Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Viron ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tuonnista0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,0 0,1 0,1 0,0 0,0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Viron kanssa, vienti Viroon ja tuonti Virosta vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Viro oli Yhdysvaltain 85. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 182 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 19,4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Viron kanssa oli Yhdysvalloille 106 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Virosta oli 8,8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 144 miljoonaa dollaria. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) edustaen 55,8 prosentin osuutta. Muita suuria tuonnin tuoteryhmiä olivat Sitc874 (mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet), 11,3 prosenttia tuonnista ja Sitc635 (muut puutuotteet) 5,1 %.

Vienti Viroon kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden marraskuuhun nähden. Viennin arvo oli 38 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), mikä edusti 35,2 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 10,6 % sekä Sitc057 (hedelmät,tuoreet tai kuivatut,pähkinät) 7,8 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-marraskuun aikana

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Viron kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-marraskuussa. Kasvua oli peräti 71,4 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 2,1 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 1,7 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 411 miljoonaa dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 82,9 prosentilla ja viennin arvo 36,3 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), arvon ollessa 1,1 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), arvon ollessa 108 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 1,3 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 617 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Viroon (EE) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 3,3 13,1 4,9 14,9 2,0 10,1 1,8 5,2 3,8 9,8
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,1 0,3 0,1 0,3 00 0,0 0,0 0,6 1,7
05. Hedelmät ja kasvikset 3,0 12,0 4,7 14,2 1,9 9,7 1,6 4,6 3,0 7,8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0,8 3,3 1,0 3,0 1,1 5,7 1,5 4,3 1,0 2,7
24. Puutavara ja korkki 0,7 2,8 1,0 2,9 1,0 5,3 1,5 4,1 0,9 2,3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0,0 0,0 0,6 1,7 00 6,8 19,2 0,8 2,0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0,0 0,0 0,6 1,7 00 6,8 19,2 0,8 2,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0,9 3,4 2,2 6,8 0,8 3,9 1,4 4,1 0,8 2,2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,1 0,4 0,8 2,3 0,4 1,8 0,0 0,0 00
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0,4 1,4 0,7 2,0 0,1 0,3 0,6 1,8 0,1 0,2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0,9 3,8 0,7 2,0 0,8 4,1 1,0 2,9 1,4 3,6
68. Muut metallit 0,6 2,2 0,3 0,8 0,3 1,8 0,3 0,9 0,4 1,0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0,2 0,9 0,2 0,6 0,2 1,2 0,3 0,7 0,7 1,7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 14,0 55,5 12,6 38,5 9,6 49,3 14,2 40,4 24,6 64,3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1,4 5,7 1,8 5,5 0,8 4,0 0,9 2,6 1,9 4,9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1,5 6,1 0,9 2,6 0,3 1,5 0,8 2,1 0,6 1,5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0,5 1,8 0,6 2,0 0,1 0,5 0,8 2,2 1,1 2,8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 3,6 14,2 5,0 15,2 3,6 18,5 7,3 20,7 13,5 35,2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2,2 8,6 1,4 4,3 2,2 11,3 2,7 7,8 2,6 6,7
78. Moottoriajoneuvot 4,4 17,5 1,8 5,5 2,1 10,5 1,2 3,4 4,3 11,2
79. Muut kuljetusvälineet 0,4 1,5 1,1 3,2 0,6 2,9 0,4 1,2 0,4 1,2
8. Erinäiset valmiit tavarat 2,6 10,4 5,4 16,5 2,9 14,8 5,0 14,2 4,4 11,5
87. Kojeet,mittarit yms. 1,4 5,7 2,6 7,9 2,0 10,1 3,8 10,9 1,5 3,9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,2 0,6 0,2 0,7 0,5 2,4 0,5 1,6 0,2 0,6
89. Muut valmiit tavarat 0,9 3,5 2,5 7,5 0,4 2,1 0,3 0,8 2,4 6,3
9. Muut tavarat 2,5 10,1 5,3 16,0 2,1 10,8 3,3 9,3 1,3 3,4
93. Erittelemätön 0,1 0,3 1,0 3,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 00 1,1 3,3 00 00 00
97. Kulta, ei monetaarinen 0,1 0,2 0,2 0,7 0,0 0,1 0,9 2,6 00
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 25,2 100,0 32,8 100,0 19,5 100,0 35,2 100,0 38,3 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Virosta (EE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1,0 0,7 0,9 0,5 1,3 0,6 0,8 0,6 1,5 1,0
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,9 0,6 0,7 0,4 1,3 0,6 0,6 0,4 0,9 0,6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2,8 2,0 1,5 0,8 2,4 1,0 2,8 1,9 3,6 2,5
24. Puutavara ja korkki 2,2 1,5 1,4 0,8 2,4 1,0 2,7 1,9 3,6 2,5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0,4 0,3 1,2 0,7 0,4 0,2 0,4 0,3 0,0 0,0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0,1 0,0 0,9 0,5 00 00 00
5. Kemian teollisuuden tuotteet 4,4 3,1 3,9 2,2 6,3 2,7 8,2 5,7 5,0 3,5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0,8 0,6 1,3 0,7 1,5 0,6 2,2 1,5 1,9 1,3
53. Väri- ja parkitusaineet 2,6 1,8 1,2 0,7 3,0 1,3 4,4 3,0 1,7 1,2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0,9 0,7 0,9 0,5 1,3 0,5 1,1 0,8 1,3 0,9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 6,0 4,2 9,7 5,5 8,4 3,6 6,3 4,4 10,8 7,5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 4,3 3,1 5,5 3,1 6,8 2,9 3,7 2,5 9,5 6,6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,2 0,1 1,0 0,6 0,4 0,2 0,6 0,4 0,2 0,2
68. Muut metallit 0,5 0,4 1,0 0,6 0,4 0,2 0,7 0,5 0,3 0,2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0,7 0,5 2,1 1,2 0,7 0,3 1,0 0,7 0,6 0,4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 106,5 75,0 145,5 81,5 194,5 83,4 105,8 73,3 91,2 63,4
71. Voimakoneet ja moottorit 0,4 0,3 0,9 0,5 1,3 0,6 0,6 0,4 0,9 0,6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 4,5 3,2 3,2 1,8 2,4 1,0 2,9 2,0 3,0 2,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2,8 2,0 2,6 1,5 0,7 0,3 2,4 1,6 1,7 1,2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 87,4 61,6 131,7 73,8 184,7 79,2 94,3 65,3 80,5 56,0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 10,0 7,1 6,1 3,4 4,2 1,8 4,7 3,3 4,3 3,0
78. Moottoriajoneuvot 0,8 0,6 0,7 0,4 0,8 0,3 0,6 0,4 0,5 0,3
8. Erinäiset valmiit tavarat 18,2 12,8 14,2 8,0 18,0 7,7 18,3 12,7 29,8 20,7
82. Huonekalut 4,0 2,8 2,5 1,4 4,0 1,7 3,9 2,7 5,8 4,0
87. Kojeet,mittarit yms. 8,8 6,2 8,3 4,6 10,8 4,6 10,2 7,1 18,5 12,9
89. Muut valmiit tavarat 4,5 3,1 2,9 1,6 2,1 0,9 3,0 2,1 4,4 3,0
9. Muut tavarat 2,4 1,7 1,5 0,8 1,7 0,7 1,7 1,2 1,7 1,2
93. Erittelemätön 1,7 1,2 0,8 0,4 0,9 0,4 0,8 0,6 0,8 0,6
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 0,8 0,6 0,7 0,4 0,8 0,3 0,9 0,6 0,9 0,6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 141,9 100,0 178,6 100,0 233,1 100,0 144,3 100,0 143,9 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu