Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)

Arabiliitto: Algeria, Bahrain, Djibouti, Egypti, Irak, Jemen, Jordania, Komorit, Kuwait, Libanon, Libya, Marokko, Mauritania, Oman, Palestiinalaisalue, Qatar, Saudi-Arabia, Somalia, Sudan, Syyria, Tunisia, Yhdistyneet Arabiemiirikunnat
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Arabiliitosta ja Suomen vienti Arabiliittoon tuoteryhmittäin (CPA*)) vuosina 2021 - 2023


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
Arabiliitto: Algeria, Bahrain, Djibouti, Egypti, Irak, Jemen, Jordania, Komorit, Kuwait, Libanon, Libya, Marokko, Mauritania, Oman, Palestiinalaisalue, Qatar, Saudi-Arabia, Somalia, Sudan, Syyria, Tunisia, Yhdistyneet Arabiemiirikunnat
202120222023
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET16.8939,5 16.2551,3 14.4242,7 11.1190,7 19.9034,1 7.1030,5
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut16.8909,5 5.58614.4222,7 1.23919.9024,1 1.160
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet20,0 10.66820,0 9.8805.943
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut20,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA7.3194,1 2.0190,2 59.37610,9 3.2700,2 65.55113,4 1.6960,1
B 05 Kivihiili ja ruskohiili
B 06 Raakaöljy ja maakaasu33.2216,1 27.7815,7
B 07 Metallimalmit6.1133,4 15.1162,8 26.6455,4
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet1.2060,7 2.01811.0402,0 3.27011.1242,3 1.696
C TEOLLISUUSTUOTTEET145.65881,7 1.277.21898,5 448.29482,5 1.583.98498,9 396.95381,1 1.549.00699,2
C 10 Elintarvikkeet3.5362,0 20.2873.7690,7 18.7244.3410,9 22.130
C 11 Juomat2140,1 1.2571260,0 2.2901350,0 3.941
C 12 Tupakkatuotteet70,0 60,0
C 13 Tekstiilit7.8284,4 3.1055.3001,0 3.8755.5811,1 2.965
C 14 Vaatteet18.46410,4 91321.5074,0 1.46121.2354,3 1.748
C 15 Nahka ja nahkatuotteet5550,3 3304950,1 8965460,1 802
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet5830,3 497.45090,0 519.007350,0 397.048
C 17 Paperi ja paperituotteet60,0 302.072270,0 402.2756390,1 366.087
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus16.6849,4 862149.53127,5 488123.46825,2 31.297
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet61.17534,3 62.105203.50337,5 63.370175.82635,9 41.014
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet2120,1 10.0372830,1 10.0959790,2 10.164
C 22 Kumi- ja muovituotteet2.2941,3 5.7444.0930,8 5.6282.6050,5 8.251
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet7.6454,3 3.67111.5902,1 4.52612.2772,5 4.907
C 24 Perusmetallit6.8423,8 14.14822.5404,1 28.88627.1495,5 24.938
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet7200,4 10.3517460,1 11.7431.2300,3 19.320
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet3.1481,8 64.2984.9670,9 82.2655.1311,0 93.082
C 27 Sähkölaitteet3.1211,8 92.5184.3490,8 153.4244.7051,0 163.783
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat2.7911,6 148.9432.8600,5 140.5653.2670,7 213.688
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut8.6344,8 9.79811.3432,1 14.4316.1591,3 19.702
C 30 Muut kulkuneuvot3140,2 12.5876520,1 95.9394670,1 107.340
C 31 Huonekalut1850,1 2.2242500,0 4.1221470,0 3.804
C 32 Muut tehdasvalmisteet6990,4 14.5188530,2 21.7011.0310,2 12.996
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT6.4533,6 50,0 17.2473,2 590,0 6.4941,3 2.4170,2
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut6.4533,6 517.2473,2 596.4941,3 2.417
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT3650,2 7970,1 9870,2 1.0470,1 450,0 7970,1
J 58 Kustannuspalvelut3640,2 389390,0 316440,0 482
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut10,0 4089480,2 73110,0 315
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT
M 71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut
M 74 Muut ammatilliset, tieteelliset ja tekniset palvelut
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT250,0 350,0 160,0 490,0 50,0 3340,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut140,0 32140,0 4540,0 247
R 91 Kirjastojen, arkistojen ja museoiden palvelut sekä muut kulttuuripalvelut120,0 320,0 410,0 86
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ178.2181001.296.328100543.3061001.601.205100489.2301001.561.351100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Arabiliitosta Suomeen ja Suomen vientiä Arabiliittoon
Maaryhmien vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot