Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Macaon ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2023/6 - 2023/10

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2023/6
%
2023/7
%
2023/8
%
2023/9
%
2023/10
%
Viennistä0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tuonnista0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Macaon kanssa, vienti Macaoon ja tuonti Macaosta vuoden 2023 lokakuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama.

Lokakuussa Macao oli Yhdysvaltain 123. merkittävin ulkomaankauppakumppani, laskua edellisestä kuukaudesta 22 sijaa. Kuukauden maiden välinen tavarakauppa oli huomattavasti pienempi kuin edellisen vuoden lokakuussa. Kaupan arvo oli 31 miljoonaa dollaria ja pudotusta 21,3 prosenttia. Tarkastelukuukauden kauppatase Macaon kanssa oli 7,4 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Macaosta supistui 15,3 prosentilla edellisen vuoden lokakuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 12 miljoonaa dollaria lokakuussa 2023. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Macaosta olivat Sitc842 (naisten ja tyttöjen vaatteet, muuta kuin neulosta), joka edusti 23,5 prosentin osuutta tuonnista, Sitc931 (erittelemätön) 22,5 % sekä Sitc848 (vaatteet ja vaatetustarvikkeet, muuta kuin tekstiiliä; päähineet) 18,1 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Macaoon supistui 24,7 prosentilla edellisen vuoden lokakuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 19 miljoonaa dollaria lokakuussa 2023.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2023 tammi-lokakuun aikana

Alkuvuoden tammi-lokakuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-lokakuussa. Kasvua oli peräti 58,8 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 583 miljoonaan dollariin. Tammi-lokakuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 112 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 471 miljoonaa dollaria. Vuoden 2022 tammi-lokakuun nähden kuluvan vuoden tuonnin arvo väheni 18,3 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc931 (erittelemätön), arvon ollessa 28 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc263 (puuvilla), arvon ollessa 175 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla kasvu oli 104,9 % . Tammi-lokakuun välinen Yhdysvaltain ja Macaon välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 359 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Macaoon (MO) jaksolla 2023/6 - 2023/10

2023 / 62023 / 72023 / 82023 / 92023 / 10
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0,3 1,1 0,4 1,9 0,9 4,1 1,0 1,5 0,4 2,2
1. Juomat ja tupakka 0,5 1,7 0,9 4,7 00 0,1 0,2 0,5 2,5
11. Juomat 0,0 0,1 0,9 4,7 00 0,1 0,2 0,5 2,5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,5 1,7 00 00 00 00
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2,3 7,4 2,2 10,8 0,6 2,7 2,8 4,2 1,2 6,3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,9 6,3 2,1 10,6 0,6 2,6 2,7 4,1 1,2 6,1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 3,3 10,7 2,2 10,9 4,0 18,8 37,2 56,2 2,1 10,7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1,6 5,1 0,1 0,3 0,2 1,0 0,1 0,1 0,0 0,2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1,0 3,3 0,7 3,3 3,4 15,8 1,1 1,6 1,0 5,1
78. Moottoriajoneuvot 0,1 0,2 0,9 4,5 0,0 0,2 35,8 54,0 0,1 0,4
8. Erinäiset valmiit tavarat 18,9 61,5 10,9 54,2 11,8 54,7 18,6 28,1 11,3 58,3
89. Muut valmiit tavarat 17,9 58,3 9,9 49,1 10,3 47,7 17,4 26,3 10,3 52,9
9. Muut tavarat 5,0 16,4 3,3 16,3 3,7 17,2 5,6 8,5 3,2 16,6
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 5,0 16,3 3,2 15,8 3,6 16,5 5,6 8,4 3,1 16,2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 30,7 100,0 20,1 100,0 21,5 100,0 66,2 100,0 19,4 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Macaosta (MO) Yhdysvaltoihin jaksolla 2023/6 - 2023/10

2023 / 62023 / 72023 / 82023 / 92023 / 10
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0,7 4,6 0,1 0,9 0,7 4,0 0,3 2,0 0,1 0,6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,7 4,5 0,1 0,5 0,7 4,0 0,2 1,4 0,1 0,5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0,2 1,0 0,1 0,5 0,3 1,9 0,8 4,8 0,4 3,6
78. Moottoriajoneuvot 00 0,0 0,0 00 0,6 3,5 0,1 0,5
8. Erinäiset valmiit tavarat 11,8 80,1 8,1 73,0 9,8 58,1 8,8 55,8 8,5 71,2
84. Vaatteet 11,3 76,4 7,8 70,6 9,5 56,5 7,9 49,9 7,8 65,0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 00 00 00 0,7 4,6 0,0 0,1
89. Muut valmiit tavarat 0,1 0,8 0,1 0,9 0,1 0,4 0,0 0,2 0,6 5,4
9. Muut tavarat 1,8 11,9 2,2 20,2 5,7 33,8 5,7 36,2 2,7 23,0
93. Erittelemätön 1,7 11,7 2,2 20,0 5,6 33,6 5,7 36,0 2,7 22,5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 14,7 100,0 11,1 100,0 16,8 100,0 15,8 100,0 12,0 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2023 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu