Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Irlantin (IE) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Irlantiin (IE) ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj.$
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka1.361,2 1.196,0 13.8
02 Elämäntieteet (Life Science)218,8 288,4 -24.1
03 Optoelektroniikka6,3 5,9 7.4
04 Tietoviestintä478,6 490,5 -2.4
05 Elektroniikka553,6 127,5 334.3
06 Joustava valmistus56,6 97,6 -42.0
07 Edistyneet materiaalit39,9 33,7 18.4
08 Ilmailu476,6 433,3 10.0
10 Ydinteknologia0,1 0,4 -73.4
Yhteensä3.191,8 2.673,2 19.4

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Irlantin (IE) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj. $
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka10.736,6 9.715,2 10.5
02 Elämäntieteet (Life Science)7.558,1 10.634,9 -28.9
03 Optoelektroniikka1,0 0,5 100.5
04 Tietoviestintä164,7 336,5 -51.1
05 Elektroniikka939,5 445,3 111.0
06 Joustava valmistus9,7 14,8 -34.5
08 Ilmailu18,4 17,6 4.3
10 Ydinteknologia0,3 0,4 -19.3
Yhteensä19.428,6 21.165,4 -8.2

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu