Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Sveitsin ja Suomen välisen kaupan jakautuminen BEC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti tammikuussa 2024

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.)

Sveitsi

Sveitsi

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Sveitsiin (CH) tammikuu 2024

1 / 20241 / 2023Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 1.4101,1 78978,7
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 270,0 2..
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 10,0 0311,8
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 270,0 2..
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 1.3831,1 78775,7
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 1850,1 88109,3
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 1.1980,9 69971,4
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 100.77678,7 108.539-7,2
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 6.9945,5 8.844-20,9
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 93.78173,2 99.694-5,9
3. Poltto- ja voiteluaineet 3.0162,4 0..
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 00 0..
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 3.0162,4 0..
321. Moottoripolttoaineet 00,0 0..
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 3.0162,4 0..
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 11.0298,6 11.738-6,0
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 8.6206,7 9.394-8,2
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 2.4091,9 2.3442,8
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 9.6197,5 1.982385,4
51. Henkilöautot 00 33..
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 1.0680,8 1.137-6,0
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 1320,1 6990,1
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 9370,7 1.067-12,3
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 8.5516,7 812952,6
6. Kulutustavarat 2.1491,7 1.74723,0
61. Kestokulutustavarat 4560,4 25777,6
62. Puolikestokulutustavarat 1.0010,8 9841,7
63. Kertakulutustavarat 6920,5 50636,6
7. Muut tavarat 530,0 0..
Kaikki ryhmät 128.052100,0 124.7952,6

Lähde: Tulli

Sveitsi

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Sveitsistä (CH) Suomeen tammikuu 2024

1 / 20241 / 2023Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 2.6644,0 2.5643,9
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 20,0 4-53,0
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 00,0 0..
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 10,0 4-62,9
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 2.6634,0 2.5604,0
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 2580,4 105144,3
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 2.4053,6 2.455-2,0
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 20.37030,5 23.647-13,9
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 410,1 12249,2
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 20.32930,4 23.635-14,0
3. Poltto- ja voiteluaineet 1600,2 249-35,8
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 1600,2 249-35,8
321. Moottoripolttoaineet 110,0 109,1
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 1490,2 239-37,7
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 31.01746,5 16.78284,8
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 26.89840,3 9.198192,4
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 4.1196,2 7.585-45,7
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 1.8622,8 887110,1
51. Henkilöautot 10,0 25-98,0
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 50,0 116-95,3
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 40,0 77-94,3
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 10,0 39-97,3
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 1.8562,8 745149,2
6. Kulutustavarat 10.56315,8 12.286-14,0
61. Kestokulutustavarat 3.6245,4 2.68135,2
62. Puolikestokulutustavarat 5890,9 878-33,0
63. Kertakulutustavarat 6.3509,5 8.727-27,2
7. Muut tavarat 1310,2 241-45,8
Kaikki ryhmät 66.767100,0 56.65617,8

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Sveitsistä Suomeen ja Suomen vientiä Sveitsiin
Kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot