Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Suomen vienti ja tuonti BEC*)-luokitus: Dominikaaninen tasavalta (DO) 2023 neljäs vuosineljännes

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

Dominikaaninen tasavalta

Dominikaaninen tasavalta

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Dominikaaninen tasavaltaan (DO)

Q4 / 2023Q4 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 00,0 0
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 00,0 0..
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 00,0 0..
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 2.50039,3 1.374
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 00,0 0..
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 2.50039,3 1.37481,9
3. Poltto- ja voiteluaineet 230,4 0
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 210,3 0..
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 20,0 0..
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 20,0 0..
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 3.82260,1 766
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 1.81628,5 439313,7
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 2.00731,5 327512,7
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 00,0 0
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 00,0 0..
6. Kulutustavarat 180,3 59
61. Kestokulutustavarat 70,1 0..
62. Puolikestokulutustavarat 110,2 58-80,6
63. Kertakulutustavarat 00,0 1-46,4
Kaikki ryhmät 6.364100,0 2.200189,3

Lähde: Tulli

Dominikaaninen tasavalta

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Dominikaanisesta tasavallasta (DO)

Q4 / 2023Q4 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 480,2 62
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 300,2 39-21,0
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 00,0 1-51,3
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 300,2 38-20,2
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 180,1 24-25,9
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 120,1 688,3
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 60,0 17-68,4
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 18.04893,4 284
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 00 2..
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 18.04893,4 282..
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 6663,4 740
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 5642,9 578-2,4
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 1020,5 162-36,9
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 00,0 0
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 00,0 0286,0
6. Kulutustavarat 5532,9 538
61. Kestokulutustavarat 160,1 899,3
62. Puolikestokulutustavarat 5042,6 519-3,1
63. Kertakulutustavarat 340,2 11220,7
7. Muut tavarat 10,0 0
Kaikki ryhmät 19.316100,0 1.625..

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Dominikaanisesta tasavallasta Suomeen ja Suomen vientiä Dominikaaninen tasavaltaan
Neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot