Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Irlantin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä0,9 0,8 0,9 0,9 1,0
Tuonnista2,3 2,6 2,8 2,7 2,9
Tavaroiden ulkomaankaupasta1,7 1,9 2,1 2,0 2,2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Irlantin kanssa, vienti Irlantiin ja tuonti Irlannista vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Irlanti oli Yhdysvaltain 11. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Irlantin osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta marraskuussa 2021 oli 2,2 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 1,0 %:a ja 2,9 %:a tuonnista. Kuukauden suuruudeltaan 9,1 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 45,0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Irlantin kanssa oli Yhdysvalloille 6,0 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Irlannista oli 41,3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 7,5 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Irlannista olivat Sitc931 (erittelemätön), joka edusti 30,2 prosentin osuutta tuonnista, Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 21,5 % sekä Sitc515 ( orgaaniset metalli- ja epämetalliyhdisteet, heterosykliset yhdisteet, nukleiinihapot ja niiden suolat sekä sulfonamidit) 15,0 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Irlantiin kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden marraskuuhun nähden. Viennin arvo oli 1,5 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 23,8 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 18,9 % sekä Sitc333 (raakaöljy) 8,8 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2021 tammi-marraskuun kehitys

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Irlantin kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-marraskuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 80,1 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 16,6 prosenttia. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 67,7 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 12,4 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 13,1 prosentilla ja viennin arvo 40,2 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), arvon ollessa 17,5 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), arvon ollessa 2,4 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 55,3 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 51,0 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Irlantiin (IE) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 49,1 3,9 22,4 1,8 23,9 1,9 21,9 1,5 53,4 3,5
00. Elävät eläimet 1,0 0,1 1,9 0,2 0,1 0,0 3,3 0,2 4,0 0,3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,4 0,0 0,7 0,1 0,4 0,0 0,3 0,0 2,4 0,2
05. Hedelmät ja kasvikset 0,9 0,1 0,7 0,1 0,8 0,1 0,6 0,0 1,3 0,1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,9 0,1 1,1 0,1 1,2 0,1 0,3 0,0 0,1 0,0
08. Rehuaineet 44,4 3,5 14,4 1,2 18,5 1,5 15,1 1,0 41,2 2,7
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,6 0,1 2,9 0,2 2,5 0,2 2,0 0,1 3,5 0,2
1. Juomat ja tupakka 2,0 0,2 1,3 0,1 1,8 0,1 1,2 0,1 0,6 0,0
11. Juomat 2,0 0,2 1,3 0,1 1,8 0,1 1,2 0,1 0,6 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4,7 0,4 9,0 0,7 4,2 0,3 3,5 0,2 3,8 0,2
24. Puutavara ja korkki 1,8 0,1 5,1 0,4 1,0 0,1 1,0 0,1 1,5 0,1
25. Paperimassa 1,8 0,1 0,7 0,1 0,3 0,0 0,5 0,0 0,7 0,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,4 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,4 0,0 2,6 0,2 2,3 0,2 1,3 0,1 0,9 0,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 36,7 2,9 127,3 10,4 48,5 3,9 152,3 10,6 135,5 8,8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 36,7 2,9 127,3 10,4 48,5 3,9 152,2 10,6 135,5 8,8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 421,9 33,5 432,2 35,4 482,9 38,6 528,3 36,7 464,9 30,3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 50,9 4,0 32,1 2,6 25,7 2,1 57,8 4,0 16,6 1,1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 11,9 0,9 8,4 0,7 12,7 1,0 6,0 0,4 5,8 0,4
53. Väri- ja parkitusaineet 1,0 0,1 1,8 0,2 0,7 0,1 1,3 0,1 2,3 0,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 286,7 22,8 325,8 26,7 378,0 30,2 391,1 27,2 388,8 25,3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 19,1 1,5 20,3 1,7 19,2 1,5 21,7 1,5 16,1 1,1
57. Muovit, valmistamattomat 13,8 1,1 10,6 0,9 10,3 0,8 12,2 0,8 8,2 0,5
58. Muovit, valmistetut 19,6 1,6 14,1 1,2 16,7 1,3 18,5 1,3 14,0 0,9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 18,7 1,5 19,0 1,6 19,7 1,6 19,8 1,4 13,0 0,8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 40,3 3,2 36,8 3,0 35,5 2,8 40,5 2,8 38,6 2,5
62. Kumituotteet 3,8 0,3 4,1 0,3 3,6 0,3 5,4 0,4 4,4 0,3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1,5 0,1 2,3 0,2 1,5 0,1 1,8 0,1 2,2 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3,7 0,3 0,8 0,1 1,4 0,1 1,3 0,1 0,8 0,1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3,6 0,3 3,6 0,3 4,3 0,3 4,6 0,3 3,4 0,2
66. Kivennäisainetuotteet 4,0 0,3 5,5 0,4 5,0 0,4 4,4 0,3 5,3 0,3
67. Rauta ja teräs 4,9 0,4 4,6 0,4 5,9 0,5 4,9 0,3 5,9 0,4
68. Muut metallit 8,2 0,6 6,3 0,5 6,1 0,5 7,2 0,5 5,7 0,4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 10,2 0,8 9,6 0,8 7,8 0,6 10,8 0,8 11,0 0,7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 547,8 43,5 416,7 34,1 489,1 39,1 517,8 36,0 676,0 44,0
71. Voimakoneet ja moottorit 2,1 0,2 1,6 0,1 16,2 1,3 2,0 0,1 2,2 0,1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 15,9 1,3 15,3 1,3 18,6 1,5 26,7 1,9 23,8 1,5
73. Metalliteollisuuskoneet 2,0 0,2 2,0 0,2 1,0 0,1 1,2 0,1 2,6 0,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 27,5 2,2 18,1 1,5 17,6 1,4 25,4 1,8 20,6 1,3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 89,1 7,1 55,8 4,6 26,5 2,1 50,5 3,5 110,9 7,2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 8,2 0,7 17,1 1,4 15,4 1,2 19,6 1,4 13,8 0,9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 80,2 6,4 163,8 13,4 115,2 9,2 150,6 10,5 133,1 8,7
78. Moottoriajoneuvot 3,9 0,3 2,7 0,2 2,6 0,2 4,0 0,3 3,8 0,3
79. Muut kuljetusvälineet 318,9 25,3 140,4 11,5 276,0 22,1 237,7 16,5 365,2 23,8
8. Erinäiset valmiit tavarat 132,0 10,5 147,1 12,0 139,3 11,1 141,8 9,9 135,5 8,8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,3 0,0 0,4 0,0 0,6 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0
82. Huonekalut 1,1 0,1 1,0 0,1 1,0 0,1 1,2 0,1 1,7 0,1
84. Vaatteet 0,9 0,1 1,1 0,1 0,9 0,1 0,7 0,0 0,5 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 63,4 5,0 61,1 5,0 63,4 5,1 68,3 4,8 65,1 4,2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 14,3 1,1 14,8 1,2 22,3 1,8 24,3 1,7 21,7 1,4
89. Muut valmiit tavarat 51,7 4,1 68,5 5,6 50,9 4,1 46,5 3,2 46,0 3,0
9. Muut tavarat 23,7 1,9 27,8 2,3 25,6 2,0 30,4 2,1 27,6 1,8
93. Erittelemätön 1,2 0,1 1,1 0,1 1,2 0,1 0,7 0,0 0,8 0,1
97. Kulta, ei monetaarinen 1,1 0,1 0,6 0,1 1,0 0,1 0,9 0,1 0,6 0,0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 21,3 1,7 25,7 2,1 23,2 1,9 28,6 2,0 26,0 1,7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.258,1 100,0 1.220,5 100,0 1.250,6 100,0 1.437,8 100,0 1.535,9 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Irlannista (IE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 56,5 1,1 74,3 1,2 76,4 1,1 90,7 1,3 75,0 1,0
00. Elävät eläimet 6,5 0,1 9,9 0,2 12,6 0,2 39,4 0,6 13,7 0,2
01. Liha ja lihatuotteet 6,2 0,1 8,4 0,1 7,5 0,1 8,7 0,1 10,7 0,1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 25,3 0,5 41,2 0,7 41,0 0,6 27,5 0,4 36,9 0,5
03. Kala- ja kalavalmisteet 1,6 0,0 0,4 0,0 0,7 0,0 0,6 0,0 0,2 0,0
04. Vilja ja viljatuotteet 2,3 0,0 1,5 0,0 3,2 0,0 2,2 0,0 1,3 0,0
05. Hedelmät ja kasvikset 0,6 0,0 0,5 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0 0,6 0,0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,5 0,0 0,7 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 4,2 0,1 5,9 0,1 4,4 0,1 7,4 0,1 4,1 0,1
08. Rehuaineet 1,8 0,0 2,0 0,0 2,7 0,0 1,2 0,0 1,8 0,0
09. Erinäiset elintarvikkeet 7,6 0,1 3,9 0,1 3,2 0,0 2,6 0,0 5,6 0,1
1. Juomat ja tupakka 41,6 0,8 40,6 0,6 47,0 0,7 51,1 0,8 60,0 0,8
11. Juomat 41,6 0,8 40,6 0,6 47,0 0,7 51,1 0,8 60,0 0,8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3,5 0,1 3,3 0,1 5,5 0,1 4,9 0,1 5,3 0,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,9 0,0 1,2 0,0 1,1 0,0 0,2 0,0 0,9 0,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1,8 0,0 1,9 0,0 3,3 0,0 4,3 0,1 3,5 0,0
28. Malmit ja metalliromu 0,1 0,0 00 0,7 0,0 00 0,1 0,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,7 0,0 0,2 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,7 0,0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 00 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 00 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 3.762,4 70,1 4.626,1 73,4 4.025,4 58,4 4.277,5 63,0 4.170,9 55,5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 543,2 10,1 1.596,7 25,3 858,2 12,5 806,5 11,9 1.135,1 15,1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,1 0,0 12,0 0,2 0,3 0,0 0,1 0,0 0,4 0,0
53. Väri- ja parkitusaineet 0,9 0,0 0,9 0,0 1,0 0,0 1,1 0,0 1,4 0,0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2.850,2 53,1 2.743,3 43,5 2.900,3 42,1 3.230,2 47,6 2.667,2 35,5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 318,0 5,9 233,8 3,7 218,8 3,2 194,7 2,9 310,1 4,1
57. Muovit, valmistamattomat 2,3 0,0 2,1 0,0 2,0 0,0 3,0 0,0 3,6 0,0
58. Muovit, valmistetut 16,3 0,3 13,4 0,2 15,7 0,2 15,1 0,2 13,3 0,2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 31,4 0,6 23,8 0,4 29,1 0,4 26,8 0,4 39,8 0,5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 8,4 0,2 13,3 0,2 11,6 0,2 10,7 0,2 9,2 0,1
62. Kumituotteet 0,5 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 1,3 0,0 0,4 0,0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,7 0,0 0,9 0,0 0,4 0,0 1,3 0,0 0,8 0,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,7 0,0 0,7 0,0 0,5 0,0 0,9 0,0 0,8 0,0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1,6 0,0 2,3 0,0 1,9 0,0 1,9 0,0 1,5 0,0
66. Kivennäisainetuotteet 1,4 0,0 1,9 0,0 1,9 0,0 1,8 0,0 1,8 0,0
68. Muut metallit 0,6 0,0 0,5 0,0 0,6 0,0 0,7 0,0 0,6 0,0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2,6 0,0 6,2 0,1 5,5 0,1 2,3 0,0 3,0 0,0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 242,4 4,5 215,6 3,4 216,3 3,1 266,4 3,9 279,3 3,7
71. Voimakoneet ja moottorit 5,0 0,1 7,2 0,1 6,9 0,1 4,2 0,1 11,8 0,2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 6,9 0,1 5,7 0,1 5,1 0,1 6,6 0,1 6,3 0,1
73. Metalliteollisuuskoneet 0,6 0,0 0,8 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 0,3 0,0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 43,6 0,8 46,8 0,7 51,8 0,8 43,3 0,6 44,7 0,6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 10,7 0,2 15,6 0,2 10,5 0,2 16,2 0,2 10,7 0,1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 9,3 0,2 9,2 0,1 10,9 0,2 7,5 0,1 7,9 0,1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 163,8 3,1 128,1 2,0 129,4 1,9 186,2 2,7 194,3 2,6
78. Moottoriajoneuvot 1,1 0,0 1,3 0,0 0,7 0,0 1,1 0,0 1,0 0,0
79. Muut kuljetusvälineet 1,4 0,0 0,8 0,0 0,4 0,0 0,6 0,0 2,4 0,0
8. Erinäiset valmiit tavarat 626,7 11,7 649,7 10,3 671,2 9,7 631,7 9,3 641,5 8,5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1,6 0,0 1,0 0,0 0,4 0,0 0,6 0,0 0,3 0,0
82. Huonekalut 1,1 0,0 1,3 0,0 1,2 0,0 1,0 0,0 1,3 0,0
84. Vaatteet 0,7 0,0 1,5 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 210,0 3,9 205,6 3,3 246,9 3,6 207,4 3,1 207,5 2,8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 18,9 0,4 17,0 0,3 21,2 0,3 18,3 0,3 20,6 0,3
89. Muut valmiit tavarat 394,3 7,3 423,3 6,7 400,7 5,8 403,5 5,9 410,9 5,5
9. Muut tavarat 624,8 11,6 676,9 10,7 1.836,0 26,6 1.451,6 21,4 2.274,5 30,3
93. Erittelemätön 620,2 11,6 672,6 10,7 1.831,5 26,6 1.447,0 21,3 2.270,1 30,2
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 4,5 0,1 4,4 0,1 4,3 0,1 4,6 0,1 4,3 0,1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 5.366,4 100,0 6.301,0 100,0 6.889,4 100,0 6.784,6 100,0 7.515,7 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu