Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Macaon (MO) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Macaoon (MO) ajanjaksolla 2021 tammikuu - elokuu

2021 tammi-elokuu
milj.$
2020 tammi-elokuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)0,5 0,2 155.6
04 Tietoviestintä3,5 6,8 -48.0
05 Elektroniikka0,4 0,7 -37.1
07 Edistyneet materiaalit1,4 3,3 -57.0
08 Ilmailu1,6 5,4 -69.4
Yhteensä8,0 16,5 -51.4

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Macaon (MO) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - elokuu

2021 tammi-elokuu
milj. $
2020 tammi-elokuu
milj. $
Muutos
%
Yhteensä0,5 0,6 -16.7

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu