Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)

EURO-alue: Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Ranska, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Viro
in English

EURO-alueen ja Suomen välisen kaupan jakautuminen BEC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2023 tammi-marraskuussa


*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

EURO-alue

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti EURO-alueelle (G-EURO) 2023 tammi-marraskuu

2023 1-11
1000 €
2022 1-11
1000 €
Muutos
%
1. Elintarvikkeet ja juomat702.815686.6462,4
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 213.038230.186-7,4
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön31.6788.059293,1
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön181.360222.127-18,4
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 489.777456.4607,3
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön70.24175.234-6,6
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön419.536381.22610,0
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty13.986.11415.634.637-10,5
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty535.209580.704-7,8
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty13.450.90515.053.933-10,6
3. Poltto- ja voiteluaineet2.590.9582.910.031-11,0
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 234.418110.441112,3
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 2.356.5432.799.590-15,8
321. Moottoripolttoaineet702.876646.4578,7
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet1.653.6662.153.133-23,2
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet5.868.8475.024.81516,8
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet)4.224.8163.597.64317,4
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet)1.644.0321.427.17215,2
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet2.312.4403.149.320-26,6
51. Henkilöautot807.8451.950.591-58,6
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot420.713380.70310,5
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö289.147259.84111,3
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö131.566120.8628,9
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet1.083.882818.02532,5
6. Kulutustavarat1.006.547854.59817,8
61. Kestokulutustavarat107.721100.3907,3
62. Puolikestokulutustavarat424.898413.3912,8
63. Kertakulutustavarat473.928340.81639,1
7. Muut tavarat93.359633.944-85,3
Kaikki ryhmät26.561.08228.890.428-8,1

Lähde: Tulli

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti EURO-alueelta (G-EURO) Suomeen vuoden 2023 tammi-marraskuu

2023 1-11
1000 €
2022 1-11
1000 €
Muutos
%
1. Elintarvikkeet ja juomat2.708.2852.408.51312,4
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 575.913583.137-1,2
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön76.207121.655-37,4
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön499.706461.4828,3
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 2.132.3721.825.37616,8
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön161.532138.23916,9
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön1.970.8391.687.13716,8
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty9.630.51811.228.717-14,2
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty2.039.6432.247.541-9,3
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty7.590.8758.981.176-15,5
3. Poltto- ja voiteluaineet941.2291.396.766-32,6
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 260.634742.672-64,9
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 680.595654.0944,1
321. Moottoripolttoaineet30.64058.879-48,0
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet649.955595.2159,2
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet6.341.4766.026.1895,2
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet)3.539.5003.240.4149,2
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet)2.801.9752.785.7750,6
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet4.234.4344.272.183-0,9
51. Henkilöautot1.932.9741.618.09519,5
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot792.276650.64721,8
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö626.441512.26522,3
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö165.835138.38219,8
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet1.509.1852.003.441-24,7
6. Kulutustavarat2.697.4222.454.9329,9
61. Kestokulutustavarat521.069514.5541,3
62. Puolikestokulutustavarat671.629619.8538,4
63. Kertakulutustavarat1.504.7241.320.52613,9
7. Muut tavarat161.9681.590.310-89,8
Kaikki ryhmät26.715.33229.356.703-9,0

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia EURO-alueelta Suomeen ja Suomen vientiä EURO-alueelle
Maaryhmien alkuvuoden 2023 suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot