Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Omanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Tuonnista0,1 0,1 0,0 0,1 0,1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Omanin kanssa, vienti Omaniin ja tuonti Omanista vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Oman oli Yhdysvaltain 69. merkittävin ulkomaankauppakumppani, nousua edellisestä kuukaudesta 7 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 332 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 103,8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Omanin kanssa oli Yhdysvalloille 154 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Omanista oli 231,1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 243 miljoonaa dollaria. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc562 (valmistetut lannoitteet, muut kuin ryhmän 272 lannoitteet) edustaen 51,2 prosentin osuutta. Muita suuria tuonnin tuoteryhmiä olivat Sitc582 (laatat,levyt,kalvot yms. muovia), 1 prosenttia tuonnista, Sitc684 (alumiini) 1 % sekä Sitc574 (polyasetaalit, muut polyeetterit ja epoksihartsit, alkumuodossa; polykarbonaatit, alkydihartsit, polyallyyliesterit ja muut polyesterit, alkumuodossa) 8 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Omaniin supistui 0,5 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 89 miljoonaa dollaria marraskuussa 2021. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 28,7 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc782 (kuorma-,paketti- ja erikoisautot) 6,6 % sekä Sitc571 (eteenipolymeerit alkumuodossa) 5,9 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-marraskuun aikana

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Omanin kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-marraskuussa. Kasvua oli peräti 64,2 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 2,9 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 1,6 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 1,3 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 119,9 prosentilla ja viennin arvo 24,1 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc684 (alumiini), arvon ollessa 297 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 359 miljoonaa dollaria. Maiden välinen edellisen vuoden tammi-marraskuun tavaroiden kauppatase oli ollut ylijäämäinen, kun se kuluvan vuoden vastaavalla jaksolla oli alijäämäinen. Vajetta kertyi 353 miljoonan dollarin.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Omaniin (OM) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 4,3 2,1 3,3 2,0 4,3 3,7 4,4 4,3 3,9 4,4
01. Liha ja lihatuotteet 0,6 0,3 0,3 0,2 0,5 0,5 1,2 1,1 0,9 1,0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,7 0,4 0,3 0,2 1,3 1,1 0,7 0,7 0,2 0,2
04. Vilja ja viljatuotteet 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,4 0,4 0,6 0,6
05. Hedelmät ja kasvikset 0,7 0,3 0,4 0,3 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8
08. Rehuaineet 1,1 0,5 0,9 0,6 0,6 0,5 0,3 0,3 0,4 0,4
09. Erinäiset elintarvikkeet 1,0 0,5 0,9 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 1,0 1,2
1. Juomat ja tupakka 0,5 0,2 0,5 0,3 1,2 1,0 0,7 0,7 1,2 1,3
11. Juomat 0,5 0,2 0,5 0,3 1,2 1,0 0,7 0,7 1,2 1,3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0,4 0,2 0,7 0,4 0,2 0,2 0,8 0,8 0,7 0,8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 3,0 1,4 2,1 1,3 3,0 2,5 0,2 0,2 4,1 4,6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 3,0 1,4 2,1 1,3 3,0 2,5 0,2 0,2 4,1 4,6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 7,6 3,7 18,3 11,3 26,1 22,1 14,2 13,9 10,1 11,3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,3 0,1 9,3 5,7 16,9 14,4 2,7 2,6 0,8 0,9
57. Muovit, valmistamattomat 3,0 1,5 4,6 2,8 3,6 3,1 5,9 5,7 6,8 7,6
58. Muovit, valmistetut 0,2 0,1 0,6 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 3,4 1,6 3,2 2,0 4,7 4,0 5,0 4,9 1,3 1,5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 5,3 2,6 4,9 3,0 7,3 6,2 4,9 4,8 5,4 6,0
62. Kumituotteet 0,3 0,1 0,9 0,6 0,6 0,5 1,6 1,6 1,3 1,5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,1 0,1 0,2 0,1 0,6 0,5 0,0 0,0 0,1 0,1
67. Rauta ja teräs 2,1 1,0 1,0 0,6 1,2 1,0 0,8 0,8 1,1 1,3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2,1 1,0 2,2 1,3 4,1 3,5 1,6 1,5 2,2 2,5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 177,2 86,0 124,0 76,3 66,9 56,7 64,3 62,9 55,1 61,8
71. Voimakoneet ja moottorit 2,1 1,0 4,4 2,7 6,0 5,1 6,1 6,0 1,7 1,9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2,3 1,1 2,6 1,6 1,7 1,4 2,4 2,3 4,2 4,8
73. Metalliteollisuuskoneet 1,2 0,6 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,3 0,4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 13,3 6,5 12,8 7,9 8,3 7,1 9,3 9,1 9,6 10,8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0,2 0,1 0,4 0,3 1,4 1,2 0,5 0,5 0,7 0,7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0,5 0,3 4,1 2,5 1,4 1,2 3,1 3,0 0,9 1,1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3,5 1,7 4,3 2,7 3,8 3,3 4,2 4,1 3,0 3,4
78. Moottoriajoneuvot 35,4 17,2 36,2 22,3 42,8 36,3 35,6 34,8 34,0 38,2
79. Muut kuljetusvälineet 118,7 57,6 59,0 36,3 1,1 0,9 3,1 3,0 0,6 0,7
8. Erinäiset valmiit tavarat 4,1 2,0 3,8 2,3 3,7 3,1 6,2 6,1 4,2 4,7
87. Kojeet,mittarit yms. 3,3 1,6 2,9 1,8 2,5 2,1 4,3 4,2 2,0 2,3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,4 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,6 0,7
89. Muut valmiit tavarat 0,4 0,2 0,5 0,3 0,5 0,5 1,2 1,2 1,4 1,6
9. Muut tavarat 3,7 1,8 4,9 3,0 5,3 4,5 6,4 6,3 4,5 5,1
97. Kulta, ei monetaarinen 00 0,8 0,5 0,8 0,7 2,1 2,1 1,1 1,3
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 3,3 1,6 3,8 2,3 4,4 3,7 3,8 3,7 3,3 3,7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 206,1 100,0 162,6 100,0 117,9 100,0 102,1 100,0 89,1 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Omanista (OM) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0,3 0,3 1,2 0,9 0,8 0,7 0,0 0,0 0,3 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 00 0,8 0,6 0,4 0,4 00 00
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0,1 0,1 3,1 2,3 00 20,5 12,9 00
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0,1 0,1 3,1 2,3 00 20,5 12,9 00
5. Kemian teollisuuden tuotteet 46,3 38,6 48,5 36,0 45,1 41,3 67,6 42,6 182,0 74,9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2,4 2,0 0,2 0,1 0,4 0,4 0,5 0,3 3,7 1,5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0,4 0,3 0,4 0,3 1,9 1,7 0,9 0,6 0,5 0,2
56. Lannoitteet, valmistetut 00 00 00 20,3 12,8 124,4 51,2
57. Muovit, valmistamattomat 17,3 14,4 20,5 15,2 17,3 15,8 16,2 10,2 20,3 8,4
58. Muovit, valmistetut 26,3 21,9 27,5 20,4 25,5 23,3 29,7 18,7 33,2 13,6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 44,0 36,7 54,5 40,4 40,2 36,8 49,0 30,9 43,7 18,0
66. Kivennäisainetuotteet 0,4 0,3 1,1 0,8 0,4 0,4 0,8 0,5 0,7 0,3
67. Rauta ja teräs 5,2 4,4 5,5 4,1 7,5 6,9 4,4 2,8 3,3 1,4
68. Muut metallit 28,1 23,4 36,3 26,9 23,2 21,2 32,8 20,7 28,3 11,6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 10,4 8,7 11,5 8,5 9,1 8,3 11,0 6,9 11,4 4,7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0,2 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 1,5 0,9 1,1 0,4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,9 0,7 0,3
8. Erinäiset valmiit tavarat 27,3 22,8 26,1 19,4 20,7 19,0 18,2 11,4 9,8 4,0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,2 0,2 0,3 0,2 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,1
89. Muut valmiit tavarat 27,1 22,6 25,7 19,1 20,2 18,5 17,7 11,2 9,5 3,9
9. Muut tavarat 1,4 1,2 1,4 1,0 2,4 2,2 1,9 1,2 5,9 2,4
93. Erittelemätön 1,3 1,1 1,2 0,9 2,3 2,1 1,7 1,1 5,9 2,4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 119,9 100,0 134,9 100,0 109,2 100,0 158,6 100,0 242,9 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu