Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Irlantin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.70.70.60.70.9
Tuonnista2.52.52.52.52.3
Tavaroiden ulkomaankaupasta1.81.81.81.81.7

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Irlantin kanssa, vienti Irlantiin ja tuonti Irlannista vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Irlantin osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta heinäkuussa 2021 oli 1.7 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 0.9 %:a ja 2.3 %:a tuonnista. Heinäkuussa Irlanti oli Yhdysvaltain 15. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 6.6 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 4.4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Irlantin kanssa oli Yhdysvalloille 4.1 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Irlannista supistui 0.9 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 5.4 miljardia dollaria heinäkuussa 2021. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Irlannista olivat Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), joka edusti 28.3 prosentin osuutta tuonnista, Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 24.8 % sekä Sitc931 (erittelemätön) 11.6 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Irlantiin oli 35.0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 1.3 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 25.3 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 19.3 % sekä Sitc759 (toimistokoneiden ja atk-laitteiden osat ja tarvikkeet (muut kuin suojuspeitteet, kantolaukut ja niiden kaltaiset tavarat), jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti ryhmien 751 ja 752 laitteissa) 5.2 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2021 tammi-heinäkuun kehitys

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Irlantin kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 47.2 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 7.5 prosenttia. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 40.2 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 6.9 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 4.4 prosentilla ja viennin arvo 29.8614352875149. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), arvon ollessa 10.9 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), arvon ollessa 1.4 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 33.3 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 33.2 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Irlantiin (IE) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 18.1 1.7 35.1 3.7 21.1 2.4 13.10 1.3 49.1 3.9
00. Elävät eläimet 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 1.1 0.1 1.1 0.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 2.1 0.2 1.2 0.1 1.10 0.2 0.5 0.0 0.4 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 1.3 0.1 1.5 0.2 1.1 0.1 0.5 0.0 0.9 0.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.2 0.0 0.4 0.0 0.7 0.1 0.7 0.1 0.9 0.1
08. Rehuaineet 12.8 1.2 28.9 3.0 14.6 1.6 7.6 0.7 44.5 3.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.2 0.1 2.5 0.3 2.4 0.3 3.3 0.3 0.7 0.1
1. Juomat ja tupakka 0.9 0.1 1.7 0.2 1.5 0.2 1.9 0.2 2.0 0.2
11. Juomat 0.9 0.1 1.7 0.2 1.5 0.2 1.9 0.2 2.0 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2.8 0.3 7.4 0.8 9.4 1.1 4.5 0.4 4.7 0.4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.1 0.0 0 0.0 3.6 0.4 0.1 0.0 0.1 0.0
24. Puutavara ja korkki 0.9 0.1 0.8 0.1 1.3 0.1 0.7 0.1 1.9 0.1
25. Paperimassa 0.7 0.1 2.1 0.2 1.10 0.2 0.6 0.1 1.9 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.3 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.10 0.1 0.4 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.7 0.1 4.2 0.4 2.3 0.2 1.10 0.2 0.5 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 5.5 0.5 42.0 4.4 46.1 5.2 153.5 14.1 36.8 2.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 5.5 0.5 42.0 4.4 46.1 5.2 153.5 14.1 36.8 2.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 510.1 49.4 414.7 43.5 357.10 40.4 422.1 38.8 421.9 33.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 37.9 3.7 32.7 3.4 23.4 2.6 28.5 2.6 50.10 4.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 7.1 0.7 10.6 1.1 7.4 0.8 6.4 0.6 11.10 0.9
53. Väri- ja parkitusaineet 1.4 0.1 1.4 0.1 1.8 0.2 1.3 0.1 1.0 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 404.5 39.2 305.4 32.0 263.7 29.8 335.2 30.8 286.8 22.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 19.9 1.9 22.8 2.4 21.8 2.5 12.9 1.2 19.2 1.5
57. Muovit, valmistamattomat 8.1 0.8 7.9 0.8 10.10 1.2 7.0 0.6 13.8 1.1
58. Muovit, valmistetut 11.9 1.2 11.9 1.2 12.1 1.4 12.8 1.2 19.7 1.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 19.5 1.9 22.5 2.4 17.2 1.9 18.3 1.7 18.7 1.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 42.7 4.1 45.10 4.8 39.7 4.5 36.0 3.3 40.3 3.2
62. Kumituotteet 6.8 0.7 5.0 0.5 3.7 0.4 6.8 0.6 3.8 0.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.5 0.1 2.9 0.3 1.4 0.2 1.2 0.1 1.6 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.1 0.1 1.8 0.2 1.4 0.2 1.4 0.1 3.8 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 4.6 0.4 4.9 0.5 5.3 0.6 4.1 0.4 3.6 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 7.6 0.7 6.2 0.6 5.5 0.6 4.6 0.4 4.0 0.3
67. Rauta ja teräs 5.2 0.5 4.5 0.5 4.0 0.4 3.8 0.3 4.10 0.4
68. Muut metallit 5.6 0.5 8.4 0.9 7.8 0.9 5.0 0.5 8.2 0.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 10.6 1.0 12.6 1.3 10.8 1.2 9.4 0.9 10.2 0.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 290.8 28.2 239.9 25.2 254.5 28.7 285.8 26.2 547.8 43.5
71. Voimakoneet ja moottorit 5.8 0.6 2.4 0.2 4.2 0.5 8.6 0.8 2.1 0.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 14.4 1.4 16.2 1.7 12.1 1.4 15.6 1.4 15.9 1.3
73. Metalliteollisuuskoneet 1.9 0.2 1.3 0.1 1.4 0.2 2.6 0.2 2.1 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 33.8 3.3 26.4 2.8 22.2 2.5 17.6 1.6 27.6 2.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 83.2 8.1 28.4 3.0 34.4 3.9 27.7 2.5 89.2 7.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 22.5 2.2 24.6 2.6 11.5 1.3 11.6 1.1 8.2 0.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 118.1 11.4 127.5 13.4 131.9 14.9 114.1 10.5 80.2 6.4
78. Moottoriajoneuvot 3.4 0.3 2.0 0.2 5.1 0.6 3.3 0.3 3.9 0.3
79. Muut kuljetusvälineet 8.3 0.8 11.6 1.2 32.1 3.6 85.0 7.8 318.9 25.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 135.4 13.1 141.2 14.8 132.3 14.9 145.10 13.4 132.0 10.5
82. Huonekalut 1.3 0.1 1.2 0.1 1.2 0.1 1.3 0.1 1.2 0.1
84. Vaatteet 0.7 0.1 0.7 0.1 0.5 0.1 0.6 0.0 0.9 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 68.7 6.7 64.1 6.7 69.6 7.9 70.3 6.4 63.5 5.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 19.3 1.9 19.2 2.0 16.2 1.8 18.6 1.7 14.3 1.1
89. Muut valmiit tavarat 44.9 4.4 55.8 5.8 44.4 5.0 54.9 5.0 51.8 4.1
9. Muut tavarat 25.6 2.5 25.10 2.7 22.9 2.6 25.7 2.4 23.8 1.9
93. Erittelemätön 0.4 0.0 1.4 0.1 0.5 0.1 0.3 0.0 1.3 0.1
97. Kulta, ei monetaarinen 1.6 0.1 1.5 0.1 2.2 0.2 1.5 0.1 1.1 0.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 23.6 2.3 22.8 2.4 20.1 2.3 23.8 2.2 21.3 1.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,031.6 100.0 953.6 100.0 885.1 100.0 1,089.1 100.0 1,258.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Irlannista (IE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 42.2 0.7 43.9 0.8 51.3 0.9 56.5 0.9 56.6 1.1
00. Elävät eläimet 2.5 0.0 2.6 0.0 6.4 0.1 2.3 0.0 6.5 0.1
01. Liha ja lihatuotteet 8.2 0.1 5.7 0.1 5.9 0.1 7.8 0.1 6.2 0.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 22.6 0.4 24.9 0.4 27.3 0.5 31.7 0.5 25.3 0.5
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.5 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0 1.3 0.0 1.7 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 0.8 0.0 1.2 0.0 1.7 0.0 2.4 0.0 2.3 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 0.3 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.7 0.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.1 0.0 0.5 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 4.6 0.1 3.9 0.1 4.2 0.1 4.4 0.1 4.3 0.1
08. Rehuaineet 0.7 0.0 1.10 0.0 0.10 0.0 2.5 0.0 1.8 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.5 0.0 2.8 0.1 4.3 0.1 3.10 0.1 7.6 0.1
1. Juomat ja tupakka 43.3 0.7 44.6 0.8 44.4 0.8 54.0 0.9 41.6 0.8
11. Juomat 43.3 0.7 44.6 0.8 44.4 0.8 54.0 0.9 41.6 0.8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4.10 0.1 6.10 0.1 3.5 0.1 5.0 0.1 3.6 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.4 0.0 0.7 0.0 1.1 0.0 1.1 0.0 0.10 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 4.1 0.1 5.4 0.1 2.1 0.0 3.1 0.0 1.9 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.5 0.0 0.9 0.0 0.3 0.0 0.7 0.0 0.8 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.1 0.0 7.6 0.1 3.4 0.1 0.1 0.0 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.1 0.0 7.6 0.1 3.4 0.1 0 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 4,191.8 69.5 4,105.8 73.6 4,354.8 76.1 4,291.1 70.5 3,762.5 70.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1,107.4 18.4 794.2 14.2 1,632.0 28.5 1,508.6 24.8 543.3 10.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 6.8 0.1 0.5 0.0 2.4 0.0 6.10 0.1 0.2 0.0
53. Väri- ja parkitusaineet 2.1 0.0 1.10 0.0 2.2 0.0 1.3 0.0 0.9 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2,768.6 45.9 2,942.4 52.7 2,402.2 42.0 2,401.6 39.4 2,850.3 53.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 261.2 4.3 317.6 5.7 273.1 4.8 322.0 5.3 318.0 5.9
57. Muovit, valmistamattomat 3.7 0.1 4.6 0.1 4.2 0.1 3.9 0.1 2.4 0.0
58. Muovit, valmistetut 17.6 0.3 19.6 0.4 14.6 0.3 20.3 0.3 16.3 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 24.7 0.4 25.2 0.5 24.5 0.4 26.7 0.4 31.4 0.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 7.8 0.1 12.1 0.2 9.1 0.2 10.1 0.2 8.4 0.2
62. Kumituotteet 1.1 0.0 2.5 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.5 0.0 1.8 0.0 1.0 0.0 0.8 0.0 0.7 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.9 0.0 1.0 0.0 0.6 0.0 0.9 0.0 0.7 0.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.5 0.0 1.9 0.0 1.10 0.0 2.2 0.0 1.6 0.0
66. Kivennäisainetuotteet 1.4 0.0 1.4 0.0 2.2 0.0 2.1 0.0 1.5 0.0
68. Muut metallit 0.6 0.0 0.6 0.0 0.7 0.0 0.8 0.0 0.7 0.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.8 0.0 3.1 0.1 2.2 0.0 2.5 0.0 2.6 0.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 240.5 4.0 207.7 3.7 262.5 4.6 256.3 4.2 242.4 4.5
71. Voimakoneet ja moottorit 3.6 0.1 3.4 0.1 2.2 0.0 4.6 0.1 5.0 0.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 4.9 0.1 8.5 0.2 6.8 0.1 5.1 0.1 6.9 0.1
73. Metalliteollisuuskoneet 0.4 0.0 0.8 0.0 1.3 0.0 1.8 0.0 0.7 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 29.7 0.5 45.4 0.8 43.6 0.8 42.10 0.7 43.7 0.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 11.4 0.2 10.7 0.2 11.6 0.2 10.2 0.2 10.7 0.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 12.1 0.2 9.1 0.2 9.4 0.2 7.4 0.1 9.3 0.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 177.1 2.9 128.4 2.3 186.6 3.3 182.5 3.0 163.8 3.1
78. Moottoriajoneuvot 0.7 0.0 1.1 0.0 0.8 0.0 1.4 0.0 1.1 0.0
79. Muut kuljetusvälineet 1.1 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0 0.7 0.0 1.5 0.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 593.6 9.8 605.8 10.9 599.9 10.5 701.3 11.5 626.8 11.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.5 0.0 0.6 0.0 0.10 0.0 1.3 0.0 1.6 0.0
82. Huonekalut 1.2 0.0 0.7 0.0 0.10 0.0 1.1 0.0 1.2 0.0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.7 0.0 0.3 0.0
84. Vaatteet 0.2 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0 0.7 0.0 0.7 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 269.9 4.5 227.5 4.1 212.2 3.7 253.2 4.2 210.0 3.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 16.5 0.3 20.4 0.4 18.3 0.3 19.2 0.3 18.9 0.4
89. Muut valmiit tavarat 305.4 5.1 356.4 6.4 367.5 6.4 425.3 7.0 394.4 7.3
9. Muut tavarat 907.7 15.0 547.9 9.8 394.4 6.9 714.9 11.7 624.9 11.6
93. Erittelemätön 903.3 15.0 543.6 9.7 390.3 6.8 710.4 11.7 620.3 11.6
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 4.5 0.1 4.3 0.1 4.2 0.1 4.6 0.1 4.5 0.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 6,031.5 100.0 5,582.0 100.0 5,722.8 100.0 6,089.1 100.0 5,366.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu