Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Omanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2022/2 - 2022/6

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2022/2
%
2022/3
%
2022/4
%
2022/5
%
2022/6
%
Viennistä0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Tuonnista0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Omanin kanssa, vienti Omaniin ja tuonti Omanista vuoden 2022 kesäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Kesäkuussa Oman oli Yhdysvaltain 73. merkittävin ulkomaankauppakumppani, laskua edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 343 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 55,7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Kesäkuussa kauppatase Omanin kanssa oli Yhdysvalloille 126 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Omanista oli 94,3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa, ollen suuruudeltaan 235 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Omanista olivat Sitc684 (alumiini), joka edusti 17,4 prosentin osuutta tuonnista, Sitc582 (laatat,levyt,kalvot yms. muovia) 15,1 % sekä Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) 14,8 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Omaniin oli 8,9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa, ollen suuruudeltaan 109 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 32,2 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc598 (erinäiset kemialliset tuotteet) 8,3 % sekä Sitc335 (muut kivennäisöljytuotteet) 6,0 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2022 tammi-kesäkuun aikana

Tammi-kesäkuun aikana tavarakauppa Omanin kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-kesäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-kesäkuussa. Kasvua oli peräti 45,7 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 2,1 miljardiin dollariin. Tammi-kesäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 1,4 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 760 miljoonaa dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 58,1 prosentilla ja viennin arvo 27,6 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc562 (valmistetut lannoitteet, muut kuin ryhmän 272 lannoitteet), arvon ollessa 362 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 186 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-kesäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 599 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2021 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 264 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Omaniin (OM) jaksolla 2022/2 - 2022/6

2022 / 22022 / 32022 / 42022 / 52022 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 6,0 6,1 5,6 3,0 4,1 2,6 6,3 4,9 3,6 3,4
01. Liha ja lihatuotteet 1,5 1,5 0,9 0,5 2,0 1,3 2,4 1,9 1,2 1,1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1,2 1,2 0,4 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
05. Hedelmät ja kasvikset 0,8 0,8 1,1 0,6 0,5 0,3 1,0 0,8 1,0 0,9
08. Rehuaineet 1,8 1,9 1,5 0,8 0,5 0,3 0,8 0,7 0,2 0,2
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,3 1,3 1,0 0,6 0,6
1. Juomat ja tupakka 1,5 1,6 0,9 0,5 1,1 0,7 1,5 1,2 1,5 1,3
11. Juomat 1,5 1,6 0,9 0,5 1,1 0,7 1,5 1,2 1,5 1,3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0,3 0,3 0,7 0,4 0,8 0,5 1,0 0,7 0,6 0,6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0,0 0,0 4,5 2,4 5,3 3,4 13,8 10,8 6,7 6,1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0,0 0,0 4,5 2,4 5,3 3,4 13,8 10,8 6,7 6,1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 23,5 23,7 5,3 2,8 25,8 16,4 26,0 20,4 18,1 16,7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 11,1 11,2 0,1 0,1 0,2 0,1 7,1 5,6 0,3 0,3
53. Väri- ja parkitusaineet 0,5 0,5 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,4 0,4 0,8 0,4 1,0 0,6 0,5 0,4 0,9 0,8
57. Muovit, valmistamattomat 7,5 7,6 1,7 0,9 2,8 1,8 6,6 5,2 3,5 3,3
58. Muovit, valmistetut 0,1 0,1 0,9 0,5 0,2 0,1 0,8 0,6 2,2 2,0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 3,6 3,6 1,2 0,7 20,8 13,2 9,9 7,7 10,3 9,5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 6,2 6,2 8,9 4,7 6,1 3,9 7,4 5,8 7,4 6,9
62. Kumituotteet 0,7 0,7 1,3 0,7 0,9 0,6 1,5 1,1 0,8 0,7
66. Kivennäisainetuotteet 0,2 0,2 0,4 0,2 0,5 0,3 0,2 0,1 0,6 0,6
67. Rauta ja teräs 2,4 2,5 3,9 2,1 1,3 0,8 3,0 2,3 1,8 1,7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2,3 2,3 2,5 1,3 3,2 2,0 2,0 1,5 3,2 2,9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 52,4 52,9 150,3 80,2 101,7 64,7 59,4 46,5 57,1 52,6
71. Voimakoneet ja moottorit 1,1 1,1 1,0 0,5 0,6 0,4 2,1 1,7 1,1 1,0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2,0 2,0 1,9 1,0 2,3 1,5 3,3 2,6 2,3 2,1
73. Metalliteollisuuskoneet 0,9 0,9 0,2 0,1 1,1 0,7 0,8 0,6 0,4 0,3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 4,9 4,9 6,1 3,2 4,9 3,1 8,3 6,5 8,1 7,4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0,1 0,1 0,8 0,4 1,5 1,0 0,9 0,7 0,3 0,3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1,2 1,2 1,2 0,6 2,4 1,5 0,4 0,3 0,7 0,7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 6,3 6,3 3,9 2,1 3,6 2,3 5,4 4,2 4,3 4,0
78. Moottoriajoneuvot 34,8 35,2 42,6 22,7 37,3 23,7 37,2 29,1 39,2 36,1
79. Muut kuljetusvälineet 1,0 1,0 92,7 49,5 48,1 30,6 1,1 0,8 0,8 0,7
8. Erinäiset valmiit tavarat 5,0 5,1 6,2 3,3 5,7 3,6 4,8 3,8 6,5 5,9
87. Kojeet,mittarit yms. 3,8 3,9 3,3 1,8 4,1 2,6 3,8 2,9 2,6 2,4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,4 0,4 0,3 0,1 0,6 0,4 0,1 0,1 0,5 0,4
89. Muut valmiit tavarat 0,6 0,7 2,2 1,2 0,8 0,5 0,6 0,5 2,7 2,5
9. Muut tavarat 3,8 3,9 4,9 2,6 6,6 4,2 7,5 5,8 7,0 6,5
93. Erittelemätön 0,2 0,2 0,0 0,0 0,6 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2
97. Kulta, ei monetaarinen 00 1,3 0,7 1,8 1,2 2,5 1,9 2,8 2,6
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 3,7 3,7 3,5 1,9 4,1 2,6 4,8 3,7 4,1 3,7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 98,9 100,0 187,3 100,0 157,3 100,0 127,7 100,0 108,6 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Omanista (OM) Yhdysvaltoihin jaksolla 2022/2 - 2022/6

2022 / 22022 / 32022 / 42022 / 52022 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0,6 0,3 0,7 0,3 0,6 0,3 1,6 0,7 1,4 0,6
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,5 0,2 0,6 0,2 0,3 0,1 1,0 0,4 0,9 0,4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 6,3 2,8 21,4 8,1 00 00 34,7 14,8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 6,3 2,8 21,4 8,1 00 00 34,7 14,8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 151,3 66,4 153,7 58,4 126,6 55,7 114,1 50,7 97,7 41,6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0,4 0,2 0,3 0,1 0,6 0,3 0,8 0,4 0,4 0,2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0,1 0,0 0,9 0,4 0,3 0,1 0,8 0,3 1,3 0,6
56. Lannoitteet, valmistetut 98,8 43,4 97,5 37,1 61,1 26,9 34,9 15,5 32,1 13,7
57. Muovit, valmistamattomat 17,7 7,7 22,1 8,4 30,3 13,3 38,8 17,2 28,4 12,1
58. Muovit, valmistetut 34,3 15,1 32,8 12,5 34,3 15,1 38,8 17,2 35,5 15,1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 47,0 20,6 64,6 24,6 70,9 31,2 88,5 39,3 73,7 31,4
66. Kivennäisainetuotteet 0,9 0,4 1,5 0,6 1,5 0,7 1,5 0,7 2,0 0,9
67. Rauta ja teräs 7,6 3,3 4,0 1,5 0,0 0,0 9,5 4,2 10,6 4,5
68. Muut metallit 28,3 12,4 41,0 15,6 50,5 22,2 55,4 24,6 43,5 18,5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 10,3 4,5 18,0 6,9 18,9 8,3 21,9 9,7 17,4 7,4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1,7 0,7 1,7 0,6 2,1 0,9 2,1 0,9 3,0 1,3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0,5 0,2 1,0 0,4 1,5 0,6 1,0 0,5 1,9 0,8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1,2 0,5 0,6 0,2 0,6 0,3 0,9 0,4 1,1 0,5
8. Erinäiset valmiit tavarat 9,8 4,3 15,5 5,9 16,1 7,1 14,7 6,5 14,5 6,2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,6 0,3 0,2 0,1 0,3 0,1 0,4 0,2 0,3 0,1
89. Muut valmiit tavarat 9,2 4,0 15,3 5,8 15,8 7,0 14,1 6,3 14,0 6,0
9. Muut tavarat 11,2 4,9 5,5 2,1 10,9 4,8 4,3 1,9 10,0 4,2
93. Erittelemätön 11,1 4,9 5,4 2,0 10,8 4,7 4,1 1,8 9,9 4,2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 227,8 100,0 263,0 100,0 227,3 100,0 225,3 100,0 234,9 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu