 460,1 108.48997,9
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut10,0 97.88060.651460,1 108.489
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet4
C TEOLLISUUSTUOTTEET41.08787,6 2.3122,3 55.29996,2 1.0901,8 49.09899,9 2.2752,1
C 10 Elintarvikkeet1.1052,4 11.6572,9 12.4915,1 1
C 13 Tekstiilit4701,0 3800,7 73210,7 5
C 14 Vaatteet27.44958,5 235.53061,8 630.13561,3 2
C 15 Nahka ja nahkatuotteet6.73214,3 11.88920,7 10.29320,9
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet27750,0 9820,0 6
C 17 Paperi ja paperituotteet26820,0 311120,0 1.390
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet8710,0 79130,0 116
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet342304476
C 22 Kumi- ja muovituotteet6531,4 821620,3 273250,7
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet20,0 20,0 1
C 24 Perusmetallit10,0
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet70,0 660,0 450,0 10
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet310,1 2073880,7 1605631,1 6
C 27 Sähkölaitteet1030,2 1062120,4 601430,3 79
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat150,0 912360,1 191310,3 176
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut40,0 100,0 20,0 1
C 30 Muut kulkuneuvot4.0218,6 3.2135,6 2.5645,2
C 31 Huonekalut220,0 40,0
C 32 Muut tehdasvalmisteet4951,1 201.8303,2 152.0934,3 6
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT10,0 10,0
J 58 Kustannuspalvelut10,0 1
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ46.912100100.19310057.46610061.74510049.148100110.764100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Kambodzasta Suomeen ja Suomen vientiä Kambodzaan
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot