Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Suomen vienti ja tuonti BEC*)-luokitus: Kolumbia (CO) 2023 neljäs vuosineljännes

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

Kolumbia

Kolumbia

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Kolumbiaan (CO)

Q4 / 2023Q4 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 00,0 27
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 00,0 27-100,0
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 00,0 0300,0
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 00,0 27-100,0
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 15.51159,8 11.823
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 70,0 2242,2
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 15.50459,8 11.82131,2
3. Poltto- ja voiteluaineet 00 15
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 00 13..
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 00 3..
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 00 3..
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 4.06115,7 6.430
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 2.70510,4 3.289-17,8
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 1.3565,2 3.140-56,8
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 150,1 17
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 00 3..
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 00 3..
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 150,1 154,1
6. Kulutustavarat 2.1228,2 688
61. Kestokulutustavarat 700,3 79-10,6
62. Puolikestokulutustavarat 560,2 3089,5
63. Kertakulutustavarat 1.9957,7 580244,3
7. Muut tavarat 4.22516,3 943
Kaikki ryhmät 25.934100,0 19.94430,0

Lähde: Tulli

Kolumbia

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Kolumbiasta (CO)

Q4 / 2023Q4 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 7.21832,9 12.953
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 6.97431,8 12.762-45,4
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 6.67330,4 12.495-46,6
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 3011,4 26712,6
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 2441,1 19128,1
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 00 0..
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 2441,1 19128,1
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 750,3 17.649
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 80,0 134-93,8
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 670,3 17.514-99,6
3. Poltto- ja voiteluaineet 13.64162,2 66.283
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 00 52.753..
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 13.64162,2 13.5300,8
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 13.64162,2 13.5300,8
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 1500,7 11
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 1460,7 2..
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 40,0 9-51,5
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 60,0 2
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 60,0 2209,2
6. Kulutustavarat 3831,7 372
61. Kestokulutustavarat 10,0 0784,9
62. Puolikestokulutustavarat 70,0 84-91,3
63. Kertakulutustavarat 3751,7 28830,2
7. Muut tavarat 4522,1 3
Kaikki ryhmät 21.926100,0 97.273-77,5

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Kolumbiasta Suomeen ja Suomen vientiä Kolumbiaan
Neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot