Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Armenian ja Suomen välisen kaupan jakautuminen BEC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2023 tammi-marraskuussa


*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

Armenia

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Armeniaan (AM) 2023 tammi-marraskuu

2023 1-11
1000 €
2022 1-11
1000 €
Muutos
%
1. Elintarvikkeet ja juomat6.1283.38581,0
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 7180..
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön7180..
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 5.4103.38559,8
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön3133-98,1
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön5.4073.25266,3
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty19.93915.85725,7
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty1829..
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty19.75615.84824,7
3. Poltto- ja voiteluaineet303918,5
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 303918,5
321. Moottoripolttoaineet110..
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet193561,0
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet12.5424.024211,7
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet)8.6272.732215,8
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet)3.9161.293202,9
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet6.0751.975207,7
51. Henkilöautot30532-94,3
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot2.137692209,0
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö39-64,5
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö2.134683212,5
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet3.908751420,3
6. Kulutustavarat3.2232.11352,5
61. Kestokulutustavarat1.0911.0593,0
62. Puolikestokulutustavarat78139796,9
63. Kertakulutustavarat1.351657105,6
Kaikki ryhmät47.93727.35775,2

Lähde: Tulli

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Armeniasta (AM) Suomeen vuoden 2023 tammi-marraskuu

2023 1-11
1000 €
2022 1-11
1000 €
Muutos
%
1. Elintarvikkeet ja juomat71885,0
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 0033,3
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön0033,3
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 71898,9
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön71898,9
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty22011..
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty010..
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty2200..
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet87101-13,3
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet)463..
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet)4198-57,9
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet01-47,2
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet01-47,2
6. Kulutustavarat69111-37,9
61. Kestokulutustavarat61564,2
62. Puolikestokulutustavarat60102-41,1
63. Kertakulutustavarat38-62,5
7. Muut tavarat39-68,9
Kaikki ryhmät38623366,0

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Armeniasta Suomeen ja Suomen vientiä Armeniaan
Alkuvuoden 2023 suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot