Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Irlannin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2023/5 - 2023/9

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2023/5
%
2023/6
%
2023/7
%
2023/8
%
2023/9
%
Viennistä0,9 1,0 0,8 0,8 0,7
Tuonnista2,6 3,2 3,0 2,7 2,8
Tavaroiden ulkomaankaupasta1,9 2,3 2,2 1,9 2,0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Irlannin kanssa, vienti Irlantiin ja tuonti Irlannista vuoden 2023 syyskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama.

Irlannin osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta syyskuussa 2023 oli 2,0 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 0,7 %:a ja 2,8 %:a tuonnista. Syyskuussa Irlanti oli Yhdysvaltain 12. merkittävin ulkomaankauppakumppani, nousua edellisestä kuukaudesta 3 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden 8,4 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 0,2 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden syyskuussa. Syyskuussa kauppatase Irlannin kanssa oli Yhdysvalloille 6,2 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Irlannista oli 4,4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden syyskuussa, ollen suuruudeltaan 7,3 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Irlannista olivat Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), joka edusti 30,8 prosentin osuutta tuonnista, Sitc515 ( orgaaniset metalli- ja epämetalliyhdisteet, heterosykliset yhdisteet, nukleiinihapot ja niiden suolat sekä sulfonamidit) 25,1 % sekä Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 18,3 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Irlantiin supistui 22,7 prosentilla edellisen vuoden syyskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 1,1 miljardia dollaria syyskuussa 2023. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), mikä edusti 21,4 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 9,6 % sekä Sitc728 (muut jonkin tietyn toimialan käyttöön tarkoitetut erikoiskoneet ja -laitteet ja niiden osat) 5,2 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2023 tammi-syyskuun kehitys

Tammi-syyskuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 74,9 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 2,9 prosenttia. Tammi-syyskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 62,2 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 12,7 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 2,6 prosentilla ja viennin arvo 4,8 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), arvon ollessa 21,1 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), arvon ollessa 2,3 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-syyskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 49,5 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2022 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 48,5 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Irlantiin (IE) jaksolla 2023/5 - 2023/9

2023 / 52023 / 62023 / 72023 / 82023 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 15,2 1,0 32,5 2,0 28,2 2,2 21,2 1,5 31,8 2,8
00. Elävät eläimet 0,1 0,0 00 2,6 0,2 3,3 0,2 0,0 0,0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,1 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,7 0,0 1,7 0,2
04. Vilja ja viljatuotteet 0,1 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 3,6 0,3 0,3 0,0
05. Hedelmät ja kasvikset 0,5 0,0 0,8 0,0 0,9 0,1 0,9 0,1 0,4 0,0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1,5 0,1 0,9 0,1 0,6 0,0 0,8 0,1 1,9 0,2
08. Rehuaineet 11,3 0,8 28,1 1,7 21,6 1,7 8,7 0,6 25,9 2,3
09. Erinäiset elintarvikkeet 1,6 0,1 2,1 0,1 1,4 0,1 2,8 0,2 1,2 0,1
1. Juomat ja tupakka 0,8 0,1 1,8 0,1 5,9 0,5 4,6 0,3 7,7 0,7
11. Juomat 0,8 0,1 1,8 0,1 5,8 0,5 4,6 0,3 7,7 0,7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2,4 0,2 4,4 0,3 6,7 0,5 10,3 0,7 3,8 0,3
24. Puutavara ja korkki 0,6 0,0 0,9 0,1 1,0 0,1 5,3 0,4 1,0 0,1
25. Paperimassa 0,3 0,0 0,6 0,0 0,5 0,0 1,0 0,1 0,7 0,1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,8 0,1 0,9 0,1 1,0 0,1 0,9 0,1 0,9 0,1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,3 0,0 1,8 0,1 3,9 0,3 2,5 0,2 0,7 0,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 105,8 7,2 53,8 3,3 95,8 7,5 162,4 11,8 58,2 5,2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 105,7 7,2 53,8 3,3 95,8 7,5 162,4 11,8 58,1 5,2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 500,8 33,9 428,3 26,6 380,3 29,8 483,0 35,1 456,2 40,8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 50,6 3,4 14,1 0,9 12,5 1,0 13,4 1,0 12,3 1,1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 5,1 0,3 13,3 0,8 3,7 0,3 5,4 0,4 19,2 1,7
53. Väri- ja parkitusaineet 1,9 0,1 2,1 0,1 2,1 0,2 4,7 0,3 3,2 0,3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 371,7 25,2 318,1 19,8 299,6 23,5 381,4 27,7 347,1 31,0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 19,6 1,3 15,7 1,0 13,6 1,1 22,7 1,6 19,6 1,8
57. Muovit, valmistamattomat 12,6 0,9 11,6 0,7 10,7 0,8 11,3 0,8 10,4 0,9
58. Muovit, valmistetut 17,0 1,1 19,2 1,2 16,0 1,3 19,6 1,4 15,7 1,4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 22,3 1,5 34,3 2,1 22,0 1,7 24,5 1,8 28,6 2,6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 53,8 3,6 43,1 2,7 49,7 3,9 47,2 3,4 50,9 4,5
62. Kumituotteet 4,6 0,3 7,1 0,4 4,8 0,4 6,5 0,5 7,8 0,7
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 5,3 0,4 4,1 0,3 5,2 0,4 5,7 0,4 4,6 0,4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2,6 0,2 1,9 0,1 1,9 0,2 2,5 0,2 1,9 0,2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 5,8 0,4 4,4 0,3 5,2 0,4 3,8 0,3 5,7 0,5
66. Kivennäisainetuotteet 4,2 0,3 4,7 0,3 3,7 0,3 4,5 0,3 4,4 0,4
67. Rauta ja teräs 5,4 0,4 4,9 0,3 4,2 0,3 5,1 0,4 4,9 0,4
68. Muut metallit 10,5 0,7 5,6 0,3 9,7 0,8 8,9 0,6 8,7 0,8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 15,6 1,1 10,3 0,6 14,9 1,2 10,1 0,7 12,7 1,1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 536,1 36,3 800,7 49,8 482,6 37,8 365,7 26,5 275,9 24,7
71. Voimakoneet ja moottorit 1,6 0,1 2,5 0,2 2,6 0,2 8,0 0,6 4,4 0,4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 87,0 5,9 97,8 6,1 97,5 7,6 77,2 5,6 59,7 5,3
73. Metalliteollisuuskoneet 1,4 0,1 1,7 0,1 1,9 0,2 0,6 0,0 1,1 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 27,9 1,9 32,9 2,0 23,6 1,8 35,7 2,6 32,8 2,9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 18,3 1,2 37,1 2,3 35,9 2,8 60,6 4,4 57,2 5,1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 19,6 1,3 26,6 1,7 27,8 2,2 41,2 3,0 20,1 1,8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 141,5 9,6 184,7 11,5 122,8 9,6 88,2 6,4 79,3 7,1
78. Moottoriajoneuvot 9,1 0,6 3,8 0,2 7,5 0,6 4,4 0,3 3,6 0,3
79. Muut kuljetusvälineet 229,8 15,6 413,6 25,7 162,9 12,8 49,8 3,6 17,6 1,6
8. Erinäiset valmiit tavarat 211,0 14,3 196,0 12,2 186,9 14,6 228,8 16,6 186,9 16,7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,3 0,0 0,3 0,0 0,4 0,0 0,5 0,0 0,4 0,0
82. Huonekalut 0,8 0,1 0,5 0,0 1,9 0,2 1,1 0,1 1,1 0,1
84. Vaatteet 1,2 0,1 0,8 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 0,5 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 85,9 5,8 77,9 4,8 68,4 5,4 79,5 5,8 78,2 7,0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 26,2 1,8 25,9 1,6 24,8 1,9 28,0 2,0 29,3 2,6
89. Muut valmiit tavarat 96,5 6,5 90,3 5,6 90,4 7,1 119,0 8,6 77,3 6,9
9. Muut tavarat 51,5 3,5 48,2 3,0 40,4 3,2 54,3 3,9 47,4 4,2
93. Erittelemätön 1,0 0,1 1,1 0,1 1,0 0,1 1,2 0,1 1,5 0,1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 49,8 3,4 45,6 2,8 38,7 3,0 52,3 3,8 45,1 4,0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.477,5 100,0 1.608,8 100,0 1.276,4 100,0 1.377,5 100,0 1.118,9 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Irlannista (IE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2023/5 - 2023/9

2023 / 52023 / 62023 / 72023 / 82023 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 67,0 1,0 56,5 0,7 66,1 0,9 59,9 0,8 64,7 0,9
00. Elävät eläimet 2,4 0,0 8,6 0,1 8,1 0,1 5,2 0,1 5,0 0,1
01. Liha ja lihatuotteet 2,2 0,0 2,5 0,0 3,1 0,0 2,6 0,0 3,2 0,0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 41,3 0,6 21,0 0,3 29,3 0,4 31,8 0,4 33,0 0,5
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,8 0,0 0,7 0,0 0,5 0,0 0,7 0,0 0,4 0,0
04. Vilja ja viljatuotteet 0,7 0,0 1,4 0,0 1,1 0,0 1,5 0,0 1,3 0,0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,3 0,0 0,3 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,5 0,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 5,9 0,1 5,6 0,1 7,0 0,1 8,0 0,1 5,3 0,1
08. Rehuaineet 2,1 0,0 3,7 0,0 2,6 0,0 2,1 0,0 1,3 0,0
09. Erinäiset elintarvikkeet 11,0 0,2 12,5 0,1 13,7 0,2 7,3 0,1 14,4 0,2
1. Juomat ja tupakka 25,6 0,4 26,1 0,3 30,4 0,4 32,9 0,5 41,2 0,6
11. Juomat 25,6 0,4 26,1 0,3 30,4 0,4 32,9 0,5 41,2 0,6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 7,9 0,1 4,2 0,1 6,6 0,1 6,0 0,1 5,7 0,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,9 0,0 0,8 0,0 1,3 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 5,9 0,1 2,7 0,0 4,6 0,1 4,2 0,1 4,2 0,1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,6 0,0 0,6 0,0 0,7 0,0 0,6 0,0 0,8 0,0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0,0 0,0 14,6 0,2 00 5,8 0,1 00
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0,0 0,0 00 00 5,8 0,1 00
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 00 14,6 0,2 00 0,0 0,0 00
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,0 0,0 00 00 00 0,8 0,0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 00 00 00 00 0,8 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 4.991,1 72,7 6.222,6 74,8 6.059,5 78,3 5.505,4 77,2 5.771,6 78,8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 752,1 11,0 1.482,6 17,8 1.594,9 20,6 1.081,9 15,2 1.846,5 25,2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1,5 0,0 1,9 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 0,3 0,0
53. Väri- ja parkitusaineet 1,0 0,0 1,1 0,0 1,5 0,0 1,9 0,0 1,6 0,0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 3.857,2 56,2 4.297,0 51,7 4.075,1 52,7 4.034,9 56,6 3.596,9 49,1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 304,7 4,4 367,0 4,4 323,9 4,2 318,7 4,5 261,3 3,6
57. Muovit, valmistamattomat 2,4 0,0 2,9 0,0 1,9 0,0 1,5 0,0 2,5 0,0
58. Muovit, valmistetut 39,4 0,6 31,2 0,4 20,9 0,3 23,3 0,3 28,0 0,4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 32,7 0,5 38,8 0,5 40,6 0,5 42,5 0,6 34,4 0,5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 10,2 0,1 8,7 0,1 13,7 0,2 13,4 0,2 11,5 0,2
62. Kumituotteet 1,0 0,0 0,9 0,0 0,6 0,0 0,3 0,0 1,5 0,0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 2,4 0,0 2,0 0,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,7 0,0 0,7 0,0 1,2 0,0 1,1 0,0 0,9 0,0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,8 0,0 1,3 0,0 1,7 0,0 1,6 0,0 1,0 0,0
66. Kivennäisainetuotteet 1,2 0,0 1,1 0,0 4,5 0,1 1,3 0,0 1,3 0,0
68. Muut metallit 0,9 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,5 0,0 0,8 0,0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 5,1 0,1 4,1 0,0 5,0 0,1 6,0 0,1 3,9 0,1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 290,7 4,2 305,0 3,7 294,6 3,8 282,1 4,0 288,2 3,9
71. Voimakoneet ja moottorit 11,6 0,2 7,5 0,1 11,1 0,1 10,6 0,1 8,8 0,1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 8,3 0,1 10,0 0,1 9,9 0,1 10,8 0,2 8,6 0,1
73. Metalliteollisuuskoneet 0,4 0,0 0,4 0,0 0,9 0,0 0,8 0,0 0,5 0,0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 59,4 0,9 59,9 0,7 62,0 0,8 51,9 0,7 51,4 0,7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 17,9 0,3 20,0 0,2 35,8 0,5 18,9 0,3 18,1 0,2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 6,8 0,1 9,5 0,1 9,6 0,1 10,7 0,2 9,4 0,1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 183,8 2,7 195,6 2,4 163,9 2,1 177,3 2,5 189,9 2,6
78. Moottoriajoneuvot 2,0 0,0 1,4 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 0,5 0,0
79. Muut kuljetusvälineet 0,5 0,0 0,8 0,0 0,7 0,0 0,4 0,0 0,9 0,0
8. Erinäiset valmiit tavarat 804,2 11,7 725,9 8,7 719,3 9,3 711,7 10,0 726,1 9,9
82. Huonekalut 2,5 0,0 0,9 0,0 1,3 0,0 1,5 0,0 0,6 0,0
84. Vaatteet 0,1 0,0 0,2 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,7 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 283,5 4,1 236,0 2,8 242,5 3,1 232,4 3,3 202,7 2,8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 25,9 0,4 21,4 0,3 22,6 0,3 23,2 0,3 21,0 0,3
89. Muut valmiit tavarat 491,8 7,2 466,8 5,6 452,2 5,8 453,2 6,4 500,7 6,8
9. Muut tavarat 667,4 9,7 950,4 11,4 548,4 7,1 510,2 7,2 413,2 5,6
93. Erittelemätön 641,3 9,3 929,9 11,2 516,8 6,7 480,3 6,7 386,7 5,3
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 26,1 0,4 20,5 0,2 31,6 0,4 29,9 0,4 26,5 0,4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 6.864,0 100,0 8.314,0 100,0 7.738,5 100,0 7.127,4 100,0 7.323,0 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2023 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu