Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Omanin (OM) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Omaniin (OM) ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj.$
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka1,1 2,1 -49.2
02 Elämäntieteet (Life Science)12,1 13,5 -10.0
03 Optoelektroniikka0,3 0,4 -17.0
04 Tietoviestintä22,7 21,7 4.8
05 Elektroniikka1,1 3,7 -70.8
06 Joustava valmistus0,6 1,6 -59.9
07 Edistyneet materiaalit0,3 0,4 -27.4
08 Ilmailu136,6 12,9 959.3
09 Aseet0,0 16,1 -99.8
10 Ydinteknologia1,5 0,6 174.2
Yhteensä176,4 72,9 142.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Omanin (OM) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj. $
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
Yhteensä0,1 0,3 -50.3

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu