Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Oman

General Advanced Technology Product Definitions
(1) Biotechnology (2) Life Sience (3) Opto-Electronics (4) Information & Communications (5) Electronics (6) Flexible Manufacturing (7) Advanced Materials (8) Aerospace (9) Weapons (10) Nuclear Technology

Kehittyneen teknologian tuotteiden osuus Yhdysvaltain2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
Viennistä Omaniin6,1 11,7 58,8 00
Tuonnista Omanista000,1 00
Tavaroiden ulkomaankaupasta Omanin kanssa2,8 5,3 37,2 00

Taulukko: Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Omaniin (OM) jaksolla 5/2021 - 9/2021

2021/52021/62021/72021/82021/9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
01. Biotekniikka 00,1 15,0 00,1
02. Elämäntieteet (Life Science) 19,4 16,9 10,9
03. Optoelektroniikka 00,6 02,3 00
04. Tietoviestintä 342,0 220,2 10,5
05. Elektroniikka 02,4 02,0 00,1
06. Joustava valmistus 00,6 00,8 00,1
07. Edistyneet materiaalit 00 00,5 00,0
08. Ilmailu 234,2 762,2 11998,3
09. Aseet 00 00,0 00
10. Ydinteknologia 110,8 00,1 00,0
Yhteensä 6 100 12 100 121 100

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Kehittyneen teknologian tuotteiden tuonti Omanista (OM) jaksolla 5/2021 - 9/2021

2021/52021/62021/72021/82021/9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
04. Tietoviestintä 0100,0
Yhteensä 0 100

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-syyskuun summa (ATP)


Vuositason tiedot (Sitc)

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-syyskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu