Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Omanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.10.10.10.10.1
Tuonnista0.10.10.10.00.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Omanin kanssa, vienti Omaniin ja tuonti Omanista vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Oman oli Yhdysvaltain 64. merkittävin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 13 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 326 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 131.3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Omanin kanssa oli 86 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Omanista oli 118.6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 120 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Omanista olivat Sitc684 (alumiini), joka edusti 23.3 prosentin osuutta tuonnista, Sitc582 (laatat,levyt,kalvot yms. muovia) 21.9 % sekä Sitc897 (koruesineet,kulta- ja hopeasepäntuotteet) 21.2 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Omaniin yli kaksinkertaistui edellisen vuoden heinäkuusta. Viennin arvo oli 206 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 57.5 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 14.0 % sekä Sitc743 (pumput (muut kuin nestepumput), ilma- ja muut kaasukompressorit sekä tuulettimet; tuuletus- tai ilmankiertokuvut sisäänrakennetuin tuulettimin, myös jos niissä on suodattimet; lingot; nesteiden tai kaasujen suodatus- tai puhdistuskoneet ja -laitteet;) 3.2 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-heinäkuun aikana

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Omanin kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-heinäkuussa. Kasvua oli peräti 51.2 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 1.8 miljardiin dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 982 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 802 miljoonaa dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 98.6 prosentilla ja viennin arvo 17.0358784097612. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc684 (alumiini), arvon ollessa 178 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 238 miljoonaa dollaria. Maiden välinen edellisen vuoden tammi-heinäkuun tavaroiden kauppatase oli ollut ylijäämäinen, kun se kuluvan vuoden vastaavalla jaksolla oli alijäämäinen. Vajetta kertyi 179 miljoonan dollarin.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Omaniin (OM) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 6.8 6.4 8.8 8.8 7.1 6.9 4.2 4.1 4.4 2.1
01. Liha ja lihatuotteet 1.1 1.0 1.3 1.3 1.1 1.0 0.8 0.8 0.7 0.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.8 0.7 0.9 0.9 0.7 0.6 0.3 0.3 0.8 0.4
04. Vilja ja viljatuotteet 0.5 0.4 0.4 0.4 0.8 0.7 0.4 0.3 0.2 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 0.8 0.7 0.8 0.8 1.1 1.0 0.6 0.5 0.7 0.3
08. Rehuaineet 2.7 2.5 4.2 4.1 2.3 2.2 1.4 1.3 1.1 0.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.10 0.9 0.8 0.8 1.1 1.0 0.8 0.8 1.1 0.5
1. Juomat ja tupakka 0.2 0.2 0.6 0.5 1.0 0.9 0.3 0.3 0.5 0.2
11. Juomat 0.2 0.2 0.6 0.5 1.0 0.9 0.3 0.3 0.5 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.9 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 2.6 2.6 0.5 0.2
28. Malmit ja metalliromu 0.1 0.1 0 0.0 0 0.0 1.8 1.8 0 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 3.1 2.9 0.2 0.2 3.1 3.0 0.2 0.1 3.0 1.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 3.1 2.9 0.2 0.2 3.1 3.0 0.2 0.1 3.0 1.4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 3.5 3.3 0.1 0.0 0.1 0.0 2.7 2.7 0 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 3.5 3.3 0.1 0.0 0.1 0.0 2.7 2.7 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 8.4 7.9 11.2 11.2 4.9 4.8 10.7 10.6 7.6 3.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.3 0.2 0.6 0.6 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0
53. Väri- ja parkitusaineet 0.6 0.5 0.2 0.1 0.2 0.2 0.6 0.5 0.2 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.8 0.7 0.7 0.6 0.2 0.1 1.4 1.4 0.3 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 2.6 2.5 4.9 4.9 2.3 2.2 3.8 3.7 3.1 1.5
58. Muovit, valmistetut 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 3.3 3.0 4.2 4.2 1.5 1.4 3.10 3.9 3.4 1.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 6.3 5.9 5.9 5.9 5.4 5.2 6.1 6.1 5.4 2.6
62. Kumituotteet 1.7 1.5 1.6 1.6 1.3 1.2 1.8 1.8 0.4 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.2 0.1 0.2 0.2 0.6 0.5 0.2 0.1 0.2 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 0.6 0.5 0.6 0.5 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.2
67. Rauta ja teräs 1.1 1.0 1.1 1.1 0.10 0.9 1.3 1.2 2.1 1.0
68. Muut metallit 0.8 0.7 0.1 0.0 0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.1 1.9 2.4 2.4 2.2 2.1 2.3 2.2 2.2 1.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 64.5 61.4 61.1 61.3 72.2 70.9 64.8 64.7 177.3 86.0
71. Voimakoneet ja moottorit 1.5 1.4 5.2 5.1 5.4 5.2 2.2 2.1 2.1 1.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.6 1.5 3.4 3.4 4.1 4.0 4.6 4.5 2.3 1.1
73. Metalliteollisuuskoneet 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1 0.0 0.5 0.5 1.2 0.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 6.5 6.2 5.8 5.8 7.7 7.5 8.3 8.2 13.4 6.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2.2 2.0 1.5 1.4 1.6 1.5 1.4 1.3 0.2 0.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.7 0.6 0.6 0.5 1.1 1.0 1.4 1.4 0.6 0.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.8 2.6 6.1 6.1 3.5 3.4 3.10 3.9 3.6 1.7
78. Moottoriajoneuvot 48.5 46.1 37.7 37.8 47.8 46.9 35.5 35.4 35.5 17.2
79. Muut kuljetusvälineet 0.8 0.7 1.0 1.0 1.5 1.4 7.4 7.3 118.8 57.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 6.7 6.3 3.9 3.9 3.6 3.5 3.3 3.2 4.2 2.0
87. Kojeet,mittarit yms. 5.7 5.4 2.3 2.3 2.4 2.3 2.2 2.1 3.3 1.6
89. Muut valmiit tavarat 0.7 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4 0.2
9. Muut tavarat 5.1 4.8 7.5 7.5 4.2 4.0 5.8 5.7 3.7 1.8
97. Kulta, ei monetaarinen 0.8 0.7 3.7 3.6 0 0.0 2.0 1.9 0 0.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 3.10 3.7 3.7 3.6 3.8 3.7 3.7 3.7 3.4 1.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 105.2 100.0 99.5 100.0 101.9 100.0 100.2 100.0 206.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Omanista (OM) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.4 0.2 0.5 0.3 0.9 0.7 0.3 0.2 0.4 0.3
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.3 0.2 0.3 0.1 0.8 0.6 0.2 0.1 0.3 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 3.8 2.4 4.5 3.1 0.4 0.3 0 0.0 0.2 0.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 3.8 2.4 4.5 3.1 0.4 0.3 0 0.0 0.2 0.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.3 0.8 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0 0.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 1.3 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 82.3 52.8 69.4 48.4 53.2 43.5 50.6 42.4 46.4 38.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2.5 1.6 14.2 9.9 0.3 0.2 0.4 0.3 2.4 2.0
56. Lannoitteet, valmistetut 33.8 21.7 14.5 10.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 14.7 9.4 15.7 10.9 26.4 21.6 19.1 16.0 17.3 14.4
58. Muovit, valmistetut 31.4 20.1 24.9 17.4 26.2 21.4 30.8 25.8 26.3 21.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 43.1 27.6 36.7 25.6 42.7 34.9 41.1 34.4 44.1 36.7
66. Kivennäisainetuotteet 0.7 0.4 0.6 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3
67. Rauta ja teräs 3.1 2.0 3.9 2.7 4.7 3.8 3.5 2.9 5.3 4.4
68. Muut metallit 29.9 19.2 23.8 16.6 25.10 21.2 26.3 22.0 28.1 23.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 9.4 6.0 8.6 6.0 11.7 9.5 10.9 9.1 10.4 8.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 2.4 1.5 0.6 0.4 0.1 0.0 1.6 1.3 0.3 0.2
71. Voimakoneet ja moottorit 0.6 0.3 0.1 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0 0.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1.1 0.9 0.2 0.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.6 1.0 0.5 0.3 0.1 0.0 0.5 0.4 0.1 0.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 18.1 11.6 25.1 17.5 23.8 19.4 24.10 20.9 27.4 22.8
89. Muut valmiit tavarat 17.7 11.3 24.7 17.2 23.4 19.1 24.6 20.6 27.1 22.6
9. Muut tavarat 4.9 3.1 6.7 4.6 1.5 1.2 0.9 0.7 1.5 1.2
93. Erittelemätön 4.7 3.0 6.4 4.4 1.2 0.9 0.7 0.5 1.4 1.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 155.9 100.0 143.2 100.0 122.2 100.0 119.2 100.0 119.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu