Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Viron ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.10.10.10.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.10.10.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Viron kanssa, vienti Viroon ja tuonti Virosta vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Viro oli Yhdysvaltain 83. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 167 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 115.1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Viron kanssa oli Yhdysvalloille 117 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Virosta oli 145.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 142 miljoonaa dollaria. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) edustaen 61.5 prosentin osuutta.

Viennin arvo Viroon oli 26.1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 25 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), mikä edusti 14.2 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc057 (hedelmät,tuoreet tai kuivatut,pähkinät) 11.0 % sekä Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 10.1 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-heinäkuun aikana

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Viron kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-heinäkuussa. Kasvua oli peräti 89.9 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 1.3 miljardiin dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 980 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 285 miljoonaa dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 113.9 prosentilla ja viennin arvo 37.0890052955913. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), arvon ollessa 612 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), arvon ollessa 79 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 695 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 251 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Viroon (EE) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 4.8 8.3 5.4 7.8 5.2 10.5 6.5 21.0 3.4 13.1
05. Hedelmät ja kasvikset 4.4 7.6 4.8 6.9 4.8 9.6 6.4 20.8 3.1 12.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.8 1.3 0.6 0.9 1.3 2.4 0.9 2.9 0.9 3.3
24. Puutavara ja korkki 0.5 0.8 0.3 0.4 1.1 2.1 0.3 0.7 0.8 2.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.1 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.6 1.8 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.7 2.9 2.2 3.1 6.7 13.5 0.9 2.7 0.9 3.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.2 0.2 0 0.0 1.8 3.5 0 0.0 0.1 0.4
53. Väri- ja parkitusaineet 0.10 1.7 0.5 0.6 0.3 0.6 0.1 0.0 0.2 0.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.3 0.4 0.8 1.1 0.4 0.6 0.3 0.9 0.2 0.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.2 0.2 0.5 0.6 4.1 8.1 0.1 0.2 0.4 1.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.7 1.1 0.10 1.4 1.3 2.6 1.2 3.7 0.10 3.8
68. Muut metallit 0.2 0.3 0.3 0.4 0.7 1.3 0.6 1.7 0.6 2.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 42.5 74.4 53.9 78.4 12.7 25.6 16.5 53.9 14.1 55.5
71. Voimakoneet ja moottorit 0.2 0.2 0.9 1.3 0.2 0.4 0.1 0.2 0.1 0.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2.7 4.6 2.9 4.2 2.3 4.6 6.4 20.7 1.5 5.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 4.1 7.1 1.1 1.6 1.1 2.2 0.8 2.6 1.6 6.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.6 1.0 1.2 1.7 0.3 0.6 0.5 1.6 0.5 1.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 25.0 43.8 42.1 61.2 1.9 3.7 3.3 10.7 3.6 14.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 4.7 8.1 1.7 2.5 2.6 5.1 1.4 4.5 2.2 8.6
78. Moottoriajoneuvot 5.4 9.4 3.6 5.1 3.8 7.6 1.10 6.4 4.5 17.5
79. Muut kuljetusvälineet 0.2 0.3 0.6 0.8 0.8 1.4 2.2 7.2 0.4 1.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 5.4 9.4 4.0 5.7 19.10 40.4 3.2 10.2 2.7 10.4
87. Kojeet,mittarit yms. 2.3 3.9 2.5 3.5 4.8 9.5 2.4 7.6 1.5 5.7
89. Muut valmiit tavarat 2.8 4.9 0.9 1.2 14.6 29.5 0.4 1.1 0.9 3.5
9. Muut tavarat 1.2 2.0 1.7 2.5 1.10 3.9 1.5 4.6 2.6 10.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 57.1 100.0 68.8 100.0 49.4 100.0 30.6 100.0 25.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Virosta (EE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.4 1.1 1.8 1.5 3.1 1.7 3.2 2.1 1.1 0.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.2 0.1 0.3 0.2 0.2 0.1 0.6 0.4 0 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 0.1 0.0 0 0.0 1.10 1.1 0.1 0.0 0.1 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.1 0.9 1.4 1.1 1.0 0.6 2.5 1.6 0.9 0.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2.3 1.7 3.2 2.6 3.1 1.8 3.6 2.4 2.9 2.0
24. Puutavara ja korkki 2.1 1.6 1.3 1.0 2.1 1.2 3.1 2.0 2.2 1.5
28. Malmit ja metalliromu 0.1 0.1 1.7 1.4 1.1 0.6 0.5 0.3 0.3 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1.0 0.7 5.7 4.7 10.4 5.9 3.7 2.4 0.5 0.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.8 0.6 5.6 4.6 10.2 5.8 3.5 2.3 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 4.7 3.6 5.1 4.2 4.5 2.5 8.2 5.4 4.5 3.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.9 0.7 2.4 1.9 1.6 0.9 1.7 1.1 0.9 0.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.7 0.5 0.4 0.3 0.5 0.3 1.4 0.9 0.1 0.0
53. Väri- ja parkitusaineet 2.3 1.7 0.6 0.5 1.1 0.6 3.0 2.0 2.6 1.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.7 0.5 1.5 1.2 0.10 0.5 2.3 1.5 0.10 0.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 9.2 7.1 8.8 7.3 7.5 4.2 8.0 5.3 6.0 4.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 5.8 4.5 5.8 4.8 5.0 2.8 5.1 3.3 4.4 3.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.3 1.0 0.10 0.8 0.5 0.3 1.2 0.7 0.3 0.1
68. Muut metallit 0.10 0.7 0.7 0.5 0.10 0.5 0.6 0.4 0.6 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.9 0.7 0.7 0.6 0.7 0.4 1.0 0.7 0.8 0.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 90.4 70.5 76.0 63.1 125.7 71.9 102.9 68.4 106.6 75.0
71. Voimakoneet ja moottorit 0.7 0.5 1.5 1.2 0.10 0.5 0.10 0.6 0.5 0.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 4.7 3.7 2.1 1.7 2.2 1.2 3.6 2.4 4.6 3.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.4 1.1 1.3 1.0 1.7 0.9 3.6 2.4 2.8 2.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 78.5 61.2 65.3 54.3 111.6 63.8 89.8 59.6 87.5 61.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 4.4 3.4 5.1 4.2 8.5 4.8 4.3 2.8 10.1 7.1
78. Moottoriajoneuvot 0.6 0.4 0.6 0.5 0.6 0.3 0.5 0.3 0.9 0.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 18.4 14.3 18.5 15.3 14.9 8.5 19.5 12.9 18.3 12.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.4 0.2 0.6 0.4 0.2 0.1 0.2 0.1 0.4 0.2
82. Huonekalut 2.10 2.3 2.4 1.9 3.8 2.2 3.3 2.1 4.1 2.8
87. Kojeet,mittarit yms. 10.1 7.8 11.8 9.8 7.7 4.4 12.0 8.0 8.9 6.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.7 0.5 0.6 0.4 0.2 0.1 0.8 0.5 0.4 0.3
89. Muut valmiit tavarat 4.4 3.4 3.2 2.6 2.10 1.7 3.3 2.2 4.5 3.1
9. Muut tavarat 1.2 0.9 1.4 1.1 6.0 3.4 1.6 1.0 2.5 1.7
93. Erittelemätön 0.5 0.3 0.6 0.5 5.2 3.0 0.7 0.4 1.7 1.2
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 0.8 0.6 0.8 0.7 0.8 0.4 0.9 0.6 0.8 0.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 128.3 100.0 120.4 100.0 174.9 100.0 150.5 100.0 141.10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu