Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)

E7 maat: Brasilia, Indonesia, Intia, Kiina, Meksiko, Turkki, Venäjä
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen E7 maista ja Suomen vienti E7 maihin toimialoittain (NACE*))


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
E7 maat: Brasilia, Indonesia, Intia, Kiina, Meksiko, Turkki, Venäjä
2023/Q12023/Q22023/Q32023/Q4
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS2730,0 1.4400,1 5060,0 1220,0 4690,0 560,0 3790,0 5160,0
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut2560,0 4880,0 3090,0 3060,0
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu150,0 6170,0 51410,0 6730,0 7
A 03 Kalastus ja vesiviljely10,0 50,0 190,0 10,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA5.9720,2 51.7172,4 1.3910,1 25.4601,2 1.1510,0 21.9581,2 1.4610,1 19.2461,0
B 07 Metallimalmien louhinta48.71522.93018.99117.055
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta1200,0 8410,0 7540,0 5750,0
C TEOLLISUUS1.241.60842,7 1.832.18784,2 908.99935,8 1.850.18387,5 1.000.82235,4 1.583.74684,5 1.096.54838,0 1.619.60485,8
C 10 Elintarvikkeiden valmistus26.2720,9 39.49730.7251,2 27.14349.1131,7 19.85048.9981,7 19.841
C 11 Juomien valmistus1.2740,0 6141.9120,1 2741.2580,0 2067330,0 249
C 13 Tekstiilien valmistus6.7110,2 2.6968.2580,3 2.1195.7520,2 3.0665.5960,2 2.062
C 14 Vaatteiden valmistus30.2961,0 3.09222.9130,9 1.28239.2721,4 94520.2170,7 557
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus9.5350,3 2.9236.9740,3 2.7127.9250,3 1.8986.5140,2 1.590
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)3.0690,1 24.0472.8390,1 16.3022.0570,1 20.8631.3980,0 45.094
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus36.1681,2 521.62822.2030,9 435.36821.3250,8 445.82216.1240,6 461.160
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen9010,0 6.1847720,0 3.5271.2680,0 3.2686750,0 2.536
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus32.3851,1 107.86030.0291,2 86.71035.8411,3 53.31659.7642,1 86.659
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus15.7090,5 10.47817.4870,7 10.75717.9390,6 10.23815.4000,5 12.347
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus5.9140,2 7.5236.6320,3 8.7056.3020,2 7.4705.3870,2 8.147
C 24 Metallien jalostus491.46916,9 139.453238.3189,4 171.652374.34413,3 203.929308.44010,7 189.804
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)31.3961,1 20.85127.1811,1 23.70923.0540,8 16.40719.9990,7 20.624
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus62.8322,2 236.82162.9732,5 256.02362.5922,2 116.45056.6582,0 97.021
C 27 Sähkölaitteiden valmistus193.1676,6 130.219191.8197,6 98.109171.8966,1 117.281244.3398,5 90.231
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus90.1053,1 498.73784.9983,3 612.63983.6313,0 481.07567.5402,3 511.114
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus57.4922,0 4.57256.1622,2 6.52633.6441,2 4.31041.8691,4 4.171
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus8.5530,3 1.55110.5620,4 2.33711.3250,4 1.9097.3180,3 1.769
C 31 Huonekalujen valmistus1.6740,1 5301.7350,1 8771.9660,1 2.2781.6530,1 327
C 32 Muu valmistus6.5280,2 8.4169.3160,4 8.96610.2980,4 10.1319.1650,3 11.186
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus4.8220,2 8.3075.0200,2 20.4698.6850,3 16.3098.6600,3 11.085
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO5.3590,2 12.3980,5 32.4411,1 5.5650,2
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto5.3590,2 12.3980,5 32.4411,1 5.5650,2
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO1780,0 18.7990,9 8160,0 20.1711,0 1940,0 32.0921,7 2680,0 22.5271,2
E 36 Veden otto, puhdistus ja jakelu40,0 30,0 110,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys1700,0 18.7996770,0 20.1671940,0 32.0922070,0 22.527
F RAKENTAMINEN72.9472,5 4.8350,2 101.9554,0 1.1590,1 61.4722,2 3.9830,2 9.6980,3 3.0980,2
F 41 Talonrakentaminen8181621875
F 42 Maa- ja vesirakentaminen2.8949063.4962.826
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta6.9870,2 1.1236.3800,3 1476.0150,2 2994.8370,2 268
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS1.328.35845,7 123.5845,7 1.216.75047,9 96.8184,6 1.284.53845,5 104.8645,6 1.159.68440,2 105.3225,6
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus133.3864,6 7.027132.7545,2 3.686138.7494,9 3.444136.6624,7 2.755
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)835.11128,7 104.222729.01428,7 86.224738.34426,1 94.877583.59420,2 95.864
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)359.86212,4 12.335354.98314,0 6.908407.44514,4 6.543439.42715,2 6.702
H KULJETUS JA VARASTOINTI2.1640,1 9.2710,4 19.7020,8 7.1110,3 150.9725,3 9.0040,5 213.5567,4 10.6910,6
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus410,0 58514.7980,6 5383500,0 1.9931300,0 3.377
H 51 Ilmaliikenne340,0 62390,0 19410,0 1170,0 21
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta1.8830,1 6.7924.6530,2 4.2691.8510,1 6.6391.5180,1 7.055
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA1.6320,1 130,0 1.3080,1 210,0 2.4520,1 140,0 1.9030,1 190,0
I 55 Majoitus1320,0 21910,0 82250,0 12780,0
I 56 Ravitsemistoiminta1.5000,1 111.1170,0 132.2270,1 141.6250,1 19
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ114.2573,9 6.4370,3 109.8224,3 5.8650,3 116.1984,1 7.5400,4 156.7275,4 6.7720,4
J 58 Kustannustoiminta6.7840,2 3.9417.7570,3 3.7543.8380,1 4.9055.7020,2 4.556
J 61 Televiestintä78.7692,7 1973.5952,9 2780.5072,9 2396.0473,3 14
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta17.5770,6 2.29019.0450,8 2.08316.8180,6 2.61025.9980,9 2.033
J 63 Tietopalvelutoiminta11.0260,4 9.3690,4 14.9320,5 28.9521,0
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA2.6430,1 70,0 2.1300,1 90,0 3.9200,1 120,0 2.7880,1
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)1.8580,1 1.1820,0 3.2840,1 1.8280,1
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA5370,0 870,0 1.3760,1 8330,0 9740,0 710,0 1.0210,0 1910,0
L 68 Kiinteistöalan toiminta5370,0 871.3760,1 8339740,0 711.0210,0 191
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA34.1521,2 20.1600,9 24.4261,0 10.6410,5 22.0660,8 16.7410,9 24.4640,8 17.4490,9
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut170,0 230,0 20360,0 1280,0 36
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi2.9800,1 1.0482.0520,1 5992.0030,1 7591.6400,1 608
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi20.3440,7 15.85012.2290,5 7.38510.7000,4 12.95112.2820,4 11.354
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen8.9980,3 2.6898.0770,3 2.2857.0230,2 2.6238.6870,3 5.089
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus3590,0 3545510,0 2293920,0 1593330,0 344
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle1.4230,0 2191.4510,1 1251.8900,1 2501.4630,1 18
M 75 Eläinlääkintäpalvelut300,0 430,0 220,0 310,0
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA9.8480,3 1.0240,0 6.1980,2 6210,0 6.1130,2 6420,0 5.3500,2 6010,0
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta3.1840,1 1932.3410,1 2242.4700,1 291.9740,1 41
N 78 Työllistämistoiminta160,0 8160,0 23120,0 7110,0 32
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut2.8960,1 162290,0 2590,0 2800,0
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut2.2280,1 472.0640,1 562.0750,1 1411.9380,1 250
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito5570,0 2170,0 540,0 1850,0
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle9680,0 1.3310,1 1.2440,0 9610,0
P KOULUTUS4090,0 220,0 6820,0 190,0 4060,0 170,0 8140,0 20,0
P 85 Koulutus4090,0 226820,0 194060,0 178140,0 2
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT8030,0 110,0 8390,0 40,0 7610,0 70,0 7050,0 370,0
Q 86 Terveyspalvelut7990,0 118380,0 47470,0 76980,0 36
Q 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut
Q 88 Sosiaalihuollon avopalvelut40,0 10,0 140,0 70,0
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS2.6300,1 1.7970,1 1.7250,1 7760,0 2.1540,1 1360,0 2.2850,1 1.0340,1
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta5470,0 752040,0 95410,0 74780,0 2
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut2.0550,1 1.4810,1 1.6020,1 1.7690,1
S MUU PALVELUTOIMINTA3.8740,1 3.9890,2 4.2240,1 4.6700,2
S 94 Järjestöjen toiminta220,0 760,0 730,0 250,0
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus1.7280,1 11.6190,1 11.9850,1 51.9250,1
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut2.1230,1 2.2940,1 2.1660,1 2.7200,1
X Toimiala tuntematon77.3222,7 103.1424,7 123.4834,9 93.0844,4 133.2574,7 92.8945,0 199.9686,9 79.5594,2
A-X KAIKKI RYHMÄT 2.905.080100,0 2.176.831 2.538.634100,0 2.113.356 2.824.713100,0 1.873.890 2.887.991100,0 1.886.863

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia E7 maista Suomeen ja Suomen vientiä E7 maihin
Ryhmien neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot