Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Hondurasista ja Suomen vienti Hondurasiin tuoteryhmittäin (CPA*)) vuosina 2021 - 2023


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
202120222023
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET23.49597,7 34.92498,0 29.47298,1
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut23.49597,7 34.92298,0 29.47198,1
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet20,0 10,0
C TEOLLISUUSTUOTTEET5242,2 2.550100,0 6821,9 2.35699,9 5571,9 4.78499,9
C 10 Elintarvikkeet40,0 40,0 140,0
C 11 Juomat
C 13 Tekstiilit2030,0 320,0 29
C 14 Vaatteet4932,1 6291,8 4941,6
C 15 Nahka ja nahkatuotteet2
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet10,0 10,0 2
C 17 Paperi ja paperituotteet1.077120,0 1.124260,1 348
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus13
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet160,1 6
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet50,0 163
C 22 Kumi- ja muovituotteet50,0 14660,0 9180,0 267
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet44
C 24 Perusmetallit21258
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet235532
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet259123128
C 27 Sähkölaitteet30,0 739230,1 57130,0 3.369
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat12810,0 334375
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut20,0 30,0
C 31 Huonekalut
C 32 Muut tehdasvalmisteet13010,0 2517
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT30,1 30,1
J 58 Kustannuspalvelut
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut33
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT
R 90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ24.0361002.55010035.6271002.35910030.0301004.787100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Hondurasista Suomeen ja Suomen vientiä Hondurasiin
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot