Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Irlantin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/12 - 2022/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/12
%
2022/1
%
2022/2
%
2022/3
%
2022/4
%
Viennistä0,8 0,7 1,0 1,0 0,8
Tuonnista2,3 2,5 2,7 2,2 2,7
Tavaroiden ulkomaankaupasta1,7 1,8 2,0 1,8 2,0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Irlantin kanssa, vienti Irlantiin ja tuonti Irlannista vuoden 2022 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Irlanti oli Yhdysvaltain 13. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Huhtikuussa 2022 Irlanti edusti 2,0 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 0,8 prosenttia USAn viennistä ja 2,7 prosenttia tuonnista. Kuukauden suuruudeltaan 8,8 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 34,8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Irlantin kanssa oli Yhdysvalloille 6,0 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Irlannista oli 33,0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 7,4 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Irlannista olivat Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), joka edusti 30,0 prosentin osuutta tuonnista, Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 20,5 % sekä Sitc515 ( orgaaniset metalli- ja epämetalliyhdisteet, heterosykliset yhdisteet, nukleiinihapot ja niiden suolat sekä sulfonamidit) 18,5 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Irlantiin oli 44,8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 1,4 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc728 (muut jonkin tietyn toimialan käyttöön tarkoitetut erikoiskoneet ja -laitteet ja niiden osat), mikä edusti 14,1 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 13,7 % sekä Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 13,6 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2022 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Irlantin kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 32,3 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 19,9 prosenttia. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 26,5 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 5,7 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 15,1 prosentilla ja viennin arvo 48,6 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), arvon ollessa 7,6 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 978 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 20,8 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2021 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 19,2 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Irlantiin (IE) jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 44,5 3,7 33,2 3,0 26,7 1,8 50,7 2,9 36,9 2,7
00. Elävät eläimet 10,1 0,8 0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 2,0 0,2 1,5 0,1 1,5 0,1 1,5 0,1 3,3 0,2
04. Vilja ja viljatuotteet 0,1 0,0 00 2,1 0,1 0,1 0,0 12,3 0,9
05. Hedelmät ja kasvikset 0,9 0,1 1,1 0,1 1,9 0,1 1,2 0,1 1,2 0,1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,2 0,0 0,6 0,1 0,3 0,0 2,7 0,2 0,2 0,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,1 0,0 0,1 0,0 0,5 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0
08. Rehuaineet 30,2 2,5 26,7 2,5 17,7 1,2 42,8 2,5 17,0 1,2
09. Erinäiset elintarvikkeet 1,1 0,1 2,7 0,3 2,4 0,2 1,9 0,1 2,3 0,2
1. Juomat ja tupakka 0,4 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,9 0,0 0,9 0,1
11. Juomat 0,4 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,9 0,0 0,8 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 5,2 0,4 3,0 0,3 5,3 0,3 4,8 0,3 11,3 0,8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0,0 0,0 00 00 00 5,2 0,4
24. Puutavara ja korkki 1,3 0,1 0,2 0,0 0,9 0,1 1,0 0,1 1,6 0,1
25. Paperimassa 0,1 0,0 0,9 0,1 0,8 0,1 0,3 0,0 0,3 0,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,3 0,0 0,6 0,1 0,6 0,0 0,5 0,0 1,0 0,1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 3,1 0,3 1,2 0,1 2,3 0,2 2,6 0,2 2,9 0,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 108,1 8,9 63,4 5,8 145,3 9,6 213,2 12,2 65,8 4,7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 108,1 8,9 63,4 5,8 145,3 9,6 213,2 12,2 65,8 4,7
5. Kemian teollisuuden tuotteet 376,0 30,8 335,1 30,8 442,4 29,1 509,7 29,3 412,9 29,8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 14,9 1,2 14,2 1,3 12,1 0,8 37,3 2,1 21,9 1,6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 20,5 1,7 4,8 0,4 6,8 0,4 20,1 1,2 16,8 1,2
53. Väri- ja parkitusaineet 1,9 0,2 0,9 0,1 1,8 0,1 2,3 0,1 3,8 0,3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 249,1 20,4 241,6 22,2 350,6 23,1 362,3 20,8 294,9 21,3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 28,5 2,3 22,5 2,1 20,3 1,3 29,2 1,7 21,3 1,5
57. Muovit, valmistamattomat 13,9 1,1 8,9 0,8 9,0 0,6 12,9 0,7 15,2 1,1
58. Muovit, valmistetut 16,1 1,3 12,8 1,2 17,1 1,1 17,1 1,0 16,6 1,2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 31,1 2,6 29,4 2,7 24,6 1,6 28,5 1,6 22,3 1,6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 34,8 2,9 38,5 3,5 36,6 2,4 53,4 3,1 51,5 3,7
62. Kumituotteet 3,9 0,3 5,6 0,5 4,4 0,3 3,6 0,2 4,2 0,3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2,1 0,2 1,6 0,1 1,7 0,1 2,5 0,1 4,8 0,3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1,5 0,1 0,9 0,1 1,0 0,1 2,4 0,1 1,7 0,1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 4,1 0,3 3,6 0,3 4,6 0,3 5,2 0,3 5,1 0,4
66. Kivennäisainetuotteet 5,3 0,4 5,7 0,5 4,2 0,3 5,5 0,3 7,9 0,6
67. Rauta ja teräs 4,5 0,4 5,0 0,5 4,8 0,3 6,8 0,4 6,2 0,4
68. Muut metallit 4,9 0,4 7,4 0,7 5,8 0,4 7,3 0,4 8,5 0,6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 8,5 0,7 8,5 0,8 10,1 0,7 20,2 1,2 13,0 0,9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 498,0 40,9 470,5 43,2 693,0 45,7 711,2 40,8 605,6 43,7
71. Voimakoneet ja moottorit 1,0 0,1 3,0 0,3 3,7 0,2 1,9 0,1 7,0 0,5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 31,9 2,6 26,1 2,4 199,3 13,1 214,4 12,3 197,0 14,2
73. Metalliteollisuuskoneet 1,5 0,1 1,6 0,1 1,4 0,1 1,2 0,1 1,2 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 26,2 2,2 19,2 1,8 35,9 2,4 27,4 1,6 23,8 1,7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 58,6 4,8 57,1 5,2 57,0 3,8 21,0 1,2 51,6 3,7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 14,8 1,2 12,0 1,1 18,2 1,2 17,5 1,0 23,8 1,7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 98,5 8,1 98,2 9,0 111,7 7,4 147,0 8,4 107,2 7,7
78. Moottoriajoneuvot 1,4 0,1 3,1 0,3 2,2 0,1 4,7 0,3 5,8 0,4
79. Muut kuljetusvälineet 264,3 21,7 250,2 23,0 263,6 17,4 276,1 15,9 188,1 13,6
8. Erinäiset valmiit tavarat 128,4 10,5 120,9 11,1 139,4 9,2 162,6 9,3 171,4 12,4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,4 0,0 0,2 0,0 0,5 0,0 0,7 0,0 0,2 0,0
82. Huonekalut 1,5 0,1 1,2 0,1 0,9 0,1 1,2 0,1 1,7 0,1
84. Vaatteet 0,9 0,1 0,6 0,1 2,3 0,1 1,8 0,1 1,8 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 66,7 5,5 57,3 5,3 67,6 4,5 78,4 4,5 72,9 5,3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 15,7 1,3 19,0 1,7 18,7 1,2 15,6 0,9 16,7 1,2
89. Muut valmiit tavarat 43,1 3,5 42,5 3,9 49,1 3,2 64,8 3,7 77,9 5,6
9. Muut tavarat 23,5 1,9 25,0 2,3 28,6 1,9 35,6 2,0 30,2 2,2
93. Erittelemätön 2,1 0,2 1,8 0,2 1,0 0,1 1,5 0,1 0,9 0,1
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0,0 0,0 1,5 0,1 00 00 00
97. Kulta, ei monetaarinen 0,6 0,0 1,6 0,1 0,3 0,0 0,6 0,0 0,8 0,1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 20,7 1,7 19,7 1,8 26,5 1,7 31,9 1,8 25,2 1,8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.219,0 100,0 1.089,6 100,0 1.517,9 100,0 1.742,1 100,0 1.386,6 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Irlannista (IE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 67,0 1,1 41,3 0,7 38,8 0,6 56,1 0,8 54,4 0,7
00. Elävät eläimet 12,1 0,2 5,7 0,1 3,8 0,1 2,9 0,0 4,2 0,1
01. Liha ja lihatuotteet 6,1 0,1 6,7 0,1 8,2 0,1 10,5 0,2 9,0 0,1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 35,6 0,6 17,1 0,3 15,0 0,2 23,8 0,4 18,7 0,3
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,1 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 1,7 0,0 0,7 0,0
04. Vilja ja viljatuotteet 0,7 0,0 1,2 0,0 1,2 0,0 1,6 0,0 1,3 0,0
05. Hedelmät ja kasvikset 0,5 0,0 0,9 0,0 0,2 0,0 0,6 0,0 0,2 0,0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1,0 0,0 0,7 0,0 0,2 0,0 0,9 0,0 0,2 0,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2,1 0,0 2,6 0,0 2,3 0,0 2,8 0,0 4,5 0,1
08. Rehuaineet 1,7 0,0 2,2 0,0 2,1 0,0 1,4 0,0 3,2 0,0
09. Erinäiset elintarvikkeet 7,2 0,1 3,8 0,1 5,7 0,1 9,9 0,1 12,5 0,2
1. Juomat ja tupakka 41,0 0,7 54,3 0,9 52,8 0,8 58,8 0,9 46,1 0,6
11. Juomat 41,0 0,7 54,3 0,9 52,7 0,8 58,8 0,9 46,1 0,6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 7,2 0,1 5,2 0,1 5,1 0,1 5,0 0,1 7,4 0,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,7 0,0 0,9 0,0 1,3 0,0 0,5 0,0 1,7 0,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 5,6 0,1 3,6 0,1 3,3 0,1 3,7 0,1 5,0 0,1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,9 0,0 0,7 0,0 0,6 0,0 0,7 0,0 0,6 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 3.097,2 51,8 4.439,8 72,9 4.418,5 69,4 4.782,0 71,7 5.522,0 74,4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.032,5 17,3 1.063,1 17,5 1.082,3 17,0 1.580,2 23,7 1.377,8 18,6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,1 0,0 0,4 0,0 1,2 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0
53. Väri- ja parkitusaineet 0,9 0,0 0,8 0,0 1,1 0,0 1,2 0,0 1,1 0,0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.761,4 29,5 3.033,4 49,8 3.066,7 48,2 2.872,1 43,0 3.742,2 50,4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 251,9 4,2 281,2 4,6 220,9 3,5 263,3 3,9 327,4 4,4
57. Muovit, valmistamattomat 1,8 0,0 1,5 0,0 2,8 0,0 2,2 0,0 2,2 0,0
58. Muovit, valmistetut 19,6 0,3 16,4 0,3 14,2 0,2 32,3 0,5 37,6 0,5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 29,0 0,5 43,0 0,7 29,3 0,5 30,6 0,5 33,4 0,4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 10,1 0,2 6,3 0,1 17,7 0,3 9,8 0,1 10,2 0,1
62. Kumituotteet 0,2 0,0 0,2 0,0 0,4 0,0 0,6 0,0 0,3 0,0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,5 0,0 0,6 0,0 2,7 0,0 1,1 0,0 2,2 0,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1,6 0,0 0,7 0,0 0,9 0,0 1,1 0,0 0,7 0,0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1,7 0,0 1,2 0,0 1,3 0,0 1,6 0,0 0,8 0,0
66. Kivennäisainetuotteet 1,5 0,0 1,0 0,0 1,2 0,0 1,3 0,0 1,4 0,0
68. Muut metallit 0,5 0,0 0,5 0,0 0,9 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3,8 0,1 1,8 0,0 9,8 0,2 3,3 0,0 4,1 0,1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 297,2 5,0 196,4 3,2 217,0 3,4 305,6 4,6 260,3 3,5
71. Voimakoneet ja moottorit 3,6 0,1 3,4 0,1 5,5 0,1 42,6 0,6 5,3 0,1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 7,4 0,1 6,3 0,1 6,1 0,1 5,4 0,1 8,3 0,1
73. Metalliteollisuuskoneet 1,0 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0 0,9 0,0 0,5 0,0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 45,4 0,8 32,1 0,5 35,8 0,6 51,5 0,8 42,9 0,6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 12,4 0,2 9,0 0,1 7,4 0,1 13,3 0,2 13,5 0,2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 6,4 0,1 7,7 0,1 8,3 0,1 8,7 0,1 9,0 0,1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 216,7 3,6 136,0 2,2 151,3 2,4 181,1 2,7 179,3 2,4
78. Moottoriajoneuvot 0,7 0,0 1,2 0,0 0,4 0,0 0,9 0,0 0,8 0,0
79. Muut kuljetusvälineet 3,6 0,1 0,5 0,0 1,8 0,0 1,4 0,0 0,6 0,0
8. Erinäiset valmiit tavarat 709,9 11,9 556,2 9,1 622,7 9,8 812,8 12,2 783,2 10,6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,6 0,0 0,4 0,0 0,7 0,0 0,8 0,0 0,4 0,0
82. Huonekalut 0,7 0,0 0,5 0,0 1,4 0,0 1,0 0,0 3,4 0,0
84. Vaatteet 0,4 0,0 0,3 0,0 2,3 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 246,5 4,1 156,6 2,6 203,4 3,2 257,2 3,9 230,8 3,1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 21,9 0,4 21,5 0,4 17,8 0,3 22,7 0,3 16,1 0,2
89. Muut valmiit tavarat 439,7 7,4 377,0 6,2 397,1 6,2 530,8 8,0 532,4 7,2
9. Muut tavarat 1.746,2 29,2 789,9 13,0 993,1 15,6 643,1 9,6 735,9 9,9
93. Erittelemätön 1.741,8 29,1 785,7 12,9 988,9 15,5 638,1 9,6 731,3 9,9
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 4,4 0,1 4,2 0,1 4,1 0,1 4,9 0,1 4,6 0,1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 5.975,8 100,0 6.089,6 100,0 6.365,8 100,0 6.673,2 100,0 7.419,3 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu