Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Suomen vienti ja tuonti BEC*)-luokitus: Itävalta (AT) 2023 neljäs vuosineljännes

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

Itävalta

Itävalta

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Itävaltaan (AT)

Q4 / 2023Q4 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 1.2030,9 2.749
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 6220,4 1.841-66,2
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 6220,4 1.841-66,2
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 5820,4 909-36,0
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 300,0 2333,0
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 5510,4 886-37,8
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 49.51835,2 63.328
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 1.1410,8 72557,4
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 48.37734,4 62.603-22,7
3. Poltto- ja voiteluaineet 8210,6 295
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 8210,6 295178,6
321. Moottoripolttoaineet 00 0..
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 8210,6 294179,0
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 70.35850,0 64.032
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 58.98041,9 46.07728,0
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 11.3788,1 17.955-36,6
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 8.9206,3 10.088
51. Henkilöautot 100,0 599,8
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 6.2844,5 6.954-9,6
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 3.9572,8 4.372-9,5
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 2.3271,7 2.581-9,9
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 2.6261,9 3.129-16,1
6. Kulutustavarat 8.9646,4 8.198
61. Kestokulutustavarat 7010,5 56424,3
62. Puolikestokulutustavarat 4.8283,4 5.757-16,1
63. Kertakulutustavarat 3.4352,4 1.87783,0
7. Muut tavarat 8610,6 299
Kaikki ryhmät 140.646100,0 148.988-5,6

Lähde: Tulli

Itävalta

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Itävallasta (AT)

Q4 / 2023Q4 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 11.8315,2 13.030
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 2.2191,0 2.1095,2
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 3980,2 27842,9
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 1.8210,8 1.831-0,5
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 9.6124,3 10.921-12,0
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 260,0 96-73,3
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 9.5864,2 10.825-11,4
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 73.27432,4 109.991
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 2.1150,9 3.863-45,3
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 71.15931,5 106.128-33,0
3. Poltto- ja voiteluaineet 2930,1 521
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 2930,1 521-43,9
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 2930,1 521-43,9
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 79.83335,3 62.747
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 39.64517,5 38.8462,1
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 40.18817,8 23.90268,1
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 22.78110,1 30.428
51. Henkilöautot 4810,2 37727,4
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 2.6841,2 4.891-45,1
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 4300,2 1.903-77,4
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 2.2541,0 2.988-24,6
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 19.6168,7 25.160-22,0
6. Kulutustavarat 38.03716,8 30.278
61. Kestokulutustavarat 4.8512,1 5.753-15,7
62. Puolikestokulutustavarat 13.4395,9 12.16610,5
63. Kertakulutustavarat 19.7488,7 12.36059,8
7. Muut tavarat 770,0 616
Kaikki ryhmät 226.125100,0 247.613-8,7

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Itävallasta Suomeen ja Suomen vientiä Itävaltaan
Neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot