Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Macao

General Advanced Technology Product Definitions
(1) Biotechnology (2) Life Sience (3) Opto-Electronics (4) Information & Communications (5) Electronics (6) Flexible Manufacturing (7) Advanced Materials (8) Aerospace (9) Weapons (10) Nuclear Technology

Osuus Yhdysvaltain2015
%
2016
%
2017
%
2018
%
2019
%
2020
%
Viennistä Macaoon34,8 49,0 51,7 51,5 53,1 11,7
Tuonnista Macaosta8,5 7,7 5,3 8,5 1,4 0,7
Tavaroiden ulkomaankaupasta Macaon29,9 42,5 44,2 45,3 45,2 7,7

Taulukko: Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Macaoon (MO)

201520162017201820192020
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
01. Biotekniikka 00 00,0 00,0 00,0 00,0 00
02. Elämäntieteet (Life Science) 20,8 10,4 10,4 20,5 10,5 13,2
03. Optoelektroniikka 00,0 10,2 00,2 00,0 00,0 00,5
04. Tietoviestintä 4624,3 3611,5 3312,6 299,4 186,0 1045,5
05. Elektroniikka 21,2 20,6 41,4 10,3 10,2 13,8
06. Joustava valmistus 00,2 10,2 10,2 00,1 00,0 00,6
07. Edistyneet materiaalit 41,9 20,8 31,0 10,4 10,3 420,2
08. Ilmailu 13571,6 26886,4 21884,3 27689,3 28292,9 626,2
09. Aseet 00 00 00,0 00 00,0 00
10. Ydinteknologia 00 00 00 00,0 00 00
Yhteensä 189 100 310 100 259 100 310 100 304 100 21 100

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Kehittyneen teknologian tuotteiden tuonti Macaosta (MO)

201520162017201820192020
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
02. Elämäntieteet (Life Science) 15,1 02,4 01,2 00 00,2 00
03. Optoelektroniikka 00,4 02,1 00,6 00,1 00 013,1
04. Tietoviestintä 985,2 888,6 592,8 781,8 165,7 054,3
05. Elektroniikka 01,0 00,2 01,7 114,6 032,6 030,0
06. Joustava valmistus 18,0 16,4 03,5 00,4 00,3 02,5
07. Edistyneet materiaalit 00,2 00,1 00,1 00,2 00,4 00
08. Ilmailu 00,1 00,2 00,2 01,9 00,7 00
09. Aseet 00 00 00 01,1 00 00
Yhteensä 10 100 9 100 5 100 9 100 1 100 1 100

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-syyskuun summa (ATP)


Vuositason tiedot (Sitc)

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-syyskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu