Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Viron ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.10.10.00.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.00.00.1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Viron kanssa, vienti Viroon ja tuonti Virosta vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Viro oli Yhdysvaltain 77. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 4 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 189 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 122.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Viron kanssa oli Yhdysvalloille 52 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Virosta oli 107.0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 120 miljoonaa dollaria. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) edustaen 54.2 prosentin osuutta. Toinen tuonnin suuri tuoteryhmä oli Sitc874 (mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet) vastaten 8.5 prosentin osuutta tuonnista.

Vienti Viroon yli kaksinkertaistui edellisen vuoden huhtikuusta. Viennin arvo oli 69 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), mikä edusti 61.1 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc057 (hedelmät,tuoreet tai kuivatut,pähkinät) 6.6 % sekä Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 3.1 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Viron kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-huhtikuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-huhtikuussa. Kasvua oli peräti 81.9 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 692 miljoonaan dollariin. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 513 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 180 miljoonaa dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 95.0 prosentilla ja viennin arvo 52.61629514195. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), arvon ollessa 324 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), arvon ollessa 70 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 333 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 145 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Viroon (EE) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 5.9 13.3 3.1 12.5 5.2 17.5 4.8 8.3 5.4 7.8
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.4 3.2 0 0.0 0 0.0 0.1 0.1 0.5 0.6
05. Hedelmät ja kasvikset 4.3 9.6 2.9 11.7 5.0 16.8 4.4 7.6 4.8 6.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.6 1.2 0.9 3.4 0.6 1.9 0.8 1.3 0.6 0.9
24. Puutavara ja korkki 0.4 0.9 0.6 2.4 0.5 1.5 0.5 0.8 0.3 0.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.0 2.2 0.7 2.7 1.1 3.5 1.7 2.9 2.2 3.1
53. Väri- ja parkitusaineet 0.3 0.6 0 0.0 0.1 0.0 0.10 1.7 0.5 0.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.3 0.6 0.1 0.3 0.5 1.7 0.3 0.4 0.8 1.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.8 4.0 1.6 6.3 1.5 5.0 0.7 1.1 0.10 1.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.6 1.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
68. Muut metallit 0.5 1.1 0.8 3.2 0.7 2.2 0.2 0.3 0.3 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.3 0.7 0.6 2.1 0.4 1.1 0.3 0.4 0.4 0.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 12.3 28.0 12.2 49.7 10.6 36.0 42.5 74.4 53.9 78.4
71. Voimakoneet ja moottorit 0.2 0.3 0.2 0.6 0.5 1.6 0.2 0.2 0.9 1.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2.3 5.0 2.3 9.1 1.1 3.6 2.7 4.6 2.9 4.2
73. Metalliteollisuuskoneet 0 0.0 1.0 3.9 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.3 0.5 1.0 3.9 0.8 2.5 4.1 7.1 1.1 1.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.2 2.7 0.8 3.2 0.6 1.7 0.6 1.0 1.2 1.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 4.6 10.4 1.8 7.3 1.5 4.9 25.0 43.8 42.1 61.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.4 3.1 2.2 8.7 3.8 12.6 4.7 8.1 1.7 2.5
78. Moottoriajoneuvot 2.4 5.4 2.6 10.5 1.9 6.3 5.4 9.4 3.6 5.1
79. Muut kuljetusvälineet 0.3 0.6 0.6 2.4 0.8 2.6 0.2 0.3 0.6 0.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 11.9 27.1 3.1 12.3 7.6 25.7 5.4 9.4 4.0 5.7
87. Kojeet,mittarit yms. 8.7 19.9 2.2 8.6 6.5 21.9 2.3 3.9 2.5 3.5
89. Muut valmiit tavarat 2.9 6.5 0.7 2.8 0.8 2.7 2.8 4.9 0.9 1.2
9. Muut tavarat 10.5 24.0 3.0 12.2 2.9 9.8 1.2 2.0 1.7 2.5
93. Erittelemätön 7.7 17.5 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 2.5 5.5 1.2 4.6 1.0 3.3 0.1 0.1 0 0.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 43.8 100.0 24.6 100.0 29.5 100.0 57.1 100.0 68.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Virosta (EE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.7 1.1 2.2 1.2 0.9 1.1 1.4 1.1 1.8 1.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.5 0.9 2.1 1.1 0.7 0.8 1.1 0.9 1.4 1.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2.2 1.4 2.2 1.1 1.9 2.3 2.3 1.7 3.2 2.6
24. Puutavara ja korkki 1.6 1.0 1.6 0.9 1.6 1.9 2.1 1.6 1.3 1.0
28. Malmit ja metalliromu 0.5 0.3 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 1.7 1.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.4 0.2 0.3 0.2 0.5 0.6 1.0 0.7 5.7 4.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.8 0.6 5.6 4.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 4.3 2.8 5.3 2.8 5.0 6.3 4.7 3.6 5.1 4.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.2 0.8 2.4 1.2 1.6 1.9 0.9 0.7 2.4 1.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0 0.0 0.8 0.4 1.0 1.3 0.7 0.5 0.4 0.3
53. Väri- ja parkitusaineet 2.2 1.4 1.5 0.8 1.5 1.9 2.3 1.7 0.6 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.6 0.4 0.7 0.3 0.8 0.9 0.7 0.5 1.5 1.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 5.1 3.3 5.8 3.1 4.8 6.0 9.2 7.1 8.8 7.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2.8 1.8 3.10 2.1 2.4 3.0 5.8 4.5 5.8 4.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.10 0.6 0.9 0.5 0.7 0.8 1.3 1.0 0.10 0.8
68. Muut metallit 0.2 0.1 0 0.0 0.8 1.0 0.10 0.7 0.7 0.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.10 0.6 0.7 0.3 0.7 0.8 0.9 0.7 0.7 0.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 116.4 75.9 151.9 82.0 49.7 62.7 90.4 70.5 76.0 63.1
71. Voimakoneet ja moottorit 0.8 0.5 0.7 0.4 0.4 0.4 0.7 0.5 1.5 1.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2.10 1.9 1.9 1.0 2.0 2.5 4.7 3.7 2.1 1.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2.3 1.5 2.7 1.4 1.7 2.0 1.4 1.1 1.3 1.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 104.4 68.1 140.9 76.1 40.5 51.1 78.5 61.2 65.3 54.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 5.2 3.3 5.1 2.7 4.3 5.4 4.4 3.4 5.1 4.2
78. Moottoriajoneuvot 0.8 0.5 0.6 0.3 0.8 0.9 0.6 0.4 0.6 0.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 21.7 14.1 16.4 8.8 15.6 19.7 18.4 14.3 18.5 15.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.2 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1 0.4 0.2 0.6 0.4
82. Huonekalut 3.5 2.2 3.3 1.8 2.4 2.9 2.10 2.3 2.4 1.9
87. Kojeet,mittarit yms. 13.8 9.0 8.5 4.6 10.6 13.3 10.1 7.8 11.8 9.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.8 0.5 0.3 0.1 0.4 0.4 0.7 0.5 0.6 0.4
89. Muut valmiit tavarat 3.5 2.2 4.1 2.2 2.2 2.7 4.4 3.4 3.2 2.6
9. Muut tavarat 1.7 1.1 1.4 0.7 1.1 1.4 1.2 0.9 1.4 1.1
93. Erittelemätön 0.9 0.6 0.7 0.3 0.4 0.4 0.5 0.3 0.6 0.5
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 0.8 0.5 0.8 0.4 0.8 1.0 0.8 0.6 0.8 0.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 153.3 100.0 185.1 100.0 79.1 100.0 128.3 100.0 120.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu