Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Macaon ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/4 - 2021/8

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
2021/8
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Macaon kanssa, vienti Macaoon ja tuonti Macaosta vuoden 2021 elokuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Elokuussa Macao oli Yhdysvaltain 116. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 35 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 42.7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Macaon kanssa oli 13 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Macaosta supistui voimakkasti eli 35.0 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden. Tuonti oli suuruudeltaan 11 miljoonaa dollaria elokuussa 2021. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Macaosta olivat Sitc842 (naisten ja tyttöjen vaatteet, muuta kuin neulosta), joka edusti 29.0 prosentin osuutta tuonnista, Sitc931 (erittelemätön) 18.3 % sekä Sitc843 (miesten ja poikien vaatteet, neulosta) 13.8 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Macaoon kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden elokuuhun nähden. Viennin arvo oli 24 miljoonaa dollaria.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-elokuun aikana

Tammi-elokuun aikana tavarakauppa Macaon kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-elokuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-elokuussa. Kasvua oli peräti 51.4 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 240 miljoonaan dollariin. Tammi-elokuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 88 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 152 miljoonaa dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 20.3 prosentilla ja viennin arvo 77.9769966426456. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc842 (naisten ja tyttöjen vaatteet, muuta kuin neulosta), arvon ollessa 25 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc897 (koruesineet,kulta- ja hopeasepäntuotteet), arvon ollessa 76 miljoonaa dollaria. Tammi-elokuun välinen Yhdysvaltain ja Macaon välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 64 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Macaoon (MO) jaksolla 2021/4 - 2021/8

2021 / 42021 / 52021 / 62021 / 72021 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0,2 0.9 0,3 1.0 0,1 0.9 0,5 2.4 0,7 2.8
1. Juomat ja tupakka 0,4 2.3 0,7 3.0 0,4 2.5 0,9 4.4 0,1 0.6
11. Juomat 0,1 0.8 0,4 1.6 0,3 1.6 0,9 4.4 0,1 0.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0,1 0.5 0,7 3.0 0,2 1.5 0,4 2.1 0,1 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0 0.0 0,6 2.4 0,0 0.3 0,3 1.4 0,0 0.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0,3 1.7 0,2 0.9 0,4 2.3 0,5 2.6 0,6 2.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1,9 10.3 1,9 8.0 2,5 15.0 1,2 5.9 4,9 20.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0,8 4.2 0,5 2.3 0,2 1.2 0,3 1.7 0,0 0.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0,6 3.1 0,8 3.3 0,9 5.1 0,6 2.8 4,4 18.3
79. Muut kuljetusvälineet 0,3 1.6 0,0 0.2 1,1 6.5 0,0 0.1 0,2 0.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 12,4 66.6 15,0 61.7 10,2 61.2 13,6 65.3 13,4 56.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1,1 6.0 1,0 4.1 0,9 5.4 2,1 10.3 1,3 5.2
89. Muut valmiit tavarat 10,9 58.1 13,4 55.1 8,7 52.1 10,6 50.9 11,3 47.2
9. Muut tavarat 3,3 17.6 5,3 21.8 2,8 16.7 3,5 16.7 4,1 17.1
93. Erittelemätön 0,1 0.7 1,1 4.5 0,2 0.9 0,0 0.0 0,1 0.6
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 3,2 16.9 4,2 17.4 2,6 15.6 3,5 16.6 4,0 16.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 18,7 100.0 24,3 100.0 16,7 100.0 20,9 100.0 23,9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Macaosta (MO) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/4 - 2021/8

2021 / 42021 / 52021 / 62021 / 72021 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0 0.0 0 0.0 2,2 16.9 1,3 8.3 0 0.0
28. Malmit ja metalliromu 0 0.0 0 0.0 2,2 16.9 1,3 8.2 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0,2 4.1 0,0 0.1 0,0 0.1 1,6 10.4 0,2 1.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,2 4.1 0,0 0.1 0,0 0.1 1,6 10.2 0,1 0.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 4,6 78.5 10,0 86.8 8,4 63.0 10,0 63.2 8,4 76.3
84. Vaatteet 4,0 69.6 9,6 82.9 7,8 58.8 9,2 58.5 7,9 71.4
9. Muut tavarat 0,8 13.4 1,2 10.4 2,2 16.5 2,3 14.5 2,1 18.7
93. Erittelemätön 0,7 12.8 1,2 10.0 2,2 16.2 2,2 14.2 2,0 18.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 5,8 100.0 11,6 100.0 13,3 100.0 15,8 100.0 11,1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-elokuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-elokuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu