Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)

Keski-Amerikka: Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama
in English

Suomen vienti ja tuonti BEC*)-luokitus: Keski-Amerikka (G-CAM) 2023 neljäs vuosineljännes

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

Keski-Amerikka

Keski-Amerikka

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Keski-Amerikkaan

Q4 / 2023Q4 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 1910,8 25
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 00 0..
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 00 0..
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 1910,8 25660,7
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 1910,8 25660,7
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 12.91555,7 15.104
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 12.91555,7 15.104-14,5
3. Poltto- ja voiteluaineet 100,0 0
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 90,0 0..
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 10,0 0166,7
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 10,0 0166,7
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 7.02630,3 7.111
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 5.05921,8 4.04325,1
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 1.9678,5 3.068-35,9
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 20,0 1.001
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 00 1.001..
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 00 1.001..
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 20,0 0..
6. Kulutustavarat 7273,1 939
61. Kestokulutustavarat 10,0 2-63,8
62. Puolikestokulutustavarat 830,4 117-28,4
63. Kertakulutustavarat 6432,8 821-21,8
7. Muut tavarat 2.32310,0 388
Kaikki ryhmät 23.194100,0 24.569-5,6

Lähde: Tulli

Keski-Amerikka

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Keski-Amerikasta (G-CAM)

Q4 / 2023Q4 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 12.91184,9 20.062
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 11.81677,7 19.165-38,3
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 3.74324,6 7.400-49,4
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 8.07353,1 11.765-31,4
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 1.0957,2 89722,1
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 70,0 0..
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 1.0877,1 89721,3
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 1330,9 170
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 860,6 95-9,6
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 480,3 76-37,0
3. Poltto- ja voiteluaineet 00,0 0
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 00,0 010,8
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 1.4849,8 2.545
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 1.3809,1 1.3442,7
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 1040,7 1.201-91,4
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 30,0 17
51. Henkilöautot 00 15..
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 30,0 2121,2
6. Kulutustavarat 6784,5 833
61. Kestokulutustavarat 2621,7 2456,7
62. Puolikestokulutustavarat 2471,6 353-30,2
63. Kertakulutustavarat 1701,1 234-27,4
7. Muut tavarat 30,0 26
Kaikki ryhmät 15.213100,0 23.629-35,6

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Keski-Amerikasta Suomeen ja Suomen vientiä Keski-Amerikkaan
Ryhmien neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot