Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)

E7 maat: Brasilia, Indonesia, Intia, Kiina, Meksiko, Turkki, Venäjä
in English

E7 maiden ja Suomen välisen kaupan jakautuminen BEC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti tammikuussa 2024

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.)

E7 maat

E7 maat

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti E7 maihin tammikuu 2024

1 / 20241 / 2023Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 12.2132,1 17.887-31,7
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 1450,0 529-72,5
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 00 0..
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 1450,0 529-72,5
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 12.0672,0 17.359-30,5
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 8.2341,4 11.506-28,4
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 3.8340,7 5.853-34,5
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 334.32656,7 381.172-12,3
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 22.9253,9 22.1393,6
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 311.40052,8 359.033-13,3
3. Poltto- ja voiteluaineet 2370,0 1.985-88,0
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 2180,0 448-51,3
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 190,0 1.537-98,7
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 190,0 1.537-98,7
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 211.74335,9 304.962-30,6
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 139.24723,6 218.437-36,3
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 72.49612,3 86.525-16,2
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 15.2502,6 12.73719,7
51. Henkilöautot 530,0 522-89,8
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 2.1770,4 6.401-66,0
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 2.1770,4 5.492-60,4
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 00 909..
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 13.0202,2 5.814123,9
6. Kulutustavarat 14.9602,5 11.42730,9
61. Kestokulutustavarat 1.2170,2 1.263-3,7
62. Puolikestokulutustavarat 4.0130,7 4.525-11,3
63. Kertakulutustavarat 9.7301,7 5.63972,5
7. Muut tavarat 6390,1 3..
Kaikki ryhmät 589.368100,0 730.173-19,3

Lähde: Tulli

E7 maat

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti E7 maista (G-E7) Suomeen tammikuu 2024

1 / 20241 / 2023Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 18.5372,4 13.87333,6
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 9.5581,2 7.62025,4
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 7.0050,9 5.17035,5
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 2.5530,3 2.4494,2
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 8.9791,2 6.25343,6
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 4180,1 63563,6
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 8.5611,1 6.19038,3
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 260.83133,7 423.068-38,3
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 45.5495,9 57.019-20,1
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 215.28227,8 366.049-41,2
3. Poltto- ja voiteluaineet 3.1810,4 81.515-96,1
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 3.1810,4 81.515-96,1
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 3.1810,4 81.515-96,1
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 273.43835,3 324.317-15,7
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 203.39526,3 231.788-12,2
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 70.0439,0 92.529-24,3
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 75.2109,7 92.218-18,4
51. Henkilöautot 21.2072,7 13.91452,4
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 6.5300,8 19.688-66,8
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 5.1470,7 6.453-20,2
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 1.3840,2 13.235-89,5
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 47.4726,1 58.616-19,0
6. Kulutustavarat 133.26817,2 159.409-16,4
61. Kestokulutustavarat 30.8874,0 32.005-3,5
62. Puolikestokulutustavarat 76.7039,9 100.197-23,4
63. Kertakulutustavarat 25.6783,3 27.207-5,6
7. Muut tavarat 10.2221,3 1.285695,8
Kaikki ryhmät 774.688100,0 1.095.685-29,3

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia E7 maista Suomeen ja Suomen vientiä E7 maihin
Maaryhmien kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot