Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Irlantin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä0.60.60.70.70.7
Tuonnista2.92.53.32.52.5
Tavaroiden ulkomaankaupasta2.01.82.31.81.8

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Irlantin kanssa, vienti Irlantiin ja tuonti Irlannista vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Irlantin osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta huhtikuussa 2021 oli 1.8 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 0.7 %:a ja 2.5 %:a tuonnista. Huhtikuussa Irlanti oli USAn 15. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 3 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 6.5 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 10.1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Irlantin kanssa oli Yhdysvalloille 4.6 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Irlannista oli 5.1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 5.6 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Irlannista olivat Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), joka edusti 32.6 prosentin osuutta tuonnista, Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 20.1 % sekä Sitc515 ( orgaaniset metalli- ja epämetalliyhdisteet, heterosykliset yhdisteet, nukleiinihapot ja niiden suolat sekä sulfonamidit) 14.0 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Irlantiin kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden huhtikuussa nähden. Viennin arvo oli 954 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), mikä edusti 17.9 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 14.1 % sekä Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.) 10.3 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Irlantin kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 26.8 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 2.7 prosenttia. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 23.1 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 3.7 miljardia dollaria. Vuoden 2020 tammi-huhtikuun nähden kuluvan vuoden tuonnin arvo väheni 0.2 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), arvon ollessa 6.9 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), arvon ollessa 738 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla kasvu oli 24.9 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 19.4 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 20.1 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Irlantiin (IE) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 26.9 3.6 36.9 4.5 18.3 2.0 18.1 1.7 35.1 3.7
00. Elävät eläimet 9.8 1.3 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.3 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 2.1 0.2 1.2 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.2 0.1 0.2 0.0 0.7 0.1 0.3 0.0 0.3 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 0.5 0.1 0.7 0.1 1.6 0.2 1.3 0.1 1.5 0.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.2 0.0 0.5 0.1 0.8 0.1 0.2 0.0 0.4 0.0
08. Rehuaineet 13.1 1.8 32.7 4.0 12.7 1.4 12.8 1.2 28.9 3.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.6 0.2 2.5 0.3 1.9 0.2 1.2 0.1 2.5 0.3
1. Juomat ja tupakka 0.7 0.1 0.8 0.1 1.1 0.1 0.9 0.1 1.7 0.2
11. Juomat 0.7 0.1 0.8 0.1 1.1 0.1 0.9 0.1 1.7 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4.1 0.5 4.8 0.6 7.8 0.9 2.8 0.3 7.4 0.8
24. Puutavara ja korkki 0.8 0.1 0.7 0.1 4.2 0.5 0.9 0.1 0.8 0.1
25. Paperimassa 0.9 0.1 0.4 0.0 1.1 0.1 0.7 0.1 2.1 0.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2.1 0.3 3.3 0.4 2.2 0.2 0.7 0.1 4.2 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 57.7 7.8 58.1 7.1 25.1 2.7 5.5 0.5 42.0 4.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 57.7 7.8 58.1 7.1 25.1 2.7 5.5 0.5 42.0 4.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 298.1 40.3 357.4 44.0 416.7 45.6 510.1 49.4 414.7 43.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 30.7 4.1 39.5 4.9 29.7 3.2 37.9 3.7 32.7 3.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 8.10 1.2 5.5 0.7 7.5 0.8 7.1 0.7 10.6 1.1
53. Väri- ja parkitusaineet 1.2 0.2 1.4 0.2 1.6 0.2 1.4 0.1 1.4 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 196.1 26.5 251.10 31.0 316.4 34.6 404.5 39.2 305.4 32.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 23.0 3.1 19.10 2.5 24.10 2.7 19.9 1.9 22.8 2.4
57. Muovit, valmistamattomat 10.2 1.4 8.7 1.1 8.6 0.9 8.1 0.8 7.9 0.8
58. Muovit, valmistetut 9.8 1.3 9.8 1.2 9.8 1.1 11.9 1.2 11.9 1.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 18.0 2.4 20.7 2.5 18.5 2.0 19.5 1.9 22.5 2.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 33.9 4.6 32.4 4.0 39.1 4.3 42.7 4.1 45.10 4.8
62. Kumituotteet 4.0 0.5 3.3 0.4 5.2 0.6 6.8 0.7 5.0 0.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.3 0.2 1.4 0.2 2.1 0.2 1.5 0.1 2.9 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.1 0.1 0.8 0.1 1.3 0.1 1.1 0.1 1.8 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3.3 0.4 3.10 0.5 5.1 0.6 4.6 0.4 4.9 0.5
66. Kivennäisainetuotteet 4.7 0.6 4.5 0.6 4.9 0.5 7.6 0.7 6.2 0.6
67. Rauta ja teräs 4.4 0.6 3.5 0.4 3.3 0.4 5.2 0.5 4.5 0.5
68. Muut metallit 4.4 0.6 5.5 0.7 6.7 0.7 5.6 0.5 8.4 0.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 11.0 1.5 9.7 1.2 10.9 1.2 10.6 1.0 12.6 1.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 188.10 25.5 181.9 22.4 252.2 27.6 290.8 28.2 239.9 25.2
71. Voimakoneet ja moottorit 5.5 0.7 20.2 2.5 1.6 0.2 5.8 0.6 2.4 0.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 9.4 1.3 11.5 1.4 13.5 1.5 14.4 1.4 16.2 1.7
73. Metalliteollisuuskoneet 0.10 0.1 2.5 0.3 0.8 0.1 1.9 0.2 1.3 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 36.7 5.0 29.2 3.6 36.5 4.0 33.8 3.3 26.4 2.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 36.5 4.9 50.7 6.2 32.5 3.6 83.2 8.1 28.4 3.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 12.7 1.7 15.9 1.9 22.2 2.4 22.5 2.2 24.6 2.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 36.8 5.0 35.9 4.4 132.7 14.5 118.1 11.4 127.5 13.4
78. Moottoriajoneuvot 3.1 0.4 3.7 0.4 3.5 0.4 3.4 0.3 2.0 0.2
79. Muut kuljetusvälineet 47.8 6.5 12.7 1.6 9.3 1.0 8.3 0.8 11.6 1.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 111.1 15.0 120.6 14.8 130.4 14.3 135.4 13.1 141.2 14.8
82. Huonekalut 1.4 0.2 1.0 0.1 1.2 0.1 1.3 0.1 1.2 0.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.3 0.0 0.1 0.0 1.3 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0
84. Vaatteet 0.9 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1 0.7 0.1 0.7 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 51.1 6.9 60.4 7.4 55.8 6.1 68.7 6.7 64.1 6.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 15.3 2.1 18.2 2.2 15.9 1.7 19.3 1.9 19.2 2.0
89. Muut valmiit tavarat 42.0 5.7 40.5 5.0 55.8 6.1 44.9 4.4 55.8 5.8
9. Muut tavarat 19.2 2.6 20.5 2.5 22.9 2.5 25.6 2.5 25.10 2.7
93. Erittelemätön 0.6 0.1 0.5 0.1 0.3 0.0 0.4 0.0 1.4 0.1
97. Kulta, ei monetaarinen 1.2 0.1 0.5 0.1 0.5 0.0 1.6 0.1 1.5 0.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 17.4 2.3 19.4 2.4 21.9 2.4 23.6 2.3 22.8 2.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 740.2 100.0 813.2 100.0 913.4 100.0 1,031.6 100.0 953.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Irlannista (IE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 46.3 0.8 26.5 0.5 32.7 0.5 42.2 0.7 43.9 0.8
00. Elävät eläimet 20.3 0.3 3.6 0.1 3.1 0.0 2.5 0.0 2.6 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 6.8 0.1 5.1 0.1 4.10 0.1 8.2 0.1 5.7 0.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 11.4 0.2 10.8 0.2 17.2 0.3 22.6 0.4 24.9 0.4
04. Vilja ja viljatuotteet 0.7 0.0 0.8 0.0 0.6 0.0 0.8 0.0 1.2 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 0.3 0.0 0.7 0.0 0.5 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.4 0.0 0.8 0.0 0.7 0.0 0.1 0.0 0.5 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2.9 0.0 2.2 0.0 2.6 0.0 4.6 0.1 3.9 0.1
08. Rehuaineet 1.4 0.0 1.1 0.0 1.5 0.0 0.7 0.0 1.10 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.2 0.0 1.6 0.0 1.7 0.0 2.5 0.0 2.8 0.1
1. Juomat ja tupakka 45.1 0.7 49.0 1.0 42.5 0.7 43.3 0.7 44.6 0.8
11. Juomat 45.1 0.7 49.0 1.0 42.5 0.7 43.3 0.7 44.6 0.8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4.8 0.1 4.0 0.1 3.9 0.1 4.10 0.1 6.10 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.4 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0 0.7 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 4.1 0.1 2.6 0.0 3.0 0.0 4.1 0.1 5.4 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.3 0.0 1.0 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 0.9 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 7.6 0.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0 7.6 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 4,334.7 70.4 4,250.1 83.4 4,579.0 72.1 4,191.8 69.5 4,105.8 73.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1,046.2 17.0 1,035.7 20.3 1,441.4 22.7 1,107.4 18.4 794.2 14.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.5 0.0 0.8 0.0 0.4 0.0 6.8 0.1 0.5 0.0
53. Väri- ja parkitusaineet 2.0 0.0 1.7 0.0 1.5 0.0 2.1 0.0 1.10 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2,881.7 46.8 2,950.7 57.9 2,879.5 45.3 2,768.6 45.9 2,942.4 52.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 345.7 5.6 226.4 4.4 213.2 3.4 261.2 4.3 317.6 5.7
57. Muovit, valmistamattomat 2.9 0.0 4.1 0.1 3.10 0.1 3.7 0.1 4.6 0.1
58. Muovit, valmistetut 18.1 0.3 14.5 0.3 16.6 0.3 17.6 0.3 19.6 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 37.8 0.6 16.5 0.3 22.8 0.4 24.7 0.4 25.2 0.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 8.8 0.1 6.0 0.1 8.2 0.1 7.8 0.1 12.1 0.2
62. Kumituotteet 1.6 0.0 1.5 0.0 0.5 0.0 1.1 0.0 2.5 0.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.5 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.8 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.9 0.0 1.0 0.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.9 0.0 1.5 0.0 1.9 0.0 1.5 0.0 1.9 0.0
66. Kivennäisainetuotteet 0.6 0.0 0.6 0.0 1.2 0.0 1.4 0.0 1.4 0.0
68. Muut metallit 0.5 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.2 0.0 1.3 0.0 3.1 0.0 1.8 0.0 3.1 0.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 181.0 2.9 142.6 2.8 246.3 3.9 240.5 4.0 207.7 3.7
71. Voimakoneet ja moottorit 1.7 0.0 2.7 0.1 7.2 0.1 3.6 0.1 3.4 0.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 6.1 0.1 4.7 0.1 3.6 0.1 4.9 0.1 8.5 0.2
73. Metalliteollisuuskoneet 0.5 0.0 0.2 0.0 0.9 0.0 0.4 0.0 0.8 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 39.4 0.6 25.10 0.5 26.4 0.4 29.7 0.5 45.4 0.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 55.3 0.9 24.6 0.5 10.4 0.2 11.4 0.2 10.7 0.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 8.7 0.1 6.5 0.1 13.1 0.2 12.1 0.2 9.1 0.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 68.5 1.1 77.4 1.5 184.1 2.9 177.1 2.9 128.4 2.3
78. Moottoriajoneuvot 0.8 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0 0.7 0.0 1.1 0.0
79. Muut kuljetusvälineet 0.3 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 1.1 0.0 0.6 0.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 658.4 10.7 495.4 9.7 586.5 9.2 593.6 9.8 605.8 10.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.10 0.0 0.6 0.0 1.2 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0
82. Huonekalut 0.10 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0 1.2 0.0 0.7 0.0
84. Vaatteet 0.7 0.0 0.2 0.0 2.0 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 264.7 4.3 189.9 3.7 245.5 3.9 269.9 4.5 227.5 4.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 15.4 0.2 17.6 0.3 19.9 0.3 16.5 0.3 20.4 0.4
89. Muut valmiit tavarat 375.9 6.1 286.4 5.6 317.2 5.0 305.4 5.1 356.4 6.4
9. Muut tavarat 874.2 14.2 122.6 2.4 854.5 13.4 907.7 15.0 547.9 9.8
93. Erittelemätön 870.1 14.1 118.9 2.3 850.7 13.4 903.3 15.0 543.6 9.7
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 4.1 0.1 3.8 0.1 3.8 0.1 4.5 0.1 4.3 0.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 6,152.9 100.0 5,095.9 100.0 6,353.4 100.0 6,031.5 100.0 5,582.0 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu