Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Irlanti

General Advanced Technology Product Definitions
(1) Biotechnology (2) Life Sience (3) Opto-Electronics (4) Information & Communications (5) Electronics (6) Flexible Manufacturing (7) Advanced Materials (8) Aerospace (9) Weapons (10) Nuclear Technology

Osuus Yhdysvaltain2015
%
2016
%
2017
%
2018
%
2019
%
2020
%
Viennistä Irlantiin36,3 42,7 46,5 45,8 34,0 37,3
Tuonnista Irlannista48,1 47,8 48,7 47,7 46,2 43,7
Tavaroiden ulkomaankaupasta Irlantin45,9 46,9 48,3 47,4 44,7 42,9

Taulukko: Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Irlantiin (IE)

201520162017201820192020
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
01. Biotekniikka 53116,3 65916,2 1.67033,6 1.20024,4 1.16737,9 1.65546,4
02. Elämäntieteet (Life Science) 2628,1 3528,6 4108,2 3847,8 39612,9 40411,3
03. Optoelektroniikka 341,0 200,5 170,3 170,4 100,3 70,2
04. Tietoviestintä 68221,0 80519,7 86817,4 1.16323,6 94730,8 67819,0
05. Elektroniikka 1193,7 842,1 1052,1 1272,6 1695,5 1644,6
06. Joustava valmistus 32410,0 661,6 741,5 1252,5 732,4 1163,2
07. Edistyneet materiaalit 1193,7 300,7 430,9 481,0 882,9 431,2
08. Ilmailu 1.17636,2 2.06750,6 1.79036,0 1.86137,8 2257,3 50114,0
09. Aseet 00,0 10,0 00,0 10,0 00,0 00,0
10. Ydinteknologia 00,0 00,0 10,0 00,0 10,0 10,0
Yhteensä 3.246 100 4.083 100 4.977 100 4.927 100 3.076 100 3.568 100

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Kehittyneen teknologian tuotteiden tuonti Irlannista (IE)

201520162017201820192020
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
01. Biotekniikka 6.33933,5 6.45329,7 10.73145,1 13.43849,0 13.37846,7 13.66647,3
02. Elämäntieteet (Life Science) 12.12964,1 12.37356,9 10.59344,5 12.58945,9 13.98748,9 14.04048,6
03. Optoelektroniikka 50,0 70,0 30,0 40,0 60,0 10,0
04. Tietoviestintä 2901,5 2691,2 2070,9 1980,7 3301,2 5091,8
05. Elektroniikka 1380,7 2.62712,1 2.2439,4 1.0914,0 8733,0 6022,1
06. Joustava valmistus 120,1 90,0 100,0 130,0 190,1 180,1
07. Edistyneet materiaalit 10,0 20,0 00,0 00,0 00,0 00,0
08. Ilmailu 220,1 230,1 290,1 840,3 240,1 260,1
09. Aseet 00 00 00,0 00,0 00 00,0
10. Ydinteknologia 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 10,0
Yhteensä 18.936 100 21.763 100 23.816 100 27.417 100 28.618 100 28.862 100

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-syyskuun summa (ATP)


Vuositason tiedot (Sitc)

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-syyskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu