Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Macaon (MO) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Macaoon (MO) ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj.$
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)0,5 0,2 133.1
04 Tietoviestintä3,5 7,5 -52.8
05 Elektroniikka0,4 0,7 -39.5
07 Edistyneet materiaalit1,4 3,5 -59.6
08 Ilmailu1,6 5,5 -69.8
Yhteensä8,0 17,5 -54.2

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Macaon (MO) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj. $
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
Yhteensä0,5 0,6 -19.0

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu