Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Macaon ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2022/2 - 2022/6

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2022/2
%
2022/3
%
2022/4
%
2022/5
%
2022/6
%
Viennistä0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tuonnista0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Macaon kanssa, vienti Macaoon ja tuonti Macaosta vuoden 2022 kesäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Kesäkuussa Macao oli Yhdysvaltain 118. merkittävin ulkomaankauppakumppani, nousua edellisestä kuukaudesta 6 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 35 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 18,1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Macaon kanssa oli 3,6 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Macaosta oli 19,8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa, ollen suuruudeltaan 16 miljoonaa dollaria. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc842 (naisten ja tyttöjen vaatteet, muuta kuin neulosta) edustaen 53,9 prosentin osuutta. Muita suuria tuonnin tuoteryhmiä olivat Sitc931 (erittelemätön), 1 prosenttia tuonnista, Sitc848 (vaatteet ja vaatetustarvikkeet, muuta kuin tekstiiliä; päähineet) 8 % sekä Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta) 7 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Macaoon oli 16,8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa, ollen suuruudeltaan 20 miljoonaa dollaria.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2022 tammi-kesäkuun aikana

Tammi-kesäkuun aikana tavarakauppa Macaon kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-kesäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-kesäkuussa. Kasvua oli peräti 25,3 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 210 miljoonaan dollariin. Tammi-kesäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 78 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 132 miljoonaa dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 28,7 prosentilla ja viennin arvo 23,3 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc842 (naisten ja tyttöjen vaatteet, muuta kuin neulosta), arvon ollessa 26 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc897 (koruesineet,kulta- ja hopeasepäntuotteet), arvon ollessa 63 miljoonaa dollaria. Tammi-kesäkuun välinen Yhdysvaltain ja Macaon välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 54 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Macaoon (MO) jaksolla 2022/2 - 2022/6

2022 / 22022 / 32022 / 42022 / 52022 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
1. Juomat ja tupakka 0,3 1,0 0,9 4,1 0,4 2,1 0,4 1,7 0,3 1,5
11. Juomat 0,3 1,0 0,7 2,9 0,4 2,1 0,2 1,1 0,3 1,5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 25,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 00 0,0 0,0 00 00 4,9 25,1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0,4 1,6 0,5 2,2 0,8 3,9 0,2 1,1 0,4 1,8
66. Kivennäisainetuotteet 0,3 1,0 0,3 1,1 0,5 2,4 0,1 0,3 0,2 1,0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 3,2 12,2 2,1 9,1 2,0 9,4 1,7 7,6 1,8 9,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1,5 5,7 0,4 1,9 0,4 1,8 0,0 0,1 0,0 0,1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0,8 3,1 0,9 3,8 1,0 4,5 0,9 3,9 1,2 6,3
8. Erinäiset valmiit tavarat 17,7 66,6 14,9 65,6 14,1 66,5 15,9 72,1 8,6 44,2
82. Huonekalut 0,3 1,1 0,7 3,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
85. Jalkineet 0,0 0,0 0,0 0,1 00 0,5 2,4 0,0 0,2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1,2 4,4 1,3 5,8 1,5 7,1 1,1 5,2 1,1 5,6
89. Muut valmiit tavarat 15,7 59,3 12,3 53,9 11,9 56,2 13,4 61,0 6,8 34,6
9. Muut tavarat 4,7 17,7 3,9 17,1 3,6 16,8 3,6 16,4 3,3 16,8
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 4,5 16,9 3,8 16,8 3,5 16,3 3,5 16,1 3,2 16,5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 26,5 100,0 22,7 100,0 21,2 100,0 22,0 100,0 19,6 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Macaosta (MO) Yhdysvaltoihin jaksolla 2022/2 - 2022/6

2022 / 22022 / 32022 / 42022 / 52022 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2,1 22,5 00 00 00 00
28. Malmit ja metalliromu 2,1 22,5 00 00 00 00
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0,3 2,7 0,3 2,7 0,4 4,4 0,1 0,5 0,5 3,3
8. Erinäiset valmiit tavarat 5,9 63,0 8,8 79,6 5,8 61,9 11,0 70,1 12,9 81,1
84. Vaatteet 4,9 52,9 8,6 77,3 5,2 56,0 10,2 65,1 12,3 77,2
87. Kojeet,mittarit yms. 0,6 6,9 0,1 0,8 0,2 2,0 0,3 2,0 0,2 1,0
9. Muut tavarat 0,7 7,9 1,7 15,6 3,0 31,7 3,9 24,9 1,9 11,8
93. Erittelemätön 0,7 7,4 1,7 15,1 2,9 31,1 3,8 24,5 1,8 11,4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 9,3 100,0 11,1 100,0 9,3 100,0 15,7 100,0 15,9 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu