Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Viro

General Advanced Technology Product Definitions
(1) Biotechnology (2) Life Sience (3) Opto-Electronics (4) Information & Communications (5) Electronics (6) Flexible Manufacturing (7) Advanced Materials (8) Aerospace (9) Weapons (10) Nuclear Technology

Osuus Yhdysvaltain2015
%
2016
%
2017
%
2018
%
2019
%
2020
%
Viennistä Viroon29,4 17,6 22,3 19,3 23,5 34,8
Tuonnista Virosta47,7 73,4 45,9 55,2 51,9 58,3
Tavaroiden ulkomaankaupasta Viron41,0 62,0 38,5 45,6 43,6 52,6

Taulukko: Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Viroon (EE)

201520162017201820192020
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
01. Biotekniikka 00,2 00,4 00,1 00,0 00 00
02. Elämäntieteet (Life Science) 2023,8 1636,2 1422,5 914,0 1111,6 1916,1
03. Optoelektroniikka 11,4 00,9 11,8 69,0 1110,9 1411,9
04. Tietoviestintä 2630,7 1227,7 2134,3 2638,2 2223,1 3126,1
05. Elektroniikka 22,1 36,2 34,8 710,9 2627,2 1814,6
06. Joustava valmistus 33,7 13,1 34,5 12,1 11,2 10,7
07. Edistyneet materiaalit 00,1 00,4 00,3 00,4 00,3 00,1
08. Ilmailu 3237,8 1124,7 1219,7 1624,0 1616,2 1512,4
09. Aseet 00,2 00,3 711,9 11,5 99,6 2117,9
10. Ydinteknologia 00,1 00,3 00,0 00,0 00,0 00,1
Yhteensä 85 100 45 100 61 100 67 100 97 100 120 100

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Kehittyneen teknologian tuotteiden tuonti Virosta (EE)

201520162017201820192020
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
01. Biotekniikka 00,0 00,0 00,0 00,1 00,0 10,1
02. Elämäntieteet (Life Science) 93,7 91,3 114,0 71,2 71,3 91,4
03. Optoelektroniikka 10,5 20,3 10,4 10,3 20,4 20,3
04. Tietoviestintä 22694,1 71797,5 25491,6 50696,3 49795,7 59394,9
05. Elektroniikka 31,3 50,7 72,6 81,5 40,8 40,6
06. Joustava valmistus 10,3 20,2 41,3 30,5 40,9 101,7
07. Edistyneet materiaalit 00,0 00,0 00,1 00,1 00,1 00,1
08. Ilmailu 00,1 00,0 00,1 00,0 40,7 61,0
09. Aseet 00 00 00,0 00,0 00,0 00
10. Ydinteknologia 00 00,0 00,0 00,0 00 00,0
Yhteensä 240 100 735 100 277 100 526 100 519 100 625 100

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-syyskuun summa (ATP)


Vuositason tiedot (Sitc)

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-syyskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu