Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)

OECD maat: Alankomaat, Australia, Belgia, Chile, Espanja, Etelä-Korea, Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Israel, Italia, Itävalta, Japani, Kanada, Kreikka, Latvia, Liettua, Luxemburg, Meksiko, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Turkki, Tšekin tasavalta, Unkari, Uusi-Seelanti, Viro, Yhdysvallat
in English

Suomen vienti ja tuonti BEC*)-luokitus: OECD maat (G-OECD) 2023 neljäs vuosineljännes

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

OECD maat

OECD maat

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti OECD maihin

Q4 / 2023Q4 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 425.5512,5 436.919
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 113.4030,7 114.147-0,7
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 5.5710,0 4.18933,0
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 107.8320,6 109.958-1,9
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 312.1481,8 322.772-3,3
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 44.8710,3 48.479-7,4
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 267.2771,6 274.293-2,6
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 6.923.95640,9 8.177.420
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 395.4342,3 423.412-6,6
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 6.528.52238,6 7.754.008-15,8
3. Poltto- ja voiteluaineet 1.672.8699,9 1.941.742
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 21.4890,1 5.409297,3
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 1.651.3809,8 1.936.333-14,7
321. Moottoripolttoaineet 642.8523,8 781.365-17,7
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 1.008.5286,0 1.154.968-12,7
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 3.908.04723,1 4.025.886
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 2.941.28917,4 3.001.923-2,0
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 966.7585,7 1.023.963-5,6
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 3.183.97518,8 2.385.831
51. Henkilöautot 348.2362,1 279.70024,5
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 2.355.77213,9 1.704.57738,2
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 2.202.99013,0 1.537.30543,3
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 152.7820,9 167.273-8,7
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 479.9672,8 401.55419,5
6. Kulutustavarat 738.5794,4 691.051
61. Kestokulutustavarat 84.4370,5 91.003-7,2
62. Puolikestokulutustavarat 251.1811,5 282.467-11,1
63. Kertakulutustavarat 402.9602,4 317.58126,9
7. Muut tavarat 76.1390,4 42.861
Kaikki ryhmät16.929.114100,0 17.699.613-4,4

Lähde: Tulli

OECD maat

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti OECD maista (G-OECD)

Q4 / 2023Q4 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 1.250.3118,4 1.244.009
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 285.1031,9 315.051-9,5
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 25.7770,2 25.5380,9
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 259.3261,7 289.512-10,4
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 965.2086,5 928.9583,9
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 67.1960,5 60.72810,7
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 898.0126,0 868.2313,4
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 4.241.40128,4 5.114.330
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 844.9425,7 1.087.768-22,3
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 3.396.45922,7 4.026.562-15,6
3. Poltto- ja voiteluaineet 2.730.82818,3 3.977.906
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 1.579.43910,6 2.196.030-28,1
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 1.151.3897,7 1.786.794-35,6
321. Moottoripolttoaineet 179.8011,2 191.798-6,3
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 971.5896,5 1.594.996-39,1
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 3.161.68821,2 3.558.035
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 2.011.28813,5 2.211.931-9,1
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 1.150.4007,7 1.346.104-14,5
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 2.007.19213,4 2.119.224
51. Henkilöautot 918.4426,2 874.0065,1
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 334.1612,2 430.536-22,4
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 273.6201,8 327.469-16,4
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 60.5410,4 103.067-41,3
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 754.5895,1 814.682-7,4
6. Kulutustavarat 1.448.7849,7 1.525.187
61. Kestokulutustavarat 321.1942,2 342.393-6,2
62. Puolikestokulutustavarat 330.1912,2 373.963-11,7
63. Kertakulutustavarat 797.3995,3 808.831-1,4
7. Muut tavarat 89.8700,6 57.841
Kaikki ryhmät14.930.074100,0 17.582.634-15,1

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia OECD maista Suomeen ja Suomen vientiä OECD maihin
Ryhmien neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot