Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Omanin (OM) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Omaniin (OM) ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj.$
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka1,1 1,9 -41.0
02 Elämäntieteet (Life Science)12,2 7,4 64.2
03 Optoelektroniikka0,4 0,4 -17.0
04 Tietoviestintä22,8 18,3 24.5
05 Elektroniikka1,1 3,2 -66.7
06 Joustava valmistus0,7 1,5 -54.5
07 Edistyneet materiaalit0,3 0,4 -15.9
08 Ilmailu136,7 11,5 1097.6
09 Aseet0,1 11,2 -99.8
10 Ydinteknologia1,6 0,6 175.7
Yhteensä176,5 55,10 215.6

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Omanin (OM) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj. $
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
Yhteensä0,2 0,3 -39.6

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu